Iii. stat a trh ve vd
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Iii. stat a trh ve vd

on

 • 801 views

 

Statistics

Views

Total Views
801
Views on SlideShare
801
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Iii. stat a trh ve vd Presentation Transcript

 • 1. Stát a trh ve VDPhDr. Bohumír Fialafiala.bohumir@ujak.cz
 • 2. Upozornění Tato prezentace je podkladovým materiálem k přednáškám. Nenahrazuje v žádném případě studium předepsané literatury. Neprošla formální, jazykovou ani grafickou úpravou.
 • 3. Funkce státu ve VD (dle Palána) Funkce systémotvorná (legislativa, definování práv, povinností…) Funkce koordinační, iniciační (informační systém, profesní sdružování, spolupráce se sociálními partnery Funkce analytická Funkce metodologická Funkce definování kritérií a obecná garance kvality Funkce informační a propagační (motivační) Funkce kontrolní a hodnotící PhDr. Bohumír Fiala
 • 4. Právo na vzděláníVšeobecná deklarace lidských práv schválená Rezolucí Valného shromáždění OSN 217 (II.) z 10. prosince 1948 čl. 26:Charta základních sociálních právschválená ve Štrasburku 8.-9. 12. 1989 mezi základní lidská práva zahrnuje i právo na vzdělání. PhDr. Bohumír Fiala
 • 5. Právo na vzdělání V ČR bylo právo na vzdělání uzákoněno čs. ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. – Listina základních práv a svobod. Ústava z roku 1992 prohlásila Listinu za součást ústavního pořádku ČR. PhDr. Bohumír Fiala
 • 6. Některé právní normy  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  Zákon 179/2006 Sb., Zákon o uznávání výsledků dalšího dělávání  Vyhl. č. 208/2007 Sb. O podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání  Vyhláška 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (nahradila Vyhl. č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace…) PhDr. Bohumír Fiala
 • 7. Některé právní normy  Zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků (Hlava IV – Vzdělávání úředníků)  Vyhl. 505/2006 Sb., - vzdělávání prac. v soc. službách  Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta + vyhl. č. 185/2009 Sb poslední novela od 1.1.2011  Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotních povolání… (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) – novela 105/2011 Sb PhDr. Bohumír Fiala
 • 8. Některé právní normy Zákon č. 524/2004 Sb. O pedagogických pracovnících  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků PhDr. Bohumír Fiala
 • 9. Některé právní normy Pracovně právní úprava péče o kvalifikaci – odborný rozvoj zaměstnanců je řešena zákoníkem práce (hlava II, §227 až 235) Dále existuje řada dalších norem, které stanovují povinnost vzdělávání nebo z nich tato povinnost vyplývá PhDr. Bohumír Fiala