Bondia.cat 28/06/2013

361 views
295 views

Published on

TITULAR i FOTO: Mor en una topada entre dos camions a l’autovia A-2

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 28/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 28 DE JUNY DEL 2013 Inicienlareparacióde carreteresdanyades MARTA LLUVICH (ACN) p. 03 EspanyasuperaItàliaalatandadepenalsi jugalafinaldelaConfederacionsambBrasil p. 11 Morenunatopada entredoscamions al’autoviaA-2 p. 08 Un delsvehicles pesantsva col·lidir per encalç amb l’altre La Diputació demana un Reial Decret pels aiguats i es compromet a ajudar econòmicament Intenten profanar una tomba del cementiri d’Almacelles Trenquen la làpida i arrosseguen a l’exterior part del fèretre p. 08 MAR MARTÍ (ACN) Estat en què va quedar el camió en què viatjava el conductor que va resultat mort arran la col·lisió Agramuntpenjatotes lesbanderesdelaUE AJUNTAMENT D’AGRAMUNT Com a protesta pels requeriments de la Delegació del Govern perque hi hagués la bandera espanyola NÚMERO 1.777 ANY 8 p. 07
 2. 2. PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) De 22.00 a 09.00 h Delmàs. Avgda. Balàfia, 6 (Baró Maials) FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Mola. Vallcalent, 45 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 4 = Bedoll 0 = Blets 4 = Bruc 0 = Castanyer 0 A Faig 0 = Pi 2 = Plantatge 4 = Poligonàcies 1 = Roure / Alzina 2 = Troana 1 = Xiprer 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 24 al 30 de juny Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Noudiadesolamb algunsnúvols,sobretot alPirineuiPrepirineu El cel estarà poc ennuvolat durant tota la jor- nada a Ponent, encara que al Prepirineu i el Pirineu els núvols tindran una major presèn- cia que anirà creixent a mesura que avanci el dia. Les temperatures seran semblants a les d’ahir o amb màximes lleugerament més baixes. Així, les mínimes es mouren entre 5 i 10 al Pirineu, 8 i 13 al Prepirineu i 11 i 16 a Ponent, mentre que les màximes poden arribar als 26 al Pirineu i a 30 a la Plana. 06.47h 21.49 h Lluna plena www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. LaDiputacióvolunReialDecretpels aiguatsielsdinersdelataxaturística L’ens provincial es compromet a ajudar econòmicament l’Aran i el Pallars Sobirà a reparar serveis REDACCIÓ / ACN. ARTIES / LLEIDA La Diputació de Lleida reclama algovernespanyolqueaproviun Reial Decret Llei Específic per pal·liar els danys de les inunda- cions de la setmana passada a l’Alt Pirineu i Aran. Ahir tots els grups polítics del ple van apro- var per unanimitat una moció consensuadaqueamésreclama a la Generalitat que destini els ingressosdelataxaturísticare- captatsalescomarquesafecta- des,alesinversionsiprogrames de reactivació i promoció del turisme a la zona. La Diputació, amés, esvacomprometreaaju- dar econòmicament l’Aran i el Pallars Sobirà a pal·liar els danys. Al ple, els diputats del ter- ritori afectat van agrair els su- port de la institució des del pri- mer moment. El portaveu de ConvergènciaDemocràticaAra- nesa, Pau Perdices,va destacar la importància de la visita del president Joan Reñé, el mateix dia dels aiguats, amb els equips tècnics de la Diputació que es vanposaratreballardeseguida. SegonsPerdices,“laConfedera- ció Hidrogràfica de l’Ebre ha de fer un replantejament dels seus paràmetres de com funcionen els rius, ja que hi ha moltes co- sesacanviarimoltesresponsa- bilitats a assumir”. El diputat aranès va assegurar que el po- blearanèstémoltesganesdere- fer-se. EldiputatdeTurisme,Gerard Sabarich,alcaldedeRialp,vaas- segurar que el que ha passat Imatge del ple de la Diputació celebrat ahir DIPUTACIÓ DE LLEIDA Unmilerde nens,sense transport escolar ElPledelaDiputaciótambés’ha posicionat en contra de l’article 82.2delaLlei2/2066Orgànica d’Educacióde3demaigquedes defaanysdeixasensetransport escolarelsnensqueviuenennu- clisagregatsallunyatsdelmuni- cipionestrobal’escola.Alesco- marques de Lleida, el nombre d’escolars afectats són 904 in- fants. El servei de transport es- colarnoobligatoril’havingutsu- plint des de l’any2006 la Gene- ralitat, els consells comarcals i des de fa dos cursos, la Diputa- ció de Lleida, que amb la seva aportació de 500.000 euros ha finançat un terç del cost total. “El problema no és de la llei de la Generalitat sinó de la llei orgànica estatal, que és la que ha de regular i finançar aquest servei”, va dir Reñé, que va afe- gir que “ja sabem el motiu pel qualaralaGeneralitatnopotsu- fragar les despeses d’aquest transport escolar: per la deslle- ialtat financera del Govern de l’Estat amb Catalunya”. D’altrabanda,Reñévaempla- çar els grups polítics a “consen- suarunapropostaendefensade l’exclusivitatdel’IRTAigualque semprehemdefensatambAgrò- noms i Veterinària”. LA GENERALITATVALORA EN 5 MILIONS D’EUROS ELS DESPERFECTES El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) va co- mençarahirelstreballsperre- pararelsdanysprovocatsper lesriuadesalaVald’Aranil’Alt Pirineu a les carreteres de ti- tularitatdelaGeneralitat.Els aiguats van afectar sobretot la C-28 a la Val d’Aran, la C- 147 al Pallars Sobirà, i la L- 500 a l’Alta Ribagorça i van provocardesperfectesperva- lor de 5 milions d’euros. L’objectiu és restablir al més aviat possible els dos sentits de la circulació als trams de la C-28 a Gessa,Ar- ties, un dels punts més afec- tatsperlacrescudadelriuGa- rona. Per aquest motiu, avui jahihamàquinesitècnicstre- ballant a la zona. Les obres duraran 3 mesos. Els equips deconservacióimanteniment de carreteres del Departa- menttreballenenl’adequació de les vies afectades, per tal de restablir al més aviat pos- sible tots dos sentits en els trams on ara se circula amb pas alternatiu. Pel que fa a la C-28, les afectacionsmésimportantsa laxarxaviàrias’hanproduïten uns 3 quilòmetres a Arties. Pertaldefacilitarlamobilitat en aquest entorn, es treballa per restablir el trànsit en tots dos sentits de la circulació al mésaviatpossible;eneltram entre Arties i Salardú es pre- veu fer-ho en un termini de dues setmanes i, entre Arties i Vielha, en un mes i mig. En toteltramafectat,lestasques dereparacióconsistiranenla reconstrucció de murs i ter- raplens i en la calçada. Una màquina treballant a l’alçada de Gessa LesobresperreferlaC-28s’allargarantresmesos “El que ha passat ha fet molt mal” El diputat de Turisme destaca l’aportació de la zona al PIB L’ens intensificarà la promoció turística La Generalitat invertirà 600.000 euros en promocionar el territori Agraïment de les comarques afectades L’Administració va fer actuacions d’urgència a les zones afectades per les riuades aquests dies “ha fet molt mal a les comarques de laVal d’Aran i elPallarsSobirà,jaqueviuenbà- sicament del turisme i aporten un 40% i un 35% respectiva- ment al PIB. Per això Sabarich va destacar que la Diputació de Lleidaintensificaràlacampanya depromociód’aquestestiuique l’Agència Catalana de Turisme invertirà 600.000 euros a po- tenciar lavisita turística a la zo- na afectada. El president de la Diputació deLleida,JoanReñé,vaposarde relleuelsuportmoraliinstituci- onal que ha donat l’ens a la zo- na afectada, des del primer mo- ment, fent actuacions d’urgèn- cia a les carreteres locals i provincials com una escullera i un terraplè a Bòssost, valorats en 100.000 euros, actuació a la canalització de la Garona a Les, enpassosdevianants,omillora d’un pont a Es Bòrdes o els ca- mins a Vielha. Els grups polítics van insistir enl’assolimentdelíniesd’ajudes i promoció, com el Reial Decret Llei de l’estat per zones afecta- des,quevareclamarelportaveu d’ERC,JaumeGilabert,olades- tinaciódelsingressosdelataxa turística, comva demanar el del PP,SalvadorPuy.Elspartitsvan recordar que els fets han supo- sat l’anul·lació d’un 80% de les reserves turístiques a l’Aran. El portaveu del PSC, Miquel Agui- là, va reclamar més pes dels al- caldes en la gestió dels rius. BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 03 AVUI
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 Cartes al director Lleida sí que participarà a laVia Catalana cap a la Independèn- cia. L’Assemblea Nacional Ca- talana,comaentitattransversal, uneix tota la societat catalana sotaunúnicobjectiu,aconseguir la majoria social que voti en un referèndum a favor de la inde- pendència del nostre país. L’ANC ha anat organitzant molts actes per sensibilitzar als catalans i catalanes que el nos- tre país necessita un estat pro- pi, sense haver de dependre d’aquestestatespanyolqueno- més s’ha dedicat a humiliar-nos i espoliar-nossensecontempla- cions. L’acte més participatiu, que tots recordem, va ser el passat l’11 de Setembre, on més d’un milió i mig de catalans i catala- nesvaremmostraralmón,d’una maneracívicaifestivaquejan’hi ha prou, que estem esgotats, tant psíquicament com econò- micament.Aixínopodemconti- nuar, veient com ens maltrac- ten dia a dia, com maltracten la llengua, l’ educació, la cultura, les institucions, en definitiva tota la societat catalana. Per aquest 11-S l’ANC ha or- ganitzat, conjuntament amb d’altres entitats catalanes, una cadena humana que travessarà Faunesdècadeserahabituales- coltar l’afirmació: “L’homose- xualitat és una malaltia”, fins que al 1990 l’OMS la va retirar delaClassificacióInternacional de Malalties. En els darrers anys hem pogut tambéescoltardeclaracionspro- cedent del clergat com “els ho- mosexuals exterminaran la hu- manitat,trobaranl’infern”ofins itotque“enscorrompemipros- tituïm”. L’església catòlica afir- ma que “L’homosexua- litat és un pecat” mentre que altres es- jors avenços en la història dels drets civils a Europa. Crec que mai l’hi estarem suficientment agraïts a Zapatero, no tant sols per haver tingut el coratge i la decència de donar aquest pas històric sinó també perquè per primercopvaremsituaraEspa- nyapioneradel’avantguardade l’ètica i el progrés mundial. DesdelaJSC(JoventutSoci- alista de Catalunya) no podem passar per alt que el Partit Po- pular presentés un recurs en contra de la llei del matrimoni homosexual, i quan el Tribunal Constitucionalvaresoldreman- tenir la llei, Jorge Fernández Dí- az,actualMinistred’Interiordel govern de Mariano Rajoy ens va regalar la frase: “El matrimo- nioentrepersonasdelmismose- xonogarantizalapervivenciade la especie”, declaracions clara- ment homòfobes i intolerables en un govern democràtic. Li cal recordar al senyor Fer- nández Díaz que la Constitució ens diu que ningú ha de ser dis- criminatperlasevareligió,sexe, raça, etcètera. En l’actualitat, la marginalitatiladiscriminacióde les persones homosexuals, transsexualsibisexualsésunte- ma que la societat avançada in- tenta solucionar. Cada vegada més persones accepten l’homosexualitat sim- plement com un estil devida di- ferent. No obstant això, aques- tespersonestrobenmoltesdifi- cultats en la seva vida quotidiana, en el treball, al car- rer, i en alguns casos fins i tot en la seva pròpia família. Molts, pertemoraunapossiblemargi- nació o discriminació no s’atre- veixen a donar a conèixer la se- va condició sexual. No podem aplaçar més la feina per la lluita de la igualtat, fa segles que es- tem esperant!!! Avui 28 de juny, dia interna- cional de l’Orgull LGTB, la JSC demanemalasocietatiadminis- tracions major igualtat i protec- ció real, que permeti als joves LGTBexpressar-seidesenvolu- par lliurement les seves identi- tats,apesardequeencaraésha- bitualtrobarenelscentresesco- lars del nostre país adolescents que pateixen discriminació es- colar, amenaces, violència i fins itotatacsfísics,enunaetapaen elqueelmésimportantésencai- xar i sentir-te acceptat. A la vegada, exigim renovar el projecte social enfront als re- trocessos que la dreta més con- servadora d’aquest país vol im- plantar. Per aquest motiu, la Federa- ció Estatal LGTB ha dissenyat l’eslògan “Joves sense armaris” en motiu de l’any de la joventut per la diversitat sexual i de gè- nere. El Orgull o Pride és l’esdeve- niment que major nombre de persones concentra a Barce- lona per la Igualtat. Ha fet pos- sible que es legisli per a educar i actuar encontra la discrimina- ció, s’aprovi el matrimoni igua- litari i se dignifiqui a les perso- nes transsexuals. Orgull és acció, reivindica- ció,igualtat,diversitatiresistèn- cia! tot el país, fins hi tot entrarà a les terres valencianes i a la Ca- talunyanord.Aixíesmanifesta- rà una vegada més que la unió del poble català és la força que esperonaal’ANCaferactescom laViaCatalanacapalaIndepen- dència. Aquest acte vol ser una vegada més el reflex d’una vo- luntat pacífica i democràtica d’unpoble,quevolaconseguirla seva dignitat. Un estat propi aconseguitdemocràticamentés l’únicamaneraquetenimperpo- der gaudir d’una llibertat anhe- lada. Inicialment, per raons estric- tamentlogístiqueslacadenano passaràperlesterresdePonent; el recorregut aprovat per l’ANC, amb els vistiplau del Departa- ment d’Interior, passa pel Lito- ralCatalà,uneixAlcanarambla Jonquera. És cert que molta gent, enti- tats, partits politics, etc, de les TerresdePonentided’altresin- drets, han manifestat la seva queixa.Peraixò,aquestasetma- na ens reunim les Assemblees Territorialsconstituïdesalapla- na de Lleida per debatre, analit- zar i trobar un consens que afa- voreixi la participació . Tanmateix estic convençut que tant si es pot passar per les Terres de Ponent, com no, totes les lleidatanes i lleidatans, ani- rem on faci falta per col·laborar amb la Via Catalana cap a la In- dependència. A la cadena hi se- rem tots, per una Catalunya in- dependent, lliure i prospera. Lleida,amblaViacapala Independència glésies,comlaluterana,perme- ten la unió mitjançant el seu ri- tual religiós. Encara és habitual utilitzar in- sultsenlasocietatmodernacom a acte de racisme i menys teni- mentcapalcol·lectiuLGTB(Les- bianes, Gays,Transsexuals i Bi- sexuals). Malgrat tot, les coses devegadesnosóncomsemblen. Un pensa que hem avançat en alguns aspectes fins que xoca amb la realitat i trenca tots els esquemes. Fa menys de tres setmanes llegíem una tràgica notícia a la premsa: “Clèment Méric, jove activista antifeixista i defensor dels drets LGTB, moria assassi- nat a París en mans de un neo- nazi”. Això ens demostra que la lluita per als drets del col•lectiu LGTBtantsolsestaalinicid’una llarga etapa de reivindicacions i que darrera de l’Europa homò- foba està l’ultra catolicisme. El govern de Zapaterova dur a tràmit la legislació a Espanya delmatrimonientrepersonesdel mateix sexe, va ser un dels ma- Professorat i nivell d’anglès Associació Catalana de Filòlegs i Traductors Docents (ACFiTD). El3dejunylaconsellerad’En- senyament,IreneRigau,vade- clarar en una nota de premsa que“hihaaproximadamentun 15% dels docents de la borsa d’interins i substituts que te- nen un bon nivell d’anglès, equivalentalB2,almargedels que tenen l’especialitat i que, per tant, ja són professorat d’anglès”. Des de la nostra associaciódefilòlegsitraduc- tors docents ens agradaria fer alguna puntualització. La consellera va ometre que, d’aquest 15%, ja n’hi ha molts que fan classes d’anglès als instituts.Actualment,al’espe- cialitat d’anglès de secundà- ria, a banda del professorat funcionari,hihal’interíisubs- titut, de procedència diversa: filòlegs i traductors d’anglès amb màster específic i titu- latsdelarestadecarreresamb màster de la seva especialitat i nivell B2 o superior. Segons la normativa vigent, totspodenensenyaranglèsen igualtatdecondicionsinomés l’antiguitatdeterminalespos- sibilitats de treballar. Per exemple, si a un historiador amb quatre anys d’experièn- cia en la seva matèria se li re- coneix l’especialitat d’anglès enacreditarunB2,encaraque notinguiformaciódidàcticani experiènciaenl’ensenyament de la llengua, tindrà prioritat per davant d’un filòleg o tra- ductor amb formació espe- cífica però amb menys temps treballat.Aquest fet, que hem estatdenunciantsenseèxittot el curs, demostra una gestió ineficaç de la borsa, ja que es nomenen interins d’altres es- pecialitatshavent-hifilòlegso traductors disponibles. Es promou la idea que qual- sevol docent amb bon nivell d’anglèsestàqualificatperen- senyar-ne.Seguintaquestalò- gica, tots podríem ser profes- sorsdecatalàocastellàpelsol fet de ser natius. A més, tam- poc no es tenen en compte ni la formació cultural, literària i històricaqueesproporcionaa lescarreresespecífiques,nila didàctica, ni la vocació. Al fi- nal,però,quienpateixlescon- seqüències és l’alumnat, al qual no se li ofereix la millor qualitat docent. Es tendeix a afavorir la polivalència en comptesd’escollirelprofesso- ratméspreparatpercadama- tèria. Agraïment de la Saï- da de Medina Larida Montse Vives. Saïda de Medina Larida. Feiamoltsdiesquevoliaadre- çar-me a vosaltres i davant la impossibilitat de poder-ho fer personalmentvoldria,através d’aquesteslínies,agrairatots elsquehanfetpossiblequela capitaniamoralluïs,unavega- da més, l’esclat de la nostra festa pels carrers de la ciutat. Perdoneu el meu retard. En primer lloc vull donar les gràcies al membres de la me- va comparsa Musa pel recol- zament, l’ajut i la confiança quevandipositarenmiperre- presentar les tropes mores en una festa tan important per a nosaltres.Vullagrairtambé,de maneraespecial,lacol·labora- ció desinteressada dels mem- bresdelacasad’Andalusiaide l’EntitatCulturalGarrigues.El meureconeixementaleshípi- ques Jordi Font, la Manreana, alsgenetsMeritxell,Paquito i Jacinto i a totes les persones anònimes que han participat enelseguicidelacapitanado- nant color, vistositat i alegria aladesfiladadegalapelscar- rers de Lleida. Finalment,voldriaagrairatots elsciutadansiciutadanesque malgrat el fred i la pluja van omplir els carres de la nostra ciutat fent-nos arribar el seu caliu. Ha estat un gran honor, una responsabilitat, un com- promísihempassatmoltsner- vis però, sobretot, hem viscut una gran il·lusió.Tot un cúmul de sentiments difícils d’ex- pressar amb paraules (la sor- tida per la Porta del Lleó és quelcom indescriptible, per exemple). A més, vaig poder conviure aquellsdiesambtots els festers i festeres de forma especial i, molt especialment, amb el meu companyi a lave- gada contrincant, el capità cristià Ermengol. Per tot això reitero una vega- daméselmeuagraïmentiani- mo tothom a participar de la Festa de Moros i Cristians. Orgull, somtots! ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Ferran Accensi i Torres Membre del Secretariat Nacional de l’ANC Josep Maria Mòdol Primer secretari de la JSC Comarques de Lleida
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 Acabada l’orgia del totxo i senseunduroalesbutxaques, l’Ajuntament de Lleida cerca la manera de fer front a inver- sions, despeses i compromi- sos de tota mena adquirits en elsanysdelesvaquesgrasses i la màniga ampla. Lasolucióquese’nspropo- sa no és altra que vendre. I elsserveispúblicssemblaque estand’oferta:enllumenatpú- blic, radars i semàfors,... han vingut a engrossir una ja àm- plia llista on ja hi figuraven el proveïment d’aigües, el trans- port urbà, l’atenció domicilià- ria a la gent gran, la recollida de la brossa entre molts d’al- tres. La Paeria se’n ven la ges- tió al sector privat per acon- seguir uns minsos fons a curt terminiqueserviranperpagar quatre factures de venciment immediat i, tot sigui dit, per treure’s de sobre el maldecap de gestionar el personal ads- critalserveiilaimpopularres- ponsabilitat d’augmentar les tarifes, una decisió que si s’atribueix a l’empresa con- cessionària, sembla que no desgasta tant al govern de torn. Abans de fer el pas, però, cal elevar a dogma aquell tò- pic tant suat que ve a defen- sar allò de que el sector pri- vat gestiona millor el servei que no pas el públic, que és més eficient, de major quali- tat i, en definitiva, més barat. Encara que sigui a costa de prestar menys serveis, fer-ho sotacriterisestrictamenteco- nomicistes i, per tant, no d’in- terès públic, i retallant els drets laborals al personal. El clau es rebla garantint contractualment a l’empresa concessionària marge comer- cial envejable: curiosa mane- ra d’entendre el lliure mercat, la dels nostres liberals de be- nefici garantit. Tot plegat, estem davant d’un curterminisme de poca volada que algunes de les ciu- tats europees de referència quel’havienpracticat,després d’analitzar-ne els resultats anys després, han decidit co- mençar a revertir remunicipa- litzant de nou els serveis que anysenrerehavienexternalit- zat o privatitzat. Un exemple prou il·lustra- tiu és el cas de la ciutat de París,onelsocialistaBertrand Delanoë, va prendre el gener del 2010 la valenta decisió de rescatar el servei de proveï- ment d’aigua a la ciutat (un servei complex que abasteix ni més ni menys que 3,5 mili- ons de persones!) després d’un període de 25 anys de gestió privada. Segons apuntava la seva adjunta recentment, Anne Le Strat, abans de prendre la de- cisió, havien constatat que existiaunaaltaopacitatfinan- cera en la gestió del servei i una pèrdua de control tècnic i de governabilitat del siste- ma. Detectat el problema, el pas següent fou la remunici- palització del servei. Avui, el sistema públic de proveïment d’aigües parisenc haaconseguitreduirelcostde la tarifa en un 8% i obté uns beneficis públics de 35 mi- lions d’euros anuals que es destinen a sufragar costos i despeses ordinaris del propi ajuntament, com per exem- ple el cost d’altres serveis pú- blicslaprestaciódelsqualsno genera superàvit a les arques municipals (ep, ni tampoc cal que tots en produeixin!). Una senyora puntada de peu al fetge d’aquells que ele- ven a dogma allò de l’eficièn- cia privada del servei per da- munt de la pública i una lliçó per a polítics curterministes que no entenen que l’eficièn- cia del servei no depèn de la naturalesa jurídica de qui el presta,sinó de la pròpia capa- citat del seu gestor per fer-ho de manera eficient. Lluny de caminar en la di- recció de remunicipalitzar la gestiódelsserveispúblicsque marquen algunes de les capi- tals europees de referència, Lleida reprodueix en ple segle XXI, el fallit model llatino- americà dels anys 90, marcat per les privatitzacions i ex- ternalitzacions dels serveis públics i dels proveïments ur- bans. Model obsolet Un model retro i completa- mentobsolet,allunyatd’enfo- caments innovadors per a re- formarelssistemespúblicsde subministramentsidepresta- ció de serveis públics urbans que pertoquen als temps ac- tuals i que requereixen de re- formulacionsqueparteixinde la participació ciutadana i d’altresformesdedemocratit- zació. Models que tinguin per ob- jectiusuperarlaburocràcia,la corrupció i altres problemes que solen trobar-se a l’arrel del fracàs del servei públic, i garantir els serveis assequi- bles per tots i totes a través d’empreses que siguin verita- blement públiques, no només pel que es refereix a la titula- ritat, sinó també a la partici- pació. LleidanoésParís París va rescatar el servei de proveïment d’aigua després de 25 anys de gestió privada Lleida reprodueix el fallit model llatinoamericà dels 90, marcat per les privatitzacions dels serveis públics La Llei de mesures per reforçar la protecció als deutors hipote- caris, reestructuració del deute illoguersocialhaestatunanor- ma feta pel PP, sense consens i insuficient.Transcorregut ja un tempsdelasevaaprovació,con- vé veure en què ha quedat tot plegat.Lalleideixadesprotegi- des les persones que han per- dut el seu habitatge habitual perquè s’han quedat sense fei- na degut a l’actual situació de crisi, per circumstàncies sobre- vingudes, alienes a la seva vo- luntat. És més, en molts casos, passats2anys,encaraempitjo- rarà més la situació del deutor. Es suspenen els desnona- ments 2 anys sobre habitatges habituals de col·lectius especi- almentvulnerablesiencircums- tàncies econòmiques molt es- pecials.Elcol·lectiudepersones que es pot beneficiar de la pa- ralitzaciódelsdesnonamentsés mínimcomparatamblesperso- nesvulnerablespercauseseco- nòmiques sobrevingudes. Passats els dos anys, la situ- ació del deutor pot ser encara més desfavorable. Les famílies queespodienacolliralalleise- ran desnonades, si res no can- via,ielseudeuteseràmoltmés gran. Durant aquest temps els interessosdedemoras’acumu- laranperquèlalleinoenpreveu la seva suspensió. Queden fora de qualsevol mesura de protecció les famíli- es amb fills menors, aquelles l’únic ingrés de les quals sigui una pensió pública o el deute s’hagi contret per ser avalador. A més, la llei, en relació amb la restricció d’ingressos de la uni- tat familiar, no té en compte el nombredemembresquelacon- formen, fet que no té molt de sentit perquè és evident que quants més membres té una família més despesa ha de su- portar. Tampoc no es té en compte que les persones amb discapacitat i les seves famílies han de fer front a una despesa extraordinària com a conse- qüènciadelasevasituació.D’al- trabanda,lalleisolscontempla elsdesnonamentsis’oblidadels deutorsqueestrobendinsd’un procediment hipotecari. No té gaire sentit paralitzar sols els llançamentsinolesexecucions hipotecàries. Un cop s’executa lahipotecaescondemnalaper- sona,ambgairebétotalsegure- tat, a l’exclusió social. Perquè els afectats als que se’lshaexecutatlahipotecadel seu habitatge puguin tornar el deutelalleiproposamesuresde lesqualspràcticamentcapdeu- tor no se’n podrà beneficiar. S’habilitaunaquitançadel35% si els 5 primers anys retornen el deute pendent més els inte- ressoslegalsdelsdinerscorres- ponents. La quitança serà del 20%sienelsdeuanyssegüents retornen el deute pendent més elsinteressoslegalsdelsdiners. Qui està ofegat no pot retornar elqueselidemana,excepteque la seva situació econòmica mi- llori radicalment. ElGovernestatalhaposaten marxaunFonsSociald’Habitat- ges amb una dotació de 5.900 milions d’euros, quantitat insu- ficient i escassa si es compara ambelques’haabocatalrescat bancari, gairebé set vegades mésdiners. La resposta a la cri- si del sector financer no pot li- mitar-se a evitar un crac finan- cer, cal abordar respostes rea- listes i efectives per evitar el crac social sobre persones i fa- míliesafectadesperexecucions hipotecàries i desnonaments. Aquesta és una llei que no resol el drama dels desnona- ments. No té en compte les aportacions dels grups parla- mentaris i encara menys del projecte de llei que varen pre- sentar milió i mig de ciutadans. LaLleiAntidesnonament norescatalespersones DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La nova compareixença de Luis Bárcenas davant el jutge va complir tots els auguris i el jutge instructor del cas va decretar el seu ingrés incondicional i sense fiança a presó. Per molt que l’advocat defensor de l’extresorer del PP s’hagi esmerçat en intentar convèncer el magistrat que no hi ha perill de fugida, a ningú se li escapa que si es demostren els darrers moviments de diners -de Suïssa als Estats Units- que intueix la Fiscalia, tot feia preveure que la fugida podia ser imminent. Ara, amb el seu ingrés al centre penitenciari, la imputació de Bárcenas puja un esglaó més. Tot i això, el que segueix estant a la ment de la ciutadania no és tant els diners que té l’extresorer, sinó si els seus famosos ‘papers’ i els noms que hi figuren són certs o no. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Bárcenas,alapresó Ferran Dalmau Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Lleida Ramon Alturo Senador de CiU per Lleida
 6. 6. LAURA CORTÉS (ACN). LLEIDA L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha registrat en els pri- merscincmesosdel’any700in- gressos menys que durant el mateix període de l’any passat, mentre que les cirurgies han augmentat un 10%. Ho va ex- plicarelseudirector,JaumeCap- devila, durant la Jornada del Pla de Salut a les Regions Sanitàri- esdeLleidail’AltPirineuil’Aran, queva tenir lloc a la UdL iva in- augurar el conseller Boi Ruiz. Un dels motius als quals s’atribueixaquestarebaixatant pel que fa a urgències com a in- gressosésqueelspacientsesdi- rigeixenmésqueabansalsCAP en comptes de directament a l’Hospital en primera instància. Precisament aquest és un dels reptesdelconsellerdeSalut,que “tot el que es pugui tractar al CAP, es tracti al CAP i si es pot resoldre, en el cas dels malalts crònics,perexemple,acasaamb atenció domiciliària, millor que amb ingrés hospitalari”. En 700ingressosmenysa l’Arnaudegeneramaig El conseller Ruiz inaugura la Jornada del Pla de Salut a Lleida El conseller Boi Ruiz, amb altres autoritats, ahir a la Universitat de Lleida FIRMA FOTO aquestsentit,pelquefaalsma- lalts crònics, el conseller aposta per “avançar-nos a haver de re- soldre una malaltia abans d’ha- ver-la de patir i tractar per fer deCatalunya(amésdelacomu- nitat autònoma on es fan més trasplantaments) la que menys trasplantaments necessita”, ha dit. Pel que fa a l’aliança que es preveu sigui efectiva abans del 2014entrel’ArnauielSantaMa- ria el que es pretén, ha dit Ruiz, és aprofitar millor els recursos i reduir llistes d’espera. REDACCIÓ. LLEIDA El Col·lectiu d’Iniciatives Ju- venils(CIJCA)vaatendrea1.151 jovesl’anypassat,segonslame- mòria d’activitats que acaba de presentar i en la qual es fa ba- lanç de la feina feta durant el 2012. D’aquests, 634 eren nois i 613 noies, gairebé la meitat eren de nacionalitat espanyola i la resta d’altres nacionalitats. El CIJCA, projecte educatiu nascut a Lleida l’any 1986 com unaassociaciósenseànimdelu- cre,queenglobadiversosserveis educatius destinats a adoles- cents i joves en situació de risc social, ha atès en aquests 26 anysauntotalde6.457jovesde Lleidaielseuentornmésproper. Malgrat aquesta tasca, els res- ponsables del CIJCA alerten del perill que estan creant les reta- llades en polítiques socials. ElCol·lectiud’Iniciatives Juvenilsatén1.151joves La meitat de persones ateses al 2012, estrangers FòrumInternacionalde CiutatsIntermèdies Se celebra durant avui i demà a La Llotja REDACCIÓ. LLEIDA L’Ajuntament de Lleida organit- za, conjuntament amb Ciutats i Governs Locals Units amb seu a Barcelona (CGLU), la Càtedra UNESCOd’EstudisUrbans,Ter- ritorialsiCiutatsIntermèdiesde laUniversitatdeLleida,l’oficina ONU Habitat i l’Organització InternacionaldelTreball(OIT),el Fòrum Internacional de Lleida sobre Ciutats Intermèdies: po- lítiques i planificació urbana es- tratègica, avui i demà a Lleida. Laconferènciaaplegaràalcaldes i representants polítics de dife- rents ciutats del món, experts, representants d’institucions i acadèmicsperanalitzarelpaper de les ciutats intermèdies. UnpianoalaplaçadeRicardViñesconvidaainterpretarmúsica La plaça de RicardViñes esdevé aquesta tarda un escenari privilegiat per als ciutadans i ciuta- danes que desitgin tocar el piano que s’hi ha a instal·lat coincidint amb la celebració del Con- curs de Internacional de Piano Ricard Viñes, que comença aquest dissabte. HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) Ratifiquen lapròrroga delconveni delmetall Desconvocada lavaga ACN. LLEIDA LaUGT,CCOOdeCatalunyaila patronal FEMEL van ratificar aquest dimecres a la nit durant la reunió de la comissió negoci- adora del conveni del metall de Lleida la pròrroga de la ultraac- tivitat del conveni, segons l’acord de la Comissió Negocia- dora del Conveni del Metall de Catalunyadelpassat17demaig, quevaservirperdesconvocarla vaga al sector. DEMAMEN QUE S’APLIQUI A LES ALTRES DEMARCACIONS Tanmateix, des del sindicat UGT, exigeixen ara a les altres tres patronals de Barcelona, Gi- rona iTarragona que donin res- postaalasol·licitudfetapelsin- dicat el 20 de juny, per tal que convoquin les comissions ne- gociadores dels respectius con- venis i donin compliment al que va acordar la Comissió Negoci- adora del Conveni del Metall de Catalunya. Delegació ‘agrícola’de MaliaLleida REDACCIÓ. LLEIDA El delegat del Govern, Ramon Farré, va rebre ahir una delega- ció de Mali per tractar de relaci- ons comercials en l’àmbit del sectoragrícola.Elproperdissab- te, el ministre d’Agricultura de Maliassistiràaunademostració de maquinària agrícola a l’em- presaJympadeCastellserà.Ala trobada també hi van participar elpresidentdelaCambradeCo- merç, Joan Simó, i el president de la FEMAC, J. M. Pradas. Conveni entreelTurói laUnesco REDACCIÓ. LLEIDA ElConsorcidelTuródelaSeuVe- lla de Lleida va signat ahi run conveni de col·laboració amb UNESCOLleidaperalaredacció del dossier que ha de permetre presentar la candidatura del ConjuntMonumentaldelTuróde la SeuVella de Lleida en la llista indicativadelaUNESCOperala seva declaració com a Patrimo- ni Mundial de la Humanitat. PressupostdeFundació PaisatgeUrbà:148.170€ REDACCIÓ. LLEIDA La Fundació del Paisatge Urbà va aprova un pressupost de 148.170 € per al 2013. El tanca- ment dels comptes del 2012 re- dueix el resultat negatiu que es va produir l’any anterior. Mésd’11.000visitantsala mostradeCarmeThyssen REDACCIÓ. LLEIDA Mésd’11.000personeshanvisi- tat l’exposició d’El paisatge a la Col·leccióCarmenThyssenaCai- xaForum Lleida, que es va obrir el 15 de maig i que continuarà ta fins al 28 de juliol. LaLlotjaaportael45% delturismedenegocis REDACCIÓ. LLEIDA LaLlotjaaportaun45%del’im- pacte econòmic que genera el turismed’esdeveniments.ElTu- risme de negocis ha generat 17.468.041 €, dels quals 7.787.587 s’imputen a La Llotja. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. Agramunt penjatotes lesbanderes delaUE REDACCIÓ. AGRAMUNT L’Ajuntament d’Agramunt va penjar ahir totes les banderes delspaïsosqueintegrenactual- ment la Unió Europea. Amb aquestamesura,aprovadaperla Junta de Govern, es dóna com- pliment als requeriments inter- posats per la Delegació del Go- vern per no tenir la bandera es- panyola a la Casa Consistorial. En aquest sentit, l’Advocacia de l’Estathaviaposatunrecurscon- tenciós al consistori, que ha de- cidit donar compliment a la llei de banderes abans que el jutge emetisentència.Aquestapodria suposar la inhabilitació de l’al- calde i una sanció econòmica. LesBorgescondiciona lesbassesdelTerrall REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges Blanques porta a terme des de dijous el buidatge de les Basses delTerrall, on està previst reno- var l’aigua després de fer la ne- teja parcial d’aquests dos llacs ornamentals de la ciutat. REDACCIÓ. LLEIDA Agroseguro ha quantificat de formaprovisionalen21.125.000 milions d’euros les indemnitza- cionsquehauràd’abonaralspa- gesos afectats per les dues pe- dregadesquevanafectarelsdi- es 8 i 18 de juny les comarques de Lleida. Segons la companyia, bona partdelsdanysesconcentrenen produccionsdefruitadolça,amb més de 5.400 hectàrees, princi- palmentdepomaipera.Totiai- xò, a diferència de les pedrega- des de l’agost del 2009 i del ju- liol del 2012 no s’han detectat danys a la fusta dels arbres de fruitadellavorquepuguinafec- tar també la pròxima collita. Tambés’hanvistafectatsalguns cultiusherbacis,alfals,blatipa- nís, amb més de 17.000 hec- tàrees sinistrades. Així, les indemnitzacions als fruiters seran d’uns 16,5 mi- lionsd’euros,alscerealsd’hivern d’uns 3,5 milions, al panís uns 900.000 euros i 150.000 a la resta de cultius. Laprimerapedregadavacau- re el 8 de juny i va afectar prin- cipalmentlacomarcadelSegrià i de manera especial el terme municipaldeTorresdeSegre,tot i que l’afectació també va ser considerable a Juneda i Sunyer. El segon episodi de pedra, que vatenirllocel18dejuny,vaafec- tarunamajoràreadesuperfície repartidaentrelescomarquesde les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i el Pallars Jussà. En aquest cas, les pobla- cions amb una major afectació van ser Preixens i Agramunt, amb més de 1.000 hectàrees afectades. La xifra podria augmentar ja que segueixen peritant Bona part dels danys es concentren en 5.400 hectàrees de fruita dolça, de poma i pera Preixens i Agramunt són alguns dels indrets més afectats La companyia haurà de fer front a les destrosses de les tempestes dels dies 8 i 18 de juny Agrosegurohadepagar mésde21milionspels danysdelespedregades Els agricultors de les zones afectades rebran 16,5 milions € Revésals ajutsacanvi detreballs comunitaris Del Síndic de Greuges REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, demana la suspensió i/o modificaciódelesbasesdepres- tacions socials, aprovades per l’AjuntamentdelaSeud’Urgelli el Consell Comarcal de l’Alt Ur- gellatravésdelConsorcid’Aten- ció a les Persones ara fa un any. ElSíndicdeGreugesdemanasu- primir l’obligatorietat de la con- traprestació. ElSíndicfadiferentsrequeri- mentsal’AjuntamentialConsell sobreelprogramaidemana,en- tred’altres,lasuspensiódel’obli- gaciódelacontraprestaciósoci- al, entre d’altres, tal i com recla- mava el grup municipal de Progrés. Progrés recorda que el mateix Col·legi d’Educadores i EducadorsSocialsdeCatalunya vaemetreuninformeoncritica- va aquestes contraprestacions comuncàstigafegitalescondi- cions de dificultats ja existents en la persona ajudada. PUBLICITAT BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 07 COMARQUES
 8. 8. Moruncamioneren unxocde2camions Un delsvehicles pesants topa per encalç amb l’altre a l’A-2 REDACCIÓ. RIBERA D’ONDARA El conductor d’un camió va mo- rirahiraprimerahoradelmatía l’A-2,alseupasperRiberad’On- dara,desprésd’unxocperencalç amb un altre camió. L’accidentesvaproduiral’al- çada del quilòmetre 530, al vol- tantdeles6delmatí,percauses que s’estan investigant. Com a conseqüènciadelxoc,elconduc- tor d’un dels camions, un home de 43 anys i de nacionalitat ro- manesa i veí de Sabadell, ha mort. La calçada de l’A-2 va es- tar tallada en sentit Barcelona fins poc després de 3/4 de7del matí, quan s’ha pogut reobrir un carril. Al voltant de 3/4 de 9, però, encara hi havia restric- cions de trànsit. En l’accident, hi van interve- nir 6 patrulles de Mossos d’Es- quadra,5dotacionsdeBombers i 2 ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. Elcamionermortahiréslase- gonavíctimaalescarreteresllei- datanes en menys de 24 hores. A més, el juny és de llarg el mes amb més sinistres mortals a les nostrescarreteresamb8morts. L’autovia va estar tallada en sentit BCN Durant 3/4 d’hora i no es va poder reobrir del tot fins a 3/4 de 9 La víctima és de Sabadell i té 43 anys Durant el mes de juny han mort 8 persones a les vies lleidatanes ACN.TÀRREGA Tàrregatornaràaacollirentreel 5iel8desetembrelafiraperex- cel·lència de les arts de carrer ambunaprogramaciótransver- sal amb 78 espectacles de 77 companyies procedents de Ca- talunya (57%), l’Estat (22%) i d’arreu del món (21%) i que té Mèxic com a país convidat. Aquesta edició fixa la mirada en la dansa i el context socioe- conòmic, que deixa petjada des del’espectacleinaugural,Trans- forma-T, de la companyia Nats Nus. Es tracta d’una producció sobre el canvi que combina mo- viment, acrobàcia i videoart. Fi- raTàrregahadissenyatunapro- gramació basada en la novetat, lariquesadecontingutsolavo- cació internacional. Ladansaseràenguanyel platfortdeFiraTàrrega Presenta una programació de78 espectacles PropostadelGovernper alrepartimentdelaPAC REDACCIÓ. LLEIDA Pelegrí reclama al Ministeri d’Agriculturaunadistribuciódel sobre estatal de la PAC adaptat a les especificats agràries del territori. Trempsuspènelseu casald’estiuperajoves REDACCIÓ.TREMP Uncopfinalitzatelterminid’ins- cripció, l’Ajuntament de Tremp ha decidit suspendre el Casal d’estiujoveLaTurritelaennoha- ver arribat al mínim d’inscrits. REDACCIÓ. ALMACELLES Una o diverses personesvan in- tentar profanar la matinada d’ahir un nínxol del cementiri d’Almacelles. Segons els Mos- sos, els assaltants van trencar el marbre que cobria una de les tombesivanretirarunpamelfè- retre però sense arribar a obrir- lo. Arran dels fets els Mossos han obert una investigació per esclarir el succés. Agents de la policia científica es van despla- çar fins al cementiri per buscar empremtes del responsable o responsablesdelsfets.Després, operaris de la funeràriavan tor- nar a tapar la tomba. L’alcalde, JosepIbarz,vaassegurarquein- crementaràlavigilànciailail·lu- minació a la zona perquè fets com aquest no es repeteixin. Intentenprofanaruna tombaaAlmacelles En trenquen el marbre però no obren el fèretre JordiLemonche,premiatperlaRutadelCister El concurs de fotografia Instagram del GR175 La Ruta del Cisterjatéguanyadors.ElPremideljuratpopularhaestatper aJordiLemonche(imatge)il’usuariti-malda3rebràelpremi del jurat en la categoria Premi La Ruta del Cister. JORDI LEMONCHE PUBLICITAT PUBLICITAT ‘No’alrecurs delpromotor del’abocador REDACCIÓ. SERÒS La Generalitat desestima el re- curs de reposició interposat per Dipòsits Controlats de Catalu- nya, SL, contra la resolució per la qual s’atorga l’autorització ambientalperalprojected’undi- pòsitcontrolatderesidusindus- trials no perillosos a Seròs. El Govern denega així que el pro- motordel’abocadorpuguésdur- hialtretipuderesidusquenosi- guin industrials. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013
 9. 9. EljutgeenviaBárcenasala presóperevitarlasevafuga Creu que augmenta el risc de fugida perquè està enviant diners de Suïssa als EUA ACN. MADRID El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz ha decretat l’ingrés a la presó sense fiança de l’extre- sorer del PPLuis Bárcenas. Ruz argumenta la seva decisió per assegurarlapresènciadeBárce- nasenelprocés,ésadir,queob- serva risc de fuga, i per evitar la destrucció o l’alteració de les provescontral’exdirigentdelPP. L’extresorer del PP va ingresar ahir a les 20,00 hores a la presó de Soto del Real (Madrid). La fiscalia anticorrupció ha- via demanat presó incondici- onal sense fiança per a Bárce- nas, que ahirva declarar davant Ruz.Elministeripúbliccreuque haaugmentatelriscdefugades- prés que Suïssa hagi informat que l’exresponsable de finan- ces dels populars ha continuat fent moviments de diners cap a als EUA i a Sud-Amèrica des de comptes suïssos no bloquejats. La fiscalia també ha demanat al jutge que imposi una fiança de 28 milions d’euros a Bárcenas per la seva responsabilitat civil. Ruztambéhapresdeclaració a la dona de l’extresorer del PP, Rosalía Iglesias, que ho ha fet durant 45 minuts i posterior- ment ha abandonat l’Audiència Nacional.Totsdosestavencitats a declarar per la suposada com- pravenda d’obres d’art a través L’extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas, en una visita anterior als jutjats de Madrid ARXIU ACN delaqualelmatrimonihauriain- tentat justificar una transferèn- cia de mig milió d’euros. Bárcenas ha assegurat que elsnombrososingressosqueva fer en efectiu en els seus comp- tes a Suïssa procedien dels di- nersquelidonaveninversionis- tes i de “jugades afortunades” alaborsa,haninformatfontsju- rídiques. Durant l’interrogatori Bárcenas ha explicat que aquestsinversorslidonavenels diners a Suïssa i ell després els ingressavaalsseuscomptes,on va arribar a dipositar d’una ve- gada 6,9 milions en efectiu. Respectedelasevafortunaa Suïssa, quantificada fins ara en 48,2 milions d’euros, Bárcenas ha explicat que tenia dues tar- getes d’aquests comptes, però que no les utilitzava a Espanya per temor que es conegués que teniaallàaquestsdiners,segons fonts de les acusacions. Va ingressar a Soto del Real al vespre Dicta presó preventiva sense fiança Admet un ingrés de 6,9 milions d’euros La seva fortuna a Suïssa suma ja 48,2 milions Camacho hauriacitat ‘fiscalsde confiança’ Conversa gravada AGÈNCIES. BARCELONA L’emissora8TVvareproduirahir diferents piulades a Twitter on es transcrivien frases ‘textuals’ delaconversaentrelapresiden- ta del PPC, Alícia Sánchez Ca- macho, i l’exparella de Jordi Pu- jolFerrusola,VictoriaÁlvarez,al restaurant La Camarga. D’aquestamanera,elprogra- ma Migdia8TV, que presenta Ruth Jiménez, ha revelat frag- mentsdelagravaciótotilesad- vertències de Camacho, que ha assegurat que demandaria tots aquellsmitjansquehofessin.La líder del PPC, en un principi, va parlar de demandar “digitals”, tot i que ahir ho va fer extensiu a qualsevol tipus de premsa. Elscol·laboradorsdelprogra- ma, Joan Julivert i Pipo Serrano, han fet referència a la qüestió i aquestdarrerhacomentat,amb fotografia, un seguit de missat- gesalaxarxaonesparlavadela conversagravadaperMétodo3. De fet, la gravació es podia escoltar ahir a YouTube. En aquestagravació,Camachopar- laria “d’un fiscal de confiança” i de confidents de la policia. MadridcollaCatalunya ambundèficitdel’1,3% AGÈNCIES. MADRID El Consell de Política Fiscal ha aprovat els objectius de dèficit del 2013 al 2016 (1,3% al 2013, 1%al2014,0,7%al2015i0,2% al 2016) amb els vots del go- vern i territoris del PP, mentre que Catalunya, Canàries, Anda- lusia i Astúries s’hi han oposat. Abandonenelsseusfills pernopoderatendre’ls AGÈNCIES.TOLEDO Els pares de dos criatures d’11 i 22 mesos van abandonar-les aquest dimecres a l’Ajuntament deTalaveradelaReina(Toledo) pernopoder-losatendrepermo- tius econòmics. Els infants ara estan en un centre de menors. El6,5noméss’exigiràper bequesdedesplaçament AGÈNCIES. MADRID El Ministeri d’Educació podria deixar en un 5,5, com ara, la no- ta per aconseguir una beca de matrícula universitària, però manté l’exigència d’un 6,5 per a les ajudes als alumnes que han de desplaçar-se per estudiar. LaUdLoferta undoblegrau d’infantili primària AGÈNCIES. BARCELONA SisfacultatsdeMagisterideCa- talunya,tantpúbliquescompri- vades, entre elles la de la UdL, oferiran a partir del curs 2013- 2014unnougraudobledemes- tre d’infantil i de primària que durarà 5 anys, segons han con- firmatelsconsellersd’Ensenya- ment,IreneRigau,id’Economia iConeixement,AndreuMas-Co- lell, de qui depèn Universitats. En total seran 220 places re- partides en grups reduïts d’en- tre 30 i 50 alumnes, segons la universitat,quetreballaranenun programaformatiuqueaugmen- tarà els coneixements de cièn- ciesillengües--elsmestreshau- ran de tenir el nivell B-2 d’una tercera llengua per graduar-se- -, i inclourà una estada obli- gatòria a l’estranger. AGÈNCIES. BARCELONA El president de la Generalitat, ArturMas,vaassegurarahirque lasevaintencióés“esgotartots els mecanismes possibles” per arribaraunacordambelGovern espanyol de cara a la celebració de la consulta sobiranista. I ha qualificat de “relativament ur- gent” aquesta convocatòria. Mas confirma així que reme- trà una carta al president espa- nyol,MarianoRajoy,sol·licitant- li que permeti el referèndum d’acord amb “la voluntat majo- ritària”delpoblecatalà.Hacon- cretattambéqueenviaràlacar- ta abans que s’acabi juliol. I en relació amb el procés sobiranis- ta, ha subratllat que “és neces- sari i fins i tot relativament ur- gent que l’opinió del poble de Catalunya a favor o en contra s’expressi amb llibertat, pulcri- tud i radicalitat democràtica”. El president de la Generali- tatharecordatquejalivacomu- nicar “de paraula” a Rajoyla in- tenció de convocar una consul- ta en la reunió que van tenir al març.“Jaestàfetperònoambla solemnitat que significaria una comunicació per escrit”, ha afe- git.Peraixò,desprésdelacons- tituciódimecresdelPacteNaci- onalpelDretaDecidir,elcapde l’executiu català li enviarà una carta abans que s’acabi el perí- ode de sessions al Parlament. La carta expressarà dues qüestions: d’una banda, traslla- darà al govern espanyol que hi haunavoluntatmajoritàriaafa- vor el dret a decidir. I en segon lloc, l’objectiu és fer-li evident que “el que volem és basar aquesta petició en una negoci- aciói,sipotser,enunacord”,ha explicat Mas. Mas ha evitat una picabarallaamblapresidentadel PPC, Alícia Sánchez-Camacho, que li ha recordat que convocar una consulta és il·legal. Masqualificade“relativamenturgent” laconsultasobreelfuturdeCatalunya Esgotarà “tots els mecanismes possibles” per arribar a l’acord amb el Govern El president Artur Mas ACN BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 09 ACTUALITAT
 10. 10. 10 PUBLICITAT BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. PUBLICITAT ElLleidaEsportiuincorporaeldefensaAldalur ElLleidaEsportiuhafitxatper2temporadeseldefensaAitor Aldalur, procedent de l’Amorebieta, equip que enguany s’ha vist les cares amb els lleidatans al grup II de 2a Divisió B. LLEIDA ESPORTIU AGÈNCIES. FORTALEZA Espanya es va classificar per la finaldelaCopaConfederacions desprésdeguanyarItàliaalspe- nals. Espanya va sortir a pel matx,peròvaserflord’estiuper- què ben aviat els italians van prendreelcontrolivangaudirde nombrosesocasionsalacontra, que no van saber culminar, bé per falta d’encert, bé per la ins- piració de l’etern Casillas. Amb la sensació d’una Itàlia que ha- Elspenalsclassifiquen Espanyaperlafinalde laCopaConfederacions Partit igualat (0-0) que esva decidir a la tanda de penals viaperdonatesvaarribaraldes- cans, i la segona meitat va co- mençarambunairediferent.Es- panya no acabava de jugar bé, peròcontrolavaelpartit,peròels italiansnoesresignavenihihau- riaocasionsperambdósequips. Totiaixò,s’arribariaalapròrro- ga, on els de Del Bosque tindri- en les millors oportunitats. A la fi, la loteria dels penals va som- riureEspanyaidesprésde7llen- çamentsNavasvafereldecisiu. Isco,primerincorporació delMadridd’Ancelotti AGÈNCIES. MADRID Francisco Román Alarcón Isco jugarà amb el Reial Madrid les properes5temporades.Laseva presentació serà dimecres des- prés del reconeixement mèdic. LorenzonocorreaAssen entrencar-selaclavícula AGÈNCIES. ASSEN (HOLANDA) MalasortperaJorgeLorenzoen la2atandad’entrenamentslliu- res de MotoGPa Assen (Holan- da) en caure en un revolt i frac- turar-se la clavícula esquerra. Navarroseràoperaties perdràl’Europeu AGÈNCIES. BARCELONA Joan Carles Navarro haurà de passarpelquiròfanperserinter- vingut del turmell dret. Estarà 2 mesos de baixa i es perdrà l’Eu- ropeu d’Eslovènia de setembre. Els italians controlen bona part del matx Però no van estar encertats davant Iker Espanya millora i domina la pròrroga Buffon i el desencert en atac porta als penals Lafiscalianegacapacord ambMessialcasHisenda Diu que no s’ha sap si ara ha pagat 15 milions € AGÈNCIES. BARCELONA LaFiscaliadeBarcelonavades- mentir ahir haver arribat a un acord amb el davanter del Bar- celona Lionel Messi i el seu pa- reperquètotsdos,imputatsper frau fiscal, evitin anar a judici a canvi de pagar 15 milions d’eu- ros a la Hisenda Pública, com ahir s’havia difòs en alguns mit- jans de comunicació. Fonts de la mateixa Fiscalia van assegurar que desconeixen si el jugador ha pagat a l’Agèn- ciaTributàrialacitadaquantitat comapaspreviabuscarunpac- teperposarfialprocedimentju- dicial. BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 11 ESPORTS
 12. 12. Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Hitchcock (+12) 16.20 18.10 Mi gran aventura sexual (+12) 20.00 22.00 Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta) 16.05 Un dios prohibido (+12) 17.40 20.00 22.20 Un invierno en la playa (+12) (HD) 16.25 18.20 El mensajero (+16) (HD) 20.15 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Un amigo para Frank (+7) (HD) 16.30 18.20 20.10 22.00 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es 360 Juego de destinos (+16) 16.15 18.15 20.20 22.20•00.30 Somos gente honrada (+12) 16.40 18.40 20.30 22.15 •00.15 Trance (+16) 16.40 19.30 22.00•00.15 El hombre de acero (+12) 16.15 19.00 21.45•00.20 R3sacón (+16) 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.30 Los becarios (+12) 16.30 19.15 21.45•00.20 After Earth (+12) 16.15 18.15 20.30 22.30•00.30 Monstruos University (apta) 16.10 18.15 20.30 22.30•00.30 Antes del anochecer (+7) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.35 Populaire (apta) 16.10 18.15 20.20 22.25 •00.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Insch’Allah (+12) 15.00 18.00 19.45 22.30 Comediants: amb el sol a la maleta (apta) 16.35 Crulic: camino al más allá (apta) (VOS) 21.20 Insensibles (+16) 15.00 Menú degustació (apta) 17.00 Encierro (apta) 18.25 Turistas (VOS) (+16) 19.45 Searching for Sugar Man (apta) (VOS) 21.10 La caza (+12) 22.30 Antes del anochecer (+7) (VOS) 20.35 Antes del anochecer (+7) 15.00 16.50 18.40 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 After Earth (+12) °12.30 °14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30 After Earth (+12) °13.10 15.10 17.10 19.10 21.10 •23.10 After Earth (+12) (HD) 15.50 17.50 19.50 El mensajero (+16) (HD) °11.30 °13.40 21.50 •00.00 Los becarios (+12) °13.20 15.35 17.50 20.05 22.20 •00.35 Los becarios (+12) °12.15 °14.30 16.45 19.00 21.15 •23.30 Resacón 3 (+16) °11.40 °14.10 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20 El gran Gatsby (+12) °11.30 °14.40 17.15 Objetivo La Casa Blanca (+16) 19.50 22.00 •00.15 Los Croods (apta) °12.00 15.10 17.00 Tipos legales (+16) 18.50 20.45 22.25 •00.15 Oz: un mundo de fantasía (+7) °11.40 16.50 Fast & Furious 6 (+16) 19.05 21.30 •00.00 Monstruos University (apta) °11.50 °14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 •00.00 Monstruos University (apta) (3D) °12.40 °14.50 16.50 18.50 El hombre de acero (+12) °11.20 °14.00 16.40 19.20 22.00 •00.40 El hombre de acero (+12) °13.20 16.00 18.40 21.20 •00.00 El hombre de acero (+12) °12.00 °14.40 17.20 20.00 22.40 El hombre de acero (+12) (3D) 20.50 •23.35 Iron Man 3 (+12) °11.50 15.45 18.00 20.15 Fill de Caín (+16) (VO) 22.30 •00.20 15 años y un día (+12) °12.10 °14.35 16.35 18.25 20.15 22.05 •00.00 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com La estrella (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 19.45; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 17.45, 19.45; Dg. 17.45; Dl. 19.15 El hombre de acero (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 19.15, 22.15 Comediants: amb el sol a la maleta (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 22.30; Dg. 18.20; Dl. 22.15 Somos gente honrada (+12). Ds. 20.20; Dg. 20.20; Dl. 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com After Earth (+12). Dv. 22.30; Ds. 19.15, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 19.15, 22.15 El hombre de acero (+12). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.30; Dl. 22.15 Monstruos University (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com R3Sacón (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 La cocinera del presidente (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Las aventuras de los cinco (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 G.I. Joe: la venganza (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00 El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com Sense programació Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Gigantes: la leyenda de Tombatossals (apta) (Blue Ray). Ds. 19.15; Dg. 17.00 R3Sacón (+12). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Planell Linyola Un gran equipo (+12). Dv. 22.00; Dg. 17.30 Objetivo: la Casa Blanca (+16). Ds. 22.00; Dg. 19.10 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer - Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.com Sense programació Perquèelsmonstres tambévanal’escola... Monstruos University Animació.EUA,2013.102’.Dir.:DanScanlon.Cinemes:Lauren,JCAAlpicat,Ur- gell i Majestic Mike Wazowski (Billy Crystal) iJamesP.Sullivan(JohnGood- man) són amics inseparables, però no va ser sempre així. Quan esvan conèixer a la Uni- versitat, no podien suportar, però van acabar superant les seves diferències i es van con- vertirenelsmillorsamics.Pre- cuela de la reeixida Monstres, SA. Estemdavantd’unapel·lícu- labrillant,alegre,divertidaibe- llament presentada. Fins i tot quan la mecànica de la his- tòriasemblajaunamicacomsi fosdesegonamà,l’exquisitjoc devibrantstonspastísilestex- tures gairebé fotorealistes uq hi trobem fan d’aquesta pel·lí- cula un plaer continu per a la vista. La precuela de ‘Monstres SA’ ara es desenvolupa a la ‘universitat’ Un‘remake’del superheroiSuperman El hombre de acero Ciència i ficció. EUA, 2013. 143’. Dir.: Zack Snyder. Int.: Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe. Cinemes: Lauren, JCAAlpicat, Urgell i Majestic Des Krypton, un llunyà plane- ta molt avançat tecnològica- ment,unnadóésenviatenuna càpsula a través de l’espai a la Terra perquè visqui entre els humans. EducatenunagranjaaKan- sas en els valors dels seus pa- res adoptius, Martha (Diane Lane) i Jonathan Kent (Kevin Costner), el jove Clark Kent (HenryCavill) comença des de nenadesenvoluparpodersso- brehumans,ienarribaral’edat adultaarribaalaconclusióque aquests poders li exigeixen gransresponsabilitats,perpro- tegir no només als que vol, si- nó també per representar una esperança per al món. NovareediciódeSuperman que captivarà als fidels segui- dorsd’undelssuperheroismés carismàtics. Henry Cavill en el paper protagonista de Superman Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL28 DE JUNYAL4 DE JULIOL(°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. Exposicions Temps d’humanisme II Centre de Cultura Orvepard. Lleida Des d’avui i fins el 12 de juliol, la sala RogeliAragonèsacolliràunaexposi- ciócommemorativadelprimeranyde lamanifestacióViu!Essènciad’huma- nitat, on es van implicar més de 200 ntitats, artistes i ciutadanies. Escriureentempsdifícils Biblioteca Pública de Lleida. Claustre de l’Àrea Infantil i Juvenil. ExposicióitinerantpertotaCatalunya sobre quatre escriptors catalans: Avel·líArtís-Gener“Tísner”,PereCal- ders, Josep Ferrater Mora i Joan Sa- les. Es podràveure fins el 30 de juny. Era Keicho Museu Comarcal de l’Urgell.Tàrrega. A les 19.00. InauguraciódelamostraitinerantEra- Keicho- 400 anys d’homenatge al Ja- pó,queconstitueixunavisiósensible vers la cultura nipona i on intervé la pintura Sílvia Tuà. Integra diverses tècniques,compintura,dibuix,escul- tura, mosaic o collage.Oberta fins el 21 de juliol. Playstòries Museu de la Noguera. Balaguer Unrecorregutperlahistòriadelsclicks atravésdesisdioramestematitzats. Oberta fins el7de juliol. Conferències Els comtes d’Urgell Sala d’actes de l’ajuntament. Balaguer A les 20.30. Conferènciasobrelahistòriaiperso- natgesdelsComtesd’Urgell,acàrrec del doctor Prim Bertran, de la UB. Música Fira al carrer Piscines de la Floresta A les 20.00 Firademúsicaalcarreramblesactu- acionsdeTresQuartsd’hora,Parcela 21, Algaratx, Llevataps Open Band, RousRoots,LlibertatCondicional,Ar- rells i Flotliflort la Floresta Percusió. Ilerda Antiqua Església de laTransfiguració. Juneda A les 22.00. Concertdecantiguitarrabarrocairo- màntica, emmarcat en el II Garrigues GuitarFestival.Coincideixamblace- lebració del 250 anys de la desapari- ciódelretauled’AntoniOchando,con- siderada una de les millors joies del barroc acadèmic del segle XVIII. Cinema I’m not there Local de l’Ateneu.Tàrrega. A les 21.00. ProjecciódelfalsdocumentaldeTodd Haynes, sobre la vida professional i personaldeBobDylan.S’emmarcaen elsetècicledecinemaenblancinegre. Vesprada Alpinisme Cinemes Guiu. La Seu d’Urgell. A les 20.00. Entrada: 3 euros. ProjeccionsdeDieHuberbuam,GoTo TheParad-ice,Verticalmentedemodé, Cold i AmazonianVertigo. Teatre Bouazizi Plaça dels Àlbers.Tàrrega. A les 22.30. Assaig obert de la companyia Insec- totròpics,quereflexionasobrelaper- versióhumana,lamanipulaciódel’opi- nió pública o la propagació de mites. La màquina dels contes Teatre Municipal. Balaguer Dissabte 29, a les 18.00. Representació de la peça de Rafel Santpau,acàrrecdeCracsdelaCrisi. Llibres Contrades Biblioteca. Juneda. Dissabte 29, a les 20.00. Presentaciódelllibredepoesia dePe- re Bellmunt. Esports Festa de la bicicleta Plaça de la Unió. Fondarella Dissabte 29, a les 19.00. Inclourà el sorteig d’una bicicleta i el sopar de germanor. Pedalada Lo Pamano Sortida i arribada a Llessuí. Dissabte 29, a les 21.30. Pedaladanocturnaqueresseguiràuna ruta circular. A partir de les 23.30 o 24.00, sopar de la pedalada fins que arribi el darrer participant. L’AmèricadeBernstein igospel,sotal’autovia Gospel&Bernstein,Amèricaen BlanciNegreinspiraelcinquè concertsota eltúneldel’auto- via, programat per aquest dis- sabte. DirigitsperXavierPuig, hi intervindran la coral Gines- ta de Cervera i el Cor de Cam- bra de l’Auditori de Lleida, acompanyats per Carme Ubach (arpa), Marc Cabero (percussió), Jordi Castellà (or- gue) i Lluís Travesset, com a nen solista. Música Corals i solistes Dissabte 29, a les 22.00. Al túnel de l’A2 Vergós de Cervera. Entrada: 10 euros. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Diumenge 30 La Fuliola A partir de les 08.00 i durant tot el matí. Lasegatradicionalcobra vidaalaFuliola La Fuliola proposa viatjar en el túnel deltempstotrememorantlestasques del camp tal com les feien els nostres avantpassats.Aquestdiumengerecre- aràlestasquesdelsegar,desdelatro- badadesegadorsfinsl’exhibiciódela gabelladora i lligadora, pasant per la sega i esmorzar dels segadors. El 14 s de juliol serà el temps de batre. Dissabte 29 i diumenge 30 Escaló (La Guingueta) A partir de les 09.00. L’artesaniadelPirineu,ala firamedievald’Escaló La vila closa d’Escaló acull dissabte i diumenge una fira on s’hi poden tro- barproducteselaboratsalPirineu,prin- cipalment gastronòmics i artesanals. Enguany, amb els carrers arreglats, el flamantCentred’InterpretaciódelPa- trimonidelesVilesClosesd’Escalóila nostra Agrobotiga, la fira encara tin- drà un caire més medieval. Dissabte 29. Cervera De 11.00 a 18.00. Dinar solidari: 12 euros, actes solidaris, 6 euros. Cerveramostralaseva solidaritatambEtiòpia Unaxocolatadapopulardonaràeltret desortidaalaprimerajornadasolidà- riaaCerveraperEtiòpia,muntadapel centre Àngel Olaran. El programa in- clouunacercavilagegantera,trobada familiar amb pallassos i inflables, di- nariespectaclesolidaridemàgiaiba- tucada,unconcertalParanimfiuncàs- ting de moda. Dissabte 29 Carrers i plaça de la Vila. Almacelles Tot el dia i concert a les 22.30. Almacellesestrenaun mercatdelaIl·lustració Almacellesrethonoralsseusorígenstotor- ganitzant el primer mercat de la il·lustra- ció.Hihauràactivitatscomelmercatil·lus- trat (tot el dia) i dansa, espectacles musi- cals,malabarsogimnàsticarítmicadurant la tarda. A la nit, concert de La Banda del Zeppelin,ons’oferiràsoparapreuspopu- lars. Divendres, 28. Cafè del Teatre de l’Escorxador. A les 21.00 hores. Gratuït. Flors Nocturnes al Cafè del Teatredel’Escorxador Elsalumnesdelstallersd’interpretació de l’Aula de Teatre, sota la direcció de Jaume Belló, presenten l’espectacle FlorsNocturnes,quevolserunpetitho- menatgealcabaretméscríticigamber- rodelsúltimsanys.Totprenvidaal’es- cenari, només cal esperar que es faci fosc i buscar alguna Flor Nocturna en alguna sala devarietés. Guiadel capde setmana Festasolidària ClubTennis Lleida. Divendres, 28. A les 21.00. L’associaciód’empresàries,directi- vesiprofessionalsorganitzaaques- tafestasolidàriaabeneficid’Arrels Sant Ignasi. Inclou sopar, especta- cle i ball. El preu és de 35 euros. Trascantó Jardinsdel Museu Comarcal.Tàrrega. Divendres, 28. A les 20.30. Presentació de l’entitat per l’allibe- rament del col·lectiu LGTBI. PortesobertesalaManreana Dissabte, 29 i diumenge, 30. Juneda. Lagranjaescolamuntajornadesede portes obertes amb tallers, demos- tracionsdeteràpieseqüestres,con- cert i sopar popular. FestadelaTeranga Espai Fassina. Guissona. Dissabte 29, des de les 12.00. Inclouràunaconferènciasobrecon- vivència, un dinar gratuït amb una mostradecuinasenegalesail’actu- ació del folklore tradicional. Mènsula Monestir d’Aviganya. Seròs. Dissabte 29,a les 22.00. Representació de He mirat aquesta terra, deTeatre de Butxaca. CoralBell-Camp Casal Bell-Camp. Alguaire Diumenge 30, a les 19.00. Concertdepresentacióoficialdela coral Bell-Camp, amb la participa- ció de les formacions Shalom i Gi- nestell. BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 13 PROPOSTES
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 1 3 6 2 Sudoku Latevaenergiafísicailatevasalutmi- llora molt i aquests trastorns que t’ha- vienbaixatelsànimsdesapareixenper fi. La teva imatge es renova en positiu. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Les circumstàncies canvien al teu vol- tant i això et fa ser més optimista avui perquèquejanoveustantsentrebancs per als teus propòsits. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Ajorna aquesta decisió de posar-te en contacte amb algú que no t’ha aportat influènciesmassabonesique,finsitot, t’ha fet patir. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Repsfelicitacionsd’amicsiveusqueno s’obliden de tu, fins i tot d’aquells que s’han allunyat per circumstàncies del treball o que fa temps que noveus. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Estaràs enèrgic i decidit en tot el que signifiqui recerca de feina o obligaci- ons.Peròaúltimahoraaniràsabuscar consol o la conversa d’un amic. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Sapsquehihaalgunacosaqueset’es- capaenunarelacióafectivaosentimen- tal i t’esmerçaràs en esbrinar-ho. Vols resoldre d’unavegada aquest misteri. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Tindràs idees fresques, imaginatives, solucions feliços pel treball i més si es tractad’unnegociteu.Nodescartisali- ances o unions temporals. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Noetposisenuncompromísqueetpot costar cert diners que ara et ve mala- ment gastar. És millor que no t’oferei- xis a organitzar cap reunió. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Tinguiscuraambcertatendènciaaser prepotentocreurequehosapstot,per- què no és així i corres el risc de come- tre un error. Algú es pot sentir dolgut. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE No et guardis per a tu sol aquests pen- saments o sensacions, ho has de com- partir amb la teva parella o amb algú que t’escoltarà amb afecte. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER No et sentiràs massa enèrgic , així que noforcisl’organismeiprocuraferacti- vitats tranquil·les i relaxants. La teva ment també necessita descans. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER T’agradaria canviar certes rutines que sempretornenal’estiu,peròpotserles obligacions familiars et forcen a repe- tir llocs oviatges. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.764 Solucions n. 1.763 8 5 1 7 9 3 6 7 5 4 6 4 2 3 1 8 8 7 2 6 3 4 9 7 1 3 8 5 4 9 2 6 5 4 6 3 2 9 8 1 7 2 9 8 7 6 1 3 5 4 5 4 8 2 6 9 3 7 1 2 6 3 4 7 1 9 8 5 9 1 7 5 8 3 6 4 2 6 9 2 4 8 7 1 3 5 1 3 8 6 5 2 7 9 4 4 7 5 1 3 9 8 2 6 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 2. DEMANDAS ASSESSORES/AS FINANCIEROS. Estabi- lidadtrabajo,altaremuneración.Serequie- reexperienciayampliosconocimientosen administración. Buena presencia. Don de gentes.Tel.973216359. 6. COMPRAS COMPROORO,plata.Máximatasación.C/ PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel. 675883815. 7. VENTAS HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS GATITAS NOVEDAD- Chicas compla- cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras. Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973 270 322 / 620 421 959. www.gati- tas31.es NOVEDADMARIA,19años,catalana,culi- to apretadito, sin estrenar, muy cariñosa. Tel.631371701. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra- tuitament!!!Tel.620172472. 19. ALQUILERES HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. SEALQUILApiso,zonacéntrica.2habita- cions.Tel.973241613. LLOGUERAPARTAMENT.FontdeMar(sa- lou)primeralinia,economic.Tel.698584 241/649457853/619357279. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. La Judit va fer reaccionar en Claudi. Ha deixat part del passat enrere. 16.35 Divendres. 18.15 Joséphine. 19.57 Espai Terra 20.20 El Gran Dictat 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La gran pel·lícula. Harry Potter i l’Ordre del Fènix. 00.03 Pel·lícula. De temps en temps. 2009. GB. Dir: Julian Fellowes. Int: Dominic West, Maggie Smith. Durant un viatge al lloc d’origen de la seva àvia, Tolly, un noi de 13 anys, descobreix la possibilitat de viatjar a través del temps. 01.40 TR3S C. 01.45 Divendres. 03.15 Fusió i swing a l’estudi. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 12.58 El xou de l’Scooby-Doo. 13.25 Scooby-Doo, on ets? 13.50 Shin Chan. 14.40 Els pingüins de Madagascar. 15.30 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.30 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GTTerres del sud. 22.55 Cronos. Els bàrbars. 00.30 Catmúsica. 01.55 Extres. 02.03 Vestits d’arreu del món. 02.28 TR3S C. 02.31 Farscape. 07.15 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 La doctora Quinn. 09.05 Televenda. 11.05 Vaughan en vivo. 11.30 Migdia. 13.30 Arucitys. Magazine. 16.30 La doctora Quinn. Sèrie. 17.20 Pel·lícula. La venganza de los Travens. 1982. EUA. Dir: Andrew V. McLaglen. Int: Tom Selleck, Sam Elliott, Dominique Dunne. En Marc i en Dal Traven són dos germans que lluiten en bàndols diferents durant la guerra de Secessió americana. 18.50 8 al dia. 22.30 La competència en color. Programa d’humor. 23.30 Cinestudi. L’ocult. 1987. EUA. Dir: Jack Sholder. En Tom Beck, un agent de policia de Los Angeles, i en Lloyd Gallegher, un detectiu de l’FBI, han de resoldre unes estranyes morts. 01.10 Només per als teus ulls. Room Service. 07.00 Notícies en xarxa. 09.00 La tertúlia. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna (red). 12.30 Sector primari (red). 13.00 Gaudeix la festa (red). 13.30 Fórmula Pi (red). 14.00 Univers de formació (red). 14.30 Mirades. 14.45 Aran TV. 15.00 Cafeïna (red). 16.00 Caminant per Catalunya (red). 16.30 La conquesta de l’aigua (red). 16.45 Mirades (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Info 7. 18.00 Va de castells. 18.30 El flaix. 19.00 Bonus music. 19.15 Arant TV (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Aventura’t. 20.30 Notícies vespre. 21.10 El temps. 21.14 Anem a dormir. Infantil. 21.15 A peu de carrer. 22.00 Lleida al dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Programa de análisis de la actualidad con entrevistas y tertulias. 10.10 La mañana de La 1. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 L’informatiu. 16.15 El tiempo. 16.30 Gran reserva. El origen. Serie. 17.30 Las bandidas. 19.20 Letris. 20.20 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.00 El tiempo. 22.30 Cine. Infiltrados.2006. EUA. Dir: Martin Scorsese. Int: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Nack Nicholson. 00.50 Ley y orden: acción criminal. 02.10 La noche en 24h. 03.45 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Documental. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Documental. 12.00 Para todos La 2. 13.50 Zoom Net. 14.05 En portada. 14.50 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 La casa encendida. 19.30 Solo moda. 20.00 L’Informatiu. Inclou el Temps. 20.30 Gent de paraula. 21.00 Documental. 22.10 La suerte en tus manos. 22.30 Cinefilia. Las voces de Pamano. 23.40 Atención obras. 00.40 Concierto candidatura olímpica Madrid 2020. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzabal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.05 Clasificación Mundial de Motociclismo 2013. GP de Holanda. Moto GP. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.Presentado por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. Con Manu Sánchez. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.40 Deportes 2. 21.55 El tiempo. 22.10 El número 1. 00.50 Territorio TV. 02.00 Campeonato Europeo de Póker. 02.30 Ganing Casino. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 15.00 Jugones. Información deportiva presentado por Oscar Ricón y Antonio Esteva. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.Con Helena Resano. 15.45 Así nos va. 17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00 La Sexa Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. 02.00 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.45 Rush. 10.30 Alerta Cobra. Flashback; En manos del enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro.Presentado por Luis García y Ricardo Reyes. 15.45 Castle. Todo contra el alcalde; Puf, estás muerto; La quinta bala. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. Con Roberto Arce y Mónica Sanz. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. 21.30 Me cambio de familia. 23.00 Especial callejeros. Aduanas y fronteras; La Junquera; Área de descanso; Cunetas. 02.30 La línea de la vida. 04.00 Shopping. 05.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro BONDIA DIVENDRES, 28 DE JUNY DEL 2013 15 TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 28/06/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els IRENEU, els ARGIMIR i les MARCEL·LA PUBLICITAT Laconversasecreta deCamachoaTwitter La presidenta del PPC, Alí- cia Sánchez-Camacho,va estar ahir molt a la defen- siva en una roda de prem- sa convocada al Parlament després que hagi trans- cendit parcialment,via Twitter, la polèmica con- versa queva tenir al res- taurant La Camarga. Ca- macho. Els mitjans havien estat convocats perquè Sánchez-Camachovolia explicar el seu punt devis- ta sobre el Pacte Nacional del Dret a Decidir, però el tema que els interessava era un altre. Sánchez-Ca- machova dir que “no co- mentaré gravacions que són privades i il·legítimes”, peròva haver de respon- dre una desena de pregun- tes sobre la qüestió. TWITTER @locarles «Per què institucions catalanes tenenobligaciódeposarbande- ra espanyola i el quartel de la guàrdia civil de #lleida no llueix la senyera?» @madeinfarreny «Me parece muy “curioso” que cuando un político comete un delitosehabletantodedimisión ytan poco de prisión.» @tonicantona «Han petat el compte de @el- condegodoniconyaespotferja delvirrei de Catalunya.» @Lauragutierrez_ «#sinpalabrasUnaparejadeTa- lavera deja sus hijos, de 11 y 22 meses,alayuntamiento,porque no puede manternerlos #Esto- EsEspaña» @maryah33 «Lo de la conversa del #camar- gate en fan una peli i pensem q és ciència ficció. Quin nivell po- lític tenim...#aixíensva #xanxu- lleros» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA LUIS BÁRCENAS Eljutgedecretal’ingrésapresó incondicional i sense fiança per al’extresorerdelPP,enconsta- tar que s’ha incrementat el risc de fuga. PUNT I A PART JOAN REÑÉ La Diputació de Lleida es com- promet a ajudar econòmica- mentlaVald’AranielPallarsSo- biràperrepararserveisafectats arran de les inundacions. Cloenda del programa Voluntariat per la Llengua a Balaguer LA FOTOTECA Carme Castelló a la Setmana Cultural de la Vocalia de Dones de Jaume I L’Associació Alba envia 6 joves en un intercanvi juvenil a Alemanya

×