Specific Practical Training

674 views

Published on

The planning practice includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information and study materials concerning their future tasks while developing their communicative skills and team work abilities.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Specific Practical Training

 1. 1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София Архитектурен Факултет Катедра „Градоустройство” Д О К Л А Д За проведената „Учебна практика по специалността – I” на студента Благой Георгиев Петков фак. № 10047 от специалността „Урбанизъм”, след летен семестър (втори) на учебната 2003 / 2004 година База на провеждане: София, Банкя, Елена, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново и Габрово Срок на провеждане: от 19 юли / до 30 юли 2004 год. Ръководител: доц. д-р арх. Валери Иванов Септември 2004 год. гр. София
 2. 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура PT1bCPU Наименование на дисциплината по учебен план Учебна практика по специалността - І Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2 ECTS 2.0 СтатутЗадължителен CodePT1bCPU Title of the discipline in the academic curriculum Programme-specific Practical Training - I Starts in semester 1 Ends in semester 2 ECTS2.0 Type Compulsory 0 60 60 0 Анотация Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър. Annotation The planning practice includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information and study materials concerning their future tasks while developing their communicative skills and team work abilities. 0 0 60 60 0 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov Водещ преподавател доц. д-р арх. Валери Иванов Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 0 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Зачот Form of assessment Pass/Fail URBPT1bCPU1U.pdf Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 3430 PT1bCPUUrbanism - bachelor*
 3. 3. Учебна практика по специалността - I Посещение в Община Елена Урбанистичните проблеми на една малка община в условията на преход Гл. арх. Красимир Попов - Географско положение; в Централна България; южната граница на общината върви по билото на Стара Планина; 12,5 хил. жители (преди 14); промяна на структурата на населението, много чужденци; издължена форма изток-запад; от север е затворена от било на Предбалкана; връх Чумерна ~1300 м; труден достъп до върха; стои лифт подарен от австрийци, не е монтиран; първата по-висока точка от Североизточна България; ски спорт; проф. Стайков, НСА – теренът е удобен за писти; - Демографски състав – преобладава българското население; пътища между Мизия и Тракия – пътища на Римляни по билата; Марен – пощенска станция; слабо населена с Траки; теория, че Борис I е погребан в Марен; родно място на проф. Никифоров; - Източна част – по-равнинна; земеделие; зърнопроизводство; животновъдство; - Западна част – овощна градина, ябълки и сливи; - Град Елена – сравнително нов град; предания – възникване след завземане на Търново; преди това – ловен парк на царете; - Много малки селища; окончават на „-ци”, на първи заселници; - Елена – комуникационен център; кръстопът, обмяна – условия за формиране на град; - Два прехода – горен и долен; водоснабдителен язовир; река Веселина; трети проход Вратник; - Западна част – Тузлука (солници); ливади, пасища; заета с турско население; трансформация Аметли в Константин (командващ), почти изцяло турско село; селище градски тип; развивало се е с идея за втори град; - Еленски чорбаджии – чифлиците са им били там и те са наемали турци – по-работливи; - В Елена никога не е имало трайно турско население; било е забранено на турчин да премине на кон или да се роди турско бебе; - Султански ферман; цялата територия – подарена на майката на Султана; влиятелни чорбаджии; - По време на войната – проект за летище; - Флора и фауна – букови гори; преди не е имало борови гори – залесителна дейност; под 500 м – смесени гори; - Обезлесяване; няколко пъти се е достигало до критичен максимум; след 40-те – коопериране на земята; обезлюдяване на махали; - Югоизточна част – резерват с букове; Ø1 до Ø1,5 м; въздухът е син; синкаво сияние; букова гора се възстановява много трудно; хоризонтална неголяма коренова система; лесно се изтръгва от вятър; - Хидрология; в южната част – недостатъчни запаси; - Санитарно-охранителна защитена територия; Наредба №3; водосборна област на язовира; проект – по тунел да се присъедини нова територия; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 2 / 22 - Язовир Йовковци – почти винаги пълен (сбъркан коефициент); проблеми – пречиствателна станция (този на Тодор Живков);
 4. 4. Учебна практика по специалността - I - Зона на Благороден елен; Буковец, ловно стопанство; сърна, диво прасе, заселени муфлони; две-три мечки; чакали на глутници; величествени грабливи птици. Градоустройствени проблеми: - Историческо ядро; стара църква, уникална акустика, стенописи; - Костовска, Еловска, Калето махали; Калето – крепост срещу разбойници, съборена, камъни за църква; - До 50-те години – 2 до 25 хил.; промишленост; промишлена зона – 2/3 от града; 7 хил. души; усвояване на източни територии; добре е, че няма панелки; не е съхранено градско застрояване, къщи на уличен фронт; дюкяни и работилници; близост на къщите; усещане за едно плътно застрояване; - Комбинат в Долна Оряховица, домостроителен, замаскирани панелки със скатни покриви; триетажни; - Липса на жилищна нужда; сложни терени за кранове;  смяна на собствеността; проблеми при планиране;  около 280 населени места; 5 до 10 къщи; без никакви планове; само топографски карти;  язовир – почти 1/3 от общината; Наредба №2, заменена с Наредба №3 – нови отстояния и т.н.; една част изключена от водосбора; формират се три пояса; ограничения; няма данни за самопречистване; 500 м граница минаваща през населени места; всяко селище – водоизточник със собствена санитарна зона, т.е. цялата зона ще стане 1 и 2; как ще се развива; три министерства – министерство на строежите не е партньор по проекта; ограниченията влизат в сила, директор на басейните, заповед, дирекция Дунав във Плевен; по ЗУТ – устройствена зона, как да се обяви, обжалва и т.н.; заповедта е написана и няма кой да я разпише; проблеми на закона;  кота на язовира (кота на стена), ниво на сигурност при аварии 1/10 000 години; щети, покривани от държавата; сбъркана кота 9 м; раздавани земи, които на ново трябва да се отчуждават;  стара наредба – да не се разширяват граници;  да се изградят пречиствателни съоръжения;  не се знаят мощности на ел.разпределение;  при строителна инициатива – нужда от топографска снимка от лицензиран геодезист;  кадастър, информация за наличен потенциал ток, вода, защитени територии от изсичане;  1 : 25 000 – засекретен от военните; планът е при военните;  липса на техника в общината; цифрови модели;  направените планове са неприложими; не се съобразени със съществуващото положение (площад над река, улица през къща);  чл.1 на Закон за планово изграждане на населените места – да се даде приоритет на обществени обекти и нужди;  приоритет на частна собственост; нов план; и двата стоят неодобрени; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 3 / 22  недомислици в закона – некадърни депутати;
 5. 5. Учебна практика по специалността - I  преди – експериментални проекти, финансирани от министерството, с цел да се види какво да се промени в закона, какво да се запази; Обобществяване  върховенство на частна собственост I За ОЖС – право на общината да отчуждава; отстъпено право на строеж от общината; едва сега – откупуване от хората;  по ЗТСУ, особена комисия, върховен съд разглежда всички възражения, последна инстанция. Перспективи пред Елена: - Язовир Йовковци – специфична, но интересна територия; забрани – държавата гарантира екология; - В САЩ една жена е осъдила общината, че е разрешила строителство на завод и е загрозила къщата и гледката й; да построиш хотел, а съседа свинеферма; - Туристически дейности – отдаване на стаи, сели къщи; изграждане на нови хотелски комплекси; комплекси от къщи; изкупуване на цели селища; селища без обитатели; законодателството все още мълчи по тази трансформация; купуваш земята, но не можеш да купиш улиците; трябва да има ред за ликвидирането на населеното място; случай Иван- Иваняне, цяла махала един имот; два полигона; едното село – имот към другото; Иван – няма грам вода;  Планиране на високо ниво – за да се знае потенциалът на територията, липса на държавна урбанистична политика, решаване на глобална политика; проблеми – вода, ток, достъп;  На плановете, които гледахме не е нанесено допълващо застрояване; така рехаво изглежда много добре; Сър Питър Амброуз, виден урбанист, председател на кралското дружество, при всяко негово посещение градът се почиства; - Малки туристически комплекси – ханчето при Боаза; - Кинт.=0,5, наложено от стария ръководител катедра, влиятелна личност; не подлежи на дискусия; - Трансформация на къщи в хотел; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 4 / 22 Къмпинг; замърсяване; легла под наем – сива икономика.
 6. 6. Учебна практика по специалността - I Посещение в Община Горна Оряховица - Ж.п. линия София-Варна, основно развитие; 99 хил. жители на общината; - Маргарита Костова, секретар; - 12 селища, 2 са малки; 2 общи и 3 специализирани дирекции; 110,5 души администрация; 28 май – празник на града; - Проект за пречиствателна станция, турска фирма, 16,5 млн.лв.; три крупни обекта; канализационна мрежа; - Инж. Милена Коцева – геодезист; сега се разработва план; - Цонка Христова – еколог; - 39 652 души; - Общ Градоустройствен План преди 15 години; частна собственост; нов план в три варианта – песимистичен, оптимистичен и реалистичен; включва землище и на Долна Оряховица; - Параграф 4 – вилна зона; сега живеят хора там; по постановление на министерски съвет; пустеещи селскостопански земи, да се раздадат на хората 600 до 1 000 м², разхвърляни из територията; земи, които не могат да се обработват механизирано; взе се решение да им се продават, но преди това те са имали собственици; Параграф 4 – най- сложния текст; наследниците показват различни земи като техни; - Предложение – най-гъсто застроените терени да се включат в регулация; по пътя за Арбанаси; по пътя към сметището; съседни зони се предвиждат за узаконяване; голяма част от старите паркове са реституирани; - Разминаване между законите; съдът ги връща, защото озеленяването е с непълни документи; акт 16; - Производствена зона; летище Горна Оряховица за международни карго- превози; предложение за нов път; от къде да мине; село Първомайци – нови производствени територии; ж.п.връзка; товарна гара; - Квартал Калтинец; стара идея да се съборят всички къщи и да се построят заводи; проекти за голям пътен възел, пристанище; Общ Градоустройствен План – със силата на закон; сега се връща статута на жилищна зона; преди – хората не могли да ползват имотите си; временно строителство; за неотложни нужди – пристройки, надстройки; - Производствени зони – разширяват се и сега има свободни терени, но до тях няма инфраструктура; всеки един план води една безкрайна процедура на отчуждаване; общината може да отчуждава само на първа регулация; проблеми – издирване на собствениците; връзка със служба по вписвания; идея за единен кадастър; да се обединят служба по вписвания, кадастър и данъчни, така ще се намалят и измамите; - Проблеми с незаконно строителство, участие на полицията; - Демографски проблеми; леко покачване на раждаемостта, в проект е заложено 47 хил. души; - Устойчиво развитие – три направления: околна среда, повишаване на стандарта, социален ефект; - ОВОС, преценка дали е нужен доклад; - Проблеми: Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 5 / 22 o Гробищен парк: да е на 3 км от жилищната зона, 1 км при ежедневно табаниране; сега е на 150 м; също и високи подпочвени
 7. 7. Учебна практика по специалността - I води; преместване на гробището на 7 км (много трудно се намира подходящ терен); психологически ефект; o Да се проучат интереси на инвеститори; o Лечебни заведения; o Транспортни проблеми; по закон – алеи за велосипедисти; единствен заместител на екотранспорт – тролейбусен; много скъп; правени са разчети – не може да се върне и изплати за 100 години; сега – със стари съчленени автобуси; да се премине към маршрутки; Военният завод е с ведомствен транспорт; Доклад за ОВОС към плана: - единствен замърсител – захарен завод; 28 хил.лв. глоба на месец; o сметище; няма дрениращ пласт; включени сме в програма за управление на отпадъци с още шест общини; - хармонизация на законодателството и все пак условията са различни; - газификация на града; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 6 / 22  три плана не трябва да се одобряват заедно – лавина от грешки.
 8. 8. Учебна практика по специалността - I Посещение в Община Лясковец - Разполага с актуален план; арх. Димова – главен архитект; - Все пак общината има проблеми; план от 1993, всички планове в комплект; сравнително толерантен; смяна на собствеността; - Висока част заета с гори, лесопарк западна част; преобладаващи западни ветрове; роза на ветровете; продължителност през годината; нанася се по посоки и полупосоки; - Източна част – промишлена зона; - Наситена с комуникации, проблеми с пътните връзки няма; София-Варна, нова магистрала северно от общината; нов път до Горна Оряховица, между жилищна и промишлена зона; - Проблеми със сливане; 1960 год. засяти с лозя територии за една нощ; желание за самостоятелност; - При освобождението – 1200 къщи; много малко се е разширил; почти само промишлена зона; винарна; - Град от 1881 год., преди – 5 махали; - Запазени 120 стари къщи; актуализация от НИПК, оценка и намаляване на 80; ограничение за паметници на културата; - Тенденция за промяна на предназначение на земеделски земи; пътни артерии; - Военен завод, пречиствателна станция, газификация, капацитет 10 хил. души; затворена територия; не пречи на съседи; - Проблеми на плана за земеразделяне; асфалта на пътя е върнат; - В последния момент се реши мястото на регионалната пречиствателна станция да се премести в много по-ценна земеделска земя; експерти, които работят за работодателите си; - Кариера за глина; дупки, които стават на езера; потенциал на територията, където запасите са изчерпани; - Манастира на хълма; застрояване по хълма; Павловски; 80% реставрация; от там – директна връзка с Арбанаси; почти безлюден път по билото; - Опити да се спечели финансиране за пешеходен маршрут; - Търсене на пътища, обхождане на Горна Оряховица; - Разделяне на промишлена зона; под натиска на комисия за вземания; уплътняване; - Оранжев цвят в плана – защитена от НИПК територия; идея да се оформят граници на стар град, където има най-малка намеса, макар и там да не е исторически най-старата част; - Проект за пешеходна улица с количествено-стойностна сметка за всеки имот – какво да се възстанови, смени; в духа на 19 век; - Улица Чумерна; Велчова Завера – цяла структура; последна, най-ново формирана – от горната страна на пътя; желание на собствениците да не им се бутне къщата, сега отпадат като защитени; пътят вече е прокаран; - Изместване на стария център; масов отлив на хора; след одържавяване – не е поддържан; сега – много собственици; - Централната част е тотално реконструирана; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 7 / 22 - 50-те години, идея за комплекси; реализирани само две зони и в центъра (тогава е било престижно да живееш в апартамент); Лясковец е нямал жилищна нужда при строителството на домостроителния комбинат;
 9. 9. Учебна практика по специалността - I - Рязането на фасадите в Елена; в Лясковец също са били такива надробени структури; автобусът е правил пируети да мине; - 50-те и 60-те години са били годините на парите и централната власт; сега да се убеди собственика за целесъобразността; - Комплексно не са решени проблемите; липсва информация; икономически изследвания; - Населените места станаха на „бози”; липсват общи (и за хората) цели; - Застроителен план 1:1000; централна ос; обходни пътища; един от първите планове, които се съобразиха с частната собственост; има дори и тупици; - Административни сгради, концентрирани; Младежки дом, който сега е празен; - Незавършена зала по типов проект, стоманена конструкция; - Централен парк, връзка със стадиона (не се използва), игрища, тенис кортове (не са изградени); - Младите семейства са в северната част; - Закриване на детски градини и училища; планиране за разширяване на училището; - Газификация на имотите; главният клон е изпълнен, с цел да обхване промишлената зона и обществени обекти; - Решение на пожарна; не може стари котелни да минат на газ; в нови сгради; - Озеленяване до пътя при жилищни блокове; сега гаражи; - Озеленяване при дерето; няма средства и не се очаква възвращаемост; - Само един прелез до промишлената зона; специфична организация на движението; - Военен завод „Аркус” – инвестиция да направят екопарк (до колко добре е избрано мястото); главно странични дейности; слабо производство; само надежди; Данни за общината: 274 общо, ~200 ха жилищни терени; население на града ~8 000, преди 11 000; община – 16 000 души; - Проблеми с домашни животни; всяка сутрин има шествие от кози по главната; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 8 / 22 Лясковец – планът е разработен за цялата община.
 10. 10. Учебна практика по специалността - I Посещение в Община Велико Търново - Общ Градоустройствен План на Велико Търново; градът и неговата околоселищна територия; разработен е от Булплан, 2001 год., ръководител арх. Стефан Стайнов; Арбанаси – екип с ръководител Александров; - Основни характеристики: най-големият комуникационен възел на Балканите; отбивка за София от ляво; Русе-Южна България със София- Варна; - Неправилна улична мрежа; - Река Янтра – меандри; - Хълм Царевец, царски дворци; - Хълма Трапезица, болярски; Патриарх; - Бивша циганска махала – разрушена; - Етапи на развитие: - Исторически; - Средновековно; по-малко от Лясковец; паметник на обесените – на края на града; - Улица Гурко – основна улица; почти само пешеходна; промяна на мащаба на града; - Прокарване на втора улица, която да дублира Гурко; - Селище още от Тракийско време; възможност за укрепяване; възрожденско Търново; - След освобождение; Военно училище; полета за учение; - Интензивно нарастване след Втора Световна Война; - 70-те – жилищни комплекси; Бузлуджа; - Производствени зони; южна част; секретен военен завод; ново военно училище (единствено, което остава); модерен университет; - Наличие на много зеленина, заради релефа; Парк Света Гора; Паметник на Асеневци; художествена гимназия „Стефан Стамболов”; търновчин отпуснал пари за стоманен мост, сега пешеходен – умора на материала; - Северозапад – комуникационни проблеми, само една улица; - I-ви етап – паянтови сгради; 60-те, 70-те – блоково строителство, 3-5 етажа; ППП и панелно строителство; бирена фабрика; - Слаби функции на производствената зона; - Прилив на чужденци, закупуване на къщи; високи цени; Стефан Ламбарт, работи по проект Красива България, привлича средна английска класа; няма свободни общински терени; навлизане в горски фонд; зона Ксилифор; цена на панелен апартамент - € 30 000, на къща на село - € 60 000, съживяване на селата покрай чужденците; - Разрастване в източна равнинна част; - Вароша, бедно изграден квартал, проблеми с отстояния и НИПК; неудобни за автомобили; - 70-те, 80-те – обновяване на жилищния фонд от държавата; инвестиции, заради възстановяване на паметници; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 9 / 22 - План на проф. Никифоров за старо военно училище; търсене на рационално усвояване; преди – забранена зона и развитие около нея; няколко конкурса; даван е за дипломни работи;
 11. 11. Учебна практика по специалността - I - Търново няма площад; тесни улици; няма място за паркиране; проблем е и пешеходното движение; не може да се направи пешеходна улица; при свлачище – пропусна се шанса да се обособи пешеходна част; - Намаляват общинските имоти; - Алея на бележити българи на Боруна; мястото, където е имало гробове на бележити българи е загубено; - Интелектуален живот на Велико Търново: университет, специалности като живопис и иконопис; - Магистралата ще се измести извън града; - Жители ~70 хил., от тях 30 хил. студенти; най-работещото предприятие на Велико Търново е университетът; Село Арбанаси, Община Велико Търново, План за Регулация и Застрояване – актуализация, окончателен проект в мащаб 1:1000 Архитектурен резерват, изисквания към новите сгради, дълбоки стрехи с подкоси, дограми; доста от жилищните сгради функционират като хотели; Навремето е имало визуална връзка до Царевец; сграда стъпила на ограда на църквата; улиците умишлено не са изправени; тупици, високи зидове, повечето сгради не са на уличния фронт; изключение – Констанцалиевата къща; - Сега – „мутренско” население, голям туристически поток; централната част е озеленена; няма търговска част, няма пространствено изразен център; опит за търговска част и пешеходна улица; едната обходна артерия е изградена за „една нощ” за посещение на комунист нагости; проблеми с почистване на улици; - Мек климат; - Почти няма общински терени; - Новите сгради не са съобразени с изискванията на НИПК; - Min 600 м², до 2 етажа, големи отстояния; специфични правила за застрояване, различни от наредби; позволено от ЗУТ; - Характерно за къщи – покрив 1:3, четирискатен с един поп; квадратна в план; - Изисквания за фасадно третиране; пропорции на прозорците 1:3; къщи неотговарящи: „Балдуиновата” кула в къщата на Балъков; - Проблем с реклами; - Няма канализация; - Преди Арбанаси не се е виждало от Търново, сега – изсечен горски фонд; - Резиденция на Людмила Живкова, собственост на Илия Павлов, писта за хеликоптери; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 10 / 22 - Главната архитектка на Велико Търново също живее в Арбанаси, кв. 45.
 12. 12. Учебна практика по специалността - I Посещение в Община Габрово  Различие на Габрово от другите населени места; Арх. Татяна Стойкова, главен архитект от 12 години, преди това проектант в проектантска организация;  История на Габрово: находки от епохата на неолита; групи от общности, които са населявали района; Второ Българско Царство, охрана и обслужване на прохода, ковачество, страноприемници; o Млад ковач строи ковачници под Габър, заселел се първи; o Благоприятно разположение, водата е била движеща сила; o Възраждане: над 300 работилници; o 1860 год. става град с особен статут признат от Турците; o Габрово започва да се сравнява с Манчестър; o Колосални заводи през комунизма, прилив на население; машиностроителни заводи, пластмаси, текстилна промишленост; o Сътресения при прехода; реституция, включително и на фабрики, структурни промени, предприятия в ликвидация;  Схема на града: паякообразна линеарна структура; липса на равни терени; изнасяне на производствени зони; благоприятни за града са големите зелени масиви, въздушните течения по реката, меката зима;  Население ~76 хил. жители; 84 хил. за общината; общо 134 населени места; голямо обитаване в града; затихващи функции на другите населени места; повечето нямат планове, само строителни полигони;  Първи план на Габрово 1909 год.; действал до 1958 год.; структура на квартали, извадка в папки, застрояване, досиета на квартали, граници, текстова част; набор от папки, в които е събрана цялата информация – обявяване, съдебни спорове;  1958 – втори план;  1989 – трети план с една актуализация, Общ Градоустройствен План от 1979 год.; разработване на застроителни планове;  1989 – общината изпадна в колабс; нужда от спешни действия; високо ниво на планиране; 1994 год. разбиране от министерството, експериментален проект, подобрен анализ на територията, около 10 пласта собственост; озеленяване; къде плановете могат да останат да действат / цялостно планиране;  Частични промени;  Тунел под Шипка – 3 км дълъг; решение на наднационално ниво; коридор №9; условно му е правена първа копка за двуетажен тунел;  Режими на застрояване, довели до промяна на законодателството; промяна на генералния комуникационен план; преди – нереализуем път, много тунели; одобряване за около две години; възлагане на разработки; не доведе до резки конфликти; посоки на развитие; отхвърлиха се огромните жилищни комплекси, за които територията не е готова – комуникация; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 11 / 22  Там където има актуален план – строителна инициатива; индивидуални и групи жилища, близки, на 10 минути от центъра;
 13. 13. Учебна практика по специалността - I  Решение на проблемите на северна индустриална зона; възможност предприятията сами да решат проблемите си; o ~80% усвоена територия от нови структурни единици; италиански фирми; o Много малък дял на текстилна промишленост; нови, нетрадиционни производства; шоколадови изделия, замразени храни, фармация; нови конкуренти на Капитан Дядо Никола – пластмаси; шивашка промишленост, галантерия, обувки; машиностроенето се сви; нови дребни машиностроителни мощности; o Усвояване по пътя към Севлиево; преди малка промишлена зона; развитие, след установяване на чуждестранни инвестиции; местни бизнесмени; складови бази; полимерни детайли; всеки си решава сам проблемите – по процедура за промяна на предназначение; една бърза схема от общината, за да облекчи инвеститорите, взаимноизключващи се производства – химия с хранителна промишленост;  Комуникационни проблеми – намиране на финансиране за нови улици; отчуждителни процедури – тежки, дълъг срок, финансова тежест на общината; Габрово – с много нереализирани комуникации от преди;  Обитаване – не се разви предприемачеството; не се търси колективно обитаване; може да се счита, че жилищния проблем е решен; на 2,3 до 2,4 души има едно нормално жилище; около 700 семейства са засегнати от реституционни процеси; няма безработица (6-7%) – пречи при кандидатстване за финансиране от фондове; изпълнени са ангажиментите към отчуждени от преди;  Обществено обслужване – известна стабилност в развитието (особено хранене); реституция – сега тенденция към окрупняване (а не делене на всеки собственик), отсяване от пазара;  Образование – освободени са много терени, резервирани за училища; проблеми в комплексите – двусменни училища;  Здравеопазване – районна за областта болница;  Туризъм – с годините се поизбистри стратегията; Боженци, Етъра; подобряване на инфраструктурата (осигурени пари за ново осветление на Боженци), подход и паркиране; кандидатства се за финансиране; маркировки към обекти в града, санитарни възли, финансиране по проект Красива България; курортен комплекс „Узана” (експериментален проект), Бяла писта – подарен влек от побратимен швейцарски град; все още слабо урбанизиран; o Всяка една финансираща институция изисква изготвен план на територията; o Туристически маршрути;  Габрово, планиране – активен играч, да помогне на хората да не вярват на приказките на хората от общинската администрация – „не можем да решим това с наличното законодателство”; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 12 / 22  Отношения с бизнеса, сътрудничество към развитие; тук за разлика от Севлиево не е кацнал голям инвеститор.
 14. 14. Учебна практика по специалността - I Етъра Изкуствено създаден комплекс от предприемчив габровец; автентично преизграждане на сгради от различни места; последно изградена църква от Дряновско село, приличаща на жилищна сграда; - Спечелено дело срещу Абрашев, на поредна инстанция, Етъра е общинска собственост; - 120 хил. посещения годишно, 500 хил. около 1300 години България; - Концерти, театрални спектакли, възстановка на празници и събития, панаир;  28 услуги от общината; типови молби; разработени бланки на документи; да не отказваме хората от инициатива;  Габрово – един от първите с информационно бюро и общинско туристическо бюро;  Енефект работи първо с Габрово; Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 13 / 22 Приложение 1: Брошура с услуги на Община Габрово
 15. 15. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 14 / 22
 16. 16. Учебна практика по специалността - IУчебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 15 / 22Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 15 / 22
 17. 17. Учебна практика по специалността - I Квартал Лозенец Както е известно на всички, квартал Лозенец се състои от две части - стара и нова. Първо се разходихме из старата част на квартала, както го бяхме правили неведнъж и преди. Един от скъпите квартали на София, поради спокойствието на неговите улици и, разбира се, разположението му в центъра на града. Един от старите квартали в София, запазил неправилната си улична мрежа. Ако не познавате квартала, възможно е да се бъркате, дори загубите. В квартал Лозенец се наблюдава смесено застрояване, предимно средноетажни кооперации. Разбира се среща се индивидуалното, свободно жилищно застрояване, но някои от по- старите сгради представляват по-често опасност, отколкото подслон. Повечето стари сгради са еднотипни. Разбира се като един квартал, възникнал по друго време, старата част на Лозенец си има своите уникалности и, малко силно казано, забележителности. А това са, макар и много малко на брой стари сгради, с интересна и цветна архитектура. Всъщност по-голям интерес представлява новото строителство, по- привлекателно за окото и обратно пропорционално по-отблъскващо като цена. То внася малко повече цвят и настроение сред сивите, еднакви и най- вече стари сгради, с олющени мазилки. Като недостатък, могат да се отбележат тесните улички, с паркирали по тях коли, правещи разминаването на два автомобила практически невъзможно. Липсата на парк- места не е проблем само на квартал Лозенец, за нещастие, както и недостатъчната ширина на улиците. В сферата на обслужването, едва ли може да се отбележи нещо конкретно като пропуск или недостатък. По мое мнение нищо не липсва, особено при факта, че разположението на квартала е в центъра на София. Но както обикновено, помещенията, служещи за магазини, евро футбол и др. са гаражи или партери на сгради, нещо от естетическа гледна точка- неприятно. Също така неприятни за гледане са недовършените сгради, за които няма и изглед да бъдат завършени, по- скоро съборени след време от някой предприемач. Квартал Лозенец е едно желано от немалко хора място за живеене. На мен лично, също би ми било приятно да живея на подобно място, но не само заради близостта с центъра и цената на жилищата. Приятно е, например, да се разходиш в такъв квартал. Усеща се уюта, липсващ на панелните комплекси, да, още един плюс. Квартал Лозенец е пощаден от „напастта” на XX в. И може би именно, поради причината че по това време е бил вече застроен. Да, определено е по- приятно да гледаш, макар и срутващи се къщи, вместо сиви блокове, приличащи на концлагери. Просто кварталът предлага една нормална среда за обитаване, въпреки че днес дотам сме свикнали с панелните си жилища, че понятието „нормално” се мести ту в блок, ту в къща. Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 16 / 22 Забележка: Материалът е изготвен съвместно с колеги от специалността.
 18. 18. Учебна практика по специалността - I Посещение в гр. Банкя Приложение 2: Историческа справка за гр. Банкя Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 17 / 22
 19. 19. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 18 / 22
 20. 20. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 19 / 22
 21. 21. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 20 / 22
 22. 22. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 21 / 22 Забележка: По материали предоставени от ръководителя на практиката.
 23. 23. Учебна практика по специалността - I Благой Георгиев Петков УРБ 10047 стр. 22 / 22 Приложение 3: Статии от сп. Архитектура Приложение 4: ЕЛЕНА, Пътеводител Приложение 5: Статия „Почивка в Еленския Балкан” Приложение 6: Албум „Архитектура на съвременна България” Приложение 7: Извадка на доклади и проекти на Националния Институт за Паметниците на Културата Приложение 8: Извадка от годишния обзор на Националния Институт за Паметниците на Културата, 1986 и 1988 год. Приложение 9: „СОФИЯ улици и площади” Приложение 10: „Формирането на старите градски части на СОФИЯ и подхода към тях” Приложение 11: София – 120 години столица Приложение 12: Жилищни и административни сгради в София Снимки от лятната практика и от посещение в Община Елена с колегите специалност Архитектура, октомври 2004 год. Забележка: Приложения 3 – 10 са публикувани в електронен вид в Диск 1, а Приложения 11,12 в Диск 2 към доклада.

×