1.2.  Prikaz dokumenta (strana 26,...)•  U dokumentu prava.doc Promenite view u dokumentu na Print Layout.•  U dokument...
Uređivanje dokumenata    1.7.  Premeštanje i kopiranje teksta (strana 75,...)•  U dokumentu knjige.doc Kopirajte para...
•  U dokumentu projekat.doc Pri kraju paragrafa koji počinje sa In the 1960`s a  goverment ... a nalazi se ispod naslov...
Formatiranje   1.11.  Fontovi (strana 110,...)•  U dokumentu knjige.doc Pri dnu prve stranice podvucite naslov HOW SAF...
Formatiranje pasusa   1.12.  Skriveni znaci (strana 125,...)•  U dokumentu knjige.doc Izbrišite soft line break posle ...
1.13.  Poravnanje pasusa (strana 126,...)•  U dokumentu prava.doc Podesite da paragraf koji počinje sa If repairing it ...
•  U dokumentu weblog.doc U paragrafu koji počinje sa A weblog, or blog can ...  podesite da razmak izme u linija bude ...
1.18.  Stilovi (strana149,...)•  U dokumentu knjige.doc Primenite paragraf stil centreblue na naslov Leaflet 1 – How  ...
1.19.  Podešavanje stranice (strana 158,...)•  U dokumentu knjige.doc Promenite desnu marginu dokumenta na 2.2 cm•  U d...
1.23.  Okviri (strana 187,...)•  U dokumentu knjige.doc Primenite 2 ¼ pt box border i boju pozadine (shading) po  vaše...
1.25.  Provera pravopisa i gramatike (strana 254,...)•  U dokumentu knjige.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene...
1.28.  Rad sa tabelama (strana 388,...)•  U dokumentu knjige.doc Popunite drugu kolonu tabele na stranici br. 2 sa slede...
•  U dokumentu telekonferencija.doc Popunite tabelu sa sledećim podacima:     Benefits   Drawbacks     No trav...
1.29.  Rad sa slikama (strana 438,...)•  U dokumentu knjige.doc Ubacite sliku shopping.gif, koja se nalazi u folderu OTP...
2.1.    Formatiranje (strana 110,...)•  Otvorite fajl biolog.doc sa diskete. Podesite da tekst Opšta i neorganska hemi...
2.3.    Rad sa sekcijama ili odeljcima (strana 159,...)•  U dokumentu zakon2.doc Izbrišite naredbe za početak nove sek...
2.5.    Rad sa stilovima (strana 330,...)•  U dokumentu biolog.doc Kreirajte stil (Style) names koristeći font Arial, ...
2.6.    Rad sa tabelama (strana 388,...)•  U dokumentu biolog.doc U tabeli na 6 strani dokumenta u ćeliji u šestom red...
2.7.    Pretvaranje teksta u tabele (strana 424,...)•  U dokumentu narudzbenica1.doc Konvertujte tekst ispod naslova P...
2.8.    Rad sa slikama (strana 438,...)•  U dokumentu biolog.doc Selektujte sliku cveća u paragrafu koji počinje sa PR...
2.10.   Upotreba alata za crtanje (strana 483,...)•  U dokumentu biolog.doc Kreirajte digram sa stubićima ispod tabele...
strelici tekst 2010. godina i to Arial 14pt i centrirajte tekst (obezbedite da bude vidljiv). Snimite  dokument.•  Otvo...
2.11.   Polje za tekst (strana 569,...)•  U dokumentu narudzbenica1.doc Podesite da text box sa naslovom Garancija bud...
2.12.   Cirkularna pisma (strana 584,...)•  Otvorite fajl pismo1-sr.doc sa diskete. Iskoristite taj dokument kao glavn...
2.13.   Izrada glavnih i poddokumenata (strana 655,...)•  Otvorite dokument budzet-2010.doc Ubacite dokument (subdokum...
2.14.   Sadržaji (strana 682,...)•  Otvorite fajl prirucnik1.doc sa diskete. Kreirajte novu sekciju, odmah ispred teks...
2.17.   Fusnote i endnote (strana 744,...)•  U dokumentu biolog.doc u fusnoti na prvoj strani izmenite godinu tako da ...
2.18.   Rad sa poljima (strana 771,...)•  U dokumentu biolog.doc Ubacite polje između teksta File Size i KB u hederu do...
2.19.   Rad sa komentarima (strana 880,...)•  U dokumentu pomoc-vest2.doc Dodajte vaše ime ispred teksta Ovo je… u kome...
2.21.   Rad sa obrascima (strana 934,...)•  U dokumentu Planete.doc umetnite polje sa padajućom listom (combo box) sa ...
2.24.   Zaštita (strana 1096,...)•  Otvorite datoteku zakon2.doc. Zaštitite dokument sa lozinkama (password). Lozinka ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ecdl advanced word 2003 - Zadaci

1,237

Published on

Ecdl advanced word 2003 - Zadaci

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,237
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Ecdl advanced word 2003 - Zadaci"

 1. 1. 1.2. Prikaz dokumenta (strana 26,...)• U dokumentu prava.doc Promenite view u dokumentu na Print Layout.• U dokumentu web.doc Promenite view mode dokumenta u Normal. Sačuvajte sve promene i zatvorite fajl web.doc. 1.3. Zumiranje dokumenta (strana 34,...)• U dokumentu oglas3.doc Podesite zoom dokumenta na 110%• U dokumentu muzika.doc Zumirajte dokument do Page Width opcije.• U dokumentu weblog.doc Podesite zum dokumenta na 110%. Sačuvajte promene i zatvorite dokument weblog.doc.• U dokumentu telekonferencija.doc Zumirajte dokument na 120%. 1.4. Pretraga i zamena teksta (strana 46,...)• U dokumentu prava.doc Zamenite u tekstu sve reči purchased sa bought i sačuvajte sve promene.• U dokumentu zaposljavanje.doc Zamenite u tekstu sve reči applicant sa candidate i sačuvajte sve promene.• U dokumentu projekat.doc Zamenite u tekstu sve reči hard sa difficult i sačuvajte sve promene.• U dokumentu telekonferencija.doc Zamenite u tekstu sve reči advantage sa benefit. 1.5. Upotreba Help-a (strana 61,...)• Otvorite dokument upotreba programa za obradu teksta.doc iz foldera OTP1. Koristeći Help opciju u okviru programa Word prona ite informacije vezane za hyphenation termin. Iz dobijenih rezultata kopirajte jednu rečenicu počev od prazne linije ispod naslova dokumenta. Snimite i zatvorite dokument upotreba programa za obradu teksta.doc.• U dokumentu proveriti.doc Koristeći Help opciju u okviru programa Word prona ite informacije vezane za Protect against macro viruses. Iz dobijenih rezultata kopirajte jednu rečenicu počev od prazne linije ispod naslova Protect against macro viruses pri kraju dokumenta. Snimite i zatvorite dokument proveriti.doc. 1.6. Izrada novih dokumenata i formati dokumenata (strana 70,...)• Otvorite fajl vodic.doc i kreirajte novi prazan dokument.• Prebacite se u dokument vodic.doc. Kopirajte paragraf koji počinje sa In word processing programs a template ... u novi prazan dokument.• Unesite broj svog indeksa na desnu stranu header-a.• Snimite novi dokument u Rich Text formatu pod imenom saveti.rtf u folder OTP1.• Odštampajte jedan primerak saveti.rtf dokumenta i zatvorite ga. Snimite i zatvorite sva otvorena dokumenta i zatvorite program za obradu teksta.• Kreirajte novi prazan dokument i ukucajte tekst Joining Instruction.• Promenite orijentaciju papira na landscape.• Snimite dokument kao Rich Text fajl pod imenom join.rtf u folder OTP1. Zatvorite sva otvorena dokumenta i iza ite iz programa za obradu teksta.
 2. 2. Uređivanje dokumenata 1.7. Premeštanje i kopiranje teksta (strana 75,...)• U dokumentu knjige.doc Kopirajte paragraf koji počinje sa If you enjoy ... pri vrhu dokumenta u fajl koji se zove buying online.doc u folderu OTP1 odmah ispod paragrafa koji počinje sa The development of ... Sačuvajte i zatvorite fajl buying online.doc.• U dokumentu prava.doc Kopirajte tekst Last Updated: 21st November 2007 koji se nalazi u dnu dokumenta u dokument directive.doc ispod linije sa tekstom Edited by ...• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa Using CDs pomerite rečenicu If you want ... na početak paragrafa.• U dokumentu bezbednost.doc Premestite ceo paragraf koji počinje sa It is vital that ... odmah ispod paragrafa koji počinje sa A computer virus is ... ispod naslova Anti- virus software.• U dokumentu web.doc Premestite rečenicu koja se nalazi ispod naslova Weblogs i koja počinje sa Social Bookmarking are websites which provide ... tako da bude odmah ispod naslova Social Bookmarking.• U dokumentu weblog.doc Ispod naslova BLOG STATISTICS premestite rečenicu If you want more information please contact Harry White tako da bude poslednja rečenica u paragrafu koji počinje sa These statistics were collected ...• U dokumentu telekonferencija.doc U paragrafu koji počinje sa In the early days ... premestite zadnju rečenicu Through teleconferencing, companies have the ... tako da bude ispod naslova Teleconferencing in Business. 1.8. Ure ivanje teksta (strana 78,...)• U dokumentu knjige.doc Unesite tekst You may want to tryout on-line books, or eBooks odmah posle rečenice koja počinje sa If you enjoy reading ... pri vrhu dokumenta.• U dokumentu knjige.doc U paragrafu koji počinje sa There are many Internet ... umesto teksta Internet upišite web.• U dokumentu prava.doc Iz paragrafa koji počinje sa Services can range ... izbrišite rečenicu As a consumer you have rights when you purchase a service but there are no hard and fast rules.• U dokumentu zaposljavanje.doc Pri vrhu dokumenta promenite tekst Job Details tako da piše Job Overview.• U dokumentu zaposljavanje.doc Pri vrhu dokumenta u paragrafu koji počinje sa This is a ... izbrišite rečenicu It is likely that you are currently in a similar role.• U dokumentu zaposljavanje.doc U paragrafu koji počinje sa The company is ... nakon rečenice koja počinje sa They have a ... unesite rečenicu They are now looking to expand into the United States.• U dokumentu oglas3.doc Iz paragrafa koji počinje sa Services can range ... izbrišite rečenicu As a consumer you have rights when you purchase a service but there are no hard and fast rules.• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa Everywhere you ... promenite tekst travel nowdays da piše go these days i sačuvajte promene.• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa Everywhere you ... unesite rečenicu The most popular type of download is music. i to pre rečenice koja počinje sa There are now ...• U dokumentu bezbednost.doc U paragrafu koji počinje sa The internet can bring great benefits ... dodajte tekst at some risk na kraj prve rečenice.
 3. 3. • U dokumentu projekat.doc Pri kraju paragrafa koji počinje sa In the 1960`s a goverment ... a nalazi se ispod naslova ARPANET izbrišite rečenicu Today the Internet is part of everyday life ...• U dokumentu weblog.doc Pri vrhu dokumenta promenite tekst WHERE IS A BLOG? tako da piše WHAT IS A BLOG ?• U dokumentu weblog.doc Pri vrhu stranice u rečenici koja počinje sa A weblog, or blog can ... izbrišite tekst for everyone to see.• U dokumentu telekonferencija.doc Promenite naslov Teleconferencing tako da piše An Intodruction to Teleconferencing.• U dokumentu telekonferencija.doc U paragrafu koji počinje sa To start a web ... ispod naslova The Equipment ubacite tekst Web conference equipment can be obtained as a complete package kao zadnju rečenicu paragrafa. 1.9. Snimanje dokumenata, formati (strana 80,...)• Otvorite fajl memorandum.dot iz foldera OTP1 i unesite sledeće podatke: To: Jim Miller From: Paul Jones Re: Finance Meeting We will meet at 3 p.m. today in the boardroom.Snimite dokument kao finansijski memorandum.doc u folder OTP1 i zatvorite fajl iiza ite iz programa za obradu teksta.• Otvorite fajl fax.dot iz foldera OTP1 i unesite sledeće podatke: To: Adam Jones From: James Allen Re: Brussels Meeting Pages: 1 Fax content: We will review the directives.Snimite dokument kao brisel-fax.doc u folder OTP1 i zatvorite fajl.• Otvorite fajl euro potrosaci.doc iz foldera OTP1. Snimite dokument kao Plain Text fajl pod imenom evropski potrosaci.txt. Ukoliko se prikaže dialog box prihvatite ponu ena podešavanja. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene dokumente i zatvorite program za obradu teksta.• Otvorite fajl memorandum.doc koji se nalazi u folderu OTP1. Snimite fajl kao muzicki memorandum.dot u folder OTP1 i zatvorite fajl.• Otvorite fajl agenda.dot iz foldera OTP1 i unesite sledeće podatke: Date: 18th January 2008 Time: 15:00 Location: Board Room Meeting called by: Joe Green Attendees: Joe Green, Ann White, Paul Brown Topic • Agree speakers. • Agree fees.Sačuvajte dokument kao govornici-agenda.doc u folder OTP1. Snimite i zatvorite sveotvorene dokumente i zatvorite program za obradu teksta.• Otvorite fajl beleske.doc iz foldera OTP1 i sačuvajte dokument kao obrazac (template) pod imenom beleske.dot u folder OTP1. Zatvorite fajl notes.dot. 1.10. Rad sa više datoteka (strana 105,...)Otvorite dokument zaposljavanje.doc, otvorite fajl oglas3.doc iz foldera OTP1. Vratite seu dokument zaposljavanje.doc, prebacite rečenicu koja se nalazi pri kraju i počinje sa Tobe considered ... u fajl oglas3.doc ispod linije Expanding into the ... Snimite i zatvoritezaposljavanje.doc
 4. 4. Formatiranje 1.11. Fontovi (strana 110,...)• U dokumentu knjige.doc Pri dnu prve stranice podvucite naslov HOW SAFE IS ONLINE SHOPPING ?• U dokumentu knjige.doc Promenite boju teksta HOW SAFE IS ONLINE SHOPPING ? u boju po vašem izboru i sačuvajte promene.• U dokumentu prava.doc U paragrafu koji počinje sa So what happens when ... podesite da reči three months budu podebljana.• U dokumentu prava.doc U dnu dokumenta izaberite tekst Last Updated: 21st November 2007 i promenite font u Arial. sačuvajte sve promene.• U dokumentu directive.doc Nad slovima lle u reči Mlle na kraju dokumenta primenite opciju superscript. Snimite i zatvorite dokument directive.doc.• U dokumentu zaposljavanje.doc Izaberite naslov Company Profile i promenite font u Arial.• U dokumentu zaposljavanje.doc U tabeli promenite boju slova teksta Position Type, Experience i Relocation u boju po vašem izboru.• U dokumentu zaposljavanje.doc Podebljajte tekst Position Type, Experience i Relocation.• U dokumentu muzika.doc Podvucite naslov Downloading Music u vrhu dokumenta.• U dokumentu muzika.doc Nakon paragrafa koji počinje sa Once you have downloaded ... izaberite tekst These include: i promenite veličinu fonta na 13.• U dokumentu oglas4.doc Primenite subscript na slovo e u reči Hippe u zadnjem redu tabele.• U dokumentu bezbednost.doc Promenite boju fonta po vašem izboru tekstu Related Topics na vrhu 2 stranice.• U dokumentu proveriti.doc Primenite superscript font efekt na slova TM na kraju teksta An Internet Security Publication TM u vrhu dokumenta.• U dokumentu proveriti.doc U paragrafu koji počinje sa Make sure to update the antivirus ... reč update iskosite.• U dokumentu projekat.doc U paragrafu, prvi vrhu dokumenta, koji počinje sa It is very hard to state exactly ... promenite font slova (celog paragrafa) u Arial.• U dokumentu projekat.doc Pri kraju dokumenta na stranici 2 u rečenici koja počinje sa There are many different mobile phone service ... na broj 2 pored reči Euro primenite subscript opciju.• U dokumentu weblog.doc Podvucite naslov WEBLOGS na vrhu dokumenta.• U dokumentu weblog.doc Promenite veličinu slova naslova WEBLOGS na 20.• U dokumentu weblog.doc U naslovu the history of blogs promenite slova u velika slova.• U dokumentu weblog.doc U rečenici koja počinje sa If you want more information please contact... promenite boju slova u tekstu Harry White u boju po vašem izboru.• U dokumentu telekonferencija.doc Podebljajte slova naslova An Intodruction to Teleconferencing.• U dokumentu telekonferencija.doc Ispod naslova The Equipment izaberite paragraf koji počinje sa If you want to host ... i promenite veličinu slova na 12.
 5. 5. Formatiranje pasusa 1.12. Skriveni znaci (strana 125,...)• U dokumentu knjige.doc Izbrišite soft line break posle reči „you“ na kraju prve linije paragrafa koji počinje sa If you enjoy reading ... pri vrhu dokumenta.• U dokumentu knjige.doc U paragrafu koji počinje sa Online shopping can ... kreirajte novi paragraf koji počinje od rečenice Make sure that ...• U dokumentu prava.doc U paragrafu koji počinje sa What this means is ... kreirajte novi paragraf koji počinje od rečenice A key concept in this ...• U dokumentu prava.doc Uklonite dva tabulatora u rečenici koja počinje sa If repairing it ... i sačuvajte promene.• U dokumentu prava.doc Ubacite page break pre naslova Information i sačuvajte sve promene.• U dokumentu oglas3.doc Ubacite page break pre naslova Information i sačuvajte sve promene.• U dokumentu oglas3.doc Spojite paragraf koji počinje sa We are very keen ... sa paragrafom koji počinje sa If anything is unclear ...• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa Everywhere you ... kreirajte novi paragraf koji počinje od rečenice First let us ...• U dokumentu muzika.doc Naslov na drugoj stranici Digital Music Players je kreiran tako što je pritisnuta tipka Enter. Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) iznad naslova i umesto njega ubacite page break.• U dokumentu bezbednost.doc U paragrafu koji počinje sa A computer that is connected ... ispod naslova Firewalls kreirajte novi paragraf koji počinje od rečenice The purpose of a firewall ...• U dokumentu proveriti.doc Izbrišite page break odmah nakon paragrafa koji počinje sa Make sure to update the antivirus software ...• U dokumentu proveriti.doc Kreirajte soft line break posle reči have u paragrafu koji počinje sa A well protected computer ...• U dokumentu projekat.doc U paragrafu koji počinje sa In the early 1980`s ... ispod naslova The World Wide Web kreirajte novi paragraf koji počinje od rečenice The first web browser ... i sačuvajte promene.• U dokumentu web.doc Uklonite page break odmah nakon paragrafa koji počinje sa Wikis is a server program that allows any user to ... ispod naslova Wikis.• U dokumentu weblog.doc Taster Enter je korišćen da bi se napravio prazan prostor izme u teksta Community na prvoj stranici i SETTING UP A BLOG na drugoj stranici. Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) i ubacite page break odmah nakon teksta Community.• U dokumentu weblog.doc U paragrafu koji počinje sa Blogs are very recent development ... ispod naslova THE HISTORY OF BLOGS kreirajte novi paragraf koji počinje sa rečenicom Throughout 1999 there was ...• U dokumentu telekonferencija.doc U paragrafu koji počinje sa Teleconferencing is when ... kreirajte novi paragraf koji počinje sa rečenicom In the early days ...• U dokumentu resenja.doc. Uklonite dva taba koja se nalaze u paragrafu koji počinje sa We specialise in leading edge ...
 6. 6. 1.13. Poravnanje pasusa (strana 126,...)• U dokumentu prava.doc Podesite da paragraf koji počinje sa If repairing it ... ima levo poravnanje.• U dokumentu projekat.doc Ispod naslova E-mail paragraf koji počinje sa Today many of us ... poravnajte sa justify.• U dokumentu weblog.doc Centrirajte naslov BLOG STATISTICS i sačuvajte promene.• U dokumentu resenja.doc. Centrirajte naslov Available Packages. 1.14. Uvlačenje pasusa (strana 127,...)• U dokumentu knjige.doc Uvucite početak paragrafa koji počinje sa To get the best ... za 0.62 cm od leve margine i sačuvajte promene.• Otvorite fajl training.doc. Prva rečenica koja počinje sa From a company ... je poravnata uz pomoć praznih mesta (spacebar). Ispravite ovu grešku tako što ćete umesto praznih mesta primeniti uvlačenje prve linije za 1.27 cm.• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa Everywhere you ... uvucite prvi red paragrafa za 1 cm.• U dokumentu proveriti.doc Uvucite paragraf na vrhu stranice koji počinje sa It is important to install well known ... za 1cm od leve margine.• U dokumentu web.doc Paragraf koji počinje sa Web 2.0 consists of a new wave of web ... uvucite za 0.5cm od leve margine.• U dokumentu weblog.doc Ispod naslova WHY DO PEOPLE BLOG? uvucite paragraf koji počinje sa Weblogs which are either individual ... za 0.7cm od leve margine i sačuvajte promene. 1.15. Prored i razmaci pre i posle pasusa (strana 131,...)• U dokumentu knjige.doc Promenite razmak u paragrafu koji počinje sa An eBook means ... tako da posle paragrafa razmak bude 6pt.• U dokumentu prava.doc Podesite da tekst u nabrajanju od The repair or replacement ... do Having your goods ... ima razmak izme u linija 1.5• U dokumentu oglas3.doc Tipka Enter je korišćena da bi se napravio prazan prostor izme u Yours sincerely, i crne linije ispod teksta. Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) i podesite da razmak nakon (after) paragrafa Yours sincerely, bude 30 pt.• U dokumentu muzika.doc Tipka Enter je korišćena da bi se napravio prazan prostor izme u paragrafa koji počinje sa MP3 is a ... i naslova Playing the music. Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) i podestite da razmak nakon (after) paragrafa MP3 is a ... bude 6 pt.• U dokumentu muzika.doc Primenite 1.5 razmak izme u linija liste koja počinje sa play them ....• U dokumentu bezbednost.doc Primenite 1.5 razmak izme u linija liste od Change the default ... do Turn off the network during ... pri kraju 1 stranice.• U dokumentu proveriti.doc Tipka Enter je korišćena da bi se napravio prazan prostor izme u naslova Reminders i paragrafa koji počinje sa Read all antivirus... Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) i podesite da razmak nakon (after) naslova Reminders bude 6 pt.• U dokumentu projekat.doc Podesite da tekst u nabrajanju od Paul Baran ... do Bob Kahn ... ima razmak izme u linija 1.5
 7. 7. • U dokumentu weblog.doc U paragrafu koji počinje sa A weblog, or blog can ... podesite da razmak izme u linija bude 1 linija (single line) i sačuvajte promene.• U dokumentu weblog.doc Tipka Enter je korišćena da bi se napravio prazan prostor izme u naslova WHY DO PEOPLE BLOG? i paragrafa koji počinje sa There are many reasons why ... Uklonite oznaku paragrafa (pilcrow) i promenite razmak nakon (after) teksta WHY DO PEOPLE BLOG? na 6 pt.• U dokumentu resenja.doc. Promenite razmak nakon naslova Talk Route Solutions tako da bude 6pt prostora nakon paragrafa. 1.16. Tabulator (strana 135,...)• U dokumentu oglas3.doc Kreirajte tab od 3.6 cm sa levim poravnanjem i primenite ga nad tekstom New Exciting Full Time Post koji se nalazi pri kraju dokumenta.• U dokumentu oglas4.doc Tekst €9.95 per month je poravnat uz pomoć praznih mesta (spacebar). Umesto njih kreirajte i primenite tab od 10cm sa levim poravnanjem.• U dokumentu web.doc Naslov Checklist je poravnat uz pomoć praznih mesta (spacebar). Uklonite prazna mesta, te kreirajte i primenite tab od 4cm sa levim poravnanjem i sačuvajte promene.• U dokumentu weblog.doc Pri vrhu druge stranice ispod naslova SETTING UP A BLOG kreirajte i primenite tab od 2cm sa levim poravnanjem na tekst Link to other weblogs that have similar content. 1.17. Liste (strana 138,...)• U dokumentu knjige.doc Primenite automatsko nabrajanje na listu koja se nalazi na 1 stranici od Post and packing charges ... do Reputation – Be aware of ...• U dokumentu prava.doc Promenite da tekst u nabrajanju bude sa nekim simbolom.• U dokumentu oglas3.doc Primenite automatsko nabrajanje sa tačkicama na listu pri dnu stranice od Permanent job ... do Expanding into ...• U dokumentu muzika.doc U listi koja počinje sa play them ... promenite automatsko nabrajanje sa tačkicama u nabrajanje sa brojevima.• Primenite automatsko nabrajanje sa tačkicama na listu počev od Paul Baran ... do Bob Kahn ...• U dokumentu weblog.doc U listi od Personal ... do Community ... ispod naslova WHY DO PEOPLE BLOG? promenite stil tačkica u tačkice po vašem izboru.• U dokumentu resenja.doc. Primenite automatsko nabrajanje sa tačkicama na listu od Competitive pricing ... do No reservations ...
 8. 8. 1.18. Stilovi (strana149,...)• U dokumentu knjige.doc Primenite paragraf stil centreblue na naslov Leaflet 1 – How to buy online koji se nalazi na početku dokumenta.• U dokumentu prava.doc Promenite tekst naslova Consumer Rights tako da piše European Consumer Rights i unesite broj svog indeksa odmah ispod naslova European Consumer Rights.• U dokumentu prava.doc Nad tekstom European Consumer Rights primenite CentreBold stil.• U dokumentu zaposljavanje.doc Primenite stil titletext na naslov New Post u vrhu dokumenta.• U dokumentu muzika.doc U paragrafu koji počinje sa MP3 players come in ... primenite stil boldplus nad tekstom Digital Jukeboxes• U dokumentu oglas4.doc Kopirajte formatiranje koje je primenjeno nad tekstom Types u tabeli i primenite ga nad tekstom Number of Artists u istom redu tabele.• U dokumentu bezbednost.doc Promenite naslov dokumenta Security tako da piše Internet Security.• U dokumentu bezbednost.doc Primenite stil MainTitle na naslov Internet Security.• U dokumentu projekat.doc Primenite stil SubHead na naslov Pioneers koji se nalazi pri kraju stranice.• U dokumentu weblog.doc Primenite stil tabletitle nad naslovom iznad tabele BLOG STATISTICS.• U dokumentu resenja.doc. U naslovu Talk Route Solutions primenite stil company.• U dokumentu resenja.doc. U paragrafu koji počinje sa We specialise in ... kopirajte formatiranje koje je primenjeno nad tekstom tratitional i primenite ga nad tekstom Internet.
 9. 9. 1.19. Podešavanje stranice (strana 158,...)• U dokumentu knjige.doc Promenite desnu marginu dokumenta na 2.2 cm• U dokumentu prava.doc Promenite orijentaciju dokumenta na portrait.• U dokumentu prava.doc Promenite levu i desnu marginu dokumenta na 2 cm.• U dokumentu zaposljavanje.doc Promenite gornju marginu dokumenta na 2 cm i sačuvajte promene.• U dokumentu muzika.doc Promenite veličinu papira u celom dokumentu na A4 i sačuvajte promene.• U dokumentu bezbednost.doc Promenite levu marginu dokumenta tako da bude 3cm.• U dokumentu projekat.doc Promenite veličinu papira u celom dokumentu na A4 i Sačuvajte promene.• U dokumentu projekat.doc Promenite desnu marginu dokumenta na 3cm i sačuvajte promene.• U dokumentu telekonferencija.doc Promenite gornju marginu na 3cm. 1.20. Zaglavlje i podnožje (strana 173,...)• U dokumentu knjige.doc Unesite broj svog indeksa na levu stranu header-a.• U dokumentu oglas3.doc U footer-u dokumenta nakon teksta Candidate identification number ukucajte svoj broj indeksa i sačuvajte promene.• U dokumentu bezbednost.doc Unesite broj svog indeksa na levu stranu header-a i sačuvajte promene. 1.21. Upotreba polja (strana 177,...)• U dokumentu knjige.doc U footer dokumenta ubacite polje sa desnim poravnanjem tako da se prikaže ime dokumenta i sačuvajte promene.• U dokumentu zaposljavanje.doc U zaglavlje (header) dokumenta ubacite polje sa desnim poravnanjem tako da prikazuje ime fajla.• U dokumentu proveriti.doc U zaglavlje (header) dokumenta ubacite polje sa desnim poravnanjem tako da prikazuje ime fajla.• U dokumentu telekonferencija.doc U footer dokumenta ubacite polje sa levim poravnanjem tako da se prikaže ime dokumenta. Sačuvajte promene i zatvorite dokument telekonferencija.doc. 1.22. Numerisanje stranica (strana 178,...)• U dokumentu prava.doc Podesite da se u dnu dokumenta, na svakoj strani, automatski pojavljuje broj stranice sa centralnim poravnanjem.• U dokumentu projekat.doc Numerišite sve stranice dokumenta sa desnim poravnanjem u dnu stranice. Sačuvajte promene i zatvorite dokument projekat.doc.• U dokumentu weblog.doc Numerišite sve stranice dokumenta sa centralnim poravnanjem u dnu stranice i Sačuvajte promene
 10. 10. 1.23. Okviri (strana 187,...)• U dokumentu knjige.doc Primenite 2 ¼ pt box border i boju pozadine (shading) po vašem izboru nad paragrafom koji počinje sa Next Distribution Date ... na stranici br. 2.• U dokumentu oglas3.doc Uokvirite sa 2 ¼ linijom i promenite pozadinu (shading) u boju po svom izboru paragraf For immediate Publication. Sačuvajte sve promene.• U dokumentu proveriti.doc Uokvirite naslov Security Check List koji se nalazi u vrhu dokumenta sa 1pt box border opcijom i sa bojom pozadine po vašem izboru. 1.24. Štampanje dokumenata (strana 194,...)• U dokumentu knjige.doc Odštampajte jednu kopiju stranice br. 2. Snimite i zatvorite fajl knjige.doc.• Odštapajte jedan primerak dokumenta oglas3.doc, sačuvajte promene i zatvorite fajl oglas3.doc.• U dokumentu bezbednost.doc Odštampajte prvu stranicu dokumenta. Snimite i zatvorite dokument bezbednost.doc.
 11. 11. 1.25. Provera pravopisa i gramatike (strana 254,...)• U dokumentu knjige.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova.• U dokumentu prava.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova.• U dokumentu oglas3.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova.• U dokumentu muzika.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova. Snimite i zatvorite dokument muzika.doc.• U dokumentu bezbednost.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova.• U dokumentu projekat.doc Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova.• U dokumentu resenja.doc. Upotrebite spell-check i napravite izmene ukoliko je potrebno. Ignorišite imena i nazive gradova. 1.26. Rastavljanje reči na slogove (strana 282,...)• U dokumentu knjige.doc Primenite automatic hyphenation.• U dokumentu bezbednost.doc Primenite automatsko prelamanje reči i sačuvajte promene. 1.27. Automatsko ispravljanje grešaka (strana 288,...)• U dokumentu knjige.doc Promenite slova u tekstu HOW SAFE IS ONLINE SHOPPING ? u sentence case.• U dokumentu oglas3.doc Promenite slova u rečenici koja počinje sa PLEASE MAKE ALL ... u sentence case.• U dokumentu resenja.doc. Promenite slova u tekstu OUR UNIQUE SOFTWARE OFFERS u sentence case.
 12. 12. 1.28. Rad sa tabelama (strana 388,...)• U dokumentu knjige.doc Popunite drugu kolonu tabele na stranici br. 2 sa sledećim informacijama: Author James Whyte Robert Badeau• U dokumentu knjige.doc Podesite da širina obe kolone u tabeli bude tačno 5 cm.• U dokumentu knjige.doc Promenite boju pozadine (shading) prvog reda tabele koji sadrži zaglavlje Subject, Author u boju po vašem izboru.• U dokumentu prava.doc U tabeli na prvoj strani kolonu koja sadrži tekst Author izbrišite.• U dokumentu prava.doc Unesite sledeći tekst u drugu kolonu tabele: Year of Publication 2006 2007• U dokumentu prava.doc Promenite debljinu linija svih ćelija tabele na 2 ¼ pt.• U dokumentu prava.doc Promenite boju svih linija tabele u boju po svom izboru.• U dokumentu zaposljavanje.doc Izbrišite iz tabele zadnju kolonu More Information ?• U dokumentu zaposljavanje.doc Promenite širinu obe kolone tabele na 4 cm.• U dokumentu muzika.doc Izbrišite zadnji prazan red u tabeli ispod naslova Digital Jukeboxes.• U dokumentu muzika.doc Popunite drugu kolonu tabele sa sledećim informacijama: Maximum Storage 16GB 160GB• U dokumentu muzika.doc Promenite boju pozadine (shading) prvog reda tabele koji sadrži naslove Type, Maximum Storage u boju po vašem izboru.• U dokumentu muzika.doc Promenite stil ivica tabele (borders style) u jednu neisprekidanu liniju.• U dokumentu oglas4.doc Centrirajte ceo tekst u drugoj koloni tabele, naslovljene kao Number of Artists.• U dokumentu bezbednost.doc Popunite tabelu sa sledećim informacijama: Virus Type Description Trojans & Worms Identity Theft Virus Hoaxes Password Tips• U dokumentu bezbednost.doc Promenite boju pozadine prvog reda tabele (shading) koja sadrži naslove Virus Type, Description u boju po vašem izboru.• U dokumentu proveriti.doc Prvu kolonu tabele sa naslovom Anty-Virus Type podesite da bude široka 6cm.• U dokumentu web.doc Izbrišite zadnji prazan red tabele ispod naslova Checklist.• U dokumentu web.doc Popunite tabelu sa sledećim podacima: Project No. Topic Tutor 2 Web 2.0 George Bloom• U dokumentu web.doc Promenite pozadinu (shading) prvog reda tabele koji sadrži naslove Project No., Topic, Tutor u boju po vašem izboru.• U dokumentu web.doc Promenite debljinu svih linija tabele u 3pt i sačuvajte promene.• U dokumentu weblog.doc U tabeli podesite širinu druge kolone koja sadrži tekst Visitors (in millions) na 5cm.• U dokumentu weblog.doc Izbrišite drugi (prazan) red tabele.
 13. 13. • U dokumentu telekonferencija.doc Popunite tabelu sa sledećim podacima: Benefits Drawbacks No travel Technical problems Cost Less interaction• U dokumentu resenja.doc. Ispod naslova Available Packages promenite boju svih linija tabele u boju po vašem izboru.• U dokumentu resenja.doc. Prvoj koloni tabele promenite boju pozadine (shading) u boju po vašem izboru.• U dokumentu resenja.doc. Izbrišite zadnju kolonu tabele koja nosi naslov Available.
 14. 14. 1.29. Rad sa slikama (strana 438,...)• U dokumentu knjige.doc Ubacite sliku shopping.gif, koja se nalazi u folderu OTP1, ispod naslova Leaflet 1 – How to buy online koji se nalazi na početku dokumenta.• U dokumentu knjige.doc Izbrišite sliku globusa.• U dokumentu prava.doc Kopirajte sliku „shopping trolley“ u dokument directive.doc ispod linije sa tekstom Edited by ...• U dokumentu zaposljavanje.doc Promenite veličinu slike „interview“ tako da bude visoka 2.3 cm i široka 2.59 cm.• U dokumentu zaposljavanje.doc Ubacite sliku people.gif iz foldera OTP1 u liniju ispod paragrafa koji počinje sa To be considered ... u dnu dokumenta.• U dokumentu muzika.doc Ubacite sliku mp3.jpg iz foldera OTP1 u liniju odmah nakon tabele.• U dokumentu oglas4.doc Premestite sliku „globe“ sa kraja stranice tako da bude ispod tabele, Snimite i zatvorite dokument oglas4.doc.• U dokumentu bezbednost.doc Promenite veličinu slike „Globe“ koja se nalazi na vrhu stranice tako da bude 3cm visoka i 3.5cm široka.• U dokumentu bezbednost.doc Ubacite sliku lock.gif iz foldera OTP1 u liniju odmah ispod tabele i sačuvajte promene.• U dokumentu projekat.doc Premestite sliku „globe“ sa vrha prve stranice desno na vrh druge stranice.• U dokumentu weblog.doc Izbrišite sliku dvoje ljudi desno od prvog paragrafa.• U dokumentu weblog.doc Ubacite sliku connect.jpg iz foldera OTP1 tako da bude odmah ispod tabele.• U dokumentu telekonferencija.doc Promenite veličinu slike (dva čoveka koja se rukuju) tako da bude 3.5cm visoka i 2.9cm široka.• U dokumentu resenja.doc. Ubacite sliku plug.jpg iz foldera OTP1 u liniju ispod tabele. Snimite i zatvorite resenja.doc. 1.30. Rad sa simbolima (strana 565,...)• U dokumentu knjige.doc Na početku zadnje linije na stranici br. 2 ubacite copyright simbol © sa jednim razmakom pre teksta The Information Distribution Group i sačuvajte promene.• U dokumentu proveriti.doc U footer dokumenta ubacite simbol © i to pre teksta 2008 by Security Ltd. Tako da tekst glasi Copyright © 2008 by Security Ltd.
 15. 15. 2.1. Formatiranje (strana 110,...)• Otvorite fajl biolog.doc sa diskete. Podesite da tekst Opšta i neorganska hemija na vrhu prve strane ima senku i da mala slova budu prikazana kao velika (small caps). Podesite da tekst 4+3 u sledećoj liniji teksta bude superskript.• Otvorite fajl berza.doc sa diskete. Podesite da tekst KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU na prvoj strani bude naglašen outline. Podesite da 00 u tekstu 1200 bude superskript i da tekst decembar bude prikazan sa velikim slovima (all caps).• Otvorite fajl narudzbenica1.doc sa diskete. Podesite da tekst u naslovu Svet biljaka na vrhu prve strane bude naglašen outline i podvlačenjem (linija sa tačkama) i da mala slova budu prikazana kao velika (all caps).• Otvorite fajl operativni_sistemi.doc sa diskete. Podesite da tekst u naslovu VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA pri vrhu prve strane bude naglašen outline i podvlačenjem (samo reči) i da mala slova budu prikazana kao velika (small caps).• Otvorite datoteku Podsetnik_za_Word_2003.doc sa diskete Na vrhu prve strane, na naslov Podsetnik za Microsoft Word 2003., primenite font efekte: outline (ivične linije) i all caps (velika slova). Na sledeću liniju, Microsoft Word 2003 primenite font efekat emboss (reljefni ukras).• Otvori prirucnik1.doc sa diskete. Primenite font efekte senka (shadow), velika slova, (all caps) i dvostruko podvučlačenje na tekst BILJNI SVET – DIREKTORIJUM na vrhu prve strane.• Otvorite datoteku Windows2000.doc sa diskete. Na tekst Uvod u Windows 2000 koji se nalazi na prvoj strani primenite font efekte senke (shadow) i umanjena velika slova (small caps). Primenite dvostruko podvlačenje, tamno plave boje, na tekst Prema ISO standardu u drugom pasusu.• Otvorite datoteku prirucnik1.doc sa diskete. Modifikujte oblik teksta BILJNI SVET - DIREKTORIJUM na prvoj strani da ima oblik talasa sa smeđom bojom ispune (fill color).• Otvorite datoteku zakon1.doc sa diskete. Modifikujte oblik teksta O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI na prvoj strani da ima oblik talasa sa smeđom bojom ispune (fill color). 2.2. Kontrola prelamanja pasusa izme u stranica (strana 137,...)• U dokumentu zakon1.doc Podesite da na prvoj strani u poslednjem paragrafu poslednji red nikada ne bude sam na sledećoj strani. Podesite da taj paragraf ima sivu pozadinu 15%.• U dokumentu operativni_sistemi.doc Obezbedite da na prvoj strani poslednji pasus dokumenta operativni_sistemi.doc koji počinje sa Window Explorer se sastoji od … bude formatiran tako da se poslednji red pasusa nikad ne pojavi zasebno na stranici. Primenite na ovaj pasus senčenje (shading) sa ispunom 15% grey.
 16. 16. 2.3. Rad sa sekcijama ili odeljcima (strana 159,...)• U dokumentu zakon2.doc Izbrišite naredbe za početak nove sekcije u celom dokumentu. Izbrišite polje sa datumom. Sačuvajte dokument kao šablon. Zatvorite šablon zakon2.doc.• U dokumentu prirucnik1.doc Na 1. strani obrišite prelom odeljka (section break) neposredno pre teksta DAFFODIL… Umetnite prelom odeljka (section brake) tipa next page section brake neposredno pre naslova INDEX. Promenite orijentaciju samo poslednje stranice tako u landscape. Snimite datoteku prirucnik1.doc.• Otvorite datoteku musicar.doc. Na kraju strane 1 izbrišite prelom strane (page break) ispod teksta BISTRO!!!. Umetnite prelom odeljka tipa next page section brake neposredno pre teksta Ilustracije i fotografije. Promenite orijentaciju samo poslednje dve strane u landscape. Snimite i zatvorite datoteku musicar.doc. 2.4. Rad sa više stubaca (strana 182,...)• U dokumentu biolog.doc Podesite da tekst koji počinje sa Osnovni hemijski zakoni i završava sa ... Prirodna i veštačka radioaktivnost. (2 časa). bude prikazan u dve kolone jednake širine sa linijom između kolona. Razmak između kolona treba da bude 1cm. Podesite da nova kolona počinje pre naslova Čvrste supstance.• Otvorite fajl pomoc-vest2.doc sa diskete. Podesite da tekst umesto 4 ima dve kolone širine 7cm i 9cm, sa 1cm razmaka i bez linije između kolona.• U dokumentu prirucnik1.doc Kreirajte novu sekciju, odmah pre naslova DAHLIA. Podesite da tekst koji počinje sa naslovom DAHLIA i završava sa paragrafom čiji je naslov LILY. bude prikazan u dve kolone jednake širine sa linijom između kolona. Razmak između kolona treba da bude 1.4cm. Podesite da novi stubac počinje (column break) neposredno pre pasusa, čiji je početak naslov Rose …• Otvorite fajl biolog.doc sa diskete. Podesite da tekst na drugoj strani dokumenta koji pripada naslovu TEORIJSKA NASTAVA bude prikazan u dve kolone jednake širine sa linijom između kolona. Razmak između kolona treba da bude 0.5cm. podesite da samo ta sekcija ima levu i desnu marginu 1.5cm.• U dokumentu biolog.doc Modifikujte izgled stubaca na poslednjoj strani, od A. EKOLOGIJA ČOVEKOVIH POPULACIJA... sve do kraja pasusa, koji se završava sa … Perspektive dalje evolucije ljudskih populacija (2 časa)., tako da dva stupca budu jednake širine, sa razmakom od 1cm i linijom između stubaca. Podesite da novi stubac počinje (column break) neposredno pre pasusa, čiji je početak B. GENETIKA ČOVEKOVIH POPULACIJA …• U dokumentu Podsetnik_za_Word_2003.doc Tekst počevši od U meniju File se nalaze... sve do kraja pasusa čiji je naslov Margine predstavljaju... prikažite u dva stupca jednake širine, sa razmakom od 1cm i linijom između stubaca. Podesite da novi stubac počinje (column break) neposredno pre naslova Margine predstavljaju...• U dokumentu Windows2000.doc Na strani 1 prikažite tekst, počevši od Operativni sistem se može definisati... pa sve do kraja pasusa koji se završava sa … utrošak raspoloživih sistemskih resursa., u dva stupca, jednake širine, sa razmakom 1,5cm i linijom između stubaca. Podesite da novi stubac počinje (column break) pre teksta Sve karakteristike …• U dokumentu berza.doc Prikažite u dva stupca sa linijom između, tekst na strani 3 dokumenta počevši od Ako uzmemo u obzir..., sve do kraja pasusa. Umetnite prelom stupca (column break) neposredno pre teksta Izdvajamo oktobar kada je... Snimite i zatvorite datoteku berza.doc.
 17. 17. 2.5. Rad sa stilovima (strana 330,...)• U dokumentu biolog.doc Kreirajte stil (Style) names koristeći font Arial, bold, veličine 13. Formatirajte nazive predmeta koristeći kreirani stil.• U dokumentu berza.doc Kreirajte stil (Style) variety koristeći postojeći stil Normal. Font treba da bude bold, italic, veličine 14. Formatirajte paragraf koji počinje sa Kada je reč o metodama ... ispod naslova Trgovanje akcijama na strani 4 koristeći kreirani stil.• U dokumentu musicar.doc Kreirajte stil (Style) newstyle koristeći postojeći stil Normal. Font treba da bude bold, veličine 14. Formatirajte paragraf koji počinje sa "MUŠIČAR" je, globalno govoreći... ispod naslova Kakve teme interesuju list "MUŠIČAR" na strani 2 koristeći kreirani stil.• Otvorite fajl memorandum3.doc sa diskete. Modifikujte postojeći stil memotext. Font treba da bude Arial, a paragraf treba da ima okvir debljine 1pt, crne boje i 3-D efekat. Formatirajte paragraf koji počinje sa The information in this memo... koristeći kreirani stil.• U dokumentu operativni_sistemi.doc Kreirajte stil (Style) alpha koristeći postojeći stil Normal. Font treba da bude bold, veličine 13. Prvi red paragrafa treba da bude uvučen 1.27cm. Formatirajte paragraf koji počinje sa Window Explorer se sastoji od… na strani 1 koristeći kreirani stil.• U dokumentu Podsetnik_za_Word_2003.doc Modifikovati stil paragrafa koji počinje sa U Word-u je moguće da koristi font Times New Roman, bold, veličine 18pt i sa okvirom pasusa tipa shadow, širine linije 1pt. Primenite ovaj stil na pasus Microsoft Word 2003 je program... na početku dokumenta.• U dokumentu Windows2000.doc Kreirajte stil pod nazivom notestyle, zasnovan na stilu Normal, koristeći font Arial, bold, veličine 13. Primenite novi stil na pasus koji počinje sa Obe verzije Windows-a 2000 su… ispod naslova na drugoj stranici dokumenta Windows2000.doc. Snimite datoteku Windows2000.doc.• U dokumentu prirucnik1.doc Kreirajte stil karaktera (character style) pod nazivom highlight, zasnovan na Default Paragraph Font stilu koristeći font Book Antiqua, bold, veličine 14.• U dokumentu zakon2.doc Izmenite stil paragrafa za Član 1 tako da koristi font tahoma, veličinu 36, i okvir pasusa 3pt shadow. Primenite stil na tekst u Članu 3 na prvoj strani dokumenta.
 18. 18. 2.6. Rad sa tabelama (strana 388,...)• U dokumentu biolog.doc U tabeli na 6 strani dokumenta u ćeliji u šestom redu tabele Plant Bargains, desno od ćelije Total Bargain Price (£), kreirajte polje koje izračunava sumu unetih vrednosti u koloni.• Otvorite fajl narudzbenica1.doc sa diskete. Promenite naziv kolone Broj u tabeli (embeded object) tako da glasi Količina. Podesite da bude vidljiva i četvrta kolona Ukupno.• U dokumentu berza.doc Kreirajte naziv Tabela i Preduzeća sa najvećim obimom prometa januar – decembar 2006. godine (i je rimski broj) ispod tabele na strani 5 ispod tabele. Broj tabele (Table i) treba da bude kreiran automatski. Povećajte veličinu fonta naslova koji ste kreirali na 12pt.• U dokumentu Projektovani bilans uspeha.doc Podesite da u tabeli ispod teksta Annex B – Projektovani bilans uspeha - Godina 2010 tekst u prvom redu tabele Projected Profit and Loss Account (£m) bude postavljen centralno u celom prvom redu. Promenite iznos za stavku Travel sa 3 na 2. Ažurirajte polja Total Expenses i Net Profit for the year.• U dokumentu Prilog_3.doc Kreirajte naziv Tabela i - nacrt plana budžeta (i je rimski broj). Broj tabele (Tabela i) treba da bude kreiran automatski.• U dokumentu Prilog_3.doc Podesite da, u tabeli ispod teksta Prilog 3, tekst u prvom redu tabele Budžet za novi restoran bude postavljen centralno u celom prvom redu. Kreirajte polje, u ćeliji desno od ćelije Ukupan budžet, koje izračunava sumu vrednosti u koloni. Sortirajte podatke u redovima 2-5 prema vrednostima u drugoj koloni u opadajućem redosledu.• U dokumentu Prilog_4.doc U tabeli Plan budžeta za novo pozorište sortirajte podatke u redovima 2-11 prema vrsti troška (prva kolona) u rastućem redosledu. Promenite vrednost za trošak Troškovi arhitekte tako da umesto 100,000 bude 150,000. Ažurirajte polje Ukupan budžet.• U dokumentu Predlog_ustede.doc U tabelu umetnite u šesti red kolone Mesečni iznos polje, koje izračunava zbir Ukupna mesečna ušteda. Promenite u tabeli količinu za filtere sa 144 na 124 i ažurirajte polje Ukupna mesečna ušteda.• U dokumentu Rezervacija.doc umetnite polje u ćeliju desno od ćelije Ukupna cena (din) u sedmom redu tabele Rezervacija hotela, koje će izračunavati Ukupnu cenu (din) – zbir ćelija iznad. Promenite iznos za rentiranje ski opreme u tabeli sa 2000 na 1950 i ažurirajte polje Ukupna cena (£) u tabeli.• U dokumentu Rezervacija.doc Dodajte naziv (caption) Tabela I Divčibare, Valjevo ispod tabele Rezervacija hotela, tako da broj naziva (caption) može automatski da se ažurira (sa velikim rimskim brojevima)• Otvorite datoteku konferencija.doc sa diskete. Podelite drugu ćeliju u tabeli u dve ćelije (2 kolone, 1 red) i smestite celu adresu u drugu ćeliju dobijenu deljenjem. Sortirajte 4 teme konferencije po rastućem (ascending) brojevnom redosledu.
 19. 19. 2.7. Pretvaranje teksta u tabele (strana 424,...)• U dokumentu narudzbenica1.doc Konvertujte tekst ispod naslova Prevoz i pakovanje koji počinje sa Troškovi i završava sa 10% od cene narudžbine u tabelu sa tri kolone.• U dokumentu izvestaj2.doc Konvertujte spisak konkurentskih kompanija (posle naslova Main Competitors) na sedmoj strani u tabelu sa tri kolone. Sačuvajte dokument izvestaj2 na disketi.• U dokumentu Predlog_ustede2.doc Konvertuje tekst i brojeve od naslova kolone Predlog uštede, sve do Ukupna mesečna ušteda u tabelu razdvojenu tabulatorima (tab separated) sa 3 kolone i 6 redova. Snimi datoteku Predlog_ustede2 na disketu.• U dokumentu statistika.doc konvertujte tekst od Rasa do North Africa u tabelu sa 4 kolone. Sortirajte tabelu prema podacima u koloni Težina u opadajućem redosledu. Snimite datoteku statistika.• Pripremite dokument budzet-2010.doc za štampu tako da pripremljeni tekst izgleda kao u primeru 2009-slgl- 13.pdf.
 20. 20. 2.8. Rad sa slikama (strana 438,...)• U dokumentu biolog.doc Selektujte sliku cveća u paragrafu koji počinje sa PRAKTIČNA NASTAVA …. Formatirajte sliku tako da tekst bude raspoređen sa leve strane slike (tightly). Ne pomerajte sliku da bi ste uradili ovaj zadatak.• U dokumentu berza.doc U paragrafu koji počinje sa U posmatranom preiodu … na trećoj strani kreirajte okvir oko slike . Linija okvira treba da bude debljine 1pt, sa tačkicama (okruglim). Podesite da tekst oko slike bude raspoređen (layout) Square.• U dokumentu berza.doc Selektujte logo ispod naslova PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2007. GODINU na 29. strani. Formatirajte sliku tako da tekst bude raspoređen sa leve strane slike (tightly). Ne pomerajte sliku da bi ste uradili ovaj zadatak.• U dokumentu Windows2000.doc U paragrafu koji počinje sa Windows 2000 Professional je operativni sistem na drugoj strani pomerite sliku sa tekstom „ADMIT ONE“ tako da bude iznad kvadrata. Obe slike treba da budu potpuno vidljive. Grupišite obe slike i podesite da se pojavljuju iza teksta.• U dokumentu Windows2000.doc Kreirajte naziv Slika A: Windows Task Manager ispod slike na strani 4. Broj slike (Figure A) treba da bude kreiran automatski.• U dokumentu operativni_sistemi.doc Selektujte sliku globusa na 1. strani dokumenta. Primenite pravougaono obmotavanje tekstom (square text wrap) tako da tekst bude sa leve i desne strane slike.• U dokumentu Podsetnik_za_Word_2003.doc Na 3. strani dokumenta, dodajte natpis iznad slike tako da glasi Slika 1 - Format Picture. Uredite natpis slike na 4. strani dokumenta, tako da glasi Slika 2 – Format Picture. Snimite datoteku Podsetnik_za_Word_2003.doc. 2.9. Umetanje vodenog žiga (strana 464,...)• Otvorite fajl Windows2000.doc sa diskete. Podesite da tekst Windows 2000 bude u pozadini celog teksta, kao i na ostalim stranama koje će se kasnije kreirati. Sačuvajte dokument Windows2000.doc kao šablon (template) na disketu.• U dokumentu zakon1.doc Postavite sliku pravo_2.jpg sa diskete tako da se pojavljuje (u blizini centra stranica), iza teksta na prvoj stranici i na narednim stranicama, koje će možda biti ubačene u ovaj dokument. Na drugoj stranici dokumenta, rečima Primena zakona pridružite komentar Važno. Snimite i zatvorite datoteku zakon1.doc.• Otvorite musicar.doc sa diskete. Obezbedite da se reč BISTRO!!! pojavljuje iza bilo kog teksta na prvoj strani i na svim ostalim stranama koje će možda biti dodate. Snimite datoteku u formatu šablona (template), kao musicar.dot na disketu. Snimite i zatvorite datoteku musicar.doc.• Otvorite datoteku Podsetnik_za_Word_2003.doc sa diskete. Obezbedite da se reč MS Word 2003 pojavljuje iza teksta na prvoj strani i na svim narednim stranama koje bi bile dodate u dokument. Snimite datoteku u formatu šablona kao Podsetnik_za_Word_2003.dot na disketu. Snimite i zatvorite datoteku Podsetnik_za_Word_2003.dot.
 21. 21. 2.10. Upotreba alata za crtanje (strana 483,...)• U dokumentu biolog.doc Kreirajte digram sa stubićima ispod tabele Plant Bargains. Dijagram treba da bude sa 3-D efektom i da prikazuje naziv i vrednost biljke (od 2 do 5 reda tabele). Naziv dijagrama (Capture) treba da bude Figure 1 Plant Prices Chart. Broj slike (Figure 1) treba da bude kreiran automatski.• U dokumentu narudzbenica1.doc Kompletirajte crtež (kao jedan objekat), koji predstavlja logo firme, ispod naslova Dizajn vrta na drugoj strani dokumenta, tako da izgleda kao na donjoj slici. Boja kvadrata u donjem desnom delu crteža treba da bude braon.• U dokumentu izvestaj2.doc Kreirajte dvodimenzionalni dijagram sa stubićima (clustered column) na 8. strani dokumenta prema podacima datim u redovima 2-4 tabele Projected Profit and Loss Account Year 2004 koji sadrže iznos prodaje za različite zemlje. Podesite da na dijagramu budu prikazane vrednosti iznad svakog stubića i podesite razmak između stubića širine po vašem izboru.• U dokumentu prirucnik1.doc Kreirajte strelicu (na levo) koja pokazuje na text BILJNI SVET - DIREKTORIJUM. Boja strelice treba da bude žute boje, a linija okvira crta-tačka. Strelica treba da sadrži tekst Botanika?, Arial veličine 20pt sa centralnim poravnanjem. Sačuvajte i zatvorite dokument prirucnik1.doc.• U dokumentu Prilog_3.doc.doc Kreirajte 3-D dijagram sa stubićima (clustered column) ispod tabele Budžet za novi restoran prema podacima datim u redovima 2-5 tabele Budžet za novi restoran koja sadrže troškove otvaranja restorana. Podesite da na dijagramu bude prikazana legenda sa leve strane dijagrama.• U dokumentu Prilog_4.doc Kreirajte 3-D kružni dijagram sa razdvojenim segmentima (exploded pie) ispod tabele Projektovani prihodi u Prvoj godini prema podacima datim u tabeli. Podesite da dijagram ima okvir i legendu ispod dijagrama.• U dokumentu berza.doc Ispod tabele Vrednost trgovanja (DIN), na strani 5, kreirajte grafikon tipa clustered column chart sa 3D vizuelnim efektom, tako da prikazuje vrednost trgovanja, koristeći samo podatke u redovima 2-5. Ispod grafikona dodajte natpis (caption) Slika 1 - Vrednost trgovanja (DIN) tako da se broj natpisa automatski ažurira.• U dokumentu prirucnik1.doc Na strani 4 liste informacija (Information List), dovršite crtež logoa, dodavanjem kruga kao što je dole pokazano. Primenite ispunu crne boje na krug. Prikažite logo kao grupisan objekat.• U dokumentu Projektovani bilans uspeha.doc umetnite ulevo usmerenu blok strelicu (block arrow) tako da pokazuje na naslov. Formatirajte strelicu tako da ima žutu ispunu i graničnu liniju solid 3pt. Dodajte
 22. 22. strelici tekst 2010. godina i to Arial 14pt i centrirajte tekst (obezbedite da bude vidljiv). Snimite dokument.• Otvorite dokument Rezervacija.doc sa diskete. Kreirajte dvodimenzionalni grafikon tipa clustered column chart na osnovu podataka u redovima 3 – 6 u tabeli Rezervacija hotela tako da prikazuje troškove. Podesite grafikon, tako da vrednost koju predstavlja svaki stubić bude prikazana iznad odgovarajućeg stubića i ubacite razmak (širine po izboru) između stubića. Snimite i zatvorite datoteku Rezervacija.doc.• U dokumentu Projektovani bilans uspeha.doc Kreirajte cilindrični grafikon (prihvatite podrazumevani cilindrični grafikon – default cylinder chart) na 1. strani dokumenta, ispod tabele u apendiksu A, koristeći podatke redova 2 do 4 iz tabele. Dodajte grafikonu naslov Projektovani profit. Pobrinite se da se legenda pojavljuje levo od grafikona (obezbedite da svi podaci u grafikonu budu jasno vidljivi). Snimite datoteku.• U dokumentu konferencija.doc Modifikujte izgled logo-a na dnu obrasca tako da traka i tekst budu potpuno vidljivi kao što je dole prikazano. Prikažite logo kao grupisan objekat. Turizam• Otvorite datoteku Projektovani bilans uspeha.doc sa diskete. Kreirajte grafikon sa grupisanim stubićima (clustered column chart) sa 3D vizuelnim efektom, ispod tabele, a na osnovu podataka iz redova 8 do 15 iz tabele. Podesite maksimalnu vrednost na vertikalnoj (Z) osi na 30. Snimite i zatvorite datoteku.• Otvorite datoteku narudzbenica1.doc sa diskete. Dovršite crtež kamiona dodavanjem dva kruga ispunjena crnom bojom, kao točkove. Formatirajte crtež da se prikazuje kao jedan grupisani objekat i da se prikazuje desno od teksta.
 23. 23. 2.11. Polje za tekst (strana 569,...)• U dokumentu narudzbenica1.doc Podesite da text box sa naslovom Garancija bude širok 8cm i visok 6.2cm. Formatirati pozadinu tekst boksa koristeći dvobojno horizontalno senčenje. Koristiti kombinaciju bele i žute.• U dokumentu tekst_box_4.doc podesite da tekst iz prvog text box-a bude prikazan u drugom tako da se promene u prvom text-box-u automatski prikazuju u drugom. Pozadina oba text box-a treba da bude tekstura white marble, bez okvira.• Otvorite datoteku Windows2000.doc sa diskete. Na strani 35 u donjem delu stranice promenite orijentaciju teksta Copyright© 2007 by Aplikativni softver, tako da se tekst prikazuje horizontalno sleva udesno. Primenite animaciju teksta na naslov Podrška aplikativnim programima koji se nalazi na 34. strani dokumenta.• U dokumentu Windows2000.doc Povežite (link) tekst boks na 5 strani neposredno ispod reči Microsoft sa drugim tekst boksom neposredno ispod reči Word 2003, tako da se tekst koji pretiče prikazuje u drugom tekst boksu. Smestite sav tekst koji počinje sa Opširnije u dokumentu... u tekst boks na desnoj strani dokumenta, ispod teksta o programu, tako da ceo tekst bude vidljiv.• Otvorite datoteku tekst_box_7.doc sa disketei povežite dva text box-a tako da tekst koji prelazi granice prvog bude prikazan u drugom text box-u. Dodajte natpis Figure A – ov je samo primer ispod prvog text box-a i Figure B – ili čak neka od ovih jela ispod drugog text box-a. Snimite datoteku.• Otvorite datoteku Shetland_pony.doc. Povežite dva tekst boksa tako da tekst koji pretiče u prvom tekst boksu bude prikazan u drugom. Formatirajte oba tekst boksa da imaju white marble texture efekat i okvir debljine 4 pt. Snimite i zatvorite datoteku.
 24. 24. 2.12. Cirkularna pisma (strana 584,...)• Otvorite fajl pismo1-sr.doc sa diskete. Iskoristite taj dokument kao glavni dokument za mail merge. Podaci se nalaze u dokumentu adrese1.doc. Izmenite podatke za Malcolm Smith-a tako da polje Country sadrži reč England. Povežite oba dokumenta ali samo za kupce koji žive u Engleskoj i imaju titulu (Title) Mr. Sačuvajte novi fajl na disketi pod imenom biljni_svet-vesti.doc. Sačuvajte fajlove pismo1-sr.doc i adrese1.doc.• Otvorite fajl pismo2-sr.doc sa diskete. Iskoristite taj dokument kao glavni dokument za mail merge. Podaci se nalaze u dokumentu odbor2.doc. Izmenite podatke za Roger Timis-a tako da polje Country sadrži reč UK. Povežite oba dokumenta ali samo za kupce koji žive u UK ili South Africa. Sačuvajte novi fajl na disketi pod imenom pismo-odbor2.doc. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene dokumente.• Otvorite fajl pismo3-sr.doc sa diskete. Iskoristite taj dokument kao glavni dokument za mail merge. Podaci se nalaze u dokumentu adrese3.doc. Povežite oba dokumenta ali samo za restorane u USA i koji imaju kapacitet veći od 75. Sačuvajte novi fajl na disketi pod imenom pismo3-sr-final.doc. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene dokumente.• Otvorite fajl pismo4.doc sa diskete. Iskoristite taj dokument kao glavni dokument za mail merge. Podaci se nalaze u dokumentu sponzori.doc. Sortirajte podatke u koloni City u rastućem redosledu. Povežite oba dokumenta ali samo za kupce koji žive u UK i imaju titulu (Title) Mr. Sačuvajte novi fajl na disketi pod imenom pismo-poruka4.doc. Sačuvajte i zatvorite sve fajlove i aplikaciju za obradu teksta.• Otvorite datoteku pismo5-sr.doc sa diskete. Koristite ovu datoteku kao glavni dokument za cirkularno pismo i adrese5.doc sa diskete kao izvor podataka koji će biti spojen sa pismo5-sr.doc obrascem pisma. Sortirajte pisma prema polju Town u rastućem (ascending) redosledu. Spojite listu adresa sa pismom, ali samo za potencijalne kupce iz okruga Mayo i one čija je titula Mr. Snimite objedinjeni (merged) dokument kao pismo5-sr -poruke.doc na disketu. Snimite i zatvorite sve otvorene dokumente i zatvorite aplikaciju za obradu teksta.• Otvorite pismo6-sr.doc sa diskete. Spojiti (merge) ovaj dokument sa spiskom adresa (adreslist) clanovi.doc na disketi, ali samo za one članove koji su rođeni posle 31/12/1988. Sortirajte pisma prema gradu (town) u opadajućem redosledu i snimite objedinjeni (merged) dokument kao pismo6-sr- poruka.doc na disketu. Snimite i zatvorite sve otvorene dokumente i zatvorite aplikaciju za obradu teksta.• Koristite datoteku pismo7-sr.doc kao glavni dokument za cirkularno pismo i adrese7.doc sa diskete ako izvor podataka koji treba objediniti sa formom pisma pismo7-sr.doc. Objedinite listu adresa sa pismom ali samo za one kupce koje žive u Engleskoj (England) i imaju ukuno 400 ili više zaposlenih, ili (or) koji žive u Škotskoj (Scotland) i imaju ukupno više od 400 zaposlenih. Snimite objedinjeni (merged) dokument pod nazivom vesti o dogadjajima.doc na disketu. Snimite i zatvorite sve otvorene dokumente i aplikaciju za obradu teksta.• Otvorite datoteku pismo8.doc sa diskete. Ovaj dokument je obrazac cirkularnog pisma, koje treba uputiti svima, koji još uvek nisu kupci a kontaktirali su kompaniju posle 30/04/05. Koristite datoteku klijenti.doc kao izvor podataka. Snimite cirkularno pismo pod imenom moguci_kupci.doc na disketu. Snimite i zatvorite sve otvorene dokumente i aplikaciju za obradu teksta.
 25. 25. 2.13. Izrada glavnih i poddokumenata (strana 655,...)• Otvorite dokument budzet-2010.doc Ubacite dokument (subdokument) budzet-2010- plan_rashoda.doc, posle teksta Приходи буџета за 2010. годину - општи део, a pre naslova II ПОСЕБАН ДEO. Sačuvajte dokument budzet-2010.doc.• U dokumentu budzet-2010.doc kreirajte subdokument koji sadrži paragraf sa naslovom Приходи буџета за 2010. годину - општи део. Ponovite istu operaciju sa paragrafom čiji je naslov План расхода за 2010. годину-посебни део. Sačuvajte i zatvorite dokument budzet-2010.doc.• Otvorite dokument berza.doc Neposredno pre pasusa čiji je naslov FIT, FIS i FIB dodajte poddokument Trzisna_kapitalizacija.doc. Sačuvajte dokument berza.doc.• U dokumentu berza.doc za naslov Najvažniji događaji u 2006. godini kreirajte poddokument tako da podnaslovi i pasusi pridruženi ovom naslovu budu uključeni u poddokument. Sačuvajte dokument berza.doc.• U dokumentu berza.doc Neposredno pre pasusa čiji je naslov TRGOVANJE OBVEZNICAMA dodajte poddokument Trgovanje_akcijama.doc. Sačuvajte i zatvorite dokument berza.doc.• Otvorite dokument musicar.doc ubacite dokument (subdokument) Kodni_raspored.doc neposredno pre paragrafa čiji je naslov Ilustracije i fotografije. Sačuvajte dokument musicar.doc.• U dokumentu musicar.doc kreirajte poddokument za pasus čiji je naslov Kakve teme interesuju list "MUŠIČAR", tako da podnaslovi i pasusi pridruženi ovom naslovu budu uključeni u poddokument. Ponovite ovaj proces za pasus čiji je naslov Kako se dogovoriti o tekstu. Sačuvajte i zatvorite dokument musicar.doc.• U dokumentu prirucnik1.doc za pasus čiji je naslov FUCHSIA kreirajte poddokument. Ponovite ovaj postupak za pasus čiji su naslovi IMPATIENS i PALMS. Sačuvajte izmene i zatvorite dokument prirucnik1.doc.
 26. 26. 2.14. Sadržaji (strana 682,...)• Otvorite fajl prirucnik1.doc sa diskete. Kreirajte novu sekciju, odmah ispred teksta Pelargonium (Geranium) na trećoj strani, koja počinje od sledeće strane. Podesite da u sadržaju dokumenta budu vidljive izmene.• U dokumentu berza.doc Kreirajte sadržaj dokumenta (classic style), odmah posle naslova Sadržaj na strani 2 dokumenta. Obezbedite da tekst Informacioni sistem sa strane 14 ima isti stil u sadržaju kao i naslov Pokazatelji berze na strani 8. Ažurirajte sadržaj dokumenta.• U dokumentu musicar.doc upotrebom stila Formal kreirajte sadržaj dokumenta na kraju dokumenta. Podesite da naslov Vređanje saradnika bude istog nivoa kao i naslov Ilustracije i fotografije. Sačuvajte i zatvorite dokument musicar.doc.• Otvorite datoteku kontinenti.doc sa diskete. Umetnite sadržaj (table of contents) koristeći format fancy, koji prikazuje samo prva dva nivoa sa desno poravnatim brojevima stranica, neposredno posle teksta Sadržaj na 2. strani.• U dokumentu Etnogeneza.doc kreirajte sadržaj posle naslova Sadržaj, na poslednjoj strani dokumenta. 2.15. Obeleživači, bookmarks (strana 755,...)• U dokumentu Etnogeneza.doc kreirajte bookmark Hrvati za rečenicu Хрвати у динарском појасу u pasusu čiji je naslov Etnogeneza. Izbrošite bookmark Skadarsko jezero.• U dokumentu Podsetnik_za_Word_2003.doc dodajte knjižnu belešku (bookmark) Kursor za rečenicu koja počinje sa Kursor je uspravna trepćuća kratka linija... na 1. strani dokumenta. Izbrišite bookmark Margine i Format. 2.16. Indeksi (strana 716,...)• U dokumentu prirucnik1.doc Podesite da naslovi Palms i Crocus budu ulazi za indeks u fajlu prirucnik1.doc. Kreirajte indeks na petoj strani ispod naslova Index koristeći klasični format. Sačuvajte i zatvorite dokument prirucnik1.• U dokumentu kontinenti.doc Unesite u indeks (mark entry) Azija i Evropa i umetnite indeks na poslednju stranicu dokumenta, ispod naslova Index, koristeći jednu kolonu (single column) i format bulleted.• U dokumentu Etnogeneza.doc unesite indeks (mark entry) za pojmove Iliri, Kosovo, Sloveni i Šumadija. Kreirajte indeks na poslednjoj strani dokumenta, posle naslova Index. Kreirajte sadržaj posle naslova Sadržaj, na poslednjoj strani dokumenta.• U dokumentu Etnogeneza.doc kreirajte uzajamnu referencu (referencu na Bookmark Text) na pojam Hrvati, na 1. strani dokumenta, koja je povezana sa knjižnom beleškom (bookmark) Hrvati.
 27. 27. 2.17. Fusnote i endnote (strana 744,...)• U dokumentu biolog.doc u fusnoti na prvoj strani izmenite godinu tako da umesto 1999 bude 1989. Dodajte novu futnotu Praktikum za vežbe tekstu PRAKTIČNA NASTAVA na prvoj strani dokumenta.• U dokumentu Windows2000.doc na 3 strani, u pasusu koji počinje sa NTFS, ili NT File Sistem... kreirajte fusnotu New Tehnology File system (broj treba da bude rimski, mala slova) za pojam NTFS.• U dokumentu Podsetnik_za_Word_2003.doc dodajte numerisanu endnotu Međunarodni standard ISO 216 propisuje dimenzije papira za tekst A4 na prvoj strani dokumenta.• U dokumentu operativni_sistemi.doc na 1. strani dokumetna kreirajte fusnotu Microsoft Windows je najčešće korišćen OS na stonim i prenosivim računarima za tekst Operativni sistem, koji se nalazi na vrhu stranice.• U dokumentu kontinenti.doc kreirajte fusnotu Okeanija je ime koje se koristi za nekoliko grupa ostrva u Tihom okeanu za tekst Okeanija, koji se nalazi u pasusu sa naslovom Australija. Pri numeraciji koristiti velike rimske brojeve.
 28. 28. 2.18. Rad sa poljima (strana 771,...)• U dokumentu biolog.doc Ubacite polje između teksta File Size i KB u hederu dokumenta koje prikazuje veličinu fajla u kilobajtima. U futeru dokumenta izbrišite polje koje prikazuje ime autora.• U dokumentu berza.doc Editujte polje u futeru dokumenta tako da prikazuje ime fajla i lokaciju na disku.• U dokumentu Etnogeneza.doc, ažurirajte ime autora u zaglavlju dokumenta. Promenite polje 0 posle teksta File Size u zaglavlju (header-u) dokumenta, tako da pokazuje veličinu dokumenta u kilobajtima. Zaključajte polje author na desnoj strani zaglavlja dokumenta.• U dokumentu zakon2.doc u zaglavlje dokumenta dodajte tekst Veličina datoteke i MB, između kojih ćete dodati polje koje prikazuje veličinu datoteke u MB. Umetnite u podnožje dokumenta, levo poravnato polje, koje će prikazivati koja je osoba poslednja snimila datoteku.• U dokumentu Inf1_Vezba_01.doc u podnožju, posle radnog broja stranice dodajte tekst OD i polje koje prikazuje ukupan broj stranica.• U dokumentu operativni_sistemi.doc umetnite u podnožje (footer) dokumenta, levo poravnato, polje koje pokazuje informacije o imenu dokumenta i lokaciji.
 29. 29. 2.19. Rad sa komentarima (strana 880,...)• U dokumentu pomoc-vest2.doc Dodajte vaše ime ispred teksta Ovo je… u komentaru uz naslov dokumenta. Dodajte komentar Postarajte se za ove informacije ispod za reči Detalje imate ispod na kraju teksta sa kolonama.• U dokumentu memorandum3.doc Izbrišite komentar za reč Memo i kreirajte komentar Proveriti pravnu valjanost ovog teksta na kraju paragrafa koji počinje sa The information in this memo….• Otvorite datoteku Rezervacija.doc izbrišite komentar vezan za tekst Prevoz. Dodajte novi komentar tekstu Doručak tako da glasi Doručak je kontinentalni.• U dokumentu konferencija.doc Dodajte reč Fax: pre broja 014 33691 u komentaru koji je zakačen za Tel: 014 33690 na vrhu stranice 1. Zakačite komentar Vizija za narednih 10 godine za reči Vizija 2020 godine na prvoj stranici. 2.20. Praćenje izmena (strana 886,...)• U dokumentu berza.doc Korišćenjem opcije za praćenje i izvršavanje promena dokumenta, samo u poslednjem paragrafu koji počinje sa Želimo Vam Srećnu 2007. godinu … zamenite reč 2007. sa rečju Novu. Sačuvajte na disketi i zatvorite dokument berza.• U dokumentu Predlog_ustede.doc korišćenjem opcije za praćenje i izvršavanje promena dokumenta zamenite reč Napajanje, sa tekstom Električna energija. Sačuvajte i zatvorite dokument.• U dokumentu zakon1.doc na 2 .strani u Članu 4 prihvatite postojeće dve izmene, a obezbedite da izmene u prethodnom članu budu vidljive.• U dokumentu statistika.doc koristeći opciju praćenja promena u toku editovanja (tracked changes), izmenite vrednost 14.5 u 14.8 svuda u dokumentu.• U dokumentu izvestaj2.doc koristeći opciju praćenja promena u toku editovanja, izmenite tekst na 3. strani dokumenta tako da umesto £15 million bude £14 million.• U dokumentu narudzbenica1.doc koristeći opciju praćenja promena u toku editovanja, izmenite tekst na 1. strani dokumenta tako da umesto iznosa €35.00 bude €30.00. Promenite tekst prošle godine tako da bude 2009. godine i obezbedite da samo ova izmena bude vidljiva.
 30. 30. 2.21. Rad sa obrascima (strana 934,...)• U dokumentu Planete.doc umetnite polje sa padajućom listom (combo box) sa tri vrednosti: Zemlja, Merkur i Venera neposredno posle teksta Najtoplija planeta je....• U dokumentu Planete.doc u padajućoj listi Planeta najbliža Suncu je... izbrišite ponuđenu opciju Pluton i stavite Mars. Obezbedite da korisnik ne može nenamerno da promeni obrazac. Snimite i zatvorite datoteku Planete.• U dokumentu narudzbenica1.doc Na prvoj strani dokumenta odmah ispod polja koje prikazuje Yes dodajte combo box sa tri vrednosti na listi: Standard, Kurirska služba i Prikupljanje iz rasadnika.• U dokumentu narudzbenica1.doc Na prvoj strani dokumenta izbrišite polje Yes i zamenite ga sa check box om. Podesite da forma ne može da se promeni nenamerno. Sačuvajte i zatvorite dokument narudzbenica1.• U dokumentu dogadjaji.doc Uredite polje obrasca sa padajućom listom (neposredno ispod polja obrasca koje prikazuje Yes) tako da uključuje i stavke Voz i Automobil. Izbrišite polje za potvrdu, koje je greškom ubačeno u dokument. Obezbedite da korisnik ne može nenamerno da promeni obrazac. Snimite i zatvorite datoteku dogadjaji.• U dokumentu konferencija.doc Umetnite tekstualno polje obrasca (text form field) neposredno pored pitanja Broj soba?, sa desne strane, tako da se može uneti samo broj. Dodajte polju tekst pomoći, koji glasi Unesite broj soba, tako da se prikaže pri korišćenju tastera F1.• U dokumentu konferencija.doc Obrišite polje obrasca (form field) sa padajućom listom (drop-down), koje prikazuje Yes pored pitanja Da li želite pun pansion? i zamenite ga sa poljem za potvrdu (checkbox). Dodajte padajuću listu pored Tip sobe i popunite je opcijama Jednokrevetna i Dvokrevetna. Obezbedite da korisnik ne može nenamerno da promeni obrazac. Snimite i zatvorite datoteku konferencija. 2.22. Umetanje drugih Office objakata (strana 962,...)• U dokumentu Windows2000.doc u umetnuti (embedded) objekat “Windows OS” na poslednjoj strani, prepraviti zaglavlje Windows OS tako da glasi Windows operativni sistemi i ubaciti novu kolonu sa zaglavljem Podrška, neposredno sa leve strane kolone Godina. Snimite i zatvorite datoteku Windows2000.doc.• Otvorite datoteku dogadjaji.doc. U umetnutom (embedded) objektu event order promenite tekst Kontakt da glasi Telefon, i modifikujte prikazivanje tako da četvrta kolona, naslovljena sa Cena može da se vidi u završenom dokumentu. 2.23. Makroi (strana 1070,...)• U dokumentu biolog.doc Kreirajte makro (samo za dokument biolog) pod imenom setup koji automatski podešava levu i desnu marginu celog dokumenta da bude 1,4cm.• U dokumentu berza.doc Kreirajte makro (samo za dokument berza) pod imenom width koji automatski podešava levu i desnu marginu celog dokumenta da bude 2.2cm.
 31. 31. 2.24. Zaštita (strana 1096,...)• Otvorite datoteku zakon2.doc. Zaštitite dokument sa lozinkama (password). Lozinka za otvaranje treba da bude (malim slovima) zakon, a za modifikovanje klasifikacija. Sačuvajte i zatvorite dokument.• Otvorite fajl kafa.doc sa diskete pomoću lozinke kafa (password). Izbrišite lozinku za otvaranje dokumenta i promenite lozinku za modifikovanje tako da bude aroma. Sačuvajte i zatvorite dokument kafa.• Zaštite dokument prirucnik1.doc sa lozinkama (password). Lozinka za otvaranje treba da bude (malim slovima) biljke, a za modifikovanje direktorijum. Sačuvajte i zatvorite dokument prirucnik1.doc.• Otvorite datoteku spisak.doc sa diskete, koristeći lozinku sneg. Uklonite lozinku za otvaranje datoteke i postavite lozinku led za modifikovanje datoteke. Snimite i zatvorite datoteku spisak.doc.• Otvorite datoteku upitnik-klijenti.doc sa diskete, koristeći lozinku pitanje. Postavite lozinku zastita za modifikovanje.

×