Your SlideShare is downloading. ×
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Elektronska trgovina - Infrastruktura (Internet i www) - deo 2

585

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
585
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura
 • 2. Internet II
  • Konzorcijum vi še od 180 univerzite ta , vladinih agencija i privatnih preduzeća,
  • Saradjuju u cilju iznalaženja načina za što efikasnijom upotrebom Interneta
 • 3. Internet II ciljevi
  • Kreiranje najmodernije računarske mreže za potrebe nacionalneih istraživačkih krugova .
  • Omogućava revolucionarne primene Interneta .
  • Obezbedjuje brz transfer mrežnih servisa i aplikacija na širu populaciju korisnika Interneta .
 • 4. Internet II ciljevi
  • Napredna mrežna infrastruktura
   • gigaPop
  • Nove mrežne mogućnosti
   • razvoj IPv6 adres no g proto k ol a
   • razvoj i implementacija n ovih kvaliteta uslužne tehnologije
   • razvoj efikasnije rutinske prakse
   • k oordina cija interkonekcije različitih komponenti Internet2 infrastru k ture
   • Kreiranje infrastru k ture komunikacije tipa jedan – prema - mnogima
 • 5. Internet II Gigapop Exchanges
 • 6. Internet II ciljevi
  • Srednji sloj
   • standardiz acija srednjeg sloja koji inkorporira identifi k a c i ju , autenti k a c i ju , autoriza c i ju , direktor ijske i bezbednosne servis e
  • Napredne primene
   • distribu irano računarstvo , virtu e l ne laboratori j e, digital ne biblioteke , distribu irano učenje i sinteza svih ovih mogućnosti u jedinstveno radno okruženje
 • 7. Internet II Tehnolo ško okruženje
  • Next Generation Internet (NGI)
   • jedan drugi projekat iniciran i sponzorisan od strane federalne US vlade koncentrisan na razvoj naprednih aplikacija i mrežnih servisa za potrebe US vladinih agencija
   • f iber o pti ka i proširenje propusnog opsega
   • zamena starijih prenosnih puteva fiber optičkim kablovima
   • usavršavanje k omuni k a c ion ih tehnolog ija zasnovanih na fiber optici
   • usavršavanje brzine komutacije u fiber-opti čkim sistemima
 • 8. Rast svetskog tržišta fiber optike
 • 9. Fotonske tehnologije
  • F otoni ka
   • izučavanje komunikacija pomoću svetlosnih talasa
  • Dense Wave Length Division Mulitplexing
   • optička tehnologija kojom se proširuje opseg na postojećoj fiber optičkoj kičmi
  • Veliki opseg ( Big Band )
   • omogućava više od 10 Gbps brzinu prenosa, što je osnova za širokopojasne aplikacije
 • 10. Najznačajnije fotonske mogućnosti i vodeće kompanije
 • 11. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • Global System for Mobile Communications
   • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u Evropi i Aziji koji koriste uskopojasni Vremensku multipleks sa višestrukim pristupom ( Time Division Multiple Access - TDMA)
  • Code Division Multiple Access
   • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u US koji koriste puni radio frekventni opseg uz digitalno šifrovanje svakog poziva
 • 12. Zahtev za frekventnim opsegom različitih Web Apli k a c i ja
 • 13. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • General Packet Radio Switching
   • Naredna generacija zasnovana na prenosu paketa, slično Internetu, ali preko radio frekventnog opsega, čime se obezbedjuje bežični prenos
   • Wireless Application Protocol
   • Relativno nov protokol koji podržava svaku bežičnu mrežu i svaki operativni sistem
  • Wireless Markup Language
   • Program ski jezik za programiranje uredjaja koji koriste WAP
 • 14. Bežični Web i 3G Tehnologi je
  • iMode
   • Bežični standard koji je vlasništvo Japanske kompanije NTT DoCoMo
  • 3G
   • Nova generacija standarda mobilne telefonije koji obezbedjuje vezu sa Webom brzinom od 2.4 Mbps
 • 15.  
 • 16.  
 • 17. Bežični LAN
  • Bluetooth
   • Novi tehnološki standard za bežični prenos na daljinu do 100 met ara
  • Wireless Fidelity
   • Bežični standard za E thernet mreže uz veću brzinu i domet od Bluetooth -a . Označava se i sa 802.118
 • 18. Bežični Web proizvodi i proizvodjači
 • 19. Internet a pli k a cije : promena klijentskog računara
  • Koncept tankog klijenta ( Thin Client Computing )
   • klijent se u potpunosti oslanja na Internet server za procesiranje informacija ;
   • uredjaj sam po sebi ne poseduje mogućnosti procesiranja
 • 20. Benefit i od Internet II Tehnologi j e
  • IP Multicasting
   • niz tehnologija koje omogućavaju efikasnu isporuku podataka na mnoge adrese na mreži
  • Laten tnost rešenja
   • Razlika između paketa visokog i niskog prioriteta.
   • diffserve – nova tehnologija koja određuje prioritetne nivoe za pakete bazirane na tipovima podataka koji se prenose
 • 21. IP Multicasting
 • 22. Benefit i od Internet II Tehnologi j e
  • G arantovani Nivoi Usluge
   • mogućnost nabavke prava da se podaci kreću kroz mrežu pri garantovanoj brzini u zamenu za veće cene
  • Niže Stope Grešaka
   • poboljšani kapaciteti i komutacija paketa koji će zasigurno poboljšati i kvalitet prenosa
  • Smanjenje Troškova
   • sve više korisnika znači manji trošak, jer se sve nadoknađuje masovnim tržištem
 • 23. Razvoj Web -a
  • Mo zaik
   • Web pretraživač sa grafičkim korisničkim interfejsom koji omogućava da se dokumenta grafički gledaju na Webu
  • Universal Computing
   • razmena fajlova, informacije, grafike, zvuk, video i drugih objekata preko svih kompjuterskih platformi u celom svetu, bez obzira na operativni sistem
   • Netscape Navigator
   • prvi komercijalni Web pretraživač
  • Internet Explorer (IE)
   • M ajkrosoftov Web pretraživač
 • 24. H i perte ks t
  • Način za formatiranje strana sa linkovima koji povezuju dokumente jedan sa drugim i spajaju strane sa drugim objektima, kao što su zvuk, video ili animacijski fajlovi
  • Koristi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zajedno sa univer z al nim lokatorom resursa (URL) da bi se pronašao neki dokument ili objekt
 • 25. Dom eni najvišeg nivoa
  • .com
   • Trgovačke ili poslovne organizacije
  • .edu
   • Obrazovne institucije
  • .gov
   • Američke vladine agencije
  • .mil
   • Američka vojska
  • .net
   • Kompjuteri u mreži
  • .org
   • Nevladine organizacije i fondacije
  • biz
   • Poslovne firme
  • .info
   • Provajderi za informacije
  • .aero
   • Avioprevozna indistrija
  • .coop
   • Kooperacije
  • .museum
   • Mu zeji
  • .name
   • Pojedinci
  • .pro
   • Profes ionalci
 • 26. Markup Languages
  • Standard Generalized Markup Language (SGML)
   • rana verzija Generalized Markup Language -a
  • Hypertext Markup Language (HTML)
   • nova generacija GML a koja je relativno laka za korišćenje na Web stranicama. HTML obezbeđuje dizajnerima Web stranica stalni set “tagova” koji se koriste za formatiranje Web stranica
   • Extensible Markup Language
   • nova specifikacija jezika koju je razvio W3C i dizajnirana je sa ciljem da da opiše podatake i informacije
 • 27. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( A ) HTML Kod
 • 28. Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B) ( B ) Web stranica
 • 29. HTLM alati
 • 30. Primer XML K od a
 • 31. Primer XML k od a za medicinski dosje
 • 32. Web Server i i Klijenti
  • Softver Web servera omogu ćava kompjuteru da isporuči web stranice urađene u HTML klijentskom računaru na mreži koja zahteva ovu uslugu, tako što pošalje HTTP zahtev
  • Osnovne mogućnosti
   • Sigurnosne usluge
   • File Transfer Protocol (Protokol za prenos fajlova)
   • Pretraživač
   • Skupljanje podataka
 • 33. Web s erver i i klijenti
  • Vrste servera na Web-u
   • server baze podataka – osmišljen tako da se omogući pristup informacijama koje su pohranjene u baze podataka
   • server za oglase – služi za isporuku ciljnih oglasa - banera
   • server za elektronsku poštu – prosleđuje elektronske poruke
   • video server – služi za video spotove
  • Web Klijent
   • bilo koji kompjuterski uređaj priključen na internet koji je sposoban da daje HTTP zahteve i da prikazuje HTML stranice, najčešće PC Windows ili Macintosh
 • 34. Internet i Web: svojstva
  • E-Mail (elektronska pošta)
   • Internet aplikacija koja se najviše koristi. Koristi seriju protokola da bi se omogućio prenos tekstualnih poruka, poruka sa slikama, zvukom i video spotovima od jednog internet korisnika do drugog.
   • Atačment je dokument koji je ubačen u e-mail poruku
   • Spam je neželjena elektronska poruka
 • 35. Internet i Web: svojstva
  • Pretraživači
   • Identifikuje Web stranice sa ključnim rečima koje korisnik ukuca, tako da se dobije spisak stranica koje najviše odgovaraju onome što korisnik traži
   • Inteligent ni agent i (BOTS)
   • Softverski programi koji sakupljaju i/ili filtriraju informacije o nekoj određenoj temi i zatim se dobije spisak rezultata
  • Instant messaging
   • Reči koje se kucaju na kompjuteru se pojavljuju gotovo odmah, tako da komunikacija liči manje-više na razgovor uživo, koja je moguća preko e-maila
   • Chat
   • Omogućava korisnicima da kominiciraju preko kompjutera u realnom vremenu, odnosno, razgovor se odvija simultano.
 • 36. Inteligent i Agent i (Bots)
  • Softwar ski program i koji pružaju ili filtriraju informacije o datoj predmetnoj oblasti
  • Po vrsti mogu biti
   • search bot, (pretrage)
   • shopping bot, (kupovina)
   • Web monitoring bot, (monitoring)
   • news bot, (izveštavanje)
   • chatterbot (komuniciranje kroz dijalog)
 • 37. Vrste Web BOT OVA
 • 38. Mu z i ka , Video, i drugi standardni fajlovi
  • Streaming Media
   • omogućava da se veći fajlovi, kao što su muzika ili video, pošalju korisnicima tako da kad ih mo že koristiti u realnom vremenu bez prekida
  • Cookies
   • alati koje koriste Web sajtovi u cilju memorisanja podatke o korisniku
   • mali tekstualni fajlovi zapamćeni u kompjuteru korisnika. Sadrži podatke o korisniku u cilju lakšeg komuniciranja pri narednim konekcijama
 • 39. Internet II i E- trgovina : Dodatne Opcije i Usluge
  • IP Tele fonija
  • opšti izraz za tehnologiju koja koristi VOIP i internet, kao mrežu sa komutacijom paketa, u cilju prenosa govora
   • Voice Over Internet Protocol (VOIP)
   • protokol preko kojeg se prenosi govor i drugi vidovi audio komunikacije preko interneta proto k ol a
  • Digital ne Biblioteke
   • Distribucija aplikativnog softvera, multimedija i drugih usluga na bazi plaćanja pomoću Application Service Providers (ASP)
  • Distr ibuirana Memorija
   • ASP može da asistira i u prenosu i u memorisanju podataka, raspodeljujući ih različitim, a ne samo jednom serveru.
 • 40. Rast Internet Telefonije
 • 41. K ljučne telefonske kompanije
 • 42. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi
  • Učenje na Daljinu
   • jedna od najvećih obrazovnih inicijativa poslednjih godina, učenje na daljinu nudi kurseve i diplomske programe online
  • Digital ni Video
   • Prenos slike preko Interneta na zahtev, pri čemu je kvalitet slike bolji od difuznog prenosa
  • Video Tele konferencija
   • značajno smanjuje troškove video telekonferencije, čineći je dostupnom većini učesnika koji na taj način mogu da razmenjuju informacije uključujući video i audio komponentu
 • 43. Internet II i E- k omerc: Nova svojstva i servisi
  • Tele- uranjanje
   • ova opcija pruža spoj virtualne realnosti i video konferencije, gde se učesnici vide i mogu da učestvuju u vizuelnim projektima
  • Aplikacije M- trgovine
   • kombinovanje govora, podataka, audio i video sadržaja na jednom bežičnom uređaju
 • 44. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike
  • Akamai EdgeSuite omogućava selidbu Web sadržaja bliže krajnjim korisnicima, poboljšavajući performan s e Web sajta i maksimizujući brzinu dostave
  • Akamai EdgeScape obezbedjuje oglašavače sa podacima dobijenim inteligentnom analizom baza podataka nastalih na osnovu memorisanja aktivnosti potrošača na mreži
 • 45. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike
 • 46. Studija slučaja : Akamai Technologies: poboljšanje Internet p erforman si pomoću matematike

×