Your SlideShare is downloading. ×
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Elektronska trgovina - Dizajn web sajta

804
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
804
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. POGLAVLJE 4
  • DIZAJN WEB SAJTA ZA
  • E-TRGOVIN U
 • 2. Ciljevi
  • Objasniti proce duru koji treba slediti u toku formiranja Web sajta za E-trgovin u
  • Opisati najveće probleme u vezi sa razvojem i hostingom sajta
  • Identifikovati i razumeti probleme u vezi sa izborom web servera i serverskog softvera za e-trgovinu
 • 3. Ciljevi
  • Razumeti probleme vezane za izbor odgovarajućeg softvera za sajt e-trgovin e
  • Identifikovati dodatn e alate koj i mogu da poboljšaju performans web sajta
 • 4. Uč es nici u pravljenju Web sajta
 • 5. Pravljenje Web sajta E-trgovine: sistematski pristup
  • Planiranje: životni ciklus razvoja sistema
  • Sistemska analiza: identifikovati poslovne ciljeve, funkcionisanje sistema i informacione potrebe
  • Dizajn sistema: hardverske i softverske platforme
  • Izrada sistema: in-house vs. o utsourcing
  • Testi ranje sistema
  • Implementa cija i održavanje
 • 6. Plan iranje : životni ciklus razvoja sistema
  • Metodologija za bolje razumevanje poslovnih ciljeva bilo kog sistema i kreiranje odgovarajućeg rešenja
   • Analiza sistema
   • Dizajn sistema
   • Izrada sistema
   • Testi ranje
   • Implement acija
 • 7. Plan iranje : životni ciklus razvoja sistema
 • 8. Analiza sistema: sagledati poslovne ciljeve, funkcionisanje sistema i informacione potrebe
  • Poslovni ciljevi
   • Skup svojstava koje biste želeli da vaš sajt poseduje
  • Funkcionalnost sistema
   • Skup vrsta mogućnosti informacionih sistema koje će vam biti potrebne, da biste postigli vaše poslovne ciljeve
  • Informacione potrebe
   • Informacioni elementi koje sistem mora da proizvede, da bi postigao poslovne ciljeve
 • 9. Dizajn sistema: hardverske i softverske platforme
  • Specifikacija dizajna sistema
   • Opis glavnih komponenti u sistemu i njihova međusobna veza
  • Log ički dizajn
   • Opisuje informacioni tok sajta e-trgovine
   • Funkcije obrade informacija koje moraju biti izvedene
   • Baze podataka koje će biti korišćene
   • Sigurnosne i backup procedure koje će biti korišćene
   • Kontrole koje će biti korišćene u sistemu
  • Fizički dizajn
   • Prevodi logički dizajn u fizičke komponente
 • 10. Analiza sistema : poslovni ciljevi, funkcionalnost sistema i informacione potrebe
 • 11. Logički i fizički dizajn jednostavnog Web sajta Dijagram o Protoku Podataka Ovaj dijagram toka podataka prikazuje protok informacionih zahteva i odziva za jednostavni Web server
 • 12. Logički i fizički dizajn jednostavnog Web sajta Jednostavan Fizički Dizajn Fizički dizajn prikazuje hardver i softver koji su potrebni da bi se realizovao logički dizajn
 • 13. Izbor pri izgradnji i hostingu Postoje brojne alternative pri izgradnji i hostingu sajta za e-trgovinu
 • 14. Izgradnja sistema: i n-house v s. o utsourcing
  • Outsourcing
   • Iznajmljivanje spoljnog isporučioca (partnera) za pružanje usluga, koje ne mogu biti izvedene sa in-house perso nalom
  • Co-location
   • Kada firma kupi ili iznajmljuje web server (i ima totalnu kontrolu nad svojim operacijama) ali postavi server kod spoljašnjeg partnera
   • Spoljašnji partner održava server, komunikacione linije i hardver
 • 15. Spektar alata za izradu sopstvenog sajta za E-trgovinu
 • 16. Troškovi kastomizacije softverskih paketa za E-trgovinu
 • 17. Ključni igrači: h osting/co-location usluge
 • 18. Testi ranje sistema
  • Testiranje modula
   • Pojedinačno testiranju programskih modula sajta
  • Testiranje sistema
   • Testiranju sajta u celini, na način kao će ga tipični korisnik koristiti
  • Testiranje prihvatljivosti
   • Proveravanje stepena ostvarenosti zamišljenih poslovnih ciljevi sistema
 • 19. Implemen tacija i održavanje
  • Benchmarking
   • Proces tokom kojeg se sajt upoređuje sa konkurentskim sajtovima što se tiče brzine odziva, kvaliteta formi i dizajna sajta
  • Održavanje
   • 20% je posvećeno ispravljanju grešaka u kodu i odzivu na hitne slučajeve
   • 20% se odnosi na menjanje izveštaja, fajlova koji sadrže podatke i linkova sa bazama podataka
   • 60% se odnosi na opštu administraciju i na promene sistema
 • 20. Faktori u optimizaciji Web sajta
 • 21. Komponente tro škova izgradnje W eb sajta
 • 22. Izabor serverskog softvera
  • Arhitektura sistema
   • Tiče se konfiguracije softvera, hardvera i zadataka informacionog sistema u cilju postizanja specificirane funkcionalnosti
  • Arhitektura u dva sloja
   • Web server odgovara na z ahteve pristupa web stranic ama, dok server baze podataka obe z bedjuje memorisanje podataka
  • Arhitektura u više slojeva
   • Web server je povezan sa srednj im slojem koji obuhvata niz aplikacionih servera koji izvršavaju speci ficirane zadatke, kao i sa zadnjim sloj em koga čine postojeći korporacio ni informacioni sistemi
 • 23. Arhitektura E-trgovine u dva i više slojeva
 • 24. Web server softver
  • Alat za upravljanje sajtom
   • Proverava da li su linkovi na stranicama još uvek važeći i identifikuje nevažeće fajlove
  • Alati za dinamičko generisanje stranica
   • Sadržaj web stranice je memorisan u obliku objekta u bazi podataka, pre nego kodirani tekst u HTML
 • 25. K ljučni igrači u Web server softveru
 • 26. Alati za održavanje Web sajta
  • Svi Web server i sadrže osnovne alate za održavanje koji verifikuju validnost svih referiranih linkova, kao i identifikuju orfan fajlove (one koji nisu povezani ni s ajednom stranicom)
  • Dodatno se mogu kupiti složeniji softveri za održavanje, kao što je npr. Webtrends
 • 27. WebTrends Software
 • 28. WebTrends Software
 • 29. WebTrends Software
 • 30. WebTrends Software
 • 31. Alati za dinamičko generisanje web stranica
  • D i nami čko generi sanje : sadržaj Web stranice se memoriše kao objekat u bazi podataka umesto da bude fiksno kodovan u HTML -u. Kao takav se uzima iz baze podataka kad je to potrbno.
  • Alati obuhvataju CGI (Common Gateway Interface), ASP (Active Server Pages), JSP (Java Server Pages), itd .
  • Snižavaju cenu menija , omogućavaju laku online market segmenta ciju i besplatnu diskriminaciju cena.
 • 32. Osnovne funkcionalnosti koje pružaju Web serveri
 • 33. Aplikacioni Web Serveri
  • Softveri koji pružaju specifičnu poslovnu funkcionalnost koja je potrebna web sajtu
  • Podrazumeva :
   • Kataloški prikaz
   • Obradu transakcija
   • Audio/video server
   • Aukcijski server
   • B2B server
 • 34. Aplikacioni Serveri i njihova Funkcija
 • 35. Softverska funkcionalnost E- trgovine
  • Softver koji omogućava osnovnu funkcionalnost potrebnu za online prodaju, uključujući:
   • Online katalog u kome se nalaze proizvodi koji se nude na web stranici
   • Preuzimanje narudžbine online, tako da kupci mogu sa strane da odvajaju proizvode koje žele da kupe, da pogledaju šta su naručili i da ostvare svoju narudžbinu, tako što kliknu jedno dugme na web stranici
   • Online obrada kreditna kartica obezbedjuje verifikaciju kartice i skidanje specificirane sume novca
 • 36. Softverski paketi servera za prodaju
  • Nudi dobro integrisanu okolinu koja pruža većinu ili celovitu funkcionalnost i kapacitete koji su potrebni za razvoj sofisticiranog web sajta orjentisanog ka kupcu.
  • Ključni faktori koje treba imati u vidu
   • Fun kcionalnost
   • Podr ška za različite poslovne modele
   • Alati za modelovanje poslovnog procesa
   • Alati za vizuelni menadžment sajta i izveštavanje
   • Performanse i sposobnost skaliranja
   • Sposobnost povezivanja sa postojećim poslovnim sistemima
   • Usaglašenost sa standradima
   • Globalna i multikulturna sposobnost
   • Lokalni porez za prodaju i pravila isporuke
 • 37. S oftverski paketi srednje snage za E-trgovin u koji se najviše koriste
 • 38. Izbor hardvera za web sajt za E-trgovinu
  • Hardverska platforma
   • Tiče se kompjuterske opreme koju koristi sistem da bi postigao svoju funkcionalnost u e-trgovini
  • Stateless
   • Radi se o tome da server ne mora da održava tekuću interakciju sa klijenotm
  • Intenzivne I/O
   • Zahteva više input/output operacija nego klasičnog računarskog procesinga
  • Intenzivni CPU
   • Operacije koje traže veliku procesnu moć
 • 39. Factor i u pravilnom dimenzionisanju E-comerc p latform e
 • 40. Degradacija performans pri porastu broja korisnika
 • 41. Kapacitet statičkih Web stranica
 • 42. Profil posetilaca kod tipičnih sajtova E-trgovine
 • 43. Uticaj dinamičkih sadržaja Web stranica na Web Servere
 • 44. Veza propusnog opsega prenosnog kanala i broja pristupa
 • 45. Postavljanje prave veličine hardverske platforme : strana nabavke
  • Skaliranost
   • Označava sposobnost sajta da se uveća po potrebi
   • Verikalno hardversko skaliranje-povećanje procesne snage pojedinačnih komponenti
   • Horizontalno hardversko skaliranje-angažovanje više računara za obavljanje zajedničkog posla
   • Poboljšanje procesne arhitekture sajta
 • 46. Skaliranje sajta da bi se ispunili zahtevi
 • 47. Osam v erti k al nih i h orizontal nih tehnika skaliranja
 • 48. Vertikalno sklairanje sistema
 • 49. Horizontal no skaliranje sistema
 • 50. Poboljšanje procesne arhitekture sajta
 • 51. Dizajn web sajta : Osnovna poslovna razmatranja
  • Da bi se postigla osnovna poslovna funkcionalnost Web sajta, neophodno je biti svestan uputstava za dizajn i softverskih alata za izgradnju aktivnih sadržaja i funkcionalnosti sajta
  • Loše dizajniran Web s ajt odbija kupce
 • 52. Svojstva Web sajt koja nerviraju kupce
 • 53. Osam najvažnijih faktora u uspešnom dizajniranju E- komerc sajtova
 • 54. Alati za interaktivnost i aktivni sadržaj
  • Common gateway interface
   • Komplet standarda za komunikaciju između čitača i programa koji radi na serveru, koji omogućava interakciju između korisnika i servera
   • A ktivne stranice servera
   • Alat za razvoj softvera koje omogućava programerima koji koriste majkrosoftov IIS paket da naprave dinamične stranice
 • 55. Oruđe za interaktivnost i aktivni sadržaj
  • Java
   • Programski jezik koji omogućava programerima da naprave interaktivnost i aktivni sadrzaj na klijentovoj mašini – tako se, dakle, može uštedeti na opterećenju servera
   • Java server pages (JSP)
   • Kao CGI i ASP, kodni standard web stranica pomoću kojeg programeri mogu da proizvedu dinamične web stranice kao odgovor na zahtev korisnika
   • Java script
   • Programski jezik kojeg je stvorio Netscape i koristi se za kontrolisanje objekata na HTML stranici i za interakcije sa čitačem
 • 56. Oruđe za Interaktivnost i Aktivni Sadržaj
  • Active X
   • Programski jezik, kreiran od strane microsoft-a da bi konkurisao javi
  • Vbscript
   • Programski jezik, kreiran od strane microsoft-a, da bi konkurisao javascriptu
  • Coldfusion
   • Integrisano okruženje na strani servera radi razvoja interaktivnih web aplikacija
 • 57. Alati za personalizaciju
  • Personal izacija
   • Sposobnost da se kupac tretira po svojim ličnim osobinama i istoriji interakcije sa datim sajtom
  • Customization (prilagođavanje)
   • Sposobnost da se proizvod menja u cilju boljeg prilagodjavanja potrebama korisnika
 • 58. Informaciona politika
  • Privatnost
   • Skup stavova kojima se korisnik obaveštava o tome šta se dešava sa ličnim podacima koje korisnik ostavlja na datom sajtu
  • Pravila pristupa
   • Skup svojstava koji olakšava pristup datom web sajtu hendikepiranih korisnika
  • Politika finansijskog izveštavanja
   • Pravila na osnovu kojih ćete obračunati prihode i troškove na vašem sajtu
 • 59. Case Study: REI: Multi-Channel Champ Rebuilds Web Site
  • REI.com: World’s largest online retailer of outdoor gear
  • Original version of site (launched September 1996) built in-house, with off-the-shelf software tools and Netscape’s Merchant Server software installed on an IBM RS/6000
  • Upgraded to IBM’s Net.Commerce server in 1998, launched 2 nd Web site (rei-outlet.com), and migrated rei.com to new system
  • Third rebuild of Web site in 2002, standardizing on IBM’s WebSphere
  • 2002—REI named one of best multi-channel companies in U.S.
 • 60. REI: Multi-channel Champ Rebuilds Web Site
 • 61. REI: Multi-channel Champ Rebuilds Web Site