10_reserse

697 views

Published on

Desata prednaska k e-kurzu Informacni zdroje a jejich vyuzivani

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10_reserse

 1. 1. Rešeršní činnost<br />Rešeršní strategie<br />Formulace rešeršního dotazu<br />1<br />INFORMAČNÍ ZDROJE A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ<br />
 2. 2. 2<br />REŠERŠNÍ ČINNOST<br />Služba poskytovaná knihovnicko-informačním pracovištěm<br />Vyhledávání informací z dostupných informačních zdrojů na základě konkrétní uživatelské potřeby<br />
 3. 3. 3<br />REŠERŠE<br />La recherche = hledání<br />Proces = vyhledávání informací <br />Etapy:<br />Stanovení rešeršní strategie<br />Výběr zdrojů<br />Formulace dotazu<br />Hodnocení nalezených pramenů z hlediska relevance<br />Sumarizace do výsledného dokumentu<br />Výsledný dokument = soupis bibliografických citací (případně s odkazem na dostupnost primárního zdroje), případně i faktografická data<br />
 4. 4. 4<br />REŠERŠNÍ STRATEGIE<br />Informační potřeba - problém, k jehož vyřešení potřebujeme informace<br />Informační požadavek - vymezení rozsahu a obsahu rešerše<br />Výběr zdrojů - závisí na druhu rešerše:<br />faktografická<br />orientační<br />komplexní<br />Some rights reserved by ByronNewMedia<br />
 5. 5. 5<br />KOMPLEXNÍ REŠERŠE<br />Retrospektivní<br />zpracovává všechny dostupné zdroje od minulosti po současnost<br />Periodická<br />zmapuje určité časové období<br />Průběžná<br />sleduje nové informace ve vytipovaných zdrojích v pravidelných intervalech<br />
 6. 6. 6<br />PRAVIDLA pro zpracování rešerše<br />Some rights reserved by Wes2theG09<br />stanovíme si:<br />cíl<br />odborné vymezení<br />časové vymezení<br />rozsah<br />vytipujeme zdroje, které budeme prohledávat:<br />katalogy<br />všeobecné bibliografické databáze<br />specializované databáze<br />Internet <br />chronologicky postupujeme od nejnovějších zdrojů zpět do minulosti<br />zaznamenáváme prohlédnuté zdroje<br />nalezené relevantní odkazy citujeme se všemi náležitostmi podle zvyklostí a norem <br />
 7. 7. 7<br />PRAKTICKÁ REALIZACE rešerše<br />Téma: Restaurování knih<br />Cíl: Nalézt informační prameny, které se zabývají oborem „restaurování knih“<br />Výběr zdrojů<br />katalog(y)<br />databáze <br />Internet<br />Formulace rešeršního dotazu<br />restaurování, <br />restaurování knih, <br />konzervování knih, <br />ochrana knihovních fondů …<br />Some rights reserved by zsrlibrary<br />
 8. 8. 8<br />PRAKTICKÁ REALIZACE rešerše/2/ aneb co kde najdeme<br />katalogy– monografie či přehledové studie<br />databáze– nejnovější odborné oficiálně publikované informace<br />faktografickédatabáze– konkrétní data<br />speciálnízdroje(patenty, legislativa)<br />Internet!?<br />
 9. 9. 9<br />PRAKTICKÁ REALIZACE rešerše /3/<br />Realizace dotazu v jednotlivých zdrojích<br />Online katalogy knihoven (NK ČR, UK UPa)<br />Databáze KKL NK ČR<br />Databáze ANL NK ČR<br />Vyhledávací služby: Google<br />Vyhodnocení relevance nalezených odkazů<br />Klíčová slova v knihovním katalogu (poměrně velká jistota relevance)<br />Termíny pro fulltextové hledání v Internetu<br />
 10. 10. FORMULACE REŠERŠNÍHO DOTAZU /1/<br />1. Logické (Booleovské) operátory<br />AND - dotaz zužuje,<br /> - systém vyhledá jen ty dokumenty, ve kterých se vyskytují obě (či více) hledaná slova současně,<br /> - nezáleží na tom, zda se píše velkými či malými písmeny, může být nahrazen znaménkem plus.<br />OR - dotaz rozšiřuje,<br /> - systém vyhledá všechny dokumenty, ve kterých se vyskytuje alespoň jedno ze dvou (či více) hledaných slov.<br />NOT - vylučuje nežádoucí dokumenty,<br />- systém vyhledá všechny dokumenty, v nichž se vyskytuje první slovo, ale nikoli druhé<br /> - může být nahrazen znaménkem mínus.<br />Some rights reserved by rikhei<br />10<br />
 11. 11. FORMULACE REŠERŠNÍHO DOTAZU /2/<br />2. Proximitní (distanční) operátory<br />- specifikují posloupnost a vzdálenost mezi dvěma hledanými slovy, umožňují tak nalézt dokumenty, v nichž se hledaná slova vyskytují nedaleko od sebe nebo v těsném sousedství<br />NEAR(či Nx, kde x je číslo) <br />- hledaná slova se musí v dokumentu vyskytovat v určité vzdálenosti od sebe bez ohledu na pořadí (použití je odlišné – v některých databázích si můžeme sami nastavit přijatelnou vzdálenost mezi slovy, někde je tato vzdálenostpevně dána).<br />WITHIN (či Wx, kde x je číslo) <br /> - hledaná slova se musí v dokumentu vyskytovat v určité vzdálenosti od sebe, avšak v pořadí, v jakém byla zapsána.<br />11<br />
 12. 12. FORMULACE REŠERŠNÍHO DOTAZU /3/<br />3. Znaky pro nahrazování a zkracování<br />- používají se zástupné znaky ? a *,<br /> - otazník slouží pro nahrazování znaků uprostřed slova,<br /> - hvězdička slouží pro pravostranné krácení, tzv. hvězdičková konvence.<br />4. Fráze<br />- řetězec slov, které se v dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe,<br /> - výhodné je použití při hledání vlastních jmen nebo názvů,<br /> - hledaný výraz je třeba dát do dvojitých uvozovek („fráze“).<br />12<br />
 13. 13. FORMULACE REŠERŠNÍHO DOTAZU /3/<br />DOPORUČENÍ:<br /><ul><li>V převážné většině databází je jednoznačně výhodnější používat rozšířené, či pokročilé vyhledávací rozhraní.
 14. 14. Pokud začínáte s databází pracovat poprvé, vždy si pročtěte návod pro vyhledávání (Help, příp. SearchTips), zjistíte tak odchylky od „zažitého standardu“ používání např. logických operátorů, které mívají podstatný vlivna výsledek vyhledávání.
 15. 15. Pokud je seznam výsledků větší než 100 záznamů, rozhodně dotaz předefinujte (RefineSearch), snažte se dosáhnout počtu výsledků, který jste schopni po jednom vyhodnotit.
 16. 16. Pokud to povaha vašeho hledání dovoluje, tak se nebojte tzv. navigačního vyhledávání (listování v rejstřících, tezaurech, seznamech časopisů apod.)</li></ul>13<br />
 17. 17. PRÁCE S  VÝSLEDKY<br /><ul><li>ve většině databází lze záznamy v seznamu výsledků řadit podle parametrů (autor, název, rok, příp. datum vydání, relevance, zdroj);
 18. 18. vybrané články či záznamy lze označit a uložit do schránky;
 19. 19. schránka funguje pouze po dobu připojení k systému, její obsah je smazán po každém odhlášení;
 20. 20. ve všech databázích lze záznamy tisknout nebo uložit, příp. poslate-mailem;
 21. 21. citační provázanost, generování citací…</li></ul>14<br />
 22. 22. 15<br />Some rights reserved by dullhunk<br />Čekací doba na výsledky: max. 30 dní<br />
 23. 23. 16<br />POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ<br />Rešerše<br />Rešeršní strategie<br />Logické (Booleovské) operátory <br />http://www.flickr.com/photos/auntiep// CC BY-NC-SA 2.0<br />

×