Upravljanje investicijama

 • 2,274 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,274
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
29
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA Prof. dr Zorica Vasiljević Beograd, 1 . mart - 31 . ma j 2006.
 • 2. S M E R O V I
  • Računovodstveno-revizorski
  • Bankarski
 • 3. Predavanja i vežbe
  • Predavanja
  • Sreda 15,00-18,45h
  • Vežbe
  • Ponedeljak 14,00-16,45h
  • Fond časova: 60 + 30
  • (4 + 2 časa nedeljno)
 • 4. Literatura za pripremanje ispita
  • Andrić, Vasiljević, Sredojević
  • INVESTICIJE – osnove planiranja i analize
  • Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2005.
  • Zorica Vasiljevi ć
  • UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA – Skripta, Univerzitet " Braća Karić " , Fakultet za trgovinu i bankarstvo “ Janićije i Danica karić “ , Beograd, 2006.
 • 5. I s p i t i
  • Kolokvijum (pismeni)
  • 10 pitanja (100 poena)
  • Usmeni ispit
  • 3 pitanja
  • (Seminarski rad i prezentacija)
 • 6. Sadržaj kursa
  • Osnovni činioci procesa proizvodnje
  • Investiranje i proces reprodukcije
  • Klasifikacija investicija
  • Investiciona kalkulacija
  • Ekonomska efektivnost investicija
 • 7. Sadržaj kursa
  • Osnove planiranja investicija
  • Investicioni projekti
  • Finansiranje investicionih ulaganja
  • Studije izvodljivosti investicionog projekta
 • 8. 1. Osnovni činioci procesa proizvodnje
  • Sredstva za proizvodnju
  • Sredstva za rad
  • Predmeti rada
  • Ljudski rad
 • 9. Podela sredstava za proizvodnju
  • Sredstva za rad
  • Zemljište
  • Šume
  • Građevinski objekti
  • Putevi
  • Melioracije
  • Mašine i oprema
  • Transportna sredstva
  • Višegodišnji zasadi
  • Osnovno stado
 • 10. Podela sredstava za proizvodnju
  • Predmeti rada
  • Osnovne sirovine
  • Pomoćni materijal
 • 11. Klasifikacija činilaca proizvodnje na osnovu funkcije u preduzeću
  • Osnovna sredstva
  • Obrtna sredstva
 • 12. Definicija investiranja
  • Investire (lat) – obući, odenuti
  • Investiranje sastoji u nabavci realnih dobara tj. u plaćanju jedne sadašnje cene s ciljem
  • da se u budućnosti raspolaže izvesnim prihodima.
  • Razmena nečeg izvesnog (odricanje od neposrednog i sigurnog zadovoljenja jedne potrebe) za niz nada raspoređenih u vremenu. ( Pejmans)
 • 13. Investicije (kapitalna ulaganja)
  • Investicije – ulaganja u osnovna sredstva preduze ća i TOS
  • Osnovna sredstva se koriste u više proizvodnih procesa, odnosno tokom dužeg vremeskog perioda
  • Budžetiranje kapitala podrazumeva odluke koje se odnose na investicije u osnovna sredstva
 • 14. Cilj investiranja
  • Nabavka novih osnovnih sredstava
  • Zamena dotrajalih osnovnih sredstava
  • Modernizacija postoje ćih osnovnih sredstava
 • 15. Aspekti investiranja
  • Tr žišni
  • Tehničko-tehnološki
  • Ekonomsko-finansijski
  • Društveni
 • 16. 2. Investiranje i proces reprodukcije
  • Investicioni objekti se koriste u višegodišnjem periodu, te se svaka investicija karakteriše nizom novčanih izdavanja (za nabavku i korišćenje investicionog objekta) i nizom novčanih primanja koja se ostvaruju korišćenjem investicionog objekta u procesu proizvodnje.
  • U toku investicionog procesa postoji stalni proces kretanja novčanih sredstava i to između investitora i investicionog objekta sa jedne strane, i investicionog objekta i spoljne sredine sa druge strane.
 • 17. Kretanje novčanih sredstava u toku investicionog procesa
  • Tok novčanih izdavanja
  • Tok novčanih primanja
  • Investitor Inv. objekat Spoljna sredina
 • 18. Definisanje osnovnih pojmova
  • Investicioni proces
  • Investicioni objekat
  • Investitor
  • Investicioni period
  • Finansiranje
  • Investiranje
  • Dezinvestiranje
 • 19. Ekonomski model investicionog procesa
 • 20. Značaj investicija u procesu reprodukcije
  • Stepen privrednog razvoja, u datim prirodnim uslovima, zavisi od stava čoveka, ustanova i od raspoloženja za štednjom i investicijama (Lewis)
  • Tamo gde su investicije nedovoljne, privredni život stagnira, pa i opada mada postoje prirodna bogatstva i obilje radne snage. Posledica toga jeste stagnacija i opadanje životnog standarda i slabljenje ekonomske, a s tim i političke moći zemlje (Mišić)
 • 21. Značaj investicija u procesu reprodukcije
  • Investicije predstavljaju osnovni izvor i sredstvo za stvaranje i povećanje nacionalnog bogatstva svake zemlje. Čitav progres čovečanstva uslovljen je neprekidnim izdvajanjem dela viška rada i njegovim ulaganjem u stalni razvitak proizvodnih snaga svakog društva, bez obzira na način proizvodnje i proizvodne odnose koji u njemu vladaju.
 • 22. 3. Klasifikacija investicija
  • Najčešće zastupljene klasifikacije u literaturi :
  • Prema izvorima sredstava (bruto, neto i nove)
  • Prema povezanosti sa proizvodnim zadatkom (proizvodne i neproizvodne)
  • Prema stepenu angažovanja živog rada (radno-intenzivne i kapitalno-intenzivne)
  • Prema obimu i kompleksnosti ulaganja (proste i složene)
 • 23. Privredne i neprivredne
  • Kriterijum podele: namena u društveno-ekonomskom razvoju
  • Investicije u kapitalna dobra
  • - Ulaganja u osnovna sredstva
  • - Ulaganja u trajna obrtna sredstva
  • Investicije u društveni standard
 • 24. Realne, finansijske i nematerijalne investicije
  • Kriterijum podele: karakter investicionog objekta (svrha investiranja)
  • Realne
  • Finansijske
  • Nematerijalne
 • 25. Bruto, neto i nove investicije
  • Kriterijum podele: izvori sredstava za formiranje investicija
  • Bruto (iz akumulacije i amortizacije)
  • Neto (iz amortizacije)
  • Nove (iz akumulacije)
 • 26. Radno-intenzivne i kapitalno-intenzivne
  • Kriterijum podele: stepen angažovanja živog rada
  • Radno-intenzivne
  • Kapitalno-intenzivne
  • ( Misaono-intenzivne )
 • 27. Proste i složene
  • Kriterijum podele: uticaj koji investicije imaju na organizacionu strukturu, obim i način proizvodnje u preduzeću
  • Proste
  • Složene
 • 28. Direktne i indirektne
  • Kriterijum podele: funkcija koju investicije imaju u procesu proizvodnje
  • Direktne (Primarne)
  • Indirektne (Dopunske)
 • 29. Investicije prema tehničkoj strukturi
  • Kriterijum podele: tehnička struktura ulaganja
  • Investicije u građevinske radove
  • Investicije u opremu (sa montažom)
  • Investicije u ostale namene
 • 30. Investicije prema karakteru izgradnje
  • Kriterijum podele: karakter izgradnje
  • Investicije u nove kapacitete
  • Investicije u rekonstrukcije, modernizacije i proširenje postojećih kapaciteta
  • Investicije za održavanje postojećih kapaciteta
 • 31. Investicije prema izvorima finansiranja
  • Kriterijum podele: struktura izvora finansiranja
  • Finansirane iz sopstvenih sredstava
  • Finansirane iz zajedničkih ulaganja
  • Finansirane iz kredita
  • Finansirane iz sredstava bez obaveze vraćanja
  • Finansirane iz ostalih izvora
 • 32. Investicije prema sektoru vlasništva
  • Kriterijum podele: sektor vlasništva
  • Investicije u društvenom sektoru
  • Investicije u državnom sektoru
  • Investicije u privatnom sektoru
  • Investicije u mešovitom vlasništvu
 • 33. Teoretičari o klasifikaciji investicija
  • PACK
  • FRIDRIH I VERA LUTZ
  • KLJUSEV
  • JOVANOVIĆ
  • ANDRIĆ
 • 34. 4. Investiciona kalkulacija
  • Parametri za izradu kalkulacije :
  • Izdaci za pribavljanje inv. objekta
  • Troškovi korišćenja inv. objekta
  • Novčani prihodi od investicije
  • Čiste godišnje koristi od inv. objekta
  • Troškovi kapitala
  • Finansijski rezultat od investicije
 • 35. Troškovi kapitala
  • Amortizacija
  • Kamata
 • 36. Ekonomska efektivnost investicija
  • Na osnovu dobijenih rezultata u investicionoj kalkulaciji investitor bi trebalo da dobije odgovor na sledeća pitanja:
  • (a) Da li je, pod datim pretpostavkama, ekonomski celishodno realizovati planiranu investiciju, tj. da li je ona apsolutno ekonomski opravdan?
  • (b) Koji od dva ili više međusobno isključivih (alternativnih) investicionih projekata je ekonomski najcelishodniji?
  • Ovako postavljeno pitanje zahteva utvrđivanje relativne ekonomske efektivnosti investicija. Pritom (relativno) ekonomski najcelishodnija investicija mora da bude i apsolutno ekonomski opravdana.
 • 37. Kriterijumi ocene ekonomske efektivnosti investicija
  • Kriterijumi sa makro stanovišta
  • Kriterijumi sa mikro stanovišta
  • Metode mogu da se baziraju na jednom ili vise kriterijuma, koji treba da su komplementarni ili da nisu u međusobnoj suprotnosti
  • Ne postoji jedinstven i univerzalni kriterijum za sve slučajeve investiranja
  • Praksa se služi nizom kombinacija kriterijuma
 • 38. Stavovi teoretičara o različitim kriterijumima
  • JOVANOVIĆ - Kriterijumi sa mikro-nivoa:
  • Vrednosni
  • Naturalni
  • Kombinovani
  • Vremenski
  • Specifični
  • Organizaciono-kadrovski
  • Komercijalni
  • Finansijski
 • 39. Stavovi teoretičara o različitim kriterijumima
  • KLJUSEV - Kriterijumi sa mikro-nivoa (kriterijumi druge faze investicija ili funkcionalni kriterijumi)
  • Vrednosni
  • Naturalni
  • Kombinovani (vrednosno-naturalni)
 • 40. Stavovi teoretičara o različitim kriterijumima
  • MILIĆ - Kriterijumi sa mikro-nivoa
  • Osnovni
  • Dopunski
  • Pomoćni
  • Sintetički kriterijum (kamatna stopa)
 • 41. Metode ocene ekonomske efektivnosti investicija
  • Statičke metode
  • Dinamičke metode
 • 42. Statičke metode
  • ANDRIĆ
  • Metoda poređenja troškova
  • Metoda poređenja dobiti tj. rentabilnosti investicije
  • Metoda amortizacije (povraćaja) uloženih sredstava
 • 43. Statičke metode
  • KLJUSEV
  • Metoda roka (perioda) povraćaja investicionih ulaganja
  • Metoda najvećeg profita
  • Metoda prosečnog profita
 • 44. Statičke metode
  • MILIĆ
  • Metode zasnovane na pojedinačnim kriterijumima
  • Kapitalni koeficijent
  • Koeficijent efektivnosti
  • Metode zasnovane na sintetičkim obrascima
 • 45. Statičke metode zasnovane na sintetičkim obrascima
  • Metod KANTOROVIČA (OOO metod)
  • Metod NOVOŽILOVA i MANTOJFLA
  • Metod RAKOVSKOG i KALECKOG
  • Metod FIŠELA
  • Metod MINCA
 • 46. Investicioni projekt - definicija
  • Skica ulaganja sredstava koja se mo že racionalno analizirati i vrednovati kao nezavisna celina ( Little i Mirrlees )
  • Poseban poduhvat koji se ne može ponoviti, a koji po pravilu podrazumeva ostvarivanje planiranih rezultata u okviru datog perioda i budžeta ( Lock)
  • Odredjeni skup (paket) ulaganja, mera, institucionalnih I drugih aktivnosti, dizajniranih sa ciljem da se postignu specifični razvojni ciljevi u datom vremenskom periodu ( Baum i Tolbert )
 • 47. Investicioni projekat – osnovne karakteristike
  • Predstavlja, po pravilu, slo žen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika
  • Jedinstven i neponovljiv poduhvat
  • Ima sve elemente poslovnog procesa
  • Poduhvat koji se odvija u budućnosti
  • Svojstven mu je rizik i neizvesnost
  • Vremenski ograničen i jednokratan
  • Sadrži konačne ciljeve koje treba postići
  • Poduhvat u kome učestvuju ograničeni materijalni i ljudski resursi
  • Zahteva koordinaciju i upravljanje da bi se efikasno realizovao
 • 48. Projektni ciklus
  • Faze projektnog ciklusa:
  • Identifikacija
  • Priprema
  • Ocena (prethodna – ex ante )
  • Realizacija (izvodjenje)
  • Pra ćenje i ocena efekata ( ex post )
 • 49. Priprema projekta
  • Predinvesticione studije (projekti) ili prethodna studija opravdanosti
  • Investicione studije (projekti) ili
  • studija opravdanosti
 • 50. Ekonomsko-finansijska analiza u Pripremi investicionog projekta
  • Informacionu osnovu čine:
  • investicije u osnovna, obrtna i sredstva zajedničke potrošnje
  • izvori finansiranja i obaveze prema njima
  • materijalni troškovi
  • zarade
  • formiranje ukupnog prihoda
  • bilans uspeha
  • finansijski tokovi
  • bilans stanja.
  • Nabavnu vrednost osnovih sredstava čine:
  • kupovne i fakturisane vrednosti
  • carine
  • troškova transporta
  • troškova osiguranja
  • troškova montaže
  • ostalih troškova nabavke.
 • 51. Trajna obrtna sredstva
  • Bitni elementi za procenu TOS
  • obim, asortiman i vrednost proizvodnje
  • tehnološko-tehničke karakteristike
  • proizvodnje
  • komercijalne i organizaciono-tehničke karakteristike prodajnog tržišta
  • komercijalne i organizaciono-tehničke karakteristike nabavnog tržišta
  • posebne uslove plaćanja obaveza prema dobavljačima
  • posebne uslove plaćanja obaveza prema društvenoj zajednici
  • posebne uslove naplate potraživanja.
  • Podaci potrebni za izra čunavanja potrebnih ulaganja u TOS
  • godišnja vrednost sirovina repromaterijala, sitnog inventara i rezervnih delova
  • godišnja vrednost proizvodnje u toku
  • godišnja vrednost gotovih proizvoda na zalihama
  • godišnja vrednost potraživanja od kupaca
  • godišnji iznos prometa na žiro-računu
  • godišnje obaveze prema dobavljačima
  • godišnji iznos zarade
  • godišnji iznos obaveza iz dobiti.
 • 52. Izvori finansiranja investicija
  • Osnovno pravilo kod zatvaranja finansijske konstrukcije investicija glasi:
  • Veli čina ulaganja = Veličini izvora finansiranja
  • Mora se voditi računa o:
  • Terminskom planu izgradnje
  • Dinamici ulaganja
  • Dinamici plaćanja (korišćenja izvora finansiranja)
 • 53. Izvori finansiranja
  • Unutra šnji izvori
  • Najjeftiniji izvori
  • Najsigurniji i najstabilniji
  • Omogu ćuju veću elastičnost i samostalnost u vodjenju finansijske razvojne politike preduzeća
  • Spoljni izvori
  • Skuplji izvori
  • Stvaraju ve ću brigu oko likvidnosti
  • Stalnost obaveza
  • Teži uslovi osiguranja
  • Smanjena elastičnost, samostalnost i stabilnost u vodjenju finansijske razvojne politike preduzeća
 • 54. Načini finansiranja investicija
  • Samofinansiranje
  • Kreditiranje
  • Zajednička ulaganja
  • Emitovanje i prodaja HOV
  • Lizing
  • Koncesije
  • Donacije
  • Ostali oblici finansiranja
 • 55. Kreditne obaveze
  • Za obračun kreditnih obaveza potrebno je poznavati:
  • iznos kredita
  • rok otplate
  • redovnu kamatnu stopu
  • interkalarnu kamatnu stopu
  • ostale troškove kredita
  • dinamiku i način otplate
  • kamatnu (diskontnu) stopu kao društveni parametar
  • stopu inflacije
 • 56. Tro škovi proizvodnje u projektu
  • Materijalni tro škovi
  • Zarade
  • Amortizacija
  • Kamate na kratkoročne kredite
  • Porezi i doprinosi
 • 57. Ukupan prihod u projektu
  • Formiranje prihoda:
  • Prodajom sopstvenih proizvoda i usluga
  • Zajedni čkim ulaganjem
  • Raspodela prihoda u skladu sa:
  • Konkretnim karakteristikama poslovanja
  • Institucionalnim uslovima
 • 58. Planirani finansijski tokovi
  • Finansijski tok projekta podeljen je na tri dela:
  • Primanja
  • Izdaci
  • Neto primanja
  • Primanja se sastoje iz slede ćih stavki:
  • Ukapan prihod
  • Izvori finansiranja
  • Povratak plasmana i udru ženih sredstava
  • Ostatak vrednosti projekta
 • 59. Izdaci u finansijskom toku
  • Izdaci u finansijskom toku se sastoje od slede ćih stavki:
  • investicije i ostali troškovi vezani za investicije
  • troškovi poslovanja bez amortizacije
  • zarade i pripadajući deo zajedničke potrošnje
  • porezi i doprinosi
  • ugovorne obaveze bez kamata na kredite
  • izdvajanja u rezervni fond
  • obavezna izdvajanja iz poslovnog fonda
  • obaveze prema izvorima finansiranja
 • 60. Finansijska efektivnost projekta
  • Ocena efektivnosti pomo ċu statičkog pristupa i metoda
  • Ocena efektivnosti pomo ċu dinamičkog pristupa i metoda
 • 61. Stati čki pokazatelji/metode efektivnosti investicija
  • Investicije u osnovna i obrtna sredstva / Broj radnika
  • Dobit / Broj radnika
  • Akumukacija + Amortizacija / Investicije u osnovna i obrtna sredstva
  • Bruto zarade / Broj radnika
  • Vrednost izvoza / Uvozni deo materijalnih tro škova i Finansijske obaveze prema inostranstvu
  • Utrošak energije u uslovnim jedinicama / Količina proizvoda
 • 62. Dinamički pokazatelji/metode efektivnosti investicija
  • Interna stopa prinosa (Interna kamatna stopa) - Internal Rate of Return (IRR)
  • Neto sada šnja vrednost (Kapitalna vrednost investicije) – Net Present Value (NPV) ili Net Present Worth (NPW)
   • Anuitet investicije
  • Rok povraćaja (Period otplate) – Pay off , Pay back ili Pay out
  • Koeficijent primanja i izdavanja
 • 63. Interna stopa prinosa
  • Jednačina za izračunavanje interne stope prinosa ima sledeći oblik:
  • gde su:
  • R 1 , R 2 ,...,R n - očekivani neto tokovi od projekta,
  • C - iznos kapitalnih ulaganja u projekat,
  • n - vek trajanja projekta u godinama i
  • i - interna stopa prinosa.
 • 64. Neto sada šnja vrednost
  • Neto sadašnja vrednost (NSV) investicionog projeta predstavlja razliku između sadašnje vrednosti očekivanih neto primanja gotovine i vrednosti kapitalnih izdataka:
  • R1 ... Rn - očekivani neto novčani tokovi od projekta,
  • C - iznos kapitalnog ulaganja u projekat,
  • ko - prosečna cena kapitala preduzeća (cena kapitala) i
  • n - vek trajanja projekta.
 • 65. Rok povra ćaja
  • Period vraćanja (PV) predstavlja broj godina koje su neophodne da se kapitalni izdaci u investicioni projekat otplate iz neto priliva gotovine.
  • Dobija se kada se neto kapitalni izdatak podeli sa neto prilivom:
 • 66. Ostale metode
  • MAPI (Terborghova metoda)
  • Savremene ekonomsko-matematiške metode
 • 67. Prednosti i nedostaci statičkih metoda
  • Prednosti:
  • Lake su za primenu
  • Nije potrebno posebno ekonomsko obrazovanje za njihovo korišćenje
  • Brzo se dolazi do željenih pokazatelja
  • Nedostaci:
  • Nedovoljno pouzdane
  • Ne uzimaju u obzir čitav investicioni period
 • 68. Prednosti i nedostaci dinamičkih metoda
  • Prednosti:
  • Uzimaju u obzir čitav investicioni period
  • Pouzdane su
  • Nedostaci:
  • Potrebno je adekvatno znanje za njihovu primenu i nije ih lako primenjivati
  • Mali broj korisnika može da ih primenjuje
  • Ne dolazi se brzo do željenih parametara