Bondia.cat 04/10/2013

252
-1

Published on

TITULAR: La Generalitat ‘enterra’ la presó de Tàrrega fins al 2020
FOTO: Obren el nou accés al Turó de Gardeny

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
252
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 04/10/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres LaGeneralitat‘enterra’la presódeTàrregafinsal2020 S’integren al mercat labo- ral a través del programa ‘Joves per l’ocupació’ Obren el nou accés al Turó de Gardeny Ara s’hi podrà accedir si esve de BCN, de Saragossa o del centre de la ciutat L’AltUrgell ajudaa trobarfeina a21joves F. GARCIA (ACN) HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) p. 07 i Edit. 05 p. 08 p. 06 PUBLICITAT Al Pla d’Equipaments Penitenciaris dels propers 6 anys no es fa cap ni una referència al projecte Elsempresarisvolen menystravesperdur fruitadepinyolaIsrael p. 03 Apresól’homequeva apunyalarlaseva exparellaaBalàfia p. 06 NÚMERO 1.807 ANY 8 Justícia considera que el tripartitva sobredimensionar les previsions futures de població reclusa
 2. 2. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 02 D'INTERÈS PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Redondo. Àger, 23 (Bordeta) Freixinet. Passeig de Ronda, 70 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Baldomà. Alcalde Recasens, 21 Fco. de Villalonga. Boters, 25 De 22.00 a 09.00 h Razquin. Sant Martí, 39 AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Artemísia 2 A Blets 4 = Casuarina 0 = Melcoratge 1 = Palmeres 0 = Plantatge 1 D Xiprers 1 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 30 de setembre al 6 d’octubre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Plugesgeneralitzades capalcentredeldia,que desprésdesapareixeran Fins a mig matí s’esperen precipitacions disperses, sobretot al Pirineu, encara que al centre del dia seran generals i, a partir de la tarda, aniran desapareixent. Seran d’intensi- tat moderada i poden anar acompanyades de tempesta, que podrien acumular fins a 50 litres en 24 hores. Quant a les temperatures, les mínimes i les màximes seran lleugerament més baixes i no passaran dels 18 graus al Pirineu i dels 26 a les Terres de Ponent. 07.58 h 19.44 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 03 AVUI Elsempresarisvolenmenystraves perexportarfruitadepinyolaIsrael L’ambaixador Alon Barvisita la Diputació per enfortir les relacions comercials entre tots dos territoris REDACCIÓ / ACN. LLEIDA L’ambaixador d’Israel a l’estat espanyol, Alon Bar, es va reunir ahiralaDiputaciódeLleidaamb unadelegaciód’empresarisllei- datansambl’objectiud’aprofun- diriexplorarnovesrelacionsco- mercials entre els dos territoris. Durantlatrobada,responsables d’empreses fructícoles van ex- posarlesbarreresfitosanitàries que es troben a l’hora d’expor- tar préssecs i nectarines a Isra- el i van demanar que es rebaixi aquestamesurapertaldepoder exportar també fruita de pinyol a aquell país, petició que Bar es vacomprometreatraslladarper tal de buscar-hi una solució. L’ambaixador d’Israel a l’Es- tat va visitar ahir la Diputació deLleidaonvamantenirunatro- badaambelseupresident,Joan Reñé, i amb més d’una vintena d’empresaris lleidatans amb l’objectiud’enfortirlesrelacions comercials entre ambdós terri- toris. AlonBarvaagrairl’acolli- da que Lleida ha ofert al poble jueu, tant en el passat com en l’actualitat, i va destacar la ne- cessitat d’aprofitar les noves oportunitats empresarials que puguin sorgir entre Israel i Llei- da-Catalunya així com potenci- ar les ja existents. “Tenim opor- tunitats, potencial, compatibili- tats econòmiques i un caràcter emprenedor i a partir d’aquí cal anar més enllà”, va dir. Perlasevabanda,JoanReñé va explicar que les relacions co- mercials “ja són d’un nivell molt alt”entreLleidaiIsrael.Així,les Empresaris del sector agrari es van reunir ahir amb l’ambaixador israelià a la Diputació de Lleida DIPUTACIÓ DE LLEIDA Catalunya repcadaany uns300.000 israelians La trobada amb empresaris es produeixdesprésdedonaraco- nèixer el projecte Perseguits i Salvats,queelpresidentdelaDi- putació de Lleida va presentar aquestdimecresal’ambaixador d’Israel en una visita al Pallars Sobirà. En aquest sentit, Alon Bar, l’endemà de visitar els in- dretsrepresentatiusd’unadeles quatre rutes que se senyalitza- ran al Pirineu i de descobrir un monòlitcommemoratiud’aquest projecte impulsat per la Diputa- ciódeLleidaaTavascan,vades- tacar “la bona acollida dels llei- datansalpoblejueu”il’excel·lent combinaciódelturismehumà,de naturaidereconeixementauns fets històrics que contempla la iniciativadelaDiputació.Defet, uns 300.000 israelians visiten Catalunya cada any buscant un turismedecairemésculturalide natura que de platja, la qual co- sa fa que les comarques lleida- tanes resultin especialment atractivesperlagranofertapai- satgísticaqueofereixen.Només hem de recordar, per exemple, queelParcNaturald’Aigüestor- tes i l’Estanyde Sant Maurici és una de les destinacions lleida- tans que ja avui dia atreu els tu- ristes hebreus que ens visiten. ELS VINCLES COMERCIALS EXISTENTS I FUTURS Durant la trobada amb l’am- baixador d’Israel a Espanya, empresaris del sector fructí- cola lleidatà van traslladar a alon Bar la seva preocupació per les traves fitosanitàries que fixa l’Estat d’Israel per a l’entrada de préssecs i necta- rines, un dels principals pro- ductes que es produeixen a les terres de Lleida. El director comercial del Grup Actel, Josep Lluís Trilla, va exposar que “hi ha una gran oportunitat devenda de fruita de pinyol però els pro- tocols fitosanitaris que hi ha des de fa anys estan bloque- jats per l’entrada de fruita pi- nyol”. El sector va defensar que “és un bon moment per desbloquejar aquesta situ- ació per poder augmentar les vendes de Lleida a Israel”. Trilla va explicar que Actel ja exporta entorn d’un miler de tones anuals, sobretot de peres, a aquell país tot i que “cal veure com aprofundir i augmentar les relacions”. Enaquestmateixsentites vaexpressarelpresidentdela Diputació, Joan Reñé, que va explicar que les relacions co- mercials “ja són d’un nivell molt alt” entre Lleida i Israel. Així, les comarques de Lleida exportenaaquellpaísperva- lordepropde50milionsd’eu- ros anuals. Sobre aquesta demanda, l’ambaixador es va compro- mèsatraslladaraquestapeti- ciódelsempresarislleidatans per tal de buscar-hi una solu- ció que permeti la importació de préssecs i nectarines llei- datanes. Una planta envasadora de fruita de les comarques de Lleida Préssecsinectarines,unmercataexploraralmàxim Trobada amb una vintena d’empresaris Reclamen rebaixar les barreres fitosanitàries existents avui dia Alon Bar defensa aprofitar les noves oportunitats “Tenim potencial, compatibilitats i un caràcter emprenedor i cal anar més enllà” Lleida hi exporta per valor de 50 M€ l’any Sobretot de productes agrícoles i ramaders i sistemes de reg comarques de Lleida exporten aaquellpaíspervalordepropde 50 milions d’euros anuals, so- bretot productes agrícoles, ra- maders i sistemes de reg, men- tre les exportacions israelianes cap a Catalunya se centren es- pecialmentenaspectestecnolò- gics. Peròabandadelsintercanvis comercials,unaaltredelsobjec- tius de la Diputació de Lleida passa donar a conèixer els seus atractius turístics per potenciar la visita de jueus a la demarca- ció. Vet aquí el sentit de les no- ves rutes que la Diputació se- nyalitzaràalPirineuperexplicar com 20.000 jueus van escapar del nazisme creuant la serra- lada (vegeu Bondia.cat d’ahir). El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó, vaexplicarquediferentsempre- ses lleidatanes ja estan expor- tant i important productes a Is- rael i va defensar la necessitat d’incrementar encara més aquests intercanvis comercials pelfetquenohihatantadistàn- cia com la que hi ha fins l’Amè- rica Llatina o Canadà. Tot i això, Simó va remarcar que les importacions que fa aquell estat “són molt mesura- des, ja que tenen cura que allò que importen sigui de qualitat”. PerSimó,elssistemesderegpo- drien ser un dels principals pro- ductes que es podria exportar a Israel, a banda de productes agroalimentaris.
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 Cartes al director Per si no n’hi havia prou amb el desballestamentdel’estatsoci- al amb polítiques d’austeritat dictadesperlatroika,ambelsa- queig de les arques públiques, ambelmalbaratamentdecabals públics en obres faraòniques i esdeveniments alguns dels quals ni es van arribar a fer… Per si no n’hi havia prou, ara cal afegir a aquest constant mal- govern l’intent de genocidi cul- tural concretat amb la validació en seu parlamentària del decret TIL (Tractament Integral de Llengües)elqualfulminaelmo- del lingüístic de l’escola de les Illes basat en la immersió i que contempla l’ensenyament vehi- cular en 3 llengües: català, cas- tellàianglèsenassignaturesde caràctertroncal.Unmodeld’èxit amb 30 anys de pràctica i que com a Catalunya ha garantit la cohesió social, la integració de l’alumnatnouvingutilaigualtat d’oportunitats. Tot plegat –se- gonsdiuBauzá–amblaintenció dereduirelfracàsescolariapro- fundirenl’aprenentatgedel’an- glès. Sembla estrany i mentida que aquest personatge vulgui fer creure que és justament la immersiólaresponsable princi- paldelfracàsescolar(esveuque a les comunitats on sols hi ha una llengua oficial no se’n dóna de fracàs). Semblaria un broma de mal gust l’afirmació però en bocadeBauzà,amésd’uninsult a la intel·ligència és una afirma- ciófalsa,esbiaixadaiquereflec- Explicar a la societat les tas- quesiresponsabilitatsdelspro- fessionalsésnecessariperauna convivència òptima i és també una obligació que tenim com a col·lectiu. Ho és en la majoria d’àmbits de lavida i esdevé una eina útil i de control dins d’una societat moderna que avança ambrapidesa,iencarahoésmés quan l’objectiu és únic i innego- ciable: la salut apropnostre,dosexemplesidu- esactuacionsrelacionadesamb les malalties animals que es po- den transmetre a les persones, leszoonosis,ienlesqualselsve- terinaris van actuar amb celeri- tat,rigoriprofessionalitat,coor- dinats, en tot moment, amb les institucions. La primera va ser la detecció d’un cas de grip aviària a la co- marca del Segrià per part d’un veterinari clínic i queva fer pos- sible el control de la malaltia en coordinació amb els veterinaris oficialsdelDepartamentd’Agri- cultura. Lasegonaesvaproduirarran de la declaració d’un cas de rà- bia a Toledo d’un gos que tam- bé havia viatjat per Catalunya. Aquesta situació d’alertava de- rivar una sèrie d’actuacions de control que van posar en alça l’eficàcia preventiva de la va- cuna de ràbia. És, en moments com aquest, quan es remarca la tasca pedagògica que fan cada diaelscompanysdelesclíniques veterinàries a l’hora de consci- enciar els propietaris dels ani- mals del fet que, en cap cas, es pot prescindir dels tractaments ivacunesquenecessiten les se- ves mascotes. Des del Col·legi de Veterina- ris insistim i posem de manifest la preocupació existent pel fet que no sigui obligatori vacunar de la ràbia i les conseqüències que aquesta no-vacunació pot provocar. És una reivindicació que mantenim viva i que torna- rem a portar davant de l’admi- nistració per tal que es revisi. També m’agradaria recordar l’obligatorietat en la identifica- ció dels animals de companyia. Elsveterinarisvam crear fa més de 25 anys un arxiu, l’AIAC, per ajudarenlarecuperaciódelsani- mals perduts, una acció que ha permès trobar més de 52.000 animals en els darrers 10 anys, i que col·labora i coexisteix amb l’arxiu oficial del DAAM de re- cent creació. Els veterinaris, a més a més, participem de manera activa en moltesactivitatseducatives,so- cials i culturals a casa nostra, i també ho fem en diversos fò- rums de debat, fires i congres- sos. Així com també, organitzem activitats relacionades amb la formacióilapromociódelsdife- rentssectorsqueformenpartde lanostraprofessióitotplegatho fem amb l’objectiu de seguir creixentid’enfortir-nos,donant relleu al nostre paper clau com a custodis de la salut. Peracabar,novulloblidar-me de la importància dels col•legis professionals com a garants de ladeontologiaprofessional,vet- llant per les actuacions dels ve- terinaris amb normes i valors que donen tranquil·litat als ciu- tadans. teix una cosa pitjor que l’ani- madversió contra la llengua ca- talana: pura ideologia, aquella que fabrica el laboratori d’idees d’Aznar, la FAES. La realitat, però, és ben bé una altra. El per quèdetotplegatcalcercar-loen la manca de cultura democràti- ca d’aquest partit polític i d’aquest govern que està con- vençut que les seves majories absolutes (al govern de l’Estat i al de les Illes) és una franquícia per exercir el poder de manera despòtica. No es pot entendre d’altra manera la resposta de Bauzá davant la decisió delTSJ delesBalears quesuspeniacau- telarment el decret i renyava el govern del PP pels incompli- ments en la legislació que havia comès en el procès d’aplicació del projecte. Bauzá, davant aquesta resolució, va decidir aprovarunaltredecret alcapde dosdiespertirarendavantelseu projecte. Aquest fet va acabar d’unir tota la comunitat educa- tiva balear per iniciar una vaga indefinida coincidint amb l’inici del curs escolar que ha tingut fins el moment present un gran seguimentiquetémésvaloren- cara en aquests temps de crisi- estafaquepatim.Malgratlescir- cumstàncies, la lluita de les fa- mílies, el professorat i els seus representants legals i també de l’alumnat està sent un èxit per- què el poble s’ha rebel·lat en bonapartcontral’arrogànciaila incompetència del govern Bauzá.Ungovernquemalgover- na, que ho fa d’esquena al po- ble i sols a favor dels més pode- rososésungovernquecalfora- gitar com més aviat millor de l’exercici del poder. Democràti- cament, però el més aviat. Governarencontradelpoble En aquest repte, la figura del veterinari és essencial. L’Orga- nització Mundial de la Sanitat Animal (OIE) fa referència sem- pre al concepte una sola salut i recalca amb força que de la sa- lut animal en depèn també el benestarisalutdelespersones. En aquest senttit només cal fer uncopd’ullalessevesdades:el 75% de les malalties emergents són d’origen animal. Ésperaquestmotiuque,avui, aprofitantqueelsveterinarisce- lebremlafestivitatdelnostrepa- tró, Sant Francesc d’Assís, és bo recordar el pes i la transcen- dència que té en el dia a dia la nostra professió que, a més a més, destaca per ésser també polifacètica.Hoésperquèabra- ça des de la producció animal, tan important a les Terres de Lleida, passant per la cura dels animals de companyia fins a la protecció de la salut. Aquest2013hemtingut,molt Agraïment de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians Teresa Mayoral i Seró. Presidenta de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida Per setena vegada l’Associa- ció de la Festa de Moros i Cristians de Lleida ha dut a terme la recreació de les No- ces Reials entre Ramon Be- renguer IV i Peronella, cele- bradesalanostraciutatl’any 1150iquevanconstituirl’ini- ci de la Corona d’Aragó. Per les mostres d’afecte i re- coneixement rebudes des- prés de l’acte hem de mos- trar-nos contents amb el re- sultatobtingutilegítimament orgullososdel’esforçquel’ha fet possible. És igualment obligat, però, expressarpúblicamentelnos- tre agraïment a totes les per- sones i institucions que han contribuït de forma signi- ficativa a l’èxit del projecte. Enprimerllocvolemdonarles gràciesatotsicadascundels festers que durant aquest mes de setembre s’han pre- paratelpaperrepresentat,ai- xí com als que han confecci- onat els penons i als que han preparat la decoració i la res- tadetreballsimprescindibles peralarealitzaciódel’espec- tacle. Vagi també el nostre agraï- ment als ciutadans de Lleida que el diumenge a la tarda van pujar fins al Castell del Reiivancontribuiramblase- va presència a realçar la tor- nada per unes hores a l’èpo- ca medieval de 1150. L’amabilitatdelslleidatansha estatunavegadaméselnos- tre alè i la raó principal de la nostra feina. Agraïmigualmentalpersonal delTuródelaSeuVellalapa- ciència que tenen amb nos- altres i la seva implicació en els nombrosos projectes que lanostraassociacióduuater- me en l’incomparable marc històric que ens brinden els seus monuments. Donemalhoralesgràciesper lasevamagníficacontribució a l’espectacle al grup de ball de l’Ateneu Popular de Po- nent, així com a l’Associació de Veïns Copa d’Or i a la de Puigvert de Lleida: Sant Jor- di i el Drac, i que no només han donat més rellevància a larepresentació,sinóquehan vingut a demostrar que la col·laboració entre entitats ens permet fer coses més grans, tal i com ho han fet l’EsbartArrelsielgrupdere- cerca i cultura popular Au- rembiaix. Finalment, la nostra gratitud també a l’Acadèmia Cucu- rull, a la Floristeria Kentia i a la Cooperativa del Camp El Soleràs, per la seva genero- sa i desinteressada col·labo- ració,icomnoagrairal’Ajun- tament de Lleida, la Genera- litat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l’Ins- titut d’Estudis Ilerdencs (IEI) la seva inestimable col·labo- ració. Quanencararessonenelsac- tes de diumenge passat, la vuitenaediciódelarecreació de les Noces Reials està ja en marxa. Aquest és l’incansable espe- rit de la nostra associació i de la nostra festa. Gràcies Lleida! Sobre la Banda Municipal de Música de Lleida Mercè Mora i Corderroure. Lleida Fa 3 anys que escric als dia- ris,enl’apartatdecartesaldi- rector, sobre diversos temes. Molts d’ells dedicats a les arts, i avui li toca el torn a la Banda Municipal de Música de Lleida. Cada any ens deleita amb bonsconcerts, però enguany va ser quelcom especial: la participació d’una soprano meravellosa, amb una gran i dolça veu. Si a això li sumem l’acuratprograma,aformade poupurridecançons,crecque l’éxit de la Banda estava as- segurat. Tot plegat va fer de la Diada de Catalunya un dia excepcional. No és estrany que gent que nocomparteixelssentiments dels catalans puguin sentir certaenvejadequetotelsac- tes de la Diada hagin trans- corregut amb serenitat, pau i molta emoció. Madrid hauria d’estarpresentenaquestsac- tesperveurequeaquestaCa- talunya és una terra ben ufa- na i plena. Només em resta que donar unagranfelicitaciónatotala Banda i al seu fitxatge últim la cantant soprano. I com diu lasardana“pregueuSenyora pels catalans”, que atès els temps que estem vivim, falta ens fa. Unasola salut ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Permanent del Secretariat d’USTEC-STEs Carmen López Burillo Presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida
 5. 5. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 05 OPINIÓ Elseronoserdelapolíticaca- talana passa avui, indefecti- blement, per l’adscripció a un dels grans blocs presents en la nostra fragmentada socie- tat. És a dir: un ha de ser in- dependentista o unionista. Dos extrems d’una realitat oposada i irreconciliable. Cu- riosament, quan la política mésnecessitadelafinesaidel contrast, més s’abusa del traç gruixut i de l’anècdota. En aquest debat, la veritat, sem- pre desitjada, queda col•loca- da en els extrems, allà on la col·loquen els profetes de la separació o del separatisme, depèndequincostatdel’Ebre elssituem?Escoltomoltagent expressar el dubte i, més con- cretament, la manca d’argu- mentsal’horadedecidirelseu parer en favor o en contra, més enllà, dels arguments es- grimits per la propaganda ofi- cialista, respectables, però clarament insuficients davant la complexitat de la situació a la qual ens enfrontem. I, com que es fa difícil defugir el de- bat, és fàcil trobar el militant confésqueesgrimeixelsargu- ments com una espasa de De- mocles, fent-ho en termes grandiloqüents, o el moderat, que situa el debat en el tac- tisme conduït pel suposada- mentdestretimonerMas,que, sembla, “canviarà les agulles delavia”abanseltrennodes- carrili.Al’altra banda, els pro- fetes de la catàstrofe fan bra- mar els ecos de la caverna a tota potència, amb la clara in- tenció d’ acovardir als dubto- sos. Certament, per aquells que cerquen una reflexió se- rena, el tema esdevé compli- cat. La raó sembla una pilota defutbolcondemnadaarodar alspeusdelsexcessosverbals. I,evidentment,aquestaraóno només es pot mesurar pel nombre de persones que vo- len fer via, que tot i ser mol- tes i fer-ho legítimament, no podenamagarelnecessaride- bat de plaça pública per abor- dar, en termes democràtics, una qüestió tan transcendent que alguns pretenen conver- tir en unanimisme. I és obvi que sense un debat obert i equànime,noescatiremelgra delapalla,imoltmenyselsar- gumentsdelapropaganda?La política hauria d’abordar el debat des de la serenor i el dubte, en totes les posicions. La serenor, perquè la trans- cendència de la decisió ho re- quereix, i el dubte, perquè la qüestió requereix valorar els avantatges i els costos per tal que tothom pugui prendre, amb coneixement de causa, lessevesdecisionsiposicions davantd’unadecisiótancom- plexa. Molt em temo que ja fa temps que la política sembla només poder fecundar en els extrems, allà on predominen, en exclusiva, els sentiments. I no els nego, només faltaria, però hi ha una evidència clara enelfetqueaquestanoésno- mésunaqüestiódepàtries,és unaqüestiósubjectaalacom- plexitat d’unes societats plu- rals,difícilmentcohesionables per les seves procedències i afeccions, que tenen poc a veure amb les del segle XIX. La fal·làcia d’aconseguir la unanimitat, per parcial que si- gui, alvoltant de una sola pre- gunta que decideixi el futur d’un país, resulta i pot resul- tar, un emmirallament demo- cràticsinohireflexionemamb cura i s’entén que la democrà- cia no ho és per la simplifica- ció de les decisions, sinó per la capacitat de aglutinar la diversitat? Sóc partidari de l’expressió democràtica, però aquesta no pot ser, només, un joc de majories i minories dis- posades a imposar-se un fu- tur guanyat a cops d’una raó, per essència, incompleta. Els processos com el que volem afrontar han de ser reglats i raonats, lluny de comporta- ments adolescents, va dir el conseller Santi Vila. Hem d’anar a les urnes a decidir com podem fer un camí de fu- tur, on hi puguem ser tots, i quan dic tots, em refereixo a tota la nostra complexitat so- cial, cultural i política. I per ai- xò, el debat no pot ser, única- ment,unaguerradebanderes; ens cal el debat sobre costos ibeneficis,sobremodeldeso- cietat,sobreelsfonamentsde la nostra democràcia i el nos- tre encaix a Europa i al món? Lesclausdelfutursón,permi, garantir el debat sense pre- misses,undebatobert,nodei- xant, a diferència del que ara passa, que ningú el manipuli nielperverteixi.Undebatsen- se por als canvis, però amb la convicció que el que hem construït fins ara no ha estat gratis i té un valor incalcula- ble si ens atenem als antece- dents històrics. Un debat in- clusiu del conjunt del ciuta- dans, en especial de tots aquelles que avui no s’hi sen- tenconcernits.Perquè,imagi- nem una consulta amb un alt grau d’abstenció. Ja ho vam observar en l’Estatut del 2006. O un empat que deixi la partida en taules. Quines se- ranlesconseqüènciesperuna societat trencada entre el NO ielSI?Jasócconscientqueels trensvanatotamàquinaique difícilment podem fer manio- bres delicades, però tinc con- fiança que, com que això ani- rà per llarg, finalment el seny situarà la realitat allà on lave- ritat i la raó trobin una via se- gura per transitar. Unaviasegura Les claus del futur són, per mi, garantir el debat sense premisses, un debat obert, no deixant que ningú el manipuli Avui Dia Mundial dels Docents, la Federació deTreballadors de l’Ensenyament de la UGT ( FE- TE-UGT) Terres de Lleida vol destacarlatascaprimordialies- sencial que desenvolupen aquestsprofessionalsdelense- nyament en la nostra societat. Elmónevolucionaconstant- ment degut als avenços tecno- lògics,migratorisiestructurals. Ens els darrers cinquanta anys elsvalorss’hanalteratdeforma significativa i això ha condicio- nat una tendència generalitza- da a la delegació de responsa- bilitats, hem creat una societat de drets i en moltes ocasions hemoblidatquetambéhihauns deures. Lamajoriadelsnostresjoves han crescut en un ambient so- bre protector, sense valorar massa el que tenien, i en al- guns casos l’educació que han rebut no els prepara per al fu- tur que els ha tocat viure. L’escola juga un paper fona- mental en l’educació i la trans- missió de valors, tot i que en molts casos només se la jutja pels resultats i per la rendibili- tat de l’ensenyament, no hem d’oblidar mai que la tasca del docentvamoltmésenllàqueen la simple instrucció. Peraixòéstanimportantque hi hagi una coherència entre elsdocentsiqueelsparescol·la- borin amb el mestre i l’escola i vagin a l’uníson a l’hora d’edu- car un infant, aquest ha de re- conèixer uns models, ha de te- nir unes pautes clares i són les personesquel’envoltenlesque han de ser capaços de trans- metre-les. L’exemple és una eina bà- sica en la consolidació, l’esforç, la responsabilitat, la toleràn- cia, la companyonia. L’alumne de seguida es capaç de discer- nir si les persones que l’envol- tensónconseqüentsamblesse- ves paraules o són simples de- magogs que prediquen el que no creuen. El docent, que és un profes- sional de l’educació, per acon- seguir aquests objectius ha d’afavorir una actitud oberta i positivadinslasevaaulaial’es- cola,fomentarelsvalorsderes- pecte, diversitat i col·laboració. Crear un clima adient i avaluar conjuntament amb els alumnes els diferents progressos que es vagin assolint. Unaaltraeinaimportantque utilitza el docent davant d’un possible conflicte a l’aula ¡ per aconseguir un clima de convi- vència,éslamediació.Elsalum- neshandesercapaçosd’accep- tarlesdiferències,selihadede- mostrarquenotothomésigual, que no tothom té les mateixes idees, però que cal acceptar la diversitat. El món cada vegada és més plural i cal que els nos- tres joves siguin capaços d’ac- ceptar i respectar aquesta plu- ralitat. Tots aquests recursos i més sónelsqueesvalenelsdocents peraconseguirundesenvolupa- ment integral de l’alumne, per- què sigui capaç d’integrar-se a la societat democràtica de dià- leg i de pau, sense trasbalsos. Des de la FETE corroboren que el paper del docent és cru- cialperalaconsecuciód’unaso- cietat més justa, més solidaria i mésequitativa,peraquestaraó lasocietathadevaloraripoten- ciar la feina de docent perquè desenvolupa una funció decisi- va en el progrés ètic i cal que la seva tasca sigui reconeguda sense escatimar recursos per- què els objectius que perse- gueix no són solament instruc- tius sinó per l’assoliment d’un món més habitable. Com diu Nelson Mandela “L’educacióésl’armaméspode- rosa que podem fer servir per canviar el món”. Totunrepte: ladocènciaavui DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial El Parlament de Catalunya va acollir ahir la presentació del Pla Director d’Equipaments Peni- tenciaris 2013-2020, on hi havia moltes novetats, però sobretot, i pel que fa a les comarques de Lleida, una, com és la desaparició de la presó de Tàrrega com a projecte a curt i mig termini. En la presentació del pla, el conseller de Justícia, Germà Gordó, ha aprofitat per estirar una mica les orelles al tripartit, ja que considera que va fer una previsió a l’alça de les places penitenciàries, allunyada de la realitat. Si a això hi afegim que no hi ha diners per escometre noves infraestructures d’aquestes dimensions, projectes que han fet córrer rius de tinta com el de la presó targarina passaran, si res ho canvia en breu, a la història de les obres frustrades. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). LapresódeTarrega Francés X. Boya Alós Senador del PSC per les Terres de Lleida, Pirineu i Aran FETE-UGT Terres de Lleida Rosa M. Giralt Navarro
 6. 6. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 06 LLEIDA Apresóper apunyalar l’exparella aBalàfia La ferí amb un ganivet ACN. LLEIDA El jutge va disposar l’ingrés a presódelveídeBenaventdeSe- griàde24anysquevaserdetin- gut aquest dimarts per haver apunyalat la seva exparella al coll quan aquesta estava asse- gudaenunbancalcarreralbar- ri de Balàfia, segons fonts poli- cials. Elsfetsvantenirllocpocdes- présdelaunadelatarda,alapa- rada d’autobús que hi ha situa- da al davant del CAP d’aquest barri. Diverses persones que estavenalllocvanpoderretenir l’agressor, que va ser detingut poc després pels mossos. TRASLLADADA A L’ARNAU Lavíctima, de 18 anys,va ser atesa en un primer moment al CAP,malgratquedesprésvaha- ver de ser traslladada fins a l’Hospital Arnau deVilanova de Lleida, onva ser atesa de les fe- rides que li havia causat el seu agressor. ElPPinstaa laPaeriaa entraralpla ‘Emprendre’ Moció al ple d’avui REDACCIÓ. LLEIDA ElGrupMunicipaldelPPpresen- tarà en el Ple d’avui una moció en la que insta a la Paeria a ad- herir-se al Pla Emprende en 3 mitjançant el qual els emprene- dors de Lleida podran realitzar els tràmits necessaris amb les Administracions Central, Auto- nòmica i Local de manera si- multània, “amb l’objectiu de re- duiralmàximlestravesburocrà- tiques a les quals s’enfronten a l’hora de crear les seves empre- ses”, va manifestar el regidor i portaveudelGrupMunicipaldel PP, Joan Vilella. Vilella va remarcar que Em- prende en 3 persegueix que per mitjans electrònics i mitjançant qualsevol de les Administraci- ons: l’estatal, l’autonòmica o la local, “es puguin posar en mar- xaempresesenuncurtespaide temps,irealitzartoteslesgesti- onsadministrativesquelacrea- ciód’unanovaempresacompor- ta”. Igualtatdegènere,alaIVFirad’EntitatsJuvenils Laigualtatdegènereseràl’eixvertebradordelaIVFirad’En- titats Juvenils, que tindrà lloc avui i demà a la Plaça de Sant Joan i que té com a objectiu donar a conèixer la riquesa del conjunt associatiu juvenil de la ciutat. AJUNTAMENT DE LLEIDA 43ediciódel’obra‘LesbruixesdelPontdelBoc’ Més de 150 actors amateurs participen en aquesta nova edi- ciódel’espectacleLesbruixesdelPontdelBoc,quetindràlloc demà dissabte i que presenta com a novetat l’ampliació de l’horari de mercat. AJUNTAMENT DE LLEIDA REDACCIÓ. LLEIDA L’Ajuntament de Lleida va obrir ahiraltrànsitelnouaccésalTu- ródeGardenydesdelPasseigde Ronda.Estractad’unanovacru- ïllasemafòricaaPasseigdeRon- da,enlaconfluènciaambl’avin- guda Galileu Galilei i la plaça de l’Exèrcit,quepermethabilitarun gir a l’esquerra per accedir de formadirectaaGardenyialParc Científic iTecnològic. Durant una visita a la nova connexió,l’alcaldedeLleida,Àn- gel Ros, ha destacat que la ca- pital del Segrià disposa a partir d’arad’unnouaccésaGardeny, eltercer,peralsvehiclesquevin- guindeBarcelonao Saragossa, a través de la rotonda de Gos Gayón,itambéperatotsaquells quevolenaccedir-hidesdelcen- tre de la ciutat a través del car- rer Acadèmia. Ambl’execuciód’aquestaac- tuació,quehatingutuncostto- talde102.450eurosques’hafi- nançatenelmarcdelconvenide traspàs de les antigues carrete- resestatalsalaPaeria,l’Ajunta- ment de Lleida vol reduir nota- blementelvolumdevehiclesque accedeixen al Turó de Gardeny atravésdelscarrersdelbarride la Mariola, tal com va explicat l’alcalde de Lleida. “Tot i no tenir una estimació del volum de trànsit que pujarà alTuró des d’aquest nou accés, sabem que per Ronda diària- ment passen uns 30.000 vehi- cles de mitjana, dels quals una part accedeix al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari i, al- hora, descongestionarem el trànsit que fins ara passava per l’interior de la Mariola”, va dir Àngel Ros. Estrenenl’accésalturóde GardenydesdeRonda L’actuació permet el gir a l’esquerra alsvehicles quevénen de BCN o Saragossa UN CARRIL DE GIRVORA LA PLAÇA DE L’EXÈRCIT L’actuació ha consistit en la construcciód’uncarrildegirvo- ralaplaçadel’Exèrcitilademo- lició d’un tram de la mitjana, la qualcosapermet,mitjançantla semaforitzaciódelacruïlla,que elsvehiclesquevénendelaro- tonda de Cos Gayón i els pro- cedents del centre de la ciutat perAcadèmiapodenaccediral Turó de Gardeny travessant la calçadadeRondadeformase- gura i ordenada. REDACCIÓ. LLEIDA El Teatre de La Llotja amplia el seu ventall de propostes lúdi- quesiculturalsambuncicleque, del 20 d’octubre al 27 d’abril, portarà a Lleida algunes de les millors orquestres del moment. DiumengesdeBallalaLlotjavol donarrespostaalasol·licitudde moltsciutadans,quefeiatemps quedemanavenunasaladeball a la capital, com va destacar l’alcalde, Àngel Ros, en la pre- sentació. Per la Sala Martina Castells de La Llotja desfilaran formaci- onsdeprestigi,tantdedinscom de fora de Catalunya. L’Orques- traMontgrins,LaDamaOrques- tra, l’OrquestaTarantella, la Fa- nia Perfect, Nueva Etapa, Ban- daSonora,SelvatanaiMontsei JoeTransfersónelsconjuntsque actuaran fins a finals de desem- bre, en el primer trimestre d’aquest cicle. Per a la nit de cap d’any, s’ha programat una sessió especial. A més de l’alcalde, a la pre- sentaciódelsDiumengesdeBall a La Llotja van assistir el tinent d’alcaldeJosepPresseguer,elre- gidor deTurisme, Fèlix Larrosa, la directora de La Llotja, Lluïsa Ochoa, i Antoni Cabero, en re- presentació de Zucar Event. També van participar represen- tants de les escoles de ball de la ciutat. Els promotors dels Diumen- ge de Ball a La Llotjavan desta- car la indoneïtat de la sala Mar- tinaCastellsperacollirsessions de ball. Orquestresdeprestigi alsDiumengesdeBall Les sessions es faran alTeatre de La Llotja Reuniódel Consellde lesDones REDACCIÓ. LLEIDA LaregidoraipresidentadelCon- sell Municipal de les Dones, M. Rosa Ball, va presidir el plenari per iniciar el curs i informar so- bre les activitats de la Paeria al darrer trimestre. El Consell Mu- nicipal de les Dones, format per 36 entitats i sectorials de do- nes,ésl’òrgandeparticipacióde lesentitatsiorganismesperala consulta, l’estudi i l’assessora- mentperalaplenaincorporació de les dones a lavida ciutadana. ElSLCde Lleidainicia unnoucurs REDACCIÓ. LLEIDA ElServeiLocaldeCatalàdeLlei- da (CNLde Lleida) inicia aques- ta setmana el nou curs. Aquest 1r trimestre s’han iniciat 22 cur- sos presencials de tots els ni- vells, del bàsic al superior.Tam- bé han començat els cursos en línia semipresencials per als ni- vellselemental,intermediisufi- ciènciaambelParla.cat,aixícom elsdenivellsuperior,queespo- dencursarambsessionspresen- cials a les capitals de comarca.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 07 COMARQUES PUBLICITAT AGÈNCIES. BARCELONA ElprojectedelapresódeTàrre- ga, que havia de ser el segon centrepenitenciaridelescomar- ques de Lleida, ha quedat ajor- natsinedie,comamínim,durant 7 anys, després que ahir, en la presentacióalParlamentdeCa- talunya del projecte del Pla Di- rector d’Equipaments Peniten- ciaris2013-2020,nose’nfescap referència ni constés en el pro- grama d’actuacions. Defet,enlasevaintervenció, a la Cambra catalana, el conse- ller de Justícia de la Generalitat, GermàGordó,javaexplicarque les previsions en el número de presos que va fer el tripartit no s’haviencomplerti,actualment, n’hiha2.000menysdelprevist. Per això, s’han redimensi- onat els projectes previstos ini- cialment, iva afegir que l pla di- rector evidencia que “les previ- sions fetes en matèria d’infra- estructures penitenciàries no s’ajusten satisfactòriament a la realitat ni a l’interès públic”, te- nintencomptetambélesrestric- cions pressupostàries. 10.000 RECLUSOS Actualmenthihapocmésde 10.000 reclusos a Catalunya, El projecte ja no figura el Pla d’Equipaments Penitenciaris LA LLICÈNCIA D’OBRES VIGENTFINS AL 2016 L’AjuntamentdeTàrregahavia arribat a un acord amb el De- partament de Justícia per pro- longar fins a l’any 2016 la vi- gència de la llicència d’obres concedida en el seu moment per autoritzar la construcció del centre penitenciari Els Plans dins el terme municipal. Lesobresd’aquestapresóha- viend’havercomençatafinals de 2010 i l’Ajuntament va in- gressar 2 milions d’euros. Justícia‘congela’el projectedelapresóde Tàrregafinsal2020 Els terrenys on estava projectat el centre penitenciari una capacitat de poc més d’11.000iespreveuqueel2020 hi hagi 11.631 places. Així, s’aposta per la creació de centres especialitzats en les diferentsnecessitatsdelciclede rehabilitacióireinserciódelsin- terns. Així, la nova presó de Fi- gueres s’obrirà l’any que ve, 2014, mentre que la de El Cat- llar,aTarragona,hofaràel2015. L’actual presó de Figueres es tancarà i les actuals presons de GironaiTarragonaespodrienre- convertirencentresoberts,siels edificis es poden adaptar. ACN Unmuralpels38anysdel’AssociacióAlba L’Associació Alba va celebrar ahir el seu 38è aniversari amb un mural simbòlic i la presentació de tots els actes que hi ha previstosfinsaldesembre.Malgratlacrisiilesretallades,Al- ba fa un balanç positiu de la seva trajectòria. ASSOCIACIÓ ALBA Solsonaconfiaenlaconstrucciód’ElVinyet LaConselleriad’EnsenyamentmantéelcompromísambSol- sonaqueelDepartamentposaràfilal’agullaalaredacciódel projecte bàsic de l’Escola El Vinyet una vegada enllestides les obres del carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia. AJUNTAMENT DE SOLSONA REDACCIÓ. SANTJOAN DE L’ERM Els Bombers de la Generalitat buscavenaltancamentd’aques- ta edició un home de 69 anys que s’havia perdut quan passe- java amb la seva dona per un bosc de Sant Joan de l’Erm, al terme municipal de Montferrer- Castellbò. Segons sembla, la parella anavacaminantquansobredos quarts de quatre de la tarda i a conseqüència de la intensa boi- ra, la dona el va perdre de vista. Desprésdebuscar-loellainore- eixir,adosquartsdesetdelatar- daesvadonarl’avísiesvainici- ar la búsqueda, encara que la- continuïtat de la boira i la pluja alazonahaviaimpossibilitat,de moment, que se l’hagués pogut localitzar sa i estalvi. Busquenunhomeperdut enunboscdel’AltUrgell Anava amb la dona quan esvan separar per la boira LaVinyaelsVilarsultima elnouespaipolivalent REDACCIÓ. ARBECA L’activitat a les darreres setma- nes es multiplica al celler Vinya elsVilarsd’Arbeca,ialaverema s’hi sumen les obres per enlles- tir, a finals de mes, la construc- ció del nou espai polivalent. MontgaiMàgicrecull tapsillaunesperaAlba REDACCIÓ. MONTGAI La 5a edició de la Fira de la Mà- giaalCarrerdeMontgai,quese celebrarà aquest cap de setma- na, col·labora amb la campanya de recollida de taps de plàstics i llaunes de l’Associació Alba.
 8. 8. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 08 COMARQUES ElCondesdelPallars nopagaelsempleats La UGTdenuncia l’empresa que gestiona l’hotel de Rialp REDACCIÓ. RIALP LaFederaciódeComerç,Hosta- leria iTurisme de la UGT-Terres deLleidahapresentatdavantla Inspecció deTreball i Seguretat Social de Lleida una denuncia contral’empresaItsmoConnect SL, que gestiona l’Hotel Con- desdelPallarsdeRialp,perl’im- pagament de les darreres men- sualitatsalstreballadorsitreba- lladors d’aquest complex hoteler. Concretament,l’empresadeu els salaris corresponents a la meitat de juliol, agost i un dia de setembre a la totalitat de la plantilla (formada actualment per 17 treballadors). Abans de recórrer a aquesta mesura -la denúncia es va pre- sentarelpassatdia1d’octubre- els representants dels treballa- dors ja havien reclamat a l’em- presaenrepetidesocasions,ver- balment i per escrit, que execu- tés aquests pagaments. Calrecordarquel’acordentre empresa i treballadors arran de l’ExpedientdeRegulaciód’Ocu- pació (ERO) presentat a princi- pisd’aquestanyestableixelpac- te de mantenir l’actual plantilla, pagar les mensualitats endar- rerides i complir amb els termi- nis de pagament dels salaris, a més a més de mantenir obert el centre hoteler. Aquest ERO su- Pendent les darreres mensualitats El concret, els sous de la meitat de juliol, agost i un dia de setembre Un dels punts de l’acord sobre l’ERO El sindicat critica que l’empresa gestora incompleix el pacte REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Vuitlocalsbuitsdelcascanticde les Borges Blanques es posa- ran a disposició del públic dis- sabte amb l’objectiu de captar possibles emprenedors que hi vulguin instal·lar un negoci. Ar- tistes, emprenedors, dissenya- dors i empresaris exposaran els seus productes als aparadors d’aquestsimmoblessotaellema Aixequem les persianes. El regi- dor de Promoció Econòmica, Jordi Ribalta, creu que aquesta iniciativa “ajudarà a dinamitzar el sector comercial del municipi donant a conèixer el nucli antic de les Borges, un lloc idoni per muntar-hi un negoci”. Les Bor- ges és un dels 12 municipis ca- talansqueparticipenenlacam- panyadedinamitzaciódelocals. ElslocalsbuitsdeBorges, aparadordenousnegocis Per captar emprenedors quevulguin instal·lar-s’hi Novadistincióperalvi deL’OliveraCooperativa REDACCIÓ. VALLBONA L’Olivera Cooperativa ha obtin- gutlaMedallad’Oralspremisin- ternacionals deViticultura Sos- tenibledelBRITiéselprimerce- llerespanyolenrebrelamenció. Lesarmesdesetgeseran protagonistesalsVilars REDACCIÓ. ARBECA Com es defensaven les forti- ficacions en l’època antiga? Ho podran saber els que visitin la fortalesa dels Vilars d’Arbeca aquest diumenge. REDACCIÓ. BELLPUIG Els Ajuntaments de Lleida i la Seu d’Urgell i el Consell Comar- cal del Pallars Sobirà han supri- mitelprogramaMinutsMenuts, un servei de guarderia puntual per a nens menors de tres anys fora de l’horari de les llars d’in- fants, després que la Genera- litat l’hagi deixat de subvencio- nar per manca de dotació pres- supostària.Aixíhoavançavaahir Ràdio Lleida. Altres consistoris, com Alcarràs i Bellpuig, assu- meixenelcostielmantenen.En elcasd’Alcarràs,però,s’haredu- ït el número de dies i hores de serveipertald’adaptar-sealasi- tuació econòmica. El Departa- mentdeBenestarSocialiFamí- lia només ha subvencionat en- guany 4 mesos del servei. ‘MinutsMenuts’perviu aBellpuigiAlcarràs Són els únics municipis lleidatans que el mantenen ACN / REDACCIÓ.TREMP /TÀRREGA Através del projecteAlteugust aliments del Pallars Jussà, 4 ajuntamentsi19restaurantsde la comarca engeguen una cam- panya gastronòmica per posar en valor la cuina pallaresa tot vinculant-la a les fires de besti- ar que es feien. Amb la idea de recuperar la cuina tradicional que s’oferia als firandants, els restaurants participants han preparatdiferentsmenúsbasats enproductesdeproximitatique rememoren una cuina de quali- tat i contundent. D’altra banda, el projecte Gustum posa en marxa en el marc de la Fira del Medi Ambi- ent de Tàrrega una campanya perpromoureelconsumdepro- ductes de proximitat. ElsrestaurantsdelJussàposenenvalor lacuinapallaresavinculant-laalesfires Les Jornades Gastronòmiques del Bolet arrenquen en 9 establiments Una cuinera pallaresa cuinant MARTA LLUVICH (ACN) L’AltUrgellajudaatrobarfeinaa21joves ElprogramaJovesperl’Ocupacióal’AltUrgellintrodueixa21 jovesdelacomarcaenelmónlaboral.Elsadolescentshantro- bat ocupació en empreses de la comarca en els àmbits de fo- restal i de l’hosteleria. FERRAN GARCÍA (ACN) Mésde600fotosalaWikiTakesMollerussa La marató fotogràfica popular que es va fer a Mollerussa el passat 21 de setembre ha donat com a fruit les 600 imatges que s’han penjat a la Wikimedia Commons. L’edifici més fo- tografiat va ser Cal Bosch (a la imatge). @ANTONTAA posaeltancamentdel’hotel,que forma part del grup Marvel, uns quants mesos a l’any. Però, el sindicat UGT va valorar posi- tivamentl’acordaconseguitamb l’empresa atès que suposava “salvar”elsllocsdetreballielpa- gamentdelssousendarreritsai- xícomelcompromísdepagarles nòminesatemps;uncompromís quearas’hatrencat,talcomde- nuncia UGT-Terres de Lleida. ANYS DE DIFICULTATS L’empresa argumentava que elsmotiuseconòmicsilescons- tants pèrdues dineràries la van obligar a presentar l’ERO i tan- car l’hotel uns cinc mesos l’any (entre gener i març i entre se- tembre i desembre concreta- ment). L’Hotel Condes del Pa- llars arrossega, els darrers 5 anys,diferentsexpedientsdere- gulació d’ocupació. Actualment l’empresa que gestiona l’Hotel CondesdelPallarsésItsmoCon- nets S.A. Rossellójaté contenidors d’olidecuina REDACCIÓ. ROSSELLÓ L’AjuntamentdeRossellóhains- tal·latelsprimerscontenidorsde recollida d’oli domèstic. De mo- ment, s’han habilitat dos punts de recollida i es farà arribar a totes les cases del municipi un embut de plàstic per facilitar la recollida d’aquest producte. L’objectiuésfacilitariaproparel reciclatge als ciutadans i evitar el vessament d’oli de cuina pel clavegueram.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT Elssismesposenenriscles nuclearsd’AscóiVandellós Entitats ecologistes demanen la paralització immediata de les dos centrals AGÈNCIES. BARCELONA Diverses entitats ecologistes handemanatqueesparalitziim- mediatament l’activitat de les centrals nuclears d’Ascó i Van- dellós, pel perill que suposen elsmovimentssísmicsregistrats elsdarrersdiespeldipòsitdegas Castor. “L’activitat sísmica pot afectar el funcionament de les centrals nuclears i la recent ex- periència de Fukushima n’és un bonexemple”,expliquenenuna nota. Alerten, a més, que el pro- jecteCastor-causantdelsterra- trèmolsdelsdarrersdies-podria provocar un gran moviment sís- mic a la Falla del Camp, propera alesduescentralsnuclears,ique jaharegistratgransterratrèmols al llarg de la història. El terratrèmol més fort regis- trat els darrers dies ha estat de 4,2 graus en l’escala Richter, moltapropdelafalladelCamp, on està ubicada la central de Vandellós.Elsecologistesrecor- den que les proves sísmiques de les dues centrals nuclears apunten que “amb prou feines” resistirienunterratrèmoldemés de7 graus a l’escala Richter. El ministre d’Indústria, Ener- giaiTurisme,JoséManuelSoria, ha afirmat aquest dijous que sembla que hi ha una “correla- ció, relació directa”, entre la in- jecció de gas al magatzem sub- Pescadors al port de les Cases d’Alcanar, molt a prop de la plataforma Castor i epicentre dels terratrèmols ACN terrani Castor i els sismes que s’estan produint els últims dies en municipis del litoral de Cas- telló.Soriaharecordatqueel26 de setembre, va ordenar el tan- camentdelmagatzemsubterra- ni que està a 22 quilòmetres de la costa de Vinarós (Castelló). Els alcaldes dels tres munici- pisdeCastellóafectats(Vinarós, Peníscola i Benicarló), alarmats per la situació, han expressat també la seva sorpresa en com- provarquenoesvapreveureuna activitatsísmicainduïdapelcon- trovertit projecte Castor; els edils, del PP, van atribuir la res- ponsabilitat a l’anterior govern (PSOE), queva aprovar el dipò- sit. Els experts han criticat que la declaració d’impacte ambi- ental queva aprovar el Ministe- ri de Medi Ambient l’any 2009 noincloguésl’avaluarciódelsris- cos sísmics associats al projec- te de magatzem de gas natural. Indústria admet que els provoca el Castor El ministre Soria creu que hi ha relació directa El govern del PSOE va fer la vista grossa Va autoritzar el dipòsit sense estudis sísmics AGÈNCIES. BARCELONA La Grossa de Cap d’Any ha ve- nutenels10primersdiesdedis- tribuciómésde6,2milionsd’eu- ros.Aquestaextraordinàriaaco- llida del sorteig del 31 de desembre que impulsa la Gene- ralitatfaqueesplantegindoblar el nombre de butlletes a la ven- daenlespròximessetmanes,tal com han explicat els responsa- bles del Govern. Els consellers d’Economia i Coneixement, An- dreu Mas-Colell; de Empresa i Ocupació,FelipPuig;deBenes- tar i Família, Neus Munté, així com la directora general de Tri- buts i Joc, Elsa Artadi, han estat els encarregats de presentar la loteria, que té previst repartir 10,4 milions d’euros en premis (el70% del que es recaptaarà). La Grossa premiarà tres nú- LaGrossadeCapd’Anyrecaptamésde 6milionsd’eurosennomésdeudies La nova loteria de la Generalitat repartirà més de 10 milions en premis Els tres consellers de la Generalitat que van presentar ahir la Grossa ACN meros. El primer aconseguirà 20.000eurospereurojugat,en- cara que també aconseguiran beneficis els bitllets que coinci- deixin en part amb la Grossa. Com ja s’havia sospitat, el 1714 és un dels bitllets més buscats. Aquest i el 2014. En en primer cas,harevelatladirectoragene- ral,labutlletaestrobaencaraals magatzems de Loteria de Cata- lunya a l’espera de ser distribu- ïda.El2014estàamansdelGre- mi de Flequers de Barcelona. AGÈNCIES. MADRID La presidenta d’Andalusia, Su- sanaDíaz,vadirahirenunacon- ferència a Madrid que part de l’explicació del sobiranisme ac- tual a Catalunya es troba en la famosafrasedeJoséLuisRodrí- guez Zapatero durant la cam- panyaelectoraldel2004.“Nova ser cap encert dir que s’aprova- ria l’Estatut que sortís de Cata- lunya, però tampoc la recollida de firmes del PP”, ha assenya- lat la mandatària autonòmica. Enlasevasevalíniahabitual, molt crítica amb el que passa a Catalunya i amb el PSC, la pre- sidenta de la Junta va carregar contra el referèndum d’autode- terminació. “Les coses han arri- batmassalluny.Afavordeldret adecidirhiestemtots.¿Peròper decidir què? ¿La independència deCatalunya?Aquestdretade- cidir no està en cap Constitució del món”, ha explicat en un pri- mer moment. “Com abans des- muntemlatrampadeldretade- cidir, més fàcil serà la sortida”, va afegir més tard, en un dis- curs en què va defensar el pa- per d’Andalusia com a “garant” tant de la unitat d’Espanya com en contra del “centralisme”. En un altre ordre, les discre- pàncies entre CDC i Unió a cau- sa del procés sobiranista acos- tencadavegadamésellíderde- mocristià, Josep Antoni Duran Lleida, a les tesis del PPC, se- gonslalíderd’aquestpartit,Ali- ciaSánchez-Camacho.Camacho vol contactar amb Duran. “Crec que és important que ens ve- gem”, tot i rebutjar la tercera via que proposa el líder d’UDC. Zapatero,‘culpable’ delsobiranismecatalà Segons la presidenta d’Andalusia, Susana Díaz Desenes d’immigrants morenaItàlia AGÈNCIES. ROMA Al menys 130 immigrants indo- cumentats han mort i 150 han estatrescatatsdesprésdelnau- fragi de la barcassa en quèviat- javen prop de 500 persones i que intentava arribar a l’illa ita- lianadeLampedusa,alsuddeSi- cília. L’alcaldessa de l’illa, Giusi Nicolini, ha dir que s’han re- cuperat desenes de cadàvers, entreellsdosnensdepocsanys iunadonaembarassada,peròla xifrademortspotseràmésgran, “ja que el mar està ple de cos- sos”. La barcassa després s’ha incendiat i molts immigrants s’han hagut de llançar al mar. Tiroteigamb feritsdavant elCapitoli AGÈNCIES. WASHINGTON Un tiroteig a l’exterior del Capi- tolihaprovocatferidesalmenys a un policia i a diverses per- sones més i ha obligat les for- ces de seguretat a acordonar la zona.Elcomplex,seudelescam- bres legislatives nord-america- des aWashington, estava ahir a la nit tancat i ningú pot entrar o sortir. Segons alguns mitjans nord-americans, la policia hau- riadetingutl’autordelstretsque hauria disparat entre el Second Street i Constitution Avenue, al davant de l’edifici Hart, un dels tresqueformenelSenationte- nen els despatxos els senadors.
 10. 10. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 10 ESPORTS Corretjadeixadeserel capitàdel’equipalaDavis El català ha estat 2 anys al capdavant de la selecció REDACCIÓ. BARCELONA LaFederacióEspanyoladeTenis (RFET)hacomunicataÀlexCor- retja que deixarà de ser el capi- tà de l’equip espanyol de la Co- paDavisuncopacabielseucon- tracte, al final de l’any. La decisió no ha agafat de sorpresa Corretja, que ha rebut la notificació oficial en una reu- nió que va mantenir ahir a Bar- celona amb José Luis Escañue- la, president de la RFET, iAlbert Costa, director tècnic. Corretja ha estat dos anys al capdavant de l’equip espanyol de la Copa Davis. Va heretar l’equip campió i el va classificar peralafinalel2012,perdudada- vantlaRepúblicaTxecaaPraga, sense poder comptar amb Rafa Nadal. Aquest any, l’equip s’ha salvat del descens després de superar Ucraïna. El Barça-Madridde Lliga,el26-Oalatarda Pot ser a les 4 o a les 6 pensant en el mercat asiàtic AGÈNCIES. BARCELONA El primer clàssic de la tempora- da entre Barça i Reial Madrid ja tédataiballaentreduesfranges horàries. Es jugarà el dissabte 26 d’octubre i falta per concre- tarsicomençaràales4delatar- da o a les 6, segons ha indicat JaumeRoures,presidentdeMe- diapro. Roures va assegurar en de- claracions a RAC1 que el partit finalment es jugarà el dissabte i que l’horari serà “un que vagi bé als mercats televisius asi- àtics i americans”, donant a en- tendrequeesjugaràenlaprime- raoenlasegonafranjadelatar- da. ElBarça-Madridcorrespona ladesenajornadadeLligaijafa temps que s’estudia quin ha de ser l’horari òptim per satisfer la gran demanda que genera. REDACCIÓ. ALGUAIRE Lesexhibicionsaèriesdel’OctO- bertAirfest,elnoufestivaldedi- catalmóndel’aviacióquesece- lebraràdemàal’aeroportdeLlei- da-Alguaire, comptaran amb la presència d’una quarantena d’aeronaus,unapartdelesquals procedents de diversos indrets de Catalunya. Els assistents al festival po- dran gaudir, durant el matí, de l’enlairamentdeglobusaerostà- tics, exhibició develers, desfila- dad’avionsultralleugers,passa- des d’aviació general, desfilada d’aeronaushistòriques,demos- tració d’intervencions de rescat i de llançaments d’aigua dels BombersdelaGeneralitat,exhi- bició de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra i sessions d’aeromodelisme. Per la tarda, a partir de les 14.00hores,estanprevistesno- vesdesfiladesd’avionsultralleu- gers, d’aviació general i d’aero- 40aeronausparticipen al’OctOberAirfest Demà a les 10 del matí a l’aeroport Lleida-Alguaire naus històriques. Els visitants també tindran l’oportunitat de conèixer un prototip d’avió am- fibi no tripulat que està desen- volupant l’empresa Singular Aircraft. Totes les persones que vin- guin al festival podran accedir lliurement al costat aire de l’ae- roport, a la plataforma d’apro- ximació, de manera que tindran la possibilitat de veure i conèi- xerdeproplesaeronaus.L’orga- nització de l’esdeveniment ha habilitatunazonade3.000me- tresquadratsambaquestafina- litat. Lesactivitatsdelsglobusae- rostàtics i de l’aeromodelisme tindranllocalazonaexteriorda- vantera de l’aeroport, a la vora de l’actual aparcament de vehi- cles.Enl’espaiqueocupaaquest estacionaments’habilitaranser- veis i punts de restauració. L’organització ha previst una zonad’estacionamentperalsvi- sitantsalcostatdelpàrquingha- bitual.Aquestserveiseràdepa- gament, concretament, 5 euros per vehicle. L’entrada al recinte de l’aeroport serà gratuïta. En el transcurs de la jornada s’efectuaran se sortejaran, en dues tongades, 16 vols d’anada i tornada a Palma de Mallorca. REDACCIÓ. LLEIDA ElsesportistesdelaUniversitat de Lleida (UdL) han aconseguit 16 medalles en els Campionats Universitaris de Catalunya:7en esports d’equip i 9 individuals. Entre aquestes, destaquen els ors de Berta Gasol en cros i 10 quilòmetres, Carla Garcia en ju- do i Jordi Latorre en tennis tau- la.Mentre,alsCampionatsd’Es- panya només l’atleta Elena Llo- bera ha aconseguit penjar-se l’argent en salt de llargada. Uns mèrits que es van destacar ahir en l’acte de reconeixement ins- titucional encapçalat pel rector de la UdL, Roberto Fernández, i enelquevanparticiparunaqua- rantena d’alumnes. Precisament Gasol ha estat premiadacomamilloresportis- ta universitària catalana en un acte celebrat aquesta setmana alaURVdeTarragona.BertaGa- sol-quehaparticipatenproves decros,10quilòmetres,futbol7 i futbol sala. ReconeixementdelaUdL alsseusesportistes Berta Gasol, la millor de les universitats catalanes El claustre de la Pensativa, escenari de la foto de familia UNIVERSITAT DE LLEIDA Presents 5 empreses aeronàutiques Podran mostrar els seus serveis i activitats a través dels seus estands Els visitants podran acedir a la zona aire D’aquesta manera, podran conèixer de ben a prop els aparells 1asessióperadonesalTennisTaulaBorges Aquest dilluns va donar inici la primera sessió entrenament de dones al ClubTennisTaula Borges, una activitat que cop- ta amb una participació de 13 jugadores. CTT BORGES GiggssuperaRaúlenpartitsdelaChampions El gal·lès Ryan Giggs, jugador del Manchester United, ha su- peratl’exmadridistaRaúlGonzálezcomelfutbolistaambmés partits disputats a la Lliga de Campions, amb 145. IkerCasillas: “Pelmeucap hanpassat moltescoses” “No ho he passat bé” AGÈNCIES. MADRID Vuit mesos després, Iker Ca- sillastornavaasertitularalBer- nabéu, en un partita priori tran- quilperalcapitàdelMadrid.Els dubtes entre el públic havien augmentat, però va capgirar la situació en l’últim minut de joc, ambtresaccionsmeritòriesque vanrecordarelporterd’abansde lalesióqueelvaenviaralaban- queta. Casillas no ho ha passat bé i ha reconegut que va estudiar la possibilitat de marxar del club desprésdeveurequetambéera suplent a la Lliga amb CarloAn- celotti.EldeMóstolesvaadme- tre que ha passat moments en quèhaestat“mésfeble”ienquè pelseucap“vanpassarunmunt de coses”. Iker, tot i que no creu que hi hagiunacampanyaencontrase- va, sí queva deixar un missatge als seus crítics: “Campanya no crec,potssentirqueésinjusten algun moment però, al contrari, agraeixoelsuportqueemdonen i respecto els més crítics”.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 11 FET REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde,ÀngelRos,vamostrar la seva satisfacció per l’anunci que va realitzar ahir la multina- cional GFT, que preveu crear 500llocsdetreballaCatalunya, partdelsquals,correspondrana la factoria de software del Parc Científic i Tecnològic Agroali- mentari de Lleida. Ros va des- tacar l’aposta per la ciutat d’aquesta empresa alemanya, especialitzada en el desenvolu- pament de solucions tecnològi- ques per al sector financer, i ha recordat que l’acord perquè la firma s’instal·lés a Lleida es va tancar fa dos anys a la fira tec- nològica de Hannover. Per a l’alcalde, “l’aposta de GFT per Lleida referma la línia ascendent del seu Parc Cientí- ficiTecnològicAgroalimentari”, on la setmana passada esva in- augurar el Fruitcentre. ElpresidentdeGFT,UlrichDi- etz, va assegurar que “té plans agressius per incrementar la plantilla”aSantCugatdelVallès Ros:“L’apostadeGFT refermal’opcióPciTAL” La multinacional preveu crear fins a 500 llocs a Catalunya Ros i Mínguez en l’edició del 2012 de Fira de Hannover on se signà l’acord FIRMA FOTO iaLleida.Amés,varemarcarque la seva seu en aquesta darrera ciutat “va molt bé” i que es des- envoluparà “significativament en els propers dos o tres anys”. Ulrich va dir: “Tenim molts pro- jectestecnològics,especialment per al sector financer, i molta gent intel·ligent tant a Barcelo- na com a Lleida”. Sobre el seu centre al PCiTAL, on ara treba- llen40persones,Dietzvadirque “Lleidaésunanovaseuontenim uncentredetecnologiaperdes- envolupar el sector d’aplica- cions al mercat espanyol.”. Cursalsgestorsdetràmitstelemàticsdevehicles Els gestors administratius es posen al dia amb tràmits telemà- tics devehicles amb una jornada informativa a la delegació de LleidadelCol·legideGestors sobreelfuncionamentinovetats per fer els canvis de nom dels vehicles de forma telemàtica. COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS BalançdelaFundacióFerreruelaalSenegal La Fundació Ferreruela Sanfeliu consolida el projecte d’era- dicació de la ceguesa curable i evitable a Senegal. Així ho han explicar a la conferència La defensa del dret a la salut, el compromís de la FFS, que es va fer a la Biblioteca Pública. COMUNICACIÓ 360º TecnologiaICG Softwareala33aMostradeVinsiCavesdeCatalunya ICG Software ha implantat les seves solucions de Punt deVenda i custòdia d’efectiu CashDro al principalespaidevendadeproductesidetastdevinsdela33aMostradeVinsiCavescatalans. ICG SOFTWARE REDACCIÓ. QUITO ElperiodistalleidatàEnricRibe- ra Gabandé acaba de guanyar tres premis de premsa inter- nacionalPerladelPacífico,ator- gats pel Jurat qualificador d’aquestsguardonsquesecele- bren des de fa7anys en el marc delaFITE(FiraInternacionaldel Turisme a Equador), la més im- portantdetoteslesqueesduen a terme en el Pacífic Sud. Ribera va ser l’únic professi- onal participant a aquest certa- men literari que va aconseguir, per partida triple, alçar-se amb aquest reconeixement perio- dístic. Laconcessióhaestatpeltre- ball publicat en la revista Xurdi- mento, que edita anualment el Centre Galego de Lleida, titulat LaProvínciadelGuayasllueixbe- lles postals turístiques, lúdiques i gastronòmiques, i per dos re- portatges televisius dedicats a Guayas, l’Or i Loja i Bilcabamba. 3premisinternacionalsde premsaperaEnricRibera Per un reportatge escrit i per dos de televisius Enric Ribera AGÈNCIES. BARCELONA CaixaBankhaestatguardonada per la publicació britànica The Bankerambelpremialainnova- ció de 2013 en la categoria de Tecnologia Verda (Green IT). D’aquesta manera, The Ban- ker ha premiat la infraestructu- ra tecnològica dels Centres de ProcessamentdeDadesdeCai- xaBank pel seu alt nivell d’efici- ència i el seu menor consum elèctric,quehapermèsunestal- vi d’energia del 41%. El respecte pel medi ambient és part fonamental de l’estratè- gia de responsabilitat corpo- rativa de CaixaBank. PremiaCaixaBancper lainnovaciósostenible La nova tecnologia permet estalviar el 41% d’energia Conveni entreFecomi GLOBALleida REDACCIÓ. LLEIDA GLOBALleida i la FECOM han signat un conveni d’adhesió, l’objecte del qual, és la promo- cióeconòmicailacontribucióal desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit lleidatà. El conseller de- legat de GLOBALleida, Oriol Oró,ilapresidentadeFecom,M. Rosa Eritja, van signar l’acord.
 12. 12. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 12 PROPOSTES Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Els barrufets (apta) 16.05 18.00 Riddick (+16) 20.00 22.10 Antes del anochecer (+7) 16.15 18.10 Guerra Mundial Z (+12) 20.10 22.15 Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate (apta) (HD) 16.30 18.10 Jobs (+12) (HD) 19.50 22.05 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Cruce de caminos 16.35 19.05 21-35 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Kon-Tiki (+7) 16.15 19.00 22.00•00.10 Justin y la espada del valor (apta) 16.15 La gran familia española (+12) 18.15 20.15 22.15 •00.15 Las brujas de Zugarramurdi (+16) 16.15 19.00 22.00•00.20 Runner Runner (+16) 16.25 18.25 20.25 22.25 •00.25 Asalto al poder 16.30 19.15 22.00•00.25 2 Guns (+16) 16.30 19.10 22.15 •00.30 Gravity (s/c) 16.20 18.20 20.20 22.20•00.20 Zipi y Zape (apta) 16.10 18.10 20.10 22.10 •00.10 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12) 22.00•00.10 Rush (+12) 16.30 19.00 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) 16.00 18.05 20.10 22.15 •00.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Mi primera boda (apta) 15.00 18.45 22.40 Barcelona, nit d’estiu (+7) 16.30 Mud (+12) 20.30 Un hombre solitario (+12) 15.00 18.00 22.40 Una casa en Córcega (+7) 16.35 Incondicional (apta) 21.05 El último Elvis (+12) 15.00 19.30 Kon-Tiki (+7) 16.50 19.45 22.40 El último concierto (apta) 18.00 Arraianos (apta) 21.35 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Gravity (+16) 11.50 13.50 15.40 17.20 19.05 20.50 22.35 00.20 Gravity (+16) (3D) 16.40 18.25 20.10 22.00 Runner, Runner (+16) 12.20 15.00 16.45 18.35 20.20 22.10 00.00 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català) 12.00 14.00 Para Elisa (+16) (HD) •23.50 Rush (+12) °12.15 °14.50 17.00 19.15 21.30 •23.45 2 Guns (+16) °11.50 °13.50 15.50 17.50 19.50 21.50 •23.50 2 Guns (+16) °12.45 °14.45 16.45 18.45 20.45 22.45 •00.45 Epic: el mundo secreto (vigílies/festius) °11.40 15.25 17.15 El llanero solitario (+7) (vigílies/festius) 19.05 21.45 •00.25 El llanero solitario (+7) (dilluns a dijous) 16.25 19.05 21.45 Percy Jackson y el mar de.... (+7) °12.15 °14.25 16.25 18.25 Elysium (+16) 20.25 22.25 •00.20 Ahora me ves... (+16) °11.50 °14.35 16.45 18.50 Tú eres el siguiente (+16) 21.00 22.45 •00.35 Planes (Aviones) (apta) (vigílies/festius) °11.30 °13.20 16.35 18.15 R.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12) (vigíles/festius) 20.00 21.50 •23.40 R.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12) (dilluns a dijous) 16.05 18.00 20.00 21.50 Zipi y Zape y el club de la canica (apta) °12.30 °14.10 15.50 17.30 19.10 20.50 22.30 •00.10 Zipi y Zape y el club de la canica (apta) °13.20 15.00 16.40 18.20 20.00 21.40 •23.20 Los Pitufos 2 (apta) °11.30 °13.40 16.00 Las brujas de Zugarramurdi (+16) 18.00 20.10 22.20 •00.30 Las brujas de Zugarramurdi (+16) °12.30 °14.40 16.50 19.00 Jobs (+12) (HD) 18.05 20.25 22.40 Justin y la espada del valor (apta) (3D) °13.00 °14.45 16.25 Justin y la espada del valor (vigílies/festius) °12.05 °14.00 16.00 17.50 La gran familia española (vigílies/festius) 19.40 21.40 •23.40 La gran familia española (dilluns a dijous) 16.10 18.00 19.50 21.50 Asalto al poder (+16) 21.10 ’•23.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Guerra mundial Z (+16) (5,70€). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 22.30; Dg. 16.00, 18.10; Dl. 22.15 Ahora me ves... (apta) (5,70€). Ds. 20.15; Dg. 20.15 Runner Runner (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Rush (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 18.00, 20.20; Dl. 22.15 Los cinco y el misterio de la joya escondida (apta). Ds. 18.20; Dg. 16.30 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com La gran familia española (+12) Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Cruce de caminos (+16). Dv. 22.30; Ds. 20.00; Dg. 20.20 Epic: el mundo secreto (apta). Ds. 18.00; Dg. 16.10 2 Guns (+16). Ds. 22.30; Dg. 18.10; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com La mejor oferta (+7). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.45 Cazadores de sombras: ciudad de hueso (+12). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Aviones (apta). Ds. 1915; Dg. 17.30 Elysium (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Asalto al poder (+16) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) (Digital HD). Dg. 17.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com El llanero solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Tú eres el siguiente (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.30. Novacomèdiasurrealista d’ÁlexdelaIglesia Las brujas de Zugarramurdi Comèdia. Fantàstic. Espanya, 2013. 112’. Dir.: Álex de la Iglesia. Int.: Hugo Sil- va,MarioCasas,JaimeOrdóñez,CarmenMaura.Cinemes:Lauren,JCAAlpicat Dosaturats(MarioCasasiHu- go Silva) cometen un atraca- ment i fugen perseguits per la policiaiperl’exdonad’und’ells. Així, s’endinsen en els boscos impenetrablesdeNavarraica- uenenlesurpesd’unahordade dones embogides que s’ali- menten de carn humana. En aquest film, premiat al Festival de Sant Sebastià en la secció oficial de llargme- tratges (fora de concurs),Álex del’Esglésiatornaalainspira- ciódelessevesprimerespel·lí- culesdebogeriaontotéspos- sible, però amb un pressupost més gran. Els gags, els diàlegs i les si- tuacions no tenen desperdici i la gràcia es fon amb l’especta- cularitat. Un grup de dones embogides s’alimenten de carn humana Unadelesaventuresmés gransdelahistòria Kon-tiki Aventures. Drama. Noruega, 2013. 118. Dir.: Joachim Rønning, Espen Sand- berg Int.: Pål S.Valheim, Anders B. Christiansen. Cinemes: Lauren, Funatic En 1947, l’explorador noruec ThorHeyerdahlvacreuarelPa- cífic en una bassa de fusta per demostrar que els indígenes d’Amèrica del Sud anteriors a Colomtambépodienhavercre- uat per instal · lar a la Polinè- sia.Thor,ambunequipdecinc homes,va recórrer en 101 dies 8.000 quilòmetres en una tra- vessia èpica durant la qual va haver d’enfrontar-se tempes- tes,tauronsifinsitotalafam. Tot i que estem davant d’unadelesaventuresmésim- portantsdelahistòriarecent,i quelapel·lículaestàrodadade maneraimpecable,elquelifal- ta és l’eloqüència que sorgeix del talent d’un cineasta de ra- ça. El pas del temps, el tempo de l’epopeia, és el que no s’aconsegueix evocar en les dues hores de metratge Durant el viatge creuant el Pacífic s’han d’enfrontar fins i tot a taurons Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL4 AL10 D’OCTUBRE. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Guinovart a Agramunt Espai Guinovart. Agramunt. Fins al 24 de novembre. Aquesta exposició dóna continuïtat als diferents actes que, amb el lema Guinovart 5 anys, es venen organit- zantdesdeldesembrepassatambmo- tiu de la commemoració del cinquè aniversari de la mort del pintor. Conferències Periodisme en temps de crisi Biblioteca Pública de Lleida. A les 19.00 hores. A càrrec de Vicent Sanchís, director d’ElTemps. Romànic a l’Alt Urgell Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. A les 20.00 hores. Xerrada de l’historiador Carles Gas- cón, que obre el cicle Desenterrant el passat. Arqueologia i paisatge a l’Alt Urgell. L’arqueologia del paisatge, la paleontologiaoelsresultatsd’unaex- cavacióalPalaudelaSeuseranaltres dels temes abordats en el cicle. Aventura a la selva peruana Casa de Cultura.Tàrrega. A les 20.30 hores. Com a preludi de la fira del medi am- bient,s’oferiràaquestaxarradasobre l’experència en la selva amazònica d’un grup d’experts en insectes. Tallers Dia mundial dels ocells Dissabte, 5. A partir de les 09.00 hores. Estanys d’Ivars i Vila-sana. Activitats gratuïtes de tallers i mos- tres,ambobservaciódediferentsclas- ses d’ocells. Sense inscripció prèvia. Llibres Ulls de gel Biblioteca d’Alguaire. A les 19.00 hores L’alguairencaCarolinaSolé,presenta la seva primera novel·la, ambientada alavalldelaCerdanya,l’escenarimés bell i perfecte per a un crim. Què podem fer? Dissabte, 5. A les 15.30 hores. Teatre la Llotja de Lleida. El Centre d’Iniciatives Solidàries Àn- gel Olaran presenta el seu nou llibre, ambposteriortaularodona,modera- da per Maria Pau Huguet. Els diners recaptats aniran a projectes d’ajuda a la Fundació a Etiòpia. Teatre i titelles Contes per a la salut Espai Bebeteca. Biblioteca de Lleida. Dissabte 5, a les 12.00 hores. Ssssió de contacontes a càrrec de la companyia de teatre Arrencacebes i l’escenografia de Carles Pijuan.Acti- vitatcomplementàriaal’exposicióUna mirada a Medina Gounass. Animalets Animats Dissabte, 5. A les 11.00 hores. Partida Sot de Fontanet (a 200 m. de Cappont). Informació:Tel. 973 070 075 L’associació Punt Eco, organitza una sessió de titelles a càrrec de la com- panyia AlbadaVerdaTitelles. L’asso- ciació La Forest participarà fent una plantadaiapadrinamentd’arbresfrui- ters. Preu: 3€/infant. Música L’encant, arrels de la nostra terra Cafè delTeatre. Lleida. 22.30 hores. Montse Poch (veu), Ignasi González (contrabaix), Xavier Monge (piano) i PinyMartí (bateria) interpretaran un repertori de música catalana, des de melodiesd’origenpopularfinselscan- tantsicompositorsmésconegutsdels darrers 30 anys. Preu: 8 euros. Segrià Corals Diumenge, 6. A les 18.00 hores. Torrefarrera. Sala social Ajuntament. ActuaciódelaCoraldel’HospitalAr- nau de Vilanova, de Lleida; Coral La Primavera, d’Artesa de Lleida i Coral Clavellina, deTorrefarrera. Esports Caminada infantil tardor Diumenge, 6. Pl. Santa Anna. A les 09.00 hores. Recorregut Cervera-Font del Ferro amb un recorregut d’11 km. Es dona- rà coca i xocolata. CaminadadePinyana Sortida de l’Escola de Pinyana. Diumenge 6, a les 09.30 hores. CaminadapopularperlavoradelCa- naldePinyanafinsRosselló. Ambdos opcions,unade9quilòmetresambre- torndesdel’autovia,iunaaltrade18 quilòmetres fins el molí de Rosselló. 20anysdelTapís Memorialdelasida El Museu de Lleida és un dels vint museus que, amb altres espais emblemàtics de tot Ca- talunya, acull aquesta mostra promoguda per l’ONG Projec- te dels Noms. El tapís va origi- nar-se el 1987 als EUA amb l’objectiu de fer visible la gran pèrduahumanaamagadadar- rere les estadístiques. Més de 70.000 tapisos individuals, creats a 40 països per famili- arsiamicsdepersonesmortes ens conviden a reflexionar. Exposicions Retalls deVida, 20 anys delTapís Memorial de la sida a Catalunya Museu de Lleida. Espai 0. Fins el 31 d’octubre. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Dissabte, 5. A partir de les 19.00 hores. Camí Vell d’Albatàrrec. Partida Copa d’Or/ Ptda Sot de Fontanet. Aforament limitat. LesbruixessónalPont delBocdeBiterna L’espectacledeLesBruixesésunaopor- tunitat de passejar per l’horta de Llei- da o el xoperal delTòfol, amb torxes a lesmansil·luminantelcamífinselpont del BocdeBiterna,sobreelrieroldeLa Femosa.Allíveuremeljudicialesbrui- xes,ontambépodremfersentirlesnos- tresveus, menjarem àpats d’època i ballarem al ritme de la música. El Molí d’Espígol (Tornabous) Fortalesa dels Vilars (Arbeca) Dissabte 5 i diumenge 6 Elcapdesetmanaibèric arribaaPonent ElMolíd’Espígol(Tornabous)ilaFor- talesadelsVilars(Arbeca)sóndosdels jaciments que organitzen activitats amb motiu del cap de setmana ibèric. Al Molí, visites guiades, recreacions històriques sobre la guerra i un mer- catd’artesans. AArbeca,amésdeles visitesguiades, exhibicionsd’artilleria i escenificacions. Espai MerCAT, pàrquing de l’estació i plaça de les Nacions deTàrrega. Divendres 5 i disabte 6. De 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 21.30. Unaparadordelmedi natural,aTàrrega Tarrega aposta de nou per la sostenibilitat i la preservació del medi tot acollint la catorzena fira del medi ambient. Una vuitentena d’expositors donaran a conèixer les innovacions en vehicles elèctrics, energies renovables, bioconstrucció o tractament d’aigües. Aquest cop, coincideix amb el mercat de productes de proximitat La BonaTaula. A l’octubre: de divendres, 4 a diumenge, 6.Teatre de l’Escorxador. Tel. 973 279 35 Mostrad’ArtsEscèniques JosepFonollosa Comença la mostra que aquest anyar- ribaala22aedició,amblaintencióque totselsciutadansientitatsquedesen- volupen activitats artítisques tinguin visibilitat en la programació que en- guanycomptaamb42companyiesque representaran42espectacles-30d’ells, estrenes-,amb61funcionsdeteatrefa- miliar, dansa, titelles, o màgia. LotssolidarisShalom Divendres, 4. La Llotja. A les 19.00 hores Presentació pública de la col·lecció 2013 de lots solidaris i artesans de Bo de Shalom i maridatge amb productes de qualitat, proximitat i elaboració sostenible de les terres de Lleida. Tallerdecàlculambàbac Llibreria Abacus. Lleida. Dissabte 5, a les 12.00 hores. En el marc dels dissabtes infantils, la cooperativa convida a l’activitat Aloha: taller de càlcul amb àbac. IVFiraJuvenild’Entitats Dissabte, 5. Plaça Sant Joan. De les 11.00 a les 20.00 hores. Diumenge 6 , a les 18.00 hores La Fira pretèn donar a conèixer la riquesa del conjunt associatiu juvenil de la ciutat,els quals realitzaran activitats al voltant de la igualtat de gènere. Caminsdefruitadolça Dissabte, 5 i diumenge, 6. Alfarràs. www.ajuntamentalfarras.cat Activitats relacionades amb el préssec, visites a una finca per veure la recol·lecció, tast de vins o una mostra d’embossat de prèssecs. OrguesdePonent Església de la Pobla. Diumenge 6 , a les 18.00 hores Concert de la soprano Mireia Latorre i l’organistaTomoko Matsuoka, emmarcat en el XV cicle orgues de Ponent i Pirineu. Lamúsicasurtalcarrer ambMusiquemLleida! Espais com l’IEI, Paeria, Auditori, Ricard Vinyes o CaixaFòrum a la ciutat, o les lo- calitatsd’ArtesadeLleidaiSidamónacu- llenunanovaediciódeMusiquemLleida!, unfestivalinternacionaldemúsicaquese celebra als carrers i places . La iniciativa estàpromogudaperlacoralShalom,amb l’objectiu de sensibilitzar i enriquir musi- calment la societat. Lleida, Artesa de Lleida, Sidamón Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6
 14. 14. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 14 OCI Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 1 9 2 7 Sudoku Sapsquelatevaforçadevoluntatemer- geixalsmomentsoportunsiarahasafi- anzarteenellapermillorarelteuorga- nisme, per assolir major benestar físic. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Reprendre els estudis et plantejarà al- gun dubte sobre si és el camí correcte elquehastriat,peròhasd’esperaruna mica més de temps per esbrinar-ho. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Cadascúhadeprendrelesdecisionsso- brelasevavidaquanhagidefer-ho,ai- xíquenointentispressionarniconvèn- cer ningú del que ha de fer. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Abans de donar diners a algú o signar qualsevol classe de documents, asse- gura’t que tot estigui en ordre i que no hihagialgunapetitatrampaenelfons. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL No serà avui un dia tranquil, però has de suportar molt bé els múltiples as- sumptes que hagis de resoldre i ho fa- ràs amb molta rapidesa i eficiència. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Bontofísicimilloradel’organismeidels temes de salut en general. Hi ha molts aspectesquemillorenenaquestterreny iaixòetfaveure-hototambaltresulls. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Deixar-se portar per aquest sentiment de malenconia serà la teva gran temp- tacióavui.Mirarcapalpassatnoetser- virà de res. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Busques,atravésdelaxarxaofinsitot ambpreguntesunamicasubtils,unain- formaciósobrealgúqueacabad’entrar en la tevavida i que te té molt intrigat. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Ressaltarà avui un tarannà conserva- dorentotselsaspectes,peròespecial- mentambelsdinersoambbénsdequal- sevol classe. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Has d’estar preparat per a una conver- sa,potserambuncap,enlaqualetpo- den exigir resultats i que canviïs certs esquemes. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Has de calcular els riscos de qualsevol aventuraqueavuise’tpassipelcap,per- què hi ha encara que ara no siguis ca- paç deveure’ls i tot et sembli fàcil. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Treballar teva autoestima avui és una delesmillorscosesquepotsfer.Nocai- guis en la temptació de deixar-te por- tar pel que pensin els altres. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.794 Solucions n. 1.793 8 2 5 6 4 2 3 7 5 1 9 6 8 2 1 6 3 7 6 1 2 6 6 1 5 3 1 8 4 3 5 2 6 9 7 9 2 3 6 4 7 5 8 1 7 5 6 1 8 9 4 3 2 4 3 8 5 2 9 7 1 6 7 1 9 8 6 4 3 5 2 2 6 5 3 1 7 9 4 8 9 7 5 8 4 1 2 6 3 4 3 8 2 7 6 1 9 5 6 2 1 5 9 3 8 7 4 1. OFERTAS CHICA BUSCA trabajo de limpiaza, casas, oficinas, hoteles, comunidades.Tel. 663 710010.Irina. NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 7. VENTAS HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS GATITAS NOVEDAD. Fiesteras, cariño- sas, complacientes. 24 horas.Tel. 973 270 322- 620 421 959. www.gati- tas31.es ¡¡¡TRAVESTIS PARAISO!!! Ariana gua- pisima, rubiaza, delgadita, especialista principiantes. Sí a todo, eyaculación mútua,fetichismo,vibradores.24h.Tel. 678921866. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. 20. TRASPASOS EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITAT INVERSOR: Les Borges Blanques.NauPolígonIndustrialLesVer- dunes (sortida Autopista) Parcel•la 6.647m2. Nau 3.307m2 (105m façana 5 portes d’accés. Preu interessant. Finques BorgesTel.670537829. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Malgrat la sorpresa del primer cop, la Judit confessa a la Sònia que sent una estranya fascinació per en Martí. 16.35 Divendres. 18.42 Murdoch Mysteries. 19.47 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Zona zàping. 22.20 La gran pel·lícula. Enemics públics. 2009. EUA. Dir: Michael Mann. Int: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard. 00.35 Pel·lícula. Negro Buenos Aires. 02.20 Skins. 03.08 Fusió i swing a l’estudi. 03.52 Blues a l’estudi. 04.51 Ritmes a l’estudi. 05.51 Jazz a l’estudi. 07.52 Doraemon. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total, acció. 15.23 Bola de drac Z. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.00 Xarxa Natura. 22.05 Thalassa. 22.55 Cronos. 00.56 Catmúsica. 02.05 Ponts del món. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.20 Vaughan en vivo. 09.10 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia 14.00 Arucitys. 17.00 Pel·lícula. El regreso. 1996. EUA. Dir: Mark Kean. Int: Anne Bancroft, Kimberley Peterson. Quatre nens són abandonts per la seva mare en una àrea de servei. 18.50 8 al dia. 22.30 Gran cinema. Más allá del honor. 1981. EUA. Dir: Harld Becker. Int: George C. Scott, Timothy Hutton, Sean Penn. Un cadet incita els seus companys a la rebel·lió per impedir que les autoritats converteixen l’acadèmia on estudien en un complex d’apartaments. 00.50 Només per als teus ulls. Room Service; Praia Brava; Summer in love. 02.00 Clips. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 10.30 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeina (red). 12.30 Aventura’t (red). 13.00 Top motor. 13.30 Sector primari (red). 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeina. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 El poble del costat (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Fanzivid. 18.00 El problema de Gettier. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Temps al temps (red). 19.00 El temps oportú. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Notícies vespre (red). 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Con María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentado por Pilar García Muñiz y Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.15 Entre todos. 19.00 Supercopa ACB 2013. 1ª semifinal: Real Madrid- Bilbabo Basket. 21.00 Telediario 2. 22.15 El tiempo. 22.30 Cine. Transporter 2. França. 2005. Dir: Louis Leterrier. Int: Jason Statham, Amber Valletta. 23.55 Somos cine. La vida de nadie. 2002. Espanya. Dir: Eduard Cortés. Int: José Antonio Coronado, Adriana Ozores. 01.35 24 horas en la calle. 02.30 La noche en 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 TV English. 08.25 Biodiario. 08.30 Al filo de lo imposible. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Docufilia. 12.00 Para todos La 2. 13.15 La casa encendida. 13.30 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.40 El escarabajo verde. 19.00 Vespre a La 2. 20.15 ¡Atención obras! 21.00 Cómo nos reímos. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 Viernes cine. Pan y tulipanes. 00.15 El documental de La 2. 01.15 Documental. 01.20 Docufilia. 04.40 TVE es música. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Con por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Los mayores gamberros. 22.30 Por arte de magia. 00.15 El club de la comedia. 02.15 Campeonato Europeo de Póker. 02.55 Canal Bingo. 03.10 La tienda TV. 04.00 Fórmula 1 2013. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 14.55 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. Con Helena Resano. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.50 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. Fenómeno Sandokan; La herencia de los Gil; Ruiz Mateos y compañía. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. Libertad condicional mortal. 10.30 El último poli duro. Necesidad de amor. 11.30 Alerta Cobra. Carrera contrarreloj. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.55 Castle. De madrugada; Un santa Claus Secreto; El hotel de los corazones rotos. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Natural Frank. Presentado por Frank Cuesta. 21.45 La noche del fútbol. Málaga-Osasuna. 00.00 Callejeros. Mendigos de la crisis; Hijos de la crisis; Menores en riesgo. 02.15 House. Fidelidad. 03.00 La línea de la vida. 04.00 Shopping. 05.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 04/10/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els FRANCESC D’ASSÍS, els PETRONI i les ÀUREA PUBLICITAT PerundiputatdeCiU, nohihauràconsulta Un diputat de CiU diu que Elvicesecretari general de CiU, Lluís Maria Coromi- nas, en declaracions a Po- lièdric a Catalunya Ràdio, va reconèixer que “sabem que no ens deixaran fer la consulta”. Corominas, també dirigent de CDC,va assenyalar que l’objectiu és que quan l’Estat espa- nyol negui el referèndum, Unió es passi al sector in- dependentista. “L’anyqueve no hi haurà consulta perquè l’Estat no la deixarà fer i caldran eleccions plebiscitàries”, va dir Corominas, membre de la mesa del Parlament Amb aquests auguris, lla- vors tot el que es parla de la data de la consulta hau- ria de ser paper mullat... TWITTER @albertsalvia «El#castorsefasentirtambéa #Lleida. #terratrèmol» @ejafer «#terratremol a #lleida? El llit s’ha bellugat un munt!» @Annacpelaez «“La llibertat no es proclama, s’exerceix” @rociomsampere a #Lleida @Avancemcat» @MiquelPueyo «Pel tema #Blanquerna,acaba- ran fotent-li una multa a Sán- chez Llibre,per maranyero i se- paratista.» @eduardbaches «@angelrosdomingodemà1al- tre desnonament a Lleida. Ban- kia,un banc amb qui la Paeria treballa.I la mesa d’emergèn- cia,ja no és tan urgent?» @literator_olesa «A la carrera de Ciències Políti- ques s’estudia cinisme? I quina matrículad’honorvatreurel’Alí- cia Sánchez Camacho?» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA RECAREDO DEL POTRO L’empresa que emmagatzema gasalmara lesTerresdel’Ebre admetsismesmoltsuperiorsals esperats, el que evidencia una nefasta previsió de l’afectació. PUNT I A PART BERTA GASOL Aquestajoveuniversitàriadela Universitat de Lleida ha estat premiadacomamilloruniversi- tariacatalanaaTarragona,onva participar en quatre proves. Aquesta princesa avui fa dos anys! Felicitats cuqueta! LA FOTOTECA Monsenyor Joan Enric Vives, invitat pel Club de l’Amistat Terres de Lleida Cassola de tros per l’Alzheimer a la Residència d’Avis de les Borges

×