• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic
 

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic

on

 • 1,503 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,503
Views on SlideShare
1,503
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic Pautes per elaborar, estructurar i redactar un d’un treball científic Presentation Transcript

  • Pautes per elaborar,estructurar i redactar un treball científic Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC
  • Programa1. Organització de la informació2. Comunicació escrita3. Estructura del document acadèmic4. Disseny gràfic del document acadèmic5. Presentació del treball
  •  Concebre la idea a investigar Plantejar el problema dinvestigació Elaborar el marc teòric Definir el tipus dinvestigació Establir les hipòtesis i detectar les variables Seleccionar el disseny dinvestigació més apropiat Seleccionar la mostra Recollir les dades Articles de revista Analitzar les dades Comunicacions, pòsters Reports, working papers Presentació dels resultats PFC, TFC , tesis,....
  • 1. Organització de la informació accés referències documents assimilació síntesi
  • 1. Organització de la informacióResums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Brevetat. 2. Llenguatge propi (sense copiar). 3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor. 4. En un article d’investigació, cal tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions. 5. Cal ser objectiu, excepte en els resums crítics. 6. Citar el document original.
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Serveixen per: • Recordar una idea. Una entrada per autor i tema • Avaluar el pensament de l’autor. • Estar més atent a la lectura. Tema Davant de cada nota, cal Autor indicar en quina pàgina es podrà trobar la informació completa.
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes• Cal ser molt rigorós amb la informació que s’elabora.• Hem de poder diferenciar: Idees que ha suggerit la lectura Fragments “copy/paste” Paràfrasi
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesQ u a d ern s e le c tr ò ni cs
  • 1. Organització de la informacióResums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesQ u a d ern s e le c tr ò ni cs
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesQ u a d ern s e le c tr ò ni cs Enllaç Quadern Títol de la pàgina web Etiquetes Cita textual Comentaris
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesPermeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diversesfonts sobre un mateix tema, productes, prestacions, etc.
  • 1. Organització de la informacióResums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Són útils per analitzar la relació entre les dades Ex.: Estudis de 1r i 2n cicle per localitats. Elaboració pròpia a partir de: Estudis de 1r i 2n cicle, 1r cicle i dobles titulacions. Curs 2006-2007. http://www.upc.edu [Consulta: 2 de maig de 2005]
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesProgramari per al tractament de textos  Programa ofimàtic web.  Tractament de textos.  Full de càlcul.  Presentacions.  Permet al propietari del document “convidar” altres usuaris a participar.  Ideal per als treballs en grups.
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesEsquemes de clau• Representació breu del contingut.• La informació és la mateixa que en un resum.• La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus. D’aquesta manera es relacionen les idees.Amb l’esquema espot tenir una idea detot el contingut deldocument.Font: Técnicas de estudio.http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-de-estudio/los-esquemas/
  • 1. Organització de la informació Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics EsquemesMapes conceptuals Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions. • Comprensió • Pensament reflexiu • Pensament relacional • Establiment de significats • Relacions espacials • Diferenciació entre l’essencial i l’accidental
  • 2. Comunicació escritaDecàleg per a una bona redacció  Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat  Utilitzar frases curtes  Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules  Utilitzar bé els signes de puntuació  Fer anar bé els verbs: gerundis, concordància, passius, negatius  Utilitzar més el verb que el nom  Respectar l’ordre lògic de les frases  Dues coses bàsiques: brevetat i concreció  Regla d’or: ESCRIU TAL COM PARLES  El métode: buscar idees, estructurar, fer esborrany, redactar
  • 2. Comunicació escrita Llegibilitat alta Llegibilitat baixaParaules curtes i bàsiques  Paraules llargues i complexes Frases curtes  Frases llargues Llenguatge concret  Llenguatge abstracte Estructures simples  Subordinades i incisos Estructura S+V+P  Ordre S,V,P alterat Variació tipogràfica  Monotonia tipogràfica
  • 2. Comunicació escrita Una bona redacció no s’aconsegueix al primer intent Cal utilitzar com a guia de redacció dels esborranys el pla de redacció, notes de lectura, etc. En aquesta primera fase cal ... .... no aturar-se en els aspectes gràfics, formals .... fugir del full/pantalla en blanc .... no introduir dades no pertinents .... no perdre de vista el que plantegem usant un llenguatge planer ... millor començar per la redacció de les parts dedicades a descripcions, enumeracions o exposició de la metodologia emprada Cal mantenir el material de consulta essencial separat de la resta de documents
  • 2. Comunicació escritahttp://www.upc.edu/slt/
  • 3. Estructura del document acadèmicIntroducció Material i mètode• Objectius del treball • Com s’ha dut a terme el• Estat de la qüestió en el treball. context internacional = • Ha de permetre la Marc teòric o marc reproducció de la conceptual. investigació.Resultats Conclusions• Analitzar tota la informació • Troballes que s’han fet. obtinguda. • Avantatges i possibles• Evitar la superposició de aplicacions. xifres, quadres i text. • No oblidar les limitacions.
  • 3. Estructura del document acadèmicPortada  Indicació concisa del contingut .  Fàcilment identificable quan Títol se cita a les bibliografies.  No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú.
  • 3. Estructura del document acadèmic Portada Grau Títol Autor Directors Institució Data Més informació a: http://bibliotecnica.upc.edu/content/tesis-doctorals#presentacio
  • 3. Estructura del document acadèmicResum  Identificar el contingut bàsic de forma precisa. • En la llengua de l’article • Opcional en anglès (abstract).  Paraules clau o descriptors.  No han d’incloure abreviatures ni referències bibliogràfiques.
  • 3. Estructura del document acadèmicPrefaci  Breu = no ha de resumir ni de desenvolupar els continguts del cos principal del treball.  Motivacions per realitzar l’estudi.  Consideracions sobre els objectius generals.  Observacions personals.  Engrescar al lector a seguint llegint.
  • 3. Estructura del document acadèmicSumari  Títols i les pàgines on es troba:  Principals subdivisions del treball.  Els annexos.  Si et treball té diversos volums:  Cada volum ha de portar el seu sumari.  També cal un sumari general complet a cada volum.
  • 3. Estructura del document acadèmicLlistatsIl·lustracions itaules  Llistes separades per a les figures, les il·lustracions, els plànols, les taules, etc.  S’ha d’indicar el número, la llegenda de la figura i el número de pàgina on es troba.
  • 3. Estructura del document acadèmicLlistats  Les abreviatures també s’han deAbreviatures i desenvolupar i definir el primer copsímbols que surten al text.
  • 3. Estructura del document acadèmicBibliografia  Documents primaris Cites  Documents secundaris citats en el text Referències  Documents secundaris no citats en el text bibliogràfiques Portada Identificar el document citat Contraportada Objectius Facilitar-ne la localització Altres parts
  • 3. Estructura del document acadèmicBibliografia  Per a citar correctament els documents: http://bibliotecnica.upc.edu/tree-node/1679891  Com citar documents electrònics.  Com citar documents impresos, audiovisuals i comunicacions orals.  Com citar documents impresos, audiovisuals i electrònics (citacions més habituals).  Com presentar una bibliografia i citar un text.
  • 3. Estructura del document acadèmic Bibliografia“Com presentar una bibliografia, com citar un text” Bibliotècnica – Suport – Com...
  • 3. Estructura del document acadèmic BibliografiaGe s t o r s d e r e f e r è n ci e s
  • 3. Estructura del document acadèmicEls drets d’autor Les lleis de drets d’autor difereixen entre països Les fonts han de copiar-se amb el consentiment de l’autor i indicant la seva procedència L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la informació es considera plagi Els documents no publicats poden estar protegits pels drets d’autor i no poden reproduir-se sense autorització
  • 3. Estructura del document acadèmic Assimilar la informació Fragments “copy/paste” Idees queha suggerit Paràfrasis la lectura Cal poder diferenciar
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual76% d’estudiants fan “copy/paste” de textos allotjats a Internet i ho inclouenen textos fets per ells sense dir les fonts 42% d’estudiants fan “copy/paste” de textos allotjats a Internet sense aportació pròpia.10% d’estudiants presenten com a propi un treball descarregat d’Internet.Font: Comas, Rubén; Sureda, Jaume (2007). Ciber-Plagio Académico: una aproximación al estado delos conocimientos. Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 10. [Consulta: 1 abril 2011]. Disponible a:http://www.cibersociedad.net/textos/articulo.php?art=121
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectualDisponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-Eduard-III-amb-lajuda-de-Thomas-Kyd
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual• CopioNIC: facilita una relació de documents existents a la xarxa el contingut dels quals és total o parcialment igual al dun arxiu concret.• Plagiarism detect: recupera documents de la xarxa on apareixen frases coincidents a les dun text o fitxer concret.• The Plagiarism Checker: Facilita les adreces web on apareix un text prèviament introduït per lusuari.• WCopyfind: un cop especificats els documents que es volen contrastar, proporciona uns informes en format html on es mostren les frases coincidents subratllades.• …
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual Persona natural queAUTOR = crea una obra literària, artística o científica. MORAL: dret a ser reconegut com autor de la seva obra.DRETS EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra. ©
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectualEls drets Exigir el reconeixement de lamorals no seva autoria.caduquen Exigir el respecte a lamai integritat de l’obra. Decidir si la seva obra pot ser divulgada, o no.
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectual Dipòsit LegalDrets morals – Com protegir-los? Obligació dels editors de dipositar exemplars de tota obra publicada per tal de poder recollir i preservar el conjunt de la producció editada. ISBN Número didentificació únic per a llibres destinats al circuit comercial. Registre PI La LPI atorga la protecció a lautor creador amb independència de si lobra està o no registrada.
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectualEls drets Poden cedir aquests drets a terceres persones (p.ex. a les editorials).morals nocaduquen La cessió pot ser total o parcial, enmai exclusiva o no Els autors tenen drets exclusius d’explotació de la seva obra.
  • 3. Estructura del document acadèmic Propietat intel·lectualDrets d’explotació – No són perpetus 70 anys Obres literàries, (mort artístiques i autor) científiques Domini Públic Artistes intèrprets, audiovisuals, 50 anys fonogrames Meres fotografies 25 anys Edicions d’obres de domini públic
  • 3. Estructura del document acadèmic CitacionsCondicions:• Que es tracti d’obres divulgades.• Que s’indiqui la font i l’autor.• Que s’utilitzi per a fins docents o de recerca.• Que la incorporació del fragment Dret de cita s’efectuï a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.• Que el fragment citat guardi una proporció justificada per a la finalitat perseguida.
  • 3. Estructura del document acadèmicCitacions Tesis d’altres investigadors que recolzen les nostres afirmacions Tesis d’altres Imatges, gràfics, investigadors que estadístiques, no donem per etc. bones. Citar tots els elements no propis
  • 3. Estructura del document acadèmicLes cites han de ser fidels: Citacions • No podem eliminar una part del text sense avisar. Cal indicar-ho sempre amb tres punts suspensius (...). • Els errors s’han de mantenir i senyalar-los amb [sic]. El segle XIX, John Ruskin, crític dart anglès, va PARÀFRASI publicar Set Llums de lArquitectura (1849), limitant, en la seva opinió, el que constitueix larquitectura. Per a ell lestètica és de summa [sic] importància i larquitectura és l "art en què es disposen i adornen els edificis plantejats per CITACIÓ lhome… i la seva visió contribueix a la salut mental, el poder, i el plaer dels mateixos". Font: Viquipèdia [en línia]. Arquitectura. 22 abril 2010. [Consulta: 9 maig 2010] Disponible a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
  • 3. Estructura del document acadèmic Citacions «Uno se lleva a casa cientos de páginas fotocopiadas y la actividad manual que ha ejercitado sobre el libro fotocopiado le da la impresión de poseerlo. La posesión de la fotocopia exime de la lectura. »La referència bibliogràfica dins del text es pot fer de diverses maneres. 1. “citació” (Eco, 2000, pàg. 138) 2. “citació” (Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2000: pàg. 138). 3. “citació”1 (nota al peu o llistat de referències) Tal i com diu Eco (2000), “citació”.
  • 3. Estructura del document acadèmicAnnexos Qualsevol altra informació que no es essencial per la comprensió del text principal: Explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits en el text. Lectures aconsellades. La paginació dels annexos ha de ser correlativa i continuarà la del text principal. Cada annex ha d’identificar-se per ordre alfabètic amb una lletra majúscula precedit de la paraula “Annex”.
  • 3. Estructura del document acadèmicÍndexs  Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el número de la pàgina on apareix.  Tipus d’índexs:  Índex onomàstic (o de noms) personals o de llocs.  Índex de matèries (o de continguts).
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCoberta És opcional i si existeix ha de contenir el títol del treball, nom de l’autorPortada Elements que han d’aparèixer en aquest ordre: • Títol del projecte i subtítol (si s’escau) • Nom complet de l’autor/a • Nom i lloc de la institució on es presenta • Departament, facultat o centre on s’ha realitzat el projecte • Grau a que s’aspira o procés d’oposició • Data de la presentació i la defensa o del lliurament del projecte
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicEl títol Ha de donar una indicació concisa del contingut i ser fàcilment identificable quan se cita a les bibliografies. Pot anar seguit d’un subtítol que aporta informació suplementària. Títol : Subtítol No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicLes il·lustracions i taules S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació Han de numerar-se de manera seqüencial i anar acompanyades d’una llegenda Cal citar l’origen de qualsevol il·lustració o taula que apareix en el text
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCompaginació Utilitzar fulls blancs del format A4 vertical.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCompaginació Deixar quatre marges d’uns 3 cm
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCompaginació Deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’un espai i mig.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCompaginació No s’ha de deixar mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament d’una pàgina.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicCompaginació Paginar o numerar les pàgines correlativament.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicTipografia Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els títols) La major part del text del treball s’ha d’escriure en rodona.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicTractament de textos  Definir els estils gràfics per a cada estructura. • Es pot modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar d’estructura en estructura per a canviar-la. • Generar automàticament el sumari. • Generar automàticament els índexs.  Control de revisions.
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmicFigures Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
  • 4. Disseny gràfic del document acadèmictaules Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
  • 5. Presentació del treball en format electrònic ArxiuProcés Escola del General Doctorat 2 còpies UPC en paper Departament Tesi doctoral 1 CD o BRGF DVD Més informació: http://bibliotecnica.upc.edu/content/tesis-doctorals
  • 5. Presentació del treballFormat paper  Enquadernació: • Espiral • Tapes dures  Si hi ha més d’un volum cal que cadascun tingui les dades essencials d’identificació.
  • 5. Presentació del treball Formatelectrònic  Preferiblement PDF.  El fitxer lliurat no ha de tenir cap protecció tecnològica.  Identificar a la part superior de les pàgines el títol de la tesi i el nom de lautor.  Els fitxers han de tenir 10 Mb com a màxim.
  • 5. Presentació del treball Dipòsit cooperatiu que recullTDX el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes Només hi ha versions originals dipositades a lOficina de Doctorat en el moment abans de la lectura. Reial Decret 99/2011. Les Ofereix als autors una tesis han d’estar en accés eina que incrementa obert. laccés i la visibilitat del seu treball
  • 5. Presentació del treball Més informació:http://bibliotecnica.upc.edu/content/tesis- doctorals
  • Què valoren els tribunals? Sobre el procés Sobre la memòria escrita Sobre l’exposició oral Coromina, E.; Casacuberta, X; Quintana, D. Avaluació del treball de recerca. Dins: El treball de recerca: procés delaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.1a ed. Vic: Eumo, 2000. p 120-123.
  • Sobre el procés  La iniciativa i l’originalitat en la tria i delimitació del tema  La formulació clara i realista de l’objectiu o hipòtesi inicial  La planificació de les activitats  El coneixement i l’ús d’una metodologia adequats al tema, l’ús de recursos, tècniques o mitjans apropiats per a l’obtenció i processament de dades.  La capacitat per documentar-se i organitzar aquesta informació  L’habilitat per superar problemes i reorientar el treball si cal  El rigor demostrat durant les etapes  El compliment de terminis establerts
  • Sobre la memòria escrita Aspectes formals  La compaginació, el disseny o la presentació formal de les pàgines  L’ús adequat de convencions gràfiques  La presentació adequada de la bibliografia, dels annexos i de les il·lustracions...  L’estructura equilibrada de les diferents parts de la memòria  L’aprofitament dels recursos informàtics
  • Sobre la memòria escrita Aspectes de contingut  La pertinença al tema de les qüestions tractades  La claredat i la concisió expositiva  La posada en relleu d’idees o dades contraposades  L’originalitat i l’absència de còpia sistemàtica  La consecució real de coneixements nous  La presentació ben enllaçada, sense llacunes o salts, del fil conductor  L’autocrítica respecte a la migradesa dels resultats, dels errors comesos...  El suggeriment de noves vies de recerca sobre el tema estudiat
  • Sobre l’exposició oral o defensa  La preparació del guió o esquema i l’assaig previ  La claredat i precisió expositiva, i l’estructuració del contingut  La captació de l interès de l’auditori  El domini del tema  La capacitat de síntesi en la descripció del procés seguit i en la presentació dels resultats obtinguts  La idoneïtat i l’organització en l’ús de recursos audiovisuals  El volum de la veu, el to, l’articulació i el ritme adequats  La seguretat, la naturalitat, la gestualitat, la mirada i la manca de rigidesa  La correcció i l’adequació lingüístiques  La seguretat i la destresa en les respostes a possibles preguntes del tribunal  El control de la durada de la sessió
  • GRÀCIESPER LA VOSTRA ATENCIÓI SORT!Marta RocaMarta.roca@upc.edu