Kommunale Tendenser Lemvig Bjørn Borre

918 views

Published on

Oplæg for Lemvig Kommune direktion og chefkreds

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kommunale Tendenser Lemvig Bjørn Borre

 1. 1. Kommunale tendenser- digitalisering på dagsordenen<br />Lemvig Kommune31. august 2009Bjørn Borre, SpecialkonsulentKL’s Center for Borgerbetjening og ITbjb@kl.dk / 27 52 25 24<br />
 2. 2. Det siger jeg<br />30-08-2009<br />Kommunale tendenser – digitalisering på dagsordenen<br />Rollefordelingen i det offentlige<br />Fælles projekter – hvad er på vej<br />Hvad skal I gøre..?!<br />
 3. 3. 30-08-2009<br />Digitalisering - en del af løsningen<br />Digitalisering er et middeltil at nå de egentligemål:<br />kvalitet!<br />effektivisering!<br />bedre service!<br />Spar (ikke) på digitaliseringen!<br />
 4. 4. 500.000.000 kr. x 5!<br />”Det øgede råderum på 1 mia. kr. i 2010 vil blive tilvejebragt ved, at kommunerne omprioriterer og forbedrer ressourceudnyttelsen for mindst ½ mia. kr., og at staten gennemfører initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne for mindst ½ mia. kr., så de i stedet kan anvendes til service til borgerne.”(Finanslovspjecen 2010)<br />Hvis kommunerne intet gør, mangler vi 0,5 mia. år efter år.<br />Effektivisering via digitalisering skal finde sted<br />Hvor har I og vil I forbedre ressourceudnyttelsen?<br />
 5. 5. Bedre service med færre hænderIT er ikke bare legetøj!<br />Borgerservice <br />KvalitetLet for borgeren<br />Sammenhæng<br />Økonomi<br />Råderum<br />Effektivitet<br />Ny strategi give lokal dynamik <br />Let at lave om<br />Let at gå nye veje<br />Flere leverandører<br />Kommunerne skal sammen skabe <br />bedre arbejdsgange via digitale løsninger<br />
 6. 6. Staten vil styre kommunerne med centrale it-løsninger<br />Statslige digitale projekter, fører typisk til ét centralt system, der låser markedet og dræber innovationen.<br />Den enkelte kommune skal selv sætte dagsordenen og prioritere nye koblinger mellem opgaveløsning og IT<br />Der er støtte, inspiration og stordriftsfordele i fælleskommunale samarbejder<br />
 7. 7. Kommunerne skal styredigitaliseringen !<br />Fremtid<br />Kommuner har fælles digital indkøbskraft<br />Mindst to leverandører på alle vigtige områder<br />Kommunernes løsninger skaber mere effektiv service<br />Fortid<br />Mange små kommuner køber it individuelt<br />Én leverandør præger it-udviklingen<br />Staten udruller centrale it-løsninger<br />
 8. 8. IT-leverandørerfokuserer på egen indtjening<br />Husk at den gode frokost ikke garanterer et godt produkt!<br />IT-markedetopererer ikke kun i kommunens interesse – kan bl.a. skabe tekniske bindinger<br />Ved fælles ”bestilling” kan kommunerne fastsætte standarder overfor IT-markedet, få bedre sammenhængende løsninger og spare penge.<br />
 9. 9. Registrer<br />ansøgning<br />Borgerportalen<br />Find indkomst<br />eIndkomst<br />SKAT/CSC<br />Boligstøtte-<br />Beregning<br />KMD<br />Brev-<br />Skabeloner<br />Kommunens<br />egne<br />Mail til<br />borgeren<br />Outlook<br />ESDH<br />Arkiv<br />Fujitsu<br />Ledelses-<br />information<br />WM-Data<br />Standarder åbner for lokale IT-løsninger der kan skilles og samles<br />Kræver (1) Tværoffentlige IT-projekter og procesejerskab så IT-løsninger dækker hele processer<br />Opklar sag<br />Modtag<br />henvendelse<br />Beregn ydelse<br />Afgør sag<br />Meddel<br />afgørelse<br />Arkiver<br />Følg op<br />Kræver (2) Tværoffentlige Standarder for opdeling af processer, IT-systemer og deres informationer<br />OIOXML<br />OIOXML<br />OIOXML<br />OIOXML<br />OIOXML<br />OIOXML<br />OIOXML<br />Kræver (3) Åbne servicegrænseflader til IT-løsninger hos forskellige myndigheder og IT-leverandører<br />
 10. 10. Strategien har vist sit værd<br />Standarder: Omsorgsløsninger på ældreområdet<br />Fælles standarder har skabt sammenhæng på tværs af it leverandører og øget konkurrencen!<br />Rammeudbud: Elektroniske arkiver (ESDH)<br />Fælles offentligt rammeudbud, baseret på standarder, har tiltrukket flere kvalificerede it-leverandører!<br />Fælles ejerskab: Nyt BBR-register<br />Fælles kommunalt udbud af én fælles it-løsning, baseret på standarder, har forbedret pris og kvalitet!<br />
 11. 11. IT-afdelingenkan ikke definere den gode digitale opgaveløsning<br />Farvel til silotænkning<br />Kun fagforvaltningerne kan fastlægge, hvad der er den gode digitale opgaveløsning<br />Fagafdelinger skal tage ansvar for it-løsningerne knyttet til deres faglige opgaveløsning<br />IT-afdelingenskal bakke op, og hjælpe fagafdelingernes afklaring om investeringsbehov og muligheder på vej<br />
 12. 12. Rollefordelingen i den offentlige sektorBl.a. Kombit og jer<br />
 13. 13. Kombit – hvad er det nye?<br />Omlægning af selskabet Kommune Holding<br />Større finansieringskraft – 600 mio.kr. (til bl.a. initialinvesteringer, i IT der kan føre til markante effektiviseringer)<br />Bedre organiseret, stærkere kompetence (kan matche it-leverandører, minimere risici i større projekter)<br />Et fælleskommunalt bestillerselskab, der er projektudvikler, investor, kontraktejer ved udbud og professionel modspiller til leverandørerne<br />
 14. 14. Kombit<br />Samler kommunernes indkøbskraft overfor IT-leverandørerne<br />Skaffer bedre og billigere IT-løsninger<br />Skaber fælleskommunal udviklingskraft.<br />Flerleverandør-strategi giver rum til lokal dynamik, skaber konkurrence mellem leverandørerne og bevarer en fælles kommunal it-handlekraft overfor staten<br />
 15. 15.
 16. 16. Fem opgaver for Kombit<br />Fælles digitale projekter - udvikling af nye produkter. Bl.a. Umbrella-samarbejdet.<br />Vedligeholdelse af produkterne - fx ved ny lovgivning<br />Salg, markedsføring, udbredelse af produkterne blandt kommunerne.<br />Konsulentbistand til kommuner mht. brug af produkterne<br />Kapitalforvaltning, herunder salg af ejendomme fra KMD, mhp. fortsat investeringskraft<br />
 17. 17. Øget digitalisering – rollefordeling kommunalt<br />Kommunalbestyrelsen: Sæt servicemål og prioriter (finansier!) digitale investeringer, som giver afkast i form af mere service for færre penge<br />Direktionen: Koordiner initiativer (styregruppe!), dokumenter resultater og understøt med kanalstrategiske organisationsforandringer. Overvej deltages i det fælleskommunale samarbejde om IT-udvikling.<br />IT-kontor/Fagkontor: Samarbejd om bestilling, udvikling og implementering af løsninger, som sikrer nye mere effektive digitale arbejdsgange. Hent evt. inspiration i KLs Arbejdsgangsbank.<br />HR: Hav fokus på at I via kompetenceudvikling og rekruttering har ansatte der får borgerne - og kolleger - til at bruge digitale løsninger. Brug evt. fælleskommunale kurser.<br />Frontpersonale: Digitale ambassadører, som henviser til, og viser borgerne, at digitale løsninger er lette at bruge.<br />
 18. 18. Øget digitalisering – rollefordeling offentlig sektor<br />Kommunerne: Deltager som eksperter i tværkommunalt udviklingsarbejde. Følger op på og vidensdeler om egen indsats, samt lærer af andres. Er digitalt ambitiøse ambassadører.<br />KL: Varetager kommunernes interesser i det fællesoffentlige samarbejde og overfor staten. Støtter udviklingen af fælleskommunale metoder til dokumentation og opfølgning, som skaber gode rammer for vidensdeling om bedste praksis, arbejdsgange m.m.<br />Fællesoffentligt samarbejde: Koordinerer udviklingen af standarder. Koordinerer digitaliseringsaktivitet på tværs af portaler og hjemmesider, via bl.a. domænebestyrelser. Afvikler understøttende kampagner for selvbetjening m.m.<br />Staten: Presser på for effektiviseringer, truer med at centralisere opgaver. Deregulerer.<br />
 19. 19. Fælles initiativer<br />
 20. 20. KLs Arbejdsgangsbank<br />Kortlagte kommunale arbejdsgange<br />Dvs. de processer, der er forbundet med at løse de kommunale opgaver<br />Korrekte: Beskrevede og vedligeholdte i henhold til lovgivning<br />Gode: Med eksempler på bedst praksis<br />Frit tilgængelige for alle leverandører og kommuner – dog mod betaling <br />Nu fokus på udbredt anvendelse kommunalt<br />§<br />
 21. 21. Borger.dk<br /><ul><li> Let forståelig tekst om muligheder, pligter og rettigheder
 22. 22. Teksten skal føre til handling</li></ul>Borgeren kan udføre selvbetjening relevant for den kommune han eller hun bor i. <br />Eller borgeren kan ringe til den relevante myndighed<br />
 23. 23. Digital markedsføring<br />’<br />Hvor og hvordan vil I kommunikere via web om jeres<br /><ul><li>digitale selvbetjeningsløsninger
 24. 24. vejledninger (lav dem selv eller hent fra/henvis til borger.dk)
 25. 25. lokale nyheder og debat m.m.</li></li></ul><li>Digital signatur 2.0<br />Mobil <br />Mere brugervenlig <br />Virker også til netbank (2,8 mio. brugere!)<br />Forventes lanceret februar 2010.<br />
 26. 26. DokumentBoks<br />
 27. 27. NemSMS<br />
 28. 28. Anvendelse hos jer?<br />Dokumentboks, NemSMS, digital signatur er alle klar til edag3 i november 2010<br />I skal implementere dem, men I bestemmer hvor I bruger dem til hvad.<br />Overvej eks. anvendelse af NEMsms som påmindelse til at minimere spild (møder, skolegang m.m.) og til at fastholde borgernes fokus på de mest effektive kanaler (Du har fået svar i din dokumentboks –du behøver ikke ringe og rykke os).<br />
 29. 29. Sammenligning rykker<br />
 30. 30. Top 30 – endeligt resultat januar 2009 <br />
 31. 31. Resultater<br />At kommunerne ved, hvilke selvbetjeningsløsninger de har (!)<br />At der sættes minimumsniveauer for kommunernes digitalisering<br />Øget opmærksomhed hos direktion og chefer<br />KL’s politiske udvalg vil også fremover måle kommunerne<br />
 32. 32. Globaliseringsrådets e2012 vision<br />Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt.For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler.<br />
 33. 33. Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov<br />VISION<br />Øget anvendelse<br />Bedre løsninger<br />Stærkere fokus<br />INDSATS-<br />OMRÅDER<br />Kommunernes digitale service giver borgerne klare fordele og kommunen en mere effektiv administration<br />Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation<br />Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg<br />
 34. 34. INDSATS-<br />OMRÅDER<br />Øget anvendelse<br />Bedre løsninger<br />Stærkere fokus<br />Kommunernes digitale service giver borgere klare fordele og kommunen en mere effektiv administration<br />Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation<br />Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg<br />Ledere og medarbejdere er ambassadører for digital service<br />MÅL<br />Kommunerne sender og modtager dokumenter digitalt via Dokumentboks<br />Kommunalbestyrelserne vedtager en kanal-og servicestrategi for, hvordan anvendelsen af digital service øges <br />Kommunerne anvender NemSMS<br />Kommunerne sætter mål for anvendelsen af digital service på udvalgte områder og måler på om de nås<br />Kommunalbestyrelserne vedtager en e2012-handlingsplan for, hvordan e2012-målet realiseres (implementering af løsninger)<br />Kommunale digitale løsninger anvender kun digital signatur og er på NemLogin<br />Kommunerne deltager i fællesoffentlige eDage<br />Alle borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med NemLogin og forudfyldte data<br />Alle kommuner udarbejder en strategi for at øge ledere og medarbejderes digitale kompetencer<br />Kommunerne markeds-fører digital service<br />Kommunerne har 5 digitale borgerforløb, der giver en mere effektiv forvaltning og bedre digital service<br />
 35. 35. e2012 - 2. Halvår 2009<br />www.kl.dk/e2012<br />Workshops 1-3 om dokumentationsmetoder, kanalstrategi og ambitionsniveau<br />Digitaliseringsdebat<br />Pilotkurser for digitale ambassadører – udvikles med jer?<br />IT udviklingsmøder, mhp. koordineret IT-udvikling mellem kommunerne, faciliteret af Kombit<br />Digitalt Landkort – online sammenligningsværktøj mellem kommunerne, mhp. at vidensdeling om bestpractise<br />Kontakt projektleder Bjørn Borre, bjb@kl.dk ved spørgsmål<br />
 36. 36. Hvad skal I gøre?<br />
 37. 37. Hvad er svarenei vores kommune?<br />Hvilke problemer skal digitaliseringen løse for os, i de forskellige grene af forvaltningen?<br />Hvordan udvælger og prioriterer vi vore digitale projekter?- Businesscases som prioriteringsværktøj for jeres investeringer- Samlende kanalstrategi med måltal og plan for dokumentation, opfølgning og vidensdeling. Plan for forankringen blandt medarbejdere og udbredelsen til borgerne<br />Hvor vil vi gå selv? - hvor går vi med i KL-projekter? - og hvor venter vi på fælles løsninger? - Opfordring: Tag initiativer selv, udvælg dem med omhu og prøv at få andre med.<br />Hvordan skal forvaltninger og institutioner deltage i it-opgaverne for at dét kan lykkes? Kan omorganisering, tværgående styregrupper understøtte udviklingen?<br />Hvordan udvælger vi vore it-leverandører, er der steder vi ønsker konkurrence?<br />Hvordan kan vi blive bedre til at projektstyre og stille krav i driftsfasen af digitaliseringsprojekter<br />
 38. 38. Vil I spille med fælles?<br />Tænke fælles strategi og projekter ind i egen strategi og egne projekter?<br />Deltage i styregrupper eller følgegrupper for fælles projekter?<br />Lade medarbejdere med kendskab til et opgaveområde deltage i fælles projekter?<br />Udpege projektledere/kontaktpersoner med særlig ansvar for e2012 og edag3<br />Medfinansiere modning eller gennemførelse af et fælles projekt? Eks. Umbrella.<br />Give tilsagn om indkøb af løsninger på it-markedet iht. en fælles standard?<br />
 39. 39. Har vi de rette folk og en organisering der<br />Sikrer finansieringskraft og kompetencer til egne og fælles kommunal digitale projekter<br />Sikrer topledelsens involvering i egne digitale forandringsprojekter (projektejere), i fælles kommunale fora, domænebestyrelser mv.<br />Involverer fageksperter i digitale projekter og påvirke standarderne for opgaveløsning og IT<br />Styrker projektorganisation + skaber overblik over IT-arkitektur<br />Indeholder IT-projektledere som kan drive IT-projekter, som skaber bedre opgaveløsning til tiden/økonomien<br />Og en forretningsarkitekt der kan forstå de fælles standarder for opgaver og IT, og kan tilføje kommunens egne krav samt<br />En IT-arkitekt, der kan vedligeholde sammenhængen mellem opgaver, IT-løsninger og portaler<br />

×