• Like
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2

 • 558 views
Published

 

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura
 • 2. Internet II
  • Konzorcijum vi še od 180 univerzite ta , vladinih agencija i privatnih preduzeća,
  • Saradjuju u cilju iznalaženja načina za što efikasnijom upotrebom Interneta
 • 3. Internet II ciljevi
  • Kreiranje najmodernije računarske mreže za potrebe nacionalneih istraživačkih krugova .
  • Omogućava revolucionarne primene Interneta .
  • Obezbedjuje brz transfer mrežnih servisa i aplikacija na širu populaciju korisnika Interneta .
 • 4. Internet II ciljevi
  • Napredna mrežna infrastruktura
   • gigaPop
  • Nove mrežne mogućnosti
   • razvoj IPv6 adres no g proto k ol a
   • razvoj i implementacija n ovih kvaliteta uslužne tehnologije
   • razvoj efikasnije rutinske prakse
   • k oordina cija interkonekcije različitih komponenti Internet2 infrastru k ture
   • Kreiranje infrastru k ture komunikacije tipa jedan – prema - mnogima
 • 5. Internet II Gigapop Exchanges
 • 6. Internet II ciljevi
  • Srednji sloj
   • standardiz acija srednjeg sloja koji inkorporira identifi k a c i ju , autenti k a c i ju , autoriza c i ju , direktor ijske i bezbednosne servis e
  • Napredne primene
   • distribu irano računarstvo , virtu e l ne laboratori j e, digital ne biblioteke , distribu irano učenje i sinteza svih ovih mogućnosti u jedinstveno radno okruženje
 • 7. Internet II Tehnolo ško okruženje
  • Next Generation Internet (NGI)
   • jedan drugi projekat iniciran i sponzorisan od strane federalne US vlade koncentrisan na razvoj naprednih aplikacija i mrežnih servisa za potrebe US vladinih agencija
   • f iber o pti ka i proširenje propusnog opsega
   • zamena starijih prenosnih puteva fiber optičkim kablovima
   • usavršavanje k omuni k a c ion ih tehnolog ija zasnovanih na fiber optici
   • usavršavanje brzine komutacije u fiber-opti čkim sistemima
 • 8. Rast svetskog tržišta fiber optike
 • 9. Fotonske tehnologije
  • F otoni ka
   • izučavanje komunikacija pomoću svetlosnih talasa
  • Dense Wave Length Division Mulitplexing
   • optička tehnologija kojom se proširuje opseg na postojećoj fiber optičkoj kičmi
  • Veliki opseg ( Big Band )
   • omogućava više od 10 Gbps brzinu prenosa, što je osnova za širokopojasne aplikacije
 • 10. Najznačajnije fotonske mogućnosti i vodeće kompanije
 • 11. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • Global System for Mobile Communications
   • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u Evropi i Aziji koji koriste uskopojasni Vremensku multipleks sa višestrukim pristupom ( Time Division Multiple Access - TDMA)
  • Code Division Multiple Access
   • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u US koji koriste puni radio frekventni opseg uz digitalno šifrovanje svakog poziva
 • 12. Zahtev za frekventnim opsegom različitih Web Apli k a c i ja
 • 13. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • General Packet Radio Switching
   • Naredna generacija zasnovana na prenosu paketa, slično Internetu, ali preko radio frekventnog opsega, čime se obezbedjuje bežični prenos
   • Wireless Application Protocol
   • Relativno nov protokol koji podržava svaku bežičnu mrežu i svaki operativni sistem
  • Wireless Markup Language
   • Program ski jezik za programiranje uredjaja koji koriste WAP
 • 14. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • iMode
   • Bežični standard koji je vlasništvo Japanske kompanije NTT DoCoMo
  • 3G
   • Nova generacija standarda mobilne telefonije koji obezbedjuje vezu sa Webom brzinom od 2.4 Mbps
 • 15.  
 • 16.  
 • 17. Bežični LAN
  • Bluetooth
   • Novi tehnološki standard za bežični prenos na daljinu do 100 met ara
  • Wireless Fidelity
   • Bežični standard za E thernet mreže uz veću brzinu i domet od Bluetooth -a . Označava se i sa 802.118
 • 18. Bežični Web proizvodi i proizvodjači
 • 19. Internet a pli k a cije : promena klijentskog računara
  • Koncept tankog klijenta ( Thin Client Computing )
   • klijent se u potpunosti oslanja na Internet server za procesiranje informacija ;
   • uredjaj sam po sebi ne poseduje mogućnosti procesiranja
 • 20. Benefit i od Internet II Tehnologi j e
  • IP Multicasting
   • niz tehnologija koje omogućavaju efikasnu isporuku podataka na mnoge adrese na mreži
  • Laten tnost rešenja
   • Razlika između paketa visokog i niskog prioriteta.
   • diffserve – nova tehnologija koja određuje prioritetne nivoe za pakete bazirane na tipovima podataka koji se prenose
 • 21. IP Multicasting
 • 22. Benefit i od Internet II Tehnologi j e
  • G arantovani Nivoi Usluge
   • mogućnost nabavke prava da se podaci kreću kroz mrežu pri garantovanoj brzini u zamenu za veće cene
  • Niže Stope Grešaka
   • poboljšani kapaciteti i komutacija paketa koji će zasigurno poboljšati i kvalitet prenosa
  • Smanjenje Troškova
   • sve više korisnika znači manji trošak, jer se sve nadoknađuje masovnim tržištem
 • 23. Razvoj Web -a
  • Mo zaik
   • Web pretraživač sa grafičkim korisničkim interfejsom koji omogućava da se dokumenta grafički gledaju na Webu
  • Universal Computing
   • razmena fajlova, informacije, grafike, zvuk, video i drugih objekata preko svih kompjuterskih platformi u celom svetu, bez obzira na operativni sistem
   • Netscape Navigator
   • prvi komercijalni Web pretraživač
  • Internet Explorer (IE)
   • M ajkrosoftov Web pretraživač
 • 24. H i perte ks t
  • Način za formatiranje strana sa linkovima koji povezuju dokumente jedan sa drugim i spajaju strane sa drugim objektima, kao što su zvuk, video ili animacijski fajlovi
  • Koristi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zajedno sa univer z al nim lokatorom resursa (URL) da bi se pronašao neki dokument ili objekt
 • 25. Dom eni najvišeg nivoa
  • .com
   • Trgovačke ili poslovne organizacije
  • .edu
   • Obrazovne institucije
  • .gov
   • Američke vladine agencije
  • .mil
   • Američka vojska
  • .net
   • Kompjuteri u mreži
  • .org
   • Nevladine organizacije i fondacije
  • biz
   • Poslovne firme
  • .info
   • Provajderi za informacije
  • .aero
   • Avioprevozna indistrija
  • .coop
   • Kooperacije
  • .museum
   • Mu zeji
  • .name
   • Pojedinci
  • .pro
   • Profes ionalci
 • 26. Markup Languages
  • Standard Generalized Markup Language (SGML)
   • rana verzija Generalized Markup Language -a
  • Hypertext Markup Language (HTML)
   • nova generacija GML a koja je relativno laka za korišćenje na Web stranicama. HTML obezbeđuje dizajnerima Web stranica stalni set “tagova” koji se koriste za formatiranje Web stranica
   • Extensible Markup Language
   • nova specifikacija jezika koju je razvio W3C i dizajnirana je sa ciljem da da opiše podatake i informacije
 • 27. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( A ) HTML Kod
 • 28. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( B ) Web stranica
 • 29. HTLM alati
 • 30. Primer XML K od a
 • 31. Primer XML k od a za medicinski dosje
 • 32. Web Server i i Klijenti
  • Softver Web servera omogu ćava kompjuteru da isporuči web stranice urađene u HTML klijentskom računaru na mreži koja zahteva ovu uslugu, tako što pošalje HTTP zahtev
  • Osnovne mogućnosti
   • Sigurnosne usluge
   • File Transfer Protocol (Protokol za prenos fajlova)
   • Pretraživač
   • Skupljanje podataka
 • 33. Web s erver i i klijenti
  • Vrste servera na Web-u
   • server baze podataka – osmišljen tako da se omogući pristup informacijama koje su pohranjene u baze podataka
   • server za oglase – služi za isporuku ciljnih oglasa - banera
   • server za elektronsku poštu – prosleđuje elektronske poruke
   • video server – služi za video spotove
  • Web Klijent
   • bilo koji kompjuterski uređaj priključen na internet koji je sposoban da daje HTTP zahteve i da prikazuje HTML stranice, najčešće PC Windows ili Macintosh
 • 34. Internet i Web: svojstva
  • E-Mail (elektronska pošta)
   • Internet aplikacija koja se najviše koristi. Koristi seriju protokola da bi se omogućio prenos tekstualnih poruka, poruka sa slikama, zvukom i video spotovima od jednog internet korisnika do drugog.
   • Atačment je dokument koji je ubačen u e-mail poruku
   • Spam je neželjena elektronska poruka
 • 35. Internet i Web: svojstva
  • Pretraživači
   • Identifikuje Web stranice sa ključnim rečima koje korisnik ukuca, tako da se dobije spisak stranica koje najviše odgovaraju onome što korisnik traži
   • Inteligent ni agent i (BOTS)
   • Softverski programi koji sakupljaju i/ili filtriraju informacije o nekoj određenoj temi i zatim se dobije spisak rezultata
  • Instant messaging
   • Reči koje se kucaju na kompjuteru se pojavljuju gotovo odmah, tako da komunikacija liči manje-više na razgovor uživo, koja je moguća preko e-maila
   • Chat
   • Omogućava korisnicima da kominiciraju preko kompjutera u realnom vremenu, odnosno, razgovor se odvija simultano.
 • 36. Inteligent i Agent i (Bots)
  • Softwar ski program i koji pružaju ili filtriraju informacije o datoj predmetnoj oblasti
  • Po vrsti mogu biti
   • search bot, (pretrage)
   • shopping bot, (kupovina)
   • Web monitoring bot, (monitoring)
   • news bot, (izveštavanje)
   • chatterbot (komuniciranje kroz dijalog)
 • 37. Vrste Web BOT OVA
 • 38. Mu z i ka , Video, i drugi standardni fajlovi
  • Streaming Media
   • omogućava da se veći fajlovi, kao što su muzika ili video, pošalju korisnicima tako da kad ih mo že koristiti u realnom vremenu bez prekida
  • Cookies
   • alati koje koriste Web sajtovi u cilju memorisanja podatke o korisniku
   • mali tekstualni fajlovi zapamćeni u kompjuteru korisnika. Sadrži podatke o korisniku u cilju lakšeg komuniciranja pri narednim konekcijama
 • 39. Internet II i E- trgovina : Dodatne Opcije i Usluge
  • IP Tele fonija
  • opšti izraz za tehnologiju koja koristi VOIP i internet, kao mrežu sa komutacijom paketa, u cilju prenosa govora
   • Voice Over Internet Protocol (VOIP)
   • protokol preko kojeg se prenosi govor i drugi vidovi audio komunikacije preko interneta proto k ol a
  • Digital ne Biblioteke
   • Distribucija aplikativnog softvera, multimedija i drugih usluga na bazi plaćanja pomoću Application Service Providers (ASP)
  • Distr ibuirana Memorija
   • ASP može da asistira i u prenosu i u memorisanju podataka, raspodeljujući ih različitim, a ne samo jednom serveru.
 • 40. Rast Internet Telefonije
 • 41. K ljučne telefonske kompanije
 • 42. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi
  • Učenje na Daljinu
   • jedna od najvećih obrazovnih inicijativa poslednjih godina, učenje na daljinu nudi kurseve i diplomske programe online
  • Digital ni Video
   • Prenos slike preko Interneta na zahtev, pri čemu je kvalitet slike bolji od difuznog prenosa
  • Video Tele konferencija
   • značajno smanjuje troškove video telekonferencije, čineći je dostupnom većini učesnika koji na taj način mogu da razmenjuju informacije uključujući video i audio komponentu
 • 43. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi
  • Tele- uranjanje
   • ova opcija pruža spoj virtualne realnosti i video konferencije, gde se učesnici vide i mogu da učestvuju u vizuelnim projektima
  • Aplikacije M- trgovine
   • kombinovanje govora, podataka, audio i video sadržaja na jednom bežičnom uređaju
 • 44. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike
  • Akamai EdgeSuite omogućava selidbu Web sadržaja bliže krajnjim korisnicima, poboljšavajući performan s e Web sajta i maksimizujući brzinu dostave
  • Akamai EdgeScape obezbedjuje oglašavače sa podacima dobijenim inteligentnom analizom baza podataka nastalih na osnovu memorisanja aktivnosti potrošača na mreži
 • 45. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike
 • 46. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike