08
FIRACOC BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
PUBLICITAT
Tàrregaesdevétotunaparador
gastronòmicdelacocaderecapte
Firacóc ac...
BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
09
COMARQUES
PUBLICITAT
REDACCIÓ. ALGUAIRE
L’Aeroport de Lleida-Alguaire
aplicarà contro...
10
GASTRONOMIA BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
11
ACTUALITAT
Artur Mas, ahir durant la sessió de control al Parlament.
ACN
Rajoydiuquel...
12
ESPORTS BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
REDACCIÓ. LLEIDA
El blau serà el color dominant
diumengealCampdelCentena-
ri ...
BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
13
PROPOSTES
Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26
Divergente (+12). 16.00, 18...
14
OCI BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
Anuncis Breus
PREU PER PARAULES
Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.
1 Mòd...
BONDIA
DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
15
TELEVISIÓ
06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins. Presentació:
Lídia Heredia i Helena
...
Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.
08/05/2014
PUBLICITAT
Avui felicitem a: Acaci, Agabi,
Acat, Benet, Bonifaci, Desideri,
Dio...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Firacoc 2014

86

Published on

Tàrrega esdevé tot un aparador gastronòmic de la coca de recapte

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
86
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Firacoc 2014

 1. 1. 08 FIRACOC BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT Tàrregaesdevétotunaparador gastronòmicdelacocaderecapte Firacóc acull fins a 24 expositors d’arreu de Catalunya i presenta enguany el Pa delTricentenari REDACCIÓ.TÀRREGA La capital de l’Urgell esdevin- dràunanymésl’aparadorlleida- tà de la coca de recapte gràcies alaFiracóc2014-27è.Aplecdel Cóc i Mostra de Productes de Fleca, que se celebra a l’Espai MerCAT. OrganitzadaperlaRegidoria dePromocióEconòmica,laFira- cóc s’amplia fins als 24 exposi- tors, que posaran a la venda els cócs tradicionals d’escalivada, carabassó o arengada així com elsqueincorporennousingredi- ents.Compartiranespaiambde- lícies de fleca com coca, mag- dalenes,panadons,orelletes,ga- letesobunyols.L’ofertaescom- pletaràamblicorsartesans,for- matges i embotits. Paral·lelament, la Federació CatalanadeGremisdeFlequers acostaràalafiraelPadelTricen- tenari, elaborat amb diferents farines, de llarga fermentació i cocció lenta de 50 minuts. D’aquesta forma, Tàrrega gua- nya un altre vincle amb la com- memoració del 1714. El presi- dent del Gremi de Lleida, Ma- nel Llaràs, el presentarà. NOVA CITA AMB L’APLEC MÉS JUVENIL El programa es completarà el diumenge 11 a la tarda amb l’Aplec del Cóc a càrrec de la Coordinadora de Moviments Juvenils, un aparador del cóc genuïnament targarí per de- gustar durant el ball a la plaça delesNacionssenseEstat.Fi- racócobriràportesdissabtede 6a2/4d’11delanitidiumen- ge, de 10 a 2 al matí i de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d’11 de la nit.La presentació de la mostra, que se celebrarà a l’espai MerCAT AJUNTAMENT DE TÀRREGA REDACCIÓ.TÀRREGA Dins l’apartat de propostes pa- ral·leles, l’obrador de la Firacóc impartiràtrestallerstemàticsde flecaperapetitsigrans,ambca- ràcter gratuït. D’unabanda,eldissabte,ales 6ia2/4de8delatarda,esmos- trarà com les noves tècniques culinàries es posen al servei de la tradició gràcies al taller de masses de fleca elaborades tot emprantl’electrodomèsticTher- momix. El diumenge es dedicarà als petits de casa amb sengles ta- llers de galetes de mantega de- coradesacàrrecdeSandraCor- rales de Dolç Cafè , a les 11, i del cócgenuídeTàrregaambelfle- quer local Òscar Gabernet, a les 5 de la tarda. EldirectorgeneraldeComerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Jo- sep Maria Recasens, inaugura- rà Firacóc 2014 dissabte a les7 de la tarda. Unobradorobertals petitsitambéalsadults Tallers ambThermomix o per elaborar galetes i cóc Els nens aprendran a fer un cóc AJUNTAMENT DE TÀRREGA Quatretastetsibeguda,alpreude7euros El públic podrà adquirir tots els productes exposats, així com fer quatre tastets més una beguda tot comprant un tiquet al preu de7 euros. AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 2. 2. BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 09 COMARQUES PUBLICITAT REDACCIÓ. ALGUAIRE L’Aeroport de Lleida-Alguaire aplicarà controls de seguretat més exhaustius amb l’arribada delsprimersvolsdirectesproce- dents d’Israel, que s’iniciaran el 27 de juny, per tal d’atendre les peticions de les autoritats isra- elianes en aquest àmbit i de la UE, en tractar-se d’un estat ex- tracomunitari. La subdelegada del Govern del’EstataLleida,InmaManso, ha explicat que es tracta d’una exigència d’Israel, un país amb “una seguretat molt estricta”, però també pel fet que la Unió Europea estableix controls més exhaustiusalspassatgersprovi- nents de països extracomunita- ris.Mansohaafegitqueenlare- unióquemantindranenbreuels implicats les autoritats israelia- nes posaran damunt la taula les necessitatsenmatèriadesegu- retatquereclamapelsvolsaLlei- da mentre l’Estat s’encarregarà d’estudiar que les mesures “es- tiguin dins la legalitat vigent”. En el cas de la UE, la norma- tivaexigeixcontrolsaddicionals als passatgers extracomuni- taris,elsqualshaurandetenirel passaport en regla i acreditar la sevasolvènciaeconòmicaperai- xí evitar que, un cop finalitzada l’estada,puguinquedar-seaCa- talunya. Calrecordarquel’aerolíniais- raelianaArkia,lasegonamésim- portantdelpaís,posaràenmar- xa vols directes entre Tel Aviv i l’Aeroport de Lleida-Alguaire a partir del 27de juny. La previsió és que ofereixi 20 vols durant l’estiu i 20 més durant la pròxi- ma temporada d’hivern. Altrament, la reunió mantin- gudaahirtambéhaservitperco- ordinar la seguretat amb motiu de la celebració del festival aeri Lleida Air Challenge, que tindrà lloc el diumenge 1 de juny així comelsdiesprevis,enquèesfa- ran entrenaments. En aquest sentit,tanteldelegatdelGovern a Lleida, Ramon Farré, com Mansohanexplicatques’hadis- senyat un “ampli” operatiu ja quedurantlacelebraciódelfes- tivalespermetràl’accésazones habitualment restringides cosa queobligaa“haverdecontrolar molt tant abans com després d’esdeveniment”. Manso ha confirmat la pre- sència d’uns 80 efectius de la Guàrdia Civil, entre els quals hi hauran brigades d’explosius i policia judicial. Però també es comptaràamblapresènciade3 dotacions de bombers, efectius dels Mossos d’Esquadra, de trànsit i personal de seguretat privada, segons Farré. Alguaireenduriràla seguretatquanaterrin avionsambisraelians Prepara un dispositiu especial per al Lleida Air Challenge REDACCIÓ. LLEIDA La demarcació de Lleida dispo- sarà d’un nou protocol conjunt d’actuacióperalaintervencióen xarxa en les situacions de risc o maltractaments a la infància i l’adolescència,redactatpelsser- veis socials bàsics i els Equips d’AtencióalaInfànciail’Adoles- cència (EAIA) Lleida Zona Sud, Lleida Zona Nord i Segrià-No- guera, amb la col·laboració del DepartamentdeBenestarSoci- al i Família. L’objectiu d’aquest protocolésmillorarl’atencióes- tablint uns criteris comuns i de- tectant els problemes amb més celeritat.BenestarSocialiFamí- lia ha reconegut que amb la cri- sihanaugmentatelscasosd’in- fants i adolescents en risc i que actualment hi ha 1.200 expedi- ents oberts a la demarcació. En total, però, a les comarques de Lleida hi ha 1.600 nens en risc d’exclusió,450delsqualsestan sota tutela de la Generalitat. Aquest protocol, que és pio- ner a Catalunya, hauria de per- metre, entre altres, detectar ca- sos els d’abusos a infants, com el de Castelldans, abans i millo- rar l’atenció a les víctimes. Lacrisifaaugmentarelsnensenrisc d’exclusióaLleida,quejasón1.600 Elaboren un nou protocol conjunt d’actuació per millorar l’atenció als infants Lleidaacolliràuncongrès europeud’emprenedors Del 25 al 27de juny, i per primer cop a Catalunya ACN. LLEIDA La Diputació de Lleida, a través del CEEILleida i juntament amb GlobaLleida, organitzarà el 23è Congrés de la xarxa internacio- nal European Business and In- novationCentreNetwork(EBN), que reunirà a les comarques de Lleidamésde500directiusitèc- nicsprofessionalsdelaxarxade més de 250 Centres Europeus d’Empresa i Innovació (CEEI) d’Europaprocedentsdels25pa- ïsosqueenformenpart.ElCon- grés, que tindrà lloc del 25 al 27 dejuny,seràunatrobadaconce- buda i adreçada especialment als joves emprenedors que per- tanyenalsegmentquetéunavo- caciómésemprenedora.Estrac- ta de la primera vegada que el congrés se celebra a Catalunya. Desapareixunaveïnade SortquananavaaTremp REDACCIÓ. SORT BombersiMossosbuscavenahir Joaquima Duran, veïna de Sort de72anys,desaparegudadesde dimarts quan anava a Tremp a fer unes gestions. 300personesaprenena vendreproductesturístics ACN. SORT Sort acull fins divendres el 1r Congrés Internacional sobre Creació i Comercialització de productes turístics, que aplega 300 participants.
 3. 3. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014
 4. 4. BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 11 ACTUALITAT Artur Mas, ahir durant la sessió de control al Parlament. ACN Rajoydiuquelaconsultaés només‘cosad’algunspartits’ FernándezDíazdesmeteixqueInteriorinvestiguielsjutgesfavorablesaldretadecidir AGÈNCIES. BARCELONA/MADRID El president de la Generalitat, Artur Mas, va denunciar ahir l’immobilisme del president del governespanyol,MarianoRajoy. “He mantingut força trobades (amb Rajoy) i no m’ha resolt maires”,vaexplicarenlasessió de control al president de la Ge- neralitatenelpledelParlament. Mas va recordar que li ha plan- tejat en privat “molts temes”, com ara el pagament de deutes pendentsdelgoverndeJoséLuis Rodríguez Zapatero amb Cata- lunya com els759 milions d’eu- ros en infraestructures. “Em va dirquehoentenia,peròhanpas- sat tres anys” i no s’han pagat aquests deutes, va protestar. Mas va denunciar que Rajoy exigeix com a condició que la consulta del 9-N quedi aparca- da. “Imposen una condició al 80percentdelpobledeCatalu- nya que vol votar sí o no el 9 de novembre”, va subratllar Mas, queestà“disposataparlar”amb Rajoy, però “sense condicions prèvies per cap de les parts”. D’altrabanda,elpresidentdel governespanyol,MarianoRajoy, varespondreaunapreguntadel portaveu de CiU al Congrés, Jo- sepAntoniDuraniLleida,sobre eldretadecidir,afirmantque“la demanda que uneix tots els ciu- tadans de Catalunya és superar L’immobilisme de Mariano Rajoy “No m’ha resolt mai res”, va assegurar ahir Artur Mas La consulta no és prioritària Rajoy afirma que és una demanda dels partits i no dels ciutadans Un 80% dels catalans la demanen Li recorda Duran i Lleida al president del Govern lacrisi,crearocupacióiresoldre els problemes econòmics de la Generalitat”. Segons Rajoy, la demanda d’exercir el dret a de- cidir a través d’una consulta no ésunareivindicaciócompartida per“lamajoria”delscatalans,si- nó cosa d’alguns “partits”. Du- ran li va recordar que totes les enquestesdemostrenqueun80 per cent de la societat és favo- rableaaquestdretnacional.Ra- joy va insistir que està obert al “diàleg”,peròquenoestàdispo- sat a negociar res que impliqui parlardetrencarlasobiraniaes- panyola, com per exemple la consulta per poder votar una possible independència. ELS JUTGES, LLIURES DE SOSPITA El ministre de l’Interior, Jor- ge Fernández Díaz, va desmen- tir ahir que el seu departament estigui adoptant mesures des- tinades a investigar i condicio- nar els jutges quevan firmar un manifest sobre el dret a decidir deCatalunya.FernándezDíazes va expressar així en resposta a una interpel·lació del diputat de CiU Feliu-Joan Guillaumes, que vaacusarelMinisteride“saltar- se les llibertats civils dels ciuta- dans”,enrelacióamblapublica- ció de les fotografies, majorità- riament corresponents al DNI, dels 33 jutges i magistrats que van firmar aquest manifest. Prohibiran elsanimals alscircs AGÈNCIES. BARCELONA ElParlamentvarebutjarperma- joria absoluta les esmenes a la totalitat presentades per PPC i Ciutadans a una proposta per modificar la Llei de Protecció delsAnimalsperprohibir-nel’ús alcirc.Lapropostademodifica- ciódel’article6delaLleidePro- tecció d’Animals que passarà a tramitar-se en comissió amb el suport de CiU, ERC, ICV-EUiA i laCUPpreveuprohibirl’úsd’ani- mals als circs. La proposta ar- gumenta que les exhibicions d’animals donen un missatge educatiu negatiu” i els “forcen” a actes “antinaturals” a través de “violents mètodes d’ensinis- trament basats en el càstig i la privació d’aliments i aigua”. AGÈNCIES. BARCELONA Després de més de cinc anys, la fins ara portaveu de la Platafor- ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va anunciar per carta al conjuntdeplataformesquedei- xa el càrrec tot i que vol mante- nir-se lligada a la lluita de la Plataforma. Colau va anunciar que tanca una etapa i que és el moment de deixar lloc a nous portaveus. Aclareix, però, que la decisió no està motivada per unir-se a algun projecte polític, tot i que ha rebut ofertes. Colau vaadmetreque“algunavegada” s’havia “equivocat” però justifi- caaspectespolèmics,comelfet d’haveranataprogramescomEl gran debate de Tele 5’, decisió criticada per alguns sectors del moviment.Va dir Colau: “Anar a aquests programes ha donat un resultat més positiu que nega- tiu, ens ha permès arribar a mi- lions de persones.” La fins ara portaveu de la PAH admet mo- ments durs com quan el govern espnyol la va “identificar” com “la líder filo terrorista” i “va co- mençar a rebre amenaces”. AdaColaurenunciaa serportaveudelaPAH Desmenteix que sigui per unir-se a cap partit Ada Colau. ADN Caballépaga300.000eurosaHisenda La soprano Montserrat Caballé va pagar a l’AgènciaTributà- ria300.000€perferfrontalsuposatfraufiscaldemésdemig miliód’eurospelqualestàimputada.Aquestavançamentpo- dria servir per reduir la possible pena que li seria imposada. ADN Censuradel PSOEa Extremadura AGÈNCIES. MADRID ElsecretarigeneraldelPSOEex- tremeny, Guillermo Fernández Vara,vaanunciardurantlainter- venció al debat sobre la regió, que presentarà una moció de censura contra el govern del popular de José Antonio Mona- go.Segonsvadir,aquestanoés l’opció més còmoda, però està convençut que s’ha de tirar en- davant.ElPPvaguanyarlespas- sades eleccions a Extremadura, per primera vegada en la histò- ria,il’abstenciód’IzquierdaUni- da en el debat d’investidura va permetre a José Antonio Mona- go ser president. Ara, la moció obligarà IU a decidir si segueix alcostatdeladretaextremenya o canvia d’aliats. Unabanda atemoria Girona AGÈNCIES. GIRONA ElsMossosd’Esquadrahandes- articulatunaperillosabandacri- minal dedicada als assalts amb violència en domicilis de les co- marques de Girona. En l’opera- ció policial, iniciada fa 7 mesos, s’han detingut 16 persones, en- tre elles els principals líders de l’organització, que han estat ar- restats a Sant Feliu de Guíxols, encara que també s’han produït detencions a Llagostera, Salt i Platjad’Aro.ElsMossoselsatri- bueixen 20 robatoris amb vi- olència(quatred’ellsengraude temptativa),10assaltssilencio- sos, a més de7 agressions a les víctimes i 3 agressions sexuals.
 5. 5. 12 ESPORTS BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA El blau serà el color dominant diumengealCampdelCentena- ri de Badalona. El Lleida no es- taràsolenelpartitenqueesju- ga la classificació per jugar el play off d’ascens a Segona A (18.00). Si guanya al Badalona, elLleidalluitaràperpujardeca- tegoria.Almenyssetautocarde seguidorsestavenahirplensiel clubconfiaenarribaralsdeuve- hicles.L’entitatblavahareservat 800 entrades i el preu del des- plaçament es de 7 euros l’auto- car i 10 l’entrada. Amb la caravana lleidatana viatjarantresvehiclesSeat600, amb una antiguitat que va dels 44al50anysiqueconduiranels dos habituals, Antonio Martín i JoanHernández,quejavananar lapassadatemporadaalspartits de play off a Leganés i Jaén. El tercervehicle anirà amb dos se- guidorsmes,MarcCeroniXavi- er Batalla. La plantilla va tornar ahir als entrenaments per preparar aquest decisiu partit. Desplaçamentmassiu del’aficiódelLleidaal campdelBadalona Al menys set autocars acompanyaran diumenge a l’equip Antonio Martín i Marc Ceron, amb dos dels “sis-cents” que aniran diumenge vinent a Badalona. ITMAR FABREGAT PUBLICITAT ElClubBillarl’AmistatpujaaSegonaCatalana El Club Billar l’Amistat, de Mollerussa, s’ha proclamat cam- pió del seu grup de Tercera Catalana, modalitat a 3 bandes, amb lo que assoleix l’ascens a la Segona Divisió Catalana. YanlanLi,campionadeEspanyadetennistaula Yanlan Li, jugadora del Balaguer Villart Logístic de Superdi- visió,s’haproclamatcampionad’Espanyadetennistaula,en la categoria de Veterans de més de 50 anys, per segon any. MarcMàrquez,alnouspotdelafirmaHonda El pilot lleidatà Marc Màrquez, líder del Mundial de MotoGP, es el protagonista de la nova campanya de la firma japonesa Honda, juntament amb Dani Pedrosa i Andrés Iniesta.
 6. 6. BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Divergente (+12). 16.00, 18.35, 21.10 Joven y bonita (+16). 16.30, 20.05 Una vida en tres días (+12). 18.05, 21.45 El tour de los Muppets (apta) (HD). 16.45 Aprendiz de gigoló (+12) (HD). 18.45, 20.25 Need for Speed (+16) (HD). 22.10 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Carmina y amén (HD). 16.00, 17.40, 19.20, 21.00,22.40 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Dallas Buyers Club (+12). 22.10, •00.20 Rio 2 (apta). 16.10, 18.10, 20.10 Azul y no tan rosa (s/c). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.40 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 17.00, 20.00, •00.05 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 16.15, 19.00, 22.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 Noé (+12). 16.20, 19.00, 22.00, •00.30 Ocho apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.25 Mejor otro día (+7). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.30, 22.30, •00.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.30, 18.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Molière en bicicleta (+7). 15.00, 18.45 Nebraska (apta). 16.50 El pasado (+12). 20.30 La Venus de las pieles (+16). 22.40 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7). 15.00 La tropa de trapo en la selva del arco iris (apta). 16.20 Tren de noche a Lisboa (+7). 17.35, 19.30, 22.40 Ida (+7). 21.20 Crónicas diplomáticas (+7). 16.50 El gran cuaderno. 15.00, 18.45, 20.40, 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. 8 apellidos vascos (apta). °12.20, °14.10,16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 8 apellidos vascos (apta) (HD). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 La vida inesperada (+7). °11.45,°13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45, •23.45 The Amazing Spiderman 2 (+7).°11.30,°14.05, 16.40, 19.15, 21.50, •00.25 Pompeya (+12). °11.40, °13.35,15.30, 17.25, 19.20, 21.15, •23.10 Pompeya (+12).°12.30, °14.25,16.20, 18.15, 20.10, 22.05 •00.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00 Noé (+12). 18.50, 21.20, •23.50 Rio 2 (apta) (3D). °12.25, °14.20,16.25, 18.20, 20.15 Alabama Monroe (+16). 22.15, •00.15 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.45,°13.40, 15.35 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 17.30, 19.55, 22.20, •00.45 La lego película (+7). °12.15, °14.00, 15.45 El pasado (+12). 17.30, 19.45, 22.00, •00.15 No se aceptan devoluciones (apta) (HD).°11.45, °13.50, 15.55, 18.00, 20.05, 22.10 El heredero del diablo (+16) (HD). •00.15 Divergente (+12). °11.30, °14.10,16.50, 19.30, 22.10, •00.50 Divergente (+12). 12.50, 15.30, 18.10, 20.50, •23.30 El tour de los Muppets (apta) (HD). °11.45,°13.45,15.45, Aprendiz de gigoló (+12) (HD). 17.50, 19.25, 21.00, 22.35, •00.10 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.40, °13.30, 15.20, 17.10, 19.00, 20.50, 22.40, •00.30 El viaje de Bettie /+7). °11.30,°13.30, 15.30, 17.30 Kamikaze (+7). 19.25, 21.10, 22.55, •00.40 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ El lobo de Wall Street (+16). Dv. 19.00, 22.30; Ds. 18.20, 22.30; Dg. 17.00, 20.15; Dl. 19.00, 22.15 Divergent (+12) (català) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00; Dg. 16.00 Divergente (+12) (Digital HD). Ds. 22.30; Dg. 18.25; Dl. 22.15 8 apellidos vascos (apta) (Digital HD). Dv. 19.00; Ds. 20.30; Dg. 20.50; Dl. 19.00 Ida (+7). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La lego pel·lícula (apta) (català). Dv. 19.00; Ds. 18.15; Dg. 16.30; Dl. 19.00 La hermandad (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.15; Dg. 18.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Divergent (+12) (català). Dv. 19.00, 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.15; Dl. 22.15 Noé (+12). Ds. 22.30; Dg. 18.00, 20.30; Dl. 22.15 La lego pel·lícula (apta) (català). Dv. 19.00; Ds. 18.10; Dg. 16.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. 300: el origen de un imperio (+16). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). Dg. 17.00 Cuento de invierno (+7). Ds. 18.15; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ La lego pel·lícula (apta) (català) (Digital HD). Dg. 17.00 El Gran Hotel Budapest (+12) (Digital HD) 22.15 8 apellidos vascos (apta) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30 Cinemes Exposicions Frederic Mistral, la terra dels somnis Sala d’audiovisuals de la Biblioteca Pública de Lleida. Inauguració a les 17.00 hores Inauguraciódelamostraamblaprojec- ció posterior del documental Frederic Mistral, d’Alan Glasbert, amb àudio en occità i subtítols en català. L’inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys Sala Gòtica. Institut d’Estudis Ilerdencs. Fins l’11 de maig Exposició amb motiu del centenari de la Mancomunitat i com aquesta es va centrardesdelseuneixementendotar d’infraestructures,comlatelefoniailes obrespúbliques,atotelterritorideCa- talunya. Retrobaments Sala Enart. Lleida. Fins al 16 de maig. Unadelesprimeressèriesdelfotògraf XaviGómez,onapartird’unapaletade colorgairebétricromática,aconsegueix l’unió de diversos elements gràfics. Tornaral’essencial Centre la Panera. Lleida. Fins al 17 de maig. Mostra col·lectiva que analitza els vin- cles i acords entre allò social i allò na- tural. Visions7 Bar Ítaca. C/ Riu Éssera, 11. Lleida Fins al 18 de maig Exposició de Júlia Porta, autodidacta convençuda que presenta la seua obra d’acrílic sobre tela. Instawalk per la Seu d’Urgell Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Fins l’1 de juny Mostrafotogràficaambunaseleccióde 44 imatges de l’Instawalk per la Seu d’Urgell, queva tenir lloc el 23 de març passat organitzat pel Patronat de Tu- rismedelaDiputaciódeLleida.Laselec- ció de fotografies l’ha fet la comunitat d’IgersdeLleidaimostraalgunesdeles principalsiconesturístiquesdelacapi- tal de l’Alt Urgell. Anys de crisi Façana de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida. Fins al 3 de juny Jaume de Francisco durant quatre me- sos ha realitzat més de 2.550 fotogra- fiesdelocalsde barrisdeLleidaquete- nen un nexe en comú: locals en venda, lloguer o traspàs...Aquestes fotografi- es individuals formen un mosaic d’un moment,enunaúnicaimatgequefare- flexionar sobre7anys de crisi. Conferències Directors-compositors: parelles de fet CaixaFòrum. Lleida. A les 19.00 hores. Eldirectorielseuguionistamusicalésel títoldelaprimeraconferènciad’aquest cicle,queabordaelbinomientredirec- torsicompositors.Lessessionsaniran a càrrec de l’especialista Conrado Xa- labarder. Raku i Vall Palou Fundació Vallpalou. Lleida. A les 19.30 hores. Conferència sobre el món del raku i l’obra deVall Palou en aquesta tècnica artística,acàrrecdeMariaAntòniaCa- sanovas, conservadora en cap del Mu- seu de la Ceràmica de Barcelona. L’ac- te inclou la presentació del catàleg de l’exposicióVallPalouendiàlegiobrare- cent 2013, que s’ha prorrogat. Salut-Malaltia Sala Montsuart de l’IEI. Lleida. A les 19.30 hores. Conferènciasobrelarelacióentresalut i malaltia en termes energètics, a càr- rec de Manel Ballester i Jim Feil. Guissona a quinze quilòmetres dels botiflers Sala de plens de l’Ajuntament de Guissona. A les 20.00 hores Xerrada a càrrec de la historiadoraTe- resa Salat. 1714: Catalunya 1714-2014 Teatre l’Amistat. Mollerussa. A les 21.00 hores. Anàlisidel’evolucióhistòrico-instituci- onal,acàrrecdel’historiadorJaumeBar- rull. S’emmarca en el cicle 1714. Asma Sala multifuncional. Bell-Lloc d’Urgell A les 19.00 hores. Xerradaacàrrecdeldirectord’Assistèn- cia Primària a Lleida, Eugeni Paredes. Història de Catalunya Sala d’actes de l’ajuntament. Vilanova de Bellpuig. A les 21.00 hores. Conferència sobre la història de Cata- lunyafinsl’actualitat,acàrrecdeJosep M. Solé i Sabaté. Cinema Alabama Monroe Espai Funàtic. Lleida. A les 18.00, 20.00 i 22.00 hores Projecció de la pel·lícula de Felix Van Groeningen, emmarcada en els actes programats per celebra el Dia d’Euro- pa. Ia Mostra de Cinema Català Sala d’actes de l’ajuntament. Balaguer. A les 20.00 hores. Presentació de la iniciativa. Teatre Max in Love Teatre Municipal de l’Escorxador A les 19.00 hores L’AulaMunicipaldeTeatrepresentade forma divertida i educativa la realitat delsadolescentsijovesentemesd’afec- tivitatisexualitat.Entradagratuïtafins a completar l’aforament. Tallers Iniciació a la informàtica Aula de Formació. Biblioteca Pública de Lleida. A les 17.00 hores Adreçatapersonessenseconeixements d’informàtica. Cap inscripció prèvia a l’Àrea d’Audiovisuals. Cursos Costos i tarifes logístiques Cambra de Comerç de Lleida. Curs sobre costos i tarifes logístiques encomerçinternacional,desishoresde durada. Llibres Llibre de Bans de Tàrrega Arxiu Comarcal de l’Urgell. Tàrrega. A les 20.00 hores Presentaciódelllibre,acàrrecdeJosep XavierMuntanéiSantiveri.Enellesre- cullen hàbits i la vida quotidiana de la Tàrrega del segle XIV. On has deixat la falç? Bar Gilda. C/ del Rei, s/n. Lleida A les 20.30 hores ElpoetaAmatBaróinauguraelciclede poesiaAcaud’orellallegintpoemesdel seu darrer llibre i amb la col·laboració musical de Xavier Baró. Música Sonrisas y lágrimas Teatre de la Llotja. A les 21.00 hores Del 8 a l’11 de maig Popularmusicalbasatenlahistòriade la famíliaTrapp, amb un equip de més de 100 professionals, 32 intèrprets en escena,10músicsendirecte,24canvis d’escena i 140vestits. Pegasus Auditori Municipal Enric Granados. Sala 1. A les 21.00 hores Lallegendàriabandademúsicacatala- natornaalsescenarispresentantelseu noudisc,StanBy...On,queconservain- tacte l’esperit del grup. Preu: 18/15€. Wilfredo Terrades/ Víctor Alba Cafè del teatre l’Escorxador. Lleida. A les 22.00 hores. TerradesiAlbas’afegeixenalabandade Xavier Monge, Ignasi González i Joan Andreu Buchaca. ConcertsFestesdeMaig Camps Elisis. A partir de les 22.00 hores Actuació de Jade (23.40 h), banda de rock metal; Imperial Stoüt (00.40 h), bandadehardrockguanyadoradelPe- peMarínRockFestival’13;HabeasCor- pus 01.45); i dins la Nit Alternativa: Am+Reacciona!,ColorsdeRumba+Ona Bossa; Festa Universitària amb la Fes- ta Flaix FM amb Sergi Domene. Festes Majors Pregó Festes de Maig Plaça Paeria. A les 18.30 hores Canalització del riu Pregó de les Festes de Maig de Lleida amb els Heralds i els Signífers amb el penó,elBalldeBastons,elBalldeMo- ros i Cristians, els Bastoners del Pla de l’Aigua,elBalldeCavallets,elsGegants i Capgrossos,lesTrampes,elPregoner i el Marraco. Seguidament hi haurà la tronada a la canalització. Diversos Dia Mundial de la Fibromiàlgia Sala 2 de l’Auditori Enric Granados. A partir de les 09.45 hores Inici de les jornada amb dos ponències sobre els avenços mèdics en la investi- gaciódelamalaltiailessevesrepercus- sions econòmiques; Concert de saxo (11.20 h); Taula rodona (11.50 h); Lec- tura d’un manifest (13.00 h) i dinar. Agrònom de Ferro Campus d’Agrònoms. A les 11.00 hores Inici de les celebracions de l’Agrònom de Ferro 2014. La cuina dels jueus Museu de Lleida. A les 21.00 hores. La cuina jueva centra la quarta edició delesNitsGastronòmiquesdelMuseu de Lleida. Preu: 25€. Concursos Premis IEI 2014 La Diputació ja té definides les bases delspremisIEI2014,enlamodalitatLes Talúries (premi de teatre o guió d’es- pectacleteatral,premideprosaidepo- esia), així com premi de fotografiaTon Sirera i premi de divulgació científica HumbertTorres,dotatsamb5.000eu- ros.Elsoriginalsespodenpresentarfins al27dejunyde2014.Elspremiseslliu- raran el 18 de setembre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL30 D’ABRILAL8 DE MAIG - CIRCUITURGELLENC DEL30 D’ABRILAL5 DE MAIG - (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 7. 7. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 6 8 3 7 5 Sudoku Alguna cosa relacionada amb la foto- grafia tobrirà portes que no esperaves ques’obrissinperòque,siestàsrecep- tiu a certs canvis, t’afavoriran. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Sidedebòdesitgescomençarunarela- ció romàntica primer has d’aprendre a estar a gust amb tu mateix. L’amor es- tàaprop,perònoetconformisambpoc. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Evita les situacions estressants no no- mésavui,sinótotalasetmana,doncsla teva ansietat podria veure’s disparada i això és l’últim que t’interessa. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Certconflicteamblatevaparellaenca- ranoresolt,quecreiesquejaestavasu- perat, sortirà a la llum de nou. Et senti- ràs trist i desanimat al principi. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Seràundiamoltboalafeinai,pertant, et sentiràs altament productiu en tot moment.Elteumajorenemicésl’estrès. No t’aniria malament centrar-te. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Hasd’anarambcompteambnodanyar o ferir a algú, doncs després no només te’n pots penedir, sinó que les conse- qüències podrien ser nefastes. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE És hora que prenguis consciència d’al- guna cosa que succeeix i que, pel mo- tiu que sigui, no acabes de veure. No pots canviar la realitat al teu gust. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Vius un període seriós en la tevavida i, encara que aconsegueixes divertir-te amb els amics, travesses una etapa de major reflexió. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Desprésd’unsdiesenfamíliamoltbons, podriaarribarunapetitatempesta,pe- rònohasdepreocupar-teenexcésper una cosa que no depèn de tu. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE És una setmana en la qual viuràs mo- ments de gran emoció i intensitat pels quals,enelpitjordelscasos,noestaràs del tot preparat. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Escoltaràs cert comentari a la feina o llegiràs un e-mail que despertarà sos- pitesidesconfiança,perònohasdegui- ar-te només per una sola font. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Elvertiginós pas del temps és un tema queocuparàbonapartdelsteuspensa- ments no només avui, sinó tot a la set- mana.Noetdeixisdurperlanostàlgia. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.881 Solucions n. 1.880 3 5 1 2 4 5 2 8 7 1 4 9 6 9 5 7 6 2 1 9 7 5 4 2 3 8 4 2 9 3 5 7 6 8 1 2 4 8 2 7 1 9 4 5 6 3 4 6 1 5 3 2 8 7 9 6 9 2 8 4 1 3 5 7 7 8 5 2 3 9 4 1 6 1 4 3 7 5 6 2 9 8 5 8 6 4 1 9 2 7 3 3 7 2 6 5 8 9 4 1 9 1 4 3 2 7 6 8 5 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. DOCTORA CASTELLS. Particular, piso amueblado.3habitaciones,2baños.Exte- rior.G/incluidos.Tel.655941177. SEVENDEosealquila,localmuycéntri- co en Lleida. Superficie 520 m2, en dos plantas.Tel.627946391. PARTICULAR PISO, 4 habitaciones, cén- trico,amueblado.380€.Tel.619747200. PARTICULARLLOGOestudi,moblat.Zona Alta.Lleida.Tel.606408353. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948.
 8. 8. BONDIA DIJOUS, 8 DE MAIG DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. AmbCarles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. En Claudi deixa en Martí fora del negoci de La Pineda. 16.35 Divendres. 18.50 Murdoch Mysteries. 19.40 Espai Terra. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 .Cat. 00.05 Lost girl. 00.55 Doctor Who. 02.25 Waterloo Road. 03.17 Cava de Blues. 04.02 Fusió swing a l’estudi. 09.10 MIC. 09.55 Clifford, el gran gos vermell. 10.47 El xai Shaun. 11.36 Marsupilami. 12.02 WordGirl. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Sailormoon. 13.45 Shin Chan. 14.55 Fanboy i Chum Chum. 15.45 L’abella Maia. 17.00 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 Bubble bip. 18.18 Les noves aventures de Peter Pan. 18.42 Els germans Kratt. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.10 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Cinema 3. 22.40 Sala 33. 00.30 Extres. 00.37 Estrelles de la gran pantalla. 01.20 El cordill trencat. 02.11 Cançons d’una illa. 07.20 Jet Lag. Sèrie. 08.05 8 de 8. 08.35 Catalunya blues. 09.05 Televenda. 11.05 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 17.00 Pel·lícula. Mistery Woman: juego letal. Dir: David S. Cass. Int: Kellie Martin, Clarence Williams III, Eddie Mills. 18.30 Pitlane. 18.55 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. Pactar amb el diable. 1997. EUA. Dir: Taylor Hackford. Int: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron. 01.05 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. Inclou: 2a Edicició festival D’Arbó Cinema Parapsicològic; Amulets i talismans. 01.35 Clips. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya 13.00 Sector primari (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia. 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Somiar un país, construir un somni, Mancomunitat de Catalunya. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.34 Ban de Festa Major Alcalde de Lleida. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al dia - L’entrevista. 21:30 Al dia notícies. 22:00 Lleida al dia - La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i SergioSauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. L’objectiu del programa és ajudar els espectadors i convertir-se en una xarxa social de cooperació. 18.45 España en directo. Magazín informativo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Cuéntame cómo pasó. Siniestro total. 23.45 Ochentéame otra vez. Superfans. 00.30 El debate de La 1. Presentat per Oriol Nolis. 02.00 La noche en 24h. 04.00 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 España en comunidad. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. Los grandes vagabundos del desierto. 11.50 Para todos La 2. 13.45 Don Matteo. 14.30 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.55 Docufilia. 18.45 Vespre a La 2. Inclou L’Informatiu. 20.00 Don Matteo. 21.00 Docufilia. 23.30 Crónicas. Eleuterio, merchero, culto y libre. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 Días de cine. 01.45 Conciertos de Radio-3. 02.15 Vive la vía. 04.05 TVE es música. 06:25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 ¡Mira quién salta! Estreno. Presentado por Jesús Vázquez. 02.00 Making of: Carmina y amén. 02.15 Premier casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. Amb María José Sáez i Esther Vaquero. 08.55 Espejo público. Presentat per Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón. Amb Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Cine. El castigador. Dir: Jonathan Hensleigh. 01.00 Cine. Atrapados en el enjambre. Dir: Paul Ziller. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Investigadores forenses. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. Espai d’informació esportiva. 15.10 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.15 Mutua Madrid Open. 20.00 La Sexta Noticias 3ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.30 El jefe infiltrado. Per poder avaluar el funcionament de la seua empresa i dels seus treballadors, directius espanyols s’infiltren com a treballadors recent contractats. 23.30 El jefe. 00.20 En el aire. 02.30 Juega con el 8. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Fauna letal. Brasil. 09.30 Alerta Cobra. La segunda oportunidad; Bajo presión; Asuntos de familia. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño y Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Rojo no significa parar. 17.00 Castle. El pichón y la codorniz; Érase una vez un crimen. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Planeta calleja. Marc Márquez. 22.30 Come Ciatro. Jungla de cristal: La venganza. Dir: John Mctiernan. 00.50 Cine Cuatro. Nido de avispas. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 9. 9. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 08/05/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Acaci, Agabi, Acat, Benet, Bonifaci, Desideri, Dionís, Eladi, Elvira, Víctor PUBLICITAT DiplomàticdeLleida ...al’Afganistan! És jove i preparat, i ja fa més de dos anys queva entrar per oposició a la carrera diplomàtica. Des- prés d’aquest periode ‘d’espera’ fent tasques bu- rocràtiques al palau de Santa Cruz, a Madrid, els diplomàtics espanyols són enviats a la seva primera destinació, normalment un país tranquil per acumular experiència. Però aquest no ha estat pas el cas del diplomàtic de Lleida del que estem parlant. L’envi- en a l’Afganistan, de se- gon de l’embaixada espa- nyola en aquest ‘tranquil’ país.Té l’entreteniment assegurat, diuen els que el coneixen, en un dels paï- sos més conflictius ivio- lents del món. Molta sort! TWITTER @_Senda «.@jordimontanezPortarelgran DJ Kiko Rivera costa 10.000 a l’Aj d #Lleida.A#Ponent som d cultura d qualitat. Oi q sí, @MontseParraAlba?» @SergiPuy «Pressió del PP -> Es suspèn concertdePabloHásel.Pressió de la ciutadania -> Es manté esdevenimentambKikoRivera.» @CarlesCastello «Esveuqueperal#PPde#Llei- da és més fàcil forçar que no actuiPabloHaselquequedimi- teixi Pau Pintó. Te la seva lógi- ca. LA SEVA, dic.» @CowboyEnParo «PabloHaselcondenadoporen- altecimientodeterrorismo,libre, contratadoporayuntamientosy es un mártir. No podemos ser más pardillosya.» @MTudela «Sí,síqueespotcanviarelmón sense sang. Gràcies per la feta, ADA COLAU! @AdaColau» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA MONTSERRAT CABALLÉ La soprano ha pagat 300.000 euros a Hisenda, però encara li queda molt per rescabalar tot el que va deixar de pagar des- prés de fer-se l’estrangera. PUNT I A PART ADA COLAU La cap visible de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) deixa de ser portaveu després d’anys de combat al costatdemilersdedamnificats. Els federicos felicitem la Mònica pe fer anys i l’Anita perquè serà mare LA FOTOTECA L’hereu de Rosselló rebut pel president Mas al Palau de la Generalitat Caragolillo Brillo guanya el 7è Campionat de Botifarra de la Fecoll

×