IntroductieVoor u ligt het Bespaarrapport van Stichting Besparingsplanner.Het Bespaarrapport geeft u inzicht in uw financi...
Samenvatting - Uw uitgaven per jaar € 18.000,00     € 0,00     € 331,50         € 0,00  € 3.549,76   ...
Samenvatting - Uw besparingenBesparingen           Per jaar  U heeft recht op        Eenmalig     ...
Wonen     In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en     producten die betrekki...
Uw woonproducten                    Uw besparingenHypothecaire kredieten        Rente per jaar ...
Belastingen       In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en       producten ...
Uw besparingenOverige Besparingen         Indicatie besparingBelastingmiddeling2009 2008 2007           ...
Geld      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en      producten die betrekk...
Uw geldproducten                       Uw besparingenRekeningen                  ...
Overzicht GeldRekeningen/Kredieten huidig          Saldo    Rente  Rekeningen/Kredieten nieuw        ...
Pensioen     In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en     producten die betrekk...
Uw pensioenproducten            Uw besparingenPensioen in eigen beheer  Inleg per jaar  Stopzetten     ...
Verzekeringen      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en      producten di...
Uw schadeverzekeringen                      Uw besparingenSchadeverzekering             ...
Uw levensverzekeringen                   Uw besparingenLevensverzekering             Premie...
Overzicht SchadeverzekeringenMotorrijtuigverzekering (N986151236)                    Huidig   Alter...
Overzicht SchadeverzekeringenInboedelverzekering (N986151233)                            Huidi...
Overzicht SchadeverzekeringenOpstalverzekering (N986151234)                         Huidig    ...
Overzicht SchadeverzekeringenDoorlopende reis- en annuleringsverzekering (N86151238)                   ...
Overzicht SchadeverzekeringenAansprakelijkheidsverzekering (N986151235)                      Huidig ...
Overzicht SchadeverzekeringenRechtsbijstandverzekering (N986151237)                           H...
Overzicht LevensverzekeringenKapitaalverzekering (65366666)                      HuidigAanbieder   ...
Telecom      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en      producten die betr...
Uw telecomproducten                  Uw besparingenContracten              Kosten per jaar ...
Overzicht TelecomTelevisie                  Huidig    Alternatief 1    Alternatief 2Aanbieder   ...
Overzicht TelecomInternet                  Huidig        Alternatief 1    Alternatief 2Aanbied...
Overzicht TelecomVaste Telefonie                      Huidig        Alternatief 1    Alter...
Overzicht TelecomMobiele Telefonie                   Huidig    Alternatief 1Aanbieder        ...
Energie      In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en      producten die betr...
Uw energieproducten                            Uw besparingenContracten            ...
Overzicht EnergieElektriciteit                       Huidig     Alternatief 1     Alternat...
Overzicht EnergieGas                   Huidig    Alternatief 1   Alternatief 2Aanbieder     ...
Lidmaatschappen       In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en       produc...
Uw lidmaatschappen                    Uw besparingenLidmaatschappen            Kosten per j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Voorbeeld bespaarrapport

2,542 views
2,424 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,494
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorbeeld bespaarrapport

 1. 1. IntroductieVoor u ligt het Bespaarrapport van Stichting Besparingsplanner.Het Bespaarrapport geeft u inzicht in uw financiële situatie en draagtverschillende alternatieven aan waarmee u uw bestedingsruimte kuntvergroten. Door de gegevens uit het eerste gesprek te verwerken en tevergelijken met andere aanbieders, kan de besparingsplanner u alternatievenaanreiken om vele honderden euros per jaar voor u te besparen. Naastbesparen komt de besparingsplanner regelmatig producten tegen waarbij u, Bespaarrapportbijvoorbeeld in mindere tijden, tijdelijk kunt stoppen met het afnemen van Dhr. A.E.M.K. Parlevlietdeze producten. Dit leidt tot het vergroten van de bestedingsruimte. Tot slot Mevr. G.J. Mondriaancontroleert uw besparingsplanner bij voldoende gegevens of u recht heeft op(overheids-) regelingen, zoals een verlaging WOZ. Deze categorie noemen we Eerste achterstraat 220U heeft recht op. 3582CD UtrechtHet rapport is gebaseerd op uw huidige situatie. De besparingsplanner brengtdaarbij niet uw toekomstige situatie in kaart. Ook adviseren wij niet. Houdt uer dus rekening mee dat de alternatieven die wij in uw Bespaarrapportaandragen geen adviezen zijn maar een vergelijking op basis van de door uverstrekte gegevens.Hoewel de stichting de financiële situatie en uw besparingen met de grootstmogelijke zorgvuldigheid in kaart brengt, kunt u aan het rapport geen rechtenontlenen. Ook kan het zijn dat prijzen van de aanbieders fluctueren door detijd heen, denkt u bijvoorbeeld aan energieprijzen, waardoor degepresenteerde kosten niet meer actueel zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voorde juistheid van de door u aangeleverde gegevens, afwijkingen of(druk)fouten met betrekking tot de gepresenteerde cijfers en informatie in hetBespaarrapport en/of in de aanvraagformulieren.Wij hopen dat u met onderliggend Bespaarrapport meer inzicht krijgt in uwfinanciën en dat u veel kunt besparen!Uw Besparingsplanner, Erik Dorland
 2. 2. Samenvatting - Uw uitgaven per jaar € 18.000,00 € 0,00 € 331,50 € 0,00 € 3.549,76 € 916,00 € 2.105,76 € 1.100,00 Totaal: € 26.003,02
 3. 3. Samenvatting - Uw besparingenBesparingen Per jaar U heeft recht op Eenmalig Geld € 391,50 Wonen € 79,50 Verzekeringen € 729,26 Belastingen € 1.341,00 Totaal € 1.420,50 Telecom € 381,55 Bestedingsruimte Per jaar Energie € 410,55 Lidmaatschappen € 1.100,00Totaal € 1.912,86 Totaal € 1.100,00
 4. 4. Wonen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op uw woonsituatie. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder wonen kunnen de volgende onderdelen vallen: •   WOZ-bezwaar •   Topopslag hypotheek •   Productopslag hypotheek •   Huurtoeslag Aan de hand van de vastgestelde WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw woning zal u aangeslagen worden voor verschillende belastingen en heffingen. U kunt hierbij denken aan de onroerendzaakbelasting (OZB), de waterschapheffingen, uw eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. In sommige gevallen is het mogelijk om -indien aanwezig- uw topopslag te verlagen of te verwijderen van uw hypotheek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de waarde van uw huis is gestegen. Productopslag kan ontstaan € 0,00 bij een aan een hypotheek gekoppeld product, zoals een beleggingsrekening, een spaarverzekering of een kapitaalverzekering. Bij een verlenging van de rentevast-periode is het soms mogelijk om deze producten los te koppelen van uw hypotheek zodat u niet meer de (extra) opslag te hoeven betalen. Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. De huurtoeslag zorgt ervoor dat iemand verhoudingsgewijs niet te veel huur betaalt. Huurders van€ 79,50 een zelfstandige woning die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. € 0,00
 5. 5. Uw woonproducten Uw besparingenHypothecaire kredieten Rente per jaar Overige Besparingen Indicatie besparingBeleggingshypotheek Bezwaar WOZWestland Utrecht Flexfund hypotheek Verlaging huurwaardeforfait € 53,00Krediet € 375.000,00 € 18.000,00 Bezwaar WOZ verlaging gemeentelijke aanslag € 26,50Totaal € 18.000,00 Totale besparing € 79,50 Onderverzekering Is de waarde van uw inboedel gestegen sinds u de verzekering heeft afgesloten? Pas op voor onderverzekering. Heeft u schade, dan krijgt u deze niet volledig vergoed. Bron: Nibud bespaartips
 6. 6. Belastingen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op uw belastingen. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, voordelen die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en toeslagen waar u wettelijk gezien recht op heeft. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: •   Belastingmiddeling •   Wijziging samenstelling huishouden tijdens een kalenderjaar •   Kwijting gemeentelasten •   Zorgtoeslag en bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ) De (fiscale) middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel en het andere jaar niet 52% belasting betaalt, kan de situatie ontstaan waarbij u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest. Naast het Rijk heffen ook de lagere overheden belasting, zoals de gemeente en het waterschap. Voorbeelden van deze belasting zijn afvalstoffenheffing, € 0,00 rioolrechten, hondenbelasting en onroerende zaakbelasting. Gemeenten en waterschappen kunnen voor deze belastingen kwijtschelding verlenen. Voor huishoudens met een laag inkomen of een lage uitkering is (gedeeltelijke) kwijtschelding soms mogelijk. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kunt u een gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering€ 1.341,00 betalen. U heeft recht op een zorgtoeslag indien u onder een wettelijk vastgestelde inkomensgrens valt. € 0,00
 7. 7. Uw besparingenOverige Besparingen Indicatie besparingBelastingmiddeling2009 2008 2007 € 1.341,00Totale besparing € 1.341,00 Geeft u aan goede doelen? Dan is de gift boven 1% van uw verzamelinkomen aftrekbaar (tot maximaal 10%) Bron: Nibud bespaartips
 8. 8. Geld In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op sparen en lenen. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder geld kunnen de volgende onderdelen vallen: •   (Spaar)rekeningen •   Leningen De rente is per bank en per rekening vaak verschillend. Indien u voor een variabele rente kiest, kan uw rentepercentage ook dalen. Over het algemeen zijn internetspaarrekeningen relatief makkelijk te openen en bieden ze iets meer rente. Spaarloon is een fiscale regeling waarbij een deel van uw salaris wordt ingehouden en geblokkeerd op een rekening wordt gezet. Vaak vervalt de blokkering na vier jaar. Niet alle banken boeken na die vier jaar het vrijgevallen bedrag automatisch naar uw betaalrekening. Ook kunt u in sommige gevallen ook eerder uw saldo deblokkeren. Vaak is het rentepercentage van reguliere (internet)spaarrekeningen hoger dan van€ 391,50 spaarloonrekeningen. Overboeken van het vrijgevallen deel van het spaarloon zou u daarom een rentevoordeel op kunnen leveren. Onder consumptief krediet vallen een consumptieve hypotheek, rekening courant krediet, persoonlijke lening, doorlopend krediet, effectenkrediet, huurkoop, creditcard, winkelpas, kopen op afbetaling en leasen. Voor een aantal van deze kredieten geldt dat deze niet zonder kosten zijn af te lossen. € 0,00 Let wel, alle acties met betrekking tot het wijzigen van u huidige situatie kunnen extra (financiële) risicos met zich meebrengen! Als u hier advies over wilt hebben, kunt u terecht bij verschillende intermediars of geldverstrekers. € 0,00
 9. 9. Uw geldproducten Uw besparingenRekeningen Rente Herschikken saldi Max. besparing per jaarBetaalrekening (125161236) Herschikken saldiRabobank Betaalrekening Zie overzichtspagina € 391,50Saldo: € 3.600,00 (vrij opneembaar: € 3.600,00) € 0,00 Totale besparing per jaar € 391,50Spaarrekening (125655666)Rabobank InternetspaarrekeningSaldo: € 7.000,00 (vrij opneembaar: € 7.000,00) € 105,00Doorlopend kredietDSB Bank DKKredietlimiet € 4.500,00Saldo € 4.500,00 € -436,50Totaal € -331,50 Staat u steeds vaker rood? Overweeg dan eens om uzelf tegen rood staan te beschermen. Dit kunt u doen door het onmogelijk te maken om rood te staan. Bron: Nibud bespaartips
 10. 10. Overzicht GeldRekeningen/Kredieten huidig Saldo Rente Rekeningen/Kredieten nieuw Saldo RenteBetaalrekening (125161236) Betaalrekening (125161236)Rabobank Betaalrekening (0,00%) € 3.600,00 € 0,00 Rabobank Betaalrekening (0,00%) € 3.600,00 € 0,00Spaarrekening (125655666) Spaarrekening (125655666)Rabobank Internetspaarrekening (1,50%) € 7.000,00 € 105,00 Rabobank Internetspaarrekening (1,50%) € 0,00 € 0,00 Spaarrekening Bank of Scotland Internetspaar (2,40%) € 2.500,00 € 60,00Doorlopend krediet Doorlopend kredietDSB Bank DK (9,70%) € 4.500,00 € 436,50 DSB Bank DK (9,70%) € 0,00 € 0,00Totaal € 6.100,00 € -331,50 Totaal € 6.100,00 € 60,00Totaal huidig Saldo Rente Totaal nieuw Saldo RenteRekeningen € 10.600,00 € 105,00 Rekeningen € 6.100,00 € 60,00Kredieten € -4.500,00 € -436,50 Kredieten € 0,00 € 0,00
 11. 11. Pensioen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op pensioen. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Pensioen bestaat in Nederland uit drie pijlers. De eerste pijler is het basispensioen, de AOW. De tweede pijler bestaat uit pensioenrechten, dit zijn rechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. Dit is wat in de volksmond het pensioen wordt genoemd. De premie wordt betaald door werknemer en werkgever samen. De derde pijler is vrijwillig. Alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen. Deze laatste pijler is in deze rubriek weergegeven. Besparingen op het pensioen zijn echter moeilijk in kaart te brengen. Het rendement op lijfrenteverzekeringen bestaat uit de som van het rendement en de kosten. De kosten bestaan uit een overlijdensrisicodekking, administratieve kosten, de beheerkosten van huisfondsen en kosten voor garanties. Deze laatste post maakt vergelijken niet mogelijk.€ 0,00 Indien u advies wenst op het gebied van uw pensioen zijn daar verschillende partijen voor. Denkt u hierbij aan financieel planners en financieel adviseurs.€ 0,00€ 0,00
 12. 12. Uw pensioenproducten Uw besparingenPensioen in eigen beheer Inleg per jaar Stopzetten Max. besparing per jaarNiet van toepassing Niet van toepassingTotaal € 0,00 Totale besparing per jaar € 0,00 Meer pensioen dan u dacht Vergeet uw pensioen niet! Loop in gedachten uw loopbaan nog eens door. Heeft u bij al uw oude werkgevers pensioenpremie afgedragen en krijgt u nu van al die verschillende pensioenfondsen uw geld? Bron: Nibud bespaartips
 13. 13. Verzekeringen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op verzekeringen. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder verzekeringen kunnen de volgende onderdelen vallen: •   Aansprakelijkheidsverzekeringen Particulier (AVP) •   Autoverzekering •   Inboedelverzekering •   Opstalverzekering •   Rechtsbijstandverzekering •   Reisverzekering Naast de standaardverzekeringen vergelijkt uw besparingsplanner ook uw overige verzekeringen, waaronder uw ongevallenverzekering, motorverzekering en caravanverzekering. In uw Bespaarrapport kunnen tevens -indien aanwezig- drie soorten levensverzekeringen zijn vermeld. Van deze drie, kapitaalverzekeringen, uitvaartverzekeringen en losse overlijdensrisicoverzekeringen vergelijkt uw€ 729,26 besparingsplanner alleen de laatste. € 0,00 € 0,00
 14. 14. Uw schadeverzekeringen Uw besparingenSchadeverzekering Premie per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max. besparing per jaarMotorrijtuigverzekering (N986151236) MotorrijtuigverzekeringCentraal Beheer Autoverzekering € 604,08 Van: Centraal Beheer pakket Naar: Onna Onna Autoverzekering € 269,14Inboedelverzekering (N986151233)Centraal Beheer Inboedelverzekering € 107,56 Inboedelverzekering Van: Centraal Beheer pakketOpstalverzekering (N986151234)Centraal Beheer Opstalverzekering € 174,11 Naar: Ditzo Inboedelverzekering € 17,32Rechtsbijstandverzekering (N986151237) OpstalverzekeringCentraal Beheer Rechtsbijstandverzekering € 185,96 Van: Centraal Beheer pakket Naar: Ditzo Opstalverzekering € 37,44Aansprakelijkheidsverzekering (N986151235)Centraal Beheer Aansprakelijkheidsverzekering € 48,35 Rechtsbijstandverzekering Van: Centraal Beheer pakketDoorlopende reis- en annuleringsverzekering(N86151238) Naar: De Nationale Rechtsbijstandverzekering € 49,88Centraal Beheer Doorlopende reisverzekering AansprakelijkheidsverzekeringContractvervaldatum: 1 juni 2011 € 155,70 Van: Centraal Beheer pakketTotaal € 1.275,76 Naar: Ditzo AVP € 6,66 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering Van: Centraal Beheer pakket Naar: Ditzo Reis en annulering € 73,27 Totale besparing per jaar € 453,71 Voorkom dubbele verzekeringen Maak een overzicht van uw verzekeringen. Daarmee voorkomt u dubbele of onnodige verzekeringen. Heeft u meerdere verzekeringen bij één maatschappij, vraag dan korting. Bron: Nibud bespaartips
 15. 15. Uw levensverzekeringen Uw besparingenLevensverzekering Premie per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max. besparing per jaarOverlijdensrisicoverzekering (12556898) OverlijdensrisicoverzekeringReaal Overlijdensrisicoverzekering € 640,00 Van: Reaal Overlijdensrisicoverzekering Naar: TAF overlijdensrisicoverzekering € 275,55Kapitaalverzekering (65366666)Zwitserleven Swiss Life Mix fonds € 1.634,00 Totale besparing per jaar € 275,55Totaal € 2.274,00
 16. 16. Overzicht SchadeverzekeringenMotorrijtuigverzekering (N986151236) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal Beheer Onna Onna Zelf.nlProduct naam Autoverzekering Autoverzekering AutoverzekeringOngevallen in-/opzittenden ja ja jaSchadeverzekering inzittenden ja ja jaRechtsbijstand nee nee neeRuitschade ja ja jaExtra accessoiresdekking € 0,00 € 0,00 € 0,00Trede 11 11 11No-claim beschermer nee nee neePechhulp nee nee ja2e gezinswagen regeling nee nee neeEigen risico € 125,00 € 125,00 € 125,00Verhoogd eigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Premie € 604,08 € 334,94 € 385,56
 17. 17. Overzicht SchadeverzekeringenInboedelverzekering (N986151233) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Verzekeraar Centraal Beheer Ditzo Polis DirectProduct naam Inboedelverzekering Inboedelverzekering InboedelverzekeringCondities Alle onheilen (all risk) Alle onheilen (all risk) Alle onheilen (all risk)Verzekerd bedrag € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00Nieuwwaarde lijfsieraden € 5.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00Nieuwwaarde audio-/computerapparatuur € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00Bijzondere bezittingen € 0,00 € 20.000,00 € 10.000,00Glas meeverzekerd nee nee neeGarantie tegen onderverzekering ja ja jaEigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Clausule(s)Premie € 107,56 € 90,24 € 102,68
 18. 18. Overzicht SchadeverzekeringenOpstalverzekering (N986151234) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal Beheer Ditzo Polis DirectProduct naam Opstalverzekering Opstalverzekering OpstalverzekeringCondities Alle onheilen (all risk) Alle onheilen (all risk) Alle onheilen (all risk)Verzekerd bedrag € 350.000,00 € 350.000,00 € 400.000,00Glas meeverzekerd ja ja jaGarantie tegen onderverzekering ja ja jaEigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Premie € 174,11 € 136,67 € 156,83
 19. 19. Overzicht SchadeverzekeringenDoorlopende reis- en annuleringsverzekering (N86151238) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Verzekeraar Centraal Beheer Ditzo ANWBProductnaam Doorlopende reisverzekering Reis en annulering Reis en AnnuleringGezinssamenstelling Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderenDekkingsgebied Wereld Wereld WereldGeldigheidsduur (dagen) 360 360 360Winter- en onderwatersport nee nee neeGeneeskundige kosten ja ja jaBagagedekking ja ja ja- maximaal verzekerd bedrag € 2.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00- eigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Ongevallen verzekering ja ja ja- verzekerd bedrag bij overlijden € 5.000,00 € 10.000,00 € 150.000,00- verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit € 50.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00Rechtsbijstand nee nee neePersonal service nee nee neeRecreatiedekking Nederland nee nee neeExtra dekking sportuitrusting nee nee neeZakenreis nee nee neeDoorlopende annuleringsverzekering nee nee nee- per verzekerde per reis maximaal € 0,00 € 0,00 € 0,00- per polis per jaar maximaal € 0,00 € 0,00 € 0,00Pakketkorting 0% 8% 0%Jaarpremie € 155,70 € 82,43 € 84,60
 20. 20. Overzicht SchadeverzekeringenAansprakelijkheidsverzekering (N986151235) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2verzekeraar Centraal Beheer Ditzo Polis DirectProduct naam Aansprakelijkheidsverzekering AVP AansprakelijkheidsverzekeringHoedanigheid Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderenVerzekerd bedrag € 1.000.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00Jagersrisico nee nee neeEigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Pakketkorting 0% 8% n.v.t.Contractvervaldatum 1 juni 2011 onbekend onbekendJaarpremie € 48,35 € 41,69 € 43,45
 21. 21. Overzicht SchadeverzekeringenRechtsbijstandverzekering (N986151237) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Centraal Beheer De Nationale DasProduct naam Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering RechtsbijstandverzekeringHoedanigheid Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderenVerkeer ja ja jaWerk & Inkomen ja ja jaConsument & Geld ja ja jaWonen ja ja jaAantal onroerende zaken 1 1 1Aantal verhuurde onroerende zaken 0 0 0Buitenland ja ja jaVermogensbeheer & Fiscale zaken nee nee neeExterne kosten € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00Eigen risico € 0,00 € 0,00 € 0,00Pakketkorting 0% 0% n.v.t.Contractvervaldatum 1 juni 2011 onbekend onbekendJaarpremie € 185,96 € 136,08 € 153,00
 22. 22. Overzicht LevensverzekeringenKapitaalverzekering (65366666) HuidigAanbieder ZwitserlevenProduct naam Swiss Life Mix fondsDekking 60000Startdatum 1 januari 2000Einddatum 31 december 2020Huidige waarde € 8.463,00Premie € 1.634,00Overlijdensrisicoverzekering (12556898) Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Reaal TAF MoneYouProduct naam Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering OverlijdensrisicoverzekeringDekking 100000 100000 100000Startdatum 1 januari 2006 1 maart 2011 1 maart 2011Einddatum 1 januari 2036 1 maart 2036 1 maart 2036Premie € 640,00 € 364,45 € 441,12
 23. 23. Telecom In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op telecomcontracten. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder telecom kunnen de volgende onderdelen vallen: •   Televisie •   Internet •   Telefoon •   Mobiel Televisie wordt door verschillende partijen aangeboden in Nederland. De grote spelers zijn Ziggo, UPC en KPN. Er is een ontwikkeling gaande richting digitale televisie, meestal middels een ontvanger naast uw tv-toestel. Let er daarbij wel op dat bij twee of meer tv’s het financiële voordeel ten opzichte van de kabelaanbieders vaak nihil is. KPN was van oudsher de enige aanbieder van vaste (particuliere) telefonie. Sinds ADSL zijn er veel internetproviders gekomen die vaste telefonie aanbieden (via VOIP) voor een concurrerend bedrag. Sommige aanbieders€ 381,55 bieden ook onbeperkt bellen (binnen het Nederlandse vaste telefoonnetwerk) voor geringe meerprijs. Echter, onbeperkt bellen is niet altijd van toepassing voor mobiele nummers. Breedbandinternet wordt in Nederland meestal geleverd via de kabel of telefoonlijn en soms via glasvezel. Internet via de kabel is vaak alleen mogelijk in combinatie met een analoog tv-abonnement. Internet via de € 0,00 telefoonlijn (ADSL) wordt door veel verschillende leveranciers geleverd. Glasvezel is het premium product met hoge snelheden en vaak hogere kosten en komt het huis binnen via een aparte glasvezelkabel. In Nederland zijn er momenteel drie grote telecomaanbieders voor mobiele telefonie. Abonnementen zijn er in twee soorten: met en zonder nieuwe telefoon. Een abonnement afsluiten zonder nieuwe telefoon (sim-only) is vanzelfsprekend een stuk voordeliger. De besparingsplanner houdt alleen € 0,00 rekening met sim-only abonnementen en biedt geen vergelijking aan op basis van een nieuwe telefoon.
 24. 24. Uw telecomproducten Uw besparingenContracten Kosten per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max. besparing per jaarInternet Internet, TelefoonZiggo Internet Z1 € 240,00 Van: Ziggo Internet Z1, Telefoon Z1 Naar: Telfort Internet Basis Vast Bellen € 201,55TelefoonZiggo Telefoon Z1 € 180,00 Mobiel Van: T-Mobile Relax 300TelevisieZiggo Televisie Z1 Naar: Ben Vaak € 98,00aantal televisies: 1 € 196,00 Televisie Van: Ziggo Televisie Z1MobielT-Mobile Relax 300 Naar: Online Internet, bellen en televisie € 82,00gemiddeld gebruik: 250 minuten p/m Totale besparing per jaar € 381,55gemiddeld gebruik: 25 sms p/m € 300,00Totaal € 916,00 Tips voor goedkoper bellen Bellen per minuut: Wees je ervan bewust dat veel providers per minuut afrekenen. Hierdoor maakt het dus voor de kosten niets uit of je 1 seconde of 59 seconden belt! Bron: delaagsterekening.nl
 25. 25. Overzicht TelecomTelevisie Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Online KPNProduct naam Televisie Z1 Televisie DigitenneEind-/startdatum contract 1 augustus 2010 1 augustus 2010 1 september 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Aantal televisies 1 1 1Kosten per jaar € 196,00 € 104,00 € 104,00Eenmalige kosten € 0,00 € 10,00 € 10,00Eenmalige korting € -0,00 € -0,00 € -0,00Kosten eerste jaar € 196,00 € 114,00 € 114,00
 26. 26. Overzicht TelecomInternet Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Telfort OnlineProduct naam Internet Z1 Internet Basis Vast Bellen Internet 20MbEind-/startdatum contract 1 augustus 2010 1 september 2010 1 augustus 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Aansluiting ADSL ADSL ADSLDownload snelheid 20 Mbit 20 Mbit 20 MbitUpload snelheid 1 Mbit 1 Mbit 1 MbitKosten per jaar € 240,00 € 198,50 € 201,00Eenmalige kosten € 0,00 € 14,95 € 10,00Eenmalige korting € -0,00 € -115,00 € -25,00Kosten eerste jaar € 240,00 € 98,45 € 186,00
 27. 27. Overzicht TelecomVaste Telefonie Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Ziggo Telfort OnlineProduct naam Telefoon Z1 Internet Basis Vast Bellen Vaste telefoonEind-/startdatum contract 1 augustus 2010 1 september 2010 1 augustus 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Vaste kosten € 180,00 € 120,00 € 145,80Variabele kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Aansluiting Analoog Internet (VOIP) Internet (VOIP)Onbeperkt bellen (vaste nummers) nee ja, altijd ja, altijdKosten per jaar € 180,00 € 120,00 € 145,80Eenmalige kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige korting € -0,00 € -0,00 € -0,00Kosten eerste jaar € 180,00 € 120,00 € 145,80
 28. 28. Overzicht TelecomMobiele Telefonie Huidig Alternatief 1Aanbieder T-Mobile BenProduct naam Relax 300 VaakEind-/startdatum contract 26 augustus 2010 26 augustus 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en)Vaste kosten € 300,00 € 192,00Variabele kosten € 0,00 € 0,00Bundel minuten 300 300Bundel sms 100 100Bundel bedrag € 25,00 € 16,00Kosten per jaar € 300,00 € 192,00Eenmalige kosten € 0,00 € 10,00Eenmalige korting € -0,00 € -0,00Kosten eerste jaar € 300,00 € 202,00
 29. 29. Energie In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op energiecontracten. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Onder energie kunnen de volgende onderdelen vallen: •   Elektriciteit •   Gas •   Stadsverwarming In Nederland is de aanbieder van energie (elektriciteit en gas) vrij te kiezen. De totale energiekosten die u betaalt bevatten naast levering echter ook kosten voor het netwerk en belastingen en daar kan niet op worden bespaard door een andere aanbieder te kiezen. Energie wordt vaak als totaalpakket van elektriciteit en gas aangeboden maar met verschillende voorwaarden. Groene energie en vaste prijs slaan meestal alleen op het elektriciteitsdeel al zijn er ook aanbieders die ook groen gas aanbieden voor een vaste prijs. U heeft bij energie de keuze tussen een variabele en een vaste prijs. De variabele prijs wordt twee keer per jaar aangepast aan de hand van de op dat€ 410,55 moment geldende olieprijs. Bij een vaste prijs legt u voor één of meerdere jaren de prijs per kWh en/of m3 vast. Bij het overstappen naar een nieuwe aanbieder zal deze zelf uw oude contract opzeggen en zult u niet in een periode komen zonder stroom en gas. U kunt een vast contract ook vroegtijdig stoppen. U betaalt hiervoor een boetebedrag (per product) waarbij de maxima wettelijk vastgesteld zijn. De energiemarkt € 0,00 is momenteel volop in beweging zodat er vaak hoge kortingen worden gegeven om over te stappen zodat overstappen met de eventuele boete vaak alsnog voordelig is. € 0,00
 30. 30. Uw energieproducten Uw besparingenContracten Kosten per jaar Overstappen naar andere aanbieder Max. besparing per jaarStroom Stroom, GasEneco Elektriciteit Van: Eneco Elektriciteit, GasVerbruik meter 1: 2528 kWh, verbruik meter 2: 1498 kWh € 902,96 Naar: Greenchoice Elektriciteit, Gas € 410,55Gas Totale besparing per jaar € 410,55Eneco GasVerbruik: 2763 m³ € 1.202,80Totaal € 2.105,76 Je energieprijs vastgezet? Het kan zijn dat je het energietarief hebt vastgezet en een contract voor drie of vijf jaar hebt afgesloten. Er wordt vaak gedacht dat je niet onder dit contract kan uitkomen. Dat kan wel! De hoogte van de opzegvergoeding ligt tussen de 50 en 125 euro per energiesoort. Bron: Vereniging Eigen Huis
 31. 31. Overzicht EnergieElektriciteit Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Eneco Greenchoice Energie:DirectProduct naam Elektriciteit Elektriciteit Groene stroom 1jrEind-/startdatum contract 26 augustus 2010 26 augustus 2010 26 augustus 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Tarief vast vast vastSoort grijs groen groenTarief meter 1, incl. belastingen € 0,2193 per kWh € 0,1993 per kWh € 0,2001 per kWhTarief meter 2, incl. belastingen € 0,1623 per kWh € 0,1456 per kWh € 0,1581 per kWhKosten per jaar € 902,96 € 772,23 € 803,55Eenmalige kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige korting € -0,00 € -110,00 € -90,00Kosten eerste jaar € 902,96 € 662,23 € 713,55
 32. 32. Overzicht EnergieGas Huidig Alternatief 1 Alternatief 2Aanbieder Eneco Greenchoice Energie:DirectProduct naam Gas Gas Gas 1jrEind-/startdatum contract 26 augustus 2010 26 augustus 2010 26 augustus 2010Opzegtermijn 1 maand(en) 1 maand(en) 1 maand(en)Tarief vast vast vastSoort grijs groen grijsTarief € 0,5687 per m³ € 0,5123 per m³ € 0,5331 per m³Kosten per jaar € 1.202,80 € 1.142,98 € 1.098,72Eenmalige kosten € 0,00 € 0,00 € 0,00Eenmalige korting € -0,00 € -110,00 € -90,00Kosten eerste jaar € 1.202,80 € 1.032,98 € 1.008,72
 33. 33. Lidmaatschappen In deze rubriek vindt u een overzicht van de door u aangereikte gegevens en producten die betrekking hebben op lidmaatschappen. Uw besparingsplanner heeft gezocht naar besparingen, alternatieven die uw bestedingsruimte kunnen vergroten en zaken waar u wettelijk gezien recht op heeft. Veel consumenten blijken veel abonnementen en lidmaatschappen te hebben waar men niet gebruik van maakt. Bij het opzeggen van een abonnement of lidmaatschap moet u meestal een opzegtermijn in acht nemen. Deze opzegtermijn verschilt doorgaans van één tot drie maanden, hoewel ook een langere opzegtermijn in uitzonderingssituaties mogelijk is. Zo gelden bijzondere opzegregels als het gaat om het opzeggen van kranten, tijdschriften en wegenwacht-services. Lees ook de algemene voorwaarden goed door (de zogenaamde kleine lettertjes)! € 0,00 € 0,00€ 1.100,00
 34. 34. Uw lidmaatschappen Uw besparingenLidmaatschappen Kosten per jaar Bestedingsruimte vergroten Max. besparingKranten/bladen Lidmaatschappen opzeggenNRC Jaarabonnement € 235,00 € 1.100,00Contributie Totale besparing € 1.100,00Fitness First Jaarabonnement € 440,00LoterijenPostcodeloterij 2 loten € 240,00Kranten/bladenVoetbal International Jaarabonnement € 185,00Totaal € 1.100,00
 35. 35. www.besparingsplanner.nl

×