Bondia.cat 03/04/2014

330 views

Published on

TITULAR: La dona de Bárcenas va pagar ella sola el xalet de Baquèira
FOTO: Un carril bici plagat d’obstacles

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 03/04/2014

 1. 1. 3 D’ABRIL DEL 2014 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: LadonadeBárcenasvapagar ellasolaelxaletdeBaquèira Un carril bici plagat d’obstacles El carril bici que ha de comunicar en el futur els campus de la UdLs’està enfrontant a un plec d’obstacles, com aquests de la Rambla d’Aragó, un pal semafòric i un radar acabat d’instal·lar BONDIA.CAT p. 03 PUBLICITAT Va pagar 941.100 euros el 5 de juliol del 2008 i 40.000 més per un aparcament 4 dies després NÚMERO 1.879 ANY 9 El jutge crida a declarar el matrimoni per saber si elva comprar amb diner negre procedent del PP
 2. 2. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 02 D'INTERÈS PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Martí. Anselm Clavé, 35 Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Baquero. Riu Ebre, 10 Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 1 A Olivera 0 = Aurço 2 = Avellaner 2 D Bedoll 1 = Bruc 1 = Crucíferes 1 = Freixe 2 = Llentiscle 1 = Melcoratge 1 = Moreres 2 A Palmeres 0 = Pi 2 A Plantatge 0 A Plàtan 3 = Del 31 de març al 6 d’abril Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Plugesatotelterritori, temperaturesavalli ventadesalPirineu Avui serà un dia passat per aigua. Hi haurà precipitacions arreu, sobretot al Pirineu i Prepirineu de Lleida, més extenses al vessant sud. En general seran d’intensitat entre feble i moderada, mentre que a la resta de la demarcació se n’esperen de febles i disperses i acompanyades de fang. Pel que fa a les temperatures, aquestes seran més baixes en general. I atenció al vent, perquè pot bufar ben fort, sobretot en cotes altes del Pirineu. 07.41 h 20.22 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que cal endurir les sancions econòmiques contra els conductors ebris? 1 • Cal endurir les sancions contra els xofers temeraris en general 2 • Sí, per descomptat 3 • Cal un altre tipus de sancions 4 • No, de cap manera ElslectorsdelBonDia handecidit: 50% 1 30,6% 2 16,7% 3 2,8% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que el Govern català ha de canviar el full de ruta si Madrid fa una bona proposta?
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 03 AVUI LadonadeBárcenasvapagarel miliód’eurosdelxaletdeBaquèira El jutge investiga si una possible paga i senyal, el 2005, esva fer amb diner negre recaptat pel PP REDACCIÓ. LLEIDA RosalíaIglesiasVillar,esposade Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular empresonat des del passat mes de juny per la sevaimplicacióenel‘casGürtel’ i en el de la comptabilitat para- lel·la o en negre del PP,va satis- feríntegramentelsdinersqueva costarelxaletadossatquelapa- rella té al Bloc A1 del carrer Pe- rimetrau de la cota 1.500 de Baquèira,segonshapogutcom- provar el Bondia.cat en docu- mentacióregistralieninformes de l’AgènciaTributària. Concretament, Rosalía Igle- sias va pagar 941.100 euros el dia 5 de juliol del 2008 pel citat immoble, que des del passat ju- liol embargat pel jutge de l’Au- diència Nacional Pablo Ruz. Quatre dies després pagava al- tres 40.000 euros per una pla- çadegaratgealmateixcomplex. Els diners, però, i segons les in- vestigacionsjudicials,lihaurien estat transferits pel seu marit, Luis Bárcenas. Només el 2007, RosalíaIglesiashaviaingressat, en un sol compte, 11 milions d’euros d’origen desconegut. El jutge investiga ara (vegeu requadrecentral)siRosalíaIgle- sias l’any 2005 ja va fer un pri- merpagament(pagaisenyal)de 149.600 euros a la promotora delaurbanització,Neu1500SL (formada per Teyco i Copisa), doncs la Fiscalia sospita que aquests diners, que hauria des- viat el seu marit de la suposada comptabilitat en ‘B’ del PP, van acabarservintpercomprarelxa- let de Baquèira. Per aquest mo- tiu el jutge Pablo Ruz va orde- nar,lasetmanapassada,l’escor- coll de sucursals bancàries a Madrid i a Barcelona. El xalet adossat del matrimoni Bárcenas es troba en aquesta urbanització de la cota 1.500 de Baquèira GOOGLE MAPS PUBLICITAT 600 euros per menjar, ella i el fill El jutge va ampliar al gener en 300 euros més l’assignació per aliments Deixa de pagar el Land Rover de luxe Va rebutjar els 1.520 euros per pagar el cotxe Fafrontales despesesper ordrejudicial RosalíaIglesiashadeferfronta les despeses de comunitat, as- segurances,llum,aigua,etc,...de lacasadeBaquèiraambelspocs recursos que li permet el jutge, queelpassatnovembrelivades- bloquejar els comptes per a ex- treurenoméslaquantitatjustai necessària per atendre aquests pagaments.Amés,had’atendre també el manteniment de la ca- sadeMadridiladeMarbella,ai- xí com la seguretat social de la sevaminyona.Totaixòpujamés de 900 euros al mes, que el jut- ge Ruz li permet agafar dels comptes. Per alimentar-se ella i elseufill,téconceditsaltres600 euros,300finsalgener,quanel jutgevaacceptarampliarl’assig- nació a petició de l’advocat d’Iglesias.Elquenova acceptar l’Audiència Nacional és pagar 1.520 euros al mes de quota de ‘leasing’ per un Land Rover de luxe que va comprar Bárcenas. CRIDA A DECLARAR EL MATRIMONI EL DIA 10 El jutge de l’Audiència Naci- onalPabloRuzhacridatade- clarar el matrimoni Bárcenas elproperdijous10d’abril.Vol saber si Luis Bárcenas (a la presó des del passat 27 de juny) i la seva dona Rosalía Iglesiasvan‘distreure’fonsde la comptabilitat paralel·la o ‘B’ del Partit Popular, un as- sumpte que investiga com a peça separada del ‘Cas Gür- tel’. Aquesta comptabilitat fosca es nodriria, segons la FiscaliaAnticorrupció,de‘do- natius’ efectuats per perso- nes vinculades a grans cons- tructores“beneficiàriesd’im- portants adjudicacions públiques”,entreellesdosde lleidatanes. La Fiscalia creu que Bárcenas es va aprofitar de la seva condició de treso- rer del PP per dissimular les sustraccions de diner negre. La seva fortuna a Suissa (va arribarals50milionsd’euros) tindriaenpartaquestorígen. Tot i aquest volum, la Fisca- lianoméstéconstànciad’una ‘possible detracció’ de 150.050 euros que haurien anat directament a Suissa i d’altres 149.600 euros que vansortirdelscomptesdelPP per pagar unes accions de l’emissora Libertat Digital i que van acabar als comptes de Rosalia Iglesias. Aquesta quantitat seria la que final- menthauriaestatlapagaise- nyal pel xalet de Baquèira. EnriquitambdinernegredelPP?
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 Cartes al director El món rural planteja problemà- tiques molt vinculades al model dominant de la Unió Europea i, lluny de viure les eleccions al Parlament Europeu com un fe- nomen aliè a les nostres vides i les dels nostres pobles, hem de visibilitzarmésquemaiquel’ac- tualEuropalesatacailesminva de manera sistemàtica. Des de les polítiques agràri- es comunitàries s’hauria d’inci- dir en la defensa de l’agricultu- ra de proximitat, la lluita contra el model agroindustrial a escala transnacional i en la prohibició dels transgènics. Les comuni- cacionssónunaltrepuntquede- termina el model territorial i la relaciódelmónruralamblesàre- es urbanes. En el cas de l’Estat espanyol i Catalunya, les opci- onsdetransportd’altavelocitat hanavançatendetrimentd’una xarxa ferroviària i de mobilitat pública adequada a les realitats socials i territorials. Els impac- tesmediambientalsdelmodelde creixementvigents’entrecreuen amb actuacions en el territori que plantegen lluites i resistèn- ciesdesdelescomarquesdelli- La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau va anunciar a bom- bo i platerets les meravelles del decret de provisió de plantilles. Com ja és habitual, el Departa- ment d’Ensenyament, a cop de decret, imposa una forma de gestió dels recursos humans senseconsensambelsrepresen- tants dels treballadors i tre- balladores. La LEC, des d’un inici, el que ha pretès és la simplificació de tius.Iaquestdecretposaenpe- rill tots aquests preceptes! Ara l’Administració, mitjan- çantlaresolucióanuald’aprova- ció de plantilles, establirà uns llocsdetreballilesdireccionses- colliranlapersonaquehad’ocu- par-los. Estem d’acord que les direccions han de poder perfilar eltipusdedocentsquenecessi- tenperpoderduratermeelseu projecteeducatiu,perònoestem d’acord que escullin la persona, sinó el perfil de docent. Això ha de quedar molt clar, ja que si no és així podem entrar en un joc moltperillósiobrirelcamíaami- guismes i a pervertir el sistema de provisió de llocs de treball. I això no queda gens de clar en el decret! Desdefa18anyslagestióde laborsad’interinsisubstitutsha estat regulada per uns requisits objectius i transparents, està clar,quesempremillorables,pe- rò fins ara, almenys, a la perso- na que per número d’ordre i re- quisits d’especialitat li tocava anarcobrirunasubstitució,lito- cava!Apartird’aquestdecretai- xò no serà així i el director o di- rectora podrà escollir entre els 20 primers candidats de la bor- saquecompleixinelscriterisque havia demanat i decidirà quin d’ells vol després d’entrevistar un mínim de 3 aspirants. Aquest procediment, ens as- segura que el docent selecci- onat serà el millor per a aquest centre i per al seu projecte edu- catiu?Unapetitaentrevista,ens assegura que serà el candidat o candidataidoni?Aquestaselec- ció, ens assegura que el centre escull el docent més preparat o es tria amb un amic o conegut? La subjectivitat no pot tenir cabudaenl’Administraciópúbli- ca. No estem en una empresa privadai,pertant,elscriterisque regulen l’accés a un lloc de tre- ball no poden recaure en una persona.Finsarateníemunsis- temaambunscriterisobjectius, millorable, però just. Per què ha de tenir prioritat per treballar una persona que fa un any que està apuntat a la borsa, davant d’una altra que en fa cinc, si les dostenenelsmateixosrequisits? Nobusquemlaqualitat,laca- pacitació, el mèrit del personal docent? Quan un docent ha in- gressat a la borsa és perquè re- uneix tos els requisits, mèdics, d’especialitat i meritoris. Si un docentnoéscompetentperala tasca docent, no tenim una ins- peccióquevetllaperposar-hire- mei? Cada centre educatiu és un móniresponafactorssocials,fí- sics i humans. Tots els centres han de permetre la participació de la comunitat educativa, han de potenciar la capacitat de compromís, iniciativa i coneixe- ment del professorat i està clar quelapluralitat,ladiversitatcul- tural,ideològica,moral…ésim- prescindibleienriquidora.L’edu- cació pública, l’escola catalana es defineix com a inclusiva, lai- ca i respectuosa amb la plurali- tat. Aquest decret és totalment innecessari, va en contra de la transparència, afavoreix l’ami- guisme,lasubjectivitatifomen- taràelconflicteil’enfrontament entre els docents i, sobretot, la desigualtat d’oportunitats al dretatreballarenl’educaciópú- blica. Pertotesaquestesraons:NO volemaquestdecretdeprovisió de llocs de treball! toral i de l’interior: contra el Fracking,lesplataformespetro- leres, les operacions turístiques basadeseneltotxo,elnegocifà- cil o els muntatges estil Barce- lona World (illes de desregula- rització fiscal, laboral, mediam- biental i normativa) i les constants intervencions en ma- tèria hidrològica seguint cri- teris aliens a les necessitats del territori i de la seva gent, com és el cas de la conca de l’Ebre afectada per transvassaments i altrescontrovertidesactuacions. S’estenenmovimentsdepre- servació de les comarques, ex- periències municipals alternati- ves i una gran xarxa associativa quevisualitza un altre model. El món rural pot ser un dels grans absents del debat europeu. La creació de grans eixos d’actua- cióeconòmicaentorndeciutats i espais metropolitans desequi- libra el territori i la seva base social i mediambiental. En el contextd’unaEuropamercanti- litzadaienconstantretrocésde- mocràtic,lesalternativesdel’es- querrahandebasarelseuabast territorialenlapreservaciódela trama rural, del teixit productiu delspoblesicomarquesienuna interconnexióterritorialal’esca- la de les necessitats de la gent debaixid’unentornquecalpre- servar front les lògiques d’acu- mulacióques’apliquensistemà- ticament. UnaEuropaendetriment d’unmónruralviu la gestió dels centres públics. El conseller Maragall ja va maldar endiferentsocasionspersimpli- ficar aquesta gestió. Primer, in- tentant que agents privats ges- tionessin els centres educatius, aquest intent es va desestimar desprésd’unavaga.Segon,pro- posant als ajuntaments la ges- tió dels centres educatius mit- jançant convenis o consorcis, aquesta opció també es deses- timà. La tercera, la que ara ens imposa la consellera Rigau, és que la gestionin els directors delscentreseducatius. Aixòim- plica una càrrega de responsa- bilitat i burocràcia per als direc- torsidirectores,ideixaenmans de les direccions l’autonomia en la gestió dels recursos hu- mans sense la participació del claustres, dels consells escolars i dels representants dels treba- lladors i treballadores. Segons l’estatut de les em- pleades i empleats públics, els seus principis rectors són la igualtat, el mèrit i la capacitat i l’Administracióhad’assegurarla transparència, la imparcialitat i l’agilitat,senseperjudicidel’ob- jectivitatenelsprocessosselec- L’estafa de Catalunya Caixa David Colell Orrit. lleida. ElsclientsestalviadorsdeCa- talunya Caixa ja cal quevagin encompteiquerevisinimme- diatamentelseuextracteban- cari per mirar si són partícips delFonsd’InversióCXPROPI- TETAT, FII . En cas que així si- gui, haurà estat víctima d’una estafa.Resultaquelagestora de la Caixa ha decidit liquidar aquest fons suspenent els re- emborsaments, el que repre- senta el que s’ha anomenat “corralito”. En la majoria de casos, aquest fons de capital nogarantitqueinvertiaenim- mobles per al seu lloguer , es va comercialitzar com un pro- ducte d’estalvi , i no com un producte d’inversió d’alt risc, que és el que realment era. I, fins i tot, en algun cas, s’hi transferien imports sense el coneixement o l’autorització dels clients, és a dir, enga- nyant-losoestafant-los.Enel fullet comercial de l’entitat, quenoesfacilitavaalsclients, majoritàriamentgentgran,diu que el perfil de risc és “pru- dent” (si bé, ara, a la seva pà- gina web, el requalifica de “agressiu” ). 3.337 persones han estat atrapades per aquest fons tòxic i ara mateix no poden recuperar els seus estalvis.Resultaigualmentla- mentable que la venda d’aquest fons es va realitzar adduint que es tractava d’un dipòsit en el qual el client po- diatreureelsdinersenqualse- vol moment . D’altra banda, pràcticamentningú,enelmo- mentdeferl’aportacióalfons, selivalliurarunacòpiadelfu- llet explicatiu de les caracte- rístiques i riscos del fons , ni tampocesvapassareltestde conveniència. Actualment, el patrimonideCXPropietatpu- jaa95,6Md’eurosi,enguany, elfonsperdun8,96%.Arato- ca liquidar aquest patrimoni, però compte, perquè no hi ha límitdeterminiiprimercalpa- garelscreditors,abansd’anar liquidant de forma ordenada i proporcionalment als partí- cips. Tot un viacrucis que pot duraranysi,debensegur,no- més es podrà recuperar una part, ja que cal tenir en comp- tequeestractadebénsarren- dats. Arribats a aquest punt i si vostè va aportar diners a aquestFonssensehaverrebut prèviamentlesadequadesad- vertènciesiexplicacionssobre les característiques i riscos a què s’esposava, cal que co- menci a reclamar. Conseguiremos sobrevivir Pere Serret Besa. Lleida. Muchísimasveceshepensado si en los actuales tiempos tan difícilesquevivimos,unagran cantidad de personas serán capaces de superar todos los acontecimientos que nos de- para esta vida. Ahora que ya me he hecho mayor, sin duda algunaheaprendidoaponde- rar, enaltecerya escuchar pa- ra poder meditar. Necesitamos amigos reales, no amigos basura, como los llama Katleen Hart. Quizás tendríamos que regresar a otrostiemposmassimples,co- mocuandolasmujeressejun- tabanparairalríoalavarlaro- pa,ahoraquelotenemostodo ocasitodo,lasobrevivenciase hace insoportable, políticos corruptos, políticos que no se entienden, guerras impara- bles,miseria,etc.etc.enlama- yoría de los casos al poder mandatario les gusta tener el control,inclusocuandosaben que no lo tienen, por lo tanto la mayor parte de situaciones denuestrasvidas,sondinami- tadas, duras, precisan de una vulnerablecomprensión,pero desgraciadamente no es así. No nos queda otra solución quehacerfrenteanuestrasdi- ficultades directamente, sin tratar de dejarlas de lado. So- mosmiembroslosunosdelos otros y nos debemos los unos a los otros el deber de cuidar- nos, aunque parece una frase evangélica, realmente no es así. ¿Conseguiremos sobrevi- vir? Novolem aquest decret, perquè? ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Manel Cònsola Palau Regidor per Des De Baix a Sant Esteve de la Sarga, sindicalista a la CGT i candidat a les primàries de Podemos Cristina Rodríguez i Vila Secretària general del Sindicat d’Educació de CCOO Terres de Lleida
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 05 OPINIÓ Han passat ja quatre anys des que vaig acceptar assumir la presidènciadelCBLleidaenvol- tadaperunequipdeparesima- res amb moltes ganes, empen- taiil•lusió.Carregatsd’energia, vam arrancar amb una bateria d’idees per aconseguir que el CBLleidaesconvertísenelclub referent del bàsquet femení a Lleida i rodalies. Hem treballat de valent en aquests quatre anys. Ha estat unvoluntariatintensiintensiu, ambencertsidesencerts, amb victòries i derrotes. És ben cert que al llarg d’aquest període sempre hem gestionat el Club pensant en la col•lectivitat del Club,enelconjuntdelesseves jugadores i del Cos Tècnic. Ha estat una gestió responsable i prudentdel’entitatquehaper- mès assolir els reptes que eren possiblessensefertrontollarla seva estructura ni la seva vi- abilitat econòmica. En quatre anys, hem passat d’unplanterde86jugadoresla temporada2009-2010aunde 140 en la 2013-2014 centrant els esforços en tenir una bona Escola de Bàsquet com a ga- rantia del creixement vertical del Club. Tots els equips del Club, tots, han defensat els co- lorsvermelliblancenlesseves respectives competicions do- nant-ho tot, absolutament tot, a les pistes. Personalment, marxo satis- feta perquè crec sincerament haver donat un cop de mà im- portant per aquest Club al que hi porto vinculada des de l’any 2007. He gaudit de grans mo- ments, moltíssims. També n’hi ha hagut de complicats i de menysfàcils.Coméslògic,hiha hagutdetotenquatreanys.Em quedo però amb l’experiència tan enriquidora d’envoltar-me de gent jove, de conèixer tants pares i mares i fer amics dels que perduren. A més a més, ha estatunaprenentatgeiunaim- mersió total en el món del bàs- quet del que he aprés molt. Enaquestsquatreanyshiha hagut, com deia, molts mo- ments que queden gravats per sempre però en destacaré un que ens ha permès situar-nos mésamunt:elmerescutascens a Copa Catalunya per part de l’equip sènior Transbiela CB Lleida. Ascens desitjat i perse- guit que finalment és una rea- litat. Ha estat també un recorre- gutenelquehemsortejatlacri- si per tirar endavant i ens en hem sortit. És just agrair en nom del Club l’esforç fet en aquestsentitpertotselspatro- cinadors i empreses amigues que ens heu acompanyat en aquesta etapa perquè heu apostatperl’esportfemení,heu estatvalentsalfer-hoiensheu ajudat a fer possible el nostre projecte. També és moment d’agrair el suport, l’assessorament i l’ajut econòmic de la Paeria de Lleida i de la Diputació provin- cial,aixícomlesfacilitatsdona- des i la paciència que ens han demostrat la Representació Territorial de la Federació Ca- talanadeBasquetbolilarepre- sentacióterritorialdelaSecre- taria General de l’Esport de la Generalitat. I si en aquests quatre anys se n’ha parlat del CB Lleida, també és just agrair el recolza- mentrebutperpartdelsmitjans decomunicaciólocalques’han fet ressò de la nostra trajectò- ria com a entitat esportiva fe- menina. L’últim dels meus agraï- ments, com he fet sempre en aquestsquatreanys,éspelspa- res i mares que m’han acom- panyat a la Junta Directiva. Un sincer moltes gràcies per ha- ver intentat, en equip, fer gran el Club. En especial, un agraï- ment amb majúscules al David Saura i al Jordi Rexach, els meus “escortes” i motors d’aquesta etapa que acaba. IelCBsegueix.Començaara una nova etapa de la mà d’una nova presidenta, l’Anna Cam- pos i el seu equip, que han re- but el recolzament a les urnes dels socis i sòcies en les vota- cionsaJuntaDirectivaquehem celebrat aquest passat dilluns. L’Anna i el seu equip seguiran treballantpermillorartotelmi- llorable pensant sempre en les jugadores. Cal que siguem conscients que el que ara toca és caminar plegats per fer bo allòquehemditenveualtatan- tes vegades: fem pinya, fem Club, fem CB. CBLLEIDA,relleuinovaetapa Les terres de Lleida gaudeixen d’una nova iniciativa, el recurs DIXIT. Es tracta d’una proposta de gestió i difusió del coneixe- ment al voltant dels temes que atenyenalbenestarsocial.Ame- na de píndoles informatives s’ofereixenalsprofessionals,ia la ciutadania en general, confe- rències, exposicions, presenta- cions, i altres formes de gestió i difusió del coneixement. A més dereferentsbibliogràfics,ialtres recursos documentals, sobre la temàtica dels serveis, benestar i cohesió socials El Departament de Benestar Social i Família de la Genera- litat s’encarrega de proposar i organitzar aquestes activitats, aratambéalesTerresdeLleida. Amb una periodicitat que va de la quinzena al mes, s’ofereixen activitats sobre els diferents campsquetenenaveureambla promociódelbenestarsocial,és a dir, l’atenció primària, la cura dels més vulnerables, la gent gran,elsinfantsijoves,lacohe- siósocial,...Lavoluntatésdifon- dreelconeixementpertaldemi- llorar-ne després la seva gestió. La informació és el primer graó de l’escala del coneixement que culmina en la saviesa. Òbviament,aquestaofertaha de contemplar la col•laboració amb els altres agents de la cre- acióigestiódelconeixement,és a dir, la Universitat i els profes- sionals que dia a dia fan que puguem viure amb més atenci- ons, malgrat la situació econò- mica que ens toca viure. Per tant, vagi per endavant l’agraï- ment i la felicitació a la Univer- sitat de Lleida per la implicació que de bon començament ha ofert, als professionals per par- ticipar en la iniciativa i per pro- moure i demanar activitats dins delservei,ialarestad’instituci- ons i serveis locals per la seva col•laboració. Engegar una iniciativa té la seva complexitat, però mante- nir-la costa especialment. Avui ens hem de felicitar per l’arren- cada.L’inicielfemambunacon- ferència del professor Francesc Torralba a la Biblioteca pública de Lleida que ens proposa re- flexionar sobre la necessitat de canviar de rumb. La crisi ha de ser un punt d’inflexió. Continu- ar en el mateix camí i direcció que ens ha dut a la situació ac- tual,noseriamoltsavi.Calapro- fitar l’ocasió per reorientar les nostresdecisions.Iperfer-hocal unareformulaciódelsvalorsque ens permeten triar. El professor Torralba ens proposa en aquest momentsd’incertesa,reorientar les nostres decisions amb un canvi de valors. No és que no hi hagi valors. Sempre n´hi ha. El que cal, segurament, és agafar aquells que ens permeten pen- sar una societat mes benestant i justa. Deia, que començar té la se- va dificultat, no obstant encara en té més mantenir les iniciati- ves. En part ho tenim cobert. La propostadelDIXITdeLleidaar- rencaambl’ofertaquemantéles activitats per tot l’any, i ja s’es- tàpreparantelcalendaridel’any vinent.LaresponsabledelDIXIT Lleida, la Mercè Birba, està tre- ballant en aquest sentit, i tota iniciativa d’interès que es pugui incorporar serà benvinguda. La voluntatésqueaquestrecurssi- gui interactiu i, per tant, reculli lesdemandes,delamateixama- nera que les ofereix. Ens podem felicitar, per tant, perquèlesTerresdeLleidaincor- porenunespaide promocióne- cessari perquè es puguin oferir millors serveis . Però aquest espai només podrà ser eficient si aconseguim la implicació de tots, i si tots i totes ens el fem nostre. Per això vagi des d’aquí l’oferimentalesinstitucions,els professionals i als usuaris, i a la ciutadaniaengeneralperquèfa- cinpropostes,isobretot,enfem ús. S’hadit(DIXIT) DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Millor això que no res, diuen els més optimistes. Un miratge que no fa més que emmascarar un drama i la inoperància d’uns poders públics incapaços de dinamitzar l’economia productiva del país ni sisquere la dinàmica del mercat de treball afavorint la contractació de les persones en situació més vulnerable. L’atur ha baixat a Lleida de 98 persones, i en més de dos mil l’últim any, a base de contractacions temporals (només un 11% són indefinides, i s’hauria de veure amb quins salaris). Però encara en queden 31.000 sense ocupació i amb perspectives molt negres d’obtenir-la en un termini raonable de temps. Podem anar consolant-nos amb aquestes esgarrapadetes a les llistes, però això no rutllarà fins que ens hi posem de’n peus tots plegats. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Elmiratgedelareducciódel’atur Laia Piqué Expresidenta CB Lleida Director dels Serveis Territorials a Lleida de Benestar Social i Família Josep Maria Forné i Febrer
 6. 6. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 06 LLEIDA REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida finança amb una aportació de 279.000 euros i per segon any consecu- tiu les beques a la demarcació peroferircontractesd’unanyde durada a 10 metges que hagin acabatlaformacióespecialitza- daenMedicina,Infermeria,Psi- cologia i Farmàcia i que s’hagin format a Lleida. Des d’ahir i fins al 25 d’abril està oberta la con- vocatòria de la segona edició d’aquestainiciativaconjuntaen- tre l’Institut de Recerca Biomè- dica, l’Institut Català de la Salut i la Diputació de Lleida per esti- mularlarealitzaciódeprojectes d’investigació innovadors a l’IRBLleida. Mural gegant a Ricard Vinyes fet amb peces de trencaclosques. Lleidaesbolcaeneldia mundialdel’autisme Un de cada 150 nens pateix aquesta malaltia REDACCIÓ. LLEIDA Ahirdimecres,ambmotiudeldia mundial de l’autisme, l’escola d’educació especial Plançó de Lleida va organitzar una sèrie d’activitats amb els seus alum- nes així com una campanya de conscienciació. Per tal de donar a conèixer la seva tasca, es van situar en diversos punts infor- matiusal’HospitalArnaudeVi- lanova,alSantaMariaialCol·le- gi Episcopal. A més, la comuni- tat educativa de l’escola va confeccionar a la plaça Ricard Vinyesunmuralgegantfetamb pecesdetrencaclosques,símbol Internacional de l’Autisme, de- corades per diverses escoles de Lleida. El pròxim 5 d’abril Plan- çó serà a Decathlon i Media- marktiel19alCarrefourperre- captar fons per al seu projecte. La presidenta d’Aprenem, asso- ciació per la inclusió de per- sones amb trastorn de l’espec- tre autista, Maya Castañer, va assegurarqueactualmentlesfa- mílies afectades per l’autisme han d’assumir despeses d’entre 800 i 3.000 euros mensuals davant la falta d’ajuda pública. 10bequesperalsmetges queacabenelMIR La Diputació inverteix un total de 279.000 euros Mésexpositorsiactivitats aPetitàliaiMascota’m El 2013, 20.000 personesvanvisitar els dos salons REDACCIÓ. LLEIDA Els salons, que tindran lloc du- rant tot el cap de setmana, es consoliden i augmenten aquest any el nombre d’activitats i ex- positors. Un total de 55 empre- ses i 45 activitats i tallers confi- guren el programa dels dos cer- tàmens, que aglutinen sectors tandiversoscomelsrelacionats amb el món infantil per part de Petitàliaieldelsanimalsdecom- panyia a Mascota’m. També s’hanorganitzatdiversesactivi- tats paral·leles, com una confe- rència a càrrec del doctor Es- tivillidiversostallerspedagògics sobrelacuraielrespecteversels animals adreçats a tota la famí- lia, a més a més de demostraci- ons de perruqueria canina i un espai exclusiu per a veterinaris. Robaalamateixabotigadosvegadesen3dies UnveídeLleidade45anysvaentrardosvegadesenunabo- tiga a l’avinguda de les Garrigues, d’on es va endur diversos objectes. El segon cop el propietari va aconseguir retenir-lo. Els‘Fotosaurios’deCarlosSauraarribenaLleida Ahir es va inaugurar a la Sala Montsuar de l’Institut d’Estudi Ilerdencs l’exposició d’una selecció de 40 fotografies pinta- des per Carlos Saura que es podrà visitar fins al 30 d’abril. ACN MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ 6anysper apunyalarel clientd’una prostituta La dona eraveïna seva REDACCIÓ. LLEIDA L’AudiènciadeLleidajutjaràel8 demaigunhomede29anysque va intentar apunyalar-ne un al- treaLleida.L’acusatesvaobses- sionar el mes de setembre de 2013 amb la idea que la seva veïna era la seva parella senti- mental, mentre que, en realitat noeraaixí,sinóqueaquestado- na es dedicava a la prostitució. Eldia15d’aquellmesl’acusatva trucar insistentment al pis de la veïna fins que ella elva obrir.Va serllavorsquanvaveurequees- tavaambunclient,aixíqueesva treure de la butxaca un ganivet decuina“ambànimdeclavar-li” a l’home i “acabar amb la seva vida”,segonslafiscalia,quede- mana 6 anys de presó per l’acu- sat per un delicte de temptativa d’homicidi. Cap dels dos va pa- tir ferides greus ja que la dona i el client van aconseguir reduir l’agressor i trucar als Mossos. L’acusat,quetéantecedents,es- tà en presó provisional des del 16 de setembre de 2013. ESCOLA PLANÇÓ REDACCIÓ. LLEIDA El nombre d’aturats registrats a Lleidava baixar en 98 persones elmarç(-0,31%)respectealmes anterior,circumstànciaquesitua el total d’aturats en 31.097, se- gons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Ocupació i Se- guretat Social. En comparació amb el mateix mes del 2013, el nombred’aturatsregistratsales oficinesdelServeid’Ocupacióde Catalunya (SOC) a les comar- ques de Lleida s’ha reduït en 2.063persones,ésadir,unacai- guda percentual del 6,22%, la mésimportantentermesanuals des del març del 2007, quan va caureel10,18%.Lescomarques de Lleida porten 10 mesos de descensos seguits en termes anuals,unmesmésqueelregis- tre del conjunt de Catalunya. No obstant, la precarietat de la L’aturaLleidabaixaen 98personesalmarçi en2.063l’últimany ElconjuntdeCatalunyaté5.119aturatsmenysqueelmesanterior contractació, mesurada pel pes de la contractació indefinida en el conjunt dels contractes es manté en nivells similars en re- lació amb el març de l’any pas- sat,totihaver-sesuperatelsdos anysd’entradaenvigordelare- forma laboral. A Lleida el nom- bredecontracteselmarçesvan situar en 8.329, el 36,07% més queelmarçdel2013.D’aquests contractes,943hovanserenca- ràcter indefinit, l’11,32% del to- tal,unpercentatgemenorqueel registratelmarçdel2013queva ser del 12,12%. PelquefaalconjuntdeCata- lunya, l’atur ha baixat en 5.119 persones (-0,81%) respecte al mes anterior i el nombre total d’aturatss’hasituaten624.467. Enelconjuntdel’Estatespanyol, el nombre d’aturats registrats a les Oficines dels Serveis Pú- blics d’Ocupació ha disminuït el tercer mes de l’any en 16.620 personesrespectealfebrer,fins a comptabilitzar un total de 4.795.866aturats,elquerepre- senta la major caiguda en un mes de març en 8 anys. 31.097 aturats a Lleida al març Un 6,22% menys que l’any passat, la caiguda més important en 7 anys Precarietat 2 anys després de la reforma Només un 11,32% dels contractes que es van firmar van ser indefinits
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 07 COMARQUES L’Institutd’EstudiAranesi esconstituiràal’agost Aquest ens per difondre l’aranès tindrà 21 membres REDACCIÓ. VIELHA El conseller de Cultura, Ferran Mascarell,ieldeJustícia,Germà Gordó,vanparticiparahiral’ac- te de reconeixement de l’Ins- titut d’Estudis Aranesi com a acadèmia i autoritat lingüística a Catalunya de l’occità, aranès a l’Aran. L’Acadèmia es cons- tituiràalmesd’agostienforma- ran part 21 membres. Mascarell va manifestar que es tracta d’una‘’einaimprescindible’’que ha de garantir la continuïtat de l’aranès i ‘’protegir, divulgar i normalitzar la llengua’’. Gordó, en un discurs íntegrament en aranès,vaafegirquel’Acadèmia ha de ser una autoritat científi- ca, acadèmica i moral pels ara- nesos. El síndic d’Aran, Carles Barrera, va dir que es tracta de ‘’la màxima cota de reconeixe- ment de l’aranès’’. Tàrregamilloraespais delarutaperl’anticcall Neteja i restaura passatgers coberts del nucli antic REDACCIÓ.TÀRREGA L’Ajuntament deTàrrega ha ini- ciatunplademilloresperdigni- ficar espais públics del nucli an- tic,enconcretelstrespassatges cobertsperavianantsqueunei- xen els carrers de Lluís Folquet, LesPiques,EstudiiLaVilanova. Són indrets que formen part de la ruta pel call jueu de Tàrrega, unatractiuculturaliturísticque el consistori vol potenciar. Les obres les duu a terme el Centre de Formació La Solana, detitularitatmunicipal,ambdos operaris contractats mitjançant els plans d’ocupació i de col·la- boració social que finança el SOC. Les primeres tasques es desenvolupen aquests dies a la galeriaquecomunicaperpendi- cularment el carrer de Lluís Fol- quetambelsdeLesPiquesiEs- tudi. FirEmocionsdeBorges aplegarà40estands REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Un total de 40 expositors esta- ran presents el cap de setmana del 12 i el 13 d’abril al certamen FirEmocionsdelesBorgesBlan- ques.Laxifrapodriaaugmentar. Guissonacompral’edifici voralesantiguesescoles REDACCIÓ. GUISSONA L’AjuntamentdeGuissonahaad- quirit l’edifici situat als núme- ros 9 i 11 del carrer de l’Om, vo- ralesantiguesescoles,ambl’ob- jectiu de disposar de més espai per al futur local sòcio-cultural. O.BOSCH (ACN). MONTGAI Una trentena de famílies amb fillss’hanposatencontacteamb l’AjuntamentdeMontgaiperac- cedir a l’oferta de lloguer gratu- ïtd’habitatgesqueesvapresen- tar a principis de març. És una iniciativaperevitareltancament de les dues escoles del muni- cipi,unasituadaaMontgaiil’al- tra al nucli de Butsènit. Segonsl’alcalde,JaumeGila- bert,d’aquestes30famílies,no- més 12 compleixen els requisits que demanen per poder accedir al’habitatgegratuït,iésquen’hi ha algunes que s’han presentat ambfillsquejahand’anaral’ins- titut. Durant l’abril està previst tancar2o3contractesambpro- pietaris de cases a Butsènit i a l’estiujas’hipodrieninstal·larles primeres famílies. Segons Gilabert, la majoria de famílies que s’han interessat per la proposta d’anar a viure a Montgaiamblloguergratuïtsón 30famíliesvolentenirel lloguergratisaMontgai Tan sols 12 compleixen els requisits que el consistori demana de la demarcació de Lleida, de comarquesdelvoltantdelaNo- guera. N’hi ha de Lleida ciutat peròtambéalgunadel’àreame- tropolitana de Barcelona i fins i tot una de Salamanca. Des de l’Ajuntament ara s’està treba- llant en fer la relació de les fa- míliesquecompleixenelsrequi- sits de la proposta i de moment només 12 podrien acollir-se al projecte. Lescondicionsdel’ofertasón que les famílies tinguin 2 o més fills,enedatescolarperapuntar- los a les escoles del poble. D’aquestamanera,podranacce- dir a un habitatge amb lloguer gratuïtil’haurandemantenirper evitar-ne el seu abandó. L’Ajun- tamentalhoraestàtreballantper ampliarl’ofertad’habitatgesper afamíliesinteressades.L’objec- tiu és poder-ne ofertar uns 10 entre Montgai i Butsènit. SegonsGilabert,aquestmes d’abril es tancaran els contrac- tes amb 2 o 3 propietaris de Butsènit que cediran les seves cases no ocupades en lloguer gratuït. Això podria permetre que a l’estiu s’hi instal·lessin ja les primeres famílies, abans de l’inicidelnoucursescolar2014- 2015.Lavoluntatperò,éspoder tancar més acords. O.BOSCH (ACN). MOLLERUSSSA Elsalumnesd’InfantiliPrimària dels4centresdeMollerussate- nen des del febrer uns profes- sors ben peculiars, es tracta d’avis voluntaris del Casal de la Gent Gran que en horari lectiu participen en un projecte inter- generacional impulsat des de l’Ajuntament. D’aquesta mane- ra,elsescolarsrebennocionsper aprendre a ballar sardanes o classes de violí, entre d’altres propostesques’anirandesenvo- lupant fins a final de curs. Uns i altresvalorenmoltpositivament l’experiència, els nens pel canvi en la rutina del dia a dia de l’es- cola,ielsavisperlasensacióde poder transmetre el seu conei- xement i que aquest “fructi- fiqui” en les noves generacions. Estractad’unprojectedelPla Educatiud’Entornidelquall’any passat ja se’n va fer una prova pilot en una sola escola però enguanys’haimplantatenhora- ri lectiu als 4 centres escolars. Avisfandemestresales escolesdeMollerussa Donen lliçons de sardanes o de música, entre altres Josep Maria Tamarit fa classes de violí SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN Mesura per salvar les escoles del municipi L’Ajuntament rep una petició d’una família de Salamanca, però la majoria són de Lleida Aquest mes, els primers contractes El consistori treballarà per ampliar l’oferta d’habitatges disponibles PUBLICITAT
 8. 8. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 08 COMARQUES Elgranviatge(interior)als40del creadoraudiovisualFerranBlanch Al 2009 aquest linyolenc d’adopció decideix trencar amb la rutina i emprendre unviatge per Amèrica LOURDES CARDONA. LLEIDA N’hem sentit a parlar milers de vegades, però només els que ja acumulen 4 dècades de vida, d’experiències,alessevesespat- lles poden afirmar o desmentir l’existència de la temuda “crisi dels 40”. N’hem parlat amb el creador audiovisual Ferran Blanch, que acaba de publicar el llibre Mi gran viaje a los 40. “Quanvaigcomplirels40em vaigadonarquehaviaviscutmit- javida i no lavolia desaprofitar. Així que, per diverses raons, al 2009vaigdecidirtrencarambla rutina i anar-me’n de viatge per Amèrica”, explica aquest linyo- lenc d’adopció que va empren- dreunviatgesensebitlletdetor- nada precís amb la seva parella. AixífoucomvaaterraralsEs- tatsUnits,onvacomprarunaau- to caravana que es va convertir en casa seva durant 5 mesos. Durantaquesttempsvandesco- brirlarealitat,laveritableànima del país, tot allò que no apareix a les guies deviatge. “Fer unvi- atged’aquestescaracterístiques em va permetre aparcar la me- vavidaiveure-lacomunespec- tador. Em sentia com si hagués estat nedant seguint la corrent del riu però hagués aconseguit arribar a la riba i, des d’allí, ob- servar com neda la resta de la gent per plantejar-me si real- ment volia seguir aquest camí”, comentaBlanch.Laresposta,ja us la podeu imaginar. Elresultatd’aquestperiplede mig any pels Estats Units, Mè- xic,Guatemalaialtresindretsen la seva vida ha estat un canvi radical de punt de vista, ja que “abans la feina era el centre de la mevavida i ara he après ava- lorar el temps. No som consci- En Ferran i la seva parella van fer bona part del seu viatge per Amèrica en una auto caravana PUBLICITAT Aparcar el dia a dia per veure’l com un espectador “Em vaig adonar del valor que té el temps, no podem deixar-lo passar” Pensar molt més en l’ara i aquí “Vivim recordant el passat i planifiquem el futur però ens oblidem de gaudir del present” ents que s’escapa i no el podem recuperar. No podem deixar-lo passar sense més”. La principal idea que Blanch vol transmetre amb el seu llibre és que hem de gaudir del pre- sent. “Sempre recordem el pas- sat, ja sigui per nostàlgia o per lamentar-nos,idediquemmolts esforçosaplanificarelfutursen- se pensar en el dia a dia”, asse- gura aquest creador audiovisu- alquehadeixatendarrereelseu estudideMollerussalafilosofia devidadelqual,enaquestamo- ments, passa per fer cada dia alguna cosa que en faci feliços, per petita que sigui. Laseva experiència, enunllibre Mentre viatjava, Ferran Blanch anavaprenentnotes,perònote- nia intenció d’escriure un llibre, sinó de fer un reportatge. Però latruitas’haacabatgirant.Vaser 2anysdesprésdel“granviatge” quan es va posar a escriure per plasmar tant les anècdotes del viatge“real”comel“viatgeinte- rior” que ha fet des d’aleshores. “Aquest viatge suposa una part important en la mevavida i sen- tia que l’havia de compartir”, sosté. D’aquí Mi gran viaje a los 40, un llibre autofinançat del qual Blanch n’ha editat 300 exemplars(quejaésalavenda). Sivoleusaber-nemés,nousper- deu les presentacions que se’n fanaquestasetmana(avuiaBa- lagueridemàaTàrrega).Podeu trobar tota la informació a www.migranviajealos40.com Durant aquesta setmana Blanch presenta el llibre que ha sorgit d’aquesta experiència: ‘Mi gran viaje a los 40’
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 09 COMARQUES Lafamíliadel’Alba vollapenamàxima Sol·licitarà 20 o 25 anys de presó per l’agreujant de parentiu REDACCIÓ.TÀRREGA La família de la nena de 14 anys quel’anypassatvamoriramans de la seva exparella a Tàrrega, Alba Martí, demanarà la pena màximaperalpresumpteassas- sí.SegonsvaexplicarahiraTV3 l’advocada de la família, Marta Duró,“sol·licitarementre20i25 anysdepresóperquèaplicarem l’agreujant de parentiu”. Segons la lletrada, que va concedir a la televisió catalana la primera entrevista a la prem- sa, el jove detingut per la mort de la noia “va actuar amb acar- nissamentitraïdoria”,jaquesa- bia que en aquells moments Al- ba era sola a casa iva propiciar- lo més de 20 punyalades amb una arma que havia portat ex- pressament fins a casa de la víctima. Duróafegeix,amés,quel’in- forme forense al qual es va sot- metre el detingut descarta que pateixi una patologia mental. L’advocatdefensor,però,sos- té que encara estan pendents d’estudis i recalca que el noi ha col·laborat en tot moment amb els Mossos d’Esquadra. Primera entrevista de la seva advocada “El detingut va actuar amb acarnissament i traïdoria”, diu la lletrada Resultats de l’informe forense Segons Duró, descarta que l’arrestat pateixi una patologia mental REDACCIÓ.MOLLERUSSA/ALCARRÀS La Policia Local de Mollerussa compta des d’ahir amb 4 nous agents després de finalitzar el procés de selecció obert per l’Ajuntamentpertaldecobrirles places que estaven ocupades perpersonalinterí,segonsvaex- plicarahirl’alcaldedeMollerus- sa, Marc Solsona. Els nous agents es troben en període de pràctiques fins que hagin supe- rat el curs bàsic de l’Escola de PoliciadeCatalunyaalqualani- ran accedint en funció de les possibilitats econòmiques del consistori. Per la seva banda, la Policia Locald’Alcarràsvaposarenmar- xa dimarts el servei d’Agent de Proximitat, amb la voluntat de ser més propera al ciutadà. Mollerussaincorpora4 nousagentsdepolicia Alcarràs posa en marxa l’Agent de Proximitat Laplujasalva lacollitade cerealdesecà REDACCIÓ. LLEIDA L’escassetat de precipitacions dels dos darrers mesos posava enperilllacollitadecerealdese- cà, que ha rebut amb els braços obertslesplugesdelsdarrersdi- es. Segons TV3, si no hagués plogut s’hauria pogut perdre la meitatdelacollitadecerealales zones de secà, on la manca de pluges ha endarrerit el creixe- mentdelaplantao,encerteszo- nes, n’ha impedit el naixement. ‘BalaguerTV’gravaBalaguerdesdel’aire Balaguer TV celebra el seu segon aniversari amb un vídeo aeri de la ciutat. L’audiovisual ha estat realitzat amb drone i vol oferir als ciutadans la possibilitat de gaudir de prespecti- ves diferents de la capital de la Noguera. BALAGUER TV EltrempolíJordiPerópremiatperlessevesfotos ElfotògrafdeTrempJordiPerós’haadjudicatla9aediciódel concurs fotogràfic Meteoreportaje, un certamen organitzat per l’Associació Espanyola de Meteorologia, segons avança- va ahir Pallars Digital, on s’han publicat les seves fotos. JORDI PERÓ PUBLICITAT
 10. 10. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 10 PUBLICITAT DelsjovesdeToràaHasél L’Audiència Nacional condemna el raper lleidatà per enaltiment del terrorisme REDACCIÓ. MADRID La Secció 3ª de la Sala de lo Pe- nal de l’Audiència Nacional ha condemnat, en sentència dicta- da el passat dilluns, a 2 anys de presó i a almenys 12 d’inhabili- tació el jove lleidatà Pau Ri- vadulla Duró, de 25 anys, com a autor d’un delicte “de enalteci- miento y justificación de delito deterrorismoenrelaciónaaten- tarcontralavidaointegridadfí- sica de persona/s y bienes...”. PauRivadulla,quenoingresarà apresópernotenirantecedents i si no torna a delinquir en el pe- riodededosanys,hauriacomès el delicte amb les lletres de les sevescançonscomaraper,món enelqueésconegutambelnom artístic de Pablo Hasél. Diu la sentència, en els fets provats, que Rivadulla va pujar aYouTu- be diversos arxius d’audio i ví- deo “conteniendo canciones de su creación que tuvieron una gran difusión, con expresiones alusivasalasorganizacionester- roristas GRAPO, ETA, Al Qa- eda,RAF,TerraLliureyaalguno de sus miembros, en claro apo- yoalosmismosyadichasorga- Pau Rivadulla-Pablo Hasél ARXIU nizacionesterroristas,ensalzan- do y alabando sus acciones (...) presentandoinclusoalosmiem- brosdelasbandasterroristasci- tadas como víctimas del sis- tema democràtico.” Lasentència,queRivadullajaha anunciatquerecorrerà,lasignen tres magistrats que no passen precisamentdesapercebutsala judicaturaespanyola.Elponent, Alfonso Guevara Marcos, està sent investigat pel Consell Ge- neral del Poder Judicial per ha- ver intentat, el passat gener i sensesercompetent,forçarl’en- trega a Kazajistán d’Alexander Pavlov, un opositor al règim del president Nazarbàieb. Guevara acumula, a més, un reguitzell La mateixa pena per opinar que per posar artefactes explosius Els tres joves de Torà van ser condemnats també a 2 anys de presó Un tribunal amb tres jutges polèmics Guillermo Ruiz Polanco va ser jutge a Lleida fins el novembre del 1985 d’amenacesdesanció.Elmagis- trat Antonio Díaz Delgado, menys conegut,va ser protago- nista de la polèmica absolució, el 2005, del president del San- tander, Emilio Botín. Més conegut dels lleidatans és el tercer magistrat, Guillermo Ruiz Polanco, que va ser titular deljutjatd’Instrucciónº1deLlei- da fins el novembre del 1985. Destinat a Pamplona, allí va te- nir un seriós incident amb l’ad- vocada Cristina Almeida. Ja a l’Audiència Nacional, Ruiz Po- lancova ser suspès en les seves funcions per quatre faltes molt greus i una greu, derivada de desatenció en causes amb pres. RuizPolancotambévasereljut- ge(inoBaltasarGarzón)queva enviar a la presó el primer dels tres joves de Torà que el 2006 van ser detinguts per diversos atacs amb explosius casolans a entitats bancàries i caixers en- tre2001i2002.El2007elstres joves van ser condemnats tam- bé a 2 anys de presó, que tam- poc no van complir, la mateixa pena que se li ha imposat a Pa- bloHasélperlessevescançons. L’11-S,l’ANC volomplirla Diagonal AGÈNCIES. BARCELONA Els 77 membres del Secretariat Nacional de l’ANC van acordar ahir que la seva proposta per a aquest Onze de Setembre és omplir la Diagonal de punta a punta.Escalculaqueperomplir l’emblemàticaavingudadeBar- celonas’hauriadesuperarelmi- lió i mig de participants de la ViaCatalana,quel’anypassatva unirdesdelPertúsfinsalesCa- ses d’Alcanar. Austràlia reconeixel sexeneutre AGÈNCIES. SYDNEY El Tribunal Superior d’Austràlia va determinar ahir que les lleis del’estatdeNovaGal·lesdelSud permetenqueunapersonaesre- gistri en els documents amb un sexe “no definit” com a tercera categoria complementària a les opcionsd’homeidona.Així,dó- na la raó a un ciutadà d’aquest estat que el 2010 va demanar inscriure’s amb sexe neutre. Elfiscalgeneraldel’Estat fauntocd’atencióaMas Avisa que intervindrà si es trenca la Constitució AGÈNCIES. MADRID El fiscal general de l’Estat, Edu- ardoTorres-Dulce,vaalertarahir alaGeneralitatquelajustíciain- tervindrà“sempre”queaquesta o el Parlament “trenquin la Constitució”.Elrepresentantdel ministeri públic no ha volgut, no obstant, concretar com es comportarà la fiscalia en el cas que Artur Mas decideixi treure les urnes al carrer sense suport legal.Torres-Dulce, que va sub- ratllar que el seu departament noestàinvestigantl’Assamblea Nacional Catalana, tal com re- clama el sindicat Manos Limpi- as,esvamostrar“absolutament d’acord” amb la decisió del Tri- bunalConstitucionalqueanul·la la declaració de sobirania de la Cambracatalanaivaconsiderar que era “extraordinariament equilibrada”. UnterràtremolaXile deixaalmenys6morts Un sisme de 8,2 graus a l’escala de Richter AGÈNCIES. SANTIAGO DE XILE Un terratrèmol de 8,2 graus a l’escala de Richter va deixar al- menys sis morts la matinada de dillunsadimartsaXile.Elsisme va afectar les regions d’Arica i Parinacota, a l’extrem nord del país, prop de la frontera amb el Perú i Bolívia. Les víctimes són quatrehomesiduesdones,que vanmoriracausad’atacscardí- acs, caigudes i aixafament, se- gons va dir el ministre de l’Inte- rior, Rodrigo Peñailillo, durant unacompareixençadavantdels mitjans de comunicació. Al tan- cament d’aquesta edició, els equips d’emergència seguien a la recerca de mésvíctimes. Ahir mateix es va desactivar l’alerta de tsunami, que havia obligat a evacuar 900.000 persones.
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 11 ESPORTS Gimnasios femeninos www.curves.es • www.facebook.com/chicacurves C/ Ramon Llull nº 16 (clot de les granotes) 25004 Lleida - Tel. 973 229 568 Lleida ElMundiald’endurodeSolsona,apunt El Gran Premi de Catalunya d’enduro, la prova inaugural del Mundial que es disputarà des de demà a Solsona, es va pre- sentar ahir a la capital del Solsonés amb presència de pilots. PUBLICITAT PUBLICITAT LaFIFAsancionaalBarça ambunanysensefitxar Per infraccions relacionades amb el traspàs i la inscripció de jugadors menors AGÈNCIES. BARCELONA La Comissió Disciplinària de la FIFA ha sancionat al FC Barce- lona i a la Real Federació Espa- nyola de Futbol per infraccions relacionades amb el traspàs i la inscripciódejugadorsmenorsde 18 anys, castigant al club blau- grana amb la prohibició de rea- litzar traspassos tant nacionals com a internacionals durant els dos propers mercats de fitxat- ges, fins a juny de 2015, i una multa de 370.000 euros. “EsvaconstatarquelaRFEF ielFCBarcelonahavienviolatdi- verses disposicions relatives al traspàsilaprimerainscripcióde menors de nacionalitat estran- gera en el club, així com altres normesrelativesalainscripciói participaciódecertsjugadorsen competicions nacionals. Les re- cerques van versar sobre diver- sos menors inscrits en el club que van participar en tornejos ambl’equipdurantdiversestem- Josep Maria Bartomeu té un altre problema en el seu curt mandat. ARXIU RECORRERÀ LA SANCIÓ DE LA FIFA FINS ALTAS El FC Barcelona, en un comu- nicat que va difondre ahir al vespre,asseguraquequepre- sentaràelcorresponentrecurs d’apel·lació davant la mateixa FIFAisiescau,deserdenegat, portarà el cas davant elTribu- nal Arbitral de l’Esport (TAS). Tambésesol·licitaranlesopor- tunes mesures cautelars que preservin els drets del club blaugrana, entre els quals es- tan compresos la incorpora- ció de jugadors en aquest any de sanció. porades entre 2009 i 2013”, va anunciar la FIFA a través d’un comunicat. Segons recorda l’organisme, l’article 19 del Reglament sobre l’EstatutilaTransferènciadeJu- gadorsestableixqueelstraspas- sos internacionals de jugadors només es permeten quan el ju- gador té més de 18 anys. La FI- FA només admet el canvi de fit- xes federatives de menors en tressituacionsconcretes:queels parescanviïn,perraonsnorela- cionades amb el futbol, el seu domicilialpaísonelnouclubtin- gui la seva seu; que la transfe- rència s’efectuï dins del territo- ri de la Unió Europea (UE) si el jugador té entre 16 i 18 anys; o que el jugador visqui a la seva casa natal a una distància me- norde50quilòmetresdelafron- tera nacional. ElLleidaes reforçaamb elnavarrès Beñat Migcampista de 25 anys REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu va incorporar ahir un nou reforç per cobrir una de les baixes de lesió llarga queté.Estractadelmigcampis- ta Beñat Alemán, que arriba al conjunt lleidatà procedent del Atlético Sanluqueño, equip del grup quart de Segona Divisió B. Elnoujugadorté25anysiésna- turaldePamplona.Hafirmatpel querestadetemporadaambop- ció per la vinent. El jugador ha estat a les files del Reus Deportiu les tempora- des 2011-2012 i 2012-2013. En aquestatemporadahajugatdu- rant la primera volta del campi- onat al Nàstic deTarragona i en la segona al Atlético Sanluque- ño. Tots ells equips de Segona DivisióB.AmbelSanluqueñoha jugatdurantels90minutsenun total de7 partits. ElLleidacontinuaaralesges- tionsperfitxarundavanter,sent el preferit Manu Busto.
 12. 12. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 12 FET REDACCIÓ. MOLLERUSSA El30èSalódelLlibreInfantiliJu- venil, que se celebrarà al Pave- lló Firal de Mollerussa del 28 d’abril a l’11 de maig, obrirà a partirdedillunsvinentdia7ifins l’11d’abrilelperíoded’inscripció peralesvisitesdelscentresedu- catius,quel’anypassatvanaple- gar 2.900 escolars d’arreu de Catalunya, 300 més que l’edi- ció anterior. Els escolars que hi participin podran conèixer de primeramàeltreballde6escrip- tors i il·lustradors. A més a més, podranrecórrerlesdiferentsex- posicionsquecomposenaquest saló, l’únic d’aquestes caracte- rístiques que se celebra als Paï- sosCatalansielmésgrandel’es- tat espanyol pel que fa a volum de llibres que s’hi exposa. Una de les cinc varietats de la sèrie ‘Natura’ Vicensvolferdelstorrons unespostrespertotl’any L’empresa d’Agramunt presenta la línia ‘Natura’ REDACCIÓ. AGRAMUNT/ BCN Torrons Vicens presenta a la fi- ra Alimentària creada amb la col·laboració del xef Albert Adrià. Amb Natura, l’empresa d’Agramunt ha revolucionat el mercatdeltorró,fusionantinno- vació,creativitatgastronòmicai tradició. El resultat és una línia diferenciada integrada per cinc torrons de sabors i textures ori- ginals, que s’obren pas en el ca- mí de l’avantguarda del torró, perquèaquestproductedeixiser considerat un dolç exclusiu de Nadal. Amb Natura, el torró es posiciona, més que mai, com unes postres exquisides per a qualsevoldiadel’any.Launióde l’altagastronomiadelxefAlbert Adrià i l’experiència torronaire del mestre de Torrons Vicens, ÀngelVelasco,hanpermèsfixar elnouparadigmadeltorró,amb saborsd’allòmésexòticsisofis- ticats. Cal afegir que la compa- nyia agramuntina preveu obrir una botiga a París. ElSalódelLlibreobre dillunslainscripció Mollerussa acollirà la 30a edició del certamen L’Aquelarre,exempleen unesjornadesaDeltebre El paer en cap cerverí exposa l’impacte de la festa REDACCIÓ. CERVERA El paer en cap i regidor d’Aque- larre de Cervera, Ramon Royes, va ser convidat a la Jornada Ex- portem Cultura, celebrada dis- sabtepassataDeltebre,perpre- sentar l’experiència de la festa de l’Aquelarre dins de l’apartat L’impacted’esdevenimentscultu- rals i festius de Catalunya. La jornada és un espai de re- flexióidebatdelaculturaalter- ritori. Va incloure dos taules d’experiènciesiundebat.Lapri- merava comptar amb la partici- pació de l’Aquelarre, la Fira del LlibreEbrenciLitterarumdeMó- ra d’Ebre, la Patum de Berga, la FestadelMercatalaPlaçad’Am- postailesFestesTradicionalsde l’ArròsdeDeltebre.Royesvaex- plicar que la col·laboració entre la Paeria i les entitats locals és clau per fer possible la festa. Mollerussapresentalamodad’aquestestiu Mollerussa Comercial va donar el tret de sortida a la campa- nyaprimavera-estiudissabteambunadesfiladaaladiscote- ca Big-Ben, que va comptar amb una setantena de models. SofosEnergiapatrocinaelClubCiclistaPuiggròs Sofos Energia renova l’acord de patrocini amb el Club Ciclis- ta Puiggròs fins al 2016, gràcies al qual la marca apareixerà al maillot del club com a patrocinador principal. PRODUCCIONS PORTA COM 360 AlumniUdL promouràla universitata secundària Conveni de col·laboració REDACCIÓ. LLEIDA L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Llei- da (Alumni UdL) divulgarà els avantatgesd’instruir-sealaUdL entre l’estudiantat i les associa- cions de mares i pares dels cen- tresd’ensenyamentpreuniversi- tari. És un dels punts del conve- ni de col·laboració que dimarts van firmar el rector de la UdL, Roberto Fernández, i el presi- dent d’Alumni UdL, Josep Maria Moragues;ambunavigènciaini- cial de 5 anys. L’entitat actuarà de forma coordinada amb els centresielServeid’Informaciói Atenció Universitària (SIAU), que ja realitzen aquest tipus de promoció.L’agrupaciód’exalum- nes també s’ha compromès a contribuir a la inserció laboral dels titulats amb activitats com ara cursos de formació, progra- mes de mentors i divulgació de borsesdetreball.Enaquestsen- tit, el rector els ha demanat que continuïn treballant en aquest tema “fonamental”. TORRONS VICENS REDACCIÓ. LLEIDA L’edifici modernista del Mercat delPlavaobrirdimartslesseves portesconvertitenuninnovador centre comercial de pop up sto- res o botigues efímeres on mar- ques de moda primer nivell ve- nen els seus estocs amb grans descomptes. L’alcalde de Llei- da,ÀngelRos,acompanyatdels responsables de jamSTORES, Jordi Ribaudí i Cristina Domè- nech, va assistir al primer dia d’obertura, va comptar amb nombrosos visitants que volien veure de primera mà l’atractivi- tat d’aquest nou concepte co- mercial. El Mercat del Pla, seguint el concepte de mercat tradicional, estarà obert de l’1 al 15 de cada mes de dilluns a dissabte, de 10 a 21h. Així, en cada període les pop up stores seran de marques Innovador concepte d’establiments Romandrà obert la primera quinzena de cada mes S’hi podrà comprar de dilluns a dissabte L’horari d’obertura serà de 10 del matí a les 9 del vespre “Eix vertebrador i catalitzador al barri” La Paeria posa en marxa un Pla de Dinamització del Centre Històric Ros:“ElMercatdelPla marcaràunabansiun desprésperalbarri” Obre portes el centre comercial de botigues efímeres diferents, de forma que serà un espai dinàmic i sempre nou. En aquest sentit, el paer en cap, Àngel Ros, va posar de re- lleu que “la dimensió comercial del nou Mercat del Pla marcarà un abans i un després al Centre Històric i, alhora, es convertirà en un eix vertebrador i cata- litzador del barri”. Així mateix, l’alcalde va destacar que, tot i que el mercat com a tal estarà obertlaprimeraquinzenadeca- da mes, la resta de dies des de la Paeria, a través de Turisme de Lleida, s’ha tancat una pro- gramació per als mesos d’abril i maig amb activitats i iniciatives quetambéajudaranaladinamit- zació del barri Paral·lelament, l’Ajuntament ha posat en marxa un Pla de Di- namització del Centre Històric per transformar el barri.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 12 años de esclavitud (+16) (català) (HD). 16.45, 19.05, 21.25 Agosto (+16) (HD). 16.35 La gran estafa americana (+16). 18.45, 21.15 La bella y la bestia (+7) (HD). 18.20 Non-Stop (+12) (HD). 16.25, 20.25, 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 The Informant (+16) (HD). 16.20, 18.25 La hermandad (+12) (HD). 20.30, 22.10 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) El lobo de Wall Street (+16). 16.15, 19.30, •23.00 Her (+12). 16.30, 19.15 La gran estafa americana (+16). 22.00 Una vida en tres días (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.35 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, •00.05 Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10, •00.20 Dallas Buyers Club (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.15 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 16.30, 19.15, 22.00, 00.30 Ocho apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20,20.20,22.20, •00.25 Philomena (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.25, 22.30, •00.30 Nebraska (apta). 16.10, 18.15 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) Enemy (+12). 15.00, 18.00, 19.30, 22.40 Joven y bonita (+16). 21.00 Los canallas (+16) (VOS). 16.20 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7). 16.30, 18.00, 19.30, 22.40 Guillaume y los chicos ¡a la mesa! (+7) (VOS). 15.00 La gran belleza (+12). 20.25 Byzantium (+12) (VOS). 16.45 2 francos, 40 pesetas (+7). 15.00, 18.45, 21.00, 22.40 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Kamikaze (+7). °11.50, °13.40,15.30, 17.20, 19.10,21.00, 22.50, •00.40 8 apellidos vascos (apta). °12.20, °14.10,16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 8 apellidos vascos (apta). °11.30,°13.20,15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °12.40, °14.30, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00, •23.50 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.40, °13.30, 15.20, 17.10, 19.00, 20.50, 22.40, •00.30 El Gran Hotel Budapest (+12). °12.30, °14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 21.40, •23.30 La lego película (+7). °12.15, °14.00, 15.45, 17.30 El lobo de Wall Street (+16). 19.20, 22.25 La bella y la bestia (+7) (HD). °12.00, °14.00, 16.00, 18.00 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.50,°13.50, 15.50, 17.45 Una vida en tres días (+12). 19.45, 21.45, •23.50 Lluvia de albóndigas 2 (apta).°11.45, °13.25, 15.05,16.50 Jack Ryan: operación sombra (+12). 8.45, 20.40, 22.35, •00.30 Capitán América: el soldado de invierno (3D). °12.00, °14.30, 17.00, 19.30, 22.00, •00.30 Capitán América: el soldado de invierno (+12). °11.30, °14.00, 16.30, 19.00, 21.30, •00.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12). °12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30, •00.00 Las aventuras de Peabody y Sherman (+12). °11.30, 17.05 Non Stop (+12) (HD). °13.15, 15.10, 18.50, 20.50, 22.45, •00.40 Monuments Men (+7). °12.00,°14.10, 16.20, 18.30 Alabama Monroe (+16). 20.30,22.30, •00.30 300: el origen de un imperio (+16). 20.05, 22.00,•00.00 300: el origen de un imperio (+16). °12.30,°14.30,16.35, 18.35, 20.35, 22.35, •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Agosto (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.20, 20.25; Dl. 22.15 El capitán América: el soldado de invierno (+12) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 16.00, 18.20, 20.40; Dl. 22.15 Alabama Monroe (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.10; 22.30; Dg. 16.00, 18.00, 20.10; Dl. 22.15 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Al encuentro de Mr. Banks (+7). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 20.15; Dl. 22.15 El mundo de los muñecos. Dg. 17.00 En tierra de nadie (5€). Dv. 22.30; Ds. 20.15; Dg. 20.15 The Exam (5€). Ds. 18.15, 22.30; Dg. 16.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. ¿Qué hacemos con Maisie? (+7). Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30 Sobran las palabras (+7). Ds. 22.15; Dg. 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Sobran las palabras (+7). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Robocop (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 Sobran las palabras (+7). Dv. 22.15 La gran estafa americana. Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 ¿Qué hacemos con Maisie? (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com Copito de nieve (apta). Dg. 17.00 Monuments Men (+7). Dg. 20.00 Cinemes Exposicions Contesinfantilsdelaguerra Claustre de l’hemeroteca. Biblioteca Pública de Lleida. Inauguració a les 19.00 hores Inauguració i visita guiada a càrrec de Sergi Freixes, propietari de les peces que s’exposen. L’exposició mostra la produció editorial infantil durant la guerracivilespanyolaicomaquestava passar a formar part de l’engranatge propagandísticdelmoment.Organitza: Fundació Antigues Caixes Catalanes- BBVA. Fins el 26 d’abril. Expobíblia Av. Blondel (davant l’IEI). Fins al 5 d’abril. Mostra itinerant organitzada per l’Es- glésia Cristiana Adventista, amb la col·laboraciódelaSociedadbíblica,que fa un recorregut històric per mitjà dels textos continguts en el llibre més llegit del món, la Bíblia. Elseterns Sala Marsà.Tàrrega. Fins al 6 d’abril. EljoveartistalleidatàToniCàrber,mos- tralapartmésvivadinslamort,utilitzant l’última de les seves tècniques artísti- ques,elscolorsdefusta,atravésd’una col·lecció d’obres de gran format que uneix pintura i poesia. Lamemòriarepresentada Biblioteca de Guissona. Fins al 14 d’abril ExposiciófotogràficadeTeresaLlordés sobreimatgesquesuposenunviatgeal passat,unhomenatgealamemòriadels safareigsdelpoble,elballdefestama- jor o els camps de la Segarra. Borlänsa Cafè del Teatre de l’Escorxador. Fins al 20 d’abril Mostra de l’artista Borlänsa, habitual enelmóndelcòmic itambéenelscon- cursos de pintura ràpida i seca. Retrobaments Sala Enart. Lleida. Fins al 16 de maig. Unadelesprimeressèriesdelfotògraf XaviGómez,onapartird’unapaletade colorgairebétricromática,aconsegueix l’unió diversos elements gràfics. Tornaral’essencial Centre la Panera. Lleida. Fins al 17 de maig. Mostra col·lectiva que analitza els vin- cles i acords entre allò social i allò na- tural. Conferències Xerrada sobre voluntariat La Palma. Centre de Recursos Ju venils. A les 12.00 hores Xerradaperajovesde18a30anysper conèixer el treball del Servei Voluntari Europeuquepermetalsjovesferdevo- luntaris a un altre país col·laborant en projectes solidaris. Wurkro, la ciutat dels orfes Casa de la cultura. Les Borges Blanques. A les 16.00 hores Xerradasobrecooperacióacàrrecd’Àn- gelPujol,presidentdelCentred’Inicia- tives Solidàries Àngel Olaran. Potenciació i creixement dels treballadors i empresaris Sala d’actes de la Cambra de Lleida. de les 16.30 a les 19.00 hores L’enginyerindustrialFélixTobalinaPons, parlarà sobre com estimular les perso- nespersercapaçosd’autodirigir-se,li- deraridelegar.Gratuït,prèviainscripció. Claus per parlar amb els fills Sala d’actes de la Diputació de Lleida. A les 19.00 hores AcàrrecdeCarlosGoñiiPilarGuembe, autorsdediferentsllibressobreeduca- ciócomEducarsensecastigar oApren- dre dels fills. Clourà l’acte la coral del col·legi Arabell amb la cançó Quan tot s’enlaira. Quan deixem de respirar: roncar, apnea i salut CaixaForum. A les 19.00 hores EldoctorFerranBarbéIlla,capdelser- veidePneumologiadel’HUAV,profes- sordelaUniversitatdeLleidaiinvesti- gadordelGrupdePatologiaRespiratò- ria,IRBLleida,parlaràsobreunproblema desalutquesenseserunamalaltia,afec- taun50%delapoblacióadultad’amb- dósgèneresiquepotderivarenmalal- tia quan s’acompanya de pauses de la respiració,l’apnea.Laxerradas’emmar- ca en el cicle Desxifrant l’origen de les malalties. La meva empresa es dedica a fer moure trens CEI Borges Blanques. De les 19.00 a les 21.00 hores 3a sessió del seminari sobre creació d’empreses innovadores on avui Ger- man Rosell, soci consultor de Soluttio parlaràsobreclientsilesestratègiaem- presarials. L’equilibri a través de l’alimentació Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. A les 19.30 hores A càrrec d’Olga Cuevas, llicenciada en Ciències Químiques. La xerrada s’em- marca en el cicle Salud-Malaltia. Fem fills lectors Biblioteca de Mollerussa. A les 20.00 hores GlòriaDurban,del’AssociaciódeMes- tres Rosa Sensant parlarà de com aju- daralsinfantsijovesatreballarambla informació en el context digital. Hoy también es Viernes Santo Centre Gallec de Lleida (c/ Joc de la Bola, 29). A les 20.00 hores Conferènciamagistralacàrrecdelrec- tor de la parròquia de la Merçè de Llei- da, pare Joaquim Millan, emmarcada dins les Xerrades Quaresmals de Set- manaSanta,organitzadesperlaFede- ració de Cases i Centres Regionals de Lleida. Dijous emprenedors Incubadora d’Empreses de Bell-lloc Inscripcions: www.ida.cat Jornades gratuïtes d’emprenedoria adreçadesaqualsevolpersonainteres- sadaenelsectorempresarialil’empre- nedoria, que vulgui millorar o tirar en- davantunaempresaonegoci.Aquesta segona sessió tractarà sobre Algunes erradesquetotemprenedorhauriad’evi- tar, a càrrec de José Alonso, professor de la Universitat de Lleida. Tallers i cursos Coaching per a persones emprenedores Parc científic de Gardeny. Lleida. A les 11.00 hores. Cursadreçatapersonesemprenedores, empresesjoves,autònomsiprofessio- nals, per tal de descobrir les habilitats, actituds i valors i prendre consciència delpotencialemprenedor.Elcurssece- lebra els dies 1, 3 8 d’abril. Converses en català Ateneu Popular de Ponent.Tots els dimarts, dimecres i dijous. A les 15.30 hores Activitatlliureigratuïta,dirigidaacata- lanoparlants, impartida per voluntaris ivoluntàries de l’Ateneu. Cal inscripció tant d’aprenents com devoluntaris. Teatre 29a Trobada de Teatre de Secundària Teatre Municipal de Balaguer. Dijous i divendres. Entre les 11.30 i les 17.30 h. Centvintalumnesi16professorsdese- cundàriadetotCatalunyaparticipenen la trobada de Teatre de Secundària a Balaguer, en una iniciativa que pretén fomentar el teatre com activitat extra- escolar. Els tallers monogràfics relaci- onats amb tècniques i especialitats te- atrals es faran avui dijous, de 17.45 a 19.45h,al’exteriordelteatre,parcdela Transsegre i escola Àngel Guimerà. ULTRAinnocència Teatre de l’Escorxador. Sala 2. A les 21.00 hores. Preu: 8/10€ La companyia Los Corderos presenta l’anomenatteatrefísicextremacompa- nyat de dansa, on l’acció pren el prota- gonismesobreeltext....Loscuerpospe- san, la respiración no se disimula... Cinema Fira Tàrrega: Pre/Para Week Local Social de l’Ateneu.Tàrrega. A les 20.00 hores La setmana d’activitats relacionades ambladifusiódelesartsdecarrer,dins labrancaformativadeFiraTàrrega,ofe- reix la projecció de dos documentals, Tàrrega món paral·lel i Exit through the gift shop. Gratuït. Llibres Hora del conte Biblioteca Municipal de Pardinyes. A les 17.30 hores Uns contacontes explicaran històries fantàstiques als infants de 3 a 6 anys. Ocellari il·lustrat de La Seu Sala d’exposicions La Cuina. Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell. A les 20.00 hores ElcicleculturalPrimaveradelesLletres, dedicat al món del llibre i de la cultura, presenta el seu tercer llibre, Ocellari il·lustrat de la Seu, obra d’alumnes de l’EscolaMunicipald’ArtdelaSeud’Ur- gell. Grup de lectura virtual Accés des de la plataforma virtual ReadGroups. http://www.readgroups.com/gencat/clubs/20 Grupdelecturalvirtualdenovel·lacon- temporània entorn l’obra 84, Charing CrossRoad,d’HeleneHanff.Calinscrip- cióprèviaatravèsdelcorreuelectrònic de la biblioteca. Concursos Humor gràfic caragoler Informació a www.aplec.org La Fecoll convoca la setena edició del concurs, que atorga un premi de 1.007 euros.Elterminidepresentacióésl’11 d’abril. Bucs Micro Obert Informació a www.bucs.cat Iniciativaquepretènoferirunescenari a aquells joves que ho hagin tingut l’oportunitatd’actuarmusicalmentda- vant el públic. La inscripció s’ha de fer personalment abans del 15 d’abril. Premis IEI 2014 La Diputació ja té definides les bases delspremisIEI2014,enlamodalitatLes Talúries (premi de teatre o guió d’es- pectacleteatral,premideprosaidepo- esia), així com premi de fotografiaTon Sirera i premi de divulgació científica HumbertTorres,dotatsamb5.000eu- ros.Elsoriginalsespodenpresentarfins al27dejunyde2014.Elspremiseslliu- raran el 18 de setembre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL 28 DE MARÇ AL3 D’ABRIL- CIRCUITURGELLENC DEL28 AL31 DE MARÇ. - (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 14 OCI Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 2 3 Sudoku Comença un mes en el qual les teves energiesesrenoveniapareixlatevami- llorfaceta,laméssocialienlaqualpots desenvolupar-teambmoltentusiasme. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Algúetfelicitaperuntreballounages- tió, ja que has sabut intervenir o nego- ciaradequadamentiaixòenalteixelteu ego.Tindràs ganes de celebrar-ho. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Potserqueavuinoetquedialtreremei que callar un comentari per no quedar malament amb un company o amb un cap.Vés amb compte. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Novaambtuserarrogant,aixíqueavui noetconvéjugarambaixò,jaquealgú que et coneix poc s’enduria una mala impressió de tu. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Segueixesmoltpendentd’unfillod’un familiarquetéproblemesd’alguntipus, però no has d’involucrar-t’hi tant. Ells han de prendre les decisions. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Avui no serà un dia especialment asfi- xiantnienelqualaniràsdebòlit.Acon- seguir fer-ho tot amb força tranquil·li- tat i a més trobaràs temps per a l’oci. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Hi ha oposicions quevenceràs i al final els teus propòsits per avui es compli- ran.Latevacapacitatdeconvènceres- tarà en alça, així que aprofita-ho. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Has de construir ponts per reestablir una amistat que s’ha ressentit per ser tossut. No et serà difícil, en el fons t’aprecia molt i sabrà perdonar-te. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Tindràsavuiganesdebaralla,delluita, deseguirendavantinoetdeixaràspor- tar per les persones que veuen el got mig buit. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Not’agradarancertesinjustíciesdeles quals avui ets més conscient que mai i potseretplantegissipotsferalgunaco- sa per canviar-les. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Hi ha algunviatge que s’aproxima, en- cara has d’organitzar bé els teus as- sumptes familiars i això et costarà un esforç econòmic. Calcula-ho tot bé. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER A pesar que de vegades et costi, no et queda més remei que aprendre alguna cosanova,jasiguitecnologiaounaltre coneixement que no t’interessa. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.869 Solucions n. 1.868 3 4 1 6 2 4 5 7 8 2 3 1 1 7 8 5 3 7 8 9 1 9 5 6 5 7 2 1 9 2 3 1 4 6 5 7 8 8 6 5 2 7 3 1 4 9 1 4 7 5 9 8 3 6 2 7 8 1 3 6 4 2 9 5 3 9 4 7 5 2 6 8 1 2 5 6 9 8 1 7 3 4 4 1 2 8 3 9 6 5 7 5 3 6 4 2 7 9 1 8 8 7 9 6 1 5 4 2 3 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS GAVIOTA:AMA. Sado total, anal, testicu- lar, copro, lluvia dorada, inglesa.Tel. 691 144651. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 19. ALQUILERES FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. VILANOVASEGRIÀ,Piso60m2.2h,Amue- blado.Noanimales.250€/mes+2fianza. Tel.689119499. 20. TRASPASOS PUB300M2.ZonaAlta.Enplerendiment. Perjubilació.Tel.696146474. TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. OPORTUNITAT INVERSOR: Les Borges Blanques.NauPolígonIndustrialLesVer- dunes (sortida Autopista) Parcel•la 6.647m2. Nau 3.307m2 (105m façana 5 portes d’accés. Preu interessant. Finques BorgesTel.670537829. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. FINCA A les Borges de 17000 m2 plana i amb possibilitat de reg. Preu 9.000 e. In- formació i visites Tel. 636 189 656 Fin- quesCor. INVERSORSBLOCDE8PISOS+baixos+ magatzem de 80 m2 al nucli àntic de llei- da70.000 euros. Informació i visites (fin- quesCor)Tel.636189656. CASA A Lleida, REBAIXADA, zona plaça europa,200m2desolar,uns400m2cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada en zona molt tranquil•la, amb cabana de pedra en perfecte estat (terra enrajolat i teulada nova). Rebaixada preu 22.000 € Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. CABANADEVOLTAENVENDA,enperfec- te estat a les Borges Blanquess amb més de 4 hectàrees d’oliveres i terra campa (sembrat).TerrenyregableambelfuturSe- garraGarrigues.Preu30.000eurosInfor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. FINCADEREGADIUd’unahectàreaapocs metresdeBorges,zonadepuradora,total- ment plana i sembrada. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656. 25. VENTAS VENDO MOTOAZADA. Gasolina.Tel. 679 112340. AVD.GARRIGUES/DoctoraCastells.Piso 97 m2, 4 habitaciones, todo exterior. No agencias.Tel.669447956-639719845.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 3 D’ABRIL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. AmbCarles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. Avui és un dia crucial per a en Narcís a la Fonda. La Marta no vol ser injusta, però no el suporta. 16.35 Divendres. 18.50 Els misteris d’en Murdoch. 19.40 Espai Terra. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Amb ulls de nen. 22.30 Polònia. 23.10 Els visitants. 23.57 Lost girl 00.40 Doctor Who. 02.10 Waterloo Road. 09.00 Mic. 09.55 El Clifford cadell. 10.49 EspieZ! Nova generació. 11.35 Sabrina. 12.02 WordGirl. 12.31 Bugs Bunny. 13.02 Sailormoon. 13.51 Shin Chan. 14.40 Bugs Bunny. 15.05 Bola de drac Z. 16.15 One piece. 16.40 El llibre de la selva. 17.02 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 L’Spirou petit. 18.18 Geronimo Stilton. 18.45 Els pingüins de Madagascar. 19.30 Info K. 19.47 La casa d’Anubis. 20.14 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Cinema 3. 22.35 Sala 33. Chico & Rita. 00.37 Extres. 00.44 Estrelles de la gran pantalla. 01.29 Gitanos catalans. 08.00 8 de 8. 08.30 Catalunya blues. 09.00 Televenda. 11.00 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Perry Mason. El cas de l’estrella assassina.Un jugador d’hoquei professional és acusat d’assassinar el propietari del seu exequip. 18.35 Pitlane. Programa de motor. 19.00 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. Presó sense llei. 2000. EUA. Dir: John Luessenhop. Int: Richard T. Jones, Gabriel Casseus. 00.30 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. Les llums de Faió (2a part); Vida, naturalesa i càbala; L’enigmàtic santet de Poble Nou; La Clau de la vida. 07.59 La cançó del Banyetes. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya. 13.00 Sector primari (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa (red). 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Central de neu. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El Temps. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al Dia - L’entrevista. 21:30 Al Dia Notícies. 22:00 Lleida al Dia - La Tertúlia. 23:00 El Punt al Dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i SergioSauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. L’objectiu del programa és ajudar els espectadors i convertir-se en una xarxa social de cooperació. 18.45 España en directo. Magazín informativo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Cuéntame cómo pasó. Malas noticias. 23.45 Ochentéame otra vez. Cuando el arte hizo pop. 00.30 El debate de La 1. Presentat per Oriol Nolis. 02.00 La noche en 24h. 04.00 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 España en comunidad. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. El canal de Kazinga, paraíso de los hipopótamos. 11.50 Para todos La 2. 13.30 Don Matteo. 14.40 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.55 Docufilia. 18.45 Vespre a La 2. Inclou L’Informatiu. 20.15 Don Matteo. 21.00 Docufilia. 23.50 En portada. El diablo anduvo suelto. 00.35 La 2 Noticias. 01.05 Días de cine. 02.05 Conciertos de Radio-3. 03.30 TVE es música. 06:25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.00 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 20.55 Previo UEFA Europa League. 21.05 UEFA Europa League. Porto-Sevilla. 23.00 Intelligence. Estreno. Piloto; Rojo X; El regreso de Mei Chen. 01.25 Supervivientes 2014. Resumen diario. 02.10 Premier casino. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. Amb María José Sáez i Esther Vaquero. 08.55 Espejo público. Presentat per Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón. Amb Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Cine. Next. 2007. EUA. Dir: Lee Tamahori. 00.30 Cine. El último hombre. 1996. Dir: Walter Hill. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Investigadores forenses. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. Espai d’informació esportiva. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 3ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. 22.30 El jefe infiltrado. 23.30 El jefe. 00.15 En el aire. 01.45 Ganing. TV. 02.15 Minutos musicales. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Los cazadores de mitos. Enterrado vivo. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño y Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. El chico de las manos de oro. 16.45 Castle. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 20.30 Deportes cuatro Noche. Presentat per Jesús Gallego. 21.30 Mi madre cocina mejor que la tuya. 22.30 Un príncipe para Laura. Estreno. ¿Príncipes o ranas? 00.45 Dreamland. Confianza; Una historia real. 02.50 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 03/04/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Ricard, Àgape, Benigna, Engràcia, Evagri, Fara, Gandulf, Pancraç, Romà, Sixte PUBLICITAT Parquímetres:el mòbildeixarastre Des de dimarts es pot pa- gar el parquímetre de la zona blava mitjançant el mòbil. Molt pràctic, però algú ja ha advertit que qui novulgui que se sàpigui on era a tal hora de tal dia millor que pagui amb mo- nedes, com sempre, per- què aquests artefactes sempre deixen rastre. Re- cordeu l’acudit queva fer furor quan els mòbils eren novetat, de l’home que contestava una trucada de la dona des d’un lloc dis- cretament recomanable. Apunt Mercolleida: Dimartsvam fer servir la paraula ‘broker’ per definir el paper que s’atribuïa a Mercolleida davant la bor- sa de Chicago. Era nostra, la paraula, no de la Paeria. TWITTER @jaumeclotet «És francès qui viu i treballa a França,iespecialmentsin’éspri- mer ministre. #WakeUp» @RMarsinyach «Ser temuts pel que represen- ten.El dia 8 al Congres hi han d’anar amb l’orgull d tenir 1po- ble darrera.» FACEBOOK Postureig de Lleida «El Barça no podrà fitxar en dos anys. Com si tu no pugues- sosplantar,asporgarniansofa- tar en dos anys... Mosenguard de que això passo! :(» AssembleaNacionalCatalana «Atenció!Mésde330.000per- sones ja s’han buscat a la #Gi- gafoto de la #ViaCatalana. En menysde24horesjas’handes- carregat més de 350GB de fo- tografies! Moltes gràcies a tots i,uncopmés,enhorabonaatots els que ho heu fet possible!» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA EDUARDO TORRES-DULCE Elfiscalgeneraldel’Estatnose n’amaga de fer política com a corretja de transmissió del Go- verndelPPal’horad’amenaçar el president de la Generalitat. PUNT I A PART LLUÍS PAGÈS El principal editor català fora de Barcelona ha estat recone- gut per la Generalitat amb la CreudeSantJordi,unhomenat- ge sense cap dubte merescut. La unió fa la força. Sou collonuts no canvieu mai LA FOTOTECA Tots som un equip. Ser del Baix Segrià és el millor que hi ha Enhorabona pel campionat i per practicar amb excel·lència el JOC NET

×