Bondia.cat 04/07/2014

380 views
257 views

Published on

TITULAR: Veterinària només atreu mitja dotzena de lleidatans per curs
FOTO: L’exèrcit espanyol s’entrena al Pallars

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 04/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 4 DE JULIOL DEL 2014 Veterinàrianomésatreumitja dotzenadelleidatanspercurs p. 06 p. 03 PUBLICITAT La degana de la facultat de la UAB diu que els darrers 10 anys la mitjana ha estat de 5 a7alumnes NÚMERO 1.915 ANY 9 El Consell de Col·legisVeterinaris català rebutja que la UdLpugui impartir el grau però sí màsters Acusatsdecobrar sobresous5alcaldesi exalcaldesdeLleida Un estudi de la UdL revela que un 34% tornaria al seu país i la meitat volen anar-se’n d’Espanya El84%dels immigrants volmarxar deLleida L’exèrcit espanyol s’entrena al Pallars Alumnes de l’acadèmia de sergents deTalarn fan maniobres per primer cop FERRAN GARCIA QUERALT/ACN p. 08 p. 06 Es tem per la vida de la víctima, de 58 anys i ara a l’Arnau, que es va colpejar el cap al caure al terra Unabaralla alaMariola acabaamb unferitcrític p. 07
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Martí. Anselm Clavé, 35 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Agrella 1 = Blets 4 = Castanyer 2 = Palmeres 0 = Pi 1 = Plantatge 1 = Roure / alzina 1 D Troana 1 = Xiprers 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 30 de juny al 6 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Lesplugesitormentes semblaquese’nvande Lleida,tretdelPirineu Al llarg del matí les precipitacions aniran desapareixent, tot i que encara quedaran alguns ruixats dispersos al terç nord. A partir de migdia i al llarg de la tarda s’esperen nous ruixats al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est. Les precipitacions localment aniran acompanyades de tempesta i de calamarsa. A la plana veurem el sol a partir del migdia. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no es mouran, però les màximes enfilaran els 33ºC. 06.27h 21.35 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Et sembla bé l’aforament exprés al rei Joan Carles? 1 • No, de cap manera 2 • No, i amb tanta pressa menys 3 • Sí, per descomptat 4 • Veig bé el seu blindatge però tanta pressa fa pudor ElslectorsdelBonDia handecidit: 53,5% 1 25,6% 2 14% 3 7% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que funcionaran els vols de la companyia Arkia que enllacen amb l’aeroport d’Alguaire?
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI UnestudidelaUdLdiuqueel84% d’immigrantsvolmarxardeLleida El 34% dels estrangers preguntatsvolen tornar ‘a casa’ i el 50%volen anar-se’n de l’Estat espanyol REDACCIÓ. LLEIDA L’estudiElsimmigrantsresidents a les comarques de Lleida, re- alitzatpelGrupdeRecercaAnà- lisi Social i Educativa de la Uni- versitatdeLleida(UdL),conclou que un 83,8% dels immigrants residents a les comarques de Lleida que han participat en aquest treball (un total de 320) tenenlaintenciódemarxar.Con- cretament,lavoluntatdel34,1% delenquestatsésretornaralpa- ís on van néixer mentre que el desig del 49,7% és marxar de l’Estatespanyol.Segonselsau- torsdel’estudi,l’impactequees- tà tenint la crisi econòmica es veureflectitenaquestesrespos- tesqueanysenreredonavenva- lors inferiors, i en el fet que no- mésl’11,3%afirmaaraquenoté la intenció de marxar. Segons l’estudi de la UdL, el percentatgedepersonesquedi- uen no voler anar-se’n del país s’incrementanotablementenles poblacions mitjanes (un 16% en localitats d’entre 1.001 i 20.000habitants),encompara- ció a les que resideixen en po- blacions més petites (un 7,1%) i les queviuen a Lleida ciutat (un 4,7%). El treball també posa de manifest que el 75,3% dels en- questats afirma sentir-se inte- gratenlapoblacióocomarcaon viu (un 45% molt i un 30,3% bastant), mentre que un 13,4% diuquepocinomésel2,5%que gens. Les persones que treba- llen,puntualitzal’estudi,sesen- ten més integrades que les que no ho fan i el grau d’integració varia segons el nombre d’habi- tants de la població: més senti- ment d’integració en localitats més petites, i menys, en pobla- cions més grans. Imatge d’arxiu d’un grup de joves d’origen estranger al carrer Cavallers de Lleida ARXIU ACN PUBLICITAT PROJECTE ‘LA IMMIGRACIÓ A LES COMARQUES DE LLEIDA’ L’estudiformapartdelprojec- te Laimmigració alescomar- ques de Lleida, en què esvan enquestar un total de 1.800 persones majors de 16 anys de la demarcació de Lleida, 320 de les quals han nascut en diversos països d’Àfrica, Amèrica, Europa i Àsia i que, de mitjana, van arribar l’any 2002. D’aquestes, un 22,2% té la nacionalitat espanyola, un30,9%elpermísdetreball, un 17,5% el de residencia temporal, un 13,1% el per- manent, un 0,3% el d’asil, un 4,4% no té la documentació enreglaiun1,6%l’estavatra- mitant en el moment de fer- se les enquestes, l’any 2013. Unaaltradelesdadesque posa de manifest l’estudi té a veure amb la relació entre persones d’origen estranger iautòctons,un78,5%delsen- questatsesrelacionamoltso- vint o bastant amb la pobla- ció autòctona, mentre que la freqüència de relació que te- nen els autòctons amb les persones immigrades es re- dueix al 50,3%, sent major entre els més joves. Finsa1.800entrevistes,320aforans Fruit de l’impacte de la crisi econòmica L’estudi posa de relleu que només l’11,3% dels enquestats no té cap intenció de marxar Tres de cada 4 afirma sentir-se integrat La gent que treballa se’n sent més i el grau d’integració és major en poblacions més petites
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director Elprimerdiumengedejuliol,totes lesnostresDiòcesissesumenca- daanyalespersonesiorganismes que s’esforcen per millorar el cli- ma de bona convivència entre els usuaris de les nostres rutes. És la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit en la qual tots, vianants i conductors, hauríem de reflexio- nar sobre aquest tema acceptant la nostra part de responsabilitat en la seva àmplia problemàtica. I, sobretot, volent contribuir a una convivència constructiva també en aquest àmbit. ¿Perquènoferqueelsavenços que podem gaudir en vehicles i carreteres serveixin per apropar- nos més els uns als altres, facili- tant la trobada de persones, paï- sos, cultures, i no tan sols o pre- ferentment d’interessos comercials?Unviatgepotseruna ocasió esplèndida per a la troba- da amb si mateix, amb la natura- lesa, amb Déu. Viatges en solita- Pot l’empresari reduir el sou dels treballadors de forma unilateral quanl’empresateproblemeseco- nòmics? Pot incomplir,a la seva conveniència, algunes clàusules ri, atents a les notícies, però tam- béaprofitatsperapensar,pregar, cantar, escoltar bona música, po- drien ser un bàlsam en la vida de tants que vivim molt dispersos i ambpoquespossibilitatsdesilen- ci,desolitud,dereflexió.Iviatges acompanyats de familiars, amics ocompanysdetreball,quepoden serunamagníficaocasióperadi- àlegs interessants, experiències de comunicació sincera i d’escol- ta atenta i, també, per a una veri- table trobada amb els altres. Deia el Papa Francesc el pas- satmesdejuny,parlantdelacul- tura de l’encontre, que avui vi- vim en un món que esva fent ca- da vegada més petit i hauria de ser més fàcil estar a prop els uns dels altres. El desenvolupament dels transports (i de les tecnolo- giesdelacomunicació)ensapro- pa,connectant-nosmillor,ilaglo- balitzacióensfainterdependents. I no obstant això, tantes vega- des no és així. Tenimlapossibilitatdedespla- çar-nos cada vegada a major ve- locitat, però les diferències i les distàncies entre les persones semblen anar augmentant cada dia i, massa vegades, perdem la calma simplement perquè l’altre corre més que nosaltres o té un vehicle millor. Hauríem d’esfor- çar-nos per seguir mirant l’altre amb respecte, acollint serena- ment el que fa al volant, faci- litant-li les coses i no únicament tolerantambmalhumorlesseves decisions.Peròaixòrequereixvo- luntatdeferdelacarreteraunlloc ric en humanitat i no només un espai per a circular ignorant-nos mútuament o competint mirant qui pot més, quan no agredint- nossenseelmenorpudor.Ferde la carretera aquest espai huma- nitzador ens demana més aten- cióalespersonesimajorrespon- sabilitat per mirar a l’altre inten- tant resoldre les diferències a força de créixer en comprensió i acolliment mutu. La cultura de la trobada requereix sempre estar disposat a donar i a rebre apre- nent uns d’uns altres. Pensantentotelqueaixòpot suposarperalscreients,convido alareflexióialapregàriaposant perintercessoraaMaria,enlase- vaadvocaciódeMaredeDéudel Camí. Rebeu la salutació de vostre germà bisbe. Laculturadel’encontrealacarretera José Luis Solans Pueyo Doctor en dret. Professor de Dret Laboral de l’Escola de ElConselldeCol·legisVeterinaris de Catalunya (CCVC), institució queagrupaelscol·legisoficialsde veterinarisdelesquatredemarca- cions catalanes, -que compten amb gairebé 4.000 veterinaris col·legiats -, dóna suport als acords presos pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, que reu- nit en assemblea extraordinària, esva posicionar per unanimitat a favor d’implantar estudis especi- alitzatspostuniversitarisaLleida. Aquest òrgan que agrupa a totselsprofessionalsdelaveteri- nàriadeCatalunyacoincideixamb el Col·legi de Veterinaris de Llei- da en el fet que el sector ramader iagroalimentaridelescomarques lleidatanes necessita de veteri- narisexpertsenporcí,boví,avicul- turainutrició,iaixònoméspotve- nirdesd’estudisd’altaespecialit- zació posterior a la llicenciatura universitària. Així mateix recorda quecapfacultateuropeadevete- rinària pot oferir titulacions es- pecialitzades, perquè contravé la normativa europea d’homologa- ció de titulacions universitàries, per tant, recorda el Consell, lavia perdonarrespostaalesreclama- cionshistòriquesdelterritoriies- pecialment, del sector ramader i agroalimentari,éslad’oferirestu- dispostuniversitaris,comelMàs- terenPorcíquejadesenvolupaen força èxit la Universitat de Lleida ambcol·laboraciódelCol·legiOfi- cial deVeterinaris de Lleida. En aquest mateix sentit, en lí- nia al que ha exposat l’òrgan col·legial lleidatà, es creu conve- nient i necessari d’implementar l’oferta de formació professional al territori encaminada a dotar a lesexplotacionsramaderesilain- dústriaagroalimentàriadetècnics de grau mitjà, tal i com el sector està ja demandant. Per tant, davant l’anunci de la UDLdecrearnousestudisuniver- sitaris de Veterinària, El Consell demana seny i racionalitat abans d’emprendre un projecte, que per una banda requereix, en el marc de reajustaments de l’oferta uni- versitàriaaCatalunya,d’unagran inversióeconòmicadelaquals’ig- nora si disposa de pressupost; i que per l’altra, no està avalat per un estudi sobre la demanda real de veterinaris. I com també ja s’ha recordat des del Col·legi Ofi- cialdeVeterinarisdeLleida,esvol fer palès que Espanya té més fa- cultatsdeveterinàriaquelaresta d’estats d’Europa. Mentre que hi ha11facultatsal’EstatEspanyol, n’hi ha 4 a França o 5 a Alema- nya. Per tot això, El Consell de Col·le- gis Oficials de Veterinaris de Ca- talunya espera que la UdL recon- sideri la creació d’una nova lli- cenciaturaenVeterinàriaiescolti les alternatives que planteja el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida,unapropostaracional,pos- sibilista i ajustada a la normativa europea. En un altre ordre de coses, El Consell lamenta que el col·lectiu professional de veterinaris hagi estat víctima involuntària de les conseqüències dels incompli- ments del conveni signat entre la UdLilaUAB,unesdiferènciesque esperapuguinsersuperadesenel marc dels òrgans competents, i per les negociacions, que sense dubte, mantenen obertes les ins- titucions del territori, que són les primeresinteressadesendotarde recursos reals i formació en futur al jovent de Lleida. Per últim, el Consell de Col·le- gisVeterinarisdeCatalunya,subs- criuelparerdelscompanysicom- panyes de Lleida en la voluntat de mirar endavant, en superar el fet que la facultat de Veterinària s’implantés fa 30 anys a la UAB perquè és moment de mirar el fu- tur, pensant en el jovent, perquè disposid’einesútilsperencarrilar el seu futur professional amb ga- ranties. I així, donar una resposta real a les necessitats del territori. L’equilibri territorial passa per disposar de recursos, infraes- tructures i la igualtat d’oportuni- tats més enllà on es visqui, i això passa, a l’entendre del Consell de Veterinaris, per desenvolupar es- tratègicament allò que realment és necessari, possible i, sobretot, útil. - Josep Antoni Gómez president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona - Bernat Serdà president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona - Carmen López presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida - Misericòrdia Escoda presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona Joan Piris Bisbe de Lleida. del conveni col•lectiu acordat entre els diferents representants socials sense necessitat d’acudir a la negociació col•lectiva? S’ha potenciat la figura de l’empresari debilitant la força dels represen- tants sindicals? Perquè s’ha tret protagonismeis’hadebilitatelpa- per de l’Autoritat Laboral? Éscertquelarecuperacióeco- nòmica ha començat, així ho de- mostren els indicadors macro- econòmics com són la prima de risc i l’augment d’afiliats a la Se- guretatSocial.Peròaquestarecu- peració es preveu que serà mo- derada. També és cert que amb motiu de la crisi econòmica, s’ha hagut de fer una reforma laboral que ha devaluat els salaris (por- tem ja mes de 4 anys perdent de forma continuada poder adquisi- tiu), i que ha flexibilitzat el marc delesrelacionslaborals.Elsnivells El sol surt per a tothom Mercè Mora i Corderroure. Lleida. El títol de la carta potser no s’entèn de bones a primeres, però bàsicament vol dir que tot el món té dret a guanyar- se la vida. Això ve a compte de la vaga dels taxistes bar- celonesos. No els hi caldria fer vaga si tinguèssin uns preus, unes tarifes, molt més baixes. ElstaxisdeBarcelonailesse- vestarifessónquasiprohibi- tives. Per exemple, anar de laTerminal1del’aeroportdel Prat a laTerminal 2 costa 20 euros, quan crec que amb 10 eurosestariamésquebenpa- gat. I què dir del que val un taxi de Lleida a Barcelona (aquí suposo que són els taxistes de Lleida): cobren de 300 a 360 euros. Ja es poden gua- nyarbélavida,peròpotserse laguanyarienmillorsicobres- sinlameitat:seguramenttin- drien 10 vegades més de vi- atges. Els taxistes es queixen dels cotxes compartits, aquesta mena de “transportistes”, quenotaxistes,sóntanlegals com ells. O és que un no pot portarenelseucotxeaaque- lles persones quevol? Aveu- re si els senyors taxistes són més realistes i sensats i no pensenquetothompotpagar el que demanen. Si fossin més considerats amb la majoria de gent, bai- xarien les tarifes que a tots permetriaagafaruntaxi(sen- sequeliaixequinlacamisa)i a ells guanyar-se la vida. Els preus actualsdel taxi són excessivament alts, no per- meten als clients pagar-ho i, en resposta, a ells els hi bai- xa sensiblement la feina. Re- flexionin una mica, perquè la gent hem de fer moltes eco- nomies per arribar a final de mes. Ambulancias sólo en catalán María Caro. Lleida. La convivencia en las calles de Cataluña de nuestras dos lenguas mayoritarias es una obviedad y una realidad que nosenriqueceatodos.Elpro- blema llega cuando algunos políticos se empeñan en tor- pedearesanormalcoexisten- cia. EselcasodelaConselleriade Salutqueacabadeobligaren una circular a los conducto- res de ambulancias a no ha- blar en castellano porque el catalándebeserel“únicoidi- oma autorizado en la comu- nicación”. ¿Qué sentido tiene que el personal de las ambulancias no pueda utilizar la lengua quehablamoslamitaddelos ciudadanos en algo tan fun- damental como la salud y, másaún,enunasituaciónde emergencia?. La obsesión de la Generalitat por poner tra- bas a un bilingüismo enriqu- ecedoreimponer“únicosidi- omas autorizados” huele de- masiado al pasado yya raya, nunca mejor dicho, en lo en- fermizo. Estudispostuniversitarisdeveterinària El ‘descuelgue salarial’dels convenis(I) ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 Preocupar-se per la col•lectivitat així com treballar per aconseguir unes condicions de vida favora- bles i sostenibles en el temps és el fonament del món cooperatiu. ACatalunya,lescooperativeshan contribuït amb el seu llegat i pa- trimoni històric a definir la nos- traidentitatcomapaís.Elmónru- ral català és impensable sense l’aportació històrica i de granva- lor social i territorial de les nos- tres cooperatives agràries. Lescooperativestenenunpa- perfonamentalenelteixiteconò- mic del sector agrari de Catalu- nya, ja que constitueixen l’enti- tat associativa bàsica de la pagesiaacasanostra.Sónunfac- tor essencial en el desenvolupa- ment econòmic i social del món rural, aporten aliments i produc- tes de qualitat per donar un ser- d’atursóninsosteniblesimoltele- vats(20%enelspròximsanys,se- gons l’informe del Banc d’Espa- nya).Elsdesocupatsdellargadu- rada (el 60 % dels aturats porten mésd’unanybuscanttreball)tin- dran moltes dificultats a reincor- porar-se al mercat de treball es- sent, urgent, una profunda refor- ma de les polítiques actives de col•locació. Aquesta crisi econòmica que ens veiem immersos ha compor- tat,a més a més d’una gran deso- cupació, la destrucció del teixit empresarial, com a conseqüèn- cia,entrealtresaspectes,delafal- ta de finançament. Davant d’ai- xò, el Govern s’ha vist obligat a aprovar una reforma laboral, la qual ha introduït diferents modi- ficacionslegislativesquesibéper una part, han dotat de més flexi- bilitatinternaenlescondicionsde treballdelesempreses,hansupo- satperaltrapart,undebilitament delprincipalnuclideldretlaboral: els Convenis Col•lectius; instru- ments que han servit sempre de garantiadelsdretseconòmicsila- boralsdelstreballadors,peròque amb l’actual situació de dificultat i asfíxia econòmica per a moltes empreses,aquestsconveniss’han convertit,per algunes d’elles, en una dificultat u obstacle afegit, a vegades insuperable ,de cara a la seva futuraviabilitat econòmica. La inaplicació o com es sol dir, el “descuelgue salarial “dels con- venis col•lectius,és una mesura extraordinàriadeflexibilitatinter- na, que permet a l’empresari,de forma unilateral a través d’un pe- ríode de consultes, aplicar unes condicionsdetreballiproductivi- tat diferents a les que venien re- collidesenelconvenicol•lectiu.En totcas,hihaurandeconcorrecau- ses econòmiques, tècniques, or- ganitzatives o de producció. Sa- bem, que les condicions de tre- balliproductivitatobliguenatotes les parts durant la vigència del conveni,excepteencasdeproce- diment de “descuelgue” salarial. Aixòpermetalesempresesapunt detancaroasfixiadeseconòmica- ment, que estiguin en una situa- ció de dificultat econòmica , con- gelarodisminuirelcostsalarialar- ribantfinsalmínimlegalestablert enelseugrupprofessionalprevist en el conveni. Mai es podrà redu- irpersotadelfixatenelSalariMí- nimInterprofessional.Aquestare- ducció del salari es una mesura, que pot adoptar l’empresari com tambéacordaraltresmesurescom la reducció de la jornada, horaris, sistemaderemuneracionsetc.No deixen de ser mesures menys dràstiques queprocurenevitaral- tresmésdramàtiques,compoden ser els acomiadaments tant indi- viduals com col•lectius. Aquesta eina jurídica s’està generalitzant, en l’actualitat en moltes empre- ses, com alternativa a la destruc- ciód’ocupació. Lafiguradel“des- cuelguesalarial”esunmalmenor. S’intentamantenirvival’empresa ilasevaestructuraproductivaide treball. Es una mesura de solidà- ritat entre tots els empleats. Adaptar els costos laborals em- presarialsalasituacióactualeco- nòmica adversa, és una via dura, difícil i traumàtica que requereix granssacrificispersonalsieconò- micsquerecauensobrelesespat- llesdelstreballadorsidelesseves famílies,peròqueentotcas,sem- pre és una solució millor, que el tancamentdel’empresa,queseria, moltmésperjudicialpelstreballa- dors. Millor assegurar el treball, cobrantunamicamenys,queper- dre la feina i anar a engrossir les llistes de l’atur. Per tant, els treballadors o els seusrepresentantsesveuenobli- gatsaacceptardeterminadescon- dicions que fa un temps era im- pensable a l’hora de negociar. Concretament en el 2013 van ser modificadeslescondicionsdetre- ball pactades en els convenis col•lectius, i que van afectar a 159.550treballadors, perunade- cisióunilateraldel’empresari.En- guany, 1.694 empreses ja s’han despenjat dels convenis, i també aafectat115.000treballadors.En el94%delscasos,aquestamodi- ficacióvaconsistirenreduirocon- gelar el sou als empleats.i en el 70%aquestprocedimentafectaa treballadors en empreses de més de 250 empleats. veibàsicalapoblaciócomésl’ali- mentaciói,alhora,tenenunacla- ravocació de suport a la comuni- tatalaqualserveixen,icontribu- eixenalmantenimentdelterritori, al’arrelamentdelapoblacióarreu de Catalunya i també a la soste- nibilitat ambiental ja que apor- ten aliments de proximitat que ens ajuden a reduir la nostra pet- jada ecològica. A més, les cooperatives agrà- riesdeCatalunyarepresentenuna participaciódemésdel40%enla producció final agrària catalana i són un motor per garantir l’exis- tència d’un sector agroalimenta- ri competitiu i innovador, per di- verses raons: contribueixen a as- segurarlacontinuïtatdel’activitat agroalimentària en el territori; permeten unir forces als agricul- tors per comercialitzar els seus productes; afegeixen valor a una producció de qualitat a través de lainvestigacióilainnovació;aju- den a protegir de certs riscos els agricultors i ramaders; contribu- eixen a millorar la competitivitat dels productes, quan es concen- tren; i poden tenir un paper vital a l’hora d’equilibrar el mercat. Per tot això, és evident que el sistema cooperatiu és un model empresarial de vital importància per a la vida rural, la producció agrària i l’agroindústria, sempre queaquestescooperativessiguin empreses “rendibles, modernes i innovadores”, com assenyala la declaració institucional de la Ge- neralitat sobre l’Any Internaci- onal de les Cooperatives. Precisament per això, el De- partament ha impulsat el Pla de modernització i concentració de cooperatives (2007-2014) amb l’objectiu d’augmentar les possi- bilitats de futur d’aquestes enti- tats.Lespolítiquesquedesenvo- lupa el Govern amb l’objectiu de donar suport al sector s’orienten cap a la producció de productes de qualitat i cap a la transforma- ció primera i la comercialització d’aquestsproductes,afidemillo- rar-ne i adequar-ne les estructu- res de producció, els processos i circuits comercials i de distri- bució agroalimentaris. Però, per aconseguirtotsaquestsobjectius, cal augmentar la dimensió de les cooperatives, prioritzar la quali- tat del producte, introduir noves tecnologies, realitzar una gestió professionalitzadaitenirunapre- sència directa en el mercat. En aquest sentit, les cooperatives són una eina bàsica per introduir unnouesperitempresarial,jaque permeten incidir amb força en la distribució i la transformació agroalimentària,totmantenintels nostremodeld’explotaciófamili- ar agrària. En aquesta línia s’orienta pre- cisament una altra de les me- sures que s’està tramitant ac- tualment: la concessió de més de 10 milions d’euros d’ajuts per al foment de la concentració, la in- tercooperació i la modernització de les cooperatives i altres enti- tats associatives agràries de la convocatòria de l’any2013. Tanmateix,perseguiraportant tots aquests beneficis a la socie- tatcalafrontarelsnousreptesdel mercat global, i això requereix adaptar-se als canvis del context actualisumaresforçosicercarsi- nergiesperarribarasermésforts icompetitius.Laclaudelrepteac- tual del món del cooperativisme agrari es troba essencialment en tres elements: concentració, li- deratge i innovació. Enprimerlloclanecessitatin- defugible de la concentració de cooperatives agràries, principal- ment via fusions, per aconseguir estructures empresarials més competitives i amb major efici- ència en la gestió. En segon lloc, per aconseguir que el cooperati- visme agrari català tingui un pa- per de lideratge en el cooperati- visme europeu, començant per l’àmbitdelavalldel’Ebreilares- ta de la Península Ibèrica i conti- nuantperlazonamediterràniade laUE.Aquestlideratgepassane- cessàriament per concentrar el sector,aconseguirunamassacrí- ticapotentenunespoquesigrans cooperatives que puguin dur a terme aquest paper. I finalment, fer del cooperativisme agrari ca- talà un agent central en la inno- vació agroalimentària. Elvalordelcooperativismeagrari Josep Maria Pelegrí i Aixut Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La Universitat de Lleida acaba de fer pública una enquesta entre més de tres-cents immigrants que viuen a Lleida que revela una dada que es contradiu amb la realitat. El 84% volen marxar, un bon grapat tornar als seus països d’origen i la meitat, sortir de l’Estat espanyol. La crisi seria el factor determinant d’aquest altíssim percentatge de respostes a favor d’anar-se’n de Lleida. Aquesta voluntat manifestada, no obstant, no es correspon pas amb les dades migratòries, doncs a Lleida segueixen residint prop de 80.000 immigrants i en els darrers quatre anys la demarcació només ha perdut 6.000 habitants, una bona part nadius joves. O la crisi mateixa els impedeix marxar o tot i la crisi, a Lleida es viu millor que a qualsevol altre lloc. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Volenmarxar,peròlarealitatésunaaltra
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA El Consell de Col·legisVeterina- risdeCatalunya,queagrupaels delesquatredemarcacionsique presideixCarmenLópez,alave- gada presidenta del Col·legi de Veterinaris de Lleida, va fer pú- blicaahirunanota(podeullegir- la a la pàgina 4) en que es posi- ciona clarament en contra de que la Universitat de Lleida po- si en marxa, com ha anunciat recentment,nousestudisuniver- sitarisdeVeterinària.ElConsell, a la nota, “demana seny i racio- nalitat” abans d’emprendre aquest projecte, per la gran in- versió econòmica que suposa i perquè“noestàavalatperunes- tudisobrelademandarealdeve- terinaris”, diu la nota, i acte se- guitrecordaqueEspanyatémés facultatsdeVeterinàriaquecap altre Estat a Europa. ElConselllamenta“haveres- tat víctima involuntària de les conseqüències dels incompli- ments del conveni signat entre laUdLilaUAB”,referint-seales dificultats que posa la facultat de Veterinària de l’Autònoma per acollir els graduats en Cièn- ciaiSalutAnimal(CSA)deLlei- da. En aquest sentit és reve- lador l’article que la degana de Veterinària de la UAB, Reyes Pla, va publicar el febrer del 2013 al web Argos (http://ar- gos.portalveterinaria.com/noti- cia/8843/Mundo-Universita- rio/), on afirma que “la UAB es vaequivocaralsignarelsconve- nis per a reconéixer automà- ticamentunnombrefixedecrè- dits als egresats de CSA” de la UdL.ReyesPlaexplicaquelade- manda d’aquests estudis per partdelsjoveslleidatansésmés aviatbaixa,ambunamitjanade només5-7alumnesdeLleidaper curs en els darrers 10 anys. Veterinàrianoméstémitja dotzenadelleidatansl’any El Consell de Col·legisVeterinaris català rebutja que la UdLpugui donar el grau Reparteixen alimentsper a27.000 lleidatans Delministerid’Agricultura REDACCIÓ. LLEIDA Elministerid’Agriculturareparti- ràalaprovínciadeLleida185.013 kg d’aliments en una primera fa- se, fins al 7 de juliol, que se su- marà als 360.987kg que es dis- tribuiran al setembre. El reparti- mentd’aquestsaliments,valorats en 492.000 €, anirà a càrrec del Banc d’Aliments Lleida i de Creu Roja Lleida, que els faran arribar a105entitatssocialsambunto- talde 27.000beneficiaris.Lasub- delegadadelGovernaLleida,In- ma Manso, es va reunir amb re- presentants del Banc d’Aliments ideCreuRojaperconstituirlaCo- missió de Seguiment que vetlla- rà per la coordinació iverificació de la distribució dels aliments. A LLEIDA, MÀSTERS ESPECIALITZATS El Consell rebutja el grau de Veterinària a la UdL però es posiciona a favor d’implantar estudis postuniversitaris d’al- ta especialització a Lleida, en la línia del Màster en Porcí queesfalaUdLencol·labora- ció amb el Col·legi de Vete- rinaris. El Consell també creu necessariimplementarl’oferta d’FPal territori per a dotar les explotacionsilaindústriaagro- alimentàriadetècnicsdegrau mitjà, com demana el sector. PremisperalscomerciantsdelCentreHistòric Ahirvatindrellocellliuramentdelspremisdela4acampanya de dinamització comercial de la xarxa de Nuclis Antics Barris antics,moltperdescobrir,moltperoferiralCentreCívicdelCen- tre Històric. Una seixantena d’establiments van participar en aquesta iniciativa que fomenta el comerç de proximitat. UnajaponesaguanyaelRicardViñesdepiano La pianista japonesa Tomoka Sigeno va guanyar la 20a edi- ció del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñe. Sigeno va rebre 6.000€, un guardó patrocinat per IFR Grup i, a més, realitzarà un cicle d’actuacions a les millors sales de Catalu- nya i actuarà com a solista amb orquestres de prestigi. Renovenlail·luminació delcarrerSalmerón REDACCIÓ. LLEIDA La Paeria ha iniciat la renovació global de tota la il·luminació del carrer Salmerón. Es preveu la instal·lacióde20columnesamb braç, amb la qual cosa hi haurà 40lluminàriesmpvestipusLED. Llibred’IgnasiAldomà sobrel’HortadeLleida REDACCIÓ. LLEIDA Una violenta baralla entre dos homesenundelsimmoblesdels Blocs Joan Carles del barri de la Mariola va acabar dimarts pas- satambundetingutiambunfe- ritmoltgreu,queahirestavain- gressatal’hospitalArnaudeVi- lanova amb una hemorràgia intracranial i es tem per la seva vida, segons van informar els Mossos d’Esquadra. El detingut té 35 anys i el ferit molt greu, 58, i tots dos són de nacionalitatespanyolaiveïnsde Lleida,almenysund’ellsdelma- teix barri de la Mariola. Els fets van tenir lloc cap a les set del vespre de dimarts passat, dia 1 de juliol, informen els Mossos d’Esquadra.Alsuposatautorde l’agressió el van detenir l’ende- mà, dimecres, acusat d’un de- lictedelesionsimprudents.L’ho- mevaexplicaralsagentsqueva mantenirunadiscussióambl’al- treimplicatalabarallaienunin- tercanvidecops,lavíctimaesva donar un fort cop al cap en cau- reaterra,sempresegonslaver- sió del detingut. El ferit de mo- ment està ingressat a l’Hospital ArnaudeVilanovaambpronòs- tic greu i es tem per la sevavida perquètéunaimportanthemor- ràgia intracranial, la qual cosa faràseguramentimprescindible una intervenció quirúrgica per salvar-lilavida.Eldetingut,que va trucar ell mateix als serveis d’emergències, passarà avui a disposició del jutjat de guàrdia. UnabarallaalbarridelaMariolaacaba ambundetingutiunferitmoltgreu Els fetsvan tenir lloc la tarda de dimarts passat als Blocs Joan Carles REDACCIÓ. LLEIDA El geògraf de la UdL Ignasi Al- domà va presentar ahir al Saló de plens de la Paeria el seu lli- bre “Horta: Rebost i Patrimoni de Lleida”, que planteja la re- composició de l’espai periurbà sobretot amb el nou POUM. Lliuramentd’OrlesdelaUdL L’Auditori RicardViñes de la Llotjava acollir ahir l’entrega de lesOrlesAcadèmiquesdelespromocionsdel’EscolaPolitèc- nica Superior de la UdL, que van ser apadrinades per Joa- quím Coello Brufau, president d’Applus+.
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 07 COMARQUES AlcaldesdeLleida acusatsdesobresous Una plataforma de Sabadellvol demanar la seva imputació REDACCIÓ/ACN. SABADELL LaPlataformaSabadellLliurede Corrupcióestàestudiantdema- narlaimputaciódels44càrrecs de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que haurien rebut sobresous. L’organització haexplicatquevanrebretotala informació aquest dimecres i que ara l’estudiaran amb detall jaqueestractade3.000folis.Si un cop analitzat tot consideren que sí que hi van haver sobre- sous demanaran la imputació i exigiranladimissiódelsafectats, “siguin del color polític que si- guin”. Fonts jurídiques han apuntatquelafiscaliatambées- taria estudiant la imputació d’unapartdelsimplicats,detots els colors polítics encara que predominen els del PSC. Segons la informació rebuda perlaplataforma,elscàrrecsde Lleidaquehaurienrebutaquests sobresoussónl’actualalcaldede Solsona, David Rodríguez (7.500 euros entre 2011 i 2012),;l’alcaldedeTremp,Víctor Orrit (2.249 euros en el mateix periode); l’alcalde de Guissona, Xavier Casoliva (3.333 euros) i ambquantitatssenseprecissar, peròsituadesentreels800iels 2.784euros,apareixenl’exalcal- dessa de Mollerussa,Teresa Gi- nestà, i l’exalcalde de Guissona i actual diputat al Parlament perERCJosepCosconera.Lallis- ta l’encapçalen alcaldes i exal- caldesdelescomarquesdeBar- celona i per quantitat al capda- vant hi ha l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, amb 23.964 euros. ACN.TÀRREGA Tàrrega viurà entre l’11 i el 14 de setembre la 34a edició de la seva emblemàtica fira d’arts al carrer. Fira Tàrrega comptarà amb la presència de 80 compa- nyies,entrelesqualshiharepre- sentants de República Txeca, Polònia, Hongria i Eslovàquia, països convidats d’aquesta edi- ció.32espectaclescarreri14de sala es veuran a la secció ofici- al. Per primera vegada el festi- val produeix l’espectacle inau- guraldelafira,Lairadelspeixos, d’Ignacio Achurra. Amb una companyia creada per l’ocasió, el xilè ha creat un espectacle de gran format que aborda la rela- ció entre cultures. També s’es- trena una línia de programació pels espectacles més festius. FiraTàrregaaplegarà unes80companyies Espectacle de producció pròpia per “obrir” el saló REDACCIÓ. CASTELLDANS Finsa653hectàreesdecultiude les poblacions de Castelldans, Juneda i les Borges Blanques, que no estan afectades per les ZEPA, es transformaran en re- gadiu amb l’aigua del canal Se- garra-Garrigues. El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, va donar inici ahir a les obres d’execució de la xarxa de distri- bució del sector 9.2. L’actuació afectarà 207 propietaris de 313 parcel·les. Pelegrí va destacar l’altaacceptaciódelprojecteala zona, amb una adhesió del 71% dels pagesos que podria créixer un 11% més, arribant així a la quantitat “òptima i necessària” perjustificarlainversióde18mi- lionsd’eurosquehauràsuposat tot el projecte. Pelegrí va insis- tir que “no es fa canal sense re- gants”. Començalatransformacióenregde653 hectàreesaCastelldans,JunedaiBorges Tret de sortida a noves obres de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues Pagesos a l’estació de bombament XAVIER LOZANO (ACN) Elporcívol tempsper adaptar-se REDACCIÓ. LLEIDA ElsectorporcídeCatalunya,re- presentat per Unió de Pagesos, JARC, Asaja, Federació de Coo- perativesAgràriesdeCatalunya, Porcat i Anprogapor, va dema- nar ahir al Departament d’Agri- cultura,enunareuniómantingu- da a Lleida, més temps i més re- cursospertalqueelsproductors puguin adaptar-se a la nova si- tuació en què es troba el sector pel que fa als excedents. 70jovesalscampsde treballdelaSegarra REDACCIÓ.TORÀ Torà, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Ribera d’Ondara i Massoteresduenatermeaquest mes diversos camps de treball, que compten amb una setante- na de joves inscrits. LafortalesadelsVilars s’ompledemàdejazzivi REDACCIÓ. ARBECA La Fortalesa dels Vilars d’Arbe- ca acollirà demà dissabte la se- gona edició delTastJazz, amb la participació de La Locomotora Negra. A més, es farà un tast de vins a càrrec de dos cellers. 3aediciódelplad’oci alternatiual’AltUrgell REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL ElServeideSalutdel’OficinaJo- ve de l’Alt Urgell organitza, per tercer estiu consecutiu, el pro- grama Insomni que engloba un conjuntd’activitatsd’ocinocturn alternatiu per a joves.
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 Identifiquenfinsa9lesionsdepell dubtosesentreballadorsdelafruita L’objectiu de la campanya ‘Melanoma’ és la detecció precoç i prevenir el càncer en col·lectius de risc REDACCIÓ. LLEIDA Els especialistes han identificat finsa9lesionsdepelldubtoses entreballadorsdelafruita,des- présderevisarlapella36treba- lladors de Sanui Fuits el passat 18 de juny. L’activitat, realitzada en mo- tiu de la Campanya de Preven- ció de Càncer de Pell Euromela- noma 2014 va consistir en una revisió exhaustiva de la pell per a la identificació precoç de me- lanoma i altres tipus de càncer de pell en els col·lectius de risc amb alta exposició al sol, com ara aquelles persones que tre- ballen a l’aire lliure. La jornada va ser organitzada per la Lliga contra el Càncer de les Comar- ques de Lleida i l’Associació de Veïns deTorres de Sanui. Segons ha indicat la doctora Rosa Maria Martí, dermatòloga de l’Hospital UniversitariArnau de Vilanova (HUAV) de Lleida i CatedràticadeDermatologiade laUniversitatdeLleida(UdL),els especialistes“vamtrobar5per- sones amb 1 possible precàncer de pell i 4 persones amb algun nevus melanocític clínicament atípic”ambunarutinàriaobser- vació de la pell. Els treballadors amb aques- tes lesions o pigues dubtoses han estat aconsellats de fer-se un bon seguiment o fins i tot de seguiralguntractamentespecí- fic.Amés,l’equipmèdichaapro- fitat l’activitat per conscienciar lapoblaciósobrelaimportància delesmesuresdeprevencióen- front el sol. La campanya Euromelano- ma 2014 és una iniciativa euro- pea per informar a la població sobre la prevenció i el diagnòs- tic precoç del càncer de pell i es va dur a terme en diversos paï- sos durant el passat mes de maig.ACatalunya,lacampanya està coordinada per la doctora Martí, que compagina la pràcti- caassistencialamblarecercaen melanoma a l’IRBLleida, i pel doctor Jesús González, derma- tòlegdel’HospitaldeViladecans i vocal de la secció catalana de l’Acadèmia Espanyola de Der- matologia i Venereologia (AEDV).Ambdósfacultatiushan estattambévoluntarisalacam- panya 2014. Només observant la pell de 36 persones En 9 casos se’ls recomana un control exhaustiu i seguiment Alertar qui passa més hores al sol La doctora Rosa M. Martí és una de les coordinadors del pla 3.500hectàreesafectadesperl’últimapedregada L’afectació de la pedregada de dimecres al sud de les comarques de Lleida és d’unes 3.500 hectàrees segons els primers càlculs fets pels tècnics del Departament d’Agricultura. A alguns muni- cipis s’ha vist afectada el 100% de la fruita, a punt per collir. SALVADOR MIRET (ACN) PrimersexercicispràcticsdelsmilitarsdeTalarn Elssergentsalumnesdel’AcadèmiaGeneralBàsicadeSubo- ficials de Talarn, que rebran el despatx dijous que ve, han participat durant cinc dies en els exercicis militars Minerva que s’han fet per primer cop al Pallars. FERRAN GARCIA (ACN) Productesalimentarisfetperempresessocials L’obrador de galetes El Rosal de Tàrrega, de l’Associació Al- ba,vaacollirahirlapresentaciód’uncatàlegdeproductesali- mentaris elaborats per empreses socials. Impulsat pel Clús- ter Créixer recull una oferta agroalimentària variada. ORIOL BOSCH (ACN) Jutgenunjoveperabusar d’unanenade12anys REDACCIÓ. BALAGUER L’Audiència de Lleida jutjarà el dia15unjovede22anysacusat d’haver abusat sexualment d’unamenoraBalaguer.Elsfets van tenir lloc l’agost de 2012. Lafiscaliademanaperal’acusat, sense antecedents, 8 anys de presó i 6 de llibertat vigilada. Cremalasegonaplanta d’unamasiaaBassella REDACCIÓ. BASSELLA Finsa6dotacionsdelsBombers van treballar ahir en les tasques d’extinciód’unincendiqueesva declarar al Mas Gavernet de Bassella.Lesflamesvanafectar el segon pis i les golfes de l’im- moble,afectant-netambéelsos- tre. L’incendi, que va començar al menjador, nova causar ferits. NovacitadelMercatde SegonaMàalesBorges REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’Ajuntament de les Borges Blanquesorganitzademàla12a ediciódelMercatdeSegonaMà, unesdevenimentquevolfomen- tarlaculturadelreciclatge.Com és habitual, les parades se situ- aran durant tot el matí al carrer Nou i oferiran productes em- magatzemats a casa als que els seus propietaris donen poc ús. REDACCIÓ. VALLBONA M. La Ruta del Cister acollirà la de- senaediciódelcicledeconcerts d’estiu,queenguanyoferiràtres propostesdiferentsentreelsdi- es19dejulioli15d’agost.Laini- ciativa està organitzada per l’Agència Catalana del Patrimo- niCulturalicomptaamblacol·la- boració dels consells comarcals de l’Alt Camp, la Conca de Bar- berà i l’Urgell. En aquesta edi- ció es repetiran els emplaça- mentsdel’anypassat;elmones- tirdeSantesCreusal’AltCamp, i el Monestir de Vallbona de les Monges i el Convent de Sant BartomeudeBellpuigal’Urgell. Elciclearrencaràeldia19aVall- bona amb un concert del grup MD Saxophone Quartet, carac- teritzatpelseuestilfluïdiintens. La10aediciódelCister mantélavarietatd’estil El cicle, que arrenca aVallbona, programa 3 concerts Arrufat,BañosiSerra defenseneltriple‘Sí’ Balaguer acull avui l’acte central de la campanya REDACCIÓ. BALAGUER El Casal Lapallavacara de Bala- guer acollirà aquest vespre a partir de les 20.00 hores l’acte centraldelacampanyapeltriple SÍ a Ponent. L’acte que acollirà lacapitaldelaNogueracompta- ràamblapresènciadeQuimAr- rufat, diputat al Parlament de la CUP-AE; Antonio Baños, perio- dista, membre de SÚMATE i l’ANC;iMartaSerra,professora de secundària a Perpinyà. Clou- rà l’acte la cantautora ponenti- na Meritxell Gené. Aquest acte s’emmarca dins de la campanya que està duent la CUP arreu del territori català a favor del SÍ al referèndum so- bre la independència que cele- brarà Catalunya el proper 9 de novembre, així com a favor del propi SÍ a la independència i SÍ als Països Catalans.
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 09 ACTUALITAT Marco Antonio Tejeiro, comptable penedit de l’Institut Nóos. ElcomptablediuqueTorres iUrdangarineren‘elscaps’ MarcoAntonioTejeiroconfessaperònofacapimputacióalainfantaCristina AGÈNCIES. PALMA Elcomptabledel’InstitutoNóos, Marco Antonio Tejeiro, va con- fessaralaFiscaliaAnticorrupció elsdelictesqueseliimputeniva reconèixerqueIñakiUrdangarin iDiegoTorres(elseucunyat)van utilitzar aquesta entitat per co- metre diversos delictes de cor- rupció. Tejeiro va arribar a un acord amb el fiscal Pedro Hor- rachenquèvaadmetreque,per ordre d’Urdangarin i Torres, va facturarserveisacostosmoltsu- periorsalsreals,vadesviarfons a través de l’entramat empresa- rial dels socis per ocultar-los al fisc i va fer contractes ficticis. Horrachvaacudirahiraldes- patxdeljutgeinstructordelcas, José Castro, per informar-lo de la confessió deTejeiro.Va ser la primera trobada entre tots dos desprésdel’enfrontamentpúblic per la imputació de la infanta Cristina. Al sortir dels jutjats, Castro va declarar a la premsa queesplantejatornaraprendre declaració a Tejeiro. La confes- siódeTejeiropodriatrastocarel procésprevist,queestrobavaen les últimes fases d’instrucció. En un escrit de vuit pàgines dirigitalaFiscaliaAnticorrupció de les Balears, Marco Antonio Tejeiro, que va optar per donar a conèixer aquests fets de cara a una futura reducció de pena, Urdangarín i Torres, els ‘cervells’ de Nóos La infanta Cristina i la dona de Torres, exculpades Gairebé 6 milions d’euros S’haurien endut Urdangarín i Torres amb factures falses Un Institut no tan altruista Nóos funcionava com una associació mercantil amb finalitats de lucre cita una vintena de pràctiques delictives de les quals va tenir coneixement.ExplicaqueTorres, marit de la seva germana Ana María,iUrdangarinvanorganit- zar un entramat de societats “que operaven com si fossin una”. L’imputat va relatar com ambelgirdefacturesfalsesen- tre les empreses de l’entramat pel qual Urdangarin i el seu ex- sociDiegoTorress’haurienapo- derat de fins a 5,9 milions d’eu- ros públics, suposava una pràc- tica habitual dins del conglo- merat i, en el cas d’Aizoon, sub- ratlla que les factures lliurades per aquesta contra l’Institut Nóos i Nóos Consultoría Estra- tégica constituïen una via per a queelsdinersd’origenpresump- tament il·lícit acabés als comp- tes de la societat dels Ducs.Te- jeiro també confessa que l’acti- vitat principal del conglomerat es va centrar a aconseguir l’ad- judicació per organitzar les tres edicions del València Summit i lesduesdel’IllesBalearsForum, el cost real del qual va ser d’1,6 milions d’euros, tot i que l’enti- tat va percebre 5,9 milions dels governs balear i valencià.Tejei- ro assenyala, de fet, que l’Insti- tut, malgrat que es promoci- onés com una associació sense ànimdelucre,funcionavaenre- alitatcomunademercantilamb finalitats lucratives. Extremadura tornaaabaixar impostos AGÈNCIES. MADRID El president d’Extremadura, Jo- sé Antonio Monago, va anunci- ar ahir que el seu govern aplica- rà una nova rebaixa de l’IRPF que afectarà un 90% dels ex- tremenys. Segons va avançar Monago,esreduiràl’IRPFenun 15% de mitjana per a les rendes inferiorsa24.000eurosiestor- narà anualment als extremenys més de 300 euros. La reforma fiscal es concretarà després de l’estiu però Monago va avançar queamésdelarebaixadel’IRPF se suprimirà el cànon de l’aigua endosanysiunasupressió“pro- gressiva” del cèntim sanitari. Una mesura que es calcula que suposarà un estalvi pels ciuta- dans de 8,7 milions d’€ el 2015. AGÈNCIES. BARCELONA El conseller de la Presidència, FrancescHoms,vainsistirqueel procéssobiranistaavançaferm, toti“l’ofec”delgovernespanyol, i va deixat clar que l’executiu catalànodonarà“cappista”so- bre el full de ruta si l’Estat blo- quejalaconsultadel9-N.Enuna entrevistaaRAC1,Homsvaacu- sar el govern espanyol d’ofegar constantment Catalunya amb mesures “d’inspiració estalinis- ta” com la decisió d’ obligar el portdeBarcelonaacedirel50% delsseusbeneficis.Homsvadei- xar clar que si no es pot fer la consulta“elGovernhotétotpre- vist,desdelareacciómésbel·li- gerant [del govern espanyol] a lamésintel·ligent”.Entreaques- tesmesuresvadescartarferuna crida a un tancament de caixes –la negativa dels catalans a pa- gar els impostos a Madrid–. El portaveutambéesvadesmarcar del’informesobrel’exèrcitcata- làredactatperlasectorialdede- fensa de l’Assemblea Nacional Catalana (ACN) i del qual la di- recció de la mateixa entitat s’ha desmarcat. D’altra banda, en una entre- vista a Catalunya Ràdio, el pre- sident de Banc Sabadell, Josep Oliu, va declarar que confia que CatalunyaiEspanyaarribarana un acord sense que hi hagi in- dependència. Quant al procés sobiranista, Oliu va reiterar que els inversors estrangers no pre- gunten sobre aquest tema per- quèconsiderenqueésunaferin- terndel’estatespanyoliperquè pensenqueCatalunyaiEspanya salvaran les seves diferències. Homsacusaelgovern espanyold’estalinisme Oliu,deBancSabadell,volacordsenseindependència L’aviaciód’IsraelatacaelsuddeGaza AvionsisraeliansvanatacarelsuddelafranjadeGazaenres- posta al llançament d’almenys 16 coets des d’aquest territo- ri contra Israel. El llançament de coets ha crescut des que es vantrobarelscossosde3estudiantsisraeliansaCisjordània. Fel·lacionsper copesenlocals deMallorca AGÈNCIES. PALMA DE MALLORCA Un vídeo amb una dona fent fel·lacionsenpúblicenmigd’una discotecaquecirculaviaWhats- App a Mallorca va desfermar la polèmicaarrandelesnotíciesde dos mitjans de comunicació de l’illaivaportarlacoalicióMÉSa reclamar al Govern Balear que investigui el tema i, si és el cas, actuï per “clausurar i sancionar aquesta mena d’activitats”. La zona de Magaluf, on teòrica- ment es va enregistrar el vídeo, és una de les àrees de Mallorca dedicades, sobretot, al turisme de borratxera. D’altra banda, l’InstitutdelaDonademanaràa laFiscaliaqueinvestiguieltema i va condemnar taxativament aquesta mena de pràctiques. Lagasolina arribaal màximanual AGÈNCIES. MADRID El preu de la gasolinava marcar el punt màxim no tan sols ddel 2014, sinó des de setembre de l’anypassat.D’altrabanda,elga- soil es va situar en el nivell més altdesdelaprimerasetmanade 2014,segonsdadesrecollidesal Butlletí Petroler de la Unió Eu- ropea. En concret, el litre de ga- solina se situa en l’actualitat en 1,456 euros, després d’encarir- se un 0,5% en tot just una set- mana. Aquesta progressió de preusesprodueixmalgratqueel barrildecruBrent,dereferència a Europa, s’ha abaratit en qua- tre dòlars en l’última setmana, fins a 110 dòlars.
 10. 10. 10 ESPORTS BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 L’assemblea es va cel·lebrar ahir a la seu d’Orvepard. PUBLICITAT ElCBPardinyesaugmenta un10%elseupressupost Els socisvan aprovar ahir els comptes de l’últim exercici, tancat amb superàvit REDACCIÓ. LLEIDA Els socis del Club Bàsquet Par- dinyes van aprovar ahir els comptesdel’últimatemporada, que s’ha tancat amb un superà- vitde200eurositambéelpres- supost de la propera tempo- rada, que experimentarà un in- crement d’un deu per cent perquè la Lliga EBA 2014-2015 tindrà 16 equips i no 11 com la passada. Això implicarà més desplaçaments i un major cost enconcepted’arbitratges.Ento- tal, el club augmentarà les des- peses en uns7.000 euros. D’altra banda, el Pardinyes tambéveuràincrementadalase- va nòmina d’equips, ja que cre- aràperalaproperaLligaunpre- mini i un infantil més, passant a tenir 13 equips i més de 150 ju- gadorsambllicència,laqualco- sa suposa tot un rècord per al club de la barriada lleidatana. En l’apartat esportiu, el seu president, Jordi Mauri, no va dubtar a assegurar que l’objec- tiu per a la propera temporada “és aconseguir la permanència en la LigaEBA i seguir creixent per baix”, va assenyalar. ElLleida,a puntdefitxar dosjugadors REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu és a punt de tancar dos fitxatges de cara a la properatemporadaques’afegi- rien al ja anunciat oficialment d’AlexAlbistegi.Elsdosnousju- gadorsserienl’extrembascUrko Arroyo, que igualmente que Al- bístegivedelToledoontotsdos van coincidir amb el tècnic blau Imanol Idiakez. L’altre reforç a puntdetancar-seéseld’unmig- centre creatiu que podria ser Carlos“ElPuma”DeLerma,que hajugatalCartagenaialNàstic. D’altra banda, ahir en el se- gon dia de campanya d’abona- ments, el club va despatxar un totalde51carnets,delsquals40 corresponentasocisquehanre- novat i 11 són nous. ElMònaco deixaValdés al’estacada AGÈNCIES. MONTECARLO ElMònacohadescartatelfitxa- atge de Víctor Valdés en no su- perarelreconeixementmèdical qual va ser sotmès pels doctors delclub.Aixíhovaconfirmarahir eldirectorgeneraldel’equipdel principat,VadimVasilyev:“Hem negociat amb Valdés, però està lesionat, no pot unir-se a nosal- tres”, va dir. Tot i això, el repre- sentantdelporter,GinésCarva- jal, va declarar que hi ha firmat un contracte per quatre tempo- rades de durada amb el conjun- tomonegascquetenenplanejat “fer-lo valdre”. Valdés es va le- sionar de gravetat al genoll dret el passat 26 de març en un par- tit del Barça davant el Celta. Avuis’inicien elsquartsal Mundial AGÈNCIES. RIO DE JANEIRO Avuicomencenadisputar-seels quarts de final del Mundial de futbol de Brasil amb la disputa de dos partits. D’una banda, la seleccióamfitriona,ambelblau- grana Neymar al capdavant, s’enfrontarà a l’equip i al juga- dor revelacions del torneig com està sent Colòmbia i la seva es- trellaJamesRodríguez.Elpartit es disputarà a les 22.00 hores a l’estadi Castelao de Fortaleza. L’altre encontre del dia serà un duel clàssic entre equips euro- peus, França-Alemanya, a les 18.00 hores al mític estadi Ma- racaná de Rio de Janeiro. Els francesos volen venjar-se d’an- teriors duels amb els alemanys. ElCT Lleida,aquartsdel’Estatalcadet L’equip cadet masculí del Club Tennis Lleida s’ha classificat pels quarts de final de l’Estatal en vèncer el CT Chamartín per 4-0. Ara, l’equip lleidatà s’enfrontarà al potent conjunto del CT Barcino, que parteix com a quart favorit del torneig. ElLleidaUA veterà,segonennoiesi10èennois El Lleida Unió Atlèticava tenir una molt bona actuació al Ca- talà d’atletisme per aveterans, ja que l’equip femeníva que- darsotscampióambalgunesvictòriesindividuals,mentreque els nois es van classificar en desè lloc amb un triomf.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 11 FET REDACCIÓ. LLEIDA SessionsdeDJ,gastronomia,un espai infantil i moltes sorpreses hi haurà avui al carrer Cavallers de Lleida, en una festa organit- zada pel Bar Gilda, Grans Re- cords,LaCasadelaBomba,He- lena Guiu, Montse Sainz de la Maza,queaquestaediciócomp- ta amb la col·laboració del Mer- cat del Pla. ElcarrerCavallersesconver- teix en l’escenari de la segona ediciódelFreshhhquibiri,lafes- ta organitzada pels principals promotors d’aquesta zona del centrehistòric.Lafestacompta- rà amb dos ambients musicals, amb soul, funk, electrònica, i di- verses sessions de DJ, amb Ge- rarddelaBombaoDomènecde Grans Records, entre altres. L’alcalde dimarts va visitar l’estació depuradora d’aigües residuals AigüesdeLleidadetalla totelquecontamina Obté l’acreditació mediambiental de reducció de CO2 REDACCIÓ. LLEIDA Aigües de Lleida és la primera empresadel’estatespanyolque calcula iverifica amb AENOR la seva empremtadecarboni,ésa dir, les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfe- ra en un servei integral de l’ai- gua. El mateix estudi realitzat per aigües de Lleida, que compta amb l’acreditació d’AENOR que dóna veracitat als càlculs de les emissionsdegasosd’efecteshi- vernacle a Lleida, revela que la notable gestió mediambiental de l’EDAR permet que, a través del seu sistema d’ecogenera- ció, ja s’estigui produint el 36% de l’energia que necessita tota laplanta.Enl’estudis’haninclòs tant les emissions directes com lesindirectesalllargdetotelci- cle integral de l’aigua, és a dir, desdelacaptaciófinsaladepu- ració, i en la totalitat de les ins- tal·lacions que permeten gesti- onar el servei a la ciutat. ElMercatdelPlafaestiu ambelFreshhhquibiri La 2a edició de la festa se celebra avui a Cavallers Ajutsdefinsa2.500€per empresarisquecreïnfeina Solsona obre el termini per sol·licitar indentius REDACCIÓ. SOLSONA La Regidoria de Promoció Eco- nòmica de Solsona té obert el termini de presentació de sol·li- cituds per acollir-se als ajuts per al foment de la implantació empresarial i la creació de llocs de treball estables. Enguany la dotació màxima per beneficiari s’haampliatfinsals2.500euros, tot i que l’assignació total que s’hidestinas’harebaixatfinsals 30.000euros,jaqueenl’exerci- ci anterior no es va esgotar. Aquestsincentiustenenl’ob- jectiuderebaixarlataxadedes- ocupació incidint en els sectors demésdifícilaccésenelmercat laboral.Podenoptar-hilesinver- sions amb actius fixos, béns d’equip i instal·lacions necessa- ris per al desenvolupament de l’activitateconòmicailacreació de llocs de treball estables. LliuramentdediplomesaDaleCarnegie Acte de graduació i lliurament de diplomes de la 6a promo- ció del curs Comunicaci ó Efectiva i Relacions Humanes impartit per Dale Carnegie a la seva delegació de Lleida. Finsa11lleidatansalsCampusCientíficsd’Estiu Fins a 11 alumnes de la província de Lleida de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat han estat seleccionats per participar en els Cam- pus Científics d’Estiu, que impulsa l’Obra Social “la Caixa”. DALE CARNEGIE “LA CAIXA” Sofosaixeca unaplanta solarúnica, aLleida Disposa d’injecció zero REDACCIÓ. AITONA SofosEnergiaconstruiràaquest estiu la instal·lació fotovoltaica ambinjecciózeromésgrandela província de Lleida per a una granjaporcinaalalocalitatd’Ai- tona.Ambaquestainstal·lacióla granja guanyarà en competi- tivitat, ja que li permetrà es- talviar un 40% en el consum to- tal d’energia de la xarxa. Per a aquesta instal·lació, que estarà enllestida entre l’agost i el se- tembre, Sofos Energia compta amb la col·laboració de l’empre- saPortolésMontajesEléctricos, de Fraga. Actualment,lagranjatécon- tractats 700 kW amb una com- panyia elèctrica que es veuran reforçatspels340kWpdelano- va instal·lació fotovoltaica que construirà Sofos Energia i que estaràformadaper1380panells de 250 Wp REC i 15 inversors SMA de 20 kWn. A més, comp- tarà amb un component addici- onal que modularà la producció en funció del consum. AJUNTAMENT DE LLEIDA REDACCIÓ. LLEIDA L’alcaldedeLleida,ÀngelRos,va presidir dimarts el Patronat de FiradeLleidaonesvaferbalanç de l’activitat firal i esva donar a conèixerelresultateconòmicde la Fira, queva tancar l’any2013 amb un benefici de 119.471 eu- ros i una xifra de negoci de 1.663.522 euros. Ros va destacar que al llarg de l’any 2013 s’han realitzat 23 fires,inclosaMunicipàlia“unafi- ra plenament consolidada i de referènciaal’Estatperalsequi- paments municipals” i va anun- ciar la posada en marxa d’una nova fira dedicada a l’economia social. “El segment de l’econo- mia social, a part del valor soci- alésunsectoreconòmicielcon- juntdelesTerresdeLleidaenté demoltrepresentatives.Fanuna activitatsocialsusceptibledefer Fira de Lleida fa balanç de l’activitat L’any passat, l’ens firal va organitzar un total de 23 certàmens Bones perspectives per al 2014 Ja que Sant Miquel tindrà presència del segment dels tractors Construcció d’un nou pavelló Condicionat a que la Generalitat doni llum verda a la seva viabilitat FiradeLleidatancael 2013ambunbenefici de119.471euros La ciutat comptarà amb una nova fira sobre economia social unafiraperquèexposinivenguin elsseusserveis.Ésunaactivitat econòmica pura i dura, a més, amb contingut social. La farem o bé a l’hivern o a la primavera, barallemlesduespossibilitatsen funció de quan sigui possible tancar el certamen amb tots els requisits que desitgem per aquesta nova cita centrada en l’Economia Social”. Pel que fa a les perspectives firalsde2014,l’alcaldevaexpli- carquesónpositivestenintpre- sent que a Sant Miquel hi serà present totalment el segment dels tractors i es comptarà amb una nova edició d’ Eurofruit. Sobreelnoupavellól’alcaldeva explicar que hi ha bons indica- dors, a l’espera d’una resposta pel que fa a la viabilitat de la Generalitatenlaparticipacióde la construcció.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida El Gran Hotel Budapest (+12). 16.45 18.30 20.15 22.00 Malditos vecinos (+16) 16.30 18.15 20.00 21.45 El secreto del cofre de Midas (apta) 16.00 17.40 Open windows (+12) 19.20 21.25 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Las dos caras de enero (+12) (HD). 16.00 El encargo (+12) 17.45 19.40 21.30 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Nueva vida en Nueva York (apta) 16.15 19.10 22.15 •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta) 16.10 18.00 20.00 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7) 22.00•00.35 Bajo la misma estrella (+7) 16.30 19.00 22.00•00.15 Maléfica (+7) 16.15 18.20 20.25 22.30•00.30 Yo, Frankenstein (+12) 16.10 18.15 20.00 22.10 •00.15 No hay dos sin tres 16.00 18.10 20.20 22.30•00.35 X-Men: días del futuro pasado 16.30 19.00 22.00•00.30 Occidente es Occidente (apta) 16.15 18.20 20.20 22.30•00.30 Mejor otro día (+7) 20.20 22.20•00.25 8 apellidos vascos (apta) 16.20 18.20 Azul y no tan rosa (+12) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.30 Rio 2 (apta) (ds / dg) 16.20 18.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7) 15.00 18.30 20.15 El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7)(VOS) 22.40 El hijo del otro (+7) 16.45 Foxfire (+16) 22.00 Omar (+16) (VOS) 15.00 21.05 La jaula dorada (apta) 18.05 19.35 Viva la libertà (apta). 22.40 Miel (+12) (VOS) 15.00 Violette (+12) 17.00 Amor sin control (+12) 20.50 The Kings of Summer (+12) 16.35 19.15 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Campanilla, fades i pirates (apta)(HD) 18.45 Campanilla, hadas y pirtas (apta) °11.45 °13.15 °14.45 16.15 17.45 Bajo la misma estrella (+7) °12.20 °14.50 17.20 19.50 22.20•00.50 Bajo la misma estrella (+7) °13.30 16.00 18.30 21.00 •23.30 Un largo viaje (+16) 19.40 21.45 •23.50 Juntos y revueltos (+7) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20•00.30 Juntos y revueltos (+7) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30 Perdona si te llamo amor °11.30 °13.35 15.40 17.45 19.50 22.00•00.05 X-Men: días del futuro pasado (+12) °11.35 °14.05 16.35 19.05 21.35 •00.05 Tarzán (+12) °11.35 °13.20 °15.05 16.50 No hay dos sin tres (+12) 18.45 20.40 22.35 •00.30 Al filo del mañana (+12) °11.40 °14.00 16.10 18.20 20.30 22.40•00.50 8 apellidos vascos (apta) °11.50 °13.35 °15.20 17.05 18.50 Godzilla (2014)(+12) 20.35 22.45 Maléfica (+7) °12.40 °14.30 16.20 18.10 20.00 21.50 •23.40 Pancho, el perro millonario (apta) (HD) °11.30 °13.10 °14.50 16.30 Transcendence (+12) (HD) 20.05 •23.05 Rio 2 (apta) (3D) °12.00 °13.50 15.40 17.30 Yo, Frankenstein (+12) 19.15 21.00 22.45•00.30 Mi otro yo (+12) 19.15 20.40 22.10 •23.40 El secreto del cofre de Midas (+12) °12.45 °14.25 16.05 17.45 19.25 Mil maneras de morder el polvo (+16) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16) °12.50 °15.00 17.10 19.20 21.30 •23.40 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Juntos y revueltos (apta). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.15; Dl. 22.15 Campanilla, fades i pirates (apta). Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 19.00 Mejor otro día (+7). Dv. 22.30; Ds. 19.00 22.30; Dg. 18.15 20.15 22.15; Dl. 19.00 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ En solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Kamikaze (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Al filo del mañana (+12). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 No se aceptan devoluciones (apta). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ No hay dos sin tres (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dl. 19.00 Transcendence (+12) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/ Casal, 2. Montblanc - Tel.: 627 57 12 38. www.circusa.com El Gran Hotel Budapest (+12). Dg. 19.15; Dl. 22.00 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ - Dia de l’Espectador 5,50€ Godzilla (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30; Dg. 17.15 Philomena (apta). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com TANCAT PER VACANCES Era Audiovisuau C/ Av. Calbeto, s/n . Vielha - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Tarzán (apta) (Digital HD). Ds. 19.00; Dg. 19.00; Dl. 19.00 No hay dos sin tres (+12) (Digital HD). Ds. 22.00; Dg. 22.00; Dl. 22.00 Aventuresperpassaruna bonaestonaipocmés El secreto del cofre de Midas Aventures. Gran Bretanya, 2013. 95 ’. Dir.: Jonathan Newman. Int.: Michael Sheen,LenaHeadey,SamNeill,IoanGruffudd.Cinemes:Rambla,JCAAlpicat Pel·lícula sobre les aventures de Mariah Mundi, un noi de 17 anys, que ha de rescatar la se- va família desapareguda. La única opció per trobar-los és unir-se al Capità Will Charity, que coneix les claus del seu possible amagatall. Les aven- tureselsportaranfinsalmajes- tuós Prince Regent, un miste- riós hotel ubicat en el lloc més allunyat de l’Imperi Britànic i que amaga un estrany cofre que ho converteix tot en or. L’enigmaquehihadarrerel’illa téunagranrelacióamblades- aparició dels pares de Mariah, però per desxifrar-lo haurà d’enfrontar-se al malvat Otto Luger. Pel·lícula de producció catalana estrenada al Sitges Festival de Cinema Fantàstic. L’actor Aneurin Barnard protagonitza aquesta producció catalana. Unacommovedora històriadereconciliació Un largoviaje Drama. Austràlia. 2013. 116. Dir.: Jonathan Teplitzky. Int.: Colin Firth, Nicole Kidman Stellan Skarsgård, Hiroyuki Sanada. Cinemes: JCAAlpicat. Aquest drama té com a prota- gonista Eric Lomax, un oficial britànic fascinat des de la in- fantesa pels ferrocarrils. Du- rant la Segona Guerra Mundi- al va ser capturat pels japone- sosienviatauncampdetreball a la línia fèrria entre Birmània i Tailàndia. Un terrible lloc on va patir, juntament amb els seuscompanys,lespitjorstor- tures. Molts anys després Lo- maxviuapartatdelmónalnord d’Anglaterraamblasevaespo- sa Patricia. Serà, però, en aquell moment quan desco- briràqueelsoldatjaponèsque més el va castigar segueix viu. Una commovedora pel·lícula, basadaenunahistòriareal,en la qual destaca l’excel·lent tre- ball actoral del britànic Colin Firth, acompanyat d’una cor- recta Nicole Kidman. Colin Firth i Nicole Kidman en una romàntica escena de la pel·lícula. Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL4 al 10 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Entre Àustries i Borbons Arxiu Comarcal de la Cerdanya. Puigcerdà. A les 19.30 hores. Inauguracíó de la mostra ‘Entre Àus- tries i Borbons, la Guerra de Succes- sióalaCerdanyail’Urgellet’elabora- daconjuntamentambl’ArxiuComar- cal de l’Alt Urgell. Pols, cops i esquerdes... Espai Cultural dels Canals d’Urgell. Mollerussa. A les 20.00 hores. Acted’inauguraciódelamostrad’An- drewCondon,LlorençMelgosa,Sara Ponsarnal i Marta Pruna. Romandrà oberta fins al 31 d’agost. Teatre Avui no hi ha funció… Teatre de l’Escorxador. Lleida. Dissabte, 5. Sortida a les 18.30 hores. Sortida d’espectadors cap a Juneda per a conèixer les mostres o treballs finals del Curs Juneda Incursió. Ins- cripcióprèviaateatre@paeria.cat.L’ac- tivitat tanca la temporada. Terra Baixa Obra de Fluvià. Guissona. Dissabte, 5. A les 22.00 hores. Adaptaciódelclàssicd’ÀngelGuime- rà,quecontéamor,engany,violència i passió, a càrrec d’EFS Produccions. Música Cor Geriona Plaça Major. Cervera. A les 21.00 hores. Elcorpresental’espectacle‘OhHap- pyGeriona’,enquèinterpretenlespe- ces que van realitzar al programa de TV3, ‘Oh happy day’, on van quedar semifinalistes. Geriona és un cor de veus blanques format per disset no- iesquehancrescutunidesperlamú- sica des de ja fa un grapat d’anys. Banda Municipal de Lleida Plaça de La Llotja. Lleida. A les 22.30 hores. Laformaciólleidatanainterpretaràun repertori de música clàssica, tradici- onal, popular i sarsuela, entre altres. Wednesday Lips Teatre L’Amistat. Mollerussa. Dissabte, 5. A les 21.30 hores Eltriolleidatà-barceloníestrenaelseu tercer treball discogràfic. Després de setanysdetrajectòriamusicalimésde migcentenardeconcertsal’esquena, el grup format pel guitarrista Albert Gilabert,elbateriaPolAlonsoilacan- tantbarceloninaMònicaGuiterasaca- bend’editarelseuterceràlbumenan- glès, titulat ‘How to be awake until dawn’. Möndo loco Plaça Major. Artesa de Lleida. Dissabte, 5. A les 23.30 hores. Banda de mestissatge que neix l’any 2011aLleidaiqueenpropdetresanys ha realitzat ja més de 100 concerts. La passada primavera van presentar el seu primer CD, ‘Giramöndo’. Duets per baríton i baix Monestir de Santa Maria de les Franqueses. Balaguer. Diumenge, 6. A les 11.00 hores. Una selecció de les millors escenes per a baríton i baix interpretades per Toni Marsol i Josep Ferrer, dos dels grans solistes consolidats del pano- rama musical català. Les Dames de Charlie Monestir de Santa Maria de les Franqueses. Balaguer. Diumenge, 6. A les 20.30 hores. Recitalescenificatd’àriesd’òperaamb una posada en escena innovadora. Projeccions Mostra’t en curt Sala Cultural del Castell. Bellpuig. A les 22.00 hores. Aquest cicle de cinema projecta cinc delsmillorscurtmetratgespresentats a la Mostra de Cinema Llatinoameri- cà de Catalunya 2014. Les sessions continuen els restants divendres de juliol a Fulleda, Balaguer i Guissona. Esports Cursa + caminada popular Bell-lloc d’Urgell. Dissabte, 5. A les 20.30 hores. CursapuntuableperalaLligaPonent 2014ambdosrecorreguts,de10i6,3 quilòmetres, i una caminada de 6,3 quilòmetres.Elpreudelacursaésde 12euros(10ambxippropi)ieldelaca- minadade5euros.Mésinformacióa www.cursabell-lloc.com. Diversos 20 anys de l’Espai Guinovart Espai Guinovart. Agramunt. A les 19.30 hores. Actecommemoratiu delvintèaniver- saridel’EspaiGuinovartd’Agramunt. Lax’n’Bustoanimala festad’ArtesadeLleida El popular grup del Vendrell Lax’n’Bustoestrobadenoude gira, en aquest cas coincidint amblasortidadel’àlbumreco- pilatori ‘Essencials’, amb què el grup ha actualitzat els seus grans èxits. Una de les locali- tatsons’aturaaquestagiraés Artesa de Lleida, que celebra aquestcapdesetmanalaseua festamajord’estiu.Desprésdel concertdeLax’n’Busto,lagres- cacontinuaràambdiscomòbil fins a la matinada. Música Lax’n’Busto Plaça Major. Artesa de Lleida. Dissabte 5, a les 01.30 hores. Gratuït Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals La Pobla de Segur. Del 4 al 6 de juliol. DiadadelsRaiers alaPobladeSegur Elsraierstornenasolcaraquestcapde setmana les aigües del Noguera Palla- resaenunafestaquecomençajadiven- dres amb actes com la baixada noctur- na d’un rai des del Pont de Claverol. El puntàlgidarribadiumenge,amblasor- tida dels rais des de la presa de Llania fins a Pont de Claverol. El programa compta també amb espectacles. Campus Rock Lleida Escola L’Intèrpret de Lleida. 4, 5 i 6 de juliol Campus Rock és una escola de música itinerant, especialitzada en el pop-rock. Una de les seves seues estiuenques està a Lleida i aquest cap de setmana els alumnes dels cursos exhibiran la seva progressió en diferents actuacions a l’auditori de l’escola de música L’Intèrpret. Freshhhquibiri Carrer Cavallers. Lleida Divendres 4, a partir de les 19.00 h. Sessions de DJ, gastronomia, un espai infantil i moltes sorpreses en una festa organitzada pel Bar Gilda, Grans Records, La Casa de la Bomba, Helena Guiu, Montse Sainz de la Maza i que aquesta edició compta amb la col·laboració del Mercat del Pla. Capdesetmanajove Solsona. Dissabte 5, d’11.30 a 02.00 hores. Coincidint amb la revetlla de Sant Cristòfol, el jovent de Solsona i l’ajuntament han organitzat un programa amb concerts, art i el Festival de la cançó de transmissió oral, entre altres. Olor de foc Castell de Concabella. Dissabte 5, a les 21.30 hores. Lliurament del premi7lletres, amb espectacle de Dansa a càrrec de l’escola de dansa Montse Esteve i sopar en còctel. Càmping Municipal.Tàrrega. Dissabte 4, a partir de les 21.00 hores Diumenge 5, a partir de les 20.00 hores Més informació a www.paupaterres.cat FestivalMusical PaupaterresdeTàrrega LadissetenaediciódelPaupaterres,elFes- tivalMusicald’EstiudelesTerresdeLleida, proposa una doble vetllada amb sons d’ar- rel tradicional i els nous corrents de fusió. Enguany, per l’escenari situat al Càmping MunicipaldeTàrregapassarannomsdesta- catscomMuchachito,LaIaia,ElPetitdeCal Eril,VendettaoelscantautorslleidatansMe ritxell Gené i Jordi Gasión. Fortalesa dels vilars. Arbeca. Dissabte 5,a les 22.30 hores. Preu: 25/20€. ElsegonTastjazz,amb LaLocomotoraNegra L’actuaciódelaformacióLaLocomoto- raNegra,unadelesbandesdejazzamb méshistòriadeCatalunya,ésundelsre- clamsdelasegonaediciódelTastjazza la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. El pú- blic tindrà l’oportunitat de degustar els vinsdeVinyaElsVilarsd’ArbecaiCeller l’OliveradeVallbonadelesMongesiels formatges de +Bio de Bellpuig. Alós, nucli d’Alt Àneu. Dissabte 5. A partir de les 22.00 hores. Alósrecuperalabaixadade falles65anysdesprés Elpobled’Alós,almunicipd’AltÀneu,re- cuperaenguanylabaixadadefallesdes- prés de 65 anys sense celebrar-se. En aquestafestaancestraldelfochiintervin- dran una vintena de fallaires, més de la meitat fills oveïns d’Alós, tot i que tam- béhiparticipenpersonesd’altrespobles delvoltant.Al’arribaralpobles’estrena- rà una peça musical per a l’ocasió.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. És un dia perfecte per dur a terme tots elsplansqueetproposis:tiraranenda- vantambèxit,semprequeposistotala tevavoluntat perquè sigui així. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Avuipothaver-hibonesnotíciesrelaci- onades amb els diners: aviat entraràs enunaperíoded’abundànciaenelqual, per fi, deixaràs de preocupar-te. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Latevaagendaetseràmoltútilperpla- nificarlestevesaccionssobretotapar- tird’avui,diaenquèelsesdeveniments i les coses a fer es multipliquen. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Superaràs un sot en una relació molt properai,encaraquelamentablement, almenys de moment, les coses no tor- naran a ser com abans, estaràs millor. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL L’amorseràelprotagonistadeldia,per la qual cosa pot ser que coneguis algú oquevisquismomentsmoltromàntics amb la teva parella. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Sitensentremansunprojectenou,pot- seresdoninavui,oaviat,lescondicions òptimes per activar-lo definitivament. Intenta perseverar en els esforços. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Avui serà, si t’hi poses, el teu dia més creatiu de la setmana, per la qual cosa gaudiràs molt i et sentiràs ple i realit- zat. Gaudeix d’aquesta sensació. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE L’aniversarid’algúaquiconeixesetfa- rà tornar la mirada al passat, i correràs elriscdeveure’tembargatperunanos- tàlgia paralitzant. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Certesmilloresquesapsquesónindis- pensablesperalallariquenoatensdes defatempsesfaranevidents,perlaqual cosahauriesdecridarelsprofessionals. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE La teva parella intentarà dir-te alguna cosaquepodriaestarrelacionadaamb elsexeoambalgunaspecteíntimdela vostra relació. Mira d’escoltar-la. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Avuiseràundiamoltproductiualafei- na: les coses semblaran sortir gairebé soles, i et passarà el tempsvolant. A la nit tindràs un somni bonic. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER L’amorésaprop:avuitalvegadacone- guis algú interessant amb qui podries arribarasentir-temoltagust.L’impor- tant és que estiguis atent als senyals. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 2 4 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.905 Solucions n. 1.904 7 3 4 5 8 8 4 1 8 1 2 7 6 5 7 6 8 2 7 4 1 3 3 4 6 9 2 3 9 6 2 1 5 8 4 7 3 7 5 3 2 4 9 8 1 6 1 8 4 3 6 7 2 9 5 8 9 4 7 1 5 2 3 6 6 2 1 4 3 8 5 9 7 5 7 3 9 2 6 8 4 1 5 4 7 3 8 1 6 2 9 1 8 2 9 6 4 3 7 5 6 3 9 7 5 2 4 1 8 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 PARTICULAR LLOGA pis, 4 habitacions, moblat.Telf.669708397. APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 4 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Carles Prats i Núria Solé. 15.35 Vincles. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 19.20 Murdoch mysteries. 20.15 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 La gran pel·lícula. Nens grans. 2010. EUA. Dir: Dennis Dugan. Int: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek. 00.30 Pel·lícula. Un ciutadà exemplar. 2009. EUA. Dir: F. Gary Gray. 23.55 Pel·lícula. Caniche. 1978. Dir.: Josep Joan Bigas Luna. 01.35 Doctor Who. 02.20 Waterloo Road. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Scooby-Doo, on ets?. 13.58 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.50 L’abella Maia. 18.30 Doraemon. 19.21 Espies de veritat. 20.08 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GR Barcelona. 22.31 La Sonora. 23.07 Quarts de nou. El programa del món casteller. 23.32 Catalunya salvatge. 00.30 Terres, homes, aventures. 01.13 L’art a través del temps. 01.38 Tresors del món, patrimoni de la humanitat. 01.57 GR Barcelona. 07.15 Jet Lag. Sèrie. 08.05 8 de 8. 08.35 Catalunya blues. 09.10 Televenda. 11.10 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. 17.00 S’ha escrit un crim. La sèrie gira al voltant del personatge de la Jessica Fletcher, una exprofessora de literatura convertida en escriptora de best-sellers policíacs. 18.50 8 al dia. Magazín Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran cinema. Assassí implacable . 1971. Dir. Mike Hodges.Jack Carter és un pinxo del crim organitzat londinenc el germà del qual, també delinqüent, ha estat assassinat. 00.30 Pel·lícula. Salida deseperada. 2003. Dir: David Attwood. L’aventura d’una vídua per sobreviure. 07.59 La cançó del bon dia. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia. 11.30 Cafeïna (red). 12.30 Fanzivid. 13.00 El problema de Gettier. 13.30 Sector Primari (red). 14.00 Efectes positius (red). 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Caminant per Catalunya. 16.45 Aliments i territori (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 Gaudeix la festa. 18.00 El temps oportú. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Aventura’t. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.44 Anem a dormir. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Pica lletres. 21.25 Diputació de Lleida. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Notícies vespre(red). 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. Inclou l’espai Saber vivir del doctor Luis Gutiérrez. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Amar en tiempos revueltos. 18.20 España directo. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.00 El tiempo. 22.15 Cine. Leyendas de pasión. 1994. EUA. Dir: Edward Zwick. Int: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond. 00.00 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Aspirante, Destrozada. 02.20 Repor. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los años del NODO. 09.00 Solo moda. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Documental. 11.20 Solo moda. 11.50 Documental 12.45 Documental 13.35 Documental. 14.05 Documental. 15.00 Documental. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.15 El escarabajo verde. 18.50 Paraísos cercanos. 19.45 Burgos, la tierra tal como era. 20.10 Atención obras. 21.05 El documental de la 2. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 El cine de La 2. Bajo el sol. 1998. Dir: Colin Nutley. Int: Rolf Lassgard, Helena Bergstrom, Johan Widerberg. 06.15 Zumba GH edition. 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández i Leticia Iglesias. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero. 16.00 Sálvame diario. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 21.45 La hora de los campeones. Presentat per Ramón Fuentes. 22.00 Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Brasil - Colombia. 00.00 Sálvame deluxe. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 06.00 Comprando en casa. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentat per Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Presentat per Carlos Sobera. 21.00 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. Presentat per Manu Sánchez. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Cine. El niño del pijama de rayas 2009. Dir.: Mark Herman. 23.50 Cine. Teniente corrupto 2009. Dir.: Werner Herzog. 02.15 Campeonato de Póker. 06.00 Minutos musicales. 07.45 Al rojo vivo (red.). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat por Antonio García Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Presentat per Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Méteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Presentat per Cristina Saavedra. 20.45 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna.. 22.30 Equipo de investigación. Números rojos 02.45 Juega con el 8. 04.00 Comprando en casa. 04.15 Minutos musicales. 06.30 Malas pulgas. Presentat per Borja Capponi. 07.20 El zapping de surferos. 08.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Negociación o guerra. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Todo va bien. 22.10 El Blockbuster. Alvin y las ardillas 2. 00.00 Cine Cuatro. Virgen a los 40. 2005. 01.45 Cine Cuatro. Basilisco, el rey de las serpientes. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 04/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Aureli, Ausias, Berta, Elisabet, Isabel, Laureà, Innocenci, Sebastià, Teodor PUBLICITAT LaValldeBoí,model peralesAmèriques L’art romànic de laVall de Boí, Patrimoni de la Hu- manitat i ara recreatvirtu- alment perquè bona part de les pinturesvan ser ‘salvades’ a principis del segle passat, s’ha conver- tit en mirall per a l’Orga- nització Mundial delTuris- me (OMT), que fa uns di- esva reunir a Cartagena de Indias (Colòmbia) els experts de les Amèriques per parlar d’especialització dels productes turístics. Un alt càrrec de l’OMT,va citar laVall de Boí, “que se ha especializado en un tu- rismo cultural basado en la recuperación del patri- monio romànico de tradi- ción religiosa combinán- dolo con la introducción de nuevas tecnologías”. TWITTER @Moragues72 «Diuenqueel#PPCfaunareu- niódealcaldesa#Lleidaonhies la #Camacho!! Ara entenc les pedregades i el mal temps, por- ten la negativitat» @pjuvilla «La corrupció podreix el PP va- lencià pero segons el president Fabraelperillespossibilitatgo- vern“tripartitodeizquierdasca- talanista”» @afuguet «“Guarda bien tus armas”. Así conciencianenUSA,dóndepue- des comprar un rifle igual que una lechuga. Heavy!» @Sofocles «Los de no subiremos el IVA, ni un duro para los bancos, no to- caremos sanidad ni educación ¿sepresentaránaotraseleccio- nes? ¿En serio?» @comunicadme «“Somesclausdelesnostrespa- raulesiamosdelsnostressilen- cis, però ens fan por”» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA IÑAKI URDANGARÍN Segons Marco AntonioTejeiro, comptable de Nóos, el gendre del rei Joan Carles I i cunyat de FelipVI era un autèntic corrup- te,va declarar davant el fiscal. PUNT I A PART ROSA MARIA MARTÍ Dermatòloga de l’Arnau i cate- dràtica de Dermatologia de la UdL, és la cara visible a Lleida delacampanyacontraelcàncer de pell Euromelanoma 2014. Dinar de les Famílies de Down Lleida LA FOTOTECA Lliurament del cobrellit solidari fet per l’AECC-Lleida Dinar de comiat de la temporada dels Amics del Bacallà

×