6 ห้อง 1

162
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
162
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 ห้อง 1

  1. 1. คะแนนสอบกลางภาควิชาชีววิทยา 1/2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ชื่อ-สกุล คะแนนสอบกลางภาควิชาชีววิทยา 1/2555เลขที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม คะแนนเต็ม 3 2 3 4 2 5 1 3 4 2 1 30 คะแนน 1 นายพงศธร โมธรรม 2 1.5 2 2 0.5 3 1 2 4 1.5 0 19.5 2 นายณัฐพงษ์ ขันวงค์ 1.5 1.5 2 0.5 0.5 3 1 0 3 0.5 0.5 14 3 นายนพพล ภูบุรมย์ 1 1 2 2.5 0.5 3 1 1.5 3 2 0.5 18 4 นายพัชรพล จันทขันธ์ 1 1.5 1.5 1 1.5 0 0.5 1 3 1 1 13 5 นายภานุพงษ์ เหลือกคาใหล 2 1.5 3 2.5 2 3 1 2.5 4 1.5 0 23 6 นางสาวขวัญฤดี กองแสน 2 2 2.5 0.5 2 3 1 1 3 1 0 18 7 นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยแก้ว 1.5 1 1.5 2.5 1.5 3 1 0.5 4 0.5 1 18 8 นางสาวชุตินันท์ ศรีบุญเรือง 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 3 1 1.5 4 0.5 1 21.5 9 นางสาวณัฐญาดา วังคะฮาด 2.5 0 3 1.5 1.5 3 1 1 3 1 1 18.5 10 นางสาวทิพมาศ ชานุชิต 0.5 1.5 1.5 2.5 1.5 3 1 0.5 2 1 1 16 11 นางสาวธัญญลักษณ์ ทาคา 1 1 2 1.5 2 3 1 1.5 4 1 1 19 12 นางสาวธิดารัตน์ อินธิราช 2 2 3 2.5 0.5 5 1 0.5 3 0.5 0 20 13 นางสาวนภาภรณ์ คงเคน 1.5 1 2 1.5 1.5 3 1 1.5 3 1 1 18 14 นางสาวนิภาพร โมธรรม 2 0 1.5 2 2 3 1 1 4 1 0 17.5 15 นางสาวประภาพร ไชยนาน 1.5 0.5 1.5 1.5 1 3 0 0 2 1 0.5 12.5 16 นางสาวพรนภา ดรดีเลิศ 2 1.5 2 1 1 3 1 1 3 1.5 1 18 17 นางสาวพิมม์ชนก แสนเสิก 1.5 0.5 1 2 1 0 1 1 2 1 0 11 18 นางสาววรรณวิศา เกิดชาวนา 0.5 1 1.5 1 1.5 3 1 1 3 1 0.5 15 19 นางสาววัลยา โมธรรม 2.5 1.5 3 3.5 1.5 3 1 1 3 1 0 21 20 นางสาวศศิมาภรณ์ เวฬุนาธรณ์ 1.5 0.5 1 2.5 1 3 1 0.5 3 0.5 1 15.5 21 นางสาวศิริพร โมธรรม 2 1.5 1.5 1.5 1 3 1 0.5 3 0 0 15 22 นางสาวสกุลตรา กรีเทพ 2.5 1 1.5 3 2 0 1 1 2 1.5 0 15.5 23 นางสาวสิริลักษณ์ พรมดี 2 1.5 2.5 2 1 3 0.5 2 4 1.5 0 20

×