Upravljački informacioni sistemi

1,316
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,316
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upravljački informacioni sistemi

 1. 1. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIUpravljački informacioni sistemi(Managment information systems –MIS)Sadržaj: Sistemi podrške grupnom odlučivanju Sistemi podrške izvršnim rukovodiocima Ekspertni sistemi Inteligentni sistemi za podršku odlučivanjaSistemi podrške grupnom odlučivanju - Group Decision Support System (GDSS) Kraj ’70 i početak ’80 obeležen je ubrzanim razvojem informacione tehnologije. Novetehnologije u izradi integrisanih kola i mikročipova koje su omogućile povećanje brzine ikapaciteta što je prouzrokovalo i veću mogućnost u praktičnim primenama u odlučivanju iupravljanju preduzećem. Teorije odlučivanja su se razvijale nezavisno od informacione tehnologije i bazirale su sena kvantitativnim metodima i modelima. Nastao je čitav niz kvantitativnih metoda i modela: Linearno programiranje Mrežno planiranje (CPM* i PERT* metoda) Transportni problem Teorija redova čekanja Dinamičko programiranje Sredinom ’80tih nastao je koncept sistema za podršku grupnom odlučivanju (GDSS).Ozbiljna primena sistema za podršku odlučivanju počela je tek sa upotrebom korisniku prilagođenih(user-friendly) DSS alata na mikroračunarima.Nedostatci: Naglasak u razvoju sistema je stavljen na podršci individualnom odlučivanju iako je proces odlučivanja u organizaciji prvenstveno kolektivnog karaktera Upotreba sistema za podršku odlučivanju otežava konsultovanje stručnjaka za određenu problematiku kao i kolektivno odlučivanje i usklađivanje interesa različitih grupa u organizaciji.Prednosti:DSS alati pružaju velike mogućnosti za: - poboljšanje unutar kancelarijskih komunikacija putem prikazivanja grafikona, slika, tabela i analitičkih modela na ekranu - savremena sredstva upravljačkog komuniciranja u vidu e-maila - računarski podržanih sastanaka bez fizičkog pristupa u vidu tzv. (computer conferencing) - on-line komuniciranje u realnom vremenu u vidu irc (mirc) ili ICQ Navedena sredstva poboljšanja upravljačkog komuniciranja mogu maksimalno doprinetiefektnijem odlučivanju tek uključivanjem u koncept sistema za podršku grupnom odlučivanju. 1/10
 2. 2. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIRazlika između grupnih i individualnh sistema: Grupni sistemi pored podsistema upravljanja podacima, modelima i dijalogom, sadrže ipodsistem upravljanja komunikacijama, tipa čovek-računar-čovek.Sistem za podršku grupnom odlučivanju može da: - posluži kao pomoć pri donošenju kolektivnih odluka na sastanku gde su članovi radne grupe fizički prisutni - učini zajedničke sastanke, gde su svi fizički prisutni, nepotrebnim u zavisnoisti kakve su obezbeđene komunikacione veze. GDSS obezbeđuje dopunske kanale komuniciranja koji poboljšavaju brzinu i tačnostkomuniciranja kao i stepen saradnje između učesnika ali ne uskraćuje lične kontakte. Kada suučesnici međusobno dislocirani GDSS postaje glavni kanal komuniciranja. Šematski prikaz GDSSu slučaju sastanka gde su učesnici fizički prisutni pa GDSS služi kao pomoćni komunikacioni kanalDizajn i struktura podsistema upravljanjaZavisi od: - prostorne dislociranosti donosioca odluka (svi na istom mestu ili ne) - vremenske udaljenosti donosioca odluka (svi učestvuju istovremeno ili ne) - stepena centralizacije odlučivanja (viši ili niži stepen decentralizacije) - stepena saradnje donosioca odluka.DSS alati mogu biti: - prosti (upotreba iste baze podataka) - složeni (upotreba nekih tehnika veštačke intelegencije) Praktična realizacija GDSS sistema zove se elektronsko vođenje sastanka. EMS –Electronic Meeting System predstavlja softverski sistem za podršku grupnom odlučivanjuupotrebljavajući ne samo informacionu tehnologiju, već i visoko sofisticirane metode u donošenjuodluka, komuniciranju i rešavanju problema.Razvoj EMSa a ujedno i GDSSa zasniva se na 3 osnovne komponente: Aplikacija moderne informacione tehnologije (user-friendly) EMS je polaznikonceptualni okvir ili ljuska razvoja GDSSa, koji je usmeren na poboljšanje performansi rada grupei povećanja njene organizacione aktivnosti. Danas su tri najpoznatija praktična EMS sistemadefinisani kao: GDSS, PLEXSYS sistem univerziteta u Arizoni, RONIN sistem. Razvoj tzv Grupver (engl. Groupware) softvera koji predstavlja računarsku podrškukooperativnom radu. Cilj mu je koordinacija grupe ljudi koja radi na specifičnim zadacima, kao štosu : priprema i planiranje sastanaka, koordinacija rasporeda aktivnosti u grupama, povećane 2/10
 3. 3. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMImogućnosti razmene informacija, pristup i obezbeđenje ekspertskog informacionog ulaza.Softverski paketi na tržištu su : Coordinator (Action Technologies Inc., Emerzwille, CA) , GropuSystem (Ventana Corp., Tucson, Arizona), Who-Wath-When Enterprise, Higgins i drugi Razvoj DSS i ES (engl. Expert Systems) od isključivo individualnih sistema za podrškuodlučivanju ka njihovom postepenom međusobnom povezivanju kroz podsistem upravljanjakomunikacijama. Tek poslednji modeli integracije na relaciji korisnik-individualni DSS- GDSSomogućava multilateralne relacije između članova grupe preko mreže kao i zajedničko korišćenjeniza kompleksnih metoda i tehnika kao što su : metodi višekriterijumskogodlučivanja, metodi i tehnike veštačke intelegencije itd. Sistem DSSa kod odlučivanja sam uporedio sa sistemom odlučivanja kod profesionalnogAtletičara. Menadžer baš kao i profesionalni atletičar mora u momentu da samostalno donosiodluke kako bi stigao do cilja.GDSS danas obuhvata 3 tehnologije Komunikacionu tehnologiju, koja uključuje elektronsku razmenu poruka, lokalne iglobalne mreže, telekomunikacije i slično. Kompjutersku tehnologiju, koja obuhvata višekorisničke operativne sisteme, bazepodataka i modela, jezike četvrte generacije i njima primerene metode i tehnike analize,projektovanja i slično. Tehnologije podrške odlušivanju, koja obuhvata metode i tehnike jedno ivišekriterijumskog odlučivanja, struktuirane grupne metode i pravila organizacije i vođenjagrupnih diskusija. Grupna istraživanja od strane Gallupe-a 1985, Watson-a 1988 i Mockler-a 1992GDSS sistema potvrđuju njegovu efikasnost i mogućnosti generisanja kumulativnih znanja. Većinapoznatih autora se danas slaže da optimalni dizajn GDSS-a bitno zavisi od osobina grupe kojadonosi odluku (veličina, sastav, sposobnosti i drugo.), softverske podrške koja joj stoji naraspolaganju u odnosu na prirodu problema odlučivanja, kao i od raspoloživosti i kvalitetakomunikacione tehnologije.Razvoj GDSSa u praksi – 3 generacije PRVA “Generacija eksperimentalne podrške” DRUGA “Generacija operativne podrške” TREĆA “Generacija sistemske intelegencije”PRVA GENERACIJA“Generacija eksperimentalne podrške” karakteristike: Softverski alati su limititani po broju iogućnostima, obuhvataju uglavnom: - elektronsku poštu - lokalne mreže za međusobnu komunikaciju - prenos informacija na javni ekran - anonimni ulaz ideja i argumenata - njihovo statističko sumiranje i prikazivanje - kontinuirani prenos agendi i sličnoVisok stepen komunikacije između članova grupe. Nepostojanje mogućnosti za integracijominformacija između sesija i grupaDRUGA “Generacija operativne podrške” Veliki broj međusobno povezanih softverskih alata, sposobnih da podržavaju razlišitegrupe i tipove zadataka u nestandardnim procedurama. Upotreba metode analize odlučivanja,analize rizika, procene verovatnoće, višekriterijumska odlučivanja. modela finansijskih generatora.Znatno unapređenje korišćene višekanalne komunikacione tehnologije. Veliki broj user-friendlykorisničkih interfejsa. Kvalitetan i brz pristup korisnika do eksternih izvora informacija 3/10
 4. 4. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMITreća generacija GDSS-a“Generacija sistemske intelegencije” .Karakteristike: • značajna integracija širokog spektra softverskih alata i sredstava • uključivanje ekspertnih sistema i elemenata veštačke intelegencije u tzv. integrisani softver • visok stepen automatizacije procedura kroz korišćenje baze pravila • razvoj baza znaja i modela u funkciji strategijskog upravljanjaTok odlučivanja zasnovan na GDSS sistemu (Model PLEXSYS) sastoji se odtri osnovna modula:Prvi modul se odnosi na planiranje i vođenje sesije a omogućava planiranje toka sastanka,identifikaciju njegovih ciljeva, korišćenje baze znanja i inicijalizaciju i korišćenje softverskih alataod strane učesnika grupe.Drugi modul se odnosi na podršku rada grupe (Group process support) u fazama pripreme idonošenja odluka. Ovaj modul ima četiri faze: 1. Generisanje ideja 2. Organizaciju ideja 3.Glasanje 4. Ispitivanje stavkiTreći modul se odnosi na softversku podršku GDSSaSoftverski alati: Electronic Brainstorming Vote Selection Delphi Alternative Evaluator Nominal Group Questionaire Issue Analyzer Topic Commenter Policy Formation Stakeholder Id & Assumption PRIPRMEMA FAZE SOFTVERSKI NADGRADNJA ODLUČIVANJA ALATI Brainstorming Session Idea Delphi Planning Generation Normal Group Idea Issue Analyzer Session Organization Policy Formation Manager Vote Selection Vouting Alternative Eval. Questionaire Topic Commenter Issue Stakeholder Id Explanation & Assumptions Enterprize Analizer Knowlage Accumulation File Reader and Representation Group Dictionary Semantic Graphics 4/10
 5. 5. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIPrednosti GDSS sistema u odnosu naklasične sastanke koji se odvijaju bez IT tehnologije su: • Mogućnost definisanja ideja teče vremenski paralelno za sve učesnike. • Softverski alati pomažu u svim fazama odlučivanja • Mogućnosti korišćenja baze podataka su neograničene • Donošenje odluka i glasanje je zasnovano na oceni ideje a ne predlagača • Brže odlučivanje • Neposredno proveravanje odluka • Stalna nadogradnja baze znanja sistemaSistemi podrške izvršnim rukovodiocima (ESS)ESS (Executive Support System) su informacioni sistemi za podršku odlučivanju. Osobine su: - Baza znanja - Komunikaciona okruženja - Minimalno računarsko predznanje - Minimum vremena za obuku - Brzo prikazuju podatke - Za rad se koristi miš ili touchpadDobro dizajniran ESS predstavlja moćan alat za : • strateško odlučivanje • istraživanje konkurencije • finansijske analize • analize trendova • interno izveštavanje • i druge zadatke izvršnih rukovodiocaESS reorganizuje podatke u sirove podatke i liferuje informacije u prihvatljivom obliku.  ESS je prvenstveno usmeren na SADAŠNJOST a potom na budućnost za razliku od DSS-a.  ESS reorganizuje podatke u sirove podatke i liferuje informacije u prihvatljivom obliku.  Koristi i “Goal-seeking” i “What-if “ analize i informacije iz eksternih baza podataka.  Poznatiji ESS paketi su: Command Center EIS, Commander EIS, EIS Toolkit, Executive Edge, Incite, RediMaster, ResolveExpertni sistemi (ES) Cilj ekspertnog sistema:  Kompjuterski softver  Kompjuterski softver  Namenjen top menadžmentu  Namenjen top menadžmentu  Primena:  Primena: - rešavanje specifičnih problema - rešavanje specifičnih problema - pomoć u oblastima odlučivanja - pomoć u oblastima odlučivanja  Teži se ka stvaranju takve softverske podrške koja će omogućiti simuliranje ponašanja čoveka eksperta u datoj problemskoj situaciji. 5/10
 6. 6. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIPonašanje čoveka eksperta podrazumeva  Dijagnosticiranje problema  Mehanizme i logiku zaključivanja  Transfer znanja  Manipulisanje znanjem  Vrednovanje alternativa 6/10
 7. 7. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIU izgradnji ekspertnih sistema javljaju se dodatne poteškoće zbog činjenica da preuzimanje znanjaod eksperata uvek sa sobom nosi i neka pretežno lična pravila, rezonovanja i zaključivanja, učenjena bazi ranijih iskustava, mogućnosti adekvatne primene analogije.Svrhe aplikacije:  Korisnik traži odgovor na zadati problem  Korisnik ekspert dodaje znanje u ES  Korisnik uči od ES, povećava svoje znanjeRezultati ES prikazani u grafičkom obliku:Grafički prikazani rezultati glasanja. Najviše glasova ima predlog preseljenja u novu poslovnuzgradu a zatim predlog smanjiti operativne troškove u budžetu za 25% kako bi se povećao profitpreduzeća u narednoj fiskalnoj godini.Osnovne razlike između DSS i ES ATRIBUTI DSS ES Namena Pomoć čoveku koji odlučuje Zamena čoveka u odlučivanju Orjentacija Odlučivanje Transfer znanja i savet Ko postavlja pitanja Čovek-mašini Mašina-čoveku Područje problema Vrlo široko Uzak domen Sadržaj baza Stvarno znanje Stvarno i proceduralno znanje Mogućnost rezonovanja Ne Da-ograničenoZadaci ES se odlikuju time što:  Kompleksne i složene zadatke rešavaju na nivou eksperta  Primenjuju strategije rešavanja iz specifičnih oblasti  Samosaznanjem rezonuju u procesu zaključivanja i pružanju obrazloženja zaključaka  Rešavaju probleme koji pripadaju širokoj skali funkcionalnih kategorija u sledećoj tabeli 7/10
 8. 8. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIIzgled konferencijske sale za grupno odlučivanje uz podršku ESFunkcionalne kategorije, zadaci i nazivi tipičnih ES Kategorija Suština zadataka Naziv tipičnih ES zadataka Zaključivanje o datoj situaciji, uključivanje DENDRAL Interpretacija opisa problema odlučivanja i stanja sistema PUFF, VM Postavljanje dijagnoze i zaključivanje o MZCIN Dijagnostika greškama na osnovu podataka i pokazatelja DART, BDS Oblikovanje akcija, modeliranje, TALIB Planiranje Projektovanje SPEX, MOLGEN Predviđanje Zaključivanje o verovatnim posledicama PTRANS, I&m Konfigurisanje objekata i XCON Oblikovanje rešenja uz data ograničenja MOLGEN, PALADIO Kontrola ponašanja sistema, ZES MIN Kontrolisanje formulisanje kolektivnih planoiva vm  Odgovor na pitanje “kako je moguće da ES ima ovako široku skalu zadataka u kojima može biti primenjen” daje prikaz bitnih razvoja obeležja ES i tipične strukture ES u čijoj je osnovi znanje odnosno inženjering znanja. 8/10
 9. 9. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIObeležja i mogućnosti ES Godine Obeležje ES Mogućnosti razvoja Preuzimanje visokog nivoa znanja i performansi eksperta, 1960-70 EKSPERTIZA čvrstina i logika zaključivanja SIMBOLIČKO Simbolička prezentacija i manipulisanje znanjem, transfer 1960-70 REZONOVANJE znanja iz različitih domena i reformacija znanja Obrada složenih ne strukturiranih 1970-80 DUBINA problema, korišćenje kompleksnih pravila REZONOVANJE Ispitivanje sopstvenog rezonovanja 1980-90 O SEBI (zaključivanja) i objašnjavanje zaključaka  Prethodnu deceniju karakteriše korišćenje visokokvalitetnih, sveobuhvatnih i specifičnih znanja u rešavanju sve složenijih problema užih oblasti (od medicine do ekonomije i menadžmenta)  Najznačajnija svojstva ES jeste znanje ES o sopstvenim operacijama i strukturi. Za sada se to poželjno svojstvo ispoljava pretežno u mogućnostima obrazlaganja, racionalizovanja, opravdavanja i objašnjavanja “svojih” zaključaka i preporuka, ali ima dobrih nagoveštaja da će u budućnosti obezbediti osnov za korenita preinačavanja vlastitih mogućnosti na osnovu učenja iz iskustva”.Strukturu ES čine:  Podsistemi uzimanja i predstavljanja znanja eksperta u bazi znanja  Baze znanja  Mehanizmi zaključivanja i obrazlaganja zaključaka  Korisnički interfejsi Korisničko okruženje ES Ekspertski Korisnički Podsistem Korisni Baz k izveštaj interfejs zaključivanja a zna nja Razvojno okruženje ES Podsistem Inženjering Ekspert akvizicije ili znanje znanja inženjerin g radna stanica znanja 9/10
 10. 10. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMIOsnovni metodi koji se koriste u procesu uzimanja znanja su:  Repertoarske rešetke  Multidimenzionalno skaliranje  Kritični događaji  Reklasifikacija  Analiza odlučivanja  Posmatranje eksperta na deluProces izgradnje baze znanja može se razložiti u nekoliko koraka  Identifikacija problema  Predlog koncepcije baze znanja  Izbor načina prikazivanja znanja  Implementacija baze znanja  Podešavanje baze znanjaNajpoznatiji metodi predstavljanja znanja su:  Produkciona pravila  Semantičke mreže  Frejmovi (ramovi) znanja  Trojke objekat - atribut - vrednostMehanizmi zaključivanja i obrazlaganja zaključka čine  podsistemi ekspertnog sistema koji je najčešće veoma  bitan za korisnika jer omogućava uvid u način rešavanja problema i razloge zbog kojih ekspertni sistem predlaže određene zaključke u vezi njegovog rešavanja.Korišćena literatura:  Poslovni informacioni sistemi  www.GroupSupport.com 10/10

×