14. ICV sastanak Srbija, Jovana Kondić, IDEA

383
-1

Published on

Jovana Kondić, direktor controllinga, IDEA

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
383
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14. ICV sastanak Srbija, Jovana Kondić, IDEA

 1. 1. „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“
 2. 2. 1. Agrokor koncern 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Agrokor koncern je najuspešnija kompanija za proizvodnju hrane, pida i pružanje usluga u sektoru maloprodaje u Adria regionu i jedna od vodedih kompanija u svojoj branši u centralnoj i istočnoj Evropi. 40.000 ZAPOSLENIH 4 mlrd. EUR PRIHOD 1.000 PRODAVNICA 700.000 KUPACA SVAKI DAN 35 ZEMALJA 33 GODINA U BIZNISU
 3. 3. 1. IDEA kao deo Agrokor koncerna 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Maloprodajni i veleprodajni lanci Proizvodnja mesa i poljoprivreda Voda i pida Sladoledi i smrznuti program Ulja i margarini BiH Vina i Vinarije BiH
 4. 4. 1. Jaka regionalna pozicija 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Hrvatska Srbija Bosna i Hercegovina
 5. 5. 1. Istorijat kompanije IDEA 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. • Od 1992. IDEA je prisutna na tržištu Srbije kao veleprodaja; • 2005. IDEA ulazi u sastav Agrokor koncerna; • 24. XI 2005. otvorena je prva IDEA prodavnica u Beogradu; • 17. III 2006. otvorena je prva IDEA prodavnica Super formata; • 26. IX 2006. otvoren je prvi IDEA Extra tržni centar sa najvedim hipermarketom; • II 2008. otvoren je drugi veleprodajni centar u Beogradu površine 10.000 m²; • 2010. IDEA doživljava svoju najvedu ekspanziju i do kraja godine otvoreno je 40 novih prodavnica širom Srbije; • 2013. IDEA ima 180 maloprodajnih objekata i 10 veleprodajnih centara.
 6. 6. 1. IDEA nakon 20 godina uspešnog poslovanja 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. 4.500 zaposlenih 10 veleprodajnih centara 180 prodavnica širom Srbije 170.000 kupaca dnevno Više od 5.500 velpro kupaca Preko 130 kamiona SKY TRECKDistributivni centar za voće i povrće od preko 6.000 m2 Velpro online prodavnica online prodavnica
 7. 7. 2. Moj CV 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. • Jovana Kondid • 24.01.1982. • jovana.kondic@icloud.com • 2012. • IDEA d.o.o. • Direktor finansijskog kontrolinga • 2007. - 2012. • Baker Tilly WB Revizija d.o.o. • Audit supervisor • 2001. - 2006. • Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu • Smer: Menadžment (modul – Finansije i bankarstvo)
 8. 8. 3. Organizaciona struktura Sektora finansija 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Sektor finansija Sl. fin. operative Odeljenje platnog prometa Odeljenje.dev. poslovanja Sl. računovodstva Odeljenje gl. knjige Odeljenje likvidature Odeljenje knjigovodstva Odeljenje salda konta Sl.fin. kontrolinga C3, a često podsedamo na C2 !  C1 Finansije Prodaja Nabavka C2 C3
 9. 9. 3. Organizaciona struktura finansijskog kontrolinga 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Jovana Kondid Direktor Službe Marko Agatonovid Aleksandra Dangubid Maja Đukid Ivan Tutid Jelena Vrejid Veleprodaja i Logistika Maloprodaja Sektori
 10. 10. 3. Koncept “Business partnera“ 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Pružanje neophodnih informacija za pripremu procesa planiranja Koordinacija procesa planiranja po svim segmentima business-a Izrada i prezentovanje plana poslovanja Izrada izveštaja i analiza rezultata poslovanja Identifikovanje mogudnosti i davanje predloga za unapređenje poslovanja Učešde u sprovođenju korektivnih akcija business-a Business partner Maloprodaja SektoriLogistika Veleprodaja
 11. 11. 3. Ključne faze u procesu planiranja controllinga 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. PLAN PROMETA PLAN TROŠKOVA PLAN POSLOVANJA MATRICA ODGOVORNOSTI Septembar Oktobar Novembar-Decembar • Ključni ciljevi sektora Tradinga • Operativni planovi Sektora Tradinga, Maloprodaje, Veleprodaje i Marketinga • Ključni ciljevi svih ostalih sektora koji će podržati ostvarenje Operativnih planova sektora MP i VP • Plan potrebnih pripadajućih resursa u obliku Plana troškova • Umreženje operativnih planova i troškova, po organizacionim jedinicama sa ciljem kontinuirane evaluacije i monitoringa u 2014. godini Revizija i Odobrenje Revizija i Odobrenje Revizija i Odobrenje Novembar • Izrada nacrta P&L-a i eventualne korektivne mere • Usvajanje konačnog Plana poslovanja „Plan je ništa, planiranje je sve!“
 12. 12. 3. Godišnji plan aktivnosti controllinga 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Novembar '13.: Plan 2014. Maj'14.: Procena Septembar '14.: Procena Novembar '14.: Plan 2015.Rebalans plana (usklađenje prometa, prihoda i troškova s realizacijom I tercijala) Definisanje ključnih ciljeva i usvajanje Poslovnog plana Revizija ostvarenja u poslovanju i procena završetka godine s ciljem postavljanja baze za novi Poslovni plan 2015.
 13. 13. 3. Poslovni proces SAP controlling (CO) modula 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. • CO1 - Definisanje organizacione strukture i matični podaci • CO2 – Planiranje • CO3 – Pradenje ostvarenja i poređenje sa planom • CO4 – Zatvaranje i analiza posmatranog razdoblja • CO5 – Izveštavanje (SAP izveštaji i alati za izradu izveštaja). Izveštavanje: • Mesečno • Automatizovano • U potpunosti povezano sa FI modulom • Razvijeno 50 CO izveštaja Komponente CO modula: • Računovodstvo troškovnih elemenata • Računovodstvo mesta troška • Računovodstvo internih naloga • Računovodstvo profitnih centara
 14. 14. 3. Organizaciona struktura i matični podaci 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Šifra poduzeća IDEA d.o.o. 0301 Standardna hijerarhija mjesta troška MT03 Standardna hijerarhija profitnih centara PC03 Područje kontrolinga IDEA d.o.o. PK03 480 šifara MT 450 šifara PC Šifra poduzeća Agrokor d.d.
 15. 15. Primer controlling izveštaja IDEA 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. 3. *Napomena: Ista forma izveštaja se koristi za poređenje sa prethodnom godinom, kako za period tako i za kumulativ. 2014 PLAN ODST. % 2014 PLAN ODST. % 2014 PLAN ODST. % 2014 PLAN ODST. % 2014 PLAN ODST. % PROMET PRIHODI OD PRODAJE ROBE TROŠKOVI PRODANE ROBE RAZLIKA U CIJENI Postotak RuC-a OSTALI PRIHODI UKUPNI NETO PRIHODI TROŠKOVI UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL POTROŠENA ENERGIJA OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠT. ODJEDE PRIJEVOZNE I PTT USLUGE USLUGE ODRŽAVANJA ZAKUPNINA TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE OSTALE USLUGE AMORTIZACIJA NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA NEPROIZVODNE USLUGE TROŠKOVI REPREZENTACIJE PREMIJE OSIGURANJA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST POREZI NEZAVISNI OD REZULTATA DOPRINOSI NEZAVISNI OD REZULTATA ČLANARINE BANKARSKE USLUGE MATERIJALNA PRAVA RADNIKA OSTALI TROŠKOVI TROŠKOVI REZERVIRANJA OTPIS I IV NENAPLADENIH POTRAŽ. BRUTO PLADE I DOPRINOSI UKUPNO TROŠKOVI OSTALI RASHODI OPERATIVNA DOBIT ILI GUBITAK PROFITNA MARŽA (na Prihod) Financijski prihodi Financijski rashodi DOBIT ILI GUBITAK PRIJE POREZA Raspodela troškova logističkih operacija Raspodjela ostalih prihoda Tradinga Prosj. broj radnika EBIT EBITDA II VELEPRODAJA MALOPRODAJA SEKTORI LOGISTIKA UKUPNO
 16. 16. Primer controlling izveštaja MP 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. 3. . *U pregledu nisu navedeni svi MP objekti. IDEA trenutno ima preko 180 objekata i za svaki objekat se prati P&L. IDEA d.o.o. Sektor finansija / Služba finansijskog kontrolinga Rezultat poslovanja MALOPRODAJE za razdoblje od 01.01.2014. do 31.01.2014. ŠIFRAOBJEKTA KVADRATURA NAZIV PROMET PRIHODIOD PRODAJEROBE TROŠKOVI PRODANEROBE RAZLIKAUCIJENI PostotakRuC-a (naprihod) OSTALIPRIHODI UKUPNINETO PRIHODI UKUPNO TROŠKOVI OPERATIVNADOBIT ILIGUBITAK PROFITNAMARŢA (naprihod) EBITDA %EBITDAMARŢA(na prihod) EBITDAR %EBITDARMARŢA (naprihod) PROSEČANBROJ ZAPOSLENIH PROMETPOM2 PROMETPO ZAPOSLENOM 1000301 171 IDEA KRALJA PETRA 1000307 139 IDEA P. VARNAVE 1000308 80 IDEA SVETOGORSKA 1000314 115 IDEA PROTE MATEJE 1000318 117 IDEA GOLSVORTIJEVA MALE PRODAVNICE 1000171 658 IDEA MAXIMA 1000261 567 IDEA ZVEZDARA 1000262 673 IDEA ČUKARICA 1000272 521 IDEA ĐERAM 1000297 913 IDEA JUŽNI BULEVAR MAXI PRODAVNICE 1000102 1902 IMMOCENTAR 1000139 2855 IDEA BEŽANIJSKA KOSA 1000159 2353 IDEA UŠDE 1000237 2341 IDEA BORČA 1000257 1509 IDEA BLOK 62 SUPER PRODAVNICE 1000111 5837 IDEA EXTRA HIPER PRODAVNICE Regija Beograd Regija Vojvodina Regija Jug MP Ukupno
 17. 17. Ključni KPI-jeve MP objekata 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. 3. 10.9% 11.5% 13.4% 7.5% 4.9% 11.1% Format: M ALI 10 Zakup: TRESKAM EBEL TRGOVINA BEOGRAD Knjaza Miloša 50 Regija: JUG 1 Prosečna cena zakupa (€) / m2: 3.2 pon-sub 7:00-21:30 ned 8:00-15:00 VPP: SLOBODAN JOVIĆ Udeo zakupa / promet: 1.1% 019/737-797 e-mail: mp225@idea.rs Poslovođa: Igor Božinović Cenovnik: 0 I II III IV V VI I-VI Promet - Plan 9,553 8,703 9,017 10,090 8,923 9,508 121,112 Promet - Realizacija 10,592 9,702 10,223 10,852 9,364 10,567 85,569 Promet po zaposlenom - Plan 1,033 775 940 1,100 970 1,039 1,081 Promet po zap. - Realizacija 1,144 1,011 975 1,075 936 1,057 1,078 Promet po m2 - Plan 46.15 42.04 43.56 48.75 43.11 45.93 48.76 Promet po m2 - Realizacija 51.17 46.87 49.39 52.42 45.24 51.05 51.67 Zalihe 9,283 9,080 9,011 9,329 8,782 8,736 8,913 Koeficijent obrta zaliha - Plan 1.13 1.10 1.10 1.10 1.10 1.12 1.16 Koef. obrta zaliha - Realizacija 1.14 1.07 1.13 1.16 1.07 1.21 1.20 Operativna marţa - Plan 14.79% 15.12% 14.68% 14.05% 14.59% 15.18% 15.08% Operativna marţa - Realizacija 13.78% 13.34% 14.20% 13.68% 14.32% 14.49% 13.97% Op. trošak / promet - Plan 9.32% 9.46% 9.66% 8.56% 9.72% 10.13% 8.57% Op. trošak / promet - Realizacija 7.94% 8.94% 7.23% 7.15% 8.21% 7.98% 7.34% Profitna marţa - Plan 3.47% 2.89% 2.44% 3.35% 3.03% 3.23% 4.38% Profitna marţa - Realizacija 3.29% 1.71% 4.38% 4.36% 3.40% 4.37% 4.23% Manjak/višak na popisu -1.17% -2.26% -0.21% 0.29% -0.08% 0.28% -0.38% Otpis rastura i loma 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% -0.09% 0.00% -0.03% Otpis robe (prot. rok...) 0.00% -0.16% 0.00% -0.10% -0.20% 0.00% -0.07% Shrinkage - Delikates sveţe -11.60% -3.07% -3.24% -0.56% -1.36% -1.49% -2.62% Shrinkage - ViP sveţe -2.89% -3.06% -3.79% -3.56% -5.80% -4.82% -4.55% Shrinkage - Ostalo Sveţe -1.73% -0.32% 0.62% -0.12% -0.24% 0.50% -0.33% Shrinkage - Ukupno -1.34% -2.59% -0.51% -0.10% -0.76% -0.03% -0.76% Broj kupaca 24,438 23,844 25,194 24,863 21,877 23,090 192,909 Prosečan dnevni broj kupaca 843 883 813 888 781 770 821 Iznos računa (košarica rsd) 433 407 406 436 428 458 444 Potrošnja mat. / promet 0.45% 0.46% 0.44% 0.49% 0.50% 0.47% 0.47% Mystery shopper 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Operativna spremnost 93% 95% 97% 96% 96% 96% 96% Op. spremnost (kontroling) 0% 0% 0% 0% 97% 0% 97% 29 27 31 28 28 30 235 2013 Šifra objekta 225 2013(%odprometa) KNJAŢEVAC 7.9% 8.9% 7.2% 7.2% 8.2% 8.0% 9.3% 9.5% 9.7% 8.6% 9.7% 10.1% I II III IV V VI Op. trošak/promet Realizacija Op. Trošak/promet Plan 3.5% 2.9% 2.4% 3.4% 3.0% 3.2% 3.3% 1.7% 4.4% 4.4% 3.4% 4.4% I II III IV V VI Profitna marža Plan Profitna marža Realizacija I II III IV V VI Promet Plan Promet Realizacija
 18. 18. 3. IT okruženje u IDEA-i 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014.
 19. 19. 14.ICV sastanak „Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji?“, NBS Mart 2014. Hvala na pažnji!

×