Pisa

519 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pisa

  1. 1. โคลนนิ่งจงอ่านบทความนี้แล้วตอบคาถาม (ข้อ 1- 4) เครื่องทาสาเนาสิ่งมีชีวิต ถ้ามีการเลือกยอดสัตว์แห่งปี พ.ศ. 2540 ดอลลีจะต้องได้รับตาแหน่งนี้อย่างแน่นอน ดอลลีเป็นแกะสัญชาติสก๊อตที่ เห็นในรูปข้างล่างนี้ แต่ดอลลีไม่ใช่แกะธรรมดา ดอลลี่เป็นสาเนา (Clone) ของแกะอีกตัวหนึ่ง การโคลนนิ่ง (Cloning) หมายถึง การทาสาเนาจากต้นฉบับ นักวิทยาศาสตร์ประสบผลสาเร็จในการสร้างแกะ (ดอลลี) ให้ เหมือนกับแกะที่เป็นต้นฉบับทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อ เอียน วิลมุตเขาแยกเอานิวเคลียสออก แล้วก็ปลูก 15 ถ่า20 วเคลียสนี้ ลงไปในเซลล์ไข่ของแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 2)ที่แยกเอาสิ่งที่อาจเป็นตัวกาหนดคุณลักษณะ ยนิ ของแกะตัว่ ที่ 2 โคลนนิ่งว จากนั้นจึงนาไข่จากแกะตัวที่ 2 นี้ปลูกถ่ายลงในแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 3) แกะตัว คาถามที 1 : ออกแล้ ที่ ดอลลีเองและคลอดลูกวออกมาเป็นดอลลี นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า ภายใน 2-3 ปีนี้เป็นไปได้ที่จะมีการโคลน 3 ตั้งท้หมือนกับแกะตั ใด นิ่ง1. แกะตัวที่ ัฐ1 มนุษย์ แต่ร บาลหลายประเทศได้ตัดสินใจออกกฎหมายห้ามการทาโคลนนิ่งมนุษย์แล้ว 2. แกะตัวที่ 2 เป็3.คนออกแบบเครื่องท(1 คะแนน) เขานา คน แกะตั1ที่ โคลนนิ่ง าสาเนาแกะ าถามที่ ว : 3 ชิดอลลีอหมืๆนกับแกะตัวานมของแกะตัวเมียที่ ้น4. วพ่ เ ของดอลลี อมน้ ใด ส่ นเล็กอ จากต่ โตเต็มแกะตัว(แกะตัวที่ 1) จากชิ้นส่วนเล็กๆ นี้ ก. ที่แล้ว ที่ 1 คาถามที่ วที:่ โคลนนิ่ง ข. แกะตั2 2 ค. แกะตัวที่ 3 ในบทความบรรทัดที่ 11 ที่กล่าวถึงชิ้นส่วนของต่อมน้านมที่ใช้ ว่าเป็น “ชิ้นส่วนเล็กๆ” ง. พ่อของดอลลี คาถามที่ 2 : โคลนนิ่ง (1 คะแนน) จากการอ่านเรื่องทั้งหมด นักเรียนคิดว่า “ชิ้นส่วนเล็กๆ” นั้น หมายถึงอะไร ก. เซลล์ ข. ยีน ค. นิวเคลียสของเซลล์ ง. โครโมโซมข้อ By..Krupaw คาถามที่ 3-4 : โคลนนิ่ง ในประโยคสุดท้ายของบทความกล่าวว่า รัฐบาลหลายประเทศได้ตัดสินใจออกกฎหมายห้ามการโคลนนิ่ง มนุษย์แล้วในตารางข้างล่างคือเหตุผลสองประการที่อาจเป็นไปได้ของการตัดสินใจนี้เหตุผลเหล่านั้น เป็น เหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ จงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” ในแต่ละข้อ ชีววิทยาน่ารู้ เหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ มนุษย์จากการโคลนนิ่งอาจติดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่ามนุษย์ธรรมดา เป็น / ไม่เป็น มนุษย์ไม่ควรแย่งบทบาทของพระเจ้าผู้สร้างสิ่งมีชีวิต เป็น / ไม่เป็น Biologynsp.wordpress.com
  2. 2. พืชดัดแปลงพันธุกรรม ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมควรถูกห้ามกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่ากาลังเรียกร้องให้ยกเลิกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถูกทา ลายโดยสารฆ่าวัชพืชชนิดใหม่ที่มี ประสิทธิภาพฆ่าข้าวโพดพันธุ์เดิมได้สารฆ่าวัชพืชใหม่นี้จะฆ่าวัชพืชเกือบทุกชนิดในไร่ข้าวโพด นักอนุรักษ์บอกว่า เนื่องจากวัชพืชเป็นอาหารของสัตว์เล็กๆ โดยเฉพาะแมลง การใช้สารฆ่าวัชพืชใหม่กับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผู้สนับสนุนการใช้ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมบอกว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น ต่อไปนี้คือ รายละเอียดของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงในบทความข้างบน: • มีการปลูกข้าวโพด 200 แปลงทั่วประเทศ • แต่ละแปลงถูกแบ่งเป็นสองส่วน ครึ่งหนึ่งปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ที่ใช้สารฆ่าวัชพืชใหม่ ส่วนอีก ครึ่งหนึ่งปลูกข้าวโพดพันธุ์เดิมที่ใช้สารฆ่าวัชพืชเดิม • จานวนแมลงที่พบในแปลงข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้สารฆ่าวัชพืชใหม่มีจานวนพอๆ กับแมลงในแปลงที่ ปลูกข้าวโพดพันธุ์เดิมที่ใช้สารฆ่าวัชพืชเดิม คาถามที่ 1-2: พืชดัดแปลงพันธุกรรม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงข้างต้น มีปัจจัยใดที่ตั้งใจทาให้แตกต่างกัน จงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละปัจจัย การศึกษาตั้งใจทาให้ปัจจัยนี้แตกต่างกันหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ใช่ จานวนของแมลงในสิ่งแวดล้อม ใช่ / ไม่ใช่ ชนิดของสารฆ่าวัชพืชที่ใช้ ใช่ / ไม่ใช่ By..Krupaw คาถามที่ 3 : พืชดัดแปลงพันธุกรรม ข้าวโพดถูกปลูกในที่ต่างๆ 200 แปลงทั่วประเทศ เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงใช้พื้นที่ปลูก มากกว่าหนึ่งแห่ง ก. เพื่อเกษตรกรจานวนมาก จะได้ลองปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ข. เพื่อดูว่าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมจะเจริญเติบโตได้มากเพียงใด ชีววิทยาน่ารู้ ค. เพื่อให้ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ง. เพื่อให้มีสภาวะที่แตกต่างกันหลายๆ แบบในการเจริญเติบโตของข้าวโพด Biologynsp.wordpress.com
  3. 3. พฤติกรรมของปลาหลังหนามปลาหลังหนามเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายในตู้ปลา • ในฤดูผสมพันธุ์ท้องของปลาหลังหนามตัวผู้จะเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีแดง • ปลาหลังหนามตัวผู้จะโจมตีคู่แข่งตัวผู้ตัวอื่นๆ ที่เข้ามาในบริเวณที่ครอบครองและพยายามขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น • ถ้ามีปลาตัวเมียสีเงินเข้ามาใกล้ ปลาตัวผู้จะพยายามนาปลาตัวเมียไปที่รังของตัวเอง เพื่อให้ปลาตัวเมียได้วางไข่ นักเรียนคนหนึ่งทดลองเพื่อสารวจตรวจสอบว่า อะไรทาให้ปลาหลังหนามตัวผู้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในตู้ปลาของ นักเรียนได้เลี้ยงปลาหลังหนามตัวผู้ไว้หนึ่งตัว นักเรียนได้นาหุ่นของปลาที่ทาด้วยขี้ผึ้งสามแบบผูกติดไว้กับลวด เขาแขวน หุ่นปลาทั้งสามแบบแยกกันไว้ในตู้ปลาในระยะเวลาที่เท่ากัน แล้วนับจานวนครั้งที่ปลาตัวผู้แสดงปฏิกิริยาอย่างก้าวร้าว โดยการพุ่งใส่ปลาขี้ผึ้งผลการทดลองแสดงดังรูปข้างล่าง By..Krupaw คาถามที่ 1 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม การทดลองนี้พยายามตอบคาถามอะไร ............................................................................................................................. .................................................. ............................................................................................................................................................................... ชีววิทยาน่ารู้ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ............................................... Biologynsp.wordpress.com
  4. 4. ในช่วงของการผสมพันธุ์ ถ้าปลาหลังหนามตัวผู้เห็นปลาตัวเมีย มันจะพยายามดึงดูดตัวเมียโดยการ แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีซึ่งดูคล้ายกับการเต้นราเล็กๆ ในการทดลองครั้งที่สองได้สารวจตรวจสอบ พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีนี้อีกครั้งที่ใช้หุ่นขี้ผึ้งสามแบบผูกติดกับลวด ตัวหนึ่งสีแดง อีกสองตัวสีเงินซึ่งตัว หนึ่งมีท้องแบน ส่วนอีกตัวท้องป่อง นักเรียนนับจานวนครั้ง (ในเวลาที่กาหนด) ที่ปลาหลังหนามตัวผู้ แสดงปฏิกิริยาต่อหุ่นจาลองโดยแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสี ผลการทดลองแสดงดังรูปข้างล่างคาถามที่ 2 : พฤติกรรมของปลาหลังหนามนักเรียนสี่คนสรุปผลของตัวเองตามผลที่ได้จากการทดลองครั้งที่สองนี้ ข้อสรุปเหล่านี้ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้จากกราฟหรือไม่จงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อสรุปข้อสรุปนี้ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้จากกราฟหรือไม่ ใช่ หรือ ไม่ใช่สีแดงก่อให้เกิดพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีของปลาหลังหนามตัวผู้ ใช่ / ไม่ใช่ปลาหลังหนามตัวเมียท้องแบน ทาให้ปลาหลังหนามตัวผู้แสดง ใช่ / ไม่ใช่พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีมากที่สุดปลาหลังหนามตัวผู้แสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีกับปลาตัวเมีย ใช่ / ไม่ใช่ท้องป่องมากกว่าปลาตัวเมียท้องแบน By..Krupaw ชีววิทยาน่ารู้Biologynsp.wordpress.com
  5. 5. การทดลองได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวของปลาหลังหนามตัวผู้ต่อหุ่นปลาท้องสีแดง และแสดงพฤติกรรมเกี้ยวพาราสีต่อหุ่นปลาท้องสีเงิน ในการทดลองครั้งที่สาม ได้กลับมาใช้หุ่นของปลาทั้งสี่แบบอีกครั้ง : คาถามที่ 3 : พฤติกรรมของปลาหลังหนาม แผนภูมิสามรูปข้างล่างนี้ แสดงปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของปลาหลังหนามตัวผู้ที่มีต่อหุ่นแต่ละแบบด้านบน ปฏิกิริยาใดที่นักเรียนทานายว่าจะเกิดกับแบบจาลองของปลาแต่ละแบบจงเติมอักษร ก ข หรือ ค เพียงตัวอักษรเดียวที่เป็นผลเกิดจากหุ่นแต่ละแบบ รูปแบบ ปฏิกิริยา แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 By..Krupaw ปัจจุบันม้าส่วนใหญ่จะดูเพรียวลมและสามารถวิ่งได้เร็ว นักวิทยาศาสตร์ได้พบฟอสซิลโครงกระดูกของสัตว์ที่มี รูปร่างคล้ายกับม้า พวกเขาคิดว่าฟอสซิลเหล่านั้นเป็นบรรพบุรุษของม้าในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถ ตรวจสอบช่วงเวลาที่ฟอสซิลเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ได้ด้วย ตารางข้างล่างนี้ แสดงข้อสนเทศของฟอสซิลสามชนิด ชีววิทยาน่ารู้ และม้าในยุคปัจจุบัน Biologynsp.wordpress.com
  6. 6. การวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องใดที่นักวิจัยสามารถทาเพื่อให้ค้นพบว่าม้ามีวิวัฒนาการอย่างไร ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจงเขียนวงกลมล้อมรอบคาว่า “ใช” หรือ “ไม่ใช่” ในแต่ละข้อความ (1 คะแนน)งานวิจัยนี้จะช่วยให้ค้นพบได้ว่าม้ามีวิวัฒนาการอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา ใช่ ใช่ หรือ ไม่ใช่หรือไม่เปรียบเทียบจานวนของม้าที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ใช่ / ไม่ใช่ค้นหาโครงกระดูกของบรรพบุรุษม้าที่มีชีวิตในช่วง 50 – 40 ล้านปีก่อน ใช่ / ไม่ใช่ By..Krupaw ชีววิทยาน่ารู้Biologynsp.wordpress.com
  7. 7. By..Krupaw ชีววิทยาน่ารู้Biologynsp.wordpress.com
  8. 8. By..Krupaw ชีววิทยาน่ารู้Biologynsp.wordpress.com

×