La matèria i les seves propietats

17,143 views
16,731 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,046
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La matèria i les seves propietats

 1. 1. LA MATÈRIA I LES SEVES PROPIETATS 5è de primària
 2. 2. Abans de començar... <ul><ul><li>Objectes que pesin molt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectes lleugers. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectes que ocupen molt espai. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectes amb poc volum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectes que varien el seu volum. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En trobeu algun? </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Avaluació inicial <ul><li>De què estan formats TOTS els objectes de l’univers? </li></ul><ul><li>Quina diferència hi ha entre la massa i el volum? </li></ul><ul><li>Quins són els estats de la matèria? </li></ul><ul><li>Saps explicar algun canvi d’estat que tingui lloc a la natura? </li></ul>
 4. 4. Què aprendrem? <ul><li>Què és la matèria i les propietats que té. </li></ul><ul><li>Què és la densitat i perquè serveix conèixer-la. </li></ul><ul><li>Què són les substàncies pures i les mescles. </li></ul><ul><li>Com es separen els components de les mescles. </li></ul><ul><li>Com són els canvis d’estat i quines propietats tenen. </li></ul><ul><li>Què són les reaccions químiques. </li></ul>
 5. 5. La matèria <ul><li>Tots els objectes , com un llibre, una roca o una llapis, que formen part de l’univers són cossos. </li></ul><ul><li>Tots els cossos estan fets de matèria. </li></ul><ul><li>Hi ha molts tipus de matèria : or, plata.... Aquestes s’anomenen substàncies. </li></ul><ul><li>La matèria està formada per partícules petitíssimes => àtoms . </li></ul><ul><li>Hi ha més de 100 tipus d’ àtoms que en combinar-se formen les diferents substàncies . </li></ul>
 6. 7. Sobre la matèria... <ul><li>Una cadira és un cos o una matèria? </li></ul><ul><li>L’aigua és un cos o una matèria? </li></ul><ul><li>Digues dos cossos de l’univers i digues de quina matèria estan fets. </li></ul>
 7. 8. Propietats de la matèria <ul><li>La matèria té dos tipus de propietats: </li></ul><ul><ul><li>Propietats generals : són comunes a tot el que està fet de matèria. Són: el pes , el volum i la temperatura . </li></ul></ul><ul><ul><li>Propietats característiques : varien d’unes substàncies a unes altres i ens permet distingir-les. Són: el color , la transparència , la duresa i la densitat . </li></ul></ul>
 8. 9. Sobre les propietats... <ul><li>Agafa un cos que trobis a la cuina, un a la teva habitació i un al lavabo. Després, fixa’t en l’exemple i fes el mateix amb els cossos triats. </li></ul><ul><ul><li>Un full. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Propietats generals=> Pes : 5gr. Volum : ocupa poc espai. Temperatura : 12º </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Propietats característiques => Color : blanc. Transparència : poc. Duresa : poc dur. Densitat : menor que l’aigua (sura). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per calcular el pes necessitaràs una balança, per saber la temperatura un termòmetre i per conèixer la duresa caldrà que ratllis el cos, si costa ratllar és dur i si no costa és tou. Per saber si la densitat és menor o major que l’aigua, col·loca el cos en un recipient amb aigua. Si sura la densitat és menor a l’aigua, sinó major. </li></ul></ul></ul>
 9. 10. La densitat <ul><li>La densitat d’un cos es calcula dividint la massa (gr) entre el volum (cm 3 </li></ul><ul><ul><li>La mesura donarà x gr/cm 3 </li></ul></ul><ul><li>La densitat es fa servir per identificar substàncies, ja que si és pura, sempre tindrà la mateixa densitat. </li></ul><ul><li>Si en tirar-la a l’aigua sura és que la densitat és menor a la de l’aigua. Si s’enfonsa és que la densitat és major. </li></ul>
 10. 11. Practiquem la densitat <ul><li>A continuació trobes 2 cossos. Descriurem les propietats generals i característiques d’aquests i, després, veurem si tenen una densitat més gran o inferior a la de l’aigua. </li></ul><ul><li>Per què un vaixell està fet d’acer i no s’enfonsa, si sabem que la densitat és major a la de l’aigua? </li></ul><ul><li>Què pesa més un kilo de palla o un kilo de ferro? Quin tindrà un volum més gran? Quin tindrà una densitat més alta? </li></ul>
 11. 13. Substàncies pures i mescles <ul><li>Les substàncies pures són: aigua, or, ferro, sal, sucre i d’altres. </li></ul><ul><ul><li>Què creus que són les substàncies pures? </li></ul></ul><ul><li>Les mescles són: colacao, sòl i sopa. </li></ul><ul><ul><li>Què creus que són les mescles? </li></ul></ul>
 12. 14. Substàncies pures <ul><li>Les substàncies pures estan formades per un sol tipus de matèria i no es poden separar en altres substàncies més senzilles. </li></ul>
 13. 15. Mescles <ul><li>Les mescles estan formades per varies substàncies pures diferents . </li></ul><ul><ul><li>La colònia, una amanida o el puré són mescles. </li></ul></ul>
 14. 16. Tipus de mescles <ul><li>Hi ha dos tipus de mescles: </li></ul><ul><ul><li>Heterogènies: són mescles en les que els diferents components es veuen i es distingeixen més o menys facilment. Ex: amanida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Homogènies: són mescles en les que no es distingeixen els diferents components. Ex: aigua del mar. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi ha un tipus de mescles homogènies que s’anomenen aliatges. Un dels seus components o més són metalls. Ex: bronze i hacer. </li></ul></ul></ul>
 15. 17. Substàncies pures i mescles. <ul><li>Digues el nom de tres substàncies pures. </li></ul><ul><li>Digues el nom de tres mescles heterogènies. </li></ul><ul><li>Digues el nom de tres mescles homogènies. </li></ul><ul><li>Digues el nom de dos aliatges. </li></ul>
 16. 18. Separació de mescles <ul><li>Per separar mescles podem utilitzar diferents mètodes: </li></ul><ul><ul><ul><li>Filtració : per separar mescles heterogènies d’un sòlid i un líquid. Depenent de quin estri fem servir també podem separar dos sòlids. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Decantació : per separar mescles heterogènies de densitats diferents. Cal deixar reposar la mescla perquè la substància més densa s’enfonsi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Separació magnètica : per separar el ferro d’altres substàncies. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evaporació : per separar mescles homogènies. S’evapora el líquid i el sòlid es pot recuperar. </li></ul></ul></ul>
 17. 19. Separació de mescles <ul><li>A quins mètodes de separació de </li></ul><ul><li>mescles corresponen </li></ul><ul><li>aquestes imatges? </li></ul>
 18. 20. Canvis d’estat <ul><li>Quan una matèria passa d’un estat a un altre diem que ha patit un canvi d’estat. Normalment els canvis es donen quan augmenta o disminueix la temperatura. </li></ul>
 19. 21. De sòlid a... <ul><li>Sòlid =>Líquid: fusió . </li></ul><ul><li>Ex: el gel es desfà i </li></ul><ul><li>es converteix en aigua. </li></ul><ul><li>Sòlid =>Gas: sublimació </li></ul><ul><li>(sense passar per líquid). </li></ul><ul><li>Ex: iode. </li></ul>
 20. 22. De líquid a... <ul><li>Líquid=> gas: vaporització . Ex: d’aigua a vapor. Es pot donar de dues maneres: </li></ul><ul><ul><li>Ebullició : té lloc ràpidament. Quan bull </li></ul></ul><ul><ul><li>substància, com l’aigua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaporació : té lloc lentament, la temperatura </li></ul></ul><ul><ul><li>és inferior a la d’ebullició (ex: quan estenem </li></ul></ul><ul><ul><li>la roba) </li></ul></ul><ul><li>Líquid=> sòlid: solidificació . </li></ul><ul><li>Ex: l’aigua que es congela. </li></ul>
 21. 23. De gas a... <ul><li>Gas => líquid: condensació. </li></ul><ul><li>Gas => sòlid: sublimació inversa (sense passar per líquid). </li></ul>
 22. 24. Canvis d’estat <ul><li>Com es diu el canvi d’estat que pateixen aquestes substàncies? </li></ul><ul><ul><li>Gel que es desfà => </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua que s’evapora pel sol que escalfa=> </li></ul></ul><ul><ul><li>Aigua que s’evapora perquè l’escalfem al foc => </li></ul></ul><ul><ul><li>Gotes d’aigua que es congelen => </li></ul></ul><ul><ul><li>Iode sòlid que passa a gas => </li></ul></ul><ul><ul><li>Vapor d’aigua que es converteix en gotes d’aigua => </li></ul></ul><ul><ul><li>Iode en forma de vapor que passa a ser sòlid => </li></ul></ul>
 23. 25. Temperatura de fusió i ebullició <ul><li>Totes les substàncies sòlides tenen una temperatura fixa per passar de sòlid a líquid. S’anomena temperatura de fusió . </li></ul><ul><ul><li>Ex: aigua 0ºC / or 1064ºC/ mercuri -39ºC </li></ul></ul><ul><li>Les substàncies, a més, tenen un punt en que comencen a bullir. S’anomena temperatura d’ebullició. </li></ul><ul><ul><li>Ex: aigua 100ºC / alcohol 78ºC / mercuri 657 ºC. </li></ul></ul>
 24. 26. Temperatura de fusió i ebullició <ul><li>La temperatura en que un líquid comença a bullir s’anomena…. </li></ul><ul><li>El temperatura en que un sòlid passa a ser líquid s’anomena… </li></ul><ul><li>Si l’aigua té una temperatura d’ebullició de 100ºC i l’alcohol de 78ºC, quina bullirà primer? </li></ul><ul><li>Si l’or té una temperatura de fusió de 1064ºC i l’aigua de 0ºC, si estem a 21ºC, quina de les dues temperatures estarà en estat líquid? </li></ul>
 25. 27. Canvis químics
 26. 28. Canvis químics <ul><li>Un canvi químic és una reacció química. En els canvis químics unes substàncies es transformen en unes de diferents. </li></ul><ul><ul><li>Ex: Quan cremem fusta a la xemeneia. </li></ul></ul><ul><ul><li> Quan un objecte s’oxida per estar </li></ul></ul><ul><ul><li> a l’aire lliure. </li></ul></ul><ul><li>Això passa perquè els àtoms d’aquestes substàncies quan reaccionen es combinen de d’una manera diferent a la que ho havien fet. </li></ul>
 27. 29. Canvis químics: l’oxidació <ul><li>Algunes substàncies en entrar en contacte amb l’oxigen canvien i es forma una nova substància: l’òxid . </li></ul><ul><ul><li>El ferro en oxidar-se es </li></ul></ul><ul><ul><li>converteix en òxid </li></ul></ul><ul><ul><li>de ferro. També s’oxida </li></ul></ul><ul><ul><li>l’alumni. </li></ul></ul>
 28. 30. Canvis químics: la combustió <ul><li>La combustió és un tipus d’oxidació , perquè l’oxigen també intervé però en aquest cas el canvi químic és molt més ràpid . </li></ul><ul><li>Quan hi ha una combustió es produeix diòxid de carboni. </li></ul><ul><li>Les substàncies que pateixen la combustió s’anomenen combustibles : poden ser la fusta i el petroli. </li></ul>

×