Your SlideShare is downloading. ×
0
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2

600

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
600
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura
 • 2. Internet II <ul><li>Konzorcijum vi še od 180 univerzite ta , vladinih agencija i privatnih preduzeća, </li></ul><ul><li>Saradjuju u cilju iznalaženja načina za što efikasnijom upotrebom Interneta </li></ul>
 • 3. Internet II ciljevi <ul><li>Kreiranje najmodernije računarske mreže za potrebe nacionalneih istraživačkih krugova . </li></ul><ul><li>Omogućava revolucionarne primene Interneta . </li></ul><ul><li>Obezbedjuje brz transfer mrežnih servisa i aplikacija na širu populaciju korisnika Interneta . </li></ul>
 • 4. Internet II ciljevi <ul><li>Napredna mrežna infrastruktura </li></ul><ul><ul><li>gigaPop </li></ul></ul><ul><li>Nove mrežne mogućnosti </li></ul><ul><ul><li>razvoj IPv6 adres no g proto k ol a </li></ul></ul><ul><ul><li>razvoj i implementacija n ovih kvaliteta uslužne tehnologije </li></ul></ul><ul><ul><li>razvoj efikasnije rutinske prakse </li></ul></ul><ul><ul><li>k oordina cija interkonekcije različitih komponenti Internet2 infrastru k ture </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreiranje infrastru k ture komunikacije tipa jedan – prema - mnogima </li></ul></ul>
 • 5. Internet II Gigapop Exchanges
 • 6. Internet II ciljevi <ul><li>Srednji sloj </li></ul><ul><ul><li>standardiz acija srednjeg sloja koji inkorporira identifi k a c i ju , autenti k a c i ju , autoriza c i ju , direktor ijske i bezbednosne servis e </li></ul></ul><ul><li>Napredne primene </li></ul><ul><ul><li>distribu irano računarstvo , virtu e l ne laboratori j e, digital ne biblioteke , distribu irano učenje i sinteza svih ovih mogućnosti u jedinstveno radno okruženje </li></ul></ul>
 • 7. Internet II Tehnolo ško okruženje <ul><li>Next Generation Internet (NGI) </li></ul><ul><ul><li>jedan drugi projekat iniciran i sponzorisan od strane federalne US vlade koncentrisan na razvoj naprednih aplikacija i mrežnih servisa za potrebe US vladinih agencija </li></ul></ul><ul><ul><li>f iber o pti ka i proširenje propusnog opsega </li></ul></ul><ul><ul><li>zamena starijih prenosnih puteva fiber optičkim kablovima </li></ul></ul><ul><ul><li>usavršavanje k omuni k a c ion ih tehnolog ija zasnovanih na fiber optici </li></ul></ul><ul><ul><li>usavršavanje brzine komutacije u fiber-opti čkim sistemima </li></ul></ul>
 • 8. Rast svetskog tržišta fiber optike
 • 9. Fotonske tehnologije <ul><li>F otoni ka </li></ul><ul><ul><li>izučavanje komunikacija pomoću svetlosnih talasa </li></ul></ul><ul><li>Dense Wave Length Division Mulitplexing </li></ul><ul><ul><li>optička tehnologija kojom se proširuje opseg na postojećoj fiber optičkoj kičmi </li></ul></ul><ul><li>Veliki opseg ( Big Band ) </li></ul><ul><ul><li>omogućava više od 10 Gbps brzinu prenosa, što je osnova za širokopojasne aplikacije </li></ul></ul>
 • 10. Najznačajnije fotonske mogućnosti i vodeće kompanije
 • 11. Bežični Web i 3G Tehnologi je <ul><li>Global System for Mobile Communications </li></ul><ul><ul><li>mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u Evropi i Aziji koji koriste uskopojasni Vremensku multipleks sa višestrukim pristupom ( Time Division Multiple Access - TDMA) </li></ul></ul><ul><li>Code Division Multiple Access </li></ul><ul><ul><li>mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u US koji koriste puni radio frekventni opseg uz digitalno šifrovanje svakog poziva </li></ul></ul>
 • 12. Zahtev za frekventnim opsegom različitih Web Apli k a c i ja
 • 13. Bežični Web i 3G Tehnologi je <ul><li>General Packet Radio Switching </li></ul><ul><ul><li>Naredna generacija zasnovana na prenosu paketa, slično Internetu, ali preko radio frekventnog opsega, čime se obezbedjuje bežični prenos </li></ul></ul><ul><ul><li>Wireless Application Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>Relativno nov protokol koji podržava svaku bežičnu mrežu i svaki operativni sistem </li></ul></ul><ul><li>Wireless Markup Language </li></ul><ul><ul><li>Program ski jezik za programiranje uredjaja koji koriste WAP </li></ul></ul>
 • 14. Bežični Web i 3G Tehnologi je <ul><li>iMode </li></ul><ul><ul><li>Bežični standard koji je vlasništvo Japanske kompanije NTT DoCoMo </li></ul></ul><ul><li>3G </li></ul><ul><ul><li>Nova generacija standarda mobilne telefonije koji obezbedjuje vezu sa Webom brzinom od 2.4 Mbps </li></ul></ul>
 • 15.  
 • 16.  
 • 17. Bežični LAN <ul><li>Bluetooth </li></ul><ul><ul><li>Novi tehnološki standard za bežični prenos na daljinu do 100 met ara </li></ul></ul><ul><li>Wireless Fidelity </li></ul><ul><ul><li>Bežični standard za E thernet mreže uz veću brzinu i domet od Bluetooth -a . Označava se i sa 802.118 </li></ul></ul>
 • 18. Bežični Web proizvodi i proizvodjači
 • 19. Internet a pli k a cije : promena klijentskog računara <ul><li>Koncept tankog klijenta ( Thin Client Computing ) </li></ul><ul><ul><li>klijent se u potpunosti oslanja na Internet server za procesiranje informacija ; </li></ul></ul><ul><ul><li>uredjaj sam po sebi ne poseduje mogućnosti procesiranja </li></ul></ul>
 • 20. Benefit i od Internet II Tehnologi j e <ul><li>IP Multicasting </li></ul><ul><ul><li>niz tehnologija koje omogućavaju efikasnu isporuku podataka na mnoge adrese na mreži </li></ul></ul><ul><li>Laten tnost rešenja </li></ul><ul><ul><li>Razlika između paketa visokog i niskog prioriteta. </li></ul></ul><ul><ul><li>diffserve – nova tehnologija koja određuje prioritetne nivoe za pakete bazirane na tipovima podataka koji se prenose </li></ul></ul>
 • 21. IP Multicasting
 • 22. Benefit i od Internet II Tehnologi j e <ul><li>G arantovani Nivoi Usluge </li></ul><ul><ul><li>mogućnost nabavke prava da se podaci kreću kroz mrežu pri garantovanoj brzini u zamenu za veće cene </li></ul></ul><ul><li>Niže Stope Grešaka </li></ul><ul><ul><li>poboljšani kapaciteti i komutacija paketa koji će zasigurno poboljšati i kvalitet prenosa </li></ul></ul><ul><li>Smanjenje Troškova </li></ul><ul><ul><li>sve više korisnika znači manji trošak, jer se sve nadoknađuje masovnim tržištem </li></ul></ul>
 • 23. Razvoj Web -a <ul><li>Mo zaik </li></ul><ul><ul><li>Web pretraživač sa grafičkim korisničkim interfejsom koji omogućava da se dokumenta grafički gledaju na Webu </li></ul></ul><ul><li>Universal Computing </li></ul><ul><ul><li>razmena fajlova, informacije, grafike, zvuk, video i drugih objekata preko svih kompjuterskih platformi u celom svetu, bez obzira na operativni sistem </li></ul></ul><ul><ul><li>Netscape Navigator </li></ul></ul><ul><ul><li>prvi komercijalni Web pretraživač </li></ul></ul><ul><li>Internet Explorer (IE) </li></ul><ul><ul><li>M ajkrosoftov Web pretraživač </li></ul></ul>
 • 24. H i perte ks t <ul><li>Način za formatiranje strana sa linkovima koji povezuju dokumente jedan sa drugim i spajaju strane sa drugim objektima, kao što su zvuk, video ili animacijski fajlovi </li></ul><ul><li>Koristi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zajedno sa univer z al nim lokatorom resursa (URL) da bi se pronašao neki dokument ili objekt </li></ul>
 • 25. Dom eni najvišeg nivoa <ul><li>.com </li></ul><ul><ul><li>Trgovačke ili poslovne organizacije </li></ul></ul><ul><li>.edu </li></ul><ul><ul><li>Obrazovne institucije </li></ul></ul><ul><li>.gov </li></ul><ul><ul><li>Američke vladine agencije </li></ul></ul><ul><li>.mil </li></ul><ul><ul><li>Američka vojska </li></ul></ul><ul><li>.net </li></ul><ul><ul><li>Kompjuteri u mreži </li></ul></ul><ul><li>.org </li></ul><ul><ul><li>Nevladine organizacije i fondacije </li></ul></ul><ul><li>biz </li></ul><ul><ul><li>Poslovne firme </li></ul></ul><ul><li>.info </li></ul><ul><ul><li>Provajderi za informacije </li></ul></ul><ul><li>.aero </li></ul><ul><ul><li>Avioprevozna indistrija </li></ul></ul><ul><li>.coop </li></ul><ul><ul><li>Kooperacije </li></ul></ul><ul><li>.museum </li></ul><ul><ul><li>Mu zeji </li></ul></ul><ul><li>.name </li></ul><ul><ul><li>Pojedinci </li></ul></ul><ul><li>.pro </li></ul><ul><ul><li>Profes ionalci </li></ul></ul>
 • 26. Markup Languages <ul><li>Standard Generalized Markup Language (SGML) </li></ul><ul><ul><li>rana verzija Generalized Markup Language -a </li></ul></ul><ul><li>Hypertext Markup Language (HTML) </li></ul><ul><ul><li>nova generacija GML a koja je relativno laka za korišćenje na Web stranicama. HTML obezbeđuje dizajnerima Web stranica stalni set “tagova” koji se koriste za formatiranje Web stranica </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensible Markup Language </li></ul></ul><ul><ul><li>nova specifikacija jezika koju je razvio W3C i dizajnirana je sa ciljem da da opiše podatake i informacije </li></ul></ul>
 • 27. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( A ) HTML Kod
 • 28. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( B ) Web stranica
 • 29. HTLM alati
 • 30. Primer XML K od a
 • 31. Primer XML k od a za medicinski dosje
 • 32. Web Server i i Klijenti <ul><li>Softver Web servera omogu ćava kompjuteru da isporuči web stranice urađene u HTML klijentskom računaru na mreži koja zahteva ovu uslugu, tako što pošalje HTTP zahtev </li></ul><ul><li>Osnovne mogućnosti </li></ul><ul><ul><li>Sigurnosne usluge </li></ul></ul><ul><ul><li>File Transfer Protocol (Protokol za prenos fajlova) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pretraživač </li></ul></ul><ul><ul><li>Skupljanje podataka </li></ul></ul>
 • 33. Web s erver i i klijenti <ul><li>Vrste servera na Web-u </li></ul><ul><ul><li>server baze podataka – osmišljen tako da se omogući pristup informacijama koje su pohranjene u baze podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>server za oglase – služi za isporuku ciljnih oglasa - banera </li></ul></ul><ul><ul><li>server za elektronsku poštu – prosleđuje elektronske poruke </li></ul></ul><ul><ul><li>video server – služi za video spotove </li></ul></ul><ul><li>Web Klijent </li></ul><ul><ul><li>bilo koji kompjuterski uređaj priključen na internet koji je sposoban da daje HTTP zahteve i da prikazuje HTML stranice, najčešće PC Windows ili Macintosh </li></ul></ul>
 • 34. Internet i Web: svojstva <ul><li>E-Mail (elektronska pošta) </li></ul><ul><ul><li>Internet aplikacija koja se najviše koristi. Koristi seriju protokola da bi se omogućio prenos tekstualnih poruka, poruka sa slikama, zvukom i video spotovima od jednog internet korisnika do drugog. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atačment je dokument koji je ubačen u e-mail poruku </li></ul></ul><ul><ul><li>Spam je neželjena elektronska poruka </li></ul></ul>
 • 35. Internet i Web: svojstva <ul><li>Pretraživači </li></ul><ul><ul><li>Identifikuje Web stranice sa ključnim rečima koje korisnik ukuca, tako da se dobije spisak stranica koje najviše odgovaraju onome što korisnik traži </li></ul></ul><ul><ul><li>Inteligent ni agent i (BOTS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Softverski programi koji sakupljaju i/ili filtriraju informacije o nekoj određenoj temi i zatim se dobije spisak rezultata </li></ul></ul><ul><li>Instant messaging </li></ul><ul><ul><li>Reči koje se kucaju na kompjuteru se pojavljuju gotovo odmah, tako da komunikacija liči manje-više na razgovor uživo, koja je moguća preko e-maila </li></ul></ul><ul><ul><li>Chat </li></ul></ul><ul><ul><li>Omogućava korisnicima da kominiciraju preko kompjutera u realnom vremenu, odnosno, razgovor se odvija simultano. </li></ul></ul>
 • 36. Inteligent i Agent i (Bots) <ul><li>Softwar ski program i koji pružaju ili filtriraju informacije o datoj predmetnoj oblasti </li></ul><ul><li>Po vrsti mogu biti </li></ul><ul><ul><li>search bot, (pretrage) </li></ul></ul><ul><ul><li>shopping bot, (kupovina) </li></ul></ul><ul><ul><li>Web monitoring bot, (monitoring) </li></ul></ul><ul><ul><li>news bot, (izveštavanje) </li></ul></ul><ul><ul><li>chatterbot (komuniciranje kroz dijalog) </li></ul></ul>
 • 37. Vrste Web BOT OVA
 • 38. Mu z i ka , Video, i drugi standardni fajlovi <ul><li>Streaming Media </li></ul><ul><ul><li>omogućava da se veći fajlovi, kao što su muzika ili video, pošalju korisnicima tako da kad ih mo že koristiti u realnom vremenu bez prekida </li></ul></ul><ul><li>Cookies </li></ul><ul><ul><li>alati koje koriste Web sajtovi u cilju memorisanja podatke o korisniku </li></ul></ul><ul><ul><li>mali tekstualni fajlovi zapamćeni u kompjuteru korisnika. Sadrži podatke o korisniku u cilju lakšeg komuniciranja pri narednim konekcijama </li></ul></ul>
 • 39. Internet II i E- trgovina : Dodatne Opcije i Usluge <ul><li>IP Tele fonija </li></ul><ul><li>opšti izraz za tehnologiju koja koristi VOIP i internet, kao mrežu sa komutacijom paketa, u cilju prenosa govora </li></ul><ul><ul><li>Voice Over Internet Protocol (VOIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>protokol preko kojeg se prenosi govor i drugi vidovi audio komunikacije preko interneta proto k ol a </li></ul></ul><ul><li>Digital ne Biblioteke </li></ul><ul><ul><li>Distribucija aplikativnog softvera, multimedija i drugih usluga na bazi plaćanja pomoću Application Service Providers (ASP) </li></ul></ul><ul><li>Distr ibuirana Memorija </li></ul><ul><ul><li>ASP može da asistira i u prenosu i u memorisanju podataka, raspodeljujući ih različitim, a ne samo jednom serveru. </li></ul></ul>
 • 40. Rast Internet Telefonije
 • 41. K ljučne telefonske kompanije
 • 42. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi <ul><li>Učenje na Daljinu </li></ul><ul><ul><li>jedna od najvećih obrazovnih inicijativa poslednjih godina, učenje na daljinu nudi kurseve i diplomske programe online </li></ul></ul><ul><li>Digital ni Video </li></ul><ul><ul><li>Prenos slike preko Interneta na zahtev, pri čemu je kvalitet slike bolji od difuznog prenosa </li></ul></ul><ul><li>Video Tele konferencija </li></ul><ul><ul><li>značajno smanjuje troškove video telekonferencije, čineći je dostupnom većini učesnika koji na taj način mogu da razmenjuju informacije uključujući video i audio komponentu </li></ul></ul>
 • 43. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi <ul><li>Tele- uranjanje </li></ul><ul><ul><li>ova opcija pruža spoj virtualne realnosti i video konferencije, gde se učesnici vide i mogu da učestvuju u vizuelnim projektima </li></ul></ul><ul><li>Aplikacije M- trgovine </li></ul><ul><ul><li>kombinovanje govora, podataka, audio i video sadržaja na jednom bežičnom uređaju </li></ul></ul>
 • 44. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike <ul><li>Akamai EdgeSuite omogućava selidbu Web sadržaja bliže krajnjim korisnicima, poboljšavajući performan s e Web sajta i maksimizujući brzinu dostave </li></ul><ul><li>Akamai EdgeScape obezbedjuje oglašavače sa podacima dobijenim inteligentnom analizom baza podataka nastalih na osnovu memorisanja aktivnosti potrošača na mreži </li></ul>
 • 45. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike
 • 46. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike

×