Bondia.cat 21/06/2013

264 views
193 views

Published on

TITULAR: 7 de cada 10 lleidatans votaria a favor de la independència
FOTO: Avisen del perill de més riuades a l’Aran

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 21/06/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067Visita’ns també a:Aquest diari es ven conjunta i inseparablementamb El Periódico de Catalunya de divendres21 DE JUNY DEL 20137decada10lleidatansvotariaafavordelaindependènciaEl centre s’instal·larà enun espai que els cedeix laDiputació de LleidaAvisen del perill de més riuades a l’AranContinua la neteja i les carreteres afectadesvan poder reobrir parcialmentL’escolaPlançóesreubicaràalaCaparrellaDIPUTACIÓ DE LLEIDAMARTA LLUVICH (ACN)p. 07 i Edit. 05p. 06 p. 03PUBLICITATLes comarques de Lleida, les més favorables a separar-se d’Espanya, segons l’enquesta del CEOEspanyaabusadeTahitíiliclavaun10a0 alaCopaConfederacionsp. 11ElGovernrecomanaqueesrepeteixil’examende‘mates’delaselectivitatp. 06NÚMERO 1.774 ANY 8El baròmetre també recull que només el 12,7% del conjunt de lleidatans hivotarien en contra
 2. 2. PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hPrat. Bruc, 30 (Cappont)Puigpinós. Humbert Torres, 23De 22.00 a 09.00 hPeña-Sàez. Corregidor Escofet, 39FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Bendicho-Isanta. Passeig de Ronda, 139De 22.00 a 09.00 hVillalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta)AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 4 =Blets 4 =Bedoll 0 =Bruc 0 =Castanyer 0 AFaig 0 =Pi 1 =Plantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure / Alsina 2 =Troana 0 AXiprer 1 =Alternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 17 al 23 de junyNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaAvuinoacabaremdefernetilesprecipitacionstornaranaserpresentsDesprés d’una petita treva, torna l’aigua abona part del territori lleidatà. Així, a migmatí augmentarà la nuvolositat amb elcreixement de de nuvolades que començarana deixar precipitacions, que cauran en formade ràfecs i ruixats i, en alguns casos, no esdescarta que vagin acompanyats de tempestai calamarsa. Les mínimes seran semblants ales d’avui,mentre que les màximes arribaran avalors de 21 graus al Pirineu i 27 a la Plana.06.45 h21.48 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDISSABTE DIUMENGE02DINTERÈS BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013
 3. 3. L’Arannecessitarà4milionsd’eurosperreferlescarreteresmalmesesLa C-28 i la N-230, que ahir esvan poder reobrir parcialment, són lesvies més afectades per la riuadaREDACCIÓ. VIELHAQuatremilionsd’euros.Éslapri-mera xifra que hem sentit delsdanysocasionatsperlesriuadesi inundacions a laVal d’Aran. Lava donar ahir el Síndic d’Aran,CarlesBarrera,referint-sealquecostarà reparar les carreteres icamins malmesos per l’aigua.Pertant,estractad’unaxifraencaraaproximada,afaltadeferunaavaluaciógeneraldetotselsdanys. Les dues vies més afec-tades són la C-28 i la N-230. Laprimera té dos punts crítics, unentreGaròsiGessaiunaltreen-treSalardúiArties.LaN-230es-tà en molt mal estat de Les a lafrontera francesa. Per aquestavia, que ahir es va poder reobriral trànsit (si bé continua talladaper a vehicles pesants), hi pas-sendiàriamentuns600vehiclesentre Vielha i França. També hiha moltes vies secundàries queestan en risc de patir esfondra-mentsiperaquestmotiunoméstenenoperatiuuncarril.LaC-28és una de les vies on des d’ahires dóna pas alternatiu als vehi-cles arran dels esfondramentsquehasofertacausadeldesbor-dament dels rius.Perlasevabanda,lavicepre-sident del Govern, Joana Or-tega, que ahir va visitar els nu-clis de Les i Bossòst, incomuni-cats fins dimecres per lesriuades, va parlar amb els veïnsi va recollir les seves impressi-ons.LavicepresidentavadirqueelGovernfaràunavaloracióge-neral de les afectacions i no ac-tuarà parcialment depenent delLa vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, saludant el propietari d’un establiment cobert de fangMARTA LLUVICH (ACN)LaneuquequedapodriaprovocarmésriuadesL’AgènciaEstataldeMeteorolo-gia (Aemet)va advertir ahir quel’episodi de riuades i inundaci-ons a la Val d’Aran es podria re-petirproperament,perquèenca-ra queda molta neu a les mun-tanyes.Totiaixí,consideradifícilque es torni a produir la coinci-dència d’un fort i ràpid desgelambunepisodideplugesinten-sesiprolongades.Aixíhovaex-plicar Antonio Conesa, delegatde l’Aemet a Catalunya, que vaatribuirl’episodidedimartsmésal desgel per les grans quan-titats de neu acumulada a l’hi-vern i primavera que a les plu-ges.Totiaixí,enlesproperesho-res i dies es podrien tornar aproduirprecipitacions,enalgunscasos intenses.Segons Conesa, els volumsde neu acumulada a les munta-nyeshanestatexcepcionals,quehan fet que aquest juny quedimoltamésneudel’habitual.Lesaltes temperatures de dissabtea dilluns passat, i les pluges noexcessivament intenses però símolt prolongades a partir de di-lluns al vespre va fer desbordarels rius. Tot i això, Conesa con-sidera que la Confederació Hi-drogràficadel’Ebrejahohauriad’haver previst.PETICIÓ DEL SECTOR DE L’HOSTALERIALa Federació d’Hosteleria deLleida demana que no es co-bri la taxa turística a la Vald’Arandurantdosanys.Elseupresident, Juan Antonio Ser-rano,vasubratllarqueaques-taseriaunasolució“ràpida”i“eficaç” perquè els empresa-ris “poguessin utilitzaraquestsrecursosperfinançarlessevesinfraestructuresobéperquè els clients no l’haginde pagar”, va dir Serrano. Ai-xí mateix, Serrano va indicarqueel90%delsestablimentsestan en ple funcionament ique només s’ha anul·lat un10% de les reserves peraquestcapdesetmanaiSantJoan. Segons va puntualitzarel president de la Federaciód’Hosteleria de Lleida, dels 8càmpings que hi ha a la Vald’Aran, 6 estan afectats, delsquals5nopodranobrirpossi-blementduranttotalatempo-radad’estiu.Enaquestsentit,recomanen que les reserveses desviïn als càmpings queno estan afectats.Serrano va indicar quetambé hi ha 20 restaurantsafectats, que “d’aquí a poctemps”podrantornarafunci-onar, excepte un. Els hotelstambé podran tornar a funci-onar aviat menys alguns quehanpatitinundacionsalsbai-xos i que tardaran una micamés a tornar a la normalitat.ElpresidentdelaFederacióvavolertransmetreunmissatgetranquil·litzador dient quetot i les greus inundacions el90%delsserveisestanfunci-onantambnormalitatinoméss’han anul·lat un 10% de lesreserves per aquests dies.Un dels establiments que han quedat afectats per les riuadesDemanennocobrarlataxaturísticadurant2anysTotes dues vies esreobren parcialmentMunicipis com Les, quees queixa del tracterebut, i Bossòst estavenincomunicatsLa vicepresidentavisita pobles afectatsDefensa que cal fer unavaloració global delsdanys ocasionats per lesinundacionsDeclaració de zonacatastròficaEls veïns argumentenque necessiten ajudesurgents per recuperar-sesectorodelpoble.Ortegavaafe-girques’hauràd’avaluardema-nera global l’estat de la Vall perdonar-hi una resposta general.La vicepresidenta va felicitarels veïns pel comportament da-vantlesriuadesinohaverdela-mentar cap víctima mortal i elsva demanar que ningú posi enrisc la seva vida per intentarsalvar propietats.La vicepresidenta va dir quearaelquecalferéstreballarper-què la Val d’Aran torni a ser unreferent. Ortega esva trobar unpaisatge desolador on el fang iles destrosses són els protago-nistes. I molta gent netejant elsdesperfectesdelesriuadesiani-matspercontinuarendavanttotilesdificultatsquearamateixte-nen.Davant la possibilitat de de-manar la declaració de zona ca-tastròfica, els veïns sostenenqueelquenecessitensónajudesimmediates per recuperar-se.“No podem esperar”, afirmen.Calafegirqueahirs’haviapo-gutrestablirelsubministramentd’aigua, gas, electricitat i te-lèfon a la majoria d’abonats.Quantalstrescentenarsdeper-sones que encara no havien po-gut tornar a casa, bona part perfihanpogutfer-hinitavui.Sibéencara hi havia unes 88 perso-nesqueahircontinuavenevacu-ades fruit dels desbordaments.Elmunicipionn’hihamésésLes,ques’haqueixatdeltracterebutper les administracions.BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201303AVUI
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esCartes al directorSobre la cultura dels maies sesap molt, encara que no tot.Quantitat d’història està perdescobrir.Unadelesincògnites,potserlamésimportant,ésd’onprocedeixen? Es té coneixemque el seu origen és Àsia, delcentre del continent asiàtic. Pe-rò res més. Pel contra, dels cos-tums en la taula i dels alimentsmés emprats en la condimenta-ció dels plats, existeix una àm-pliainformaciósobreaquestte-ma.Elblatdemoro,queteniaunagranimportànciareligiosaperaells, era la base de la seva sub-sistència, aconseguint ambaquest una infinitat de variatspreparatsculinaris,arribantare-presentar el 70% dels alimentsconsumitsenlessevesdiferentscomunitats, i permetent aaquests tenir una dieta nutrici-onal molt completa, combina’n-ho amb altres aliments comunscomlesmongetesnegres,laca-rabassa i els pebrots.Els maies, que eren molt hà-bilsenelcampdelesmatemàti-ques, l’astronomia i en la cons-trucciódepiràmides,creienqueLaAudienciaNacionalharecha-zado un recurso interpuestopor Soraya Sáenz de Santama-ría pidiendo la condena por unescrachemontadojuntoasudo-micilio. No parece justo el ar-chivo de esa denuncia.La palabra escrache (acoso,ataque)hastaahoradesconoci-da, se ha hecho recientementefamosa.Significa,comoessabi-do, que una sola persona o mi-llares de ellas pueden manifes-tarse, sin violencia, en el do-micilio o despacho de unrepresentanteofuncionariopú-blico, para protestar, sin violen-cia, repetimos, por sus actuaci-ones públicas. Este episodio deser notificadas con una ciertaantelación. Creemos que todoescrache,conmásdeunaperso-na asistente, es una manifesta-ción pública que debe ser regu-lada como tal. He aquí unas cu-antas razones jurídicas:1a: Si el escrache es una ma-nifestación pública (¿qué es si-no?) debe contar con la notifi-cación y autorización previa delaAdministración, la cual será ono será concedida en virtud devariascircunstanciasquelapro-pia Administración conoce (co-mo la coincidencia con otra ma-nifestación, la existencia de pe-ligrofísico,amplituddelascalleso crierios de orden público...).2a: Como manifestación, al-guiendebeserelresponsableju-rídico, civil y penal de los dañoseconómicosomoralesquepue-dan ocurran en el escrache. Ad-ministracioneseinteresadosac-tivos y pasivos deben conocerpreviamentelosnombresyape-llidos de los responsables de lacelebración subsiguiente.3a: No puede aceptarse unaocupaciónindefinida“porpartedeunosciudadanos”deunbiendedominiooserviciopúblico,enperjuicio de otros ciudadanosque también lo tienen. Si no seregulayonopodré,aunquequie-ra, dar un apoyo moral a JoséIgnacio, porque el frontal de sucasa estará ocupado por un es-crache que ha decidido convo-carlo; eso sí, sin violencia, paratodo ese mes, para todo un añoo para un decenio seguido.4a:Elescrache,queahoraal-gunos justifican con el DerechoConstitucionaldeManifestacióno Libertad de Expresión, tam-bién afecta, y negativamente,otros derechos también consti-tucionalesdelosafectados.Porejemplo, al derecho de propie-dad o al de posesión de los ciu-dadanos escracheados, que venobstaculizadoselderechoausarsus servidumbres de paso (sali-dasyentradasasudomicilio,vi-vienda o despacho). Si ademáselescrachesecelebraanteunin-muebledevariospisos,susefec-tos se extienden al resto de losvecinos del político o funciona-rio escracheado, que nada ti-enenqueverconlaconductapo-lítica de su vecino escracheado.5a: La ocupación normal deespacios públicos por parte delosdemásciudadanosnormaleso pacíficos, léanse mercadillos,tenderetes,badenes,terrazasdebares, vallas... se efectúa tras elcorrespondiente pago de tasaso impuestos que no abonan, encambio,losignotosorganizado-resasistentesaesosescraches.Quizássiseexigierantasasalosconvocantessolventaría,enpar-te,elproblemadeldéficitpresu-puestario…Seguramente, regular el es-cracheexigirálamodificacióndealgunas leyes, como el CódigoPenalyotrasquedeberánhacer-se,yademásurgentemente,por-queelEstadodeDerechogaran-tiza, y debe, no solo la libertadde expresión o el de manifesta-ción, sino también otros de-rechos, como el de propiedad,el de responsabilidad, el de se-guridad jurídica o el de la inti-midad personal, entre otros.Tengan presente, autorida-des, magistrados, progresistaso los indignados de turno, quemientrasnoserestrinjaoprohí-baelescracheseestá,dehecho,amparando,protegiendoocon-sintiendo otros escraches, aho-ra prohibidos, como el botellón,esafiestajuvenilqueocupaam-plísimos espacios públicos, co-mo los mismísimos escraches.el blat de moro va ser original-mentocultatdelahumanitatso-ta la muntanya o en una rocagran i que solament era acces-sible per a les formigues.Segons el mite, l’existènciadel blat de morova ser reveladaa aquests per animals, encaraquel’espècieexactacanviaambles diferents versions de la his-tòria, segons posa de manifestAlane Michaelson al portald’Ehowenespañol.Enlafacetareligiosamaiaescreia que els déus van crear alshomes a partir de la farina del’espècie de Zea mays i la sangd’aquests, la qual cosa conver-tia, literalment, en els nens delblat de moro. El déu maiad’aquesta planta gramínia erarepresentat com un home joveambcabellsolt,simbolitzantlesbarbes del blat de moro. Era re-tratatcomundéuindefenscon-tra els atacs d’ocells, insectes ialtrescriatures.AAmèricaCen-tral, actualment, viuen uns 4,5milionsdedescendentsd’aques-ta civilització.LafarinadeblatdemoroilasangdelsmaiesSoraya, o el más cercano de Jo-sé Ignacio Llorens, ponen deactualidad la posible ilegaliza-ción del escrache aunque, porsupuesto, sabemos la cober-turaconstitucionalquetienenenEspaña la Libertad de Manifes-taciónydeExpresiónquealeganlosimpulsoresdelosescraches,que de entrada calificamos deabusiva.Hayque regular, el escrache.Sinoseregulaesaclasedeaco-so se derivará a una ocupaciónperpetuadeunavíapúblicaque,mientras dure, niega su uso aotras personas que también te-nemos derecho a ocuparla. Setrata, por tanto, de una contra-dicción de intereses -entre ellosy nosotros- que se habrá de re-gular para evitar que unos mo-nopolicen y hagan suyas las ca-lles,enperjuiciodelosotrosquetambién tenemos derecho ausarlas -como los escracheros-cuando nos dé la gana.Laconsecuencialógicadees-ta contraposición de interesessolopuedeserlanecesariaapro-bación o autorización para ocu-parcalles,plazas,acerasocami-nos, como ocurre con las mani-festacionespúblicas,quedebenDrogues a l’abastM. Conxa Montagud. Lleida.Sembla molt positiva la cam-panya sobre les seqüeles ne-fastes del tabaquisme però,malauradament, aquesta ad-dicció és tan forta que milersdepersonesnosóncapacesdedeixar-la. Fins i tot ha crescutelnombrededonesid’adoles-cents que estan adquirintaquesthàbit.Peròtambéhihaunaltretipusdedroga,segonselsespecialistestanlegalcomperillosa, que s’ha estès comunatacad’oli...Parlodel’alco-hol, un problema que ens per-segueixdesdelainfantesa.Nohi ha esdeveniment lúdic, fa-miliarosocialenelqualnocor-ri copiosament el suc de raïmi, per desgràcia, la jovenallaacaba assumint que no hi hadiversiósiunnoacaba,comsesoldirara,col·locat(abansse’ndeia, simplement, borratxo).Els mitjans l’omplen de lloan-cesielsesportistesd’elitcele-bren sovint els seus triomfsamb un excés d’alcohol, do-nant així un trist exemple a lajoventut. Aquells que fona-mentenelseugrannegocitanten el tabac como en l’alcohol(inclòs l’Estat) no renuncia-ran a la gallina dels ous d’orperò, com a mínim, els adultsresponsables podem mesurarel nostre propi consum i, al-hora, informar els més jovessobre les possibles conse-qüènciesdelescitadesaddic-cions. És vergonyós compro-var com actualment nenes inensde10od’11anysjaestanentrant en aquest mercat in-salubre. De drogues pernicio-ses n’hi ha moltes, però algu-nes les posem nosaltres ma-teixos a l’abast dels nostresfills,aquestsfillsquediemqueestimem tant...‘Qüidém l’ha yengüa’Alumnes 1r Batxillerat Arabell.Volem mostrar la nostra críti-ca envers el desinterès delsciutadans a l’hora d’utilitzarla llengua catalana, especial-ment pel que fa a l’ortografia.Al llarg del curs, en l’assigna-turad’habilitatslingüístiques,hem realitzat uns projectesque consistien a cercar faltesen diferents àmbits de la vidaquotidiana, com anuncis, di-plomes, documents adminis-tratius...I,malauradament,enshemendutunagransorpresa.Cadascunahaviadebuscarunmínim de 10 faltes cada tri-mestre i, i tot i que al principiens va semblar molt difícil, vaser bufar i fer ampolles. Hemtrobatmésde200faltesentre9persones.Qüestiódedeixa-desa o de falta de coneixe-ments? Podem permetre quela Generalitat cometi faltesquan redacta els documentsoficials? Coneixen els funcio-narisl’Optimot?SiemdicMer-cè, per què en un diploma ofi-cials’adrecenamicomaMer-çe? També n’hem detectat encartellspublicitaris(emproba-dorsperemprovadors),enen-titatsbancàries(avìsperavís)i en rètols de botigues i denoms de carrers (Bilot per Vi-lot o tarde per tarda).Creiem que hi ha falta d’inte-rèsal’horaderedactarperdi-ferents motius: costa menysescriure malament que preo-cupar-se de buscar la paraulacorrecta.Elsmitjansnosónunmodel perquè els seus escritsestan plens de faltes, fins i toten traduccions d’obres literà-riesn’hemtrobat!Totselspro-fessors han de saber parlard’una manera correcta, desde totes les matèries s’ense-nya llengua, però això no voldirques’hagideretallarhoresa l’assignatura de català a alBatxillerat. De 3 hores hempassat a 2 setmanals i el con-tingut segueix sent el mateixo més ampliat. Si tothom quees presenta a les proves PAUs’ha d’examinar de català i el80%delanotaéscomprensiólectora i expressió escrita, ons’hand’aplicartotselsnostresconeixements (i també els or-togràfics), no podríem ampli-ar les hores per reforçaraquests aspectes tan impor-tants i que gairebé no es tre-ballen? Només ens queda dir:Qüidém l’ha yengüa!LosescrachesEnric Ribera GabandéPeriodistagastronòmicJuan Besa EsteveExdiputat al Parlament de Catalunya(1980-1984) i militant del PPEl déu maiad’aquesta gramíniaera representat comun home jove amb elcabell solt
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013El Departament d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Alimentaciói Medi Natural (DAAM) fomen-ta la innovació com a importantmotor per al sector agroalimen-tari, amb l’objectiu que aquestsector sigui més fort i competi-tiu, i poder fer així front als rep-tesplantejatsenl’actualitat.Peraixò, a través de l’Institut deRecerca i Tecnologia Agroali-mentàries (IRTA), està potenci-ant línies d’actuació com la re-cerca i la transferència tecnolò-gica.Aquest Govern té molt claraquina és la missió de l’IRTA (es-tablerta a la Llei 4/2009): con-tribuir a la modernització, lacompetitivitat i el desenvolupa-mentsostenibledelsectoragro-alimentari, i al proveïment d’ali-mentssansidequalitatalscon-sumidors.Pertotaixò,sapmoltdegreul’intentd’instrumentalitzacióenclau política de l’IRTA que hanrealitzat determinades forcespolítiques de l’oposició, en elsentit de voler interferir en elsòrgans de govern de l’IRTA perinteressos partidistes, a propò-sit del trasllat de tres investiga-dorsdedicatsalaGenèticaiMi-llora Animal, que fins ara esta-ven a Lleida, a les instal·lacionsde Torre Marimon, a Caldes deMontbui (Barcelona).Voldríem pensar que tot ple-gat es deu a la manca de pers-pectiva que fa que determinatsplantejaments polítics pateixind’unamancadevisiódepaís,desector i d’allò que és realmentimportant i que la seva visió li-mitada per una lent que nomésbusca el rendiment electora-lista a curt termini, faci que lesfulles dels arbres no els deixinveureelbosc.Opotseresquenoel volen veure...Resultaespecialmentincohe-rent que determinats grups po-lítics, que van aprovar al Parla-ment de Catalunya la Llei4/2009 que regula l’activitatdel’institut,facinaraescarafallsi manifestacions a la premsa iposin en qüestió les decisionsqueprenladirecciódel’IRTAso-brelautilitzacióderecursoshu-mans,d’acordambl’esmentadallei, amb un únic objectiu: donarservei al sector i les empresesallà on ho necessita per enfortirel nostre teixit empresarial i im-pulsar la competitivitat de lesnostres empreses en l’àmbitagroalimentari.I encara resulta més incohe-rent que s’instrumentalitzi elfuncionamentdelqueésundelsprincipals centres de referènciainternacional enl’àmbitdelsec-tor agroalimentari precisamentper la flexibilitat que ha demos-trataraisempreal’horad’aten-drelesnecessitatsdelesempre-ses i institucions a les que pres-taelsseusserveisenunexemplede lideratge clar en l’àmbit de lacol·laboració público-privada.S’acusa el Govern actual dedesmantellarl’IRTAaLleida.Resmés fals! Vull recordar als quearacritiquenladecisiópresaqueen total 90 persones de l’IRTAhan estat implicades, al llarg delasevahistòria(tambéquanhangovernat algunes d’aquestesforces polítiques que ara criti-quen el que ells han fet abans)enreorganitzacionsestructuralsque han suposat mobilitat fun-cional del seus equips tècnicsprecisament per apropar-ne elserveiilagestióallàoneralade-manda del seu mercat.Aquestdarrertrasllatdeper-sonaldel’IRTAs’habasatencri-teristècnicsid’eficàciaenlages-tió que desenvolupa l’institut.Es tracta d’un canvi d’ubicaciód’uns investigadors que té coma únic objectiu la concentracióde tots els efectius humansd’una determinada línia de re-cerca(ladegenèticaanimalquedesdefaanysnotécapcontrac-teaLleida)alademandarealdelsector empresarial que, enaquestcas,actualmentésaBar-celona i Girona.Això no significa, de cap ma-nera, desmantellar la presènciadel’IRTAaLleida,onelsdarrersanys han augmentat els diver-sos projectes de col·laboracióamb la Universitat de Lleida(UdL) i, especialment, tant enl’àmbit del porcí (cal recordarqueesmantenenelscentresquetenim a Lleida mateix i a Alcar-ràs) o el que s’ha iniciat amb elprojecteFruitcentre,queseràin-augurat ben aviat, mantenint elcompromís del DAAM amb elsector. En aquest sentit, es volfer del Fruitcentre un referenteuropeu i mundial de la cadenade fruita.Peraconseguiraquestobjec-tiu,l’IRTAubicaràalFruitcentreels departaments de Postco-llita, Fruites i Verdures Proces-sades,TecnologiadelsAlimentsi Enginyeria del Fred. Per això,seran traslladats els investiga-dorsdecultiuinvitrodesdel’IR-TA-Centre de Recerca en Agri-genòmica de Bellaterra.L’IRTAhaposatLleidaala1afira de l’agroalimentacióPertant,decapmaneraesvolminvar la capacitat competitivadeLleidaenl’àmbitagroalimen-tari. No es pot oblidar que l’IR-TA ha ajudat a col·locar Lleida ala primera fila de la produccióagroalimentària catalana i es-tatal.I,amés,ambelFruitcentrelacapital lleidatana serà la puntade llança de la innovació fructí-colaentotselsseuscamps,ambelqueaixòcomportaràperalesempreses,cooperativesi,ende-finitiva, per al sector de la fruitad’aquesta zona.En unes circumstàncies difí-cilsperaCatalunyadesdelpuntde vista econòmic, quan totshauríem de remar cap a l’objec-tiu comú de la recuperació, re-sulta inadmissible que els quevandefensarunmodeld’empre-saques’adaptialesnecessitatsdel sector, critiquin ara deci-sions que pren aquesta empre-sa amb criteris d’eficàcia tècni-caieficiènciaempresarial,enunmoment econòmicament de-licatenquèlarealitatensdema-na ser flexibles i adaptar-nos ales necessitats del mercat perpoder ser competitius.En primer lloc, perquè fa mala un organisme de recerca de laGeneralitatdeCatalunyaquehaestat i és modèlic per diversesraons, i ha aconseguit un granprestigi. I en segon lloc, perquèd’aquestamaneraesposenpalsalesrodesd’unaeconomiaagro-alimentària que necessita mésquemaitenirelsseusfonamentsen el coneixement, la recerca, lainnovació i la transferència tec-nològica; i assolir una projeccióinternacionalquepermetialnos-tre país ser cada vegada méscompetitiu en el mercat global.IRTA:quanlesfullesnodeixenveureelbosc...DIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialEl mite que Girona era la demarcació amb més independentistes ja ha passat a la història, simés no, després de conèixer les dades del darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinio, queassegura que el 67% dels lleidatans, en el cas que avui mateix se celebrés un referèndumsobre la independència de Catalunya, votaria a favor. La xifra -que equival a pràcticament 2 decada 3 votants- supera amb escreix la mitjana catalana, que és del 55,6%. A més, l’enquestadiu que sols el 12,7% dels lleidatans votarien en contra. La paradoxa sorgeix quan el sondeiges fa públic l’endemà que l’ANC anuncia la cadena humana Via Catalana que l’11-S resseguiràtot el litoral a través de 86 municipis, lògicament, cap de Lleida. Paradoxa o contradicció?s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).Lleida,lamésindependentistaJosep Maria Pelegrí i AixutConseller d’Agricultura,Ramaderia, Pesca, Ali-mentació i Medi NaturalAiguaióssosalPirineuDavid Colell OrritEscriptor ecologistaAquesta mateixa setmana quela Val d’Aran, l’Alta Ribagorça iels Pallars han patit inundaci-ons greus, els mitjans antiós esfeienressòdepresumptesatacsd’aquest mamífer a quatre ove-lles.Quina importància té aixòamblesdestrossescausadespeldesbordament dels rius? 260evacuats, 4.400 abonats sensellum, ponts i carreteres malme-sos…Parlemdemilionsd’eurosque han anat riu avall. I, encararai,quenos’hanperdutvideshu-manes.Aquestacatàstrofehaocupatelstitularsque,horesabans,en-capçalaven quatre ovelles mor-tes que, segons laversió oficial,haurien estat víctimes dels ós-sos.Com pot ser que un acte dedepredació, que s’encoloma al’ós sense proves concloents,ocupi titulars i es qualifiqui dedanyodisgust.Perconsegüent,ambquinsadjectiuss’hauriendequalificarlesriuadesoaltresca-tàstrofes similars?Apuntaran, aquests mitjansde comunicació sensacionalis-tes, a algun culpable d’agreujarels danys produïts per les inun-dacions, com ara les represesdels rius de les hidroelèctriquesquetaponenelcursnaturaldelsrius i faciliten els desborda-ments?El dit sempre assenyala l’ósEn canvi, quan mor una ove-lla,encaraquenotinguinniideade la causa, sempre tenen el dita punt per assenyalar l’ós. Maise’ls ha ocorregut que l’autorde les morts o pèrdues de capsbestiar podria ser algun pobregos abandonat per caçadors opels mateixos ramaders?L’óssemblaqueestiguialdar-rere de tots els mals de la mun-tanya. Ni el canvi climàtic, ni elsmoviments de terres a les pis-tes d’esquí, ni la urbanitzaciódins la zona de seguretat delscursos d’aigua, ni les preses hi-droelèctriques tenen cap res-ponsabilitat del que ha passat?Per què es criminalitza l’ós,un dels majors reclams turísticsque tenim, i es deixen impunesles veritables plagues del Piri-neu?
 6. 6. REDACCIÓ. LLEIDAL’Associació professional Do-centsInterinsdeLleida(DILL)hapresentat aquesta setmana alDepartament d’Ensenyament aLleidaunrequerimentenelqualdemana que s’investiguin pre-sumptes adjudicacions irregu-larsdurantaquestcurs2012/13.El requeriment s’ha formulatdesprésqueelDILLdenunciéselgenerenunescritdereclamaciói al març en una reunió ambaquests Serveis Territorials lapresumptaadjudicacióirregularde places i demanés el compli-mentdelanormativaentotselscasos de nomenaments d’inte-rins.Lesreclamacionsnovanseratesesiarrandelressòdelsmit-jans van rebre més dades sobremés assignacions irregulars.El president de la Diputació, Joan Reñé, va visitar ahir l’escolaL’escolaPlançós’ubicaràalatardoralaCaparrellaEs tracta d’un espai cedit per la Diputació de LleidaSALVADOR MIRET(ACN). LLEIDAEl president de la Diputació deLleida,JoanReñé,vavisitarahiralmatílesinstal·lacionsdelcom-plex de la Caparrella de la capi-taldelSegriàquel’enssupramu-nicipal ha cedit a l’AssociacióPlançó per tal que pugui acollira partir de la tardor l’escolad’educació especial per a nens ijoves autistes d’aquesta en-titat.Actualment, l’escola Plançócompta amb 22 alumnes tot iqueamblesnovesinstal·lacionsenpodràacollirfinsa40,segonsles exigències del Departamentd’Educació. Per altra banda,Plançó preveu finalitzar al 2015laconstrucciódelaresidènciadelaBordetaperautistes,lesobresde la qual van començar fa al-guns anys.Enaquestsentit,durantlavi-sitaReñévadestacarquealum-nes i professionals disposarand’un espai “més gran, còmode idigne” que fins ara.RequerimentdedocentsinterinsperadjudicacionsReclamen que s’investiguin casos d’aquest curs75.000€delfonsFEDERdelaUEpelParcCientíficPer impulsar tecnologia basada en Cloud ComputingREDACCIÓ. LLEIDAEl ConsorcidelParcCientíficdeLleida ha aconseguit 75.000 €de fons FEDER de la UE per aldesenvolupamentd’unainfraes-tructura tecnològica basada enCloudComputing.ElParcparti-cipaenelprojecteDesenvolupa-ment d’una xarxa d’infraestruc-tures federades per a la genera-ció de serveis de virtualitzacióde llocs de treball, liderat per laFundacióndelCentrodeSuper-computación de Castilla y Leóni amb la participació de 5 socismés: la UdL, la Université deMontpellier(França),laAgrupa-ciónEmpresarialInnovadorapa-ralaSeguridaddelasRedesylosSistemasdeInformación(Casti-lla y León), Inova-ria- Associa-çao de Empresas para uma Re-de de Inovaçao em Aveiro As-sociaçaoempresarial(Portugal).TerceratacalaseudelPPennomésunmesimigLa seu del Partit Popular de Lleida ha patit un tercer atac ennomés un mes i mig. La porta de l’entrada a l’edifici de la plaçaSantJoans’hatornataveureavuibrutadepintadesofensives.Punset,alaJornadaAnualdelClubEsadeAlumniEl comunicador científic Eduard Punset va pronunciar ahir alvesprelaconferènciaSomdiferentsdelarestad’animals’?coma convidat de laVJornada Anual del Club Lleida Esade Alumni.PPSUBDELEGACIÓ DEL GOVERNDIPUTACIÓ DE LLEIDAAGÈNCIES. BARCELONAEl secretari general d’Universi-tats,AntoniCastellà,vaanunci-ar que el govern recomana a lacomissió coordinadora de lesproves d’accés a la universitat(PAU, més coneguda com a Se-lectivitat)queofereixials10.000estudiants que s’han examinatde l’assignatura de matemàti-quesdeselectivitatl’opciódere-petir l’examen.Durant la prova es va comu-nicaralsalumnesquehihaviaunerror en l’enunciat, però l’anàli-si d’aquest procés no ha pogutassegurar que tots ells tingues-sin des de llavors el mateixtemps per fer aquesta rectifica-ció.Per tant, des de la Generali-tatdeCatalunya escreuquenos’hagarantit“laigualtatd’opor-tunitats”.Un greuge que calcorregirEl Govern creu que nos’ha garantit la igualtatd’oportunitatsSi es fa nou examen,a partir del dia 28La possibilitat derepetir-lo tindria llocdesprés de saber la nota1r cop en 23 anys quees repetiria la provaNo hi ha antecedentsd’un cas d’aquestescaracterístiquesElGovernrecomanapoderrepetirl’examende‘mates’aselectivitatL’opció seriavoluntària i es podria fer un cop sabuda la notaNOU EXAMEN A FINAL DE MESElnouexamenesfariauncopconegudes les notes, el 28 dejuny, i només per als alumnesque ho demanessin.És la primera vegada en 23anys que una prova d’aquestescaracterístiques es podria repe-tir.L’errada en l’enunciat va co-mençar a córrer el mateix di-marts de la setmana passada através de les denúncies fetespels alumnes a les xarxes soci-als, sobretot a Facebook i Twit-ter,peròdesdel’organitzaciódelesprovesesvadirenunprimermoment que tot i que segonsquina lectura es feia es podiainterpretar com un error, en capcas afectava a la resolució delproblemaenqüestió,defensantaixí la validesa de l’enunciat del’equació.NoumasteralaUdL,araengestióadministrativaREDACCIÓ. LLEIDALa Facultat de Dret i EconomiadelaUdLimpartirà,elcurs2014-2015, un màster oficial en Ges-tió2a,convertint-seaixíenlase-gona universitat de pública deCatalunyaenoferir-lo.Ahiresvasignar el conveni amb Col·legiOficial de Gestors Administra-tius de Catalunya.Novalíniad’ajutsperrehabilitatedificisvellsREDACCIÓ. LLEIDAL’AjuntamentdeLleidaobreunanova línia d’ajuts per rehabilitaredificis del Centre Històric deLleida. Així, podran ser objectede subvenció d’un màxim de8.000 euros aquelles actua-cions que s’hagin de fer als im-moblesperraonsestructuralsar-ran d’unTEDI o ITE.ApresópercometrefurtsirobatorisambviolènciaREDACCIÓ. LLEIDAEls Mossos d’Esquadra van de-tenir un veí de Lleida acusat decometre tres robatoris amb vio-lènciaitresfurtscomesosenplecarrer a la ciutat Lleida. L’arres-tat, que en tots els casos es vaendurtelèfonsmòbils,vaingres-sar aquest dimecres a la presóper ordre judicial.06LLEIDA BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013
 7. 7. PUBLICITATGairebé7decada10lleidatansvotariaafavordelaindependènciaLes comarques que Lleida són les més favorables a separar-se d’Espanya, segons l’enquesta del CEOLOURDES CARDONA. LLEIDAEls lleidatans són els més inde-pendentistes de tot Catalunya.Si demà se celebrés un referèn-dum sobre la independència deCatalunya,el67%delslleidatanshivotariaafavor.Sóndadesdeldarrer baròmetre del Centred’Estudis d’Opinió (CEO).Aquestaxifrasuperaen11puntsla mitjana catalana, situada enel55,6%,itambéelrecolzamenta les comarques gironines, quea l’imaginari col·lectiu es tenienperlesmésfavorablesalasepa-raciód’Espanya.Percontra,tansols el 12,7% dels lleidatans hivotariaencontraiunaltre12,7%s’abstindria o no aniria a votar.Aquestes dades ahir van ferbullirlesxarxessocials.Elstuit-tairesqualificavenlesxifresob-tingudes a Lleida “d’espectacu-lars”. Potser per aquest motiu,moltslleidatansactiusenelmónvirtual van mostrar obertamentla seva decepció en conèixer elrecorregutdelacadenahumanaquel’AssembleaNacionalCata-lana(ANC)organitzaperaquestOnzedeSetembre(vegeurecor-regut a la imatge).Iésqueel57%delsciutadansde Lleida pensa que Catalunyahauria de ser un estat indepen-dent (cosa que creu el 47% delscatalans),un20,2%apostaper-què fos un estat dins una Espa-nya federal, un 15,5%, una co-munitatautònomadinsEspanya(comara)itansolsun3,5%vol-driaqueCatalunyafosunaregióespanyola. Aquestes xifres de-mostren un cop més, que elsadeptes a la independència aLleida no paren de créixer.A més a més, davant la pre-gunta de com creuen que seriael nivell de vida dels catalans siCatalunya fos un país indepen-dent, el 61% creu que seria mi-llorqueara,tansolscreuquese-ria pitjor un 15,5% dels lleida-tans.Defet,igualquelamajoriadecatalans,el76%delsveïnsdeles comarques de Lleida estàdescontentalnivelld’autonomiaque ha assolit Catalunya.Aixímateix,el38,7%delsllei-datans se senten només cata-lansiel29,2%méscatalansqueespanyols. Tan sols manifestenel contrari el 2,5% i un 2% afir-ma sentir-se tan sols espanyol.Només el 12,7% hivotaria en contraEl 57% pensa queCatalunya hauria de serun estat independentQuatre de cada deu,només catalansEl 61% defensa que elseu nivell de vida seriamillor que l’actualL’ANC“exclou”LleidadelacadenahumanaL’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va presentar dimecres elrecorregutdelacadenahumanaperlaindependènciade400qui-lòmetres que el proper Onze Setembre unirà 86 municipis cata-lans. Cap d’ells, però, de les comarques de Lleida.NACIODIGITAL.CATBONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201307COMARQUES
 8. 8. L.CORTÉS (ACN). BALAGUERLa Comissió d’Urbanisme cele-brada ahir a Balaguer va rebut-jar el Pla d’Ordenació Urbanís-tica Municipal (POUM) presen-tat per l’Ajuntament de lesVallsd’Aguilar. Segons el directorgenerald’OrdenaciódelTerrito-ri i Urbanisme, Agustí Serra, calaprovar plans que fomentin elturisme rural en zones d’altamuntanya per recuperar els nu-clis abandonats que hi ha a l’AltUrgell i el POUM presentat perles Valls d’Aguilar “limitava”aquesta promoció.Urbanisme es va oferir percol·laborar amb l’Ajuntamentd’aquest terme municipal, quecompta amb 13 nuclis distribu-ïts en 12.400 hectàrees peròambnomés300habitants,amb“nombrosos”nuclisicasesdes-habitades i que una de les ma-neres de repoblar aquestes zo-nesseriaaprovarunPOUMquefacilités la rehabilitació d’habi-tatges per destinar-los al turis-me rural i potenciar així el sec-tor terciari. Per aquest motiu iper petició de l’alcaldessa deles Valls d’Aguilar, Urbanismecol·laborarà amb l’Ajuntamentper redactar un POUM adient iquepuguiaplicar-se,després,aaltres zones d’alta muntanyaque ho necessitin.Aquest va ser un dels puntsmés debatuts ahir durant la Co-missió d’Urbanisme que es vacelebrar a Balaguer, en el marcde les sessions en itinerànciad’aquest òrgan. Aquesta va serla segona descentralitzada jaquelaprimeravatenirllocelmespassat a Cervera.Durant la Comissió d’Urba-nisme també es va aprovar unpla especial urbanístic per talque l’empresa Fitó instal·li unnou centre d’emmagatzematgei processat de llavors a les ca-ses de Barbens per dur a termeproduccióagrícola.L’empresahiinvertirà 9 milions d’euros, unaxifra “molt important”, segonsSerra, en temps de crisi, i pertant, “una bona notícia pel ter-ritori”.Finalment, entre d’altrespunts, també es va aprovar laconstrucció d’un embarcadorper a activitats nàutiques a laBaronia de Rialbque es preveuentri en funcionament aquestmateix estiu.AssaltenunacasaalaSeuin’extorqueixenl’inquilíPretenien cobrar un deute pendent amb lavíctimaREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLEls Mossos d’Esquadra van de-tenir el 13 de junya la Seu d’Ur-gell, dos homes residents a An-dorra de nacionalitat portugue-sa, de 42 i 24 anys, com apresumptesautorsdelsdelictesdeviolaciódedomiciliiextorsió,i una falta de lesions.La policia va obrir una inves-tigacióentenirconeixementqueel 10 de juny dos persones vanentrar de manera violenta, des-prés d’esbotzar la porta, en undomicilidelaSeud’Urgellenquèhaurien agredit i amenaçat demortl’homequehivivia.Segonselsmossos,elsassaltantsprete-nien cobrar un suposat deuteque la víctima tindria contretamb ells.Així, van ser detinguts el 13dejunyquanvantornaralaSeuper cobrar el deute.UrbanismecontribuiràarecuperarpoblesabandonatsL’objectiu és potenciar turísticament els nuclis deshabitats que hi ha a l’Alt UrgellInstitucionsiempresesvolenalliberarelpeatgeAbertis acabaria un tram d’A-27si fos de pagamentREDACCIÓ. LLEIDA /TARRAGONAInstitucions i empreses de Llei-daiTarragonasesumenaquestsdies a la sol·licitud d’allibera-ment del peatge de l’AP-2 i alrescat del mateix tram d’auto-pista entre Montblanc i Lleida.Les Cambres de Reus i deLleida,juntamentambelCol·lec-tiu Conca 22 i l’Ateneu PopularGarriguenc,reivindiquenl’allibe-rament del peatge de l’autopis-taAP-2entreLleidaiMontblanccom a solució més ràpida, eco-nòmicaisosteniblequelacons-trucció de l’autovia de l’A-27entre Montblanc i Lleida.Per contra, ahirAbertis esvaoferir a acabar el tram de l’A-27,de Tarragona a Montblanc, acanviquefosdepagament.Pro-posa,deformaalternativa,man-tenir-ne la gratuïtat a canvi’allargar la concessió de l’AP-2.1aactivitatdesuportaÁngelOlaranaTàrregaREDACCIÓ.TÀRREGAPrimera activitat a Tàrrega delCentre d’Iniciatives SolidàriesÁngelOlaran.Seràunsoparso-lidari el 12 de juliol elaborat pelcuiner Albert Marimon.CerverapromocionalesrutesperlaSegarraREDACCIÓ. CERVERALa Paeria de Cervera dóna su-port aTracks de la Segarra, unainiciativadenovacreacióqueor-ganitza rutes guiades en BTT ia peu per la Segarra.LesBorgesbuscacomtreuremésprofital’oliREDACCIÓ. LES BORGES BLANQUESElCentred’EmpresesInnovado-res de les Borges Blanques vaacollirdimecreslaprimeradelesJornadesSectorialsdel’Oli,unasessió amb l’objectiu de ren-dibilitzar més el sector.BASSA PER INNIVARPISTES A LA BONAIGUALaComissióterritoriald’Urba-nismedeLleida(CULL)tambéva aprovar ahir el projecte pera la construcció d’una bassad’acumulaciód’aiguaqueper-metrà fer arribar la neu arti-ficialaduespistesdel’estaciód’esquí de Baqueira Beret. Enconcret, s’innivaran les pistesde la Peülla i Pleta del Duc, ala zona de la Bonaigua, ambuna superfície total de 78.141metres quadrats.CàmeresaGuissonacontraelvandalismeEls actes vandàlics que tenen lloc setmana rere setmana a lafontdel’Estanyhanobligatl’AjuntamentdeGuissonaacol·lo-car càmeres dissuassòries, així com una alarma.AJUNTAMENT DE GUISSONAL’aiguadelaVergeCoronada,medicinalLaDireccióGenerald’EnergiaiMinesdelaGeneralitathade-clarat la condició de mineromedicinal a l’aiguade la captacióde la Verge Coronada, situada a Ciutat Jardí, a Cervera.PAERIA DE CERVERAl’objectiu de redactar un POUMquesiguiaplicableaaltreszonesde muntanya.Serra va explicar que l’AltUrgell és una comarca ambTrípticcontraelmaltractealagentgranREDACCIÓ. LLEIDAAnn Gyles, presidenta de la Co-missió Informativa de ServeisSocialsdelConsellComarcaldelSegrià,vapresentarahirlacam-panyaqueelconsellhaendegatenguany contra els maltracta-mentsalagentgran.Enl’acteesvadonaraconèixeruntríptic,enel qual s’informa del dret de lespersones grans a estar protegi-des de qualsevol tipus de mal-tractament físic, psíquic o soci-al.Eltríptictéunafunció,enpa-raulesdeGyles“informativaideconscienciació, ja que molt so-vint, aquest tipus de problemase silencia”.L’Urgell,contraeltancamentdelscinemesREDACCIÓ.TÀRREGAEl Consell Comarcal de l’Urgellesvareunirlasetmanapassadaambresponsablesdelessalesdecinemadelacomarcaperbuscarrecursosquegaranteixinlasevacontinuïtat. La presidenta delConsell Comarcal de l’Urgell,Sra. Rosa M. Mora,va reunir-seamb els responsables de les sa-les de Tàrrega, Agramunt, Bell-puig, Tornabous, Maldà i SantMartí per mirar de trobar solu-cions econòmiques a la despe-saquesuposaelcanvidelsiste-maanalògicaldigital,queenenbreu ha d’aterrar a les comar-ques de Lleida.08COMARQUES BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013
 9. 9. Alícia Sánchez Camacho, ahir al Parlament envoltada de micròfonsACNERCguanyarialeseleccionsalParlamentavançantaCiUEl CEO referma el desplaçament delvot sobiranista cap a la formació republicanaACN. BARCELONAEl baròmetre polític del Centred’Estudis d’Opinió (CEO), unorganisme oficial de la Genera-litat, ha confirmat el ‘sorpasso’electoral d’ERC a CiU, que jas’apuntava en les darreres en-questes i que es va començar aperfilar en el baròmetre del mesde gener. Els republicans gua-nyarienleseleccionsamb38-39diputatsiunaintenciódirectadevotdel22%,mentrequelafede-ració nacionalista baixaria dels50 diputats actuals fins als 35-37i la seva intenció devot se si-tuaria entorn del 18%. PSC (16diputats) i PPC (13-14) tambéperdrien suport electoral, ICV-EUiA es mantindria amb 13-14,mentre que pujarien Ciutadans(12)ilesCUP(6),queguanyari-en tres escons cadascun.“Lesxifressónprouclares.LaTAMBÉ DESPLAÇARIA ALPSC AL CONGRÉSLa projecció d’escons enunes hipotètiques eleccionsal Congrés dels Diputatsmantindria CiU en la primeraposició, tot i que perdria doso tres escons fins a situar-seen els 13-14. ERC seria perprimeravegadasegonaforçapolítica amb una estimaciód’entre 10 i 11 diputats i des-plaçariaelPSC,quepassariadels 14 escons actuals a unaforquillad’entre9i10.ElPPCtambé cauria dels 11 esconsfins als 6-7. La CUP entraria.distànciaentrelaintenciódirec-ta de vot d’ERC i la de CiU s’haengrandit i la valoració dels lí-ders d’ERC continua sent moltalta”, ha explicat el director delCEO,JordiArgelaguet,durantlapresentació de les dades d’unbaròmetre elaborat per GESOP(la mateixa empresa queva ela-borar la darrera enquesta per a‘El Periódico’) a un total de2.000 persones entre el 31 demaig i el 13 de juny del 2013.El‘sorpasso’(termeencunyata Itàlia i quevol dir avançamentsorpressiu)d’ERCaCiUesfona-menta, principalment, en eltransvasament de vots de la fe-deració nacionalista cap als re-publicans.Un14%delesperso-nes que afirmen haver votat aCiUenlespassadeseleccionsalParlament canviarien el seu vota ERC. Els republicans són, defet,elpartitquemenysvotsdei-xaria escapar dels que ja li vanferconfiançaelpassat25deno-vembre. Un 87,3% dels que vanvotar ERC ho tornaria a fer i, encanvi, només el 57,4% dels vo-tants de CiU repetiria.Segons Argelaguet, algunsdelsmotiusquepodrienexplicarel descens de la federació naci-onalista són l’aflorament de ca-sosdepresumptacorrupcióqueafecten CiU, el desgast que su-posa el Govern i els problemesde “missatge”. Tres qüestionsque no han afectat Esquerra.“Quepesamés,l’ambigüitatoeldesgast d’estar governant?”, hapreguntat el director del CEOen una pregunta que consideraque no té resposta.ERC (+17/18), C’s (+3) i laCUP(+3)sónelspartitsqueveu-rienincrementadalasevarepre-sentacióalParlament,ICV-EUiA(+0/1) mantindria la seva forçapolítica, mentre que els partitsque caurien serien CiU (-13/15),PSC (-4), i PPC (-5/6).Bretónesvaferamb250l.degasolinaAGÈNCIES. CÒRDOVALa quarta sessió del judici con-tra José Bretón per la mort delsseus dos fills l’octubre del 2011s’hacentratenladeclaraciódelsresponsablesdelagasolineraonl’acusatvacomprarcentenarsdelitres de combustible els diesprevisaladesapariciódelsseusfills. Un d’ells fins i tot ha asse-nyalat que liva semblar estranyque n’adquirís tanta quantitat,finsa250litres.Bretónvaacon-seguir que un delsveïns li facili-tés l’accés a una cooperativa onpodia adquirir combustible mésbarat. Aquest home diu que hovaferperquèl’acusateraal’atur,però es va pensar que ompliriael dipòsit, no pas garrafes, cosaque va considerar un “abús”.MascridaapararelxocCDC-UnióAGÈNCIES. BARCELONAEl president de la Generalitat,Artur Mas, en una conversa in-formal amb periodistes al Par-lament, ha fet una crida a l’or-dre intern després dels retretsquemutuaments’hanllançatdi-rigents d’un partit i l’altre. Masha qualificat d’”excessives”aquestes crítiques. El líder deCiU constata que les discrepàn-cies “són més de forma que defons”. El president ha reiterat lasevaconfiançaenellíderd’Unió,Josep Antoni Duran Lleida, i haasseguratqueencapmomentelllihaplantejatquetinguilainten-ció d’abandonar el càrrec de se-cretarigeneraldeCiU,comlihansuggerit alguns càrrecs d’Unió.LagranbancadefensalaclàusulaterraAGÈNCIES. SANTANDEREl president de la patronal ban-cària espanyola (AEB), MiguelMartín,vadefensarahirque“nos’havalorat, no pels tribunals niper la societat” que les clàu-sules terra que limiten la baixa-da de les hipoteques “són sim-plement un mecanisme per evi-tarlavariabilitatindesitjadadelstipus d’interès, i són per tant unproducte clarament beneficiósper a la societat, l’estabilitat fi-nancera i els prestataris”. En uncurs a la Universitat MenéndezPelayo de Santander, MiguelMartín ha recordat que el Bancd’Espanya les va definir com un“graninvent”enuninformequeva enviar al Senat el 2010.ACN. BARCELONALa presidenta del PP de Catalu-nya, Alicia Sánchez-Camacho,va justificar ahir la seva decisióde retirar la denúncia contral’agènciadedetectiusMétodo3perespionatge,acanvid’unain-demnització de 80.000 euros idel compromís de no fer públicel contingut de la conversa ambl’exnòvia de Jordi Pujol Ferrus-solaiquelivasergravadaalres-taurant‘LaCamarga’eljulioldel2010. El contingut d’aquestaconversa durant el dinar, d’’altvoltatgeíntim’,segonspersonesquel’hanescoltat,semblaserelprincipalmaldecapdeSánchez-Camacho,notantaixíelfetdelagravació. La dirigent del PP haparlat de l’”ànim lucratiu” deMétodo3desprésd’haveracon-seguit 80.000 euros de aques-ta agència, que afirma que des-tinarà “a entitats socials de llui-ta contra la pobresa”.LadecisiódeSánchez-Cama-cho ha aixecat crítiques, en es-pecial de CiU. El president delgrup de CiU al Parlament, JordiTurull, lamenta que la líder delPP,quevaafirmarlasevavolun-tatd’anarfinsalfinalquanvaferla denúncia, no hagi mantingutla seva intenció i això no per-meti conèixer la veritat.Camachoesvantad’haver‘blindat’lasevaintimitatCiU li reprotxa no havervolgut arribar fins al final en el cas de les escoltes a canvi de cobrar 80.000 eurosAGÈNCIES. MADRIDEl jutge d’Instrucció número 9de Madrid, Elpidio José Silva,ha decretat aquest dijous la po-sadaenllibertatdel’expresidentde Caja Madrid Miguel Blesadesprés de la petició feta per lafiscalia. La decisió es produeixdesprés que dimecres l’Audièn-ciaProvincialdeMadridanul·léslesactuacionsderivadesdelain-vestigació sobre el préstec de26,6 milions d’euros concedit al’expresidentdelaCEOEGerar-do Díaz Ferrán. Encara que Ble-saestavaalapresódesdel5dejunyenrelacióambunapeçase-parada d’aquesta causa --per lavenda del City National BankdeFlorida--,tantlaFiscaliacomla defensa han sol·licitat la sevaexcarceració al considerar queeraobligadadesprésdelanul·li-tat de la peça principal.L’Audiènciavaanul·larelpro-cediment per considerar que noteniaunsuportprobatorisufici-ent. L’acte afegia que es vaatemptar a més contra el dret ala intimitat i al secret de comu-nicacions tant de Blesa com deDíaz Ferrán a l’ordenar accedirals seus correus electrònics.Eljutgealliberal’expresidentdeCajaMadridperlapressiódelaFiscaliaL’Audiència de Madrid havia fet cas ja a les ‘instruccions’ del ministeri públicMorl’actorquefeiadeTonySopranoAGÈNCIES. LOS ÀNGELESL’actorJamesGandolfinihamorta Roma, on estava devacances,als 51 anys. Gandolfini ha estatvíctima d’un possible infart. Esva fer famós per donar vida almafiós Tony Soprano en la po-pular sèrie televisiva de HBO‘Los Soprano’, paper pel qualvaobtenir l’Emmy com a millor ac-tor en una sèrie dramàtica en 3ocasions.Elpersonatgetambéliva reportar un Globus d’OrBONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201309ACTUALITAT
 10. 10. 10PUBLICITAT BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013
 11. 11. BeneditovolqueRosellavancileseleccionsDiu quevol presentar-s’hiAGÈNCIES. BARCELONAAgustí Benedito, segon can-didat més votat en les últimeseleccions a la presidència delBarça, va fer una roda de prem-sa per passar balanç de la tem-porada. Benedito es va mostrarcríticambforçapuntsdelages-tiódeSandroRosellilihadema-nat que avanci les eleccions“abans de fer un pas sense re-torn en el tema de l’estadi”.“Si l’estadi s’ha de fer ja, percoses que desconec, que avanciles eleccions. Que no em facintrampes amb aquest tema. Noformaré part de la generació deculers a la qual ens col·locaranunestadisenseferundebatpro-fund sobre això el marc d’uneseleccions”, va declarar.Per a Benedito, seria òptimqueelscomicissecelebressinel2016, tal com està previst, peròhaadvertitquefaràtotelneces-sari perquè s’avancin si l’actualdirectiva“faunpassenseretornen el tema de l’estadi”.Larssontornaajugaramb41anysA la quarta Divisió suecaAGÈNCIES. ESTOCOLML’exdavanter del Barça HenrikLarssonhatornatal’acció.Elda-vanter va tornar a jugar uns mi-nuts al Högaborg de la QuartaDivisiósueca,equipenquèjugael seu fill Jordan, de 16 anys.Larssonva entrar al camp al mi-nut82ambel14al’esquena,pe-rò nova tenir sort de cara a por-teria. En canvi, el seu fill Jordansí que va marcar.El Högaborg va ser el primerequip de la carrera de HenrikLarsson,undelsgransheroisdela Champions League del 2006aParís.DesprésvapassarpelFe-yenoord, el Celtic, el FC Bar-celona-amb qui va guanyar unaChampions, la del 2006 dispu-tada a París davant l’Arsenal-,el Manchester United i el Hel-singborg. El davanter suec hadeclaratdiversesvegadeselseuamor al Högaborg i ha afirmatque és allà on voldria tancar laseva carrera professional com ajugador en actiu.RecepcióoficialdelLleidaEsportiualaPaeriaL’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir la recepció al Llei-daEsportiuialadirectivadelclubambmotiudelfinaldetem-porada.Roshafelicitatjugadorsiequiptècnicperl’excel·lenttemporadaiperhaverretornarlail·lusióal’aficióialaciutat.DEFOTO (AJUNTAMENT DE LLEIDA)AGÈNCIES. RIO DE JANEIROLa selecció espanyola de futbolvaaconseguirunavictòriahistò-ria davant l’extremadament fe-ble selecció deTahití,on la pràc-tica totalitat dels seus jugadorssón amateurs (10-0).Al marge del desenvolupa-mentdelpartitensí,elquetam-béva posar sobre la taulava serelfuncionamentdelaCopaCon-federacions,alaqueúltimamentse li vol donar un prestigi espe-cial amb els millors equips delmón que representen tots elscontinents,peròqueamblapre-sència de seleccions tan feblescom la de Tahití, el que con-tribueixésadevaluarlacompe-tició.PARTIT SENSE HISTÒRIAEl matx no va tenir tècnica-ment massa història per no dirgens.Torres feia l’1 a 0 al minut5 i a partir d’aquell moment esvanproduirelsmillorsmomentsdels tahitians que davant d’unshomes de Del Bosque poc ins-pirats. Potser per això, el 2 a 0no va arribar fins al minut 31(obra de Silva), però en els mi-nutssegüentsTorresfariaelseusegoniVillaelseuprimeriquartdel matx, amb el que s’arribavaal descans.Alasegonameitat,eldesgastfísic va passar factura als oceà-nics i el combinat espanyol vaposar setge a la porteria de Ro-che.Ielsgolsvananarcaient:Vi-lla (m. 49), Torres (m. 57), Villa(m. 64), Mata (m. 65) i Torres,que un minut abans havia fallatun penal, va fer el 9 a 0 (m.79),i Silva va fer el darrer i definitiu10 a 0 quan ja s’acabava el par-tit (m. 89).Pallissahistòricad’EspanyaalaseleccióamateurdeTahitíEls homes de Del Bosque abusen dels oceànics (10-0) en un matx sense històriaLA MAJOR GOLEJADAD’ESPANYA: 13 A 0Tot i la fragilitat de la selecciótahitiana,Espanyanovapoderbatre el rècord històric d’unagolejada,queesvaaconseguirl’any1933,ésadir,fa80anys,davant Bulgària. Aquell 21 demaig a Chamartín, l’equip onJosé María Mateos era el se-leccionadors, també es recor-darà perquè Chacho va fer 6gols, davant una Bulgària quemaivainquietarlaporteriadelmític Zamora.PUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONAEl jutge que porta el cas ha de-cidit imputar Leo Messi i el seupare per presumpta evasió fis-cal.EljugadordelBarçahauràdecomparèixer davant el jutge elpròxim 17 de setembre per do-nar explicacions sobre les irre-gularitatsdetectadesenelsseuscomptes.Lavistaesfaràeneljutjatnú-mero3deGavà.Elministeripú-blic acusa Leo Messi i el seu pa-re de defraudar més de 4 mi-lionsd’eurosenlesdeclaracionsdel’IRPFcorresponentsalsanysdel 2006 al 2009.ELMATEIX DIA QUE S’INICIA LACHAMPIONSEsdónalacircumstànciaqueeldiaqueMessihauràdedecla-rarcoincideixamblaprimerajor-nada de la Lliga de Campionsde la pròxima temporada.Totiaquestaparticularitat,ahores d’ara encara no es potavançar si es demanarà un can-videladataosil’astreargentíhicompareixerà tal i com ja estàprevist.Messihauràdedeclarardavanteljutgeel17-SHaurà d’explicar la presumpta evasió fiscal de 4M€BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201311ESPORTS
 12. 12. CinemesRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 LleidaStoker (+16) 16.15 18.10Hitchcock (+12) 20.05 22.05Un dios prohibido (+12) 17.00 19.20Ana Karenina (apta) 21.40Un invierno en la playa (+12) (HD) 16.25 18.25 20.25 22.20Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38El mensajero (+16) (HD) 16.00 18.00 20.05 22.10Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es360 Juego de destinos (+16) 16.15 18.15 20.20 22.20•00.30Somos gente honrada (+12) 16.40 18.40 20.30 22.15 •00.15Trance (+16) 16.00 18.10 20.15 22.20•00.30Monstruos University (apta) 16.10 18.15 20.30 22.30•00.30El gran Gatsby (+12) 16.15 19.00 21.45•00.20Fast & Furious 6 (+16) 16.30 19.15 21.45•00.20El hombre de acero (+12) 16.15 19.00 21.45•00.20R3sacón (+16) 16.15 18.15 20.30 22.30•00.3015 años y un día (+12) 16.40 18.30 20.30 22.30•00.30Populaire (apta) 16.10 18.15 20.20 22.25 •00.30Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esLa caza (+12) 16.20 18.25 20.30 22.40Noche de vino y copas (+7) 15.00La lapidation de Saint Etienne (+12) (VOS) 16.45 21.20Insensibles (+16) 18.10 22.40Testigo involuntario. Nicolás Redondo (apta) 19.55Turistas (VOS) (+16) 15.00 19.35El impostor (+7) (VOS) 16.30Menú degustació (apta) 18.10Searching for Sugar Man (apta) (VOS) 21.00Rebelde (+12) (VOS) 22.40JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Monstruos University (apta) °11.50 °13.50 15.50 17.50 19.50 21.50 •23.50Monstruos University (apta) °12.30 °14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30Monstruos University (apta) (3D) 17.10 19.10 21.10El mensajero (+16) (HD) °14.50 •23.10Cirque du Soleil (apta) (3D) °11.30Resacón (+16) °11.50 °14.05 16.10 18.10 20.15 22.10 •00.10Fast & Furious 6 (+16) °13.35 16.00 18.25 20.50 •23.15Fast & Furious 6 (+16) °12.35 15.00 17.25 19.50 22.15 •00.40El gran Gatsby (+12) °11.35 16.25 19.00 21.35 •00.05Jack el cazagigantes (+7) °11.40 16.15Objetivo La Casa Blanca (+16) 18.20 20.25 22.30 •00.35Los Croods (apta) °12.00 °14.50 16.45 18.45Tipos legales (+16) 20.40 22.20 •00.05Oz: un mundo de fantasía (+7) °11.35 16.15 18.30Mi agran aventura sexual (+16) 20.50 22.40 •00.35El hombre de acero (+12) °13.20 16.00 18.40 21.20 •00.00El hombre de acero (+12) °11.20 °14.00 16.40 19.20 22.00 •00.40El hombre de acero (+12) °12.00 °14.40 17.20 20.00 22.40El hombre de acero (+12) (3D) 18.00 20.45 •23.30Las aventuras de Sammy (apta) (HD) °11.45 °14.40 16.20Iron Man 3 (+12) °11.50 15.45 18.00Fill de Caín (+16) (VO) 20.15 22.00 •23.45Un amigo para Frank (+7) °12.10 °14.45 16.35 18.2015 años y un día (+12) 20.05 22.00 •23.50Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comMonstruos University (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30; Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15El hombre de acero (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 17.30, 20.00;Dl. 22.15Un dios prohibido (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.20; Dg. 18.20; Dl. 20.00Fill de Caín (+16). Ds. 18.20, 22.30; Dg. 18.20; Dg. 20.30; Dl. 22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comEl hombre de acero (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 17.30, 20.00, 22.30Monstruos University (apta). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 19.45, 22.30; Dg. 17.30, 19.45; Dl. 17.30, 19.45, 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comTipos legales (+16). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 17.30Scary Movie 5 (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comLa cocinera del presidente (apta). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 19.30Fill de Caín (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.00; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comSense programacióCasal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comG.I. Joe: la venganza (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 19.30Posesión infernal (Evil Dead) (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00Planell LinyolaLa gran boda (+12). Ds. 22.00; Dg. 19.05; Dl. 17.00Un amor entre dos mundos (+12). Dg. 17.30; Dl. 19.05Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer - Tel.: 973 44 52 52. www.circusa.comSense programacióUn‘divertimento’fílmicambuntocgastronòmicMenú degustaciónComedia. 2013. Dir.: Roger Gual. Int.: Jan Cornet, Clàudia Bassols, StephenRea, Fionnula Flanagan,TimothyGibbs, MartaTorné. Cinemes: FunaticFa un any, immediatamentabansdelasevaruptura,Marci Rachel aconsegueixen reser-vartaulaenundelsmillorsres-taurantsdelmón,reservaaquècap d’ells està disposat a re-nunciar. En aquest paradisíacracó de la Costa Brava es tro-baran amb sibarites de tot elmón. Junts comparteixen unadelesmillorsexperiènciessen-sorialsdelasevavida.Seràunavetllada inoblidable.Pel·lícula una mica superfi-cial,quepassamoltbégràciesals seus diàlegs i algunes situ-acions veritablement diverti-des. És una comèdia càlida,cordial i lleugera, molt lleuge-ra,elquetambécomportaqueel film es digereixi -mai mésben dit- sense difcultat.Estem davant d’una obra on els fogons cobren el seu protagonismeUnthrilleralvoltantdelrobatorid’unaobrad’artTranceThriller.RegneUnit,2013.101’.Dir.:DannyBoyle.Int.:JamesMcAvoy,VincentCassel,RosarioDawson,TuppenceMiddleton,DannySapani.Cinemes:LaurenSimon (James McAvoy), unempleatd’unacasadesubhas-tes, s’associa amb una bandacriminal per robar unavaluosaobrad’art.Però,desprésdere-breuncopalcapdurantl’atra-cament,descobreix,endesper-tar,quenorecordaonhaama-gat el quadre. Quan ni lesamenaces ni la tortura físicaaconsegueixen arrencar capresposta, el cap de la banda(VincentCassel)contractaunahipnoterapeuta (RosarioDawson) perquè li ajudi a re-cordar.Estem davant d’un exerciciconceptual que cinema negreconvencional, perquè Trancedemostra la determinació deldirectorDannyBoyledeconti-nuar superant reptes cinema-togràfics aparentment impos-sibles.La trama gira amb l’associació de criminals i un empleat de subhastesPel·lículesPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL21 AL27DE JUNY (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres,dissabte ivigílies de festius.12PROPOSTES BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013
 13. 13. GuiadelcapdesetmanaExposicionsLalleideldesigL’Aparador. Plaça del Carme. La Seud’Urgell. Inauguració a les 20.00 h.Selecció de cartells de pel·lícules ipress-books de la col·lecció de JosepBenavent,lacaracterísticadelsqualsésquel’homosexualitatoellesbianis-me és la raó fonamental dels perso-natges. Oberta fins el 24 de juliol.ConferènciesEl líder interiorSala de Juntes de la Facultat de Dret iEconomia (Cappont).A les 09.00 hores.Conferència que forma part del ciclemensualDivendresdellideratge,acàr-recd’AlfredoDíez,coachd’altadirec-ció.Projecció internacional del’arquitectura catalanaSala Gòtica del Consell Comarcal delSolsonès. Solsona. A les 20.00 hores.Conduiràl’acteelprofessorCarlesFer-rater,arquitecteidoctorHonorisCau-saperlaUniversitatde Trieste.L’acteestà organitzat per Òmnium Culturaldel Solsonès.Com sortir de la crisi?Local de la Societat Ateneu.Tàrrega.A 20.30 hores.Xerrada-col·loquiorganitzatpelCen-tre Cultural deTàrrega.ProjeccionsMostra’t en curtAjuntament d’AspaA les 21.00.Cicle de projeccions organitzat perl’IEI.Son bojos, aquests catalans!Sala polivalent de la Biblioteca deGuissona. A les 20.00 hores.DocumentaldeDavidVallssobreunanoia alemanya que volta per Catalu-nya,CatalunyaNord,AndorrailaFran-ja. El passi comptarà amb la presèn-cia del seu director.Diversos3res Nits Gastronòmiquesdel Museu de LleidaVenda tiquets a la recepció del Museu.Places limitades. Divendres, 21 idissabte, 22. A les 21.00 hores.Visita introductòria a les col·leccionsarqueològiques del bronze i el ferrodelMuseu,acàrrecdelprofessordelaUniversitatdeLleida,JoanLópez.Se-guidamenttrasllatalrestaurantdelaFecoll per degustar un menú inspiraten la cuina preromana.MúsicaXavier Baró i GasionDivendres, 21. Casal dels Artistes(Roser, 3). Alpicat. A les 22.30 hores.El cantautor de Ponent, Xavier Baró,presenta el seu darrere treball, Lescançons dels altres.MènsulaDissabte 22,Església d’Arties, a les 18.00.Església de Sorpe, ales 20.00.ConcertsdeCampiquipugui(Arties)iCo-bleta de la copa (Sorpe), emmarcats en elcicle d’espectacles de petit format.PoesiaMiquel Martí i PolSala dels Arcs del Castell de Maldà.A les 21.30 hores.Elendesèaniversaridelamortdelpo-eta,elprofessorRogerCanadelliRa-mon Martí i Pol, germà del poeta, al-ternaranelconeixementbiogràficambun recital dels seus poemes.EsportsCaminada nocturnaEl Palau d’Anglesola. A les 21.45 hores.Caminada nocturna organitzada perla Penya Barcelonista.Aplec esportiu a TàrregaDissabte, 20. Parc esportiu del Reguer.A llarg del dia.Exhibicióesportivad’unavintenad’en-titats,ambtotselsesportsqueesprac-tiquen actualment a la ciutat.ConcursosConcurs de cantautorsEl Gat del Rosal. Av. Onze de Setembre.Tàrrega. Bases del concurs iprogramació d’estiu: www.aalba.catElGatdelRosalestrena laprograma-ciód’espectaclesiconcertsd’estiualaterrassa.Comanovetats’haorganit-zat un concurs de cantautors per do-naraconèixernoustalentsmusicals.Es pot inscriure fins el 5 de juliol.ElflamencdeChonchiHeredia&JoséElFrancésEspectacledeflamencmoderna càrrec de dos dels noms dereferènciaactuals.JoséElFran-cés,nascutaFrança,vacomen-çar la seva carrera artística al1992,ambelseuexitósLasca-lles de San Blas. Per la sevabanda, Chonchi Heredia s’haconvertit des del seu debut al1998, amb el disc Brujería, enuna cantant que sempre hacomptat amb col·laboracionsde luxe com Paco de Lucía oParrita.MúsicaChonchi Heredia & José elFrancésTeatre de l’Escorxador. Dissabte,22. A les 22.30 hores. 18€.Anticipada: 15€Entra a bondia.catsi vols informar-te de més actes culturalsPlaça Major de Cervera.Dissabte, 22, a les 21.30 hores.Entrada gratuïta.Cerveraviuamb músical’estiualaplaçaLa Paeria de Cervera, juntament ambelPladeBarris,promoulainiciativaViul’estiu a la plaça, amb actuacions mu-sicals i ofertes gastronòmiques. Elsgrups Blaumut, que combina el folk,popicancód’autoriCorRoent,guanya-dordelconcursFentd’Aquí,inaugurenaquesta temporada 2013.Del divendres, 21 al diumenge, 23.Camp de futbol municipal de Bellpuig.19èTorneigInternacionaldeFutbolViladeBellpuigDuranttotelcapdesetmana,futbolis-tesdelescategoriescadet,infantil,ale-ví, benjamí i prebenjamí participaranenaquestacompeticióqueaquestany,comptaambequipsprovinentsd’Hon-gria.Diumengetardaesfaràl’entregadetrofeusd’untorneigquevolpracti-carl’esport,l’intercanviculturalilacon-vivència entre els participants.Dissabte, 22 i diumenge, 23.Per a més informació:www.verdu.catFiradedelaceràmicaifestivalTerraladaaVerdúHi participaran 20 artesans de la ceràmicaque exposaran i vendran la seva obra. Espodrà veure el silló negre de Verdú, pecestradicionals,utilitàriesidedecoració. Tam-bé hi hauran tallers de fang, demostraci-ons,xerradesipropostesperdifondrelahis-tòria del poble. Inclourà el festivalTerrala-da, amb Miquel Gil i LlúciaVives.Eix Comercial fins a la plaça Sant Joan,plaça Ricard Viñes, Pati de les Comèdies.Divendres, 21. De les 18.00 a les 21.00 h.LesescolesdemúsicaomplenLleidaderitmeActuaciódelesdiferentsescolesdemú-sica de la ciutat, cada una de les qualsinterpretaràlespecesquehananattre-ballantdurantelcurs.Ladistribució alsdiferents llocs de la ciutat es farà se-gons l’estil de música. La festa finalit-zarà amb una batucada a la plaça del’Auditori, on es calcula una participa-ció de unes 150 persones.MetgeagarrotadesTeatre Foment de Juneda.Dissabte 22, a les 19.30.Representació de la peça Metgea garrotades, a càrrec dels grupsBaldufes i Nyigo-Nyago.GarriguesGuitarFestivalEsglesia de Juneda.Dissabte 22, a les 22.00Concert d’Ilerda Antiquia.EsteladadetorxesMonument del Mil·lenari. Bellpuig.Diumenge, 23. A les 21.00 hores.L’ANC de Bellpuig cerca 299voluntaris per fer una estelada detorxes. Per fer-se soci cal ompliruna butlleta o enviar un email abellpuig@assemblea.catMúsicaimatemàtiquesMuseu de Lleida. Diumenge, 23.A les 11.00 hores.Sota el lema Imitem Pitàgores elmuseu proposa un viatge perdescobrir els orígens de lamúsica i les matemàtiques. Per anens de 3 a 6 anys.Festivald’escacsTornabous. Diumenge 23Inclourà el campionat de ràpidesindividuals, dinar i guardons.24axolladad’auvellesambtisoraParc del Riuet. Sort. Dilluns, 24. Ales 12.30 horesDemostració de xollada d’ovellesamb tisora i activitats de pastor.NitdeSantJoanil·luminadapelfocifesta...moltafestaLanitenqueescelebraelsolsticid’estiuco-mençarà als diferents pobles del territoriambl’arribadadelaFlamadelCanigó perencendrelesfogueres,labaixadadefallesagranpartdelPirineu,activitatslúdiquesper a nens i grans i revetlles populars a lafrescaamenitzadesperlesorquestresqueens faran ballar fins a la matinada.Diumenge, 23. A partir de les 18.00aproximadament i fins que el cosaguanti.BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201313PROPOSTES
 14. 14. 14OCI BONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.24SudokuEtrelacionaràsambfacilitatambelsal-tres.Viuràsambpassiólatevavidase-xual.Sitensparella,cancelarástotselscompromisos per fer plans íntims.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILLa relació amb un company de treballéscadavegadaméstensa.Noprenguiscap decisió precipitada per treure-te’lde sobre. No ets tu qui ha de marxar.TAURE20 ABRIL-20 MAIGArriben aires renovadors al teu entornlaboral.T’hauràsd’acostumaralsnousestilsdetreballques’imposin.Pensaenpositiu, potser et beneficiï el canvi.BESSONS21 MAIG-20 JUNYSi estàs pensant en formalitzar la rela-ció de parella és el moment propici perfer-ho. Potser et plantegis viure ambella o assumir nous compromisos.CRANC21 JUNY-22 JULIOLPotsrebreunsdinersextresambelqualno comptaves. Dóna’t un caprici, peròguarda una part perquè més endavantpodria sorgir una despesa inesperada.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTEvita els conflictes estèrils. Relaxa’t ideixa que cadascú actuï com li sembli.Si tractes d’imposar les teves opinionsals altres, s’acabaran cansant de tu.VERGE23 AGOST-22 SETEMBREPotsertractisd’ocultarunproblemaper-quècreusquedirlaveritatetpotperju-dicar. Replanteja’t la manera d’actuarperquè al final tot s’acaba sabent.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREPodrien encarregar-te més feina de laque potsassumir, però lescircumstàn-cies laborals t’impedeixen dir que no.Hauràs de organitzar-te millor.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREPlanteja’treprendreelsestudisoferunaactivitat que requereixi concentració icreativitat.Etsunapersonamoltactivai necessites canalitzar tota l’energia.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREUnassumptelaboralpodriacomplicar-se.Demanaconsellauncompanyquetémésexperiènciaquetu.Actuaambdis-creció, però fes-ho aviat.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERIntenta controlar les sortides de to a lafeina. Si no canvies l’actitud amb elscompanys, podries tenir un problema.Ets una persona molt temperamental.AQUARI20 GENER-18 FEBRERUncanvid’imatgefaràqueetpugil’au-toestima. Dedica la jornada al teu ben-estar. Pensa que si et sents bé amb tumateix, et repercutirà amb els altres.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.761Solucions n. 1.76038274 581 8925 17 8661 74 31395 19 6 13 8 24 5 78 5 34 7 61 9 22 7 41 9 56 3 85 9 67 2 81 4 37 3 15 4 96 2 84 8 23 6 19 5 76 7 92 1 58 3 42 8 43 6 79 1 55 1 38 4 97 2 61. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:625746395TRANFRESITA.SErealizanportesaCata-luña. Camión plataforma. Precios anticri-sis.Tel.616409300.2. DEMANDASCOMERCIALHOMBRE/mujer;formacióncargoempresa.Sueldo+comisiones.Inte-resadas CV: apartado Correos 1194.25080.Lleida.Referencia122.ADMINISTRATIVACARNETconducir.Dis-ponibilidadhoraria.InteresadasCV:apar-tado Correos 1194. 25080. Lleida. Refe-rencia121.ADMINISTRATIVAMEDIAjornada.Seva-loraráruso.Paranuevomercado.Interesa-das CV: apartado Correos 1194. 25080.Lleida.Referencia120.5. AMISTADESCHICOSOLTERO,catalán 43 años, buscachica seria y formal, para amistad, parejaestable. No importa físico.Tel. 644 576167.6. COMPRASCOMPROORO,plata.Máximatasación.C/PiiMargall,2(frenteauditorio).Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580614. CONTACTOSGATITAS NOVEDAD- Chicas compla-cientes,cariñosas,simpáticas,fiesteras.Queremossatisfacertusdeseos.Tel.973270 322 / 620 421 959. www.gati-tas31.es16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!BUIDEMPISOSvells,cases,trasters...Gra-tuitament!!!Tel.620172472.19. ALQUILERESHORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.LLOGARIA Afamiliaprofessionald’hoste-leria,cafeteriaambvivenda.(Pons-peuca-rretera).Tel.676079864.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASMOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.FIATDOBLOCombi5p.1.3JTDI.75cv.Totsels extres. Molt bon estat. Any 2006.100.000Km.5700€.Tel.607440170.27. CARAVANAS NÁUTICAVENDA CARAVANA Hergo Gacela 410.Telf.619357279.
 15. 15. 06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. En Claudi i laLídia han arribat al límit.16.35 Divendres.18.10 Joséphine.19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre.21.50 Zona zàping.22.25 La gran pel·lícula.Superman: el retorn. Dir:Bryan Singer. int:Brandon Routh, KateBosworth, Kevin Spacey.00.25 Pel·lícula.Supercanyeres.El St.Trinian’s és un col·legi pera noies on regnal’anarquia.02.05 TR3S C.02.10 Divendres.03.40 Fusió i swing a l’estudi. LaVella Dixieland.05.11 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Àngelo!.09.00 MIC.09.40 Els barrufets.10.31 Avatar: l’últim mestre del’aire.12.04 Gasp!12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 GR Terres del sud.23.52 Cronos.00.53 Catmúsica.02.23 Xarxa Natura.02.28 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Magazine.16.30 Dame un respiro. Sèrie.17.00 Pel·lícula. El jovenWinston. Dir: RichardAttenborough. Int: SimonWard, Robert Shaw, AnneBancroft. Quan WinstonChurchill eran nen, elsseus pares estaven tanbolcats en les sevesactivitats que no li vanprestar a penes atenció.19.00 8 al dia.22.25 Gran cinema. El soldat.2000. EUA. Dir: Paul W.S.Anderson. Int: KurtRussell, Connie Nielsen.En una societat futura,algunes persones sóntriades en néixer perconvertir-se en soldats.00.25 Només per als teus ulls.Praia Brava; Summer inlove; The Pleasures.01.35 Clips.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al dia (red).10.30 Cafeïna (red).11.30 Sector primari (red).12.00 Gaudeix la festa (red).12.30 Fórmula Pi (red).13.00 Univers de formació (red).13.30 Caminant per Catalunya.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna. Presentat perMariví Chacón.16.00 Notícies migdia (red).16.45 Mirades (red)17.00 La 7mana a Ponent.17.30 Info 7.18.00 Va de castells.18.30 Club Banyetes.18.45 El Flaix.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 La conquesta de l’aigua.21.00 Aventura’t.21.30 Lleida al dia.23.00 Notícies vespre (red).06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 Gran reserva. El origen.Serie.17.30 Las bandidas.19.20 Letris.20.20 Corazón.21.00 Telediario 2.22.00 El tiempo.22.30 Cine. El sexto día. 2000.EUA. Dir: RogerSpottiswoode. Int: ArnoldSchwarzenegger, MichaelRappaport, Tony Goldwyn,Michael Rooker.00.30 Ley y orden: accióncriminal.01.50 La noche en 24h.03.25 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Documental.08.55 Biodiario.09.00 Pueblo de Dios.09.30 Aquí hay trabajo.10.00 UNED.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 Zoom Net.14.05 Crónicas.14.50 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.18.30 El escarabajo verde.19.00 La casa encendida.19.30 La sala.20.00 L’Informatiu. Inclou elTemps.20.30 Gent de paraula.21.00 Documental.22.10 La suerte en tus manos.22.30 El documental de La 2.00.00 Atención obras.01.00 Lo mejor de Clazz.01.50 Docufilia.04.15 TVE es música.06.30 Informativos Telecinco.Presentado LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana.12.45 Mujeres y hombres yviceversa.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.Hugo utilizaba la tácticade llevar anillo de casadopara flirtear sin estarobligado a ningúncompromiso hasta quecomenzó una relación conMelissa, que descubrió sucoartada.15.00 Informativos Telecinco.16.00 Sálvame diario. Con PazPadilla.20.15 Pasapalabra.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Sálvame Deluxe.Presentado por JorgeJavier Vázquez.02.15 Premier Casino.05.00 En concierto.05.15 Fusión sonora.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias.Presentado porVicente Vallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo! Presentadopor Arturo Valls.20.00 Atrapa un millón diario.Con Carlos Sobera.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.40 Deportes 2.21.55 El tiempo.22.10 El número 1.01.00 Territorio TV.02.00 Campeonato Europeo dePóker.02.30 Ganing Casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Historias criminales.12.25 Al rojo vivo. Presentadopor Antonio G. Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Presentado porHelena Resano.15.00 Jugones. Informacióndeportiva presentado porOscar Ricón y AntonioEsteva.15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.17.05 Taxi.17.45 Más vale tarde.20.00 Copa Mundial Sub20.EEUU-España.21.45 La Sexta Columna.22.45 Equipo de investigación.Con Gloria Serra.02.00 Astro TV.La programación puede versealterada por la emisión delpartido de fútbol Sub-20.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Elcompañero; Enterrado.12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Polis y cacos; Casifamoso; Fin de semana devampiros.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro. ConRoberto Arce y MónicaSanz.21.00 Lo sabe, no lo sabeexpress.21.30 Me cambio de familia.00.30 Callejeros. Carteristas.Callejeros recorrerá lageografía española paramostrar los escenariospreferidos por loscarteristas y su modo deactuación.01.15 Callejeros. Acción policial;Policías de paisano.02.45 La línea de la vida.04.00 Shopping.05.15 Puro Cuatro.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta CuatroBONDIADIVENDRES, 21 DE JUNY DEL 201315TELEVISIÓ
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.21/06/2013PUBLICITATAvui felicitem els ADOLF i lesDEMÈTRIAPUBLICITATUnadiscotecacanviaalcoholpersuspensosLa discoteca Mil Beach deMil Palmeres (Alacant)ofereix als estudiants unacopa gratis a canvi de ca-da assignatura que haginsuspès. Aquesta és lacampanya de màrquetingper omplir el local que hanimpulsat a través de laxarxa socialTwitter.“Porta’t les notes a la fes-ta fi de curs, ¡per cada as-signatura suspesa unaconsumició gratis! Escriu-rem un estiu inoblidable#summer”, deia el missat-ge. Lògicament, les pro-testes per l’oferta han es-tat generalitzades i actual-ment ja no es pot accediral perfil de la discoteca ala xarxa social. La iniciati-va, certament, és abomi-nable...TWITTER@tarracopinio«Ésunerrornoinvolucrarlagentde ponent a #viacatalana . Calque s’inclogui un ramal des debcnfinsa#Lleida@assemblea»@konesergio«@assemblea #ViaCatalanaHola! #Lleida pintem algo?? OpotserpertenyemaOsca?#Ver-gonya #LleidaExistim»@emazab2010«Quesí,queaniréala#cadena-humana #viacatalana, peròm’emprenya(imolt!)quenopas-si per #Lleida... Tan costa d’en-tendre? @assemblea»@XaviBlackFenix«Preguntes freqüents sobre la#CadenaHumana #ViaCatala-na Jo tinc una: de debó no ésmillor que passi per #Lleida?»@XavierTS«La #CadenaHumana es faràsense Duran i Lleida o sense#Lleida?Senseelprimerperfec-te, si és sense la capital del Se-gre,ERROR #ViaCatalana»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAPERE NAVARROL’enquesta del Centre d’Estu-dis d’Opinió (CEO) recull unanovadavalladadelPSCalesau-tonòmiques, que ja els deixaambpocmargeperserdecisius.PUNT I A PARTANTONI CASTELLÀLaGeneralitatrecomanaalaco-ordinadora de proves de la se-lectivitat que es pugui repetirl’examendematemàtiquesonhihavia un error en un enunciat.Cloenda del curs de les Aules d’Extensió Universitària de la NogueraLA FOTOTECACoral de laringectomitzats a l’Auditori de CaixaFòrum. Felicitats cantaires!Guanyadors del 8è Premi lleidatà de Redacció ‘Puja a l’Autobús’

×