թունավոր նյութեր

 • 1,857 views
Uploaded on

Հանրակրթական Դիջիտեք 2011, <<Մխիթար>> կրթահամալիր

Հանրակրթական Դիջիտեք 2011, <<Մխիթար>> կրթահամալիր

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,857
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
14
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ժամանակակիցհասարակության մեջ կտրուկաճում է արտադրականէկոլոգիայի դերը, իսկ դակարելի է իրագործելհայտնագործելով ուկատարելագործելով շրջակամիջավայրի պահպանությանինժեներա-տեխնիկականմիջոցները, համաշխարհայինմասշտաբով զարգացնելովանթափոն տեխնոլոգիականարտադրություններ: Շրջակամիջավայրի պահպանությանգործում կարևոր դեր ունիէկոլոգիական կրթությունն ուդաստիարակությունը
 • 2. ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ համարվում էԵրկրագնդի արտաքին շերտըև կազմում է Երկրիզանգվածի 1/մլն մասը,սակայն նրա դերը չափազանցմեծ է: Չէ ո՞ր մթնոլորտայինշերտի առկայությունն էորոշում Երկրի մակերեսի ողջջերմային ռեժիմը,պաշտպանում Երկիրըտիեզերականճառագայթումից: Սակայնմարդկության արտադրականգործունեությունը ազդում էմթնոլորտի վրա, որիաղտահարման հիմնականաղբյուրներն ենարդյունաբերականձեռնարկությունները,տրանսպորտը,գյուղատնտեսության որոշմիջոցառումները(թունաքիմիկատների օգտագործում, հումքիվերամշակում), ինչպես նաևջեռուցման համարօգտագործվող վառելիքի
 • 3. • ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ անտրոպոգեն աղտոտման ամենահիմնական աղբյուրներից մեկը ավտոտրանսպորտն է: Ներկայումս ողջ աշխարհում հաշվում է ավելի քան 280 մլն ավտոմեքենա, որոնք տարեկան մթնոլորտ են արտամղում 50 մլն տոննա ածխաջրածիններ և 200 տոննա ածխածնի օքսիդներ: Բացի այդ շարժիչի աշխատանքի ընթացքում օդի ազոտը միանում է թթվածնին` առաջացնելով ոչ պակաս վտանգավոր ազոտի օքսիդներ`NO և NO2 և այլն: Առանձնապես վտանգավոր է ածխածնի (Il) օքսիդը`CO –ն, որը հայտնի է շմոլ գազ անունով, որի նույնիսկ 5-10 մգ-ը օդում բացասաբար է անդրադառնում մարդու առողջության վրա, իսկ 20 մգ-ը արդեն շնչահեղձ է անում մարդկանց:
 • 4. Այն ընկնելով օրգանիզմ 300 անգամ ավելիարագ է միանում հեմոգլոբինի հետ , քանթթվածինը, առաջացնելովկարբօքսիհեմոգլոբին, որիպարունակությունը 60%-ից բարձր մահացուէ: 0,2 մգ/լ CO պարունակող միջավայրումկարելի է գտնվել 1 ժամ, հետո ի հայտ ենգալիս թունավորման նշաններ` գլխապտույտ,սրտխառնոց, ոտքերում թուլություն,լսողության և տեսողության վատթարացում,շարժումների կոորդինացիայի խախտում,գիտակցության կորուստ,ցնցումներ,շնչառության կանգից` մահ:
 • 5. ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸՆիկել 7746 2-րդ կարգի վնասակարՊղինձ 275 3-րդ կարգի վնասակարԿոբալտ 1730 2-րդ կարգի վնասակարԿապար 22400 1-ին կարգի վնասակարՍնդիկ 31623 1-ին կարգի վնասակարԿադմիում 33124 1-ին կարգի վնասակարԱրսեն 35670 1-ին կարգի վնասակար ` միացություններըհայտնաբերելեն հանքային ջրերում http://www.youtube.com/watch?v=Og3pbq D8IFU
 • 6. Շմոլ գազը CO-ն անգույն, անհոտ, թունավորգազ է: Վատ է լուծվում ջրում` 200C-ում2,3գ/100գ : Լավ է լուծվում օրգանականլուծիչներում`1լ սպիրտում լուծվում է200սմ3 շմոլ գազ, իսկ ամոնիակի ևամինների լուծույթները կարելի էօգտագործել որպես թունավորխառնուրդներ:
 • 7. Թթվայինանձրևներիառաջացումըպայմանավորված էխոնավ օդումազոտի և ծծմբիօքսիդներիառկայությանբ:Ածխածնի (Il)օքսիդը`CO –ն կարողէ առաջանալ ցածրջերմաստիճաններում վառելանյութերիայրումից թթվածնիպակասի դեպքում:
 • 8. Մթնոլորտայինօդի աղտոտմանաղբյուր են նաևերկաթուղային,ծովային, գետա-յին և օդայինտրանսպորտիձևերը:
 • 9. Երկաթուղային տրանսպորտ
 • 10. Օդային տրանսպորտ
 • 11. Մեծքանակությամբազոտի օքսիդներեն արտանետվումմթնոլորտհրթիռներից, ինչն էլհանդիսանում էօզոնային շերտիքայքայմանպատճառներիցմեկը:
 • 12. Թունավոր քիմիական միացությունները մեծքանակությամբ նախատեսված են ռազմականգործողությունների և հակառակորդի կենդանի ուժըվնասելու համար: Թունավոր նյութերը (ԹՆ) օրգանիզմ ենթափանցում շնչառական օրգանների, մաշկի,լորձաթաղանթի և մարսողական ուղիների միջոցով: 50-ից ավելի ԹՆ առաջինը կիրառել է Գերմանիան 1914-1918թթ-ի առաջին համաշխարային պատերազմիժամանակ ռազմական գործողություններում. Ֆոսգենը`COCl2, կապտաթթուն`HCN , քլորցիանը` ClCN, Իպրիտը`S(CH2CH2Cl)2, եռքլորէթիլամինը`N(CH2CH2Cl)3, քլորպիկրիտը` Cl3CNO2, զարինը`իզո-C3H7OCH3POF,ադամիտը և այլն:
 • 13. ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ՀՈՂԵՐՈՒՄԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 1 – Տնտեսական աղբ 2 – Անասնապահական արգասիքներ 3- Մթնոլորտային խոնավություն 4 – Կոյուղու ջրեր
 • 14. Մեռյալ ծովը մահվան շեմին է
 • 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԱԶՄԵՑ`«ՄԽ.ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» Կ/Հ ՊԵՏԱԿԱՆՔՈԼԵՋԻ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԸՂԵԿԱՎԱՐ` ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԴԱՍԱԽՈՍ,ՔԻՄ.ԳԻՏ.ԹԵԿՆԱԾՈՒՎ.Հ.ԽԱՌԱՏՅԱՆԸ