Kommunale Tendenser Lemvig Bjørn Borre
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Kommunale Tendenser Lemvig Bjørn Borre

 • 1,291 views
Uploaded on

Oplæg for Lemvig Kommune direktion og chefkreds

Oplæg for Lemvig Kommune direktion og chefkreds

More in: Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,291
On Slideshare
1,285
From Embeds
6
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 6

http://www.slideshare.net 3
http://www.linkedin.com 3

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Kommunale tendenser- digitalisering på dagsordenen
  Lemvig Kommune31. august 2009Bjørn Borre, SpecialkonsulentKL’s Center for Borgerbetjening og ITbjb@kl.dk / 27 52 25 24
 • 2. Det siger jeg
  30-08-2009
  Kommunale tendenser – digitalisering på dagsordenen
  Rollefordelingen i det offentlige
  Fælles projekter – hvad er på vej
  Hvad skal I gøre..?!
 • 3. 30-08-2009
  Digitalisering - en del af løsningen
  Digitalisering er et middeltil at nå de egentligemål:
  kvalitet!
  effektivisering!
  bedre service!
  Spar (ikke) på digitaliseringen!
 • 4. 500.000.000 kr. x 5!
  ”Det øgede råderum på 1 mia. kr. i 2010 vil blive tilvejebragt ved, at kommunerne omprioriterer og forbedrer ressourceudnyttelsen for mindst ½ mia. kr., og at staten gennemfører initiativer, der frigør ressourcer i kommunerne for mindst ½ mia. kr., så de i stedet kan anvendes til service til borgerne.”(Finanslovspjecen 2010)
  Hvis kommunerne intet gør, mangler vi 0,5 mia. år efter år.
  Effektivisering via digitalisering skal finde sted
  Hvor har I og vil I forbedre ressourceudnyttelsen?
 • 5. Bedre service med færre hænderIT er ikke bare legetøj!
  Borgerservice
  KvalitetLet for borgeren
  Sammenhæng
  Økonomi
  Råderum
  Effektivitet
  Ny strategi give lokal dynamik
  Let at lave om
  Let at gå nye veje
  Flere leverandører
  Kommunerne skal sammen skabe
  bedre arbejdsgange via digitale løsninger
 • 6. Staten vil styre kommunerne med centrale it-løsninger
  Statslige digitale projekter, fører typisk til ét centralt system, der låser markedet og dræber innovationen.
  Den enkelte kommune skal selv sætte dagsordenen og prioritere nye koblinger mellem opgaveløsning og IT
  Der er støtte, inspiration og stordriftsfordele i fælleskommunale samarbejder
 • 7. Kommunerne skal styredigitaliseringen !
  Fremtid
  Kommuner har fælles digital indkøbskraft
  Mindst to leverandører på alle vigtige områder
  Kommunernes løsninger skaber mere effektiv service
  Fortid
  Mange små kommuner køber it individuelt
  Én leverandør præger it-udviklingen
  Staten udruller centrale it-løsninger
 • 8. IT-leverandørerfokuserer på egen indtjening
  Husk at den gode frokost ikke garanterer et godt produkt!
  IT-markedetopererer ikke kun i kommunens interesse – kan bl.a. skabe tekniske bindinger
  Ved fælles ”bestilling” kan kommunerne fastsætte standarder overfor IT-markedet, få bedre sammenhængende løsninger og spare penge.
 • 9. Registrer
  ansøgning
  Borgerportalen
  Find indkomst
  eIndkomst
  SKAT/CSC
  Boligstøtte-
  Beregning
  KMD
  Brev-
  Skabeloner
  Kommunens
  egne
  Mail til
  borgeren
  Outlook
  ESDH
  Arkiv
  Fujitsu
  Ledelses-
  information
  WM-Data
  Standarder åbner for lokale IT-løsninger der kan skilles og samles
  Kræver (1) Tværoffentlige IT-projekter og procesejerskab så IT-løsninger dækker hele processer
  Opklar sag
  Modtag
  henvendelse
  Beregn ydelse
  Afgør sag
  Meddel
  afgørelse
  Arkiver
  Følg op
  Kræver (2) Tværoffentlige Standarder for opdeling af processer, IT-systemer og deres informationer
  OIOXML
  OIOXML
  OIOXML
  OIOXML
  OIOXML
  OIOXML
  OIOXML
  Kræver (3) Åbne servicegrænseflader til IT-løsninger hos forskellige myndigheder og IT-leverandører
 • 10. Strategien har vist sit værd
  Standarder: Omsorgsløsninger på ældreområdet
  Fælles standarder har skabt sammenhæng på tværs af it leverandører og øget konkurrencen!
  Rammeudbud: Elektroniske arkiver (ESDH)
  Fælles offentligt rammeudbud, baseret på standarder, har tiltrukket flere kvalificerede it-leverandører!
  Fælles ejerskab: Nyt BBR-register
  Fælles kommunalt udbud af én fælles it-løsning, baseret på standarder, har forbedret pris og kvalitet!
 • 11. IT-afdelingenkan ikke definere den gode digitale opgaveløsning
  Farvel til silotænkning
  Kun fagforvaltningerne kan fastlægge, hvad der er den gode digitale opgaveløsning
  Fagafdelinger skal tage ansvar for it-løsningerne knyttet til deres faglige opgaveløsning
  IT-afdelingenskal bakke op, og hjælpe fagafdelingernes afklaring om investeringsbehov og muligheder på vej
 • 12. Rollefordelingen i den offentlige sektorBl.a. Kombit og jer
 • 13. Kombit – hvad er det nye?
  Omlægning af selskabet Kommune Holding
  Større finansieringskraft – 600 mio.kr. (til bl.a. initialinvesteringer, i IT der kan føre til markante effektiviseringer)
  Bedre organiseret, stærkere kompetence (kan matche it-leverandører, minimere risici i større projekter)
  Et fælleskommunalt bestillerselskab, der er projektudvikler, investor, kontraktejer ved udbud og professionel modspiller til leverandørerne
 • 14. Kombit
  Samler kommunernes indkøbskraft overfor IT-leverandørerne
  Skaffer bedre og billigere IT-løsninger
  Skaber fælleskommunal udviklingskraft.
  Flerleverandør-strategi giver rum til lokal dynamik, skaber konkurrence mellem leverandørerne og bevarer en fælles kommunal it-handlekraft overfor staten
 • 15.
 • 16. Fem opgaver for Kombit
  Fælles digitale projekter - udvikling af nye produkter. Bl.a. Umbrella-samarbejdet.
  Vedligeholdelse af produkterne - fx ved ny lovgivning
  Salg, markedsføring, udbredelse af produkterne blandt kommunerne.
  Konsulentbistand til kommuner mht. brug af produkterne
  Kapitalforvaltning, herunder salg af ejendomme fra KMD, mhp. fortsat investeringskraft
 • 17. Øget digitalisering – rollefordeling kommunalt
  Kommunalbestyrelsen: Sæt servicemål og prioriter (finansier!) digitale investeringer, som giver afkast i form af mere service for færre penge
  Direktionen: Koordiner initiativer (styregruppe!), dokumenter resultater og understøt med kanalstrategiske organisationsforandringer. Overvej deltages i det fælleskommunale samarbejde om IT-udvikling.
  IT-kontor/Fagkontor: Samarbejd om bestilling, udvikling og implementering af løsninger, som sikrer nye mere effektive digitale arbejdsgange. Hent evt. inspiration i KLs Arbejdsgangsbank.
  HR: Hav fokus på at I via kompetenceudvikling og rekruttering har ansatte der får borgerne - og kolleger - til at bruge digitale løsninger. Brug evt. fælleskommunale kurser.
  Frontpersonale: Digitale ambassadører, som henviser til, og viser borgerne, at digitale løsninger er lette at bruge.
 • 18. Øget digitalisering – rollefordeling offentlig sektor
  Kommunerne: Deltager som eksperter i tværkommunalt udviklingsarbejde. Følger op på og vidensdeler om egen indsats, samt lærer af andres. Er digitalt ambitiøse ambassadører.
  KL: Varetager kommunernes interesser i det fællesoffentlige samarbejde og overfor staten. Støtter udviklingen af fælleskommunale metoder til dokumentation og opfølgning, som skaber gode rammer for vidensdeling om bedste praksis, arbejdsgange m.m.
  Fællesoffentligt samarbejde: Koordinerer udviklingen af standarder. Koordinerer digitaliseringsaktivitet på tværs af portaler og hjemmesider, via bl.a. domænebestyrelser. Afvikler understøttende kampagner for selvbetjening m.m.
  Staten: Presser på for effektiviseringer, truer med at centralisere opgaver. Deregulerer.
 • 19. Fælles initiativer
 • 20. KLs Arbejdsgangsbank
  Kortlagte kommunale arbejdsgange
  Dvs. de processer, der er forbundet med at løse de kommunale opgaver
  Korrekte: Beskrevede og vedligeholdte i henhold til lovgivning
  Gode: Med eksempler på bedst praksis
  Frit tilgængelige for alle leverandører og kommuner – dog mod betaling
  Nu fokus på udbredt anvendelse kommunalt
  §
 • 21. Borger.dk
  • Let forståelig tekst om muligheder, pligter og rettigheder
  • 22. Teksten skal føre til handling
  Borgeren kan udføre selvbetjening relevant for den kommune han eller hun bor i.
  Eller borgeren kan ringe til den relevante myndighed
 • 23. Digital markedsføring

  Hvor og hvordan vil I kommunikere via web om jeres
  • digitale selvbetjeningsløsninger
  • 24. vejledninger (lav dem selv eller hent fra/henvis til borger.dk)
  • 25. lokale nyheder og debat m.m.
 • Digital signatur 2.0
  Mobil
  Mere brugervenlig
  Virker også til netbank (2,8 mio. brugere!)
  Forventes lanceret februar 2010.
 • 26. DokumentBoks
 • 27. NemSMS
 • 28. Anvendelse hos jer?
  Dokumentboks, NemSMS, digital signatur er alle klar til edag3 i november 2010
  I skal implementere dem, men I bestemmer hvor I bruger dem til hvad.
  Overvej eks. anvendelse af NEMsms som påmindelse til at minimere spild (møder, skolegang m.m.) og til at fastholde borgernes fokus på de mest effektive kanaler (Du har fået svar i din dokumentboks –du behøver ikke ringe og rykke os).
 • 29. Sammenligning rykker
 • 30. Top 30 – endeligt resultat januar 2009
 • 31. Resultater
  At kommunerne ved, hvilke selvbetjeningsløsninger de har (!)
  At der sættes minimumsniveauer for kommunernes digitalisering
  Øget opmærksomhed hos direktion og chefer
  KL’s politiske udvalg vil også fremover måle kommunerne
 • 32. Globaliseringsrådets e2012 vision
  Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt.For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler.
 • 33. Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov
  VISION
  Øget anvendelse
  Bedre løsninger
  Stærkere fokus
  INDSATS-
  OMRÅDER
  Kommunernes digitale service giver borgerne klare fordele og kommunen en mere effektiv administration
  Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation
  Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg
 • 34. INDSATS-
  OMRÅDER
  Øget anvendelse
  Bedre løsninger
  Stærkere fokus
  Kommunernes digitale service giver borgere klare fordele og kommunen en mere effektiv administration
  Kommunale politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation
  Kommunerne tilbyder digital service, så det er borgernes naturlige førstevalg
  Ledere og medarbejdere er ambassadører for digital service
  MÅL
  Kommunerne sender og modtager dokumenter digitalt via Dokumentboks
  Kommunalbestyrelserne vedtager en kanal-og servicestrategi for, hvordan anvendelsen af digital service øges
  Kommunerne anvender NemSMS
  Kommunerne sætter mål for anvendelsen af digital service på udvalgte områder og måler på om de nås
  Kommunalbestyrelserne vedtager en e2012-handlingsplan for, hvordan e2012-målet realiseres (implementering af løsninger)
  Kommunale digitale løsninger anvender kun digital signatur og er på NemLogin
  Kommunerne deltager i fællesoffentlige eDage
  Alle borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med NemLogin og forudfyldte data
  Alle kommuner udarbejder en strategi for at øge ledere og medarbejderes digitale kompetencer
  Kommunerne markeds-fører digital service
  Kommunerne har 5 digitale borgerforløb, der giver en mere effektiv forvaltning og bedre digital service
 • 35. e2012 - 2. Halvår 2009
  www.kl.dk/e2012
  Workshops 1-3 om dokumentationsmetoder, kanalstrategi og ambitionsniveau
  Digitaliseringsdebat
  Pilotkurser for digitale ambassadører – udvikles med jer?
  IT udviklingsmøder, mhp. koordineret IT-udvikling mellem kommunerne, faciliteret af Kombit
  Digitalt Landkort – online sammenligningsværktøj mellem kommunerne, mhp. at vidensdeling om bestpractise
  Kontakt projektleder Bjørn Borre, bjb@kl.dk ved spørgsmål
 • 36. Hvad skal I gøre?
 • 37. Hvad er svarenei vores kommune?
  Hvilke problemer skal digitaliseringen løse for os, i de forskellige grene af forvaltningen?
  Hvordan udvælger og prioriterer vi vore digitale projekter?- Businesscases som prioriteringsværktøj for jeres investeringer- Samlende kanalstrategi med måltal og plan for dokumentation, opfølgning og vidensdeling. Plan for forankringen blandt medarbejdere og udbredelsen til borgerne
  Hvor vil vi gå selv? - hvor går vi med i KL-projekter? - og hvor venter vi på fælles løsninger? - Opfordring: Tag initiativer selv, udvælg dem med omhu og prøv at få andre med.
  Hvordan skal forvaltninger og institutioner deltage i it-opgaverne for at dét kan lykkes? Kan omorganisering, tværgående styregrupper understøtte udviklingen?
  Hvordan udvælger vi vore it-leverandører, er der steder vi ønsker konkurrence?
  Hvordan kan vi blive bedre til at projektstyre og stille krav i driftsfasen af digitaliseringsprojekter
 • 38. Vil I spille med fælles?
  Tænke fælles strategi og projekter ind i egen strategi og egne projekter?
  Deltage i styregrupper eller følgegrupper for fælles projekter?
  Lade medarbejdere med kendskab til et opgaveområde deltage i fælles projekter?
  Udpege projektledere/kontaktpersoner med særlig ansvar for e2012 og edag3
  Medfinansiere modning eller gennemførelse af et fælles projekt? Eks. Umbrella.
  Give tilsagn om indkøb af løsninger på it-markedet iht. en fælles standard?
 • 39. Har vi de rette folk og en organisering der
  Sikrer finansieringskraft og kompetencer til egne og fælles kommunal digitale projekter
  Sikrer topledelsens involvering i egne digitale forandringsprojekter (projektejere), i fælles kommunale fora, domænebestyrelser mv.
  Involverer fageksperter i digitale projekter og påvirke standarderne for opgaveløsning og IT
  Styrker projektorganisation + skaber overblik over IT-arkitektur
  Indeholder IT-projektledere som kan drive IT-projekter, som skaber bedre opgaveløsning til tiden/økonomien
  Og en forretningsarkitekt der kan forstå de fælles standarder for opgaver og IT, og kan tilføje kommunens egne krav samt
  En IT-arkitekt, der kan vedligeholde sammenhængen mellem opgaver, IT-løsninger og portaler