Funksjonalismen powerpint

1,646 views

Published on

Jeg har fått en oppgave om å skrive om funksjonalismen. Her har jeg laget en powerpoint om denne stilepoken.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Funksjonalismen powerpint

 1. 1. FunksjonalismenAv Bettina Gramstad
 2. 2. Innholdslistes.3 Fakta om funksjonalismens.4 Bauhaus (1919-1933)s.5 Arkitekturs.6-7 Le Corbusiers.8 Interiørs.9-10 Funksjonalismens kjentemøblers.11-12 Funksjonalismen i Norges.13 Kilder
 3. 3. Fakta om FunksjonalismenFunksjonalismen (også kalt for funkis), blepopulært på 1920 tallet. Stilen var preget av etforenkla formspråk. Tanken var at funksjon skullevære viktigere enn form. Det ble brukt store flater,rette linjer og geometriske former. Noen kunneikke fordra de gamle historiske stilartene. Desynes de var «stygge» og upraktiske.Funksjonalismen betydde et totalt brudd med dehistoriske stilartene fra fortida. Ideene frafunksjonalismen kunne brukes til alt mulig, dyreluksusvillaer, operaer og ambassader, dyre møblerog alle slags masseproduserte varer. Allerede i1920 årene viste det seg at folk ikke trivdes i husder man bare hadde det nødvendige. Mangearkitekter og formgivere tegna hus ogkunstindustri i en mer varsom funkis med littdekor og farger.Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) Var ennederlansk arkitekt og møbelformgiver. Jan hørtetil gruppa De stijl (en gruppe med formgivere ogarkitekter) og tegna hus og møbler som var basertpå rene, enkle former og fargeflater.
 4. 4. BAUHAUS (1919-1933)Tyskland var først ute med tanker om enkel form ogfunksjon som tilpassa maskinell fremstilling. I 1907ble det stiftet et forbund i München av kunstnere,formgivere og forretningsmenn som fikk navnetDeutsches Werkbund. Dette forbundet skullekombinere gode håndverkstradisjoner med moderneindustriframstilling. Forbundet kom til å spille enviktig rolle i utformingen av moderne formgivningog flere kunstnere tegnet for industrien. På en utstilling i 1923 presenterte arkitekter fra Bauhaus etI 1919 skifta kunsthåndverkskolen i Weimar navn til hus som var bygd med prefabrikkerte element og som ble«Staatliches Bauhaus im Weimar» som senere bleomtalt som «Bauhaus». en modell for senere bygg laget på samme måte. DetBauhaus var en tysk høyskole for formgivning og moderne, funksjonelle kjøkkenet i dette bygget ble spesieltanvendt arkitektur som ble grunnlagt av Walter lagt merke til. Den viktigste rollen i Bauhaus var at skolenGropius. Den ble bygd i 1919 og ble stengt av var et møtested for mange dyktige formgivere med nyenazistene i 1933. Walter Gropius sa at skolen skulle ideer om kunst, arkitektur og formgivning. Innvirkningenvære et sted der både kunstnere og håndverkere fra Bauhaus har vært helt fram til i dag og har hatt mye å siskulle jobbe sammen. (Sammenkunstverk) for Skandinavia og Norge.
 5. 5. ArkitekturBygninger i funksjonalismen er lette å kjenne igjen. Deskiller seg med kasseformen sin, flate tak, udekorertevegger og vinduer uten sprosser. Funkishus er som regelutforma etter byggeklossprinsippet med kuber ogforskjellige størrelser som er bygd sammen påforskjellige måter. Som byggemateriale er det ofte nyttabetong. Veggene er glatte og ensfarga. Det indre avhuset skulle avgjøres hvordan fasaden skulle se ut. For åslippe inn lyset ble forma på vinduene og plasseringenbestemt ut fra hvordan romma lå i bygningen. Folkskulle ha et greit sted å bo med lys og luft. Størrelseninne i huset skulle tilpasse behovet. Takhøyden blesenka, dermed kunne man få flere leiligheter inn i huset.Vegger, dører og møbler skulle ha plane og glatte flater.Frank Loyd Wright var en amerikansk arkitekt. Han lade åpne og varierte mot hverandre og noen ganger påforskjellige plan . Han gikk bort fra den gamletradisjonen med å la rommene ligge på rekke og radetter hverandre. Frank Loyd Wright ble et forbilde forandre arkitekter.
 6. 6. Le CorbusierLe Corbusier (psevdonym for Charles ÈdouardJeanneret, 1887-1969) var en av de mest kjentepersonene innenfor funksjonalismen. Han var ensveitsisk-fransk maler og arkitekt. Han tegnet bådehus og møbler. Han oppholdt seg for det meste iParis. Tidlig ble han opptatt av ideer om form ogfunksjon. Han ble først kjent for de villaene hantegna.de ble bygd over kuber i betong og glass, oguten dekor. I 1925 utarbeida han en plan forfornying av Paris. Han ønsket at folk skulle bo lystog luftig med store grønnarealer rundt seg. Hanforeslo derfor at store deler av den gamle byenskulle rives. Der skulle han bygge høyblokker ogsøyler. Han var veldig opptatt av at husa han tegnetskulle være praktiske. Mange synes han gikk forlangt når han foreslo å rive ned halve Paris for åbygge høyblokker. Han fikk heller ikke viljen sin.Siden da endret Le Corbusier stil og tegnet i 1950og 60 årene både et kloster og kirke.
 7. 7. Le CorbusierHan gikk bort i fra kasseformen og brukte et mervariert formspråk. Han var også dyktig til å skriveog tale for sine synsmåter. For mange arkitekter varhan og fortsatt er et stort ideal. Han besøkte Norgeog holdt foredrag for norske arkitekter i 1933. Denmest kjente arkitekten og møbelformgivaren iNorden var finnen Alvar Aalto (1898-1976) Ut ifraideene i funksjonalismen arbeidet han i et personligformspråk og brukte mye tre, laminert og bøyd, iarkitektur og møbler.
 8. 8. InteriørInteriøret i gjennomførte funkishus virker enkleog ryddige. Det ble lagt vekt på horisontale rettelinjer, horisontalt utforma vindusformer og lavemøbler. Glassvegger gir godt utsyn til naturenutenfor. Dørene er glatte og dørkarmene er smaleuten profilering. Dørhåndtakene er ofte i forniklametall og svart kunststoff. Det er ikke så mangemøbler i et funkishus. Det er innebygde skap påsoverom og kjøkken. Det som finnes av møblerer plassert i grupper og innordna i arkitekturen.En blomstervase er for eksempel nøye plassertslik at den ikke forstyrrer den stramme ordenen.Noen arkitekter plasserte kaktuser i vinduet.Mange av funksjonalistene likte tulipaner sidenden hadde en stram og ryddig form. Alvar Aaltotegnet en glassvase i 1936 med svinget form sompasser godt til tulipaner.Gjennomførte funkisinteriør i privathus er noe ensjeldent opplever. Vanlige folk brydde segmindre om stil og orden, men de broderte putertil sofaen og hengte opp bilder og fotografi avbesteforeldrene sine for å skape kos i stua.
 9. 9. Funksjonalismens kjente møblerDet var flere av arkitektene som tegnet sine egnemøbler. Møblene som ble tegna av arkitektene i1920 og 30 årene, har blitt veldig berømte ogkopierte i et stort tall. Dette gjelder spesielt noenmøbler som er laget av Marcel Breuer, Mies van derRohe, Le Corbusier og Alvar Aalto. Møblene somskilte seg ekstra ut var møblene til Gerrit Rietveldfra Nederland. Møblene hans er i fargelagte,rektangulære former som er satt sammen uten noenform for overganger. De er ikke gode å sitte i og Vasilij stolenregnes som mer brukbare skulpturer enn brukbaremøbler. Han er kjent for sin rød-blåe stol. Rød-blåe stolenBauhaus arkitektene var ikke like eksklusive ogønsket å lage møbler som kunne brukes og En av de mest kjente stålrør stolene hans fikkmasseproduseres. For funksjonalistene var metall et navne Vasi-lij-stolen etter måleren Vasilijmateriale for møbler, lett og forme og sterkt. Marcel Kandinskij. Etter hvert ble det laget alle slags møbler i stålrør, bord med forkromma bein ogBreuer var en av de første som lagde stoler i bøyde gipsplate, krakker, senger osv. disse møblene bleforkromma stålrør med sete i lerret eller anna etterligna av formgivere i forskjellige land ogmateriale. laga i utallige utgaver, både dyre og billige.
 10. 10. Funksjonalismens kjente møblerMies van der Rohe laget noen møbler som erblitt symbolet på moderne møbelformgivninghan laget den kjente stolen som har fåttnavnet Bercelona.stolen. Stolen er laget ifornikla metall og med stoppa sete og ryggmed svart skinntrekk. Le Corbusier er kjentfor sin berømte liggestol som er laget iforkromma stål med trekk i kuskinn. AlvarAalto brukte tre i stolene, laminert og bøyd.Ellers ble det laget møbeltyper preget av detmoderne formspråket. Barcelona stolen og liggestol av Le Corbusier
 11. 11. Funksjonalismen i NorgeRundt 1930 årene ble funksjonalismen populær iNorge. Vi ble først og fremst påvirket avBauhaus, men også fra Le Corbusier. De mestkjente arkitekterne og formgivere er Lars Backer,Ove Bang og Arne Korsmo. Den hardefunkisstilen ble sett bort ifra og en gikk over til åbruke mykere materialer og et mykere formspråkpå slutten av 30 årene. Det første funkisbygget iNorge var en restaurant som ble kalt for Skansenog som lå ved siden av rådhuset i Oslo. Skansenvar tegna av arkitekten Lars Backer. Skansen blerevet i 1960 årene. Siden tegnet hanEkebergrestauranten i Oslo. Han prøvde åkombinere den nye funkisstilen med gammelnorsk trearkitektur. Noe av hovedarbeidene hans Ekebergrestauranteni Oslo er Samfunnshuset til det norskeArbeiderparti i Torggata, Bibel skolen ogprivatvillaen Villa Ditlev – Simonsen.Arne Korsmo var kjent som arkitekt både før ogetter krigen 1945. Han har tegnet et rad medbygninger, både private og offentlige. Ekebergrestauranten
 12. 12. Funksjonalismen i NorgeDet ble bygd en mengde med privathus, blokkerog kontorbygninger i funksjonalismen.Privatvillaene som ble bygd, var nesten alltid i toetasjer, og de fikk ofte skråe takflater. I vårt landmed mye snø, var det ikke så lurt med flate tak.Funksjonalismen med det enkle formspråket sittinnbydde på å bygge på en enkel og billig måte.Det var firkanta privathus i landet som ikke alltider like spennende som arkitektur. Formen påboligen var bygd slik at alt innvendig plasskunne utnyttes. Det var vanlig å bruke finer oglistverk på vegger og tak.Det som ble laget av funkismøbler er stort settvarianter etter forbildet fra utlandet. I 1930 stiltearkitekten Herman Munthe Kaas ut noenmoderne stålrørmøbler, som var av Bauhaus stil.Stolen til Munthe Kaas ble regnet som den førstefunksjonalistiske stolen i Norge.Møblene våre er ofte preget av de geometriskeformene i funksjonalismen
 13. 13. Moderne funkis
 14. 14. Kilder• Bok: Stillære av Gunnar Hjelde• http://snl.no/funksjonalisme/Stilretning• http://www.russianartandculture.com/review- bauhaus-art-as-life-barbican-centre-by- alexandra-chiriac/• http://www.zoetico.com/ludwig-mies-van-der- rohe-barcelona-chair-multiple-colors.html• http://www.njmodern.com/lounge- chairs/corbusier-lounge-pony-p-82.html• http://42ndblackwatch1881.wordpress.com/20 09/04/25/le-corbusier-the-father-of- international-style-design/• http://www.shafe.co.uk/art/Marcel_Breuer_- _Tubular_Chair_-_-Wassily-_Chair-_1925.asp• http://lisathatcher.wordpress.com/2012/04/10/g errit-rietveld-furniture-and-architecture-and- design-and-de-stijl/

×