II. VD v 21. stoleti, specifika CR

857 views
741 views

Published on

Prezentace k druhému tématu předmětu Organizace a řízení VD.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://www.pritomnost.cz/2010/05/teorie-nevzdelanosti-a-krize-humanitnich-ved/
 • II. VD v 21. stoleti, specifika CR

  1. 1. VD v 21. století, specifika ČR PhDr. Bohumír Fiala [email_address]
  2. 2. Upozornění <ul><li>Tato prezentace je podkladovým materiálem k přednáškám. Nenahrazuje v žádném případě studium předepsané literatury. Neprošla formální, jazykovou ani grafickou úpravou. </li></ul>
  3. 3. Východiska současného DPV <ul><li>Současná doba – doba chaosu, turbulence a diskontinuity </li></ul><ul><li>Sjednocujícím kriteriem všech trendů i problémů je rychlost změn. </li></ul><ul><li>Na tyto změny musí reagovat oblast vzdělávání dospělých – andragogiky. Její těžiště se přesouvá především do podnikové sféry, i když význam celoživotního vzdělávání musí stát i obecně v čele zájmu společenského a politického. </li></ul>
  4. 4. Východiska dalšího vzdělávání v 21.století <ul><li>nová společenská realita – informační a znalostní společnost </li></ul><ul><li>změny na trhu práce </li></ul><ul><li>druhá vzdělávací šance </li></ul><ul><li>zaměstnatelnost </li></ul><ul><li>individualizace </li></ul><ul><li>partnerský princip </li></ul><ul><li>aktivita na straně dospělého jedince </li></ul><ul><li>možnost vlastní seberealizace, a osobnostního rozvoje </li></ul>
  5. 5. Změny na trhu práce <ul><li>pokles pracnosti v průmyslových odvětvích – klesající zájem o pracovní sílu </li></ul><ul><li>zvyšující se počet zaměstnanců malých a středních firem, které hledají kvalifikovanou sílu na trhu, obtížněji však jsou schopny naplnit požadavky systematického vzdělávání </li></ul><ul><li>požadavek na flexibilnější pracovní sílu </li></ul><ul><li>nezaměstnanost jako běžná součást života společnosti </li></ul>
  6. 6. Změny na trhu práce <ul><li>diferenciace mezd (odvětví, povolání, kvalifikace …) </li></ul><ul><li>zvýšení odpovědnosti jednotlivců za svůj život, za svoji kvalifikaci </li></ul><ul><li>zvyšování oborové fluktuace, změna zaměstnání, kvalifikace několikrát za život </li></ul><ul><li>růst zaměstnanosti v nových technologiích – požadavky na novou kvalifikaci </li></ul>
  7. 7. Koncepce informační a znalostní společnosti <ul><li>„ Vzhledem k faktu, že významnou úlohu v informační společnosti bude hrát osvojování si nových znalostí, lze nastupující etapy informační společnosti charakterizovat jako společnost znalostí a společnost celoživotního učení.“ </li></ul><ul><li>(Vymětal 2005) </li></ul>
  8. 8. Koncepce informační a znalostní společnosti <ul><li>Fritz Machlup ( 1902- 1983 a ustralsko- a merick ý ekonom ) </li></ul><ul><li>zkoumal znalosti jako ekonomický zdroj </li></ul><ul><li>IS je termínem pro společnost, ve které se tvorba, </li></ul><ul><li>distribuce a manipulace s informacemi stala </li></ul><ul><li>nejvýznamnější ekonomickou a kulturní aktivitou. </li></ul>
  9. 9. Koncepce informační a znalostní společnosti – k zamyšlení <ul><li>Jan Keller </li></ul><ul><li>Vědomostní společnost </li></ul><ul><li>Chrám, výtah a pojišťovna (2008) </li></ul><ul><li>Konrad Paul Liessman </li></ul><ul><li>Teorie nevzdělanosti </li></ul>PhDr. Bohumír Fiala
  10. 10. ZASTARÁNÍ ZNALOSTÍ (zdroj MŘ) PhDr. Bohumír Fiala
  11. 11. Problémy dalšího vzdělávání v ČR <ul><li>motivace ke vzdělávání v dospělém věku </li></ul><ul><li>dostupnost vzdělávacích aktivit po dospělé </li></ul><ul><li>politika a legislativa upravující oblast dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>systém a zdroje financování dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>kvalita a certifikace v oblasti dalšího vzdělávání, atd. </li></ul>
  12. 12. Předpoklady optimálního fungování dalšího vzdělávání MOCI materiální vybavení UMĚT CHTÍT (být úspěšný) (mít předpoklady) finanční kvalitní zajištění personál šance kvalitní programy konkurenceschopný kvalitní kvalitní inovativní ziskový organizace lektoři PhDr. Bohumír Fiala
  13. 13. Předpoklady optimálního fungování dalšího vzdělávání Řešíme stále jen: KDO máme cca 3.000 komerčních vzdělávacích institucí CO známe odborné kompetence, gramotnost PC, jazyky, základy podnikání JAK kvalitní systém dalšího profesního vzdělávání, rekvalifikačního vzdělávání, zákon 179/2006 Sb.,
  14. 14. Předpoklady optimálního fungování dalšího vzdělávání <ul><li>Neřešíme naopak: </li></ul><ul><li>KOHO </li></ul><ul><li>v dospělosti se vzdělává 29 % procent Čechů - pátý nejhorší výsledek ze všech 25 států EU </li></ul><ul><li>průměrně se v zemích EU dále vzdělává 42 % dospělých – nejvíce v Rakousku, Lucembursku, Slovinsku, Dánsku, kde se mezi 15. a 64. rokem života učí přes 80 % dospělých, na Slovensku 60 %. (Eurostat, 2007) </li></ul>
  15. 15. Účast na dalším vzdělávání Výběrové šetření pracovních sil EU Labour Force Survey Data: 2008 Respondenti: 25 až 64 let Účast na vzdělávání nebo školení během 4 týdnů předcházejících průzkumu. PhDr. Bohumír Fiala
  16. 16. Účast na dalším vzdělávání Š v é dsko 32,4 Německo 7,9 D á nsko 30,2 (29,2) ČR 7,8 (5,7) Finsko 23,1 (23,4) Francie 7,2 (7,4) Anglie 19,9 Belgie 6,8 (7,2) Norsko 19,3 Litva 6,8 Holandsko 17 (16,6) Italie 6,3 Slovinsko 13,9 Malta 6,2 Rakousko 13,2 Portugalsko 5,3 (4,4) Š panělsko 10,4 Loty š sko 4,9 Irsko 10,2 Polsko 4,7 EU 25 10,1 (9,7) Slovensko 3,3 (3,9) Estonsko 9,8 Maďarsko 3,1 Kypr 8,5 Řecko 2,9 (2,1) Lucembursko 8,5 Rumunsko 1,5 (1,3) EVROPA 8,5 Bulharsko 1,4 (1,3)
  17. 17. Účast na dalším vzdělávání Šetření o dalším vzdělávání Adult Education Survey (AES) Data: 2007 PhDr. Bohumír Fiala
  18. 18. Účast na dalším vzdělávání
  19. 19. Účast na dalším vzdělávání <ul><li>Nejčastější důvody účasti v DV – „pracovní motivace“: </li></ul><ul><li>zlepšit kariérní perspektivu, dělat lépe – 32 % </li></ul><ul><li>šance získat (změnit) zaměstnání – 10 % </li></ul><ul><li>snížit (eliminovat) ztrátu zaměstnání – 8 % </li></ul><ul><li>Ochota pro budoucnost </li></ul><ul><li>Ženy: 27 % ANO X 71,5 % NE </li></ul><ul><li>Muži: 21 % ANO X 78 % NE </li></ul>PhDr. Bohumír Fiala
  20. 20. Pro zamyšlení <ul><li>Eurobarometr 2003 (18 000 respondentů) </li></ul><ul><li>Většina respondentů se k myšlence vzdělávání hlásí. </li></ul><ul><li>2/3 respondentů se v posledních měsících neúčastnili žádné formy vzdělávání a polovina z nich o to neměla zájem !!!!! </li></ul>
  21. 21. Další výzkumy v oblasti DV <ul><li>Výsledky dalším výzkumů jsou publikovány na : </li></ul><ul><li>http://www.msmt.cz/vzdelavani/statisticka-setreni-v-dalsim-vzdelavani-1 </li></ul><ul><li>http://www.aivd.cz/vyzkumy </li></ul>

  ×