Better Meetings Article
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Better Meetings Article

on

  • 915 views

Article in Danish in Business Paper with focus on improving meetings. Bigger Picture is interviewed on how Graphic Facilitation (GF) helps leaders . Present partner AVT Business School and client ...

Article in Danish in Business Paper with focus on improving meetings. Bigger Picture is interviewed on how Graphic Facilitation (GF) helps leaders . Present partner AVT Business School and client Maersk Line is profiled on how GF is used to train leaders in creating engagement. Former client KPMG explains how they - since being introduced to GF - have started using it more and more. There is bound to happen more in the field. Keep an eye out!

Statistics

Views

Total Views
915
Views on SlideShare
915
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Better Meetings Article Document Transcript

  • 1. 18 møder & konferencer Tirsdag den 7. februar 2012At formidle budskaber via tegninger – også kaldet grafisk eller visuel facilitering – er en både stærkt motiverende og tidsbesparende måde atarbejde sammen på, fordi der skabes et forløb, hvor alle bliver hørt og får deres synspunkter frem på en struktureret og visuel måde.Trenden er at tegne ved ■ GrAfISk fAcILITerInG af firmaet Bigger Picture, der har uddannet ca. 1500 men- “Vi er gået fra at se tekst til ole Qvist-Sørensen forklarer,Powerpoint bliver Af Louise Kastberg arbejder med grafisk eller visu- nesker i at anvende metoden, billeder til film på compute- at i en digital verden med alt, Foto: Jonas Pryner Andersen el facilitering, som fænomenet men der er måske omkring ren, hvor verden bliver mere hvad der er af redskaber, bliveri hastigt tempo blandt andet kaldes. 50 personer i danmark, som og mere visuel, hvilket Ipad er det opfattet som meget auten-skiftet ud medtuscher og papir, e n ny mødetrend breder sig blandt landets store virk- somheder, offentlige instanser “det kan være, at mødedel- tagerne selv skal have gang i tuscherne og formidle kom- arbejder professionelt med grafisk facilitering,” siger Ole Qvist-Sørensen. et konkret eksempel på. derfor er det rigtig vigtigt at kunne kommunikere visuelt og ska- tisk og originalt at stille sig op og bruge pen og papir i stedet for Powerpoint til at skabe og foreninger. de har skiftet plekse problemstillinger eller gode møder.når virksomheder endeløse Powerpoints og lange budskaber i en simpel tegning, “det, at man tør tage etholder strategimø- rapporter ud med tuscher og eller at man har en profes- “Det handler ikke om, at tegningerne skridt baglæns og være ana- sionel illustrator til stede ider og konferencer. kæmpe ark papir på væggene. der skal tegnes. lokalet, der lytter og løbende skal være fine og flotte, men log, er noget, folk husker – og som mange gerne vil lære. detTrenden kaldes “det er mødeledelse på en opsummerer hovedpunkterne om at engagere og skabe nogle handler ikke om, at tegninger- anden måde, der skaber en- grafisk,” forklarer han. ne skal være fine og flotte, mengrafisk facilitering, gagerede deltagere, fordi de Grafisk facilitering har læn- resultater sammen” om at engagere og skabe nogle bliver inddraget – uanset om ge været udbredt i USA. men resultater sammen.”og der er stor rift der er fem eller 500 i lokalet. det er først for alvor begyndt Ole Qvist-Sørensen, strategisk konsulent, bigger Picture I en kompleks verden hand- at sprede sig i europa og dan- KPMG satser stortom de få konsulen- ler det om at finde løsninger mark, hvor der stadig kun er en Han understreger, at det er et be enkelthed i det komplekse. Blandt de virksomheder, derter, der har specia- sammen. det her er en utro- lille skare af mennesker, der er felt, der vokser hastigt i disse Som leder er det nødvendigt har taget grafisk facilitering lig konkret måde at gøre det, specialiseret i det – bl.a. Bigger år, og forklarer det med, at og eftertragtet at være i stand til sig – og satser stort på detliseret sig i det fordi man sammen skaber Picture, der har været med til hele verden gennem digitalise- til at vise en strategi i en enkelt – er revisions- og konsulentfir- fælles billeder,” forklarer ole at bringe det til landet. ringen er blevet langt mere tegning i stedet for 80 slides,” maet kPmG, der både benytter Qvist-Sørensen, grundlægger “Vi har været i gang i 10 år og visuel. siger han. værktøjet internt, men også
  • 2. Tirsdag den 7. februar 2012 møder & konferencer 19 MBA’ere tegner løsningsforslag Møde- & konferencefaciliteter // lige ved Nørreport Station ■ rePorTAGe på en stor, aflang planche. Af Louise Kastberg Sammenlignet med grupper- nes tegninger kan man godt e n tegning med bananer, containerskibe, tal og ord bliver hængt op på et white- se, at der er professionelle på spil. Det er konsulentfirmaet Bigger Picture, som er specia- board i auditoriet hos A.P. møl- liseret i grafisk facilitering. Det ler-mærsk. et panel, der bl.a. er dem, der tidligere på dagen består af flere Mærsk-chefer, gav de studerende et lynkur- avn ser afventende på gruppen sus i, hvordan de skulle gribe af MBA-studerende fra AVT Business School, der skal i opgaven an. “de studerende blev virkelig enhole lige ved r til Køb k f rtet Da gamle købe og modernaeg.raDmgmøder ss me gang med at præsentere deres sat under pres. først så de mål- mand løsningsforslag til, hvordan mærsk kan gå ind på markedet løst på mig, som om de tænkte, at konen er gal. da de havde I hje pol i en ssisk o idd la a ller m Kosm r du k tion e oms. for bananimport fra Indien. øvet sig lidt med støtte fra Big- Hos finde recep kl. m por t St. nce, kr. in da de studerende tidligere ger Picture, kunne de godt se Nørre onfer e n 625 de, k fra ku på dagen mødte op hos AVT ideen og tog det meget seriøst. it mø niker d g tek for at forberede sig til præ- I løbet af halvanden time AV o med sentationen hos mærsk, blev havde de omdannet 10-15 sli- de noget overrasket, da de fik des til enkelt tegning,” siger besked på at glemme alt om marianne Toftegaard Poulsen de fine Powerpoints, de havde og tilføjer, at de studerende, med. I stedet skulle grupperne som typisk er ledere, har fået tegne hovedbudskaberne på et et værktøj, som de kan gå hjem www.artphobia.dk stort ark papir. i virksomheden og bruge med det samme. Det hele i en tegning “det klæder dem på til at “det er vigtigt, at de stude- blive bedre ledere. Vi lever i en rende indser, at der er andre kompleks og ofte forvirrende Læs om vores mødepakker og oplev måder at kommunikere end verden med adgang til ende- mere på www.kosmopol.nu eller kontakt os på ved hjælp af Powerpoints. det løse mængder af information. tlf. 3342 6608 eller booking@kosmopol.nu er svært at gå op til en tavle det skaber et behov for et ra- med en enkelt tegning, der tionelt værktøj, der både kan skal udtrykke summen af alt tjene til strategiudvikling og det, du gerne vil fortælle. men formidling.” Fiolstræde 44 1171 København det virker bare bedre end ord Med grafisk facilitering kan og endeløse slides,” siger pro- man skære fedtet – alle de fessor marianne Toftegaard mange ord – fra og komme Poulsen, AVT Business School. meget skarpere til sagen, for- mærsk benytter selv meto- klarer marianne Toftegaard. den og er indforstået med, at øvelsen er tilrettelagt for at give de MBA-studerende en “Udfordringen er at få dem til at bruge højre hjernehalv- del. der er ikke deres “comfort ConferenCe Camps oplevelse af, hvordan man kan zone.” Ingen har bedt dem om – SæT SelV dagSordenen... bruge grafisk facilitering. at bruge højre hjernehalvdel, I baggrunden bliver der lø- siden de gik i 2. klasse.” bende taget visuelle notater loka@borsen.dk Strandhotellet er jeres, I har det for jer selv. Vi hjælper jer med at skabe rammerne for opholdet, når I skal finde inspiration, tænke nyt, træffe storemøderne beslutninger, rystes sammen, forkæles. Tæt på skov og hav er Strandhotellet den perfekte ramme for såvel møder, konferencer og events. Kontakt 4870 7119 for yderligere information.anvender det i rådgivningen det nemmere at kommuni- Grafisk facilitering dækkeraf kunder. kere og motivere samt sikrer i princippet over alt visuelt, “Vi skaber noget sammen en hurtig beslutningsproces der kan hjælpe en dialog påmed kunderne, som de ikke og fremdrift uden tilbageløb.” vej. Bigger Picture, der har fireer vant til at få fra os. Vores Christian Boserup fortæller, faste og fem associerede kon-værktøjer og metoder gør, at at kPmG har brugt metoden i sulenter, beskæftiger sig bl.a.vi er langt mere faciliterende halvandet års tid og i dag har med: strategiarbejde, hvor deog spørgende frem for kun at et team på fire personer, der faciliterer ledelsen i udarbej-være den typiske rådgiver, der beskæftiger sig med det mere delsen af en ny strategi, designkun har alle svarerne,” fortæl- eller mindre på fuld tid. og facilitering af møder ogler Christian Boserup, partner “Vi er banebrydende i det konferencer, der kan gå ud påi kPmG og leder af den gruppe, her felt ved at tænke videre at få implementeret strategiensom står for grafisk facillite- end bare at skabe et billede. eller andre tiltag på en invol-ring. Vi tænker hele processen verende måde samt kurser i “det er en stærkt moti- igennem, så det ikke bare grafisk facilitering.verende og tidsbesparende bliver noget, man hænger op “Vi leverer også animeredemåde at arbejde sammen på, og glemmer igen, men be- film, som typisk anvendes tilfordi der skabes et forløb, nytter aktivt – f.eks. i forbin- at få budskaber ud i store or-hvor alle bliver hørt og får delse med den efterfølgende ganisationer, hvor man ikkederes synspunkter frem på en praktiske implementeringen lige har mulighed for at samlestruktureret og visuel måde. af projekter,” siger christian alle medarbejderne nede idet færdige billede repræ- Boserup og tilføjer, at de godt kantinen,” forklarer ole Qvist-senterer noget, alle har været kunne bruge nogle flere dyg- Sørensen. Hovedgaden 75 · 3220 Tisvildeleje · Tel.: 4870 7119 · konTakT@sTrand-HoTel.dk · sTrand-HoTel.dkmed til at skabe – hvilket gør tige facilitatorer. loka@borsen.dk