ยีนและโครโมโซม

1,884 views
1,852 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ยีนและโครโมโซม

 1. 1. พันธุศาสตรโมเลกุล(Molecular genetics) อ.ดร.ปยมาศ ผองแกว คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 2. 2. Gene, DNA and chromosome
 3. 3. Nucleic acidสิงมีชีวิตสงผานขอมูลพันธุกรรมในรูปสารอินทรีย ่“ กรดนิวคลีอิก ”โพลีเมอรของนิวคลีอิก = โมโนเมอร + โมโนเมอร + …โมโนเมอร = นิวคลีโอไทด (nucleotide)
 4. 4. DNA เปนที่ตงของ gene ั้DNA ขดพันกับโปรตีนเปน chromosome Gene ตั้งอยูบน chromosome
 5. 5. Nucleic acidAtom carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphate3 สวนยอย pentose sugar ribose, deoxyribose phosphate group acidic property nitrogenous bases purine, pyrimidine adenine (A), guanine (G), cytocine (C), thymine (T), uracil (U)
 6. 6. Pentose sugarwww.mun.ca/biology
 7. 7. Phosphate groupwww.siumed.edu
 8. 8. Nitrogenous baseswww.mun.ca/biology
 9. 9. DNA and RNAwww.phschool.com
 10. 10. DNA structureJame Watson (USA.) Francis Click (England)
 11. 11. DNA structure2 strand ofpolynucleotideComplementaryAnti-parallelsH-bond linkednitrogenous bases5’ phosphodiesterbond (5’PO4)3’ hydroxyl (OH)
 12. 12. DNA structure2 สาย (2 strands)1 โมเลกุลของ DNA1 chromatid
 13. 13. DNA structureA-form (11 A)Right - high salt concentrationB-form (10A)Right - general formZ-form (12A)Left - high humidity A B Z high salt concentration
 14. 14. DNA structureGenetic inheritance replicationHeredity transcription/ translationMutation variation
 15. 15. Chromosome condensationDNAHistoneNon-histone Scaffold protein
 16. 16. Chromosome condensationDNAMicrococal nucleaseDNA-biding protein146 bp. = core DNA54 bp. = DNA linker
 17. 17. Chromosome condensationHistoneHistone octamer 2 โมเลกุล H2A 2 โมเลกุล H2B 2 โมเลกุล H3 2 โมเลกุล H4Histone linker 1 โมเลกุล H1
 18. 18. Nucleosome146 bp. DNAHistone octamer 2 โมเลกุล H2A 2 โมเลกุล H2B 2 โมเลกุล H3 2 โมเลกุล H4Histone linker 1 โมเลกุล H1
 19. 19. Non-histone protein
 20. 20. Chromosome
 21. 21. Basic chromosome numberคน 2n = 2X = 46 2n = diploid 2X = set of chromosome 46 = number of chromosome
 22. 22. Karyotypewww.homepages.uel.ac.uk
 23. 23. Karyotypewww.odec.ca/projects/2005/anna5m0/public_html/human.png
 24. 24. Central Dogmahttp://cnx.org/content/m11415/latest/central_dogma.jpg
 25. 25. Thank youขอบคุณภาควิชาพันธุศาสตร มก.

×