Bondia.cat 03/09/2013

360 views
269 views

Published on

TITULAR: 2 de cada 3 tempestes a Lleida, amb calamarsa
FOTO: Les barques prenen la bassa del Terrall

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 03/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 3 DE SETEMBRE DEL 2013 2decada3tempestes aLleida,ambcalamarsa Les barques prenen la bassa del Terrall Les Borges Blanques encara la recta final de la celebració de la Festa Major L’Acadèmia deTalarn arrencaamb futurincert AJUNTAMENT DE LES BORGES p. 03 i Edit. 05p. 07 p. 08 PUBLICITAT Els registres evidencien que cada cop en cauen més i les pedres són més grans El29%d’expositors d’Expoclàssicserande foradeCatalunya p. 08 L’OBERTCentre HistòricdeLleida implica69entitats p. 06 NÚMERO 1.793 ANY 8 La Diputació impulsa a la Fira Sant Miquel una jornada sobre el iodur de plata Elgal·lèsGarethBale esconverteixenelnou ‘galàctic’delMadrid p. 11 L’alcalded’Almacelles participaalaVia CatalanadeParís p. 08
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) Isanta. Alcalde Porqueras, 76 De 22.00 a 09.00 h Puigpinós. Humbert Torres, 23 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Villalonga Pifarré. Hostal, 2 (Bordeta) De 22.00 a 09.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemísia 1 = Blets 4 = Palmeres 0 = Pi 0 = Plantatge 1 D Poligonàcies 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 2 al 8 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Ambientassolellatamb temperaturesmàximes enlleugerascens Ambient assolellat amb domini de cel serè en conjunt, si bé a partir del migdia creixeran núvols d’evolució diürna al Pirineu i Prepirineu. No s’esperen precipitacions i la visibilitat serà bona en general. Les temperatures mínimes sense canvis o en lleuger descens, i les màximes semblants o en lleuger ascens. Així, les mínimes es mouran entre 5 i 10 graus al Pirineu i entre 12 i 17 a Ponent; i les màximes, entre 24 i 29 al Pirineu i entre 27 i 32 a Ponent. 07.44 h 20.44 h Nova www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI El65%delestempestesquecauen alaplanadeLleidasónambpedra Els registres posen de manifest que cada cop se’n produeixen més i amb calamarsa de major mida REDACCIÓ. LLEIDA A principis de la dècada del 2000,lespedregadesafectaven 55municipisdemitjanaalesco- marquesdeLleidaLleida.Araja superen els 80. I si abans les tempestes amb pedra eren el 15% de les que queien ara ja ar- riben al 65%. Són dades recolli- des per l’Agrupació de Defensa VegetaldeLleida(ADV)através dels 170 granímetres repartits per cinc comarques lleidatanes. Valadirqueelsgranímetressón uns aparells que permeten me- surar la quantitat, el volum i el pesdelapedraquehacaigutals camps al llarg dels darrers 13 anys. En ple debat sobre l’ús o no del oidur de plata per combatre les pedregades i minvar-se els seusefectesnocius,ambaques- tes dades l’ADV conclou que la tendència és a incrementar ca- da cop més l’extensió de l’afec- tació de les pedregades. A més, les pedres són cada cop més grans. Maite Torà, directora de l’entitat, destaca una tercera conclusió.“Eltantpercentdeles tempestes que porten pedra també està pujant. No estem dient que hi hagi més o menys tempestes, però sí que del total delestempestesquearribenn’hi ha més que porten pedra”, sos- téTorà. Enaquestcassifaunadèca- dalestempestesambpedraeren entre el 15 i el 25% del total, els últims anys s’ha constatat que arriben fins al 65%. Aquestes dades s’exposaran en el marc de la jornada tècnica organitzadaperlaDiputacióper la fira de Sant Miquel sobre l’ús del iodur de plata per combatre les pedregades. Pomes malmeses per una de les pedregades que han caigut aquest estiu a Ponent SALVADOR MIRET (ACN) PUBLICITAT JORNADA EN EL MARC DE SANTMIQUEL LaFiradeSantMiqueldeLlei- daseràlaseu,el27desetem- bre, d’una jornada sobre l’ús del iodur de plata per evitar les pedregades, impulsada perlaDiputaciódeLleidades- prés d’aquest estiu nefast pelscultiusdePonent.Latro- badajatéconfirmadal’assis- tènciade7científicsiexperts en la matèria d’arreu de l’es- tatespanyolielfrancès.Així, la Diputació vol complir el compromís que va sorgir el mespassatenlatrobadaamb representants de sindicats, productors, Govern, consells comarcals o ajuntaments. LaDiputacióreuniràexperts catalans,d’EspanyaiFrança Són dades de l’Agrupació de Defensa Vegetal L’entitat fa 13 anys que analitza els efectes de les pedregades a Ponent Compta amb 170 granímetres en 5 comarques Es tracta d’aparells per mesurar-ne la quantitat, el volum i el pes Ladarrerapedregadaimpor- tant d’aquest estiu va caure el passat17d’agostalnordinord- oestdelaSegarra,peròtansols un dia abans un fort aiguat (a VallfogonadeBalaguervancau- remésde90litrespermetreqi- quadratenpoqueshores)acom- panyat de pedra va sorprendre les comarques de Ponent. Les fortes pedregades, però, s’han succeïtalllargdetotl’estiu,mo- tiupelqualelpresidentdelaDi- putaciódeLleida,JoanReñé,va posar sobre la taula un debat quesemblavatancat:larecupe- raciódeliodurdeplatapermiti- gar els danys de la calamarsa. Pèrdues milionàries enelscultius Les indemnitzacions que haurà de pagar Agroseguro a Catalu- nya per les pedregades del pas- satmesdejuliolalspagesosque tenien assegurança pugen a 6 milions d’euros. El cereal és el que es va veure més afectat, principalment el blat de moro, amb 13.280 hectàrees, i també lafruita,ambpropde2.900hec- tàreesdanyades.Lademarcació ons’hanregistratméspedrega- deshaestatladeLleida,onaPo- nent han caigut fins a cinc tem- pestes.Aixímateix,Gironatam- bé va ser castigada per una important pedregada igual que alguns punts de la demarcació de Barcelona. L’amplitud de la superfície danyada a l’Estat tri- plicalamitjanad’hectàreesafec- tades per pedra dels darrers 15 anys en un mes de juliol.
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 M’ha sorprès llegir recentment als diaris locals l’article del se- nyor Carles Vega. Sobretot per la visió especial que hi aporta. Deu ser que l’òptica de candi- datproporcionaunainterpreta- ció particular sobre la realitat i una certa dosi d’amnèsia sobre elpassat.Laprimerasorpresaja la trobem al títol. Posa en inter- rogant una declaració ferma i claraquel’alcaldedeLleida,Àn- gel Ros, va fer en el darrer ple dePolíticaMunicipalsobrel’Es- tatdelaCiutat.Rotundamentsí, es congelaran els impostos. Se- nyor Vega, quina part d’aques- ta afirmació no entén? El prestigiós periodista Josep Cunídesdelatribunaqueliator- ga el seu programa de televisió 8 al dia ha insistit en contrastar l’ètica protestant amb la catòli- ca,considerantaquella elsecret delaprosperitatdelspaïsosd’in- fluènciapredominatprotestant. Segons Josep Cuní per a poder sortir de la crisi que ens afecta, no solament econòmica i políti- ca,sinóelqueésmésimportant: moraliètica,hemdeposarlami- rada en el model polític, econò- mic, jo hi afegiria i religiós que va néixer de la Reforma religio- saimpulsadaperMartíLuteren el segle XVI. El canvi religiós iniciat per Luter i continuat pels altres reformadors que va can- viar el mapa polític i econòmic d’Europaqueenaquellmoment estavabasatenlestradicionsre- ligioses decadents de l’època sustentades en l’obediència in- qüestionable de l’autoritat pa- pal,laReformadeLutervaalte- rarelmodelvigentposantaDéu com a autoritat suprema i en la sevaparaulareveladaenlesen- senyancesprofètiquesiapostò- liques conservades en el llibre que anomenem Bíblia. L’ètica protestant com qual- sevolaltraactivitathumana,pel fet de ser el resultat d’una acti- vitat humanaimperfectaperquè l’ésser humà caigut en el pecat és imperfecte, no ha de ser l’ob- decadència política, econòmic i moral segueixi el seu curs des- cendent hem de tenir en comp- te el consell que el rei David va donar al seu fill Salomó perquè d’alguna manera és un símil de l’ètica protestant. Ens hem apartat de Déu i ai- xò té greus conseqüències des- agradables.Lapolíticail’econo- mia no es poden regenerar amb lleisdefinançamentdepartitsni de transparència que s’arraco- nen per indesitjables. La justí- cia tampoc no es pot regenerar amb jutges injustos. La regene- ració política, econòmica i judi- cial només s’aconseguirà si po- lítics, banquers, jutges i ciuta- dans en general tornem a Déu i obeïm els seus manaments. Per això és important saber el con- sell que el rei David va donar al seufillSalomópocabansdemo- rir: “Guarda l’encàrrec del Se- nyorelteuDéu,caminantenels seus camins, guardant els seus estatuts, els seus manaments i els seus judicis i els seus testi- monis, tal com està escrit en la llei de Moisès, a fi que prosperis en tot allò que facis i a tot arreu on va- gis” (1 Reis2:3). En pujar al tron i ve- ientSalomólamagnitud de la seva responsabili- tatvademanaraDéusa- viesa per governar Israel amb justícia. El Senyor va concedir a Salomó el que li va demanar. Al comença- ment Salomó va ser un rei just però en contreure matrimonis i rodejar-se de concubines que adoraven altres déus el rei va abandonarlasevafidelitatalSe- nyor.Elresultatvaserqueesva anarincubantlainestabilitatpo- lítica amb l’aparició d’adver- saris que assetjaven el rei. El més destacat va ser Joroboam que era un membre eminent de l cort reial. Un dia Joroboam es troba en privat amb el profeta Ahihà de Siló que en Nom del Senyorlivadir.“Peròjoprendré el reialme de la mà del seu fill i te’l donaré a tu, les deu tribus” (1 Reis 11:35). AlamortdeSalomóiprocla- mat rei Roboam, Joroboam en- capçalant una delegació de les deu tribus es va presentar da- vant el nou rei per presentar-li unapetició:“Elteuparevaafei- xugar el nostre jou, ara, tu, doncs, alleugereix la dura servi- tud del teu pare i el jou feixuc que va posar sobre nosaltres, i et servirem” (1 Reis12:4).Robo- am amb molt bon criteriva con- sular als ancians que havien aconsellatelseuparequèhavia deferamblapeticióquelihavia presentat Joroboam. L’aconse- llen: “Si avui et poses al servei d’aquestpoble,ielserveixes,iel respons i els parles amb bones paraules, llavors ells et serviran totselsdies”(v.7).Elconsellpru- dent queva rebre no elva satis- fer. I busca el parer dels seus companysdejoventut.Eneldia acordatJoroboamestornaapre- sentar davant el rei per escoltar la resposta reial. Els diu el que elsjoveslihavienaconsellat:“El meu pare va afeixugar el vostre jou, però jo faré encara més fei- xuc elvostre jou, el meu pare us va castigar amb assots, però jo us castigaré amb escorpins” (v.14). El resultatva ser que deu delestribusvanabandonarelrei iesvanconstituirenunregnein- dependent. L’estabilitatiprosperitatdels poblesestàestretamentunidaa lafidelitatalDéuqueelsengran- deix. El nostre país es troba en unasituaciódedesgavellqueno sesapcomapedaçar-lo.Enelse- gle XVI Martí Luter va denunci- arentrealtresdogmeslesindul- gènciesdelpapaqueatorgaven favors espirituals a qui les com- prava. En el segle XXI el papa Francesc I atorga indulgències als qui segueixin per Twitter el seu viatge a Brasil. Es pot fer el que es vulgui ja que la indul- gènciadelpapal’exoneradecul- pa.L’èticaprotestantbasadaen la responsabilitat de tots els homes sense distinció social ni racial davant Déu segueix vi- gent. Entrant ja en el text, sobta que, sense judici crític, doni per bonaunainformacióque,noper repetir-la més vegades, es con- verteix en més certa. Reprodu- int el que vostè diu, i cito textu- alment, “Hem sentit manta ve- gades que Lleida té el dubtós honordetenirelsimpostosmés alts, sobre l’IBI i el de circulació (...)”. Deixi’m dir-li que també s’ha repetit a bastament en debats sobre fiscalitat que hi ha unes quantes ciutats amb una mitja- na del rebut de l’IBI força més elevada que el de Lleida. O que Lleida es troba en les posicions del mig del rànquing de coefici- ents de l’impost de vehicles, no pas en els primers llocs. I enca- ra afegiria que trobaríem po- blacions pròximes a nosaltres amb taxes de brossa fins i tot més altes que la de Lleida. Però estàclarqueaixò,quetambése sent, no li serveix per al seu ar- gumentari. ElsenyorVegaescriuquel’al- calde i el seu equip de govern, fent honor a la seva nomencla- turapolítica,hauriadedonarun caràcter més social a l’IBI. Sap, o hauria de saber, que la Paeria jahaestablertunsistemad’ajuts socialsperafamíliesambunasi- tuacióespecialdevulnerabilitat quetinguindificultatsperafron- tar el pagament del lloguer o la hipoteca. L’administració local no pot posar altres bonifica- cions que les contemplades a la Llei. A més, el fraccionament en el pagament dels tributs no és cap “filigrana” de l’Ajuntament com vostè pretén fer creure. Si la situació econòmica i finance- rad’unapersonaliimpedeixpa- garelsterminisestablerts,espot sol·licitar el fraccionament. I ha de saber que més de 1.200 con- tribuents s’estan beneficiant d’aquesta possibilitat. Finalment, en relació a la no- menclatura política, voldria re- cordar-liquelaposiciódedefen- sar la prestació de serveis pú- blics de qualitat exigeix també un defensa dels ingressos pú- blics que ho facinviable. Posici- ons,ambdues,quevansercom- partides pel seu partit en l’èpo- caquevaformarpartdelgovern de la Paeria. I només cal mirar actualment el nostre entorn po- lític per veure que tenir ERC en els governs no és símptoma de baixar impostos, sinó de pujar- los.Precisament,percoherència ambelsplantejamentsdegaran- tir aquests serveis, la Paeria ha formulat aquesta proposta de congelació d’impostos, per ser sensible a les dificultats de les famílies, sense comprometre la prestaciódelsserveispúblicsde qualitatquesónlagarantiadela cohesió social. Uns objectius que són especialment impor- tants en aquests moments de fortes retallades, sobretot en aquestsserveis,perpartd’altres administracions. Voldriaacabarremarcantque l’AjuntamentdeLleidarealment està fent un esforç amb la con- gelació de les taxes i els impos- tosmunicipalsperquètambépa- teix la reducció de les ajudes econòmiquesielretarddelspa- gaments per part dels governs autonòmicicentral,ambundeu- te que entre els dos sumen uns 20 milions d’euros. No obstant això, tal i com va quedar palès al ple de l’Estat de la Ciutat, la nostra voluntat és la d’estar al costat del ciutadà i garantir un camí de progrés sense exclusi- ons socials. Congelaciód’impostosaLleida jectedelanostraobediènciain- condicional, sinó Déu el Pare de nostre Senyor Jesucrist que en la seva misericòr- diava obrir els ulls de Lu- ter per fer-li veure l’en- gany de la doctrina ca- tòlica que esclavitzava les persones amb els seus dogmes entre els qualss’hitrobaeldela supremacia papal que vaculminarambeldog- ma de la infal·libilitat en el Concili Vaticà I l’any 1870, que exigeix una obe- diència absoluta a les seves ensenyances. AmbLuter,lacol·laboracióde laimpremtaquevafacilitarladi- fusiódelaBíbliaenllengüesver- nacles a un preu assequible i la protecció política que va rebre, aEuropalivaclarejarunnoudia il·luminatperlallumpuraqueir- radienlespàginesdelesSagra- desEscripturesintensificadaso- cialment pel fet que els ciuta- dans podien beure directament de la Font l’Aigua de Vida sen- senecessitatdedependredeles interpretacionsquedonavenels doctors de la Santa Mare Es- glésia que per cert desconeixi- eneltemordeDéuqueéslafont de la saviesa. La Reforma de Luter va des- plaçarl’obediènciaqueesdona- va al papa per posar-la en Déu. De l’esclavatge a la llibertat de Crist.Nopodemposarelsullsde manera absoluta en l’ètica pro- testant perquè és un model de- fectuós. Si copiem quelcom im- perfectelaimitacióseràméses- garrifosa. Si es vol evitar que la Èticaprotestant ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Montse Mínguez Tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda a l’Ajuntament de Lleida Octavi Pereñá i Cortina Qui és. (foto perfilada)
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 de la nostra societat. Som conscients que no hem pogut donarrespostaatotselsjoves que s’han adreçat a nosaltres i per això hi continuarem tre- ballant. El Pla Oqp’t es man- té vigent perquè cal seguir, des del municipi, estenent la màalsnostresciutadansiciu- tadanesperquèpuguindesen- volupar els seus projectes de vida. Cal dir que per desenvolu- par el pla hem comptat amb la complicitat d’altres entitats com l’ Associació de Col·legis Professionals i també la Ge- neralitat. És necessari, però, anar més enllà i continuar re- alitzant polítiques actives d’ ocupació i de formació. Són dues variables indestriables. Per aquestcursquearaco- mença ens resta pendent una part important del pla, enca- ra per desenvolupar: l’ im- puls a la contractació juvenil per part de les empreses. Es- temcercantlesaliancesicom- plicitats necessàries per afa- vorir que el teixit empresarial lleidatàapostipelsnostresjo- ves,noiesinoisquepertanyen a una de les generacions més benformadesacadèmicament però amb un mercat de treball que els ha donat l’es- quena. L’Ajuntament de Lleida ha destinat500.000 eurosalPla Oqp’t. Un pla específicament per a joves però en la línia de la important tasca que desen- volupa l’ Institut Municipal d’Ocupació, que només en aquest any 2013 ha atès més de 25.062 persones. Des de l’ IMO oferim formació, es fan funcions de mediació en la gestió d’ofertes de treball i es realitza orientació. Aquest darrer aspecte , sens dubte, cabdal com a servei al ciuta- dà. La vocació del govern mu- nicipalperdonarsuportalsjo- ves ha estat sempre present i els quatre vivers d’empresa que hi ha al Parc de Gardeny en són una mostra. Cada èxit , cada petita fita aconseguida pels joves professionals de Lleida és un pas endavant per a la ciutat. Els joves que heu confiat en el Pla Oqp’t esteu aportant el vostre talent, esforç i il•lu- sió i aquests són els motors que ens impulsen a continuar treballant, des de totes les ei- nes al nostre abast, pel vos- tre futur. Aquestmesdesetembrefa un any que l’Ajuntament de LleidavaposarenmarxaelPla Oqp’t,elPlalocald’ocupació, formacióiemprenedoriajuve- nil. Un pla que ha permès atendre, des de l’IMO, inte- grat a GlobalLleida, i des de diferents regidories de l’Ajun- tament , especialment les re- gidories de Joventut, Educa- ció i Ocupació, a 842 joves. Els hem rebut individualment i hem intentat obrir-los noves portes en forma d’oportunitat de continuar el seu aprenen- tatge, de realitzar pràctiques, d’oferir-los ocupació tempo- ral i d’ajut a posar en marxa el seu propi negoci o empre- sa. Passat aquest primer perí- ode del pla crec que el balanç que n’ hem de fer és força po- sitiu. S’han creat 194 llocs de treball , una trentena de joves estan realitzant pràctiques a diferents departaments de l’Ajuntament de Lleida, ja s’han concretat els primers microcrèdits per a joves em- prenedors i s’estan ultimant elsviversagraris,quedonaran treball a 34 joves. Comptem també amb 80 nois i noies mésquehavienabandonatels estudis i ara, per mitjà del pla Oqp’t, estan retornant al sis- tema educatiu gràcies a l’as- sessoramentiacom- panyament perso- nalitzat que es realitza des de la re- gidoria d’Educació. La nostra és una aposta ferma amb el convenciment que les veritables políti- ques socials passen pel foment de l’ocupa- ció. Ocupació i cohesió social van de la mà, i amb aquestes el progrés UnanydelplaOqp’t El temps polític està accelerat. De fet, gairebé tot n’està, d’ac- celerat. Encara no fa un any, no esteniacapcertesadel’abastde lamanifestaciódel’11-Sde2012 ni de la profunditat dels seus efectes. Tampoc no s’albirava capavançamentelectoraliesta- va ben oberta la possibilitat, di- fícil,delPacteFiscalambl’Estat. Unanydesprés,elpanoramapo- lítics’assemblapocalquehiha- via. Algunasemblançahihaperò. A finals d’agost de l’any passat, esparlavadelaconvocatòriade la manifestació del dia 11; avui es parla de la convocatòria de la Via Catalana cap a la Indepen- dència, una gran cadena huma- nadenordasuddelpaís,desdel PertúsaAlcanar.L’objectiunoés altrequeseguirimpulsantl’exer- cici del dret a decidir dels cata- lans amb la finalitat última d’aconseguir la plena sobirania de Catalunya. L’objectiu és clar. Això és el substancial. No ho és l’itinerari, per més que a molts lleidatans enshaguésagradatquelacade- napasséspermunicipisd’aques- testerrespersimbolitzarelcom- promís dels seus ciutadans amb l’objectiu preconitzat, compro- mís que es pot expressar amb la mateixaforça,iunamicamésde sacrifici, acudint a altres indrets delpaísaferpinyaambaltresca- talans. Com ja va passar ara fa un any, s’ha suscitat un cert debat sobre si aquest o altre partit o forçapolítica,oaquestoaquest altrepersonatgepúblic,hiassis- tirà o no, en funció de si la con- vocatòria és més o menys inde- pendentista.Lamanifestacióde l’11-S de 2012 tenia com a lema Catalunya, nou estat d’Europa. Un nou estat vol dir un de dife- rent del que hi ha. De fet, la lec- tura pública dels mitjans nacio- nals, espanyols i internacionals vaserindubtable:elscatalanses van manifestar per la indepen- dència, per ser un nou estat eu- ropeu. Per tant, és del tot cohe- rentqueelsquivan(defet,vam) assistiralamanifestaciódeBar- celona del 2012 participin de la cadena humana i amb la matei- xa il·lusió. Amés,hapassatuncurssen- cer des del setembre passat i si algunacosas’hapogutpercebre amb claredat és la nul·la predis- posiciódelgovernespanyolaes- coltar el clam dels ciutadans de Catalunya, l’avanç de la centra- lització, el fracàs de l’Estat Au- tonòmicpergarantirelrespecte per les institucions catalanes i l’autogovern i les enormes difi- cultats per mantenir els nivells de benestar i de justícia social que els catalans mereixen pel seu esforç fiscal. Si al 2012 con- veniaaixecarlaveuperdefensar elpaís,al2013tambéiambmés motiu encara. Per tant, la cadena ha de ser forta i reeixida en la seva imple- mentació.Amés,icomjavapas- sar un anyendarrere, Catalunya serà observada des de totes les cancelleries, inclòs el ministeri d’AssumptesExteriorsespanyol, i per tots els observadors inte- ressats en els moviments so- cials i polítics. Convé que vegin que als catalans no ens falten ànimsperconstruirpacíficament i democràtica el nostre futur. La Via Catalana no substitu- eix l’acció política i institucional de les institucions catalanes ni, menys encara, el vot dels ciuta- dans en una consulta democrà- tica. Com la manifestació de l’any passat, tindrà, però, efec- tes i repercussions socials i po- lítiques.Expressarelcompromís en favor del país en un acte pa- cífic i no excloent, és un exercici ple de civisme, que ajuda els ca- talansielsseusanhelsdelliber- tatidejustícia.Pertant,johiani- ré. LaViaCatalana perlallibertat DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial D’uns mesos ença el debat sobre la utilització de iodur de plata per combatre les pedregades ha tornat a posar-se damunt la taula, sobretot després que les calamarsades hagin estat especialment intenses a casa nostra durant aquest estiu. Així, els registres sobre aquest feno- men meteorològic han posat de manifest que dues de cada tres tempestes que cauen a la Pla- na de Lleida van acompanyades de pedra, una circumstància que ha afectat amb escreix les collites. Si a això hi afegim que cada cop n’hi ha més, sembla evident que cal buscar una solució perquè l’agricultura, una de les pedres angulars de la nostra economia, no hagi d’estar constantment pendent de la climatologia i no poder fer res per intentar paliar-ne els efectes. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Eldebatsobrelespedregades Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida Ramon Farré Roure President de CDC a Lleida
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 CiUinstaal governlocal adinamitzar elTuró Proposta de Zaballos REDACCIÓ. LLEIDA El cap de l’oposició i líder de CiUalaPaeria,JoanRamonZa- ballos, va instar ahir l’equip de governdelaPaeriaadinamitzar el turó de la Seu Vella amb acti- vitats d’oci a l’estiu destinat als turistes que rep la ciutat. “Ens preocupa la dinamitza- ció de l’element més emblemà- tic de la ciutat i que no hi hagi cap activitat extra els mesos d’estiuquanéselprincipalatrac- tiuturísticdelaciutat.Elquevo- lem és que, més enllà de parau- les i de cara a la gent que pugui vindre a la ciutat, es transmeti l’atractiudelaSeuVellaambac- tes concrets”, va afirmar Zaba- llos. El líder del Grup de CiU a la Paeria ha assegurat que en la propera Comissió Municipal de Cultura, els nacionalistes pre- sentaran propostes concretes per afegir un element atractiu que complementi l’oferta arqui- tectònica del turó. Vallverdú faràlalliçó inaugural delaUdL L’acte, el 18 de setembre REDACCIÓ. LLEIDA La inauguració del curs acadè- mic 2013/14 a la Universitat de Lleida (UdL) tindrà lloc el dime- cres18desetembre,ales18ho- res, a la sala d’actes de l’Edifici del Rectorat i la lliçó inaugural, que porta per títol El mosaïc de lanostratradiciócultural,aniràa càrrec de Josep Vallverdú i Ai- xalà, escriptor i doctor honoris causa per la Universitat de Llei- da Durant l’acte, també es pre- sentaràlamemòriadelcursaca- dèmic 2012/13, que anirà a càr- recdelaMariaTeresaArecesPi- ñol. A l’acte també intervindran Ramon Roca Enrich, president delConsellSocialdelaUdL,iAn- toni Castellà Clavé, secretari d’Universitats i Recerca del De- partament d’Economia i Conei- xement de la Generalitat de Ca- talunya. El discurs del rector de laUdL,RobertoFernándezDíaz, posaràpuntifinalaaquestacte protocolari. Mansoreplasecretàriagenerald’UGT aLleida La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, va rebre ahirlaSecretàriaGeneraldelaUGTTerresdeLleida,NúriaSo- lé, així com a membres de la nova Comissió Executiva del sindicat,escollitsenel decursdel 9èCongrésdel passatjuny. Festadecloendaalcasald’estiudeCreuRoja CreuRojaJoventutvacloureambunafestaelcasald’estiude Lleida. Aquest espai afavoreix la igualtat d’oportunitats per als nens i nenes que, per causa de la falta de recursos, no po- den fer activitats de lleure durant les vacances. CREU ROJA REDACCIÓ. LLEIDA 69 entitats i comerços partici- pen aquest any en la 4a edició de l’ OBERTdel Centre Històric que se celebrarà del 20 al 22 de setembre. Concerts, exposici- ons, màgia, gastronomia, cas- tellers,xerrades,esport,comerç al carrer... configuren l’àmplia ofertadeculturailleurequeofe- reix el barri antic de la ciutat en les tres jornades de l’OBERT. L’alcaldedeLleida,ÀngelRos, acompanyatdelaprimeratinent d’alcalde, Marta camps, del ti- nent d’alcalde i regidor del barri del Centre Històric, Josep Pres- seguer,ideltinentd’alcaldeiti- nent d’alcalde i regidor de Pro- moció Econòmica, Rafel Peris, vanpresentarahirelsactesdel’ Obert Centre Històric 2013. Ros en va destacar la gran participació de les entitats del barri antic, fet que mostra que “apostenpelnostreCentreHis- tòric, que segueixin pensat que aportar vida en l’àmbit cultural, socialicomercial,aquestésl’in- dicadormésclardelasevavita- litat”. L’alcaldehaposatderelleuai- xímateix que cal fer accions per revitalitzarelCentreHistòricpe- ròfonamentalment“hemdega- rantir la vida ordinària al centre de la ciutat”. Ros ha destacat com a important novetat d’aquestanyl’apostacomercial quesuposalaprimeraFiraiRit- mes al carrer Cavallers. També és novetat de l’edició 2013 de l’Obert la participació activa de la Ludoteca del Cen- tre Històric, que sortirà al car- rer amb els infants a la plaça de Cervantes, on realitzaran diver- ses activitats. L’OBERTCentreHistòricmés participatiu,amb69entitats Una de les novetats d’aquesta edició és la primera Fira i Ritmes al carrer Cavallers MICROMECENATGE OBERTATOTA LA CIUTAT Enmotiudelacelebraciódela quarteediciódel’OBERTCen- treHistòric,aquestanyespo- sa en marxa una iniciativa de micromecenatge oberta a la participació de tota la ciutat, amb aportacions a partir de 5 euros. Tota la ciutadania que s’hi vulgui implicar només cal que enllaci al web 4a edició OBERT-Centre històric de Lleida i faci les seves aporta- cions. PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA Untotalde316estudiantss’han matriculat a Lleida de les pro- ves de selectivitat de setembre. Elsexàmensesfaranentreavui, dimecres i dijous. Una majoria d’estudiants es presenta a les proves de la fase general i a al- gun dels exàmens de la fase es- pecífica. Avui hi ha els exàmens de llengua catalana i castellana iliteraturai,després,elsestudi- antsfaranlesprovesdedisseny, matemàtiquesaplicadesalesci- ènciessocialsidibuixtècnic.De- mà, els estudiants s’hauran d’examinardematèriescomhis- tòria, dibuix artístic i tecnologia industrial,idijousesfaranlama- joria de les proves de ciències, com física, biologia, química o economia de l’empresa. 316estudiantsala selectivitatdesetembre Els exàmens comencen avui i s’acaben dijous
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 07 COMARQUES REDACCIÓ. LLEIDA El Consell Comarcal del Segrià prodria treure a concurs el nou sistemaderecollidad’escombra- riaselectivaaquestmateixmes. Durant les properes setmanes s’enllestirà el plec de condici- onsiesfaràunplecomarcalper aprovar-lo. Segons avançava ahir Ràdio Lleida, el nou siste- ma preveu un sistema d’illes de contenidors que substitueixi l’actual sistema, molt més dis- pers pels carrers de les poblaci- ons.ElpresidentdelSegrià,Pau Cabré, va explicar que es fa per podertenirunsistemamoltmés igualitarientotalacomarcaiper això Cabré diu que “podem har- monitzarlacomarcafentillesde contenidors de les 5 modalitats de recollida”. L’edifici després de les obres de rehabilitació Almacellesenllesteixla restauraciódeCanSerra L’edifici data de la segona meitat del segle XVIII REDACCIÓ. ALMACELLES Amblacol·locacióaquestcapde setmanadelsbalconsdelesdu- es façanes principals de la casa Can Serra del carrer Major d’Al- macelles,esconcloularestaura- ció d’un dels edificis millor con- servats de l’epoca de la repo- blaciódelanovavila,afinalsdel segle XVIII. Aquestagrancasa,tambéco- neguda com dels Telèfons, cor- respongué en els seus inicis a Miquel Serra iVidal, un notable i reconegut notari barceloní, molt relacionat entre els mem- bres de la burgesia de la Ciutat Comtal. Fou, a més, testaferro i advocatdeMelciordeGuàrdiai Matas, promotor de la repobla- ció de la nova vila d’Almacelles. Les minutes d’aquest notari fo- ren tan elevades que li assignà una casa a Almacelles i una bo- na porció de terra. Aquesta ca- sapertanyalasegonaillad’edi- ficisqueesvancomençarabas- tir, i data d’entre 1776 i 1778. ElSegriàcanviaràels contenidorsperilles Aquest mes podria sortir a concurs el nou sistema Solsonaajornal’obradelarotondadelaC-26 Solsona ha decidit ajornada fins passada la Festa Major, que se celebra del 7 a l’11 de setembre, les obres de construcció d’una rotonda a la carretera de Manresa (C-26). AJUNTAMENT DE SOLSONA AJUNTAMENT D’ALMACELLES REDACCIÓ.TALARN L’Acadèmia General Bàsica de Suboficials deTalarnva comen- çarahirelcursacadèmicambun total de 526 alumnes, 11 dels qualssónrepetidorsi10músics. Són els alumnes de la 41a pro- mociódesuboficialsques’hifor- men, el 10% dels quals són do- nes.Fins al desembre es forma- ranenaquestesinstal·lacions,on nomésestudiaranelprimergrau. A partir del gener i fins a com- pletarelstresgrausrestants,re- bran la formació en altres uni- tats. Aquest curs té un caràcter diferent a la resta donat què és el primer després de l’anunci de la continuïtat de l’Acadèmia per partdelMinistredeDefensa,Pe- dro Morenés. L’alcaldedeTremp,VíctorOr- rit, ha dit què és una ‘’gran notí- cia’’ que l’Acadèmia comenci el El 10% dels alumnes són dones Els suboficials estudiaran el primer grau al Pallars Jussà Inici de curs d’especial impacte És el primer des de l’anuncia de la continuïtat del centre La principal empresa de la comarca El pes econòmic de l’acadèmia la va salvar del seu tancament L’acadèmiadeTalarn començaelcurssense saberquèfaràalgener Rep un total de 526 soldats, que s’hi formaran fins a fi d’any curs amb normalitat i ha afegit que a partir d’ara espera que es comenci a concretar què es farà alcentredegenerasetembre.La continuïtatdelcentre,quegene- ramésde800llocsdetreball, va ser posada en dubte l’any pas- sat, quan planava l’ombra del possible desmantellament de la queés“l’empresa”ambméspes del Pallars Jussà. Sibél’alcaldedeTrempenca- ra no sap què es farà al centre entre gener i juny, tampoc sem- blaserquetinguinmésinforma- ció a la mateixa acadèmia. Al- menysaixíhovaexplicarundels seusresponsablesdavantlescà- meres de TV3. De totes mane- res, sí que va recalcar, tal com vaanunciarelministreMorenés, que l’acadèmia tindria activitat duranttotelcurs,ésadir,finsal juny. PUBLICITAT Elshortsde Tàrrega,amb futurgarantit REDACCIÓ.TÀRREGA La bona acollida que han tingut els horts urbans deTàrrega han dutl’Ajuntamentagarantir-nela sevacontinuïtat.Lanotíciaesva anunciardurantl’esmorzarcon- vocat aquest cap de setmana amb els hortolans que cultiven els 28 horts de 50 metres qua- drats que es van crear en una parcel·la de 2.400 metres qua- dratsalacruïlladelscarrersBell- puig i Canal d’Urgell.
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT L’aigua,protagonistaalesfestesdelesBorges Després de tres dies de gresca, les Borges celebrava ahir la quarta jornada de Festa Major amb dos dels actes més mul- titudinaris, el concurs de pesca i el concurs de barques. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES TrobadadepubillesihereusaRosselló Una cinquantena de pubilles i hereus de tot el territori cata- là,entreellslaPubillail’HereudeLleida,ElisaVivesiJoelFar- ran de Rosselló, van reunir-se ahir a Rosselló. COM360 570persones pugenalbus nocturnde l’Agrat REDACCIÓ.TÀRREGA L’AssociacióAgratdeTàrregaha repetit amb èxit aquest estiu el servei d’autocars que ha recor- regut 7 festes majors de la de- marcació amb un total de 570 passatgers.Sotaelnomd’Agra- tour,elsorganitzadorshanvalo- rat satisfactòriament aquestes xifres ja que s’han complert els dos objectius principals: gaudir de les festes dels pobles veïns i garantirlaseguretatalescarre- teres. S’han organitzat 12 auto- carspervisitarlesfestesdeSant Ramon (105), Lleida (61), Vall- bonadelesMonges(84),Belia- nes (50), Preixana (38), Maldà (102) i l’Aquelarre (130). Rescatatunexcursionista amblacamatrencada REDACCIÓ. CASTELL DE MUR Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un excursi- onista que s’havia trencat una cama a Castell de Mur. L’home va caiure en una tartera, a la zo- na del camí vell de guàrdia. Cloendadelcurs‘A12 Cordes’,aVilaller REDACCIÓ. VILALLER L’església parroquial de Vilaller vaacollirdiumengeelconcertde cloendadelcursA12Cordes per a joves instrumentistes que or- ganitza l’Orfeó Lleidatà. Lleidacorreperla independència REDACCIÓ. LLEIDA Lleida també serà present a la ViaCatalanaqueorganitzal’As- semblea Nacional Catalana l’11 de setembre. Serà amb la Cursa per la Llibertat que unirà Lleida ciutat i l’Ametlla de Mar. REDACCIÓ. MOLLERUSSA La18aediciódelafiraExpoclàs- sicdeMollerussaobriràelsdies 7 i 8 de setembre amb 57 expo- sitors, dels quals cal destacar l’augment pel que fa a inscrits procedents de fora de Catalu- nya, passant del 18% de l’any passat al 29%. Així ho va donar a conèixer en la presentació del Saló d’en- guany el president de Fira de Mollerussaialcaldedelaciutat, MarcSolsona,quivaressaltatla bonasituaciód’aquestafiradins el sector i del calendari del mo- tor clàssic, al temps que va afe- gir que es tracta “d’un dels mi- llors i importants mercats d’ac- cessorisirecanvisaCatalunya”. LesinscripcionsalMercatde l’Automòbil,Motos,Accessorisi Col·leccionisme pugen a 54 ex- positors dels quals el 71% pro- cedeixen de Catalunya (18% de Lleida,45%deBarcelona,2%de Girona i 6% de Tarragona), el 23% de la resta de l’Estat espa- nyol (Àlaba, Castelló, Madrid, Màlaga, Navarra, Osca, Toledo, València, Vitòria i Saragossa) i el6%restantdeFrançai,perpri- mer cop, d’Anglaterra. AmésamésdelMercatdere- canvis, el Saló inclou la Secció de Venda de Cotxes i Motos, amb dos expositors de moment inscrits.Lafiracomptaràperse- gon anyamb la presència d’una unitat mòbil de la ITV. La 18a edició del certamen se celebra els dies 7 i 8 De moment compta amb prop d’una seixantena d’empreses del sector de les antiguitats Inclou una secció dedicada a la venda de cotxes i motos Per segon any, s’instal·larà al saló una unitat mòbil de la ITV El29%delsexpositors d’Expoclàssicenguany noserandeCatalunya El percentatge de firmes foranes creix un 11% el darrer any JosepIbarz s’uneixala ViaCatalana deParís Alvoltant laTorre Eiffel REDACCIÓ. PARÍS L’alcalde d’Almacelles i vicepre- sidentdelaDiputaciódeLleida, Josep Ibarz, que ahir es trobava aParís,vaaprofitarquesecele- brava la cadena humana de la Via Catalana en aquesta capital per unir-se als allí presents i do- nar ple suport a aquesta inicia- tiva ciutadana que aposta pel dret a decidir i per la indepen- dènciadeCatalunya.Lainiciati- va aplegà prop de mig miler de catalans, que s’han apropat fins al Camp de Mart per enllaçar aquest passeig fins a la Tour Eiffel. La iniciativa l’ha organit- zada el Casal Català de París, a travésdeladelegacióexteriorde l’Assemblea Nacional de Ca- talunya, que fa possible que es puguin formar altres cadenes humanes a l’estranger.
 9. 9. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 09 ACTUALITAT AGÈNCIES. PALMA L’Agència Tributària (AEAT) ha revelat, en un informe recent- ment presentat davant el jutge instructor del ‘cas Nóos’ dues transferències bancàries de 600.000 euros cada una per part del rei Joan Carles en favor delsducsdePalma,IñakiUrdan- garin i la infanta Cristina que haurien servit per fer front al cost del palauet de Pedralbes. En concret, segons l’infor- me, aquests ingressos es van produir el 30 de juliol i el 29 de setembre del 2004, en forma de transferències “urgents” or- denadesper“SMDJoanCarles deBorbó”.Precisament,talcom ha verificat Hisenda, la infanta Cristina va declarar un deute d’1,2milions,sotaelconceptede préstec, en les declaracions per l’impost de patrimoni dels exer- cicis 2004 al 2007. ElReivadeixaralaseva fillaCristina1,2milions pelpalauetaPedralbes Dos transferències “urgents” de 600.000 euros l’any2004 L’expresident Francisco Camps i l’alcaldessa de València, Rita Barberà ACN El2011,anyenquèaquesttri- but va ser rehabilitat després de tres anys de derogació, la in- fantavapresentardeclaracióda- vant l’obligació de contribuir com a no resident a Espanya en quènofiguraaquestdeute.Jaen la tributació del 2012 va inclou- re de nou entre els seus deutes un “préstec”, si bé per import d’1.050.000 euros. Davant aquesta nova revela- ció del fisc, feta en el marc de la investigació del ‘cas Nóos’, la Casa del Rei assegura que es tracta d’un préstec que va fer el Rei a la infanta Cristina i a Iñaki Urdangarinperafrontarlacom- pra del palauet de Pedralbes, a Barcelona, La compra del pala- uetesvaelevara6milionsd’eu- ros,alsqualsesvansumar3més per afrontar una reforma inte- gral i la decoració de l’immoble. Per un altre costat, la Fiscalia Anticorrupcióhadeciditsol·lici- taralTribunalSuperiordeJustí- ciadeValència(TSJV)queimpu- til’expresidentd’aquestacomu- nitat Francisco Camps i l’alcaldessa de València, Rita Barberá, per apreciar indicis de delicte en la contractació de l’InstitutNóosperorganitzarels esdeveniments de Valencia SummitielsJocsOlímpicsEuro- peus que mai esvan celebrar. El Ministeri Públic atribueix a Camps i Barberá la presumpta comissió de delictes de malver- sació continuada, prevaricació, frau a l’Administració i falsedat endocumentoficial.Aixímateix, el fiscal ha posat de manifest que el TSJCV hauria d’assumir íntegrament el cas Nóos en cas que finalment vegi indicis incri- minatoriscontraelsdosaforats. Anticorrupció vol que s’imputi Camps i Rita Barberà Constatació d’indicis de delicte en la contractació amb l’Institut Nóos Uns Jocs Olímpics Europeus que mai es van celebrar També els vol imputar pels contractes de València Summit Condemnatperarrencar elclítorisalasevadona Va ser detingut a Lleida 22 dies després dels fets AGÈNCIES. BARCELONA L’AudiènciadeBarcelonahacon- demnat per un delicte de lessi- ons a 5 anys de presó a Edwin OsirisC.R.,quevaarrencard’una mossegadapartdelclítorisidels genitals de la seva dona a casa seva de L’Hospitalet de Llobre- gat.Segonslasentència,elsfets van passar la matinada del 6 de marçde2012.Livaarrencarpart delclítorisidelsllavismenorsde lavaginaihovaescopir,perdes- prés fugir i intentar tornar a la RepúblicaDominicana,onviuen dosfillsdelaparella,casadades de fa 12 anys. Edwin Osiris C.R. vafugirdeldomicilisenseavisar ningú de la ferida que havia fet alasevadona.ElsMossosd’Es- quadra el van detenir 22 dies després dels fets a Lleida. AGÈNCIES. BARCELONA L’EROdeBankiaafectaràunmà- xim de 681 persones a Catalu- nya, 24 d’elles a Lleida, i l’enti- tat tancarà un total de 208 ofi- cines,quesuposenel60%deles seves sucursals catalanes. L’en- titat nacionalitzada ha comuni- cat als sindicats la incidència d’aquest ERO a Catalunya, ter- ritori d’origen de Caixa Laieta- na, una de les set caixes a partir de les quals es va crear Bankia. Aquests681empleats--quesor- tirandel’entitatmitjançantbai- xes voluntàries i acomiada- ments-- suposen el 39% de la plantilla de Bankia a Catalunya, que és d’unes 1.750 persones. Els sindicats de Bankia con- sideren que no hi ha hagut pro- porcionalitat en l’aplicació de l’ERO, ja que es tanquen gaire- bé el 60% de les oficines. Fonts de Bankia han assegurat que s’han utilitzat criteris de ren- dibilitat per decidir tancar aquestes oficines, i han subrat- llatqueBankiamantindràober- tes a Catalunya 146 sucursals. L’EROdeBankiaafecta 24empleatsdeLleida Del total de 681 treballadors a tot Catalunya Bankia vol fer fora el 40% de la plantilla a Catalunya i tancar 208 oficines ACN AGÈNCIES. BARCELONA Oriol Junqueras, secretari ge- nerald’ERC,hainaugurataquest dilluns la nova temporada d’Els matins de TV3 amb un clar toc d’atenció al líder del PSC, Pere Navarro, que aquest diumenge vademanarquel’AssembleaNa- cional Catalana corri amb les despesesextresqueprovoquila cadena humana que ha convo- cat per a la Diada. “Si algú creu quetécapacitatdemobilització, quefaciunacadenafederalista”, lihadit,desprésd’instar-loaex- plicar als sindicats que cadave- gadaquesurtinamanifestar-se han de pagar. Així mateix, el lí- derd’Esquerrahadenunciatque importants sectors de l’’esta- blishment’ de Catalunya, al seu parer,estanintentantimpedirel procés sobiranista perquè “te- nentantesganesdevendre’s”al Govern espanyol que “s’hanve- nut abans que ningú els vulgui comprar”.EllíderdelPSC,perla sevapart,vadirqueelsmilitants quevolguéssinanaralacadena o farien a títol individual. D’altrabanda,CDCvadefen- sar ahir un cartell amb el lema L’Espanya subsidiada viu a cos- tadelaCatalunyaproductivaque elpartitvapenjaralesxarxesso- cials causant enrenou. Per un altre costat, el ‘sí’ a la independència supera el ‘no’ a Escòciaperprimeravegadades de la presentació de la pregun- taoficialperalreferèndumde18 desetembredel2014,segonsun sondeig publicat ahir. Una en- questa de Panelbase, encarre- gadapelScottishNationalParty (SNP),situaelspartidarisdel‘sí’ en un 44%, els del ‘no’ en un 43% i els indecisos en un 13%. OriolJunquerasreptaPereNavarroaorganitzaruna cadenaperareivindicarelfederalismeaEspanya El “sí” a la independència supera per primeravegada el “no” des que esva anunciar la consulta de 2014 L’OTANvol “fermesa” contraSíria AGÈNCIES. BRUSSEL·LES La comunitat internacional “ha de donar una resposta ferma” a l’ús d’armes químiques a Síria perevitarquel’úsd’aquestd’ar- mamentesrepeteixi,haafirmat el secretari general de l’OTAN, AndersFoghRasmussen,quiha insistit que si no hi ha reacció, “estarà enviat un missatge de debilitat a altres dictadors del mónenelsentitquepodenusar armes químiques sense risc de represàlies internacionals”.
 10. 10. 10 GASTRONOMIA BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ESPORTS AGÈNCIES. MADRID Quan tot indicava que el mític equipdeciclismeEuskaltelEus- kadidesapareixeria després de laVuelta per falta de patrocina- dors, Fernando Alonso ha arri- bat a un acord amb l’equip basc per salvar-lo de la ruina econò- mica. El pilot asturià ha comprat la llicència necessària per mante- nirambvidal’Euskaltel,ielsprò- xims dies tancarà la compra de lasocietatpropietàriadel’equip, BCPT. Un cop es tanqui l’adquisició perpartd’Alonso,l’equiptraslla- daràlaseuaAstúries.Aixòsí,no hihauràgairescanvispelquefa alslíders de l’equip, ja que Sa- muel Sánchez, amic del pilot de Ferrari, continuarà com a estre- lla. AGRAÏMENT D’EUSKALTEL AL PILOT ASTURIÀ Euskaltel va voler agrair ahir la disposició del doble campió del món de Fórmula 1 per ar- ribaraunacord,aixícomdesta- car el respecte, coneixement i afecte que Fernando Alonso ha mostrat per l’equip Euskaltel Euskadi,“elsseusprofessionals, el seu llegat històric i la seva gran afició” . La llicència de l’equip basc és del tipusWorldTour, el que li permet competir en totes les grans voltes, inclòs el Tour de França,itambéalesclàssiques. Només 18 equips compten amb aquesta llicència. FernandoAlonso compral’Euskalteli evitalasevadesaparició L’únic canvi és que la seu de l’equip serà a Astúries Fernando Alonso AGÈNCIES. BARCELONA El president del Barça, Sandro Rosell,vaconceditunaentrevis- taaCatalunyaRàdioques’eme- tir ahir al Club de la mitjanit. Rosell va parlar de tot allò que fa referència a l’actualitat blaugrana però no defuig abor- dartemespersonals,coml’acu- saciópercobramentdecomissi- ons al Brasil. Rosellesvamostrarmoltrotund ivaassegurarque“noésveritat que hagi cobrat comissions”. SERGIO BUSQUETS, DE BAIXA D’altra banda i quan a l’actu- alitat blaugrana, Sergio Bus- quets, amb una elongació mus- cular, va quedar alliberat per la selecció espanyola per als par- tits contra Finlàndia i Xile. SandroRosell:“Noésveritatquehagi cobratcomissionsalBrasil” El president blaugrana també fa un repàs a l’actualitat futbolística Sandro Rosell PUBLICITAT AGÈNCIES. MADRID Florentino Pérez, president del Reial Madrid, va presentar ahir elfitxatgeméscardelahistòria del futbol, Gareth Bale. L’inter- nacional gal·lèsha dedicat algu- nesparaulesencastellàalsmés de 25.000 aficionats que han anat a l’estadi Santiago Berna- béu per acollir el nou fitxatge blanc.“Ésunsomnipermiserju- gador del Reial Madrid. Gràcies per aquesta gran acollida. ¡Ha- la, Madrid!”, ha dit Bale, que ha signat per sis temporades i llui- rà el dorsal 11. Tot i que el Reial Madrid du- ia setmanes de negociacions amb el Tottenham, no va ser fins aquest diumenge al vespre que l’equip londinenc va acce- diraltraspàsdeljugador,acan- vi de 100 milions d’euros. ADÉUS DE KAKA I ÖZIL D’altra banda, el Madrid va aprofitar les últimes hores del mercato per regalar Kaká al Mi- lanitraspassarMesutÖzilal’Ar- senal per 50milions d’euros. 25.000afeccionats rebenBale,elfitxatge ‘galàctic’delMadrid Els blancs regalen Kaka al Milan i traspassen Özil per 50 M € Gareth Bale i Florentino Pérez posen amb la samarreta del galès, que jugarà amb el número 11 Eldavanter RaúlTamudo fitxapel Sabadell AGÈNCIES. SABADELL Raúl Tamudo, màxim golejador català de la història a Primera, torna a casa, però per jugar a la Lliga Adelante. El davanter co- lomenc va firmar contracte per jugar la pròxima temporada al Sabadell. Després de jugar l’úl- tima temporada amb el Pachu- ca mexicà i el Rayo Vallecano, Tamudo torna a Catalunya per tancar la plantilla arlequinada. Avui el presentaran i podria debutar aquest cap de setmana alcampdel’Alabès.Tamudo,que té 35 anys, ha marcat 146 gols en 17 temporades a la Primera Divisió.Eldavanter,llegendape- rica, també té experiència a Se- gona:va fer 5 gols en 20 partits durantduestemporades(Alabès i Unió Esportiva Lleida). ElForçaLleidainiciaavui l’stagedepretemporada REDACCIÓ. LLEIDA El Força Lleida marxa avui cap a Viella per fer l’stage fins dissab- te al mati. El mateix dissabte es jugael1ramistósales19.15hda- vant elTarbes (Pavelló Alpicat). ElLleidaesconcentrarà dissabtealMontanyà REDACCIÓ. LLEIDA Jugadors i cos tècnic del Lleida Esportiuesdesplaçarandissab- te a les instal·lacions de l’Hotel El Montanyà per jugar diumen- ge al matí contra el Llagostera. Hornervençirecuperael mallotvermellalaVuelta AGÈNCIES. ALTO DE HAZALLANAS Chris Horner va guanyar la 10a etapa de la Vuelta, entre Torre- delcampoiAltodeHazallanas,i es va vestir de nou amb el ma- llotvermell de líder a la general.
 12. 12. 12 PUBLICITAT BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Insensibles (+16). 16.05, 17.55, 19.50, 21.45 Antes del anochecer (+7). 16.40, 18.35, 20.30, 22.25 La trama (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Exorcismo en Georgia (+06). 16.20, 18.15, 20.10, 22.05 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Mud (s/c). 16.30, 19.15, 22.00,•00.30 Elysium (+16). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Aviones (apta). 16.15, 18.15 Expediente Warren: The conjuring (+18). 20.15, 22.20, •00.30 Kick-ass 2: Con un par (+16). 16.05, 18.10, 20.25, 22.20, •00.30 Dolor y dinero (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.00, 19.00, 22.00, •00.30 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Guerra mundial Z (+16). 16.00, 18.05, 20.15, 22.25, •00.30 Els Barrufets 2 (apta). 16.15, 20.20 Los Pitufos 2 (apta). 18.15, 22.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es El último concierto (apta). 17.00, 18.50, 20.40, 22.30 Llévame a la luna (+7). 15.10 La bicicleta verde (apta). 15.10 Hanna Arendt (+7). 17.00 La mejor oferta (+7). 18.50 Tú & yo (+12) (VOS). 20.55 Lo que el día debe a la noche (+7). 22.30 Renoir (+7). 17.00 Un pedacito de cielo (apta). 15.10, 18.50, 20.40, 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Epic: El mundo secreto (apta). °12.40, °14.45, 16.45, 18.40, 20.35, 22.30, •00.25 Epic: El mundo secreto (apta) (3D). 15.50, 19.45 Epic: El món secret (apta) (HD). 17.50, 21.45 Elysium (+16). °12.45, °14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 La mejor oferta (+7). 22.00, •00.15 Planes (Aviones) (apta). (3D). °12.30 Planes (Aviones) (apta). °12.00, °15.00, 16.45, 18.30, 20.15 Planes (Avions) (apta) (HD). °11.30, 16.10, 17.55 El llanero solitario (+7). °11.30, °14.15, 17.00, 19.45, 22.30 El llanero solitario (+7). °13.20, 16.05, 18.50, 21.35, •00.20 Expediente Warren: The conjuring (+18). 20.25, 22.30, •00.35 Los Pitufos 2 (apta). °12.10, °14.15, 16.25, 18.25 Els Barrufets 2 (apta.) °11.35, °15.05, 17.00, 18.55 Niños grandes 2 (+16). 20.50, 22.45, •00.40 Gru, el meu dolent preferit 2 (apta). °11.45, °14.40, 16.30 Red 2 (+16) 18.30, 20.40, 22.45, •00.50 Monstruos University (apta) °11.50, °14.00, 16.15, 18.10 Pacifim Rym (+16). 20.10, 22.40 Dolor y dinero (+16). °12.30, 15.40, 18.00, 20.15, 22.30, •00.45 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). °11.45, °14.25, 16.50, 19.15, 21.45, •00.10 Kick-ass 2: Con un par (+16). °12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.20 Juerga hasta el fin (+16) (HD). °13.30, 19.40, 21.40, •23.40 Guerra mundial Z (+16) (3D). •23.45 Guerra mundial Z (+16). °11.45, °13.55, 16.05, 18.15, 20.25, 22.35, •00.40 Ahora me ves... (apta). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Cazadores de sombras (+12). Dv: 22.30; ds: 17.45, 20.10, 22.30; diu: 17.45, 20.10; dl: 19.15, 22.15 Epic: El mundo secreto (apta) (3D HD). Dv: 22.30, ds: 20.00; diu: 18.00; dl: 22.15 Epic: El món secret (apta) (HD). Ds: 18.00, 22.30; diu: 20.00; dl: 19.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 18.20, 22.30; diu: 18.20; dl: 22.15 Hanna Arendt (+7). Ds: 20.20; diu: 20.20; dl: 19.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Epic: El mundo secreto (apta). Dv: 22.30; ds: 19.15, 22.30; diu: 18.00, 20.00, 22.00; dl: 19.15, 22.15 Un pedacito de cielo (apta). Dv: 22.30; ds: 22.30; diu: 20.15, 22.15; dl: 22.15 El llanero solitario (+7). Ds: 19.15; diu: 17.30, dl: 19.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Los Pitufos 2 (apta). Dv: 22.15; diu: 17.30, 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Pacifim Rym (+12). Ds: 19.15; diu: 17.30; dl: 22.15 360 Juego de destinos (+16). ds: 22.30; diu: 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Elysium (+16) (HD). Ds: 22.30; diu: 19.30; dl: 22.15 Avions (apta) (HD). Dl: 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Un pedacito de cielo (apta). Dv i ds: 22.30; diu: 20.00 Lobezno: Inmortal (+16). Diu: 17.30; dl: 19.15 Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88. www.circusa.com Red 2 (+16). Dv: 22.30; diu: 18.30 Teatre Municipal Pg Àngel Guimerà s/n. Balaguer Tel.: 97 3 44 52 52. www.circusa.com Expediente Warren: The conjuring (+12). Dm: 22.00 Cinemes Exposicions Exposiciócol·lectiva Casal dels Artistes. Alpicat. Fins al 6 de setembre. 80è aniversari del Parlament de Catalunya Sala Montsuar de l’IEI. Lleida. Fins al 8 de setembre. ElPallarsil·luminaCatalunya Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. Sort. Fins al 8 de setembre. Exposició itinerant que commemora el centenari de les hidroelèctriques al Pi- rineucatalà.Endesahaceditdelseuari- xu històric, una trentena de peces a la mostra, que explica d’una manera di- vulgativa, el paper de les hidroelèctri- ques en la industrialització de Catalu- nya. Artfetambpèl Cal Mas Vell. Agramunt. Fins al 8 de setembre. Dolors Portillo és una artesana que fa més de 25 anys que es dedica a fer art amb el pèl. Un art desconegut i poc re- conegutquerequereixmolteshoresde feina,paciènciaiinvestigacióconstant. Ella,juntamentambunaltrenoideVa- lència,ésl’únicapersonaaEspanyaque es dedica a treballar amb pèl. Portillo concretamenttreballatrestipusdepèl diferent,elnatural,elsintèticieldeca- vall.Ambpèlfamaquetesd’edificis,jo- ies, animals... La mostra que exposa a Agramuntcomptaambunes200peces . Els invents del TBO i els seus dibuixants Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 13 de setembre. Proximitat. Construcció d’un projecte fotogràfic col·lectiu Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. Fins al 15 de setembre. Identitats Sala Cultural de l’Ajuntament. Solsona. Fins al 15 de setembre. LaSalaCulturaldel’Ajuntamentunaex- posicióparticipativad’imatgesdelaFes- ta Major datades d’entre el segle XIX i l’any 2000, tot i que el gruix principal defotografiescorresponalsegleXX.Es titulaIdentitatsitél’objectiuderecopi- lar el màxim de dades possibles sobre lesfotoshistòriquesdequèesdisposa, tant de les persones que hi apareixen com de les dates en quèvan ser captu- radesialtresinformacionsd’interès.És unmuntatgedel’AgrupaciódeGegan- tersdeSolsonaamblacol·laboracióde l’Ajuntament,laConfrariadelaMarede Déu del Claustre i l’Arxiu Comarcal. Temps de canvis. Col·lecció Fundació Privada AAVC Museu d’Art Jaume Morera. Lleida. Fins al 29 de setembre. L’exposicióTempsdecanvismostraín- tegrament el cos principal d’aquesta Col·lecció,iunaselecciódegravatsdels autors més significatius, en un discurs que vincula la seva creació als més de 30 anys d’història de l’AAVC (fundada l’any1979)ialseupapercomaagentdel canvienmoltesdelestransformacions quedurantaquestextensperíodes’han produïtenl’entramatartísticdelnostre país.Tres dècades d’organització i llui- ta per millorar el reconeixement social i econòmic de l’artista, en defensa dels seus dretsidelalegislacióqueelsem- para,iperpoderparticipardirectament en el disseny i l’aplicació de les políti- ques culturals i, especialment, en la di- fusió social de l’art contemporani. Sota Foc. Fotografies de festes defocd’AnibalTrejo Museu Comarcal. Cervera. Fins al 29 de setembre. Mostradefotografiessobrelesfesteson elfocilapirotècniatenenunpaperdes- tacat. Les hortes històriques de Ponent Museu de l’Aigua. Lleida. Fins al 30 de setembre. ElMuseudel’Aiguaacullalcampament deLaCanadienseaquestaexposicióiti- nerant, després de la seva presentació alMolídeSantAnastasielpassat26de juliol. La mostra recull els treballs dels membres del Grup d’Estudis HortaRiu sobre l’horta de Lleida, centrats en la sèquia de Fontanet i en els seusvalors patrimonials, socials, etnològics i am- bientals.Presentafotografiesantigues, documentsinèditsiunaudiovisualsen- sorial. El cant i el crit de la terra Casa taller Cal Jòria. Belianes. Fins al 30 de setembre. Aquesta exposició és una mostra dels darrers treballs de l’artista multidisci- plinarJordiTraperho,queresideixaBe- lianesdesdel2009.L’artistahadesen- volupatlasevaobradesde1967al’ac- tualitat, en diferents períodes i llenguatges artístics, i ha realitzat més de 150 exposicions personals i col·lec- tives a nivell nacional i internacional. Taps, cubs, dits Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. A partir d’una selecció de projectes ar- tístics coneixerem les diferents tècni- quesd’estampació.Descobriremquèes potdibuixarambtintesdecolorsutilit- zantdiferentsmotlles:segells,vegetals, fustes...També podreu deixar la vostra empremta participant en un taller en què es realitzaran impressions sobre paper, cartó o teixits. Interior/Exterior Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al 6 d’octubre. Aquest projecte fa una aproximació a ladualitatialescontradiccionsquege- neral’úsdelsespais.Interiorfareferèn- ciaaallòprivat,sagrat,impenetrable,a aquellaportaques’hadetravessarper viureunaexperiència.Elpúblicenserà conscientipreveuràelsresultats.Exte- rior, és entès com allò públic, compar- tit, modificable i real fins que desapa- reix. L’experiència serà viscuda, el pú- blicnoenseràconscient,ielsresultats seran més imprevisibles. G. Carbó Berthold: Pintura-pin- turade2003a2013 Fundació Vallpalou. Lleida. Fins al 19 d’octubre. G. Carbó Berthold és un artista ferma- mentaferratalesbasesd’unartqueha anatmadurantlenta,peròininterrompu- dament. Seguint les paraules de la crí- tica d’art Mariona Seguranyes, diríem delasevaevolucióquehaestatpausa- daperòsegura.Vaserfidelaunaespè- cie de pseudofiguració -coneguda en elsanys60i70comaNovaFiguració- finsaladècadadels80,amblaqualva aconseguir èxits en certàmens com: el primer premi de pintura III Biennal In- ternacional d’Eivissa (1968); el primer premi de dibuix III Biennal Internacio- naldel’EsportenlesBellesarts,Barce- lona(1971);ol’únicpremidepinturaIV Biennal de Blanco i Negro, Madrid (1976).Noobstantaixò,elpuntd’infle- xió en l’obra de Carbó Berthold haurí- emdesituar-loaprincipisdels80;apar- tirdellavors,l’abstraccióseràinevitable- mentlaprotagonistadelsseustreballs. Strappo Galeria d’Art CalTalaveró. Verdú. Fins al 26 d’octubre. Strappoéslatècnicad’arrancardelmur una pintura al fresc per tal de traspas- sar-laaunnousuport.Tambééseltítol de l’exposició de Josep Minguell a Cal TalaveródeVerdú,enlaqueensmostra els seus últims treballs realitzats amb aquestatècnicaantigaperòinnovado- racomaeinacreativaenartcontempo- rani. Guinovart a Agramunt Espai Guinovart. Agramunt. Fins al 24 de novembre. Aquestaexposició,comissariadaperla historiadora de l’art Lara Vidal Santo- rum, dóna continuïtat als diferents ac- tes que, amb el lema Guinovart 5 anys, s’hanorganitzatdesdelpassatmesde desembre amb motiu de la commemo- raciódelcinquèaniversaridelamortde Josep Guinovart. Llibres El caminant davant del congost Sala d’Actes Francesc Buireu. Cervera. A les 20.00 hores. Presentació del llibre El caminant da- vantdelcongost, a càrrec de l’autor, eñ president Jordi Pujol. Cursos i tallers Curs de trading per a principiants La Seu d’Urgell. De 09.00 a 18.00 hores. Amb Joseph Ajram. Festes Majors Festa Major de les Borges Blanques Jardins delTerrall. Les Borges Blanques. A partir de les 11.00 hores. LacapitaldelesGarriguescelebraavui el darrer dia de les festes. Els actes del diacomençaranambunagiimcanapo- pular per als més petits, però també hi hauràunconcertdejazzambMiratjazz (12.00h), un dinar popular, el 2n Cam- pionat Popular de Festa Major deTen- nis Taula (16.00h), un escala en hi-fi (19.00h),elSopardelJovent,uncastell de focs o el concert dels grups Last Disaster, The Assclats i More Over (00.00h), entre altres. Visita guiada Bus turístic Lleida. Fins al 13 d’octubre. Ésunaformadedescobrirlaciutatd’una forma còmoda i simpàtica. El recorre- gut comença al Palau de la Paeria per descobrirelselementsmésatractiusde laciutatielsseusvalorspatrimonials.És unserveiques’ofereixalslleidatansper conèixer la seva ciutat d’una forma di- ferent i a tots els visitants que durant l’estiuesdesplacenaLleida.Preu:1,2€ Premis i concursos PremisZiryab.Creaciómusicali literparia Més informació a www.balaguer.cat Aquesta és una iniciativa de l’Escola MunicipaldeMúsicadeBalaguer,l’Ajun- tamentdeBalaguer,elMuseudelaNo- guerailaBibliotecaMargaridadeMont- ferrat. Són dos els premis que s’entre- guen: el Premi Narrativa Breu i el ConcursdeComposicióperaConjunts Instrumentals Infantils. Els objectius d’aquests premis són impulsar la crea- ció literària, donar a conèixer el patri- monihistòrico-culturaldelaciutatiim- pulsarlacreaciódenourepertorimusi- caliqueaquestespuguiutilitzarcoma material didàctic. Els treballs es poden presentarfins al 6 de setembre. PremisSeuVella2013 Més informació a www.amicsseuvellalleida.org L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleidapresentaunanovaconvocatòria depremisqueaniminlainvestigació,la creativitatiladivulgaciósobreelTuróde la SeuVella. Com ja és habitual la con- vocatòriaéstriple:investigacióhistòri- ca, llenguatge escrit (enguany premsa escrita) i llenguatge plàstic (enguany premsagràfica).Laconvocatòria2013 pretén,amésdemillorarelconeixement històric,delmagníficconjuntmonumen- tal del Turó, vol fer un reconeixement als mitjans de comunicació que quoti- dianament ens atansen a la seva actu- alitat. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL2 AL5 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 4 2 Sudoku Fiar-se de la primera persona que co- neixes no és aconsellable avui . Potser etsemblialgúmoltsimpàticiobert,pe- rò no t’has de sincerar amb ell. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Buscaràs algun al·licient o nova afició decaraalatemporadaquecomençarà i això et farà estar molt obert a qualse- vol suggeriment . TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Hihaviatgesprevistosquesegurament sóndetornadaiencertamanerasenti- ràs una mica de nostàlgia per haver de reprendre el camí de tornada. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Et preocuparàs de la teva parella i més siveusquealgunacosanoestàfuncio- nantbéid’aixòjaten’hasdonatcomp- te durant lesvacances . CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Necessites la companyia d’un amic de confiança perquè el teu esperit et de- mana desfogar-te i explicar aquestes petites aventures estiuenques. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Buscaràs un lloc allunyat de sorolls o aglomeracionsiméssiiniciesvacances perquè el teu esperit estarà una mica saturat de converses i d’obligacions. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Dediquespartdelteuociafercomptes, veure les despeses que s’acosten i or- ganitzarpapersendarrerits.Inoésque sigui una cosa que etvingui de gust. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Et farà il·lusió rebre aquest missatge d’algú que fa temps que no es posa en contacteambtuiambquimantenscer- ta relació de seducció. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE T’arriba una proposta bastant interes- santd’unamaneramoltcasualoenuna reunió en què no t’esperaves cap as- sumpte professional. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Deixa de banda les pors i inseguretats que t’assalten en una relació personal. Potser t’estiguis preocupant en excés el compromís. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Jornada molt familiar que pot arribar a cansar una mica, sobretot si tens fills petits.Tanmateix,sabràsgestionarl’as- sumpte amb força mà esquerra. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Tot apunta que hauràs de dedicar part del teu temps a resoldre un problema relacionatambsocisoambnegocis.In- tenta prendre-t’ho amb filosofia. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.780 Solucions n. 1.779 8 9 4 5 3 6 2 5 7 1 8 4 9 3 3 8 8 3 6 2 4 3 4 3 9 2 6 3 5 2 4 2 5 7 6 1 3 8 9 3 1 7 8 5 9 4 6 2 6 8 9 2 3 4 1 7 5 9 7 6 2 3 4 5 1 8 1 4 3 7 8 5 2 9 6 8 5 2 9 6 1 3 4 7 1 5 7 8 9 2 6 4 3 6 2 8 5 3 4 9 7 1 4 9 3 7 1 6 5 2 8 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI PARAISO!!! Karla rubita, culitotragon,francéslácteo,besonegro. Orgasmosasegurados.Salidas.24h.Tel. 630632154. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) ZONACÉNTRICA.Pisoamueblado,2h.As- censor.Tel. 973 241 613. Horario comer- cial. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. PARTICULARAMUEBLADO,2dormito- rios,juntocastellers.285€/mes.Tel.619 747200. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. AMOLLERUSSA estraspassabarpercan- videresidència.Tel.677366792. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000euros.Tel. 610722297 VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza- ción de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000euros.Tel. 610722297. BORGES BLANQUES torre 85m2, 2 habi- taciones, piscina,7.000m2 de terreno, luz y aguaderiego.90.000euros.Tel.610722 297 TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel. 610722297 SEGUNDO PASEO de Ronda, piso 3 habi- taciones, 1 baño, exterior, buenas vistas. Para entrar avivir. 53.000 euros.Tel. 610 722296. NADALMEROLES,pisotodoreformado,4 habitaciones, 2 baños. 95.000 euros.Tel. 610722296. CARREFOURPISO130m2,4habitaciones, 2baños,exterior,parking.120.000euros. Tel.610722296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable.75.000euros.Tel.610 722296. BALAFIA PLANTA baja, independiente, a reformar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 55.000euros.Tel.610722296. ZONA ALTA piso todo reformado, 3 habi- taciones,2baños,luminosoyconparking. 115.000euros.Tel.610722296. CAPPONTÁTICO para reformar, exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. CASTELLDANSTORREreformada,45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz,placassolares. 25.000euros.Tel.610 722297. VILANOVADESegrià,terrenoderegadío, 10.000m2,almacen30m2.15.000euros. Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIMARTS, 3 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame Diario. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Con Christina Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.15 Campamento de verano. 23.30 C.S.I. Las Vegas. Viva las Vegas; Por el desagüe; Recolección. 02.30 Premier casino. 05.00 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.21 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch mysteries. 19.52 Espai Terra. 20.20 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Pel·lícula. Mamma mia! 23.50 Sense ficció. 01.09 Shameless. 02.13 Skins. 02.59 Fusió i swing a l’estudi. 03.45 Blues a l’estudi. 04.45 Ritmes a l’estudi. 05.45 Jazz a l’estudi. 06.00 MIC. 06.08 Emma i Guiu. 06.17 LMN’S. 06.47 Els barrufets. 08.00 El xai Shaun. 08.28 MIC. 08.53 La Supermots. 09.35 Doraemon. 10.45 Rekkit, el conill màgic. 11.25 Espies de veritat. 12.10 Els germans Kratt. 13.00 El xou de l’Scooby-Do. 13.50 Shin Chan. 14.39 Pingüins de Madagascar. 15.28 Bola de drac. 16.20 Marsupilami. 16.50 MIC. 17.27 La Supermots. 18.10 Rekkit, el conill màgic. 18.50 El llibre de la selva. 19.25 Doraemon. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.05 Boscos. 23.00 ExperiMental. 23.27 Entranyes bestials. 00.18 Viatges geològics. 01.08 Ponts del món. 07.25 8 de 8. 07.55 Catalunya blues. Programa musical. 08.25 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 09.10 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 17.00 Serie. Dame un respiro. 16.10 Crims. Sèrie. 17.25 Pel·lícula. Esa tonteria llamada asesinato. 19.00 8 al dia. 22.30 Gran cinema. Orlando. 1992. EUA. Dir: Sally Potter. Int: Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire Bluteau. 00.05 Poirot. 01.00 Sue Thomas, el ojo del FBI. Sèrie. 01.50 Clips. 00.00 Bonus music. 01.00 Televenda. 01.15 Bonus music. 08.00 Notícies vespre (red.). 08.45 Bonus music. 12.00 Bat de sol (red.). 13.00 Gaudeix la festa (red.). 13.30 Sindicats. UGT. 14.00 Agrònoms. 14.30 BCN és molt més. 14.45 Aran TV. 15.00 Bat de sol. 16.00 Top motor (red.). 16.30 Bonus music. 17.30 Orquestra’t. 18.00 Furgoaddictes. 18.15 Catalunya en forma. 18.30 Agrònoms (red.). 19.00 La conquesta de l’aigua. 19.15 Aran TV. (red.). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 El visitant. 20.30 Notícies vespre. Edita Ares Escribà. 21.10 El temps. 21.15 La Ràpita. 21.30 Al dia. 22.00 Bat de sol. 23.00 Notícies vespre (red.). 06.00 Noticias 24 horas. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 16.30 Entre todos. 18.30 España directo. Con Marta Solano. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.15 El Tiempo. 22.30 Cine. Sin perdón. 00.35 Viaje al centro de la tele. 01.05 Como hemos cambiado. 01.35 Repor. Un negocio muy animal. 02.05 Repor. Mi cuerpo vale. 02.35 TVE es música. 04.30 Noticias 24 H. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Grandes documentales. 08.00 Grandes documentales. 09.00 Babel en TVE. 09.30 Espacio empresa. 10.00 Otros pueblos. 11.00 Creadores. 11.15 Docufilia. 12.10 Más que perros y gatos. 12.40 Documental. 13.40 Curro Jiménez. 14.40 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.00 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Ciencia europea. 19.00 Los años del NO-DO. 20.00 L’informatiu. 20.15 Tinc una idea. 20.30 Cims. 21.00 Docufilia. 22.00 Versión española. Jóvenes. 23.55 La 2 Noticias. 00.10 Pelotas. 01.15 Festival de verano. 02.30 Crónicas. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina. 13.15 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández. 14.15 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.44 Deportes. 15.55 Vidas anónimas. 16.45 Tu tiempo. 17.05 Amar es para siempre. 18.00 El secreto de Puente Viejo. 19.00 Ahora caigo. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias. 21.40 Deportes. 21.55 La previsión de las 9. 22.10 El Hormiguero. 23.10 Vive cantando. 00.30 Cine. El precio de un niño. Dir.: Peter Svatek. Int.: Dana Delany, Hart Bochner, Bruce Ramsay. 01.45 Sin rastro. 02.15 Más vale tarde. 03.30 Impacto total. 04.45 Al rojo vivo. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 15.00 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.30 Filmaniac. 22.35 El taquillazo. El mexicano. 2003. USA. Dir: Robert Rodríguez. Int: Antonio Banderas, Salma Hayek. 00.20 Cine. Calles sangrientas. 2009. USA. Dir: Charles Winkler. Int: Val Kilmer, Sharon Stone. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Alerta Cobra. Héroe por un día. 10.30 El último poli duro. 11.30 Alerta Cobra. Supersónico. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manu Carreño y Manolo Lama. 15.45 Negocia como puedas. Presentado por Raúl Gómez y Miguel Martín. 16.30 Castle. Polis i cacos; Casi famoso. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Lo sabe, no lo sabe express. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 22.30 Bella y bestia. 00.00 Elementary. Sensación de déjà vu; La tormenta del siglo 01.45 Caso abierto. Chacales. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 03/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els GREGORI i les BASILISSA PUBLICITAT EstrenadeTerribas aCatalunyaRàdio La directora d’El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas,va reivindicar ahir en el seu 1r programa que Catalunya “no és un país de romàntics incons- cients ni analfabets”. Així, va indicar que al capda- vant de l’emissora pública “continuarem treballant perquè així sigui”.Terribas tambéva expressar la se- vavoluntat de “no poten- ciar els enfrontaments” i fer un programa per a “les múltiples sensibilitats que tiren endavant aquest pa- ís”. “Volem informar, inter- pretar el que passa, per in- còmode que sigui, i som- riure davant les dificultats. Si ho aconseguim ens allunyarem del dramatis- me i la desesperança”. TWITTER @sergiue «Si algú deia que la gent no ha- via marxat de #lleida a l’agost, que miri avui el trànsit q hi ha... #infumable #backtoreality» @davidmurillob «Sembla que l’homenatge a la DivisiónAzúldelaVirreinanova agradar: Toc d’atenció a Espa- nyaelsingulardigital.cat/cat/no- tices/20…via @elsingular» @Mlalcoia «Fet,acreditatperla@firatarre- ga! Ens espera un llarg i fruc- tífer cap de setmana de #tea- tre. Amb moltes ganes! Ens ve- iem a #FiraTàrrega.» @jaumeclotet «Una cosa us dic: si l’Estat pro- pi obliga la meva tieta a dir “ga- sosa”encomptesde“graciosa” votaréNO.Hodicseriosament.» @MartaPuigdeRNow «A les 9h. Comencem bé! (pro- pòsit)Ales10:52Comencembé! (ironia)» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI Bankia acomiadarà un màxim de 681 persones a Catalunya i tancarà 208 oficines, segons fontssindicals.Aixòrepresenta el 58,75% de les sucursals. PUNT I A PART FERNANDO ALONSO HaarribataunacordambEus- kaltel per salvar-lo de la ruina econòmica. El pilot asturià ha comprat la llicència necessària per mantenir ambvida l’equip. El millor paellero... el Joan LA FOTOTECA 5a Trobada Veterans de la Companyia d’Esquiadors-Escaladors Vielha Trobada intergeneracional de Torrefeta i Florejacs, que es va fer a Llor

×