Your SlideShare is downloading. ×
Bestek
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bestek

925
views

Published on

Published in: Business, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
925
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. bestek1585.doc Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’s : Pagina 11, punt 1.9.1: aanpassing van de aard van de opdracht (de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt) Pagina 16, punt 1.10.3: gunningscriteria (verwijdering dubbel gebruik); Pagina 41 en 42, Bijlage 2: Prijstabel: aanpassing van prijstabel aan de aard van de opdracht (de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt) Pagina 48, Bijlage 9: Geschatte verdeling van de resources (de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt) Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning Albert II-laan 33 bus 95 Gebouw C - 5e verdieping 1030 BRUSSEL Pagina 1
 • 2. bestek1585.doc Inhoudstafel 1.Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen betreffende de opdracht....................................................4 1.1.Identificatie van de opdracht...........................................................................................................................4 1.1.1. Aanbestedende overheid.........................................................................................................................4 1.1.2. Leidinggevende dienst – leidinggevende ambtenaar..............................................................................4 1.2. Voorwerp en doel van de opdracht................................................................................................................4 1.2.1. Algemene context....................................................................................................................................4 1.2.2. Onderdelen van de opdracht....................................................................................................................5 1.3.Algemene bepalingen......................................................................................................................................6 1.3.1. Aard van de opdracht..............................................................................................................................6 1.3.2. Gunningswijze van de opdracht..............................................................................................................6 1.4.Introductie en opening van de offertes............................................................................................................6 1.4.1. Indiening van de offertes.........................................................................................................................6 1.4.1.1.Offertes verzonden langs elektronische weg.....................................................................................6 1.4.1.2.Offertes, niet verzonden langs elektronische weg.............................................................................7 1.4.1.3.Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte............................................................7 1.4.2. Opening van de offerte............................................................................................................................8 1.5.Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht............................................................................8 1.5.1. Reglementering.......................................................................................................................................8 1.5.2. Documenten met betrekking tot de opdracht..........................................................................................8 1.5.3. De documenten van de inschrijver..........................................................................................................8 1.5.4. Informatiesessie.......................................................................................................................................9 1.6.Offertes............................................................................................................................................................9 1.6.1. Algemeen................................................................................................................................................9 1.6.2. Geldigheidsduur van de offerte.............................................................................................................10 1.6.3. Varianten...............................................................................................................................................10 1.6.4. Inhoud van de offerte............................................................................................................................10 1.7.Gevolmachtigden..........................................................................................................................................11 1.8.Onderaannemers............................................................................................................................................11 1.9.Prijs................................................................................................................................................................11 1.9.1. Algemene bepalingen............................................................................................................................11 1.9.2. Munteenheid..........................................................................................................................................11 1.9.3. In de prijs inbegrepen elementen..........................................................................................................11 1.9.4. Prijsherziening.......................................................................................................................................11 1.10.Procedure voor de gunning van de opdracht...............................................................................................12 1.10.1. Kwalitatieve selectiecriteria................................................................................................................12 1.10.1.1.Uitsluitingscriteria.........................................................................................................................12 1.10.1.2.Criteria m.b.t. economische en financiële capaciteiten.................................................................15 1.10.1.3.Criteria m.b.t. technische capaciteiten..........................................................................................15 1.10.1.4.Regelmatigheid van de inschrijvingen..........................................................................................16 1.10.2. Interview .............................................................................................................................................16 1.10.3. Gunningscriteria..................................................................................................................................16 1.11.Termijnen en kennisgeving van de gunning...............................................................................................17 1.11.1. Kennisgeving van de gunning van de opdracht..................................................................................17 1.11.2. Termijnen............................................................................................................................................18 1.12.Borgtocht.....................................................................................................................................................18 1.13.Plaats van uitvoering van de prestaties.......................................................................................................20 1.13.1. Werktijden...........................................................................................................................................20 1.13.2. Talenkennis.........................................................................................................................................20 1.13.3. Veiligheid en vertrouwelijkheid..........................................................................................................20 1.13.4. Aansprakelijkheid................................................................................................................................20 1.13.5. Werkwijze...........................................................................................................................................20 1.13.6. Middelen ter beschikking van de technici...........................................................................................21 1.13.7. Auteursrechten....................................................................................................................................21 1.13.8. Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer........................................................................................21 1.13.9. Formaliteiten met het oog op controle................................................................................................21 1.13.10. Onderaannemers................................................................................................................................21 1.13.11. Beroepsbekwaamheid van de ter beschikking gestelde technici.......................................................22 Pagina 2
 • 3. bestek1585.doc 1.13.12. Bestendigheid van het personeel.......................................................................................................22 1.14.Facturatie en betaling..................................................................................................................................22 1.15.Geschillen : verweermiddelen van het bestuur...........................................................................................22 2.Deel B : Technische beschrijving van de opdracht..............................................................................................24 3.1Algemene context...........................................................................................................................................24 2.11Beschrijving van de huidige situatie............................................................................................................25 2.11.1 De actuele FUP methodologie en implementatie.................................................................................25 2.11.2 De actuele IT Service Management implementatie.............................................................................26 2.11.1.1De ITIL processen..........................................................................................................................27 2.11.1.1.1Configuration management.....................................................................................................27 2.11.1.1.2Incident Management..............................................................................................................28 2.11.1.1.3Problem Management.............................................................................................................28 2.11.1.1.4Change Management...............................................................................................................28 2.11.1.1.5Release Management...............................................................................................................28 2.11.1.1.6Service level Management......................................................................................................29 2.12Verband met CobiT objectieven en RACI kaart..........................................................................................29 2.13Voorwerp van de opdracht en afbakening van de scope..............................................................................30 2.14Beschrijving van de deelopdrachten............................................................................................................31 2.11.3 Deelopdracht 1: uitbreiding FUP methodologie en ITIL implementatie.............................................31 2.11.4 Deelopdracht 2: geheel of gedeeltelijke automatisering van de deployment vanuit de Borland Starteam broncode repositories.......................................................................................................................33 2.11.5 Deelopdracht 3: implementatie van de application change en release processen in de HP Openview Servicedesk tool..............................................................................................................................................34 2.11.6 Deelopdracht 4: praktische organisatie en coaching van testers van ICT-Applications......................34 2.11.7 Deelopdracht 5: bijstand bij de aanmaak van geautomatiseerde werkmethoden om de developpement en packaging omgevingen van de ontwikkelingsteam up-to-date en coherent met de productieomgeving te houden.............................................................................................................................................................35 2.11.8 Deelopdracht 6: opleiding en coaching van de betrokken teams.........................................................36 2.11.9 Deelopdracht 7: meten van de performantie en maturiteit van het deployment proces.......................36 2.15Projectplan en projectuitvoering..................................................................................................................37 2.16Eisen voor de profielen:...............................................................................................................................38 3. Bijlage 1: Inschrijvingsformulier........................................................................................................................39 3.1 Voorwerp van de inschrijving.......................................................................................................................39 3.2 Identificatie van de inschrijver......................................................................................................................39 3.2.1.Natuurlijke personen.............................................................................................................................39 3.2.2. Rechtspersonen.....................................................................................................................................39 3.2.3. Maatschappelijke zetel of woonplaats:................................................................................................39 3.3 Geldigheidsduur van de inschrijving.............................................................................................................39 3.4 Betalingen......................................................................................................................................................40 3.5 Aanvullende inlichtingen..............................................................................................................................40 3.6 Documenten gehecht aan huidige inschrijving.............................................................................................40 3.7 Handtekening(en) van de gemachtigden(n)..................................................................................................40 4. Bijlage 2: Prijstabel.............................................................................................................................................41 Prijslijst................................................................................................................................................................41 5. Bijlage 3: Model van vraag en antwoord............................................................................................................42 6. Bijlage 4: Model van formulier voor voorstelling van referenties......................................................................43 7. Bijlage 5: Verklaring van vertrouwelijkheid.....................................................................................................44 8. Bijlage 6: Vorm van de CV van de aan het project toegewezen medewerkers..................................................45 9. Bijlage 7: Geschatte verdeling van de resources.................................................................................................47 Geschatte verdeling van de resources over de verschillende deelprojecten voor de uitvoering van het project 47 Pagina 3
 • 4. bestek1585.doc 1.Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen betreffende de opdracht 1.1. Identificatie van de opdracht 1.1.1. Aanbestedende overheid Aanbestedende overheid: Federale Overheidsdienst Financiën 1.1.2. Leidinggevende dienst – leidinggevende ambtenaar Leidende dienst van de FOD Financiën aanbestedende overheid Stafdienst ICT Albert II-laan 33 bus 95 1030 Brussel Leidinggevende ambtenaar: Louis Collet, directeur Stafdienst ICT Ambtenaren Frank Baelus Jacques Steuve verantwoordelijk voor de Tel: 0257/6.25.01 Tel: 0257/6.29.68 opdracht Fax : 0257 /6.18.01 Fax : 0257 /6.18.01 E-mail : frank.baelus@minfin.fed.be E-mail : jacques.steuve@minfin.fed.be Jean-Christophe Troussart Tel: 0257/6.37.70 Fax : 0257 /6.18.01 E-mail : jeanchristophe.troussart@minfin.fed.be Bijkomende inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden bekomen bij Nathalie Orban, tel 0257/643 12, Fax 0257/96801, nathalie.orban@minfin.fed.be. De leidinggevende dienst in de zin van de artikels 1 en 2 van de Algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Uitsluitend de aanbestedende overheid is bevoegd om de opdracht te superviseren en te controleren. Alle correspondentie over de uitvoering van deze opdracht moet worden verstuurd naar het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst ICT North Galaxy Toren C, 5e verdieping Koning Albert II laan,33 bus 95 B-1030 Brussel 1.2. Voorwerp en doel van de opdracht 1.2.1. Algemene context De Federale Overheidsdienst Financiën ontwikkelt grootschalige en innovatieve IT projecten die de basis vormen van haar informatica infrastructuur. In deze context heeft de ICT afdeling van de FOD Financiën geopteerd voor een applicatie ontwikkelingsmethodologie die in de eerste plaats tot doel heeft het verloop van IT ontwikkelingsprojecten te formaliseren en te stabiliseren in een gemeenschappelijk en uniform kader: de inhoud van de verschillende projectfasen, de rollen van de verschillende actoren en de op te leveren objecten bij iedere projectfase. Pagina 4
 • 5. bestek1585.doc De keuze van de stafdienst ICT voor de methodologie voor applicatie ontwikkeling viel op de methodologie UP (Unified Process), een algemeen erkende en open standaard. Deze standaard methodologie werd verfijnd volgens de behoeften van de FOD Financiën en werd bovendien verrijkt met een aantal concepten uit RUP (Rational Unified Process). Dit heeft geleid tot de methodologie FUP (Finance Unified Process) die gehanteerd wordt voor alle belangrijke projecten binnen FOD Financiën. Om deze processen voor applicatie ontwikkeling te ondersteunen heeft de stafdienst ICT een aantal software tools van de software editors Borland en HP gekozen en ter beschikking gesteld van haar IT applicatie ontwikkelingsteams. Voor het beheer van de volledige informatica infrastructuur (hardware en software) en voor de eindgebruikerondersteuning koos de FOD Financiën voor de methodologie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) gedreven door volgende doelstellingen: • Bereiken van een gepland, consistent en meetbaar niveau van dienstverlening • Verbeteren van het beheer van ICT componenten • Het rechtvaardigen van de kosten voor alle IT diensten • Verhogen van risico beheersing zowel via proactieve acties als via het nemen van de gepaste tegenmaatregelen indien de omstandigheden dit vereisen Ook deze ITIL methodologie steunt op een aantal beheersprocessen waarvan incident management, change management, configuration managenent en service level management enkele voorbeelden zijn. Ook om deze beheersprocessen te ondersteunen heeft de ICT afdeling de nodige software tools (van de firma HP) gekozen en op grote schaal in gebruik genomen, voornamelijk bij de infrastructuur ondersteunende diensten. Met dit project wenst de ICT afdeling van de FOD Financiën de beheersprocessen gebruikt voor applicatie ontwikkeling door de ontwikkelingsteams en de beheersprocessen voor infrastructuur gebruikt door de technische diensten op elkaar af te stemmen. Het beoogde objectief hierbij is dat bij het in productie brengen van nieuwe of gewijzigde applicaties: • gecontroleerde change processen en releaseprocessen worden gebruikt; • de beide beheersprocessen voor applicatie-ontwikkeling en configuratiebeheer naadloos in elkaar overlopen; • het versiebeheer versterkt wordt zodat FOD Financiën zeker is dat de broncode van de applicaties in productie ook effectief in de repositories aanwezig is; • de documentatie gemeenschappelijk beheerd en gebruikt kan worden; • de kwaliteit gegarandeerd wordt via acceptatietesten die uitgevoerd worden in een daartoe aangepaste acceptatietest omgeving; • de kwaliteit van de leveringen op een objectieve en consistente wijze gemeten wordt. In dit kader zal ook geanalyseerd worden in hoeverre de vandaag gebruikte procesondersteunende tools aan elkaar gekoppeld kunnen worden met doel om de noodzakelijke gegevensuitwisseling te automatiseren om maximaal fouten en vergissingen uit te sluiten tijdens de belangrijke maar risicovolle fase van in productiestelling van nieuwe of gewijzigde applicaties. 1.2.2. Onderdelen van de opdracht De opdracht is opgebouwd uit meerdere deelopdrachten. Om de coherentie van de leveringen en implementaties te verzekeren wenst FOD Financiën beroep te doen op één aannemer van de opdracht. De opdracht bestaat uit één enkel lot. Volgende deelopdrachten dienen uitgevoerd te worden: • deelopdracht 1: afstemming van de FUP methodologie met de ITIL processen en integratie van het applicatie ontwikkelingsproces met het ITIL change en release management met inbegrip van de onderlinge afstemming (met eventueel rationalisatie en/of integratie) van de beheerstools • deelopdracht 2: Pagina 5
 • 6. bestek1585.doc ontwikkeling en implementatie van een aangepaste toolset om de deployment van applicaties uit te kunnen voeren op basis van de Borland Starteam broncode repositories (het gaat over applicaties ontwikkeld in java en sql; applicaties geschreven in PHP, COBOL of andere talen vallen voorlopig buiten de scope van de opdracht) • deelopdracht 3: ontwikkeling van aangepaste change en workorder templates die toelaten de change en releaseprocessen voor applicatie deployment te implementeren in de IT Service Management tool en te garanderen dat de CMDB toelaat om de afhankelijkheden tussen applicaties te beheren en de versies van de applicaties in de verschillende omgevingen op te kunnen volgen • deelopdracht 4: ontwikkeling van een methodologie voor acceptatietesten en het verlenen van bijstand bij de praktische uitvoering hiervan door een (nog op te richten) team van acceptatie testers binnen de afdeling ICT-Applications • deelopdracht 5: bijstand bij de ontwikkeling van een praktische methode om de ontwikkelingsomgevingen die gebruikt worden door de applicatie-ontwikkelingsteams up-to-date te houden om de coherentie van de ontwikkelingsplatform en de productieplatform te garanderen. • deelopdracht 6: opleiding en coaching, in samenwerking met de afdeling ICT-Academy van FOD Financiën, van de betrokken ontwikkelingsteams en technische teams • deelopdracht 7: ontwikkelen van een meetmethode waarbij het deployment proces kan gemonitord worden via aangepaste Key Performance Indicators (KPI) die een indicatie geeft over de voortgang en de kwaliteit van het applicatie-deployment process. De KPI zal minimaal rekening houdt met volgende dimensies: • de complexiteit van de deployment • per technologisch platform • de kwaliteit van de deployment volgens objectieve metingen 1.3. Algemene bepalingen 1.3.1. Aard van de opdracht De opdracht wordt beschouwd als een opdracht voor diensten. 1.3.2. Gunningswijze van de opdracht De gekozen procedure is deze van een algemene offerteaanvraag. 1.4. Introductie en opening van de offertes 1.4.1. Indiening van de offertes Vóór hun opening worden de offertes ingediend via de elektronische toepassing e-tendering (voor meer details, zie hieronder), via de post (bij voorkeur aangetekend) of via manuele afgifte bij de leidinggevende diensten van de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard tot op het moment waarop de zitting voor de opening van de offertes voor geopend wordt verklaard. 1.4.1.1. Offertes verzonden langs elektronische weg Pagina 6
 • 7. bestek1585.doc De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de internetsite https://eten.publicprocurement.be/, die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996. Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via e-mail niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is niet toegelaten. Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en éénzelfde offerte vormen. Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996). Zo nodig worden de attesten, die worden gevraagd in dit lastenboek, gescand om bij de offerte te worden gevoegd. Meer informatie is terug te vinden op de internetsite: http://www.publicprocurement.be/ of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement : +32 (0)2 790 52 58 1.4.1.2. Offertes, niet verzonden langs elektronische weg De offertes die niet worden verzonden langs elektronische weg, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen: de naam van het lastenboek de datum en het uur van de opening van de offertes. Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat: het woord « OFFERTE » in de linkerbovenhoek; het adres van de bestemmeling. 1.4.1.3. Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of terug te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari 1996. De aanpassing of de terugtrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996, of op papier. De aanpassing of de terugtrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Of straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De terugtrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De terugtrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden: 1° het bericht van terugtrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting; 2° het bericht van terugtrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins van invloed zijn op de analyse en de evaluatie van de offerte. Pagina 7
 • 8. bestek1585.doc 1.4.2. Opening van de offerte De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 14 september 2009 om 10 u. op het volgende adres: FOD Financiën North Galaxy Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel Sokkel, zaal 2. 1.5. Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht 1.5.1. Reglementering - Wet van 24 december 1993 (B.S. van 22.1.1994 en errata in B.S. van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26.1.1996 en errata in B.S. van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - Koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van 18.10.1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken. - de bijlage bij het voorgaand Koninklijk Besluit van 26 september 1996, zogenaamd Algemeen Bestek - Koninklijk besluit van 14 oktober 1996 (B.S. van 24.10.1996) betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau. - Alle wijzigingen aan voormelde Wet en besluiten, van toepassing op de dag van de opening van de inschrijvingen 1.5.2. Documenten met betrekking tot de opdracht - Dit bestek. - De berichten betreffende de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de onderhavige opdracht, worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. - De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte. 1.5.3. De documenten van de inschrijver - De offerte van de inschrijver. - De verduidelijkingen en verbintenissen die door de FOD Financiën worden aanvaard en die als aanvulling op de offerte gelden (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering. Pagina 8
 • 9. bestek1585.doc 1.5.4. Informatiesessie Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van de inschrijvers. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en de dag van de opening van de offertes. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord; dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen. Deze infosessie zal plaatsvinden op 17 augustus 2009 om 10 u. op het volgende adres: Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. C5. Zaal Mandarin. Er zal uitsluitend worden geantwoord op vragen die schriftelijk werden ingediend en dit uiterlijk op 11 augustus 2009. Deze vragen moeten exclusief worden ingediend via e-mail op het adres tender.fupitil@minfin.fed.be. Alle vragen moeten verplicht verwijzingen bevatten naar het lastenboek, dit om een snel antwoord mogelijk te maken (vb. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve ook de taal van het door u gebruikte lastenboek te vermelden (de paginanummering kan verschillend zijn naargelang de taal). Tijdens deze infosessie zal er een kort overzicht worden gepresenteerd van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen mondeling worden verstrekt tijdens de infosessie en zullen vervolgens worden gepubliceerd op de internetsite van de FOD Financiën. Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een e-mail naar het adres tender.fupitil@minfin.fed.be en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten. Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het lastenboek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het indienen van de vragen. De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn lastenboeken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig lastenboek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de infosessie. Zonodig zal de FOD, indien hij dit noodzakelijk acht, het lastenboek aanpassen om er rekening mee te houden. 1.6. Offertes 1.6.1. Algemeen De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht tot het gebruik van het offerteformulier in bijlage van onderhavig lastenboek. Indien evenwel andere formulieren worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het lastenboek is gevoegd (art. 89 van het K.B. van 8 januari 1996). De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgemaakt in het Nederlands of het Frans. Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte. Het offerteformulier is bij het lastenboek gevoegd. Pagina 9
 • 10. bestek1585.doc De offerte moet worden opgemaakt op papier in drie exemplaren (waarvan één origineel en twee kopieën). Elke offerte en haar bijlagen moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde; zoniet wordt de offerte als zijnde onregelmatig verklaard. De inschrijver zal tevens een exemplaar van zijn offerte overhandigen in elektronische vorm (cd-rom of diskette). In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie, zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als in haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zoniet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder lastenboek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte. 1.6.2. Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers zijn door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van de opening van de offertes. 1.6.3. Varianten Elke inschrijver mag slechts één offerte overhandigen; varianten zijn niet toegelaten. 1.6.4. Inhoud van de offerte De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren: • Het model van inschrijving in Deel 3 Bijlage 1 van onderhavig lastenboek moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. • In bijlage 1 : 0Het attest van de directe belastingen (deel A, punt 12.1.1) ; 1Het attest van de btw (deel A, punt 12.1.1); 2Het document dat de volmachten van de gevolmachtigden vaststelt (deel A ,punt 6.5) • In bijlage 2 : 1De opgave van de globale omzet en de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren. 2 • In bijlage 3 : 3De lijst met de belangrijkste services, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de drie laatste jaren, alsook de analoge projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en data, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage 4 van onderhavig lastenboek. 4 • In bijlage 4 : 1De gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde diensten, nauwlettend rekening houdend met de toewijzingscriteria 2 • In bijlage 5 : 3Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage 6 van dit lastenboek. De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina’s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd. Pagina 10
 • 11. bestek1585.doc 1.7. Gevolmachtigden Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden, moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden acteren. De gevolmachtigden voegen bij de offerte een authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van dergelijke akte. Ze kunnen eveneens het nummer vermelden van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd. 1.8. Onderaannemers De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name met het oog op het naleven van één van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de opleidingen moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de opleiding op alle punten identiek is wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt uit naam van de inschrijver. 1.9. Prijs 1.9.1. Algemene bepalingen Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, Art 88.1ste§ ., moet de inschrijver, voor toewijzing van de opdracht, alle aanwijzingen geven die een controle van de prijzen mogelijk maken. Tijdens het opstellen van zijn offerte dient hij hier rekening mee te houden. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst (cfr Artikel 86 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). Deel 2 van dit bestek somt de prestaties op die het voorwerp van de opdracht uitmaken. De inschrijver vermeldt de prijs per uur voor zijn vertegenwoordiger. De tijd voor de verplaatsing naar de plaats van tewerkstelling wordt niet beschouwd als prestatie. De prijzen moeten worden vermeld zonder BTW, maar inclusief alle andere belastingen. De prijsopgave moet geschieden aan de hand van het formulier in bijlage 2 ‘ Prijstabel’. 1.9.2. Munteenheid De prijzen worden vermeld in euro (EUR). Alle prijzen in de inschrijving moeten in dezelfde munt uitgedrukt worden. De inschrijvers mogen de bedragen, indien nodig, met twee decimalen aangeven. 1.9.3. In de prijs inbegrepen elementen De inschrijver neemt volgende elementen in zijn prijs op : - administratieve en secretariaatskosten - verplaatsings-, transport- en verzekeringskosten - de levering van documenten of van zaken, nodig voor de uitvoering van de dienst 1.9.4. Prijsherziening 1. Voor de leveringen wordt geen prijsherziening toegestaan. 2. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk. 3. De regels voor de prijsherziening zijn: Pagina 11
 • 12. bestek1585.doc a. de prijzen kunnen éénmaal per jaar herzien worden b. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.v. Stafdienst B&B – boekhoudcel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel 4. de prijsherziening gaat in op: c. de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn d. de 1e dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekende schrijven als de dienstverlener één of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde 1e dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prestaties die na de eerstvolgende jaardag zullen gepresteerd worden) 5. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule:  S  P = P0 ×  0,8 ×  + 0.2    S0  waarbij: P= herziene prijs P0= initiële prijs S0= loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat. S= zoals S0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat Voor de indexen, zie: http://www.agoria.be 6. de prijzen van de diensten die worden bijbesteld, kunnen worden herzien. De herziening volgt de bovenstaande regels 7. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. De herziening volgt de bovenstaande regels, waarbij het aangetekende schrijven uitgaat van de Aanbestedende Overheid 1.10. Procedure voor de gunning van de opdracht 1.10.1. Kwalitatieve selectiecriteria De kandidaturen worden aan de volgende selectiecriteria onderworpen. Enkel de inschrijvingen die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen voor de vergelijking van de inschrijvingen betreffende de criteria opgenomen in punt 1.10.3, voor zover deze inschrijvingen regelmatig ingediend werden. 1.10.1.1. Uitsluitingscriteria Administratieve vereenvoudiging Door eenvoudig deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de concessies voor openbare werken. De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken Pagina 12
 • 13. bestek1585.doc inschrijver via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht. Deze inlichtingen zullen echter door de aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn. Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking of op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes bij open procedure. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk. Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de kandidaat of van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord. In deze beide hypothesen maakt de aanbestedende overheid een gecorrigeerde rangschikking op, rekening houdend met de mogelijke weerslag van het verwijderen van de aanvraag tot deelneming of de offerte van de uitgesloten kandidaat of inschrijver, met name ingeval van toepassing van de bepalingen betreffende het natrekken van abnormale prijzen van artikel 110, § 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. De aanbestedende overheid zal de opdracht vervolgens kunnen gunnen aan de inschrijver wiens offerte onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, na ten aanzien van hem eveneens deze bepalingen te hebben toegepast. Eerste uitsluitingscriterium §1. De Belgische inschrijver die personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, moet vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. De aanbestedende overheid zal die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en 2° voor de bedoelde aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt naleeft. Maar ook al ligt het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger dan 2.500 EUR, toch zal de inschrijver als zijnde in regel worden beschouwd indien hij vóór de beslissing om de opdracht toe te wijzen, kan aantonen dat hij op de dag waarop het attest zijn situatie vaststelt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §1 en § 2, 1° tot en met 8° en 10° van de wet, of tegenover een publieke onderneming in de zin van artikel 26 van dezelfde wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden, en dit voor een bedrag dat, op 2.500 EUR na, minstens gelijk is aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen. §2. De buitenlandse inschrijver moet volgende zaken bij zijn offerte voegen of aan de aanbestedende overheid overleggen vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes: 1° een attest, afgegeven door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat hij volgens de stand van zaken uiterlijk op de dag vóór de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Pagina 13
 • 14. bestek1585.doc Wanneer een dergelijk document niet wordt afgegeven in het betrokken land, kan het worden vervangen door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring die door de geïnteresseerde partij is afgelegd voor een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bewuste land; 2° een attest in overeenstemming met § 1, indien hij personeel in dienst heeft dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers. §3. De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en via alle middelen die ze nuttig acht informeren naar de situatie van elke inschrijver inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Tweede uitsluitingscriterium De inschrijver mag zich niet in een van de volgende situaties bevinden: 1° zich bevinden in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of zich bevinden in elke andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt; 2° een faillissementsverklaring hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart of een gerechtelijk akkoord hebben aangevraagd of een soortgelijke procedure hebben lopen die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt. Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid die informatie rechtstreeks opvragen via het elektronisch loket. Voor buitenlandse inschrijvers moet het attest afkomstig zijn van de bevoegde administratieve instelling van het betrokken land; bij gebrek daaraan moet de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit. Derde uitsluitingscriterium De inschrijver moet zijn verplichtingen inzake de directe belastingen en de btw zijn nagekomen. De Belgische inschrijver moet bij zijn offerte een recent (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) attest 276C2 van de Administratie der Directe Belastingen voegen, en een recent (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) attest van de btw-administratie waaronder hij valt, waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen tegenover voornoemde administraties is nagekomen. De buitenlandse inschrijver moet bij zijn offerte een of meer recente attesten voegen (maximaal 6 maanden oud, gerekend vanaf de datum van de opening van de offertes) van de administratie(s) die in zijn land bevoegd is/zijn voor de inning van de directe belastingen en de btw (of de taksen die in zijn land de btw vervangen), waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen tegenover voornoemde administratie(s) is nagekomen. Indien dergelijk(e) attest(en) niet wordt/worden afgegeven in zijn land, is het voldoende dat hij een verklaring op erewoord bijvoegt, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van zijn land. Vierde uitsluitingscriterium In welk stadium dan ook van de procedure wordt uitgesloten van toegang tot deze opdracht, die dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor het volgende, en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft: Pagina 14
 • 15. bestek1585.doc 1° deelneming aan een criminele organisatie zoals gedefinieerd in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2° omkoping zoals gedefinieerd in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude in de zin van artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd bij de wet van 17 februari 2002; 4° het witwassen van geld zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van onderhavige paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien zij de persoonlijke situatie van een dienstverlener in vraag stelt, zich richten tot de bevoegde autoriteiten in België of in het buitenland om die informatie te bekomen die zij hiertoe noodzakelijk acht. Vijfde uitsluitingscriterium In overeenstemming met artikel 43, 4° van het KB van 8 januari 1996, zoals tot op heden gewijzigd, zal de inschrijver die op professioneel vlak een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die aannemelijk wordt geacht door de aanbestedende overheid, niet in aanmerking genomen worden voor de selectie. Deze uitsluiting kan worden afgekondigd in eender welk stadium waarin de procedure zich bevindt. In dit opzicht verbindt de inschrijver zich er door middel van de ondertekening van zijn offerte toe om de normen te respecteren die worden gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder:  het verbod op dwangarbeid (conventies nr. 29 over de dwangarbeid of de verplichte arbeid, 1930, en nr. 105 over de afschaffing van de dwangarbeid, 1957);  het recht op syndicale vrijheid (conventie nr. 87 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948);  het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventie nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 1949);  het verbod op elke discriminatie inzake arbeid en loon (conventies nr. 100 over de gelijkheid van loon, 1951 en nr. 111 over de discriminatie (werkgelegenheid en beroep), 1958);  de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet respecteren van de voormelde conventies zal bijgevolg worden beschouwd als een zware professionele fout in de zin van artikel 43, 4° van het KB van 8 januari 1996. De voorgaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen die zijn voorzien in artikel 43 van voormeld besluit. 1.10.1.2. Criteria m.b.t. economische en financiële capaciteiten De inschrijver zal bij zijn offerte een opgave voegen betreffende de omzet met betrekking tot het voorwerp van deze opdracht in de loop van de drie laatste boekjaren. 1.10.1.3. Criteria m.b.t. technische capaciteiten - een lijst van de belangrijkste gelijkaardige diensten die tijdens de laatste drie jaar werden uitgevoerd met vermelding van de waarde, de datum en de opdrachtgevers (overheid of privé) (minimum 3 referenties) Pagina 15
 • 16. bestek1585.doc Daartoe zal hij een lijst van de voornaamste door hem gedurende de laatste drie jaar verrichte leveringen bijvoegen, alsook van de gelijksoortige projecten welke hij gedurende diezelfde periode heeft verwezenlijkt, met vermelding van de overheids- of private ondernemingen waarvoor deze bestemd waren. Als het om diensten aan overheidsinstellingen gaat, worden desbetreffende certificaten bijgevoegd, certificaten verstrekt of ondertekend door de bevoegde overheid. Als het gaat om diensten aan particulieren, worden de prestaties gecertificeerd door deze laatste of, bij ontstentenis, worden ze door de inschrijver verklaard te zijn uitgevoerd. De inschrijver zal op de referentiesites en, per referentiesite, de datum, het totale bedrag van de opdracht en de adresgegevens van een contactpersoon binnen de vennootschap of organisatie opgeven. Het gebruik van het als bijlage 3 gegeven model is vereist voor de weergave van de referenties. - een vermelding of de inschrijver beroep doet op een onderaannemer, met een aanduiding voor welk deel van de opdracht beroep op onderaanneming gedaan wordt en de naam van de onderaannemers 1.10.1.4. Regelmatigheid van de inschrijvingen De inschrijvingen van de geselecteerde kandidaten zullen op hun regelmatigheid onderzocht worden in toepassing van artikels 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen van huidig bestek. 1.10.2. Interview De opdracht is een opdracht van diensten die uitgevoerd dient te worden door de consultants van de aannemer van de opdracht of één of meerdere onderaannemers. De consultants, voorzien in de offerten van de inschrijvers waarvan de inschrijving gunstig gerangschikt werd volgens een eerste onderzoek kunnen voor een interview uitgenodigd worden. Om in nuttige orde te worden gerangschikt dient de inschrijver een waarderingscijfer van minstens 60% te behalen op het totaal van de gunningscriteria uitgenomen het prijscriterium (d.w.z. minstens 36/60). Indien de inschrijver deze 60% niet behaalt, wordt zijn offerte uitgesloten. Ingeval een aanzienlijk aantal offertes de drempel van 60% voor de technische criteria zou halen, behoudt de FOD. Financiën zich het recht voor de inschrijvers wier offerte niet minstens 60% van de punten op het totaal van de gunningscriteria zou behalen, de prijs inbegrepen, niet uit te nodigen voor het interview. Tijdens dit interview kan de consultant zijn geschiktheid en specifieke kwaliteiten die nuttig zijn bij de uitvoering van zijn opdracht naar voor brengen. Teneinde gelijkheid tussen alle inschrijvers te garanderen, zal de duur van het onderhoud voor iedereen gelijk zijn. De datum en het juiste tijdstip van het onderhoud zal in onderling akkoord tussen het Departement en de inschrijver vastgesteld worden. Het onderhoud zal wel binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving per fax van de uitnodiging voor het interview moeten doorgaan. 1.10.3. Gunningscriteria De opdracht wordt toegewezen aan de interessantste offerte(s) volgens de volgende criteria , gerangschikt volgens dalende belangrijkheid : Gunnings- Gunningscriterium Wegingsfactor criterium 1 Kwaliteit van de offerte 5% 2 Kwaliteit van het voorstel en het projectplan 15 % 3 Referenties met betrekking tot de gebruikte technologieën 10 % 4 Kwaliteit van de voorgestelde CV 30 % Pagina 16
 • 17. bestek1585.doc 5 Prijs 40 % De offertes van lot 1 zullen als volgt geëvalueerd worden: • Het gunningscriterium nummer 1 (kwaliteit van de offerte) zal worden geëvolueerd op basis van het respect voor de voorschriften van het lastenboek en op de duidelijkheid en precisie van de verstrekte informatie • Het gunningscriterium nummer 2 (kwaliteit van het voorstel en de aangeboden oplossing) zal worden geëvalueerd aan de hand van de architecturale visie, de toekomstgerichtheid van de oplossing, de coherentie van de voorgestelde oplossing, de overeenstemming met de ICT standaarden van FOD Financiën en de mate van integratie, het gebruiksgemak en de flexibiliteit van de aangeboden oplossing; • Het gunningscriterium nummer 3 (referenties met betrekking tot de gebruikte technologiën) zal worden geëvalueerd aan de hand van de referenties op het vlak van de in de opdracht gebruikte technologiën (Borland Starteam, Mercury loadrunner en Quicktest, HP Openvview, java developpement tools en build tools) van de aangeboden oplossing; • Het gunningscriterium nummer 4 (Kwaliteit van de voorgestelde CV) zal geëvolueerd worden volgens de kwaliteit van de aangeboden diensten, de geboden garanties, de kwaliteit van de voorgestelde CV’s, de kwaliteit en volledigheid van de voorgestelde opleidingen en de geloofwaardigheid van het aanbod • Het gunningscriterium 5 (Prijs) zal geëvalueerd worden op basis van de totaalprijs van de gevraagde diensten. Volgende offertes komen niet in aanmerking voor de toewijzing van de opdracht: De offertes die geen 60 % van de punten behalen voor de som van de punten met uitzondering van het prijscriterium De offertes die geen 60 % van de punten behalen voor de afzonderlijke criteria 2, 3 en 4 De inschrijvers moeten bij hun inschrijving de nodige documenten en inlichtingen voor de evaluatie van elk gunningscriterium leveren. De bekwaamheid van de voorgestelde personen zal nagegaan en geëvalueerd worden aan de hand van hun gedetailleerd CV en het afgenomen interview. Het CV dient derhalve te bevatten : - de gevolgde opleidingen - beroepservaring - een korte beschrijving van de projecten waarin de consultant betrokken was, met vermelding van zijn precieze rol in dat project. De opdrachtgever, duur, bedrag en gegevens van een contactpersoon bij de opdrachtgever moeten eveneens vermeld worden - talenkennis Het in bijlage 2 bijgevoegde model van CV moet verplicht gevolgd worden. 1.11. Termijnen en kennisgeving van de gunning 1.11.1. Kennisgeving van de gunning van de opdracht Overeenkomstig artikel 21 bis van de Wet van 24 december 1993 informeert de aanbestedende overheid de niet geselecteerde kandidaten en de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig werd Pagina 17
 • 18. bestek1585.doc beschouwd of niet werd uitgekozen, zo gauw mogelijk nadat over hen een beslissing werd genomen. Wanneer de overheidsopdracht het geraamde bedrag bereikt, zoals bepaald door de Koning, voor de Europese bekendmaking bij de aanvang van de procedure, deelt de aanbestedende overheid bij een ter post aangetekende brief mee : 1° aan elke niet geselecteerde kandidaat of inschrijver, de redenen van zijn niet-selectie; 2° aan elke inschrijver van wie de offerte als onregelmatig werd beschouwd, de redenen van de verwerping; 3° aan elke inschrijver van wie de offerte niet werd uitgekozen, de gemotiveerde gunningsbeslissing van de opdracht. De aanbestedende overheid kent de inschrijvers een termijn toe van vijftien dagen vanaf de dag die volgt op de in het tweede lid bepaalde datum van verzending per telefax of via elektronische middelen. De inschrijvers kunnen binnen deze termijn een schorsingsberoep instellen bij een rechtscollege, wat uitsluitend mag gebeuren in het kader van, al naargelang, een procedure in kort geding voor de justitiële rechter of, voor de Raad van State, via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien de aanbestedende overheid binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangt op het door haar vermelde adres, mag de procedure worden verdergezet. Bepaalde gegevens mogen evenwel niet worden medegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen de ondernemingen zou kunnen schaden. 1.11.2. Termijnen Voor de uitvoering van de opdracht en behoudens andersluidend beding, begint elke termijn te lopen de dag volgend op die waarop het feit zich heeft voorgedaan dat als vertrekpunt voor deze termijn dient. Wanneer door de betekening van een beslissing of een mededeling een termijn begint te lopen, moet het document bij een ter post aangetekende brief worden verzonden. In dat geval wordt de aanvangsdatum van de termijn vastgesteld op de eerste werkdag volgend op de dag van afgifte bij de post. Ingeval de termijn is uitgedrukt in dagen, worden hieronder, behoudens andersluidend beding, kalenderdagen verstaan en verstrijkt de termijn op het einde van de laatste dag van de vastgestelde periode. Ingeval de termijn is uitgedrukt in maanden, wordt hij gerekend van de zoveelste tot de zoveelste. Indien er geen zoveelste is in de maand waarin de termijn eindigt, verstrijkt deze op het einde van de laatste dag van die maand. Indien de laatste dag van die maand een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de termijn verlengd tot het einde van eerstvolgende werkdag. 1.12. Borgtocht De borg bedraagt 5 % van het totaalbedrag (exclusief BTW) van de opdracht. Het aldus verkregen bedrag wordt naar boven afgerond tot een tiende van een euro. De borgsom kan worden gevestigd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, hetzij in liquide munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgstelling. De borgsom kan eveneens worden gevestigd door middel van een garantie, toegekend door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen, en die is erkend voor tak 15 (borg). Pagina 18
 • 19. bestek1585.doc De aannemer moet binnen de dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de vestiging van de borg, door hemzelf of door een derde, en dit op één van volgende manieren: 1. wanneer het gaat om een borg in speciën, door middel van de overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PR nr. 679-2004099-79, IBAN: BE58 6792 0040 9979, BIC: PCHQ BEBB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van de voornoemde kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2. wanneer het gaat om een borgstelling in staatsfondsen, middels een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in één van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3. wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming. Deze bewijsstukken worden, al naargelang het geval, aan de aanbestedende overheid bezorgd via : 1. hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2. hetzij een bericht van debet, overhandigd door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming; 3. hetzij het bewijs van deposito, afgeleverd door de kassier van de Staat of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4. hetzij het origineel van de akte van solidaire borgstelling, goedgekeurd door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5. hetzij het origineel van de akte van verbintenis, opgesteld door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die de garantie verstrekt. Deze documenten, ondertekend door de depositogever, tonen aan, ten gunste van wie de borgstelling is gevormd, en verduidelijken de precieze aanwending ervan middels een beknopte aanduiding van het voorwerp van de opdracht en van de referentie aan het bestek, alsook van de naam, de voornaam en het volledige adres van de aannemer, en eventueel van de derde die het deposito heeft verricht voor diens rekening, met de vermelding "geldschieter" of "gevolmachtigde", al naargelang het geval. Indien het bewijs van de borgstelling niet binnen de gestelde termijn werd geleverd, zal er een boete worden toegepast. De afwezigheid van borgstelling kan leiden tot de verbreking van het contract. De hierboven vermelde termijn van dertig kalenderdagen, wordt opgeschort tijdens de sluiting van de onderneming van de aannemer tijdens de jaarlijkse betaalde vakantieperiode en op compensatiedagen die wettelijk zijn voorzien of die verplicht werden gesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst. Het bewijs voor de vestiging van de borg moet worden verzonden naar het adres dat zal worden opgegeven in het bericht van gunning van de opdracht. Pagina 19
 • 20. bestek1585.doc De borgsom kan op verzoek van de opdrachtnemer worden vrijgegeven na de voorlopige oplevering van de dienstverleningen van de opdracht. 1.13. Plaats van uitvoering van de prestaties De prestaties moeten worden verricht in de lokalen van de opdrachtgever, gelegen te 1030 Brussel, Koning Albert-II laan 33 bus 95. Tijdelijke, specifieke prestaties kunnen, mits onderling akkoord tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, op andere plaatsen verricht worden. 1.13.1. Werktijden De werktijd en de werkdagen zijn gelijk aan die gepresteerd door statutaire ambtenaren van het Ministerie, te weten tussen 7u30 en 18u00, hetzij 7u36 per dag. De consultanten moeten verplicht ‘prikken’. Prestaties geleverd buiten voornoemde werktijden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het opdrachtgevend bestuur worden niet in aanmerking genomen. 1.13.2. Talenkennis De consultanten die ter beschikking van het Departement gesteld worden moeten verplicht courante kennis van het Frans of Nederlands bezitten, en actieve of passieve kennis van de andere taal, volgens hun profiel (zie deel C van huidig bijzonder bestek). 1.13.3. Veiligheid en vertrouwelijkheid De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de gegevens en de informatie, van welke orde ook, waarvan hij tijdens de gunning of de uitvoering van de opdracht kennis krijgt. Hij waarborgt dat zijn personeel en zijn onderaannemers de vertrouwelijkheid van de gegevens eerbiedigen. Hij mag enkel de gegevens bekendmaken die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht, en zulks alleen aan zijn personeelsleden en aan die van zijn onderaannemers die rechtstreeks daarbij betrokken zijn. Alle technici of medewerkers van de opdrachtnemer moeten op grond van de overeenkomst niet enkel de volledige vertrouwelijkheid van de gegevens bewaren, maar ten aanzien van het personeel van het opdrachtgevende bestuur en zijn gebruikers tevens blijk geven van de nodige neutraliteit alsook van de grootst mogelijke discretie. Alle gegevens die aan het personeel van de opdrachtnemer worden verstrekt, alle documenten die hun worden toevertrouwd en alle gesprekken waaraan zij deelnemen, worden dan ook als strikt vertrouwelijk beschouwd. 1.13.4. Aansprakelijkheid Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het opdrachtgevend bestuur eigenaar van zijn installatie en zijn materieel, daaronder begrepen die ter beschikking gesteld van het personeel van de opdrachtnemer voor de levering van de diensten omschreven in de overeenkomst. 1.13.5. Werkwijze De personeelsleden van de opdrachtnemer moeten de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de werkwijzen bepaald door het opdrachtgevende bestuur en werken onder leiding van de ambtena(a)r(en) aangewezen door het opdrachtgevende bestuur. Zij moeten de richtlijnen van deze laatste(n) volgen en op verzoek alle nodige informatie verstrekken (test, verslag aan de hand waarvan controle mogelijk is op de voortgang van de hun toevertrouwde werkzaamheden). Pagina 20
 • 21. bestek1585.doc 1.13.6. Middelen ter beschikking van de technici Het opdrachtgevende bestuur stelt aan het personeel van de opdrachtnemer de logistieke middelen ter beschikking die nodig zijn met het oog op de uitvoering van zijn taken, inzonderheid : - de namen van de contactpersonen; - documentatie over de te volgen werkwijze en de kenmerken van het centrum voor informatieverwerking, de te gebruiken standaarden, de software alsmede de kenmerken van het materieel in de vorm van gebruikershandleidingen en brochures; - de aansluiting aan het netwerk van een werkpost (desktop of portable), ter beschikking gesteld door de opdrachtnemer; - testsets. Het personeel van de opdrachtnemer moet de interne procedures en reglementen met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot die middelen volgen en mag geen toevoegingen of wijzigingen eisen wat de kantooromgeving van het opdrachtgevende bestuur betreft. Indien gebreken in de logistieke steun de dienstverlening verstoren moet een beroep worden gedaan op de middelen ter beslechting van geschillen beschreven in punt 1.15 alvorens naar het gerecht te stappen. 1.13.7. Auteursrechten Het personeel dat de opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, doet afstand van de vermogensrechten en de morele rechten op alle documentatie, verslagen, dossiers en technologie, alsook van nieuwe gegevensbanken en programma’s ontwikkeld in het kader van dit bestek. De personeelsleden mogen ze inzonderheid niet meenemen of gebruiken buiten het kader van de opdracht, noch ze commercialiseren. 1.13.8. Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer In geval van vervanging van een consultant tijdens de looptijd van het contract, moet het opdrachtgevende bestuur de personen die werden gekozen voor de uitvoering van de taken die hen in het kader van deze opdracht zijn toegewezen, erkennen. Het kan zijn erkenning weigeren of intrekken zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. In dat geval beschikt de opdrachtnemer over een in onderling overleg vastgestelde, redelijke termijn om zijn vertegenwoordigers te vervangen. 1.13.9. Formaliteiten met het oog op controle Het opdrachtgevende bestuur behoudt zich het recht voor de personen voorgesteld door de opdrachtnemer aan een moraliteitsonderzoek te onderwerpen. 1.13.10.Onderaannemers De opdrachtnemer kan voor de praktische uitvoering van de opdracht onderaannemingscontracten sluiten met derden. De opdrachtnemer moet vooraf ter goedkeuring aan het opdrachtgevende bestuur een lijst met onderaannemers voorleggen. Afwijkingen worden daarna alleen aanvaard met instemming van de twee partijen. Het feit dat de opdrachtnemer zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, ontheft hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het opdrachtgevende bestuur, dat geen enkele contractuele band met derden erkent. Alle verplichtingen van de opdrachtnemer gelden eveneens voor elk van zijn aangestelden en zijn onderaannemers, zulks met betrekking tot de door hen verrichte prestaties. De opdrachtnemer moet inzonderheid zijn vertegenwoordigers en zijn onderaannemers de verplichting tot geheimhouding opleggen waartoe hij zelf gehouden is. Hij moet het bewijs daarvan ter beschikking van het opdrachtgevende bestuur houden. Pagina 21
 • 22. bestek1585.doc Indien de opdrachtnemer een beroep doet op een onderaannemer, moet hij deze bij de gunning van de opdracht in kennis stellen van de bepalingen van de opdracht betreffende de betalingsvoorwaarden die met het opdrachtgevende bestuur zijn overeengekomen. 1.13.11.Beroepsbekwaamheid van de ter beschikking gestelde technici De Administratie kan de onmiddellijke vervanging eisen van één of meer technici indien zij van mening is dat hun kwalificaties of hun dienstverlening de goede uitvoering van de opdracht in de weg staan of niet in overeenstemming zijn met de vereisten opgenomen in de beschrijving van het profiel voor de functie. De technici moeten binnen 10 werkdagen na het verzoek van het opdrachtgevende bestuur kosteloos worden vervangen; de periode van opleiding en de daaraan verbonden kosten komen geheel ten laste van de opdrachtnemer. 1.13.12.Bestendigheid van het personeel De opdrachtnemer waarborgt voor de gehele duur van de opdracht de bestendigheid van de bij deze opdracht betrokken personen. De opdrachtnemer mag de samenstelling van zijn team niet wijzigen zonder voorafgaande toestemming van het opdrachtgevende bestuur. Geen enkele periode van afwezigheid, ongeacht de reden daarvan, mag worden gefactureerd. Indien een persoon te werk gesteld bij deze opdracht definitief moet worden vervangen moet hij zijn vervanger gedurende een periode van 20 werkdagen voor de taak opleiden in de kantoren van het ministerie van Financiën. De periodes van opleiding (van de vervanger door de te vervangen persoon) en de daaraan verbonden kosten (hetzij 2 x 20 werkdagen) komen volledig ten laste van de opdrachtnemer. In geval van een gedwongen afwezigheid (ziekte, verhindering om wettige redenen, ...) van 10 dagen of langer moet de opdrachtnemer onverwijld voorzien in de tijdelijke vervanging van betrokkene. 1.14. Facturatie en betaling De prestaties worden maandelijks gefactureerd op grond van het uurtarief dat de inschrijver opgeeft in zijn inventaris De dienstverlener dient voor elk verschuldigd bedrag een factuur op te maken op de datum waarop deze som betaalbaar is. De dienstverlener stuurt zijn facturen (in drie exemplaren) naar het volgende adres: FOD Financiën Stafdienst budget en beheerscontrole Boekhouding ICT Koning Albert II-laan 33 bus 785 1030 BRUSSEL De betalingen zullen uitgevoerd worden volgens de reglementering betreffende de rijkscomptabiliteit en geschieden binnen 50 kalenderdagen te rekenen van de ontvangst van de factuur, met dien verstande dat het opdrachtgevende bestuur tevens in het bezit is van een staat van dienst over de betrokken maand (omstandig overzicht van de tijdens die maand gepresteerde dagen). De interesten voor laattijdige betalingen worden bepaald overeenkomstig het artikel 15 § 4 van het Algemene Aannemingsvoorwaarden. 1.15. Geschillen : verweermiddelen van het bestuur Pagina 22
 • 23. bestek1585.doc De verweermiddelen van het bestuur zijn deze die voorzien zijn in de artikelen 20 en 75 van het reeds vernoemd Algemeen Bestek. De opdracht moet overeenkomstig het Belgisch recht worden opgevat, beschouwd en ten uitvoer gelegd. De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en samen te werken met het oog op het welslagen van de onderneming. Geschillen betreffende de verplichtingen voortvloeiend uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in onderling overleg worden beslecht. 1. De partijen moeten alvorens enig ander rechtsmiddel aan te wenden, proberen de zaak in der minne te regelen. De meest gerede partij moet daartoe aan de andere partij bij gewone aangetekende brief kennis geven van de slechte tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Indien mogelijk moet bij deze kennisgeving een oplossing worden voorgesteld. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen te rekenen van de toezending van de aangetekende brief om de ontvangst ervan te bevestigen en met de voorgestelde oplossing in te stemmen. 2. Bij gebreke van overeenstemming en alvorens een rechtsvordering in te stellen, moeten de partijen ernaar streven een compromis uit te werken door onderhandelingen aan te vatten zodra is gebleken dat de zaak niet in der minne kan worden geregeld. De onderhandelingen moeten worden gehouden op het adres vermeld onder punt 1.1. in het bijzijn van de personen die beide partijen daartoe hebben aangewezen. Behoudens anders is overeengekomen, mogen de onderhandelingen niet langer duren dan 30 dagen te rekenen van de toezending van de eerste aangetekende brief. 3. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel, die alleen bevoegd zijn. Pagina 23
 • 24. bestek1585.doc 2. Deel B : Technische beschrijving van de opdracht 3.1 Algemene context De Federale Overheidsdienst Financiën ontwikkelt grootschalige en innovatieve IT projecten die de basis vormen van haar informatica infrastructuur. In deze context heeft de ICT afdeling van de FOD Financiën geopteerd voor een applicatie ontwikkelingsmethodologie die in de eerste plaats tot doel heeft het verloop van IT ontwikkelingsprojecten te formaliseren en te stabiliseren in een gemeenschappelijk en uniform kader: de inhoud van de verschillende projectfasen, de rollen van de verschillende actoren en de op te leveren objecten bij iedere projectfase. De keuze van de stafdienst ICT voor de methodologie voor applicatie ontwikkeling viel op de methodologie UP (Unified Process), een algemeen erkende en open standaard. Deze standaard methodologie werd verfijnd volgens de behoeften van de FOD Financiën en werd bovendien verrijkt met een aantal concepten uit RUP (Rational Unified Process). Dit heeft geleid tot de methodologie FUP (Finance Unified Process) die gehanteerd wordt voor alle belangrijke projecten binnen FOD Financiën. Om deze processen voor applicatie ontwikkeling te ondersteunen heeft de stafdienst ICT een aantal software tools van de software editors Borland en HP gekozen en ter beschikking gesteld van haar IT applicatie ontwikkelingsteams. Voor het beheer van de volledige informatica infrastructuur (hardware en software) en voor de eindgebruikerondersteuning koos de FOD Financiën voor de methodologie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) gedreven door volgende doelstellingen: • Bereiken van een gepland, consistent en meetbaar niveau van dienstverlening • Verbeteren van het beheer van ICT componenten • Het rechtvaardigen van de kosten voor alle IT diensten • Verhogen van risico beheersing zowel via proactieve acties als via het nemen van de gepaste tegenmaatregelen indien de omstandigheden dit vereisen Ook deze ITIL methodologie steunt op een aantal beheersprocessen waarvan incident management, change management, configuration managenent en service level management enkele voorbeelden zijn. Ook om deze beheersprocessen te ondersteunen heeft de ICT afdeling de nodige software tools (van de firma HP) gekozen en op grote schaal in gebruik genomen, voornamelijk bij de infrastructuur ondersteunende diensten. Met dit project wenst de ICT afdeling van de FOD Financiën de beheersprocessen gebruikt voor applicatie ontwikkeling door de ontwikkelingsteams en de beheersprocessen voor infrastructuur gebruikt door de technische diensten op elkaar af te stemmen. Het beoogde objectief hierbij is dat bij het in productie brengen van nieuwe of gewijzigde applicaties: • gecontroleerde change processen en releaseprocessen worden gebruikt; • de beide beheersprocessen voor applicatie-ontwikkeling en configuratiebeheer naadloos in elkaar overlopen; • het versiebeheer versterkt wordt zodat FOD Financiën zeker is dat de broncode van de applicaties in productie ook effectief in de repositories aanwezig is; • de documentatie gemeenschappelijk beheerd en gebruikt kan worden; • de kwaliteit gegarandeerd wordt via acceptatietesten die uitgevoerd worden in een daartoe aangepaste acceptatietest omgeving; • de kwaliteit van de leveringen op een objectieve en consistente wijze gemeten wordt. In dit kader zal ook geanalyseerd worden in hoeverre de vandaag gebruikte procesondersteunende tools aan elkaar gekoppeld kunnen worden met doel om de noodzakelijke gegevensuitwisseling te automatiseren om maximaal fouten en vergissingen uit te sluiten tijdens de belangrijke maar risicovolle fase van in productiestelling van nieuwe of gewijzigde applicaties. Pagina 24 25/05/2010
 • 25. bestek1585.doc 2.11 Beschrijving van de huidige situatie. 2.11.1 De actuele FUP methodologie en implementatie FOD Financiën heeft voor de ontwikkeling van applicaties die in-house ontwikkeld in de JAVA programmeertaal een ontwikkelingsmethodologie opgezet die als doel heeft het verloop van de ICT projecten te formaliseren en te stabiliseren in een algemeen, gemeenschappelijk kader. Dit door het uniform maken van : • de inhoud van de verschillende projectfasen • de rollen van de verschillende actoren • de op te leveren objecten bij iedere projectfase Aangezien FOD Financiën gebruik wil maken van open, erkende standaarden is haar keuze gevallen op de basismethodologie UP( Unified Process), in beperkte mate aangepast aan de eigen noden en verrijkt met bepaalde concepten afkomstig van RUP (Rational Unified Process). De methodologie FUP (“Finance Unified Process”) is het resultaat van deze processen , aangepast aan de specificiteit van Financiën. FUP wordt beheerd en ontwikkeld door het competentiecentrum SUPDEV van de divisie ICT Infrastructuur van de FOD. FUP beschrijft de levensfases van de applicaties, de processen die verbonden zijn aan de ontwikkelingsactiviteiten van de applicatie (discipline FUP), de procedures die toelaten om deze processen te implementeren binnen de context van de FOD FIN (operationele modus), evenals de af te leveren producten die voortkomen van de uitgevoerde procedures. De structuur van de FUP documentatie reflecteert trouw deze verdeling. Ze bestaat uit documenten “Levenscyclus”, “Disciplines” en “Gebruiksaanwijzingen” en “Deliverables/Templates”. Ter informatie:de disciplines die momenteel ondersteund worden door FUP zijn: • FUP-D1 Modellisatie Business behoeften • FUP-D2 Eisen • FUP-D3 Analyse & Conceptie • FUP-D4 Implementatie • FUP-D5 Testen De implementatie van de FUP levenscyclus bevat op dit ogenblik de volgende disciplines: Pagina 25 25/05/2010
 • 26. bestek1585.doc De huidige cyclus van testen kan als volgt getekend worden: Voor een gedetailleerde beschrijving van de FUP methodologie en implementatie wordt verwezen naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën op volgende links: Nl: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm Fr: http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm Het betreft meer precies de volgende documenten op de betrokken pagina van de site: Thema Titel Finance Unified Process - FUP Documenten Overzicht Finance Unified Process - FUP Documenten Disciplinen Finance Unified Process - FUP Documenten Gebruiksaanwijzingen Finance Unified Process - FUP Documenten Modellen 2.11.2 De actuele IT Service Management implementatie Voor het beheer van de IT processen heeft de stafdienst ICT van FOD Financiën een infrastructuur van processen, services en tools opgebouwd die gebaseerd zijn op de ITIL v2 best practices en welke zij volledig en naadloos wenst te aligneren op de processen uit de cyclus van de ontwikkeling van de applicaties zoals die beschreven zijn in FUP. De gedetailleerde ITIL doelstellingen binnen FOD Financiën zijn: • Bereiken van een gepland, consistent en meetbaar niveau van dienstverlening • Alle aanvragen (incidenten, onderhoud, wijzigingen) worden geregistreerd en behandeld volgens de workflow en de processen gedefinieerd in het systeem. • SLA-informatie zal zoveel mogelijk in het systeem ingebracht worden, tenminste in die mate die nodig is voor het correct functioneren van de gebruikte tools. • Verbeteren van het beheer van ICT componenten • Het meest optimale detailniveau voor configuratie onderdelen werd gedefinieerd in een High level Configuration Management Plan. Pagina 26 25/05/2010
 • 27. bestek1585.doc • Beschikbare informatie betreffende configuratie onderdelen wordt opgeladen vanaf bestaande bronnen. • Speciale aandacht wordt geschonken aan licenties en contracten. • Het rechtvaardigen van de kosten voor alle IT diensten • Hier gaat het voornamelijk over rapporten met de evolutie van de hoeveelheden in de tijd van verschillende objecten. • Verbeteren van de risico beheersing zowel via proactieve acties als via het nemen van de gepaste tegenmaatregelen indien de omstandigheden dit vereisen Alle Service Support en Delivery processen zijn geïmplementeerd volgens het “alignability” best- practices proces model. 2.11.1.1De ITIL processen Op langere termijn wenst de administratie volgende ITIL processen (genoemd volgens de gangbare ITIL terminologie) te gebruiken: 1 Service Support (IT Dienstverlening ondersteunende processen) 1.1 Configuration Management (Configuratie beheer) 1.2 Incident Management (Incident beheer) 1.3 Problem Management (Probleem beheer) 1.4 Change Management (Beheer van de wijzigingen) 1.5 Release Management (Beheer van de software vrijgaves) 2 Service Delivery (Beheer IT dienstverlening) 2.1 Service Level Management (Beheer van de afgesproken dienstverleningsniveaus) 2.2 Capacity Management (Capaciteitsbeheer) 2.3 Availability Management (Beschikbaarheidsbeheer) In de praktijk worden op dit moment volgende processen intensief gebruikt: Configuration Management, Incident management, Problem Management (nog niet door alle ICT departementen), Change Management (enkel nog maar voor infrastructuurwijzigingen gebruikt door slechts enkele ICT departementen) en Service Level Management (de uitbouw van een service catalog is volop bezig). Andere processen zijn nog niet operationeel. Alle processen zijn geïmplementeerd volgens het “alignability” best-practices process model. De ondersteunende tool is HP Openview Servicedesk 4.5 servicepack 28 (op datum 20/6/2009). Migratie van de tool naar HP Servicemanager 7.x is voorzien in de loop van 2010. 2.11.1.1.1Configuration management Binnen de afdeling ICT bestaat er een CMDB (Configuration Management Database) welke de volgende componenten bevat: het bureauticapark (PC, printers, PDA), de hardware componenten uit de computerzalen, systeemsoftware (op mainframes en open systems), databaseinstanties (nog niet volledig) en applicaties (op mainframes en open systems, niet op het bureautica materiaal). Netwerkcomponenten zijn op dit ogenblik niet in de CMDB opgenomen, maar wel in een aparte repository (de “NRR”). SAN (storage area netwerk) componenten zijn wel in de CMDB opgenomen. Deze bestaande CMDB wordt constant uitgebreid en vervolledigd in de bestaande tool (HP Openview) om rekening te kunnen houden met alle “productiesites”: North Galaxy, Diamond Boart, het scanning center en de Disaster Recovery site. Een groot aantal gegevens in verband met de deze Configuration Items zijn elektronisch beschikbaar en worden automatisch in de tool geladen. Gegevens, die vandaag niet via autodiscovery beschikbaar zijn, worden manueel toegevoegd. De ICT afdeling heeft zich als objectief gesteld om dit logisch model van alle componenten van de volledige IT infrastructuur (het “high level configuration management plan”) constant actueel te Pagina 27 25/05/2010
 • 28. bestek1585.doc houden. De bedoeling is alle IT componenten en hun eventuele versies te identificeren en te documenteren in de tool. Dit model dient als basis bij het beheer van incidenten, problemen, configuratieaanpassingen en software releases. 2.11.1.1.2Incident Management Het incident management proces wordt gebruikt voor de registratie, het beheer en de afhandeling van incidenten op alle componenten uit de ICT infrastructuur. Ditzelfde proces wordt eveneens gebruikt voor de registratie, het beheer en de afhandeling van aanvragen gericht aan de ICT afdeling zowel van eindgebruikers als van ICT medewerkers. Zoals voor alle ITIL processen wordt de tool HP OpenView Servicedesk gebruikt om het proces te ondersteunen. 2.11.1.1.3Problem Management Regelmatig terugkerende incidenten geven aanleiding tot de creatie van Problemen. Enkel de afdelingen ICT-Clients en ICT-Operations gebruiken op dit moment dit proces. 2.11.1.1.4Change Management De nieuwe ICT projecten produceren nieuwe applicaties, die bij hun ingebruikname een belangrijke impact hebben op de dagdagelijkse business activiteiten in de fiscale administraties van FOD Financiën. Het objectief van Change Management is ervoor te zorgen via gestandaardiseerde methodes en procedures voor de uitvoering van deze wijzigingen om het impact ervan op het bestaande zoveel mogelijk te minimaliseren. Op deze wijze kunnen mogelijke incidenten vermeden worden en kan er garant gestaan worden voor het maximaal ter beschikking staan van de bestaande applicaties en diensten voor de eindgebruikers. Enkel de afdelingen ICT-Networks en ICT-Operations gebruiken op dit moment dit proces. Het is via dit lastenboek de bedoeling om dit proces ook in belangrijke mate in te voeren bij de afdelingen ICT-Applications en ICT-Infrastructuur door het op elkaar af te stemmen van enerzijds de ITIL processen en anderzijds de door deze afdelingen gebruikte FUP processen. In dit kader is het ook zinvol om de tools die deze families van processen ondersteunen op elkaar te aligneren. 2.11.1.1.5Release Management Release Management is het beheer van alle software configuratie onderdelen (CI) van een organisatie en omvat de ontwikkeling, de installatie en het onderhoud van alle software producten van een organisatie. Release management procedures beschrijven het beheer van de software configuratie onderdelen (CI), hun verspreiding en hun installatie in een productie omgeving. Dit houdt o.a. in: • de definitie van een release programma aangepast aan de organisatie • de beschrijving van het functioneren van versiebeheer • alle procedures in verband met software ontwikkeling, -vrijgave en kwaliteitscontrole. Het Release Management ondersteunt volgende activiteiten: • plannen van release • opvolgende van releases • rapporteren. Pagina 28 25/05/2010
 • 29. bestek1585.doc Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat ICT operations verschillende platformen gebruikt bij de in productiestelling van software releases (ontwikkelingsplatformen, integratieplatformen, acceptatieplatformen en uiteindelijk de definitieve productieplatformen). De APM (alignability process model) release management processen worden op dit moment nog niet in de praktijk gebruikt bij de ICT afdeling. 2.11.1.1.6Service level Management ICT creëert via het Service Level Management een kader dat toelaat om de eigen “service” prestaties te beoordelen ten opzichte van vooraf bepaalde objectieven. 2.12 Verband met CobiT objectieven en RACI kaart Via dit lastenboek wenst FOD Financiën belangrijke kwaliteitsverbeteringen te realiseren in het proces voor inproductiestelling van nieuwe of gewijzigde applicaties. Met name wenst FOD Financiën • de kwaliteit van de deployments te verbeteren zodat er minder post-deployment incidenten en problemen voorkomen • de acceptatietests meer systematisch te laten uitvoeren op de daartoe voorziene acceptatietest omgeving aan de hand van voorgedefinieerde testverzamelingen en geautomatiseerde testscripts door speciaal daartoe opgeleide medewerkers van FOD Financiën • de coherentie van de developpement omgevingen en de productie omgeving te verbeteren zodat er minder fouten ontstaan en moeten opgelost worden tijdens de stap van developpement naar productie • de Borland Starteam source repositories te versterken als centrale bron van versiebeheer voor applicatiecomponenten • het geheel van leveringen van applicatiecomponenten te baseren op voorgedefinieerde processen die garanderen dat alle configuratie-informatie en afhankelijkheden op een eenvoudig toegankelijke wijze opgenomen zijn in de configuration management database Om dit duidelijk te positioneren streeft FOD Financiën naar process verbeteringen in de volgende CobiT (versie 4.1) gebieden: • CobiT AI6: Beheer de wijzigingen (Manage change) • CobiT AI7: Installeer en accrediteer oplossingen en wijzigingen (Install and accredit solutions and change) • CobiT DS9: Beheer de configuratie (Manage the configuration) Bij de uitvoering van de opdracht kan ervan uitgegaan worden dat de verantwoordelijkheden bij de veschillende actoren van FOD Financiën kunnen gedefinieerd worden volgens de standaard CobiT RACI chart: Pagina 29 25/05/2010
 • 30. bestek1585.doc 2.13 Voorwerp van de opdracht en afbakening van de scope Het grote aantal en de groeiende complexiteit van de ontwikkelde projecten en toepassingen, evenals de complexiteit van de technische omgevingen waarin zij worden ontwikkeld, maken de rationalisatie en de automatisering van de deployment procedures voor de java toepassingen noodzakelijk. Eens deze toepassingen geleverd zijn in de productie omgeving van de FOD Financiën, is het belangrijk om doeltreffend de incidenten, opgenomen door de dienst Clients van de FOD, alsook de incidenten die opgevangen werden door middel van de monitoringtools van de FOD, te integreren in de levenscyclus van de toepassingen. De integratie tussen de bestaande ITIL en FUP processen en procedures dient ontwikkeld en geformaliseerd worden om de interacties tussen de business analisten, de service providers, de teams voor operationeel beheer van infrastructuurcomponenten, de servicedesk, de projectbeheerders en de ontwikkelingsteams te stroomlijnen. De definitie en de creatie van een referentiecatalogus voor de bestaande toepassingen in de productie omgeving van de FOD Financiën is noodzakelijk om aan de FOD toe te laten het geheel van informatica applicaties die ten dienste staan van interne en externe gebruikers, beter te beheren. De betrokken teams moeten gecoached en vertrouwd gemaakt worden met de nieuw ontwikkelde procedures en de tools die zij zullen moeten toepassen. Het domein waarin de activiteiten van dit project zich dienen af te spelen kunnen als volgt weergegeven worden in een schema: Pagina 30 25/05/2010
 • 31. bestek1585.doc ITIL – Project management - SupDev Technologische evolutie en maintenance Non-ICT taken Projecten (via DirCom) IT strategy New Projectbeheer projects Requests of Business case PID WBS … oplevering acceptatie different types ICT taken DEV non-DEV Application Vragen van gebruikers maintenance Requirements en IT medewerkers: DEVELOPPEMENT - requests for Analysis information - requests for change Design FUP - requests for Implementation incident resolution - requests for Packaging support improvement Test releases deployement bug-fixing ICT support Technology change and ITIL service support and delivery production Incident Problem Change Release enz management Management management management Configuration management (CMDB) Werkgebied van de opdracht Projectmanagement (met inbegrip van de relatie met de projectmanagements tools) is buiten de scope van deze opdracht. 2.14 Beschrijving van de deelopdrachten Concreet kan de opdracht opgedeeld worden in 7 deelopdrachten: Deze deelopdrachten, die de scope van de opdracht afbakenen, zijn hieronder in detail beschreven. Vooraleer de deelprojecten aan te vatten zal een kenningsmaking en -analysefase moeten doorlopen worden die het personeel van de aanbieder in staat stelt: • Kennis te nemen van de bestaande documentatie • Kennis te nemen van de gehanteerde werkmethoden • Kennis te nemen van de gebruikte tools Er kan verwacht worden dat een kennismakingstraject van minimaal 20 dagen noodzakelijk zal zijn om de bestaande toestand in detail te leren kennen en te begrijpen. 2.11.3 Deelopdracht 1: uitbreiding FUP methodologie en ITIL implementatie Doel van deze deelopdracht is de afstemming van de FUP methodologie met de ITIL processen en integratie van het applicatie ontwikkelingsproces met het ITIL change en release management. Dit met inbegrip van de onderlinge afstemming (met eventueel rationalisatie en/of integratie) van de beheerstools. Pagina 31 25/05/2010
 • 32. bestek1585.doc De inschrijver zal aan FUP de procesbeschrijvingen, de procedures en de deliverables van het vakgebied UP “Deployment” toevoegen. Het doel van de discipline is het succesvol afleveren van releases van een product en deze ter beschikking te stellen van de gebruikers. Meer bepaald, in de context van de FOD, de software opbouwen vanuit de bestaande bronnen van de standaard catalogussen en het installeren in de verschillende doelomgevingen van de FOD. Eventueel zal de inschrijver verbeteringen aan de standaardstructuur van het project kunnen voorstellen die voor FUP gedefinieerd werden in het document FUP-Project Setup. Dit antwoord moet vervolledigd worden met de definitie en de totstandkoming van een geautomatisserd systeem van Build Applicaties vanaf de Standaard broncode Starteam Catalogus van de FOD. Dit systeem van “ontwikkeling” moet minstens de levenscyclus van de toepassingen ondersteunen en een “promotie model” implementeren welke ermee overeenstemt. (zie deelopdracht 2) De integratie tussen de FUP procedures en die van ITIL moet opgehelderd en uitgedrukt worden met verwijzing naar de referentie bibliotheek van APM en naar de werkmiddelen die al geïmplementeerd werden door de ICT Stafdient. Een antwoord op de noden in verband met “Change Management” kan gegeven worden door het toevoegen aan FUP van de procesbeschrijvingen, de procedures en de deliverables van het vakgebied UP “ Change Management” en meer bepaald van deze met betrekking tot “Configuration Management” voor de objecten die bijdragen tot de opbouw van de applicaties en tot het “Status en Measurement Management”. (zie deelopdracht 3) Te produceren methodologische en operationele documentatie 1) een gedetailleerde analyse van de context en de formalisering van de behoeften die besproken werden in technisch verband met de FOD. 2) Een document “FUP - D6 – Deployment- Discipline” welke de processen van de discipline ‘deployment’ beschrijft. De condities voor deployments naar de verschillende omgevingen dienen beschreven te worden, met onderscheid in generieke condities die voor alle projecten van toepassingen zijn, en specieke condities die betrekking hebben op welbepaalde projecten of specifieke types release (bijvoorbeeld bug-fix). 3) Een document “FUP – D6 – Deployment-Gebruiksaanwijzing” welke de uit te voeren procedures beschrijft voor de uitvoering van de beschreven processen gebruik makend van de standaard software van de FOD. 4) De documenten “FUP-D6-Deployment-Modellen/Templates” welke de outputs beschrijven en formaliseren die gecreëerd werden door de procedure beschreven in 3. 5) Een document welke de geautomatiseerde procedures beschrijft die toelaten de procedures te implementeren 6) Een document welke de overdracht van de projectfase (onder leiding van een projectleider) naar de “service operation” fase voor het beheer van de operationele service (onder beheer van de Service Provider) beschrijft 7) Een document “ FUP – D7 – Change Management- Discipline”” welke de processen van de discipline “Change Management” beschrijft , hiermee beantwoordend aan de noden uitgedrukt in punt 5. Dit document kan bij voorkeur voortbouwen op de change procedures die al in het kader van het Alignability Process Model zijn beschreven. 8) Een document “ FUP – D7 – Change Management-Gebruksaanwijzing” welke de uit te voeren procedures beschrijft voor de implementatie van de beschreven processen, gebruik makend van de standaard software van de FOD. 9) De documenten “ FUP – D7 – Change Management-Modellen/Templates” welke de outputs beschrijven en formaliseren die gecreëerd werden door de procedures beschreven in 7 10) De bijwerking van de bestaande en geïmpacteerde FUP documenten door de beschreven uitleveringen in punten 2 tot 8. Pagina 32 25/05/2010
 • 33. bestek1585.doc Belangrijke opmerking #1: Er wordt de nadruk op gelegd dat er van de aanbieder verwacht wordt dat alle methodologische beschrijvingen en analyses uitgevoerd worden. De methodologie dient verduidelijkt te worden aan de hand van concrete voorbeelden. Dit vormt een integraal element van deze opdracht. De aanpassingen in de geautomatiseerde hulpmiddelen (Borland Starteam, HP Openview Servicedesk, enz…) zullen echter aangebracht worden door de systeemadministrators van de betrokken tools. Voor de technische aanpassingen van de geïmplementeerde tools (Borland Starteam, HP Openview Servicedesk, enz…) kan gerekend worden op de bijstand van de administors van de toosl van FOD Financiën. De aanbieder heeft hier enkel een raadgevende rol. Belangrijke opmerking #2: De afgeleverde documenten moeten de standaard versies respecteren van de pagina opmaak en de presentatie van de FUP documentatie. Bovendien zal de inschrijver ze moeten leveren in WORD formaat en DocBook. Voorbeelden van de standaard FUP documenten zijn te vinden op de website van FOD Financiën op volgende links: Nl: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/modernisation/ict.htm Fr: http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/modernisation/ict.htm 2.11.4 Deelopdracht 2: geheel of gedeeltelijke automatisering van de deployment vanuit de Borland Starteam broncode repositories Doel van deze deelopdracht is de ontwikkeling en implementatie van een aangepaste toolset om de deployment van applicaties uit te kunnen uitvoeren op basis van de Borland Starteam broncode repositories. Het gaat in deze opdracht enkel over applicaties ontwikkeld in java en sql; de applicaties geschreven in PHP, COBOL of andere talen vallen buiten de scope van de opdracht. De FOD Financiën beschikt reeds over elementen die de automatisering van de procedures kunnen vereenvoudigen. • FUP-MO-D4-Buildscript.doc • FUP-Project Setup • Infrastructure en application change management die gedefinieerd zijn in het “Alignability Process Model” en geïmplementeerd zijn in HP Openview Servicedesk • Delivery Management met de leveringen van applicaties of applicatiecomponenten • De gebruikersportaal met het “request center” en de service catalog De actuele versies van de gebruikte ontwikkelingstools zijn: • J2EE build tools: Ant, Maven2 (Maven 2 is de standaard, Ant is depreciated maar wordt nog wel gebruikt) • Source repository: Borland Starteam 2005/2008 onder Windows Server 2003 • Doelomgeving: DB2 UDB v9.x, Weblogic 8.1 sp5, WebLogic 10.3, JBoss 4.2.2 Op basis van de procedures en de bestaande documentatie zal de inschrijver de verschillende fasen van het traject beschrijven welke zullen toelaten de hierboven beschreven procedures te automatiseren alsook de verwachte resultaten aan het einde van elke stap. Minimaal dienen de volgende fases beschreven te worden: • Fase 1: opname van de builds (of alle elementen voor de build) in de Starteam repositories aan de hand van eenduidige versie labels of views, en dit met inbegrip van alle elementen die gebruikt dienen te worden bij de deployment (installatie handleidingen, …) • Fase 2: extractie van de deliverables uit de Starteam repositories bij voorkeur aan de hand van een geautomatiseerde werkwijze met een éénduidige verwijziging naar alle componenten van de levering. Er wordt de voorkeur aan gegeven de extractie van de deliverables leidt tot een automatische build met automatische activering van unitaire testen en een automatische interpretatie van de resultaten. Pagina 33 25/05/2010
 • 34. bestek1585.doc • Fase 3: levering van de applicatie componenten aan de technische teams als uitvoering van change en releaseprocess die sterk geïntegreerd zijn of opgenomen zijn in de standaard IT service management tool • Fase 4: bijwerking van de DSL (Definite Software Library zoals beschreven in het ITIL realease proces) en CMDB (Configuration Management database) op een nauwkeurige en eenduidige wijze waarbij sterk de voorkeur wordt gegeven aan de automatisering van deze fase De inschrijver zal de geautomatiseerde procedures ontwikkelen die zullen toelaten om deze fases uit te voeren, evenals hun documentatie opstellen voor de verschillende betrokken personen en diensten (Projectleiders, ICT-Operations, Ontwikkelaars). De beschrijving van de verschillende etappes in het traject moet uitvoerig en nauwkeurig beschreven worden om de ploegen van FOD FIN toe te laten ze in de toekomst te onderhouden en verder te ontwikkelen. 2.11.5 Deelopdracht 3: implementatie van de application change en release processen in de HP Openview Servicedesk tool Doel van deze deelopdracht is de ontwikkeling van aangepaste change en workorder templates die toelaten de change en releaseprocessen voor applicatie deployment te implementeren in de IT Service Management tool en te garanderen dat de CMDB toelaat om de afhankelijkheden tussen applicaties te beheren en de versies van de applicaties in de verschillende omgevingen op te kunnen volgen. Volgende elementen zijn beschikbaar voor het aanvatten van deze deelopdracht: • een zeer gedetailleerde beschrijving van change en release volgens het Alignability process model • de catalogus van “requests for change” • de modules voor Infrastructuur en application change management in HP Openview Servicedesk • de applicatie “delivery management” met de huidige werkmethoden voor levering van applicaties of applicatie-componenten op het CCFF platform • Een gebruikersportaal met het “request center” en de service catalog De aanbieder zal een analyse van de bestaande situatie uitvoeren, en de nodige verbeteringen, integraties, uitbreidingen en/of rationalisaties voorstellen. Alle elementen dienen geleverd te worden om de change en release processen te implementeren in de standaard IT Service management omgeving. 2.11.6 Deelopdracht 4: praktische organisatie en coaching van testers van ICT- Applications Doel van deze deelopdracht is de ontwikkeling van een praktische werkmethode voor de uitvoering van acceptatietesten en het verlenen van bijstand bij de dagelijkse uitvoering van de testen aan een (nog op te richten) team van acceptatie testers binnen de afdeling ICT-Applications. Tijdens de afgelopen 1,5 jaar zijn een belangrijk aantal medewerkers van FOD Financiën omgeschoold van COBOL ontwikkelaars naar IT beroepen die nodig zijn in het kader van de ontwikkeling en het onderhoud van de applicaties die ontwikkeld worden als uitvoering van de CoperFin hervorming van FOD Financiën. Het gaat met name over volgende IT beroepen: • analist • designer • front-office ontwikkelaar • back-office ontwikkelaar • tester In totaal zijn meer dan 100 personen bijgeschoold, waaronder 30 personen met het profiel van tester. Pagina 34 25/05/2010
 • 35. bestek1585.doc In deze deelopdracht ligt de focus op het beroep van tester, en in het bijzonder het verlenen van assistentie aan deze nieuw opgeleide testers bij de organisatie van hun werkzaamheden. De assistentie dient ondermeer volgende zaken te omvatten: • opstellen en gebruiken van een acceptatie test plan, met inbegrip van de definitie van testmomenten • praktisch gebruik van een acceptatie test plan (zoals dit gedefinieerd is binnen FUP) • praktisch gebruik van release notes om de inhoud van testscenario’s te definiëren • praktisch gebruik van loadrunner en quicktest scripts voor acceptatietesten, non- regressietesten en loadtesten • gebruik van de ACC testomgeving en coördinatie met de operationele teams (middelware team, database team, monitoring team) voor de realisatie van de tests • praktisch beheer van de testverzamelingen, de testdata en de verzameling testscripts • selectie van scripts die herbruikbaar zijn voor end-to-end application monitoring in de productiefase en levering van deze scripts aan het monitoring team • rapportering van vastgestelde anomalieën • accreditatie van applicatie releases FOD Financiën hecht zeer veel belang aan een iteratieve ontwikkelingscyclus. Meerdere tussentijdse momenten (milestones) voor acceptatietests zijn in beginsel voorzien in de ontwikkelingsmethodiek en de projectaanpak. Deze tussentijdse testmomenten dienen toe te laten dat: • vertragingen in de ontwikkelingscyclus tijdig gedetecteerd worden indien er testmomenten (milestones) niet gehaald worden; Deze vertragingen dienen als “knipperlichten” gesignaleerd te worden aan de projectleider en het centrale PMO. • de geïmplementeerde programmatuur te evalueren ten opzichte van de initieel voorgestelde architectuur. Automatische detectie van bepaalde types inbreuken op de architectuur (bijvoorbeeld afhankelijkheden van platform specifieke elementen) verdient de voorkeur. Afwijkingen dienen gesignaleerd te worden aan de applicatie architect en het centrale CCFF team. • reeds partiële en unitaire tests uit te voeren met doel om problemen zo vroeg mogelijk te ontdekken en een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van de testverzamelingen en de geleverde applicatie. 2.11.7 Deelopdracht 5: bijstand bij de aanmaak van geautomatiseerde werkmethoden om de developpement en packaging omgevingen van de ontwikkelingsteam up-to-date en coherent met de productieomgeving te houden Doel van dit deelproject is bijstand verlenen bij de ontwikkeling van een praktische methode om de ontwikkelingsomgevingen, die gebruikt worden door de applicatie-ontwikkelingsteams, up-to-date te houden om de coherentie van de ontwikkelingsplatform en de productieplatform te garanderen Concreet gaat het over de bijwerking van de versies van de basissoftware (operating systems, webservers, application servers, databaseservers) en de centrale componenten voor applicatieontwikkeling (CCFF framework, data access primitieven, enz…) Er wordt in de praktijk in een aantal gevallen vastgesteld dat er een niet-optimale doorstroming is van versies van applicaties in de developpement omgeving naar de productie omgeving. De meeste fouten worden veroorzaakt door foutieve packaging, foutieve classpaths, niet aangepaste db scripts, enz… Eén oorzaak is waarschijnlijk het gegeven dat developpement omgevingen beheerd worden door de developpement teams, en de TEST, ACC en PROD omgevingen door de operationele technische teams. Hierdoor blijven de meeste developpement omgevingen in de initiële versie van de configuratie, waar de productieomgeving continu evolueert. Uiteraard ontstaan er hierdoor verschillen in de omgevingen, waarbij deze verschillen zich pas tonen bij nieuwe leveringen van de applicaties. Pagina 35 25/05/2010
 • 36. bestek1585.doc Een vlottere doorstroming van applicatie-releases van de ontwikkelingsomgevingen naar de productieomgeving wordt nagestreefd. Er zal onderzocht worden in welke mate aan dit euvel kan verholpen worden door: • de configuraties van de verschillende omgevingen duidelijk en gedetailleerd zichtbaar te maken aan de ontwikkelingsteam via consultatie van de centrale CMDB • een mechanisme van “semi-automatische” upgrade van de developpement omgevingen door, op initiatief van de operationele technische teams, de versies van basissoftware en basis- componenten van de omgevingen (CCFF framework, access primitieven, …) op een periodieke basis bij te werken naar een niveau dat gelijk is of vergelijkbaar is met het niveau van de productie. Deze upgrade omvat ook de upgrade van de templates voor virtuele machines die op dit ogenblik ter beschikking worden gesteld van de ontwikkelaars. De inschrijver heeft hier enkel een raadgevende rol. 2.11.8 Deelopdracht 6: opleiding en coaching van de betrokken teams Doel van dit deelproject is voorzien in opleiding en coaching, in samenwerking met de afdeling ICT- Academy van FOD Financiën, van de betrokken ontwikkelingsteams en technische teams. Binnen de ICT afdeling van FOD Financiën bestaat een afdeling, de ICT Academy, die verantwoordelijk is voor de interne opleidingen van de ICT medewerkers. Naast een aantal permanente lesgevers doet ICT-Academy ook zeer frequent beroep op occasionele lesgevers van binnen en buiten de FOD Financiën. De cursussen worden aangeboden in de taal van de deelnemers en worden (bijna altijd) georganiseerd in de lokalen van het North Galaxygebouw, Koning Albert II laan 33, 1030 Brussel. De ICT-Academy biedt volgende diensten aan voor de organisatie van opleidingen: • beheer en bijwerking van de “NEEVA” catalogus van beschikbare opleidingen • logistieke ondersteuning via het ter beschikking stellen van leslokalen, projectors, PC’s voor de deelnemers aan cursussen • de praktische organisatie van de cursussen: uitnodiging van de deelnemers, bijhouden van presentielijsten, beheer van de kalender, kopiëren van cursusmateriaal, enz… De aanbieder dient, in het kader van deze deelopdracht, de opleiding te verzorgen van : • de developpement teams van FOD Financiën, met bijzondere aandacht voor de architecten die betrokken zijn bij de packaging van de applicaties en bij het initiëren van de acceptatietesten en het traject naar productie • de technische teams van FOD Financiën die betrokken zijn bij de deployment van applicaties in de INT, ACC en PROD omgeving • de projectleiders van FOD Financiën en de projectleiders van de onderaannemers van FOD Financiën die betrokken zijn in één of meerdere developpement projecten De opleiding dient betrekking te hebben op de elementen die in het kader van de deelprojecten 1 tot 5 ontwikkeld werden. Er wordt een training verwacht met sterke nadruk op het praktisch gebruik van de ontwikkelde tools De aanbieder dient in te staan voor de slides van de presentaties, en voor de aanmaak van didactisch materiaal (bijvoorbeeld een voorbeeldapplicatie die het test en developpement traject doorloopt). De aanbieder dient ermee rekening te houden dat er opleiding dient gegeven te worden aan 20 groepen (10 groepen Nederlandstalig, 10 groepen franstalig). 2.11.9 Deelopdracht 7: meten van de performantie en maturiteit van het deployment proces Pagina 36 25/05/2010
 • 37. bestek1585.doc Doel van dit deelproject is het ontwikkelen van een meetmethode waarbij het deployment proces kan gemonitord worden via aangepaste Key Performance Indicators (KPI) die een indicaties geven over de voortgang en de kwaliteit van het applicatie-deployment process. De stafdienst ICT van FOD Financiën wenst de voortgang van het deployment proces te monitoren via aangepaste indicatoren (KPI). De ontwikkelde KPI zullen minimaal rekening houdt met volgende dimensies: • de complexiteit van de deployment Binnen de KPI kunnen we 4 soorten deployments onderscheiden. • first releases • major releases • minor releases • bug fixing • per technologisch platform Niet overal worden dezelfde deployment processen gebruikt. De scope kan in het kader van deze opdracht beperkt worden tot de java/sql omgevingen van het ATLAS platform. • de kwaliteit van de deployment volgens objectieve metingen die ondermeer kunnen omvatten: • de resultaten van de integratie en acceptatie-tests • het aantal iteraties van leveringen vooraleer de applicatie in productie kan gezet worden • de toename of afname van http errors na de levering • de toename of afname van errors in de technische en functionele logs • de toename of afname van de responstijden en de beschikbaarheid • … Bovendien wordt in dit kader uitdrukkelijk verwezen naar de KPI voor change en releasemanagement die voorzien zijn in het “Alignability Process Model” en naar de KPI in de CobiT processen AI6, AI7 en DS9. De KPI dienen indicaties te geven over de wenselijkheid van een post-implementatie review voor welbepaalde changes en deployments. Van de aanbieder wordt verwacht dat er een implementatie van de KPI’s wordt uitgevoerd waarbij de bronnen van de gegevens geïdentificeerd dienen te worden, de noodzakelijke opvragingen van gegevens ontwikkeld dienen te worden en een aangepaste periodieke rapportering dient opgezet te worden van het process (met een detail van de deployments die bezig zijn op het tijdstip van de rapportering, en met trendlijnen die verbetering of regressie van de doorlooptijd en de kwaliteit aantonen). 2.15 Projectplan en projectuitvoering De inschrijver moet in zijn antwoord duidelijk zijn visie beschrijven omtrent de uitvoering van de hieronder uitgedrukte behoeften. Hij moet minimum een PBS en een WBS meeleveren van de werkzaamheden die hij overweegt evenals een vooruitlopende planning en een schatting van de werkdruk die door de FOD moet geleverd worden tijdens de duur van de missie. In het projectplan kan gestart worden met een kennismaking- en analysefase dat het personeel van de aanbieder in staat zal stellen: • Kennis te nemen van de bestaande documentatie • Kennis te nemen van de gehanteerde werkmethoden • Kennis te nemen van de gebruikte tools De aanbieder wordt verzocht een inschatting te maken van het aantal dagen dat nodig is voor de uitvoering van elke deelopdracht (zoals hierboven beschreven). Hierbij wordt bij voorkeur eveneens de sequentie van de deelopdrachten en het mogelijke parallellisme in de uitvoering van de deelopdrachten aangegeven. Pagina 37 25/05/2010
 • 38. bestek1585.doc Hij zal eveneens in detail zijn vormings- en coachingplan beschrijven voor de verschillende ploegen van de FOD Financiën. 2.16 Eisen voor de profielen: De door de aanbieder voorgestelde profielen voor deze opdracht dienen een bewezen vermogen te hebben op het vlak van: • autonomie, • initiatief, • flexibiliteit, • het werken in team, • gesproken en geschreven vaardigheden, Van de lesgevers in het kader van deelopdracht 6 wordt een perfecte beheersing van de taal verwacht waarin de cursussen gegeven worden. Pagina 38 25/05/2010
 • 39. bestek1585.doc 3. Bijlage 1: Inschrijvingsformulier In overeenstemming met punt 4.3.1 van deel A van dit bijzonder bestek wordt de inschrijver erop gewezen dat ingeval hij zijn inscchrijving op andere documenten opstelt, hij op straffe van volstrekte nietigheid aan de hand van de volgende formule moet vermelden dat zij in overeenstemming zijn met het inschrijvingsformulier en de inventaris verstrekt door het opdrachtgevende bestuur : “Ik, ondergetekende (naam en hoedanigheid vermelden)... verklaar te hebben nagegaan dat alle gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte inschrijvingsbiljet en de inventaris en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij.”. 3.1 Voorwerp van de inschrijving 1.1 Bijzonder Bestek n° ……………………. van ………………………… 1.2 Voorwerp van de opdracht : …………..………………………………………….. 3.2 Identificatie van de inschrijver 3.2.1.Natuurlijke personen - Naam : …………………………………………………………………………. - Voornamen : …………………………………………………………………… - Hoedanigheid : …………………………………………………………………. - Beroep : ….......…………………………………………………………………. - Nationaliteit : …………………………………………………………………… 3.2.2. Rechtspersonen - Firmanaam of benaming : ……..…………………………………………………… - Rechtsvorm : …….…………………………………………………………………. - Nationaliteit : …….………………………………………………………….. 3.2.3. Maatschappelijke zetel of woonplaats: Straat : N° : Bus : Plaats : Postcode : Land : Telefoonnummer : Faxnummer : BTW-nummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : Plaats en inschrijvingsnummer Handelsregister : Contacperson(en) en telefoonnummer(s) : 3.3 Geldigheidsduur van de inschrijving De huidige inschrijving blijft geldig tot :……………………………………. Pagina 39 25/05/2010
 • 40. bestek1585.doc 3.4 Betalingen Nummer en benaming van de rekening waarop de verschuldigde bedragen moeten worden gestort : 3.5 Aanvullende inlichtingen Naam en nationaliteit van de eventuele onderaannemers waarop de inschrijver beroep doet voor (een deel van) de opdracht : 3.6 Documenten gehecht aan huidige inschrijving ♦ Attesten van de R.S.Z., B.T.W. en Directe Belastingen ♦ De nodige documenten en inlichtingen voor de evaluatie van de technische en de economische en financiële capaciteiten van de inschrijver ♦ het document dat de bevoegdheden van de gemachtigde vaststelt 3.7 Handtekening(en) van de gemachtigden(n) Volmachtgever(s) : Zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt in : de in bijlage gevoegde authentieke of onderhandes akte het in bijlage gevoegde gewaarmerkt afschrift de bijlage van het Belgisch Staatsblad n° ………….. van …………. waarin hun bevoegdheden werden gepubliceerd. Door deze inschrijving, aanvaard ik expliciet alle verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het Bijzonder Bestek en verzaak ik aan alle andere voorwaarden, zoals mijn eigen verkoopsvoorwaarden. Overigens verbind ik er mij op mijn roerende en onroerende goederen toe om, overeenkomstig de bepalingen van dit bijzonder bestek, de leveringen en prestaties te verrichten die omstandig zijn opgegeven in de bij deze inschrijving gevoegde “INVENTARIS”, en wel tegen de daarin vastgestelde tarieven. Daarenboven machtig ik het bestuur om met betrekking tot mijn onderneming bij de daartoe bevoegde instellingen alle nuttige inlichtingen (bijvoorbeeld van financiële aard) in te winnen. Opgemaakt te : Datum : Naam : Handtekening Pagina 40 25/05/2010
 • 41. bestek1585.doc 4. Bijlage 2: Prijstabel De voorstelling van de in de offerte vermelde prijzen moet op straffe van nietigverklaring worden ingedeeld volgens de onderstaande tabellen. Deze prijstabellen moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Met prijzen die op een andere plaats worden vermeld, wordt geen rekening gehouden. In geval van afwijkingen tussen onderhavige inventaris en een gedetailleerde inventaris van de inschrijver, zullen uitsluitend de prijzen van de inventaris, die in bijlage van dit bestek worden voorzien, in aanmerking worden genomen. Prijslijst Prijs per uur BTW Prijs per uur Profiel Excl BTW Incl BTW Projectleider Architect Proces analist Technisch deskundige Ontwikkelaar Plaats: Naam: Datum: Handtekening : Pagina 41 25/05/2010
 • 42. bestek1585.doc 5. Bijlage 3: Model van vraag en antwoord Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom “algemeen” vermeld. paragraaf paginanr. taal Vragen – Questions Pagina 42 25/05/2010
 • 43. bestek1585.doc 6. Bijlage 4: Model van formulier voor voorstelling van referenties NB: Het gebruik van dit formulier is op straffe van nietigheid verplicht. 1. Naam van het project 2. Naam van de 3. Bedrijfssector onderneming 4. Naam van een 5. Contactgegevens contactpersoon 6. Toepassingsgebied van 7. Beoogde doelstellingen de ontwikkeling of het project 8. Aanvangsdatum (fase 9. Einddatum per fase) - - 10. Budget (EUR) A. Hardware B. Software C. Services 11. Lijst en korte A. Naam B. Aandeel in opdracht C. Vakkennis beschrijving van rol en onderneming(en) aandeel van eventuele onderaannemers 12. Complexiteit Aantal gebruikers, aantal IT-systemen zonder pc’s (aantal mainframes, mini’s en servers) 13. Lijst en korte A. Hardware B. Software C. beschrijving van de Ontwikkelingsomgeving bronsystemen 14. Lijst en korte A. Hardware B. Software C. beschrijving van de Ontwikkelingsomgeving systemen voor de realisatie van het project 15. Projectbeheer Tool/methode 16. Lijst van aan project Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en mandagen voor integrale project Profiel 4 Profiel 5 … Pagina 43 25/05/2010
 • 44. bestek1585.doc 7. Bijlage 5: Verklaring van vertrouwelijkheid. Ik, ondergetekende (naam, voornaam, functie) ……………………….. werkzaam voor rekening van de firma (naam en adres)……………………. garandeer de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden ontvangen en verwerkt in het kader van de opdracht betreffende de opdracht “Bijstand IT voor FUP-ITIL convergentie” voor rekening van de FOD Financiën. Ik verbind me ertoe deze gegevens : - niet te gebruiken, noch de resultaten van de verwerking van de bewuste gegevens, behalve voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van het voorwerp van de opdracht, - niet te verspreiden noch te kopiëren, - niet te bewaren na de datum van 31/12/2012 Naam en Functie: Handtekening en datum: Pagina 44 25/05/2010
 • 45. bestek1585.doc 8. Bijlage 6: Vorm van de CV van de aan het project toegewezen medewerkers. NB : Dit model moet verplicht gevolgd worden. Opmerking: De inschrijver moet bij het invullen van de CV’s erop toezien dat de namen van de personen voluit worden geschreven en ook de behaalde diploma’s en onderwijsinstellingen waar deze behaald werden, duidelijk moeten worden beschreven. De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe deze gegevens met uiterste discretie te zullen behandelen en ze enkel te gebruiken voor het beoordelen van de offerte. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om CV’s, die niet op deze manier werden ingevuld als onvoldoende te beschouwen, en bijgevolg niet in rekening te nemen bij de evaluatie van de offerte. Naam : Functie in het project : Beschrijving van de relevantie van de voorgestelde persoon binnen deze opdracht: (De inschrijver dient hierbij in zo gedetailleerd mogelijk aan te tonen dat het voorgestelde profiel zijn nut zal hebben bij deze opdracht. Indien dit niet kan worden aangetoond zal het profiel minder of niet worden in rekening genomen bij de evaluatie van de offerte.) Opleidingen : Middelbaar of gelijkwaardig : diploma behaald in …. Hoger niet-universitair onderwijs : • Titel : • Diploma behaald in …. Universitair onderwijs : • Titel : • Diploma behaald in …. Andere : Beroepservaring : Bij de inschrijver : • Huidige functie : • Sinds : • Vorige functie : • Van …………… tot ……………. • Betrokken in de volgende projecten, opgenomen in bijlage 1: • Betrokken in volgende andere belangrijke projecten (naam, klant en uitgeoefende functie) Bij maximaal 3 andere ondernemingen : - Functie : - Van …………….. tot ………………….. Technische vaardigheden :  Hardware :  Software :  Operating systems :  Databanken :  Programmeertalen :  Bureautica : Pagina 45 25/05/2010
 • 46. bestek1585.doc  Andere (specifiek) : Andere vaardigheden : - Met betrekking tot management : - Met betrekking tot consulting : - Talenkennis : o Nederlands : begripsvermogen - spreekvaardigheid - schrijfvaardigheid o Frans : begripsvermogen - spreekvaardigheid - schrijfvaardigheid o Engels : begripsvermogen - spreekvaardigheid - schrijfvaardigheid Pagina 46 25/05/2010
 • 47. bestek1585.doc 9. Bijlage 7: Geschatte verdeling van de resources De bijlage 7 dient toegevoegd te worden aan het technische deel van de offerte. Geschatte verdeling van de resources over de verschillende deelprojecten voor de uitvoering van het project aantal mandagen (*) aantal mandagen per profiel profiel 1 profiel 2 profiel 3 profiel 4 profiel 5 Totaal projectleider architect proces- technisch ontwikkelaar aantal mandagen (*) analist deskundige (= som kolom 2 tot kolom 6) onderdeel van de opdracht Kennismakingstraject 20 Deelopdracht 1 (zie paragraaf § 2.5.1) Deelopdracht 2 (zie paragraaf § 2.5.2) Deelopdracht 3 (zie paragraaf § 2.5.3) Deelopdracht 4 (zie paragraaf § 2.5.4) Deelopdracht 5 (zie paragraaf § 2.5.5) Deelopdracht 6 (zie paragraaf § 2.5.6) Deelopdracht 7 (zie paragraaf § 2.5.7) Totaal aantal mandagen (per profiel) 220 (*) = 1 mandag = 8 uur Pagina 47 25/05/2010

×