Enzymen regulatie

3,035
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Allosteric modulators are generally small metabolites or cofactors Homotropic: when modulator is the same as the substrate whereupon conformational changes take place
 • Merkwaardig, want structureel totaal verschillende van substraten. Dus bindt niet aan actieve site. Zulke sites worden genoemd allosterische of regulator sites. In ATCase enzym liggen actieve site en regulator site op verschillende polypeptide ketens
 • Ultracentrifuge. A: native B behandeld . De grotere subeenheid is de catalytic subeenheid. Deze subeenheid vertoont catalytische activiteit. Maar reageert niet op CTP en de vertoond geen sigmoidale kinetiek.De katalytische keten bestaat uit 3 ketens (34 kDal) en de regulator subeenheid uit 2 keten. 2 katalytischetrimeren combineren met 3 regulator dimeren.
 • Quaternaire structuur: 2 catalytische trimeren boven elkaarverbonden door 3 regulator dimeren. Contacten tuusen catalytic en regulator subeenheid. Iedere r keten binnen de regulator dimeer gaat interactie aan met een c keten in het katalytic trimeer. R keten gestabiliseert door Zn dat gebonden is aan 4 cysteine groepen. Hg bindt aan Cys, Zn laat los.
 • Enzymen regulatie

  1. 1.
  2. 2. Regulation Strategies Chapter 10
  3. 3. Regulatie enzymactiviteit <ul><li>Allosteric control </li></ul><ul><li>Multiple forms of enzymes (isozymes) </li></ul><ul><li>Reversible covalent modification </li></ul><ul><li>Proteolytic activation </li></ul><ul><li>Controlling the amount of enzym present. </li></ul>
  4. 4. Allosteric control <ul><ul><li>Aspartate transcarbamoylase (ATCase) </li></ul></ul><ul><ul><li>(enzyme) wordt allosterisch geremd door eindproduct. </li></ul></ul>
  5. 5.
  6. 6. CTP remt ATCase <ul><li>CTP een eindproduct van de pyrimidine-synthese pathway remt ATCase (feedback inhibition). </li></ul>CTP bindt aan een allosterische site van het enzym.
  7. 7. Allosterische enzymen volgen niet de Michaelis Menten-kinetiek Grafiek van productvorming tegen substraatconcentratie geeft een S-curve (hemoglobinecoöperativiteit). Wat is de betekenis van de S-curve bij allosterische enzymen?
  8. 8. ATCase bestaat uit verschillende subeenheden: Regulator en katalytische subeenheden Modificatie van cysteïneresiduen. Enzym valt uiteen in subeenheden.
  9. 9. Scheiding subeenheden
  10. 10. Enzym opgebouwd uit katalytische subeenheid en regulator subeenheid. <ul><li>Katalytische subeenheid vertoont katalytische activiteit maar heeft geen invloed op CTP en vertoont geen S-vorm kinetiek. </li></ul><ul><li>De katalytische subeenheid bestaat uit 3 ketens (ieder 34 kd) </li></ul><ul><li>De regulator subeenheid vertoont geen katalytische activiteit maar is in staat om CTP te binden. </li></ul><ul><li>Regulator subeenheid bestaat uit 2 ketens (17kd) </li></ul><ul><li>2C3 +3R2 -> C6R6 </li></ul>
  11. 11. Structuur ATCase 2C 3 +3R 2 -> C 6 R 6
  12. 12. Bepalen structuur actieve site PALA is een competitieve remmer, en bindt dus aan de actieve site.
  13. 13. Actieve site van ATCase Opheldering structuur met X-Ray. Pala bindt op de grens tussen paren van c-ketens binnen de katalytische site. Ieder katalytisch trimeer bevat drie actieve sites voor het enzym.
  14. 14. Bijnding van PALA zorgt voor conformatieverandering. <ul><li>De twee katalytische trimeren bewegen 12 Å uit elkaar. </li></ul><ul><li>Roteren 10 graden over hun 3-voudige symmetrie as. </li></ul><ul><li>Regulator-dimeren roteren 15 graden. </li></ul><ul><li>Conformatie + ligand R-state </li></ul><ul><li>Conformatie – ligand T-state </li></ul>
  15. 15. T > R transition in ATCase
  16. 16. Conformatie verandering <ul><li>In afwezigheid van substraat bijna alle enzymen in de T-state. </li></ul><ul><li>De T-state heeft een lage affiniteit voor substraat en dus ook een lage katalytische activiteit. </li></ul><ul><li>Binding van een ligand aan een actieve site doet het evenwicht verschuiven naar de R state. </li></ul>
  17. 17. Basis voor S-curve.
  18. 18. Hoe remt CTP het enzym ATCase? <ul><li>CTP-binding verschuift het evenwicht naar de T-state (afnemende enzymactiviteit). </li></ul><ul><li>CTP bindt aan regulatordomein in een domein dat niet reageert met de katalytische subeenheid. (Actieve site meer dan 50 Å verwijderd van bindingsplaats van CTP) </li></ul><ul><li>De binding van CTP maakt het voor het substraat moeilijker om het enzym om te zetten in de R-state </li></ul>
  19. 19. CTP stabiliseert de T state
  20. 20.
  21. 21. ATP is een allosterische activator van ATCase.
  22. 22. Regulatie enzym activiteit. <ul><li>Allosteric control </li></ul><ul><li>Multiple forms of Enzymes (isozymes) </li></ul><ul><li>Reversible covalent modification </li></ul><ul><li>Proteolytic activation. </li></ul><ul><li>Controlling the amount of enzym present. </li></ul>
  23. 23. Isozymen/isoenzymen <ul><li>Isozymen (isoenzymen) zijn enzymen die verschillen in aminozuur sequentie maar katalyseren dezelfde reactie. </li></ul><ul><li>Zij vertonen wel verschillende enzym kinetiek parameters (K m , k cat ). </li></ul>
  24. 24. Lactaat dehydrogenasee <ul><li>Enzym dat een stap katalyseert in de anaerobe glucose metabolisme en glucose synthese. </li></ul><ul><li>Er bestaan twee isozymvormen. Het H-isozym in hartspieren, M-isozym in skeletspieren. Ieder functioneel enzym is een tetrameer. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk (H 3 M etc). </li></ul><ul><li>Het H 4 -isozym heeft een hogere affiniteit voor substraat dan M 4 </li></ul>
  25. 25. Isozymen van Lactaat dehydrogenase
  26. 26. Isozymen van Lactaat dehydrogenase.
  27. 27. Regulatie enzym activiteit. <ul><li>Allosteric control </li></ul><ul><li>Multiple forms of Enzymes (isozymes) </li></ul><ul><li>Reversible covalent modification </li></ul><ul><li>Proteolytic activation. </li></ul><ul><li>Controlling the amount of enzym present. </li></ul>
  28. 28. Covalent modification.
  29. 29. Protein-kinase
  30. 30. Protein phosphatase
  31. 31. Fosforylatie / defosforylatie <ul><li>De snelheid van overgang van gefosforyleerde eiwitten tot gedefosforyleerde eiwitten is afhankelijk van de relatieve activiteiten van kinases en fosfatases. </li></ul>
  32. 32. Fosforylatie <ul><li>Een fosfaatgroep voegt twee negatieve ladingen aan een eiwit. Deze ladingen zorgen dat bepaalde elektrostatische interacties in het niet-gemodificeerd eiwit verdwijnen en andere ontstaan. </li></ul><ul><li>Een fosfaatgroep kan drie of meer waterstof bruggen vormen. </li></ul><ul><li>Amplificatie-effecten: een kinase kan meerdere (honderden) substraten fosforyleren. </li></ul><ul><li>De energie status van de cel speelt een rol bij regulatie (ATP staat de fosfaatgroep af). </li></ul>
  33. 33. Kinases <ul><li>“ Dedicated eiwitkinases” fosforyleren een enkel specifiek doeleiwit. </li></ul><ul><li>“ Multifunctionele eiwitkinases” modificeren vele verschillende doeleiwitten. </li></ul><ul><li>Multifunctionele eiwitkinases herkennen bepaalde concensus-sequenties. </li></ul><ul><li>Concensus-sequentie voor eiwitkinase A is </li></ul><ul><li>Arg-Arg-X-Ser-Z (X klein residue; Z groot hydrofoob residue). </li></ul><ul><li>De aminozuursequentie rondom de fosforylatie-site bepaalt de specificiteit. </li></ul>
  34. 34. Cyclische nucleotide-fosfodiesterases (PDE) reguleren cAMP-concentraties Activatie Protein Kinase A(PKA)
  35. 35. pseudosubstrate R R R R C C C C Pseudosubstraat remming cAMP bindt coöperatief: een cAMP maakt binding van tweede cAMP veel makkelijker Competitie tussen cAMP en C-subunits voor binding aan R-subunit: evenwicht cAMP activeert eiwitkinase A (PKA)
  36. 36. R-keten bevat de sequence (Arg-Arg-Gly-Ala-Ile. Hetgeen lijkt op de consensussequentie (behalve Ala voor serine). Deze pseudosignaalsequentie van R bezet de katalytische site van C.
  37. 37. PKA fosforyleert een groot aantal eiwitten en reguleert een groot aantal processen b.v. adrenaline effecten opname van water in de nier secretie hartritme geheugen genexpressie
  38. 38. Regulatie enzym activiteit. <ul><li>Allosteric control </li></ul><ul><li>Multiple forms of Enzymes (isozymes) </li></ul><ul><li>Reversible covalent modification </li></ul><ul><li>Proteolytic activation. </li></ul><ul><li>Controlling the amount of enzym present. </li></ul>

  ×