թունավոր նյութեր

2,144
-1

Published on

Հանրակրթական Դիջիտեք 2011, <<Մխիթար>> կրթահամալիր

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

թունավոր նյութեր

 1. 1. Ժամանակակիցհասարակության մեջ կտրուկաճում է արտադրականէկոլոգիայի դերը, իսկ դակարելի է իրագործելհայտնագործելով ուկատարելագործելով շրջակամիջավայրի պահպանությանինժեներա-տեխնիկականմիջոցները, համաշխարհայինմասշտաբով զարգացնելովանթափոն տեխնոլոգիականարտադրություններ: Շրջակամիջավայրի պահպանությանգործում կարևոր դեր ունիէկոլոգիական կրթությունն ուդաստիարակությունը
 2. 2. ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ համարվում էԵրկրագնդի արտաքին շերտըև կազմում է Երկրիզանգվածի 1/մլն մասը,սակայն նրա դերը չափազանցմեծ է: Չէ ո՞ր մթնոլորտայինշերտի առկայությունն էորոշում Երկրի մակերեսի ողջջերմային ռեժիմը,պաշտպանում Երկիրըտիեզերականճառագայթումից: Սակայնմարդկության արտադրականգործունեությունը ազդում էմթնոլորտի վրա, որիաղտահարման հիմնականաղբյուրներն ենարդյունաբերականձեռնարկությունները,տրանսպորտը,գյուղատնտեսության որոշմիջոցառումները(թունաքիմիկատների օգտագործում, հումքիվերամշակում), ինչպես նաևջեռուցման համարօգտագործվող վառելիքի
 3. 3. • ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ անտրոպոգեն աղտոտման ամենահիմնական աղբյուրներից մեկը ավտոտրանսպորտն է: Ներկայումս ողջ աշխարհում հաշվում է ավելի քան 280 մլն ավտոմեքենա, որոնք տարեկան մթնոլորտ են արտամղում 50 մլն տոննա ածխաջրածիններ և 200 տոննա ածխածնի օքսիդներ: Բացի այդ շարժիչի աշխատանքի ընթացքում օդի ազոտը միանում է թթվածնին` առաջացնելով ոչ պակաս վտանգավոր ազոտի օքսիդներ`NO և NO2 և այլն: Առանձնապես վտանգավոր է ածխածնի (Il) օքսիդը`CO –ն, որը հայտնի է շմոլ գազ անունով, որի նույնիսկ 5-10 մգ-ը օդում բացասաբար է անդրադառնում մարդու առողջության վրա, իսկ 20 մգ-ը արդեն շնչահեղձ է անում մարդկանց:
 4. 4. Այն ընկնելով օրգանիզմ 300 անգամ ավելիարագ է միանում հեմոգլոբինի հետ , քանթթվածինը, առաջացնելովկարբօքսիհեմոգլոբին, որիպարունակությունը 60%-ից բարձր մահացուէ: 0,2 մգ/լ CO պարունակող միջավայրումկարելի է գտնվել 1 ժամ, հետո ի հայտ ենգալիս թունավորման նշաններ` գլխապտույտ,սրտխառնոց, ոտքերում թուլություն,լսողության և տեսողության վատթարացում,շարժումների կոորդինացիայի խախտում,գիտակցության կորուստ,ցնցումներ,շնչառության կանգից` մահ:
 5. 5. ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸՆիկել 7746 2-րդ կարգի վնասակարՊղինձ 275 3-րդ կարգի վնասակարԿոբալտ 1730 2-րդ կարգի վնասակարԿապար 22400 1-ին կարգի վնասակարՍնդիկ 31623 1-ին կարգի վնասակարԿադմիում 33124 1-ին կարգի վնասակարԱրսեն 35670 1-ին կարգի վնասակար ` միացություններըհայտնաբերելեն հանքային ջրերում http://www.youtube.com/watch?v=Og3pbq D8IFU
 6. 6. Շմոլ գազը CO-ն անգույն, անհոտ, թունավորգազ է: Վատ է լուծվում ջրում` 200C-ում2,3գ/100գ : Լավ է լուծվում օրգանականլուծիչներում`1լ սպիրտում լուծվում է200սմ3 շմոլ գազ, իսկ ամոնիակի ևամինների լուծույթները կարելի էօգտագործել որպես թունավորխառնուրդներ:
 7. 7. Թթվայինանձրևներիառաջացումըպայմանավորված էխոնավ օդումազոտի և ծծմբիօքսիդներիառկայությանբ:Ածխածնի (Il)օքսիդը`CO –ն կարողէ առաջանալ ցածրջերմաստիճաններում վառելանյութերիայրումից թթվածնիպակասի դեպքում:
 8. 8. Մթնոլորտայինօդի աղտոտմանաղբյուր են նաևերկաթուղային,ծովային, գետա-յին և օդայինտրանսպորտիձևերը:
 9. 9. Երկաթուղային տրանսպորտ
 10. 10. Օդային տրանսպորտ
 11. 11. Մեծքանակությամբազոտի օքսիդներեն արտանետվումմթնոլորտհրթիռներից, ինչն էլհանդիսանում էօզոնային շերտիքայքայմանպատճառներիցմեկը:
 12. 12. Թունավոր քիմիական միացությունները մեծքանակությամբ նախատեսված են ռազմականգործողությունների և հակառակորդի կենդանի ուժըվնասելու համար: Թունավոր նյութերը (ԹՆ) օրգանիզմ ենթափանցում շնչառական օրգանների, մաշկի,լորձաթաղանթի և մարսողական ուղիների միջոցով: 50-ից ավելի ԹՆ առաջինը կիրառել է Գերմանիան 1914-1918թթ-ի առաջին համաշխարային պատերազմիժամանակ ռազմական գործողություններում. Ֆոսգենը`COCl2, կապտաթթուն`HCN , քլորցիանը` ClCN, Իպրիտը`S(CH2CH2Cl)2, եռքլորէթիլամինը`N(CH2CH2Cl)3, քլորպիկրիտը` Cl3CNO2, զարինը`իզո-C3H7OCH3POF,ադամիտը և այլն:
 13. 13. ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ՀՈՂԵՐՈՒՄԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ 1 – Տնտեսական աղբ 2 – Անասնապահական արգասիքներ 3- Մթնոլորտային խոնավություն 4 – Կոյուղու ջրեր
 14. 14. Մեռյալ ծովը մահվան շեմին է
 15. 15. ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԱԶՄԵՑ`«ՄԽ.ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» Կ/Հ ՊԵՏԱԿԱՆՔՈԼԵՋԻ 2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐԸՂԵԿԱՎԱՐ` ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆԴԱՍԱԽՈՍ,ՔԻՄ.ԳԻՏ.ԹԵԿՆԱԾՈՒՎ.Հ.ԽԱՌԱՏՅԱՆԸ

×