08 Kommune og korpssamarbejde - Guide til udviklingsplaner

638 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

08 Kommune og korpssamarbejde - Guide til udviklingsplaner

  1. 1. Det Danske spejDerkorps meDvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere kommune oG korpssamarbejDe 01
  2. 2. korpssamarbejDe oG kommunal GennemslaGskraft kan være at lære De lokale kfum-spejDere at kenDe, men er oGså at kenDe De kommunale støttemuliGHeDer, oG søGe penGe til Hytten, uDDannelse oG rejser. kommune oG korpssamarbejDe 02
  3. 3. i juli 2012 møDes spejDerne i Danmark oG internationale Gæster til en fælles sommerlejr. Det bliver Den største “ GlæDerstort... sammenHolD bliver miG for vilDt, Det spejDerbeGivenHeD i Danmark oG brobyGninG. i like it! noGensinDe meD omkrinG 35.000 “ opslaG på facebook, børn, unGe oG voksne samlet. spejDernes lejr 2012 kommune oG korpssamarbejDe 03
  4. 4. Der er et par år at GlæDe siG i til lejren i 2012. Hvorfor ikke bruGe tiDen på at finDe en venskabsGruppe fra et anDet korps, som i kan samarbejDe meD inDtil Da? Det er sjovt at lære anDre at kenDe, oG manGe unGe netværker beDre enD De fleste voksne veD Hjælp at arto, facebook oG anDre sociale meDier. Hvis i finDer en Gruppe, Der liGGer lanGt væk, kan i benytte webcam oG eventuelt møDes veD et weekenDarranGement. kommune oG korpssamarbejDe 04
  5. 5. Gruppen Har oGså meGet at Hente i Den kommune, Hvor Den Hører Hjemme. måske Det er relevant for jer at søGe tilskuD til spejDerarbejDet. måske i Har noGle anlæGsopGaver i forbinDelse meD Hytten, som kræver tillaDelse fra kommunen. Her er Der en naturliG kontakt mellem Gruppen oG kommunen. kommune oG korpssamarbejDe 05
  6. 6. Det kan ske, at folkeoplysningsud- samarbejde, hvad enten i skal søge alle skal vide i findes. og når jeres valget i en kommune brænder inde om tilladelser, tilskud eller har et gruppe er synlig og kendt for at lave med aktivitetskroner, og det er helt tredje ærinde hos kommunen. gode aktiviteter, som mange børn blandt andet ærgerligt for de spej- og unge sætter pris på, så kommer dere, som bor i byen. at have gennemslagskraft hand- den nysgerrige nabo forbi. inviter ler også om at være synlig med sin indenfor i hytten, når i har mulighed Gruppen kan med fordel bruge lidt spejdergruppe, så i mærker i har for det. tid på at gå i dialog med kommunen. en vigtig plads i lokalsamfundet. formålet er, at politikerne og ad- De lokale borgere er målgruppen spændende arrangementer vækker ministrationen får kendskab til jeres for nye medlemmer og i det lokale interesse og kan også tiltrække gruppe og det arbejde, i laver. foreningsliv finder i mulige samar- pressens opmærksomhed. bejdspartnere. når kommunen kender jeres gruppe, har i det bedste udgangspunkt for at kommune oG korpssamarbejDe 06
  7. 7. tips til kommunal GennemslaGskraft > DeltaG i borGermøDer om emner Der berører Gruppens liv oG uDfolDelsesmuliGHeDer > senD spejDerrepræsentanter til kommunale vær synliGe oG arbejDsGrupper, Der HanDler om fritiD, aDGanG til naturen, samarbejDe mellem blanD jer foreninGerne i kommuner m.m. > inviter borGmesteren eller en anDen fra Gå på råDHuset, kommunen til mærkeDaGe i Gruppen oG laD så kommunen kan Dem fx uDDele præmier til spejDerne lære jer at kenDe > senD jeres GruppeblaD eller HjemmesiDelink til kommunen, så Det kommer meD på kommunens foreninGsoversiGt > beD om et møDe, Hvis i Har GanG i et større uDviklinGsprojekt som fx en ny Hytte kommune oG korpssamarbejDe 07
  8. 8. kommune oG korpssamarbejDe i vores Gruppe > HvorDan Har Gruppen kontakt til kommunen oG anDre spejDere i DaG? > nævn tre forDele veD at samarbejDe meD kommunen oG anDre spejDere. > peG på et iGanGværenDe projekt i Gruppen, Hvor i kunne Have Gavn af at samarbejDe meD kommunen eller anDre spejDere. > Hvilken Drøm kunne i Gøre til virkeliGHeD, Hvis i HavDe kommunens eller anDre Det Danske Spejderkorps maj 2010 spejDeres støtte? dds.dk spejder.dk Tekst Anne Kofod > nævn tre tinG i selv kan Gøre for at styrke Tine Lind Vasant Kotak samarbejDet meD kommunen oG anDre Idé Tine Lind spejDere, så jeres projekter bliver til noGet. Anne Kofod Foto Henning Due Leitner Søren Friberg Thomas Weilegaard Per Therkildsen Henrik Weigelt kommune oG korpssamarbejDe 08

×