BACH y Ciclos.

708 views
611 views

Published on

Información sobre BACH y ciclos.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BACH y Ciclos.

 1. 1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA <ul><li>ORIENTACIÓN ACADÉMICA E </li></ul><ul><li>VOCACIONAL </li></ul>
 2. 2. Título de Graduado en E.S.O. <ul><li>Poderán obter o título o alumnado que finalice con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e excepcionalmente en 3 , sempre que o equipo docente considere que a natureza e o peso destas non lle impiden alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa. </li></ul><ul><li>Os alumnos de PDC deberán superar os dous ámbitos. Polo demáis, o mesmo criterio. </li></ul><ul><li>Excepcionalmente, o alumno poderá repetir unha segunda vez en 4º se non repetiu en cursos anteriores. </li></ul><ul><li>En PDC se ao rematar non está en condicións de promocionar poderá permanecer un ano máis no programa. </li></ul>
 3. 3. QUE FACER DESPOIS DA E.S.O. TÍTULO GRADUADO ESO Estudios Universitarios SEN TÍTULO ESO Bacharelato CF Grao Medio PCPI Ed. Adultos F. Ocupacional CF Grao Superior MUNDO DO TRABALLO
 4. 4. O BACHARELATO IES FRANCISCO ASOREY
 5. 5. O BACHARELATO (LOE)‏ <ul><li>Etapa educativa da Ed. Secundaria , non obrigatoria, de dous cursos académicos </li></ul><ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><li>- Co título de GRADUADO EN ESO </li></ul><ul><li>- Superando un CFG Medio (título de TÉCNICO)‏ </li></ul><ul><li>- Título de técnico deportivo, tras cursar as ensinanzas deportivas de grao medio </li></ul><ul><li>MODALIDADES: </li></ul><ul><li>- Ciencias e Tecnoloxía </li></ul><ul><li>- Humanidades e Ciencias Sociais </li></ul><ul><li>-Artes (non hai no IES Francisco Asorey esta modalidade) </li></ul><ul><li>MATERIAS: </li></ul><ul><li>- Comúns, para as catro modalidades </li></ul><ul><li>- Propias de modalidade </li></ul><ul><li>- Optativas </li></ul>
 6. 6. 1º CURSO BACHARELATO (LOE)
 7. 7. MATERIAS COMÚNS <ul><li>Ciencias para o mundo contemporáneo </li></ul><ul><li>Educación física </li></ul><ul><li>Filosofía e cidadanía </li></ul><ul><li>Lingua galega e literatura I (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul><ul><li>Lingua castelá e literatura I (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul><ul><li>Lingua estranxeira I (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul>
 8. 8. MODALIDADE : CIENCIAS E TECNOLOXIA OPCIÓN 1
 9. 9. MATERIAS DA MODALIDADE <ul><li>Materias OBRIGATORIAS </li></ul><ul><ul><li>Física e Química 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemáticas I 4 Horas </li></ul></ul><ul><li>ELIXIR UNHA: </li></ul><ul><ul><li>Bioloxía e xeología 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuxo Técnico I 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía industrial I 4 Horas </li></ul></ul>
 10. 10. Materias OPTATIVAS(ELIXIR UNHA) <ul><ul><li>TIC 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>2ª Lingua estranxeira 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Música I 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioloxía e xeología 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Dibuxo Técnico I 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía industrial I 4 Horas </li></ul></ul>
 11. 11. MODALIDADE : HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS OPCIÓN 2
 12. 12. MATERIAS DA MODALIDADE <ul><li>OPCION -A (HUMANIDADES) </li></ul><ul><ul><li>Hª do Mundo Contemporáneo 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Latín I 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Grego I 4 Horas </li></ul></ul><ul><li>OPCIÓN -B (CC.SS) </li></ul><ul><ul><li>Hª do Mundo Contemporáneo 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Economía I 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemat. Aplicadas as CCSS I 4 Horas </li></ul></ul>
 13. 13. Materias OPTATIVAS(ELIXIR UNHA) <ul><li>TIC 4 Horas </li></ul><ul><li>2ª Lingua estranxeira 4 Horas </li></ul><ul><li>Música- I 4 Horas </li></ul><ul><li>Latín- I 4 Horas </li></ul><ul><li>Grego- I 4 Horas </li></ul><ul><li>Matemat. Aplicadas as CC.SS -I 4 Horas </li></ul>
 14. 14. 2º CURSO BACHARELATO (LOE)
 15. 15. MATERIAS COMÚNS <ul><li>Historia de España </li></ul><ul><li>Historia da filosofía </li></ul><ul><li>Lingua galega e literatura II (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul><ul><li>Lingua castelá e literatura II (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul><ul><li>Lingua estranxeira II (materia de aprendizaxes progresivas)‏ </li></ul>
 16. 16. MODALIDADE : CIENCIAS E TECNOLOXIA. OPCIÓN 1
 17. 17. MATERIAS DE MODALIDADE <ul><li>OPCIÓN A (CIENTÍFICO) </li></ul><ul><ul><li>Matemáticas II 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioloxía e xeoloxía 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Física / Química (elexir unha) 4 Horas </li></ul></ul><ul><li>OPCIÓN B (TECNOLÓXICO) </li></ul><ul><ul><li>Matemáticas II 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Debuxo técnico II / Tecnoloxía industrial II (elixir unha) 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Física / Electrotecnia (elixir unha) 4 Horas </li></ul></ul>
 18. 18. MATERIAS OPTATIVAS (I) <ul><li>ELEXIR UNHA </li></ul><ul><li>TIC (se non foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>2ª Lingua estranx. (se foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Música I (se non foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>CC da terra e medioambientais (require Bio. e Xeol. de 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Química (require F e Q. de 1º) 4 H. </li></ul>
 19. 19. MATERIAS OPTATIVAS (II) <ul><li>Dibujo técnico II (require Deb Téc. de 1º) 4H. </li></ul><ul><li>Tecnolox. industrial II (require Tecn. Ind 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Electrotecnia (require F e Q. de 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Bioloxía e xeol. (require Bio. e Xeol. de 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Física (require F e Q. de 1º) 4 H. </li></ul>
 20. 20. MODALIDADE : HUMANIDADES E CC.SS. OPCIÓN 2
 21. 21. MATERIAS DE MODALIDADE <ul><li>OPCION A (HUMANIDADES) </li></ul><ul><ul><li>Xeografía 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Latín II 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Griego II ou Hº Do Arte ou Literatura Universal (elixir unha) 4 Horas </li></ul></ul><ul><li>OPCIÓN B ( CC.SS ) </li></ul><ul><ul><li>Xeografía 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Matem. Aplicadas 4 Horas </li></ul></ul><ul><ul><li>Economía de empresa 4 Horas </li></ul></ul>
 22. 22. MATERIAS OPTATIVAS <ul><li>ELEXIR UNHA </li></ul><ul><li>TIC (se non foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>2ª Lingua estranxeira (se foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Música I (se non foi cursada en 1º) 4 H. </li></ul><ul><li>Literatura Universal 4 H. </li></ul><ul><li>Hª do arte 4 H. </li></ul><ul><li>Matem. Aplicadas as ccss 4H. </li></ul><ul><li>(require matem. Aplic I ) . </li></ul><ul><li>Latín II (require Latín I) 4 H. </li></ul><ul><li>Grego II (require Grego I) 4 H. </li></ul><ul><li>Economía de empresa (require Economía I) 4 H. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>O alumnado deberá cursar 3 materias propias de modalidade en cada un dos cursos do bacharelato. Das seis materias de modalidade que se deberán cursar no conxunto dos dous cursos do bacharelato, polo menos 5 deberán ser da modalidade elixida. </li></ul><ul><li>O alumnado que opte pola modalidade de Ciencias e Tecnoloxía deberá cursar Matemáticas I en 1º e Matemáticas II en 2º curso. </li></ul><ul><li>O alumnado que opte pola modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, deberá cursar Historia do mundo contemporáneo en 1º e Xeografía en 2º. </li></ul>
 24. 24. MATERIAS OPTATIVAS NO BACHARELATO <ul><li>O alumnado cursará unha materia optativa tanto no 1º como no 2º curso de BAC </li></ul><ul><li>A oferta de materias optativas deberá incluir unha Segunda lingua estranxeira, Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e Música que serán cursadas nun dos cursos, agás a Segunda lingua estranxeira que poderá ser cursada nos dous cursos . </li></ul>
 25. 25. A IMPORTANCIA DA LECTURA E AS T.I.C. <ul><li>As administracións educativas promoverán as medidas necesarias para que nas distintas materias se desenvolvan actividades que estimulen o interese e o hábito de lectura e a capacidade de expresarse correctamente en público así como o uso das tecnoloxías da información e a comunicación. </li></ul>
 26. 26. A AVALIACIÓN NO BAC (Iº curso BAC) <ul><li>O alumnado que non supere algunha materia logo da avaliación final do período ordinario poderá realizar unha proba extraordinaria (setembro). </li></ul><ul><li>Promoción de curso: Cando se superen todas as materias cursadas ou se teña avaliación negativa en dúas como máximo. </li></ul><ul><li>O alumnado que non consiga a promoción a 2º deberá permanecer un ano máis en 1º, cursándoo na súa totalidade se o número de materias suspensas é superior a 2 e será cualificado en todas as materias </li></ul>
 27. 27. A AVALIACIÓN NO BAC (2º curso ) <ul><li>O alumnado que ao rematar 2º teña algunha pendente, poderá matricularse nelas sen necesidade de cursar de novo as materias superadas. </li></ul><ul><li>Solicitaralle a dirección do centro a asistencia as clases das materias superadas de 2º sen ter que ser avaliado nestas , e deberá cumprir coas mesmas obrigas que o resto do alumnado do grupo. </li></ul>
 28. 28. TITULACIÓN <ul><li>Para obter o título de bacharel será necesario ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. </li></ul>
 29. 29. ASPECTOS A TER EN CONTA PARA ESTUDAR O BACHARELATO <ul><li>O alumnado deberá optar por unha das modalidades. </li></ul><ul><li>A Consellería regulará as condicións nas que o alumnado que cursase o primeiro curso de bacharelato nunha modalidade poida pasar ao segundo curso nunha modalidade distinta. </li></ul><ul><li>Para cursar certas materias de 2º é necesario ter cursadas as afíns de 1º. </li></ul><ul><li>Para as PAAU (Selectividade) é necesario cursar as materias de obrigado exame. </li></ul><ul><li>De pensar facer un CF de Grao Superior, débese cursar a modalidade adecuada e certas materias. </li></ul>
 30. 30. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PCPI
 31. 31. ¿PARA QUEN? <ul><li>En xeral, para alumnos entre 16 e 19 anos (cumpridos no ano do comezo do PCPI) que non obtiveran o título de Graduado en ESO nin cursaran antes outro PCPI </li></ul>
 32. 32. OBXECTIVO <ul><li>Acadar competencias profesionais de nivel 1 </li></ul><ul><li>Ter a posibilidade de inserción laboral </li></ul><ul><li>Ampliar coñecementos de cara ao acceso aos Ciclos de Grao Medio </li></ul><ul><li>Cursando os módulos concretos, acada-lo Título de Graduado en ESO </li></ul>
 33. 33. DURACIÓN <ul><li>2 CURSOS ACADÉMICOS </li></ul><ul><li>Os módulos obrigatorios: 1º ano </li></ul><ul><li>Os módulos voluntarios: 2º ano </li></ul>
 34. 34. MÓDULOS
 35. 35. MÓDULOS <ul><li>ESPECÍFICOS (Obrigatorios) (1ºcurso) </li></ul><ul><li>FORMATIVOS DE CARÁCTER XERAL (Obrigatorios) (1º curso) </li></ul><ul><li>CONDUCENTES Á OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO (só cursados se se quere obte-lo título de Graduado en ESO) (2º curso) </li></ul>
 36. 36. MÓDULOS ESPECÍFICOS <ul><li>En función do PCPI cursado </li></ul><ul><li>Módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT): ao final do curso e tendo aprobados o resto dos módulos </li></ul><ul><li>No IES, hai: </li></ul><ul><ul><li>Perruquería </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontanería e calefacción </li></ul></ul><ul><ul><li>Costura </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantemento de Vehículos </li></ul></ul><ul><ul><li>Electricidade </li></ul></ul>
 37. 37. MÓDULOS FORMATIVOS XERAIS <ul><li>Competencia comunicativa e dixital: lectura, comprensión e expresión en galego e castelán </li></ul><ul><li>Sociedade e cidadanía: coñecemento do mundo actual, da sociedade e a súa organización </li></ul><ul><li>Científico-matemático: identificación e resolución de problemas </li></ul><ul><li>Iniciativa persoal e relacións laborais: prevención de riscos, relacións laborais </li></ul>
 38. 38. MÓDULOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO <ul><li>Ámbito de comunicación </li></ul><ul><li>Ámbito social </li></ul><ul><li>Ámbito científico – tecnolóxico </li></ul><ul><li>(O contido será o mesmo que para o nivel II da EPA) </li></ul>
 39. 39. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
 40. 40. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA <ul><li>CONCEPTO: </li></ul><ul><li>Conxunto de ensinanzas que capacitan para o desempeño cualificado das distintas profesións . </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTICAS: </li></ul><ul><li>Ensinanzas organizadas en ciclos , de estrutura modular e duración variable, dentro dunha determinada familia profesional. </li></ul><ul><li>Os estudos realízanse en dous niveis: Ciclos Formativos de Grao Medio e Ciclos Formativos de Grao Superior. </li></ul><ul><li>A formación lévase a cabo en dúas fases : formación teórico-práctica no centro educativo e formación práctica nos centros de traballo . </li></ul>
 41. 41. CICLOS F. DE GRAO MEDIO <ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><ul><li>Directo: Graduado en ESO ou equivalente </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediante proba , con 17 anos </li></ul></ul><ul><li>DURACIÓN: </li></ul><ul><li>De 1300 a 2000 horas (a maioría 2 cursos)‏ </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: </li></ul><ul><li>Técnico , no correspondente ciclo (nivel 2 do Catálogo Nacional de Cualif. Prof). </li></ul>
 42. 42. CICLOS F. DE GRAO SUPERIOR <ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><ul><li>Directo: título de Bacharelato . </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediante proba , con 19 anos. Con 18 se se posúe o título de Técnico (C.F.G. Medio)‏ </li></ul></ul><ul><li>DURACIÓN: </li></ul><ul><li>De 1400 a 2000 horas ( 2 cursos , en xeral)‏ </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: </li></ul><ul><li>Técnico Superior na correspondente profesión (nivel 3 do Catálogo Nacional de Cual. Prof)‏ </li></ul>
 43. 43. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS <ul><li>O prazo ordinario será do 17 de xuño ao 2 de xullo, ambos incluidos. </li></ul><ul><li>O prazo extraordinario abranguerá dende o día 1 ao 12 de setembro, ambos incluídos. </li></ul>
 44. 44. OUTROS ESTUDOS <ul><li>IDIOMAS </li></ul><ul><li>Niveis: Básico , Intermedio e Avanzado </li></ul><ul><li>ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO: </li></ul><ul><li>Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior </li></ul><ul><li>ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA </li></ul><ul><li>Graos: Elemental , Medio e Superior </li></ul><ul><li>ARTE DRAMÁTICA: </li></ul><ul><li>( Dirección , Escenografía e Interpretación )‏ </li></ul>
 45. 45. DECIDE O TEU FUTURO TOMA A DECISIÓN MÁIS CONVINTE DESPOIS DE… <ul><li>Reflexionar sobre as túas posibilidades, intereses, situación persoal e familiar… </li></ul><ul><li>Infórmate sobre os estudos ou formación que tes ao teu alcance </li></ul><ul><li>Analizar o mundo laboral (posibilidades, calidade de traballo, a túa realización persoal… </li></ul>

×