Your SlideShare is downloading. ×
0
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Elektronska trgovina - Dizajn web sajta
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Elektronska trgovina - Dizajn web sajta

857

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
857
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. POGLAVLJE 4 <ul><li>DIZAJN WEB SAJTA ZA </li></ul><ul><li>E-TRGOVIN U </li></ul>
 • 2. Ciljevi <ul><li>Objasniti proce duru koji treba slediti u toku formiranja Web sajta za E-trgovin u </li></ul><ul><li>Opisati najveće probleme u vezi sa razvojem i hostingom sajta </li></ul><ul><li>Identifikovati i razumeti probleme u vezi sa izborom web servera i serverskog softvera za e-trgovinu </li></ul>
 • 3. Ciljevi <ul><li>Razumeti probleme vezane za izbor odgovarajućeg softvera za sajt e-trgovin e </li></ul><ul><li>Identifikovati dodatn e alate koj i mogu da poboljšaju performans web sajta </li></ul>
 • 4. Uč es nici u pravljenju Web sajta
 • 5. Pravljenje Web sajta E-trgovine: sistematski pristup <ul><li>Planiranje: životni ciklus razvoja sistema </li></ul><ul><li>Sistemska analiza: identifikovati poslovne ciljeve, funkcionisanje sistema i informacione potrebe </li></ul><ul><li>Dizajn sistema: hardverske i softverske platforme </li></ul><ul><li>Izrada sistema: in-house vs. o utsourcing </li></ul><ul><li>Testi ranje sistema </li></ul><ul><li>Implementa cija i održavanje </li></ul>
 • 6. Plan iranje : životni ciklus razvoja sistema <ul><li>Metodologija za bolje razumevanje poslovnih ciljeva bilo kog sistema i kreiranje odgovarajućeg rešenja </li></ul><ul><ul><li>Analiza sistema </li></ul></ul><ul><ul><li>Dizajn sistema </li></ul></ul><ul><ul><li>Izrada sistema </li></ul></ul><ul><ul><li>Testi ranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Implement acija </li></ul></ul>
 • 7. Plan iranje : životni ciklus razvoja sistema
 • 8. Analiza sistema: sagledati poslovne ciljeve, funkcionisanje sistema i informacione potrebe <ul><li>Poslovni ciljevi </li></ul><ul><ul><li>Skup svojstava koje biste želeli da vaš sajt poseduje </li></ul></ul><ul><li>Funkcionalnost sistema </li></ul><ul><ul><li>Skup vrsta mogućnosti informacionih sistema koje će vam biti potrebne, da biste postigli vaše poslovne ciljeve </li></ul></ul><ul><li>Informacione potrebe </li></ul><ul><ul><li>Informacioni elementi koje sistem mora da proizvede, da bi postigao poslovne ciljeve </li></ul></ul>
 • 9. Dizajn sistema: hardverske i softverske platforme <ul><li>Specifikacija dizajna sistema </li></ul><ul><ul><li>Opis glavnih komponenti u sistemu i njihova međusobna veza </li></ul></ul><ul><li>Log ički dizajn </li></ul><ul><ul><li>Opisuje informacioni tok sajta e-trgovine </li></ul></ul><ul><ul><li>Funkcije obrade informacija koje moraju biti izvedene </li></ul></ul><ul><ul><li>Baze podataka koje će biti korišćene </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigurnosne i backup procedure koje će biti korišćene </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrole koje će biti korišćene u sistemu </li></ul></ul><ul><li>Fizički dizajn </li></ul><ul><ul><li>Prevodi logički dizajn u fizičke komponente </li></ul></ul>
 • 10. Analiza sistema : poslovni ciljevi, funkcionalnost sistema i informacione potrebe
 • 11. Logički i fizički dizajn jednostavnog Web sajta Dijagram o Protoku Podataka Ovaj dijagram toka podataka prikazuje protok informacionih zahteva i odziva za jednostavni Web server
 • 12. Logički i fizički dizajn jednostavnog Web sajta Jednostavan Fizički Dizajn Fizički dizajn prikazuje hardver i softver koji su potrebni da bi se realizovao logički dizajn
 • 13. Izbor pri izgradnji i hostingu Postoje brojne alternative pri izgradnji i hostingu sajta za e-trgovinu
 • 14. Izgradnja sistema: i n-house v s. o utsourcing <ul><li>Outsourcing </li></ul><ul><ul><li>Iznajmljivanje spoljnog isporučioca (partnera) za pružanje usluga, koje ne mogu biti izvedene sa in-house perso nalom </li></ul></ul><ul><li>Co-location </li></ul><ul><ul><li>Kada firma kupi ili iznajmljuje web server (i ima totalnu kontrolu nad svojim operacijama) ali postavi server kod spoljašnjeg partnera </li></ul></ul><ul><ul><li>Spoljašnji partner održava server, komunikacione linije i hardver </li></ul></ul>
 • 15. Spektar alata za izradu sopstvenog sajta za E-trgovinu
 • 16. Troškovi kastomizacije softverskih paketa za E-trgovinu
 • 17. Ključni igrači: h osting/co-location usluge
 • 18. Testi ranje sistema <ul><li>Testiranje modula </li></ul><ul><ul><li>Pojedinačno testiranju programskih modula sajta </li></ul></ul><ul><li>Testiranje sistema </li></ul><ul><ul><li>Testiranju sajta u celini, na način kao će ga tipični korisnik koristiti </li></ul></ul><ul><li>Testiranje prihvatljivosti </li></ul><ul><ul><li>Proveravanje stepena ostvarenosti zamišljenih poslovnih ciljevi sistema </li></ul></ul>
 • 19. Implemen tacija i održavanje <ul><li>Benchmarking </li></ul><ul><ul><li>Proces tokom kojeg se sajt upoređuje sa konkurentskim sajtovima što se tiče brzine odziva, kvaliteta formi i dizajna sajta </li></ul></ul><ul><li>Održavanje </li></ul><ul><ul><li>20% je posvećeno ispravljanju grešaka u kodu i odzivu na hitne slučajeve </li></ul></ul><ul><ul><li>20% se odnosi na menjanje izveštaja, fajlova koji sadrže podatke i linkova sa bazama podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>60% se odnosi na opštu administraciju i na promene sistema </li></ul></ul>
 • 20. Faktori u optimizaciji Web sajta
 • 21. Komponente tro škova izgradnje W eb sajta
 • 22. Izabor serverskog softvera <ul><li>Arhitektura sistema </li></ul><ul><ul><li>Tiče se konfiguracije softvera, hardvera i zadataka informacionog sistema u cilju postizanja specificirane funkcionalnosti </li></ul></ul><ul><li>Arhitektura u dva sloja </li></ul><ul><ul><li>Web server odgovara na z ahteve pristupa web stranic ama, dok server baze podataka obe z bedjuje memorisanje podataka </li></ul></ul><ul><li>Arhitektura u više slojeva </li></ul><ul><ul><li>Web server je povezan sa srednj im slojem koji obuhvata niz aplikacionih servera koji izvršavaju speci ficirane zadatke, kao i sa zadnjim sloj em koga čine postojeći korporacio ni informacioni sistemi </li></ul></ul>
 • 23. Arhitektura E-trgovine u dva i više slojeva
 • 24. Web server softver <ul><li>Alat za upravljanje sajtom </li></ul><ul><ul><li>Proverava da li su linkovi na stranicama još uvek važeći i identifikuje nevažeće fajlove </li></ul></ul><ul><li>Alati za dinamičko generisanje stranica </li></ul><ul><ul><li>Sadržaj web stranice je memorisan u obliku objekta u bazi podataka, pre nego kodirani tekst u HTML </li></ul></ul>
 • 25. K ljučni igrači u Web server softveru
 • 26. Alati za održavanje Web sajta <ul><li>Svi Web server i sadrže osnovne alate za održavanje koji verifikuju validnost svih referiranih linkova, kao i identifikuju orfan fajlove (one koji nisu povezani ni s ajednom stranicom) </li></ul><ul><li>Dodatno se mogu kupiti složeniji softveri za održavanje, kao što je npr. Webtrends </li></ul>
 • 27. WebTrends Software
 • 28. WebTrends Software
 • 29. WebTrends Software
 • 30. WebTrends Software
 • 31. Alati za dinamičko generisanje web stranica <ul><li>D i nami čko generi sanje : sadržaj Web stranice se memoriše kao objekat u bazi podataka umesto da bude fiksno kodovan u HTML -u. Kao takav se uzima iz baze podataka kad je to potrbno. </li></ul><ul><li>Alati obuhvataju CGI (Common Gateway Interface), ASP (Active Server Pages), JSP (Java Server Pages), itd . </li></ul><ul><li>Snižavaju cenu menija , omogućavaju laku online market segmenta ciju i besplatnu diskriminaciju cena. </li></ul>
 • 32. Osnovne funkcionalnosti koje pružaju Web serveri
 • 33. Aplikacioni Web Serveri <ul><li>Softveri koji pružaju specifičnu poslovnu funkcionalnost koja je potrebna web sajtu </li></ul><ul><li>Podrazumeva : </li></ul><ul><ul><li>Kataloški prikaz </li></ul></ul><ul><ul><li>Obradu transakcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Audio/video server </li></ul></ul><ul><ul><li>Aukcijski server </li></ul></ul><ul><ul><li>B2B server </li></ul></ul>
 • 34. Aplikacioni Serveri i njihova Funkcija
 • 35. Softverska funkcionalnost E- trgovine <ul><li>Softver koji omogućava osnovnu funkcionalnost potrebnu za online prodaju, uključujući: </li></ul><ul><ul><li>Online katalog u kome se nalaze proizvodi koji se nude na web stranici </li></ul></ul><ul><ul><li>Preuzimanje narudžbine online, tako da kupci mogu sa strane da odvajaju proizvode koje žele da kupe, da pogledaju šta su naručili i da ostvare svoju narudžbinu, tako što kliknu jedno dugme na web stranici </li></ul></ul><ul><ul><li>Online obrada kreditna kartica obezbedjuje verifikaciju kartice i skidanje specificirane sume novca </li></ul></ul>
 • 36. Softverski paketi servera za prodaju <ul><li>Nudi dobro integrisanu okolinu koja pruža većinu ili celovitu funkcionalnost i kapacitete koji su potrebni za razvoj sofisticiranog web sajta orjentisanog ka kupcu. </li></ul><ul><li>Ključni faktori koje treba imati u vidu </li></ul><ul><ul><li>Fun kcionalnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Podr ška za različite poslovne modele </li></ul></ul><ul><ul><li>Alati za modelovanje poslovnog procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Alati za vizuelni menadžment sajta i izveštavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Performanse i sposobnost skaliranja </li></ul></ul><ul><ul><li>Sposobnost povezivanja sa postojećim poslovnim sistemima </li></ul></ul><ul><ul><li>Usaglašenost sa standradima </li></ul></ul><ul><ul><li>Globalna i multikulturna sposobnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalni porez za prodaju i pravila isporuke </li></ul></ul>
 • 37. S oftverski paketi srednje snage za E-trgovin u koji se najviše koriste
 • 38. Izbor hardvera za web sajt za E-trgovinu <ul><li>Hardverska platforma </li></ul><ul><ul><li>Tiče se kompjuterske opreme koju koristi sistem da bi postigao svoju funkcionalnost u e-trgovini </li></ul></ul><ul><li>Stateless </li></ul><ul><ul><li>Radi se o tome da server ne mora da održava tekuću interakciju sa klijenotm </li></ul></ul><ul><li>Intenzivne I/O </li></ul><ul><ul><li>Zahteva više input/output operacija nego klasičnog računarskog procesinga </li></ul></ul><ul><li>Intenzivni CPU </li></ul><ul><ul><li>Operacije koje traže veliku procesnu moć </li></ul></ul>
 • 39. Factor i u pravilnom dimenzionisanju E-comerc p latform e
 • 40. Degradacija performans pri porastu broja korisnika
 • 41. Kapacitet statičkih Web stranica
 • 42. Profil posetilaca kod tipičnih sajtova E-trgovine
 • 43. Uticaj dinamičkih sadržaja Web stranica na Web Servere
 • 44. Veza propusnog opsega prenosnog kanala i broja pristupa
 • 45. Postavljanje prave veličine hardverske platforme : strana nabavke <ul><li>Skaliranost </li></ul><ul><ul><li>Označava sposobnost sajta da se uveća po potrebi </li></ul></ul><ul><ul><li>Verikalno hardversko skaliranje-povećanje procesne snage pojedinačnih komponenti </li></ul></ul><ul><ul><li>Horizontalno hardversko skaliranje-angažovanje više računara za obavljanje zajedničkog posla </li></ul></ul><ul><ul><li>Poboljšanje procesne arhitekture sajta </li></ul></ul>
 • 46. Skaliranje sajta da bi se ispunili zahtevi
 • 47. Osam v erti k al nih i h orizontal nih tehnika skaliranja
 • 48. Vertikalno sklairanje sistema
 • 49. Horizontal no skaliranje sistema
 • 50. Poboljšanje procesne arhitekture sajta
 • 51. Dizajn web sajta : Osnovna poslovna razmatranja <ul><li>Da bi se postigla osnovna poslovna funkcionalnost Web sajta, neophodno je biti svestan uputstava za dizajn i softverskih alata za izgradnju aktivnih sadržaja i funkcionalnosti sajta </li></ul><ul><li>Loše dizajniran Web s ajt odbija kupce </li></ul>
 • 52. Svojstva Web sajt koja nerviraju kupce
 • 53. Osam najvažnijih faktora u uspešnom dizajniranju E- komerc sajtova
 • 54. Alati za interaktivnost i aktivni sadržaj <ul><li>Common gateway interface </li></ul><ul><ul><li>Komplet standarda za komunikaciju između čitača i programa koji radi na serveru, koji omogućava interakciju između korisnika i servera </li></ul></ul><ul><ul><li>A ktivne stranice servera </li></ul></ul><ul><ul><li>Alat za razvoj softvera koje omogućava programerima koji koriste majkrosoftov IIS paket da naprave dinamične stranice </li></ul></ul>
 • 55. Oruđe za interaktivnost i aktivni sadržaj <ul><li>Java </li></ul><ul><ul><li>Programski jezik koji omogućava programerima da naprave interaktivnost i aktivni sadrzaj na klijentovoj mašini – tako se, dakle, može uštedeti na opterećenju servera </li></ul></ul><ul><ul><li>Java server pages (JSP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kao CGI i ASP, kodni standard web stranica pomoću kojeg programeri mogu da proizvedu dinamične web stranice kao odgovor na zahtev korisnika </li></ul></ul><ul><ul><li>Java script </li></ul></ul><ul><ul><li>Programski jezik kojeg je stvorio Netscape i koristi se za kontrolisanje objekata na HTML stranici i za interakcije sa čitačem </li></ul></ul>
 • 56. Oruđe za Interaktivnost i Aktivni Sadržaj <ul><li>Active X </li></ul><ul><ul><li>Programski jezik, kreiran od strane microsoft-a da bi konkurisao javi </li></ul></ul><ul><li>Vbscript </li></ul><ul><ul><li>Programski jezik, kreiran od strane microsoft-a, da bi konkurisao javascriptu </li></ul></ul><ul><li>Coldfusion </li></ul><ul><ul><li>Integrisano okruženje na strani servera radi razvoja interaktivnih web aplikacija </li></ul></ul>
 • 57. Alati za personalizaciju <ul><li>Personal izacija </li></ul><ul><ul><li>Sposobnost da se kupac tretira po svojim ličnim osobinama i istoriji interakcije sa datim sajtom </li></ul></ul><ul><li>Customization (prilagođavanje) </li></ul><ul><ul><li>Sposobnost da se proizvod menja u cilju boljeg prilagodjavanja potrebama korisnika </li></ul></ul>
 • 58. Informaciona politika <ul><li>Privatnost </li></ul><ul><ul><li>Skup stavova kojima se korisnik obaveštava o tome šta se dešava sa ličnim podacima koje korisnik ostavlja na datom sajtu </li></ul></ul><ul><li>Pravila pristupa </li></ul><ul><ul><li>Skup svojstava koji olakšava pristup datom web sajtu hendikepiranih korisnika </li></ul></ul><ul><li>Politika finansijskog izveštavanja </li></ul><ul><ul><li>Pravila na osnovu kojih ćete obračunati prihode i troškove na vašem sajtu </li></ul></ul>
 • 59. Case Study: REI: Multi-Channel Champ Rebuilds Web Site <ul><li>REI.com: World’s largest online retailer of outdoor gear </li></ul><ul><li>Original version of site (launched September 1996) built in-house, with off-the-shelf software tools and Netscape’s Merchant Server software installed on an IBM RS/6000 </li></ul><ul><li>Upgraded to IBM’s Net.Commerce server in 1998, launched 2 nd Web site (rei-outlet.com), and migrated rei.com to new system </li></ul><ul><li>Third rebuild of Web site in 2002, standardizing on IBM’s WebSphere </li></ul><ul><li>2002—REI named one of best multi-channel companies in U.S. </li></ul>
 • 60. REI: Multi-channel Champ Rebuilds Web Site
 • 61. REI: Multi-channel Champ Rebuilds Web Site

×