Br10 nybyggeri

1,694 views
1,455 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ide. Skal vise ikraft trænden. I 2006 da der sidst kom nye regler blev der forrygende travlt, fordi mange ville ind under de gamle regler. Spændende at se hvordan det bliver i december 2010.
 • Ide. Skal vise hvor vi er nu i gennemgangen af energireglerne. At energireglerne er delt op i afsnit og der er forskellige regler.
 • Ide. Skal kort vise de vigtigste ændringer i BR10.
  Energirammen er strammet med 25 %, hvilket er en lempelse på 4,5 % i forhold til lavenergiklasse 2.
  Lavenergiklasse 1 og 2 forsvinder og bliver erstattet af lavenergiklasse 2015. Lavenergiklasse 2015 er strammet med yderlig 13 % i forhold til lavenergiklasse 1, hvilket er 57 % i forhold til BR08. Der har været nogen kritik af at der ikke allerede nu meldes ud med en lavenergiklasse 2020, Brian Mikkelsen har derfor efterfølgende meldt ud at der vil kommer en lavenergiklasse 2020, som senest kan anvendes i foråret 2011. Det forventes at lavenergiklasse 2020 reducer energiforbruget med 75 % i forhold til BR08.
  Nu er det under visse betingelser muligt at lave fælles vedvarende energianlæg fx solvarme og indregne det i energirammen.
  Vinduer skal fremover opfylde krav til energitilskud på – 33 i stedet for U-værdi krav. På den måde bliver det forhåbentligt enklere og mere retfærdigt at sammenligne vindue. Der er også en energimærkningsordning på vej for vinduer som går ud fra tallet i energitilskudet.

  Lidt flere nyheder.
  Fjernvarmen får en hjælpende hånd men energifaktoren på 0,8, det gælder dog kun ved lavenergibygninger.
  For bygninger som er opvarmet til mellem 5 og 15° C skal der nu også laves Be06. Det betyder at der også skal regnes på belysning, ventilation og varmeanlæg i sådanne bygninger fx et værksted hvor arbejdstilsynet har sagt ok til en temperatur på 14° C pga. fysisk arbejde. (Kunne måske være et smedeværsted).
 • Ide. Det er vigtigt først at få styr på hvilken temperatur der skal være i bygningen.

  Det er nemt at afgøre med boliger og uopvarmede rum.

  Det svære er bygninger fx industrihaller hvor der måske skal være 14 eller 16° C. Her er det arbejdstilsynet der bestemmer hvilken temperatur der er behov for. Min erfaring er at det kan være rigtigt svært at få arbejdstilsynet til at tage den beslutning som i øvrigt bør være på skrift. Det vil typisk være noget billige at bygge en bygning som kun skal leve op til, 5 til 15° C kravet.
 • Ide. Skal vise de vigtigste krav til et nyt byggeri.

  Energirammen skal overholdes.

  Der fokuseres ofte kun på energirammen, hvor fx huset transmissiontab bliver lidt glemt. Men det er et krav som er lige så vigtigt og betydende.

  Huset skal isoleres så godt at kravet til transmissionstabet ved -12 grader overholdes. Det betyder mere isolering i nye huse. Kravet sikre et godt isoleret hus uanset hvilken teknik der stoppes i huset.

  Mindstekravene til isolering og teknik skal overholdes.

  Huset skal bygges tæt. Ved almindelige bygninger fastholdes kravet på 1,5 l/s som vi kender fra 2006, ved lavenergibyggeri strammes kravet til 1,0 l/s.
 • Ide. Skal vise energirammerne også i Historisk perspektiv.

  BR10 kravet er 25 % strammere end 2006 kravet.

  Lavenergiklasse 2015 kravet erstatter lavenergiklasse 1, og er 57 % strammer end BR08.

  BR08 kravet var 70+2200/A (A er bygningens opvarmede areal) Fx 70+2200/150 = 84,7
  BR08 kravet til lavenergiklasse 2 var 50+1600/A Fx 50+1600/150 = 60,7 (BR10 er lempet med 4,5 % i forhold til lavenergiklasse 2)
  BR08 kravet til lavenergiklasse 1 var 35+ 1100/A Fx 35+1100/150 = 42,3 (lavenergiklasse 2015 er strammet 13 % i forhold til lavenergiklasse 1)
 • Ide. Skal vise energirammerne for kontorer mm.

  Årsagen til at energirammen for kontorer er højere end for boliger er at belysning også skal regnes med i disse bygninger.

  BR08 krav 95+2200/A Fx 95+2200/1000 = 97,2
  Lavenergiklasse 2 krav 70+1600/A Fx 70+1600/1000 = 71,6 (BR10 er lempet med 2 % i forhold til lavenergiklasse 2)
  Lavenergiklasse 1 krav 50+1100/A Fx 50+1100/1000 = 51,1 (lavenergiklasse 2015 er strammet 18 % i forhold til lavenergiklasse 1)
 • Ide. Skal på en overskuelig nem måde vise typiske isoleringstykkelser.

  Rockwool har skrevet det de anbefaler og oveni er skrevet de tykkelser formentligt er relevante.

  Isoleringstykkelserne kan godt være lidt mindre, blot kravet til transmissiontabet og mindste værdier overholdes. Fx vil det nok stadig være muligt med en hulmur med 190 mm isolering, men så skal der måske være 500 mm i loft og 400 mm i gulv.

  Bemærk isoleringstykkelse afhænger af konstruktionens opbygning og lambdaværdien på det isoleringsmateriale der vælges.
 • Ide. Skal tilsvarende vise typiske isoleringstykkelser ved lavenergiklasse 2015 byggeri.

  Den kan måske også lægge op til debat om hvordan løsningerne bliver i lavenergihuse.

  Fx skal der være 2 eller 3 lags ruder?

  Skal opvarmningen være fjernvarme eller varmepumper?

  Vil flest vælge supplement med solceller eller solvarme?
 • Ide. Skal vise at kravet til isolering er strammet ikke kun energirammen.

  Kravet betyder at isoleringstykkelserne skal øges i forhold til BR08 kravene. I BR08 var kravet for bygninger i 1 etage 6 W/m².

  Kravet skal sikre at bygninger bliver fornuftigt isoleret og at det hele ikke hentes via fx solceller eller varmepumper.

  Reglerne står i BR10 Kapitel 7.2 stk. 8.
 • Ide. Skemaet skal vise hvor langt man kan gå ned i isoleringstykkelser og stadig opfylde kravet til transmissionstabet.

  Husk at tjekke hver gang om kravet er opfyldt med de konstruktioner og isoleringsmaterialer der er valgt.
 • Ide. I venstre side vise typiske U-værdier og isoleringstykkelser og løsninger.

  Mindste kravene er vist til højre
  BR08 Krav. Ydervægge 0,40 W/m²*K, terrændæk 0,3 W/m²*K, loft 0,25 W/m²*K og vinduer og døre 2,0 W/m²*K.
 • Ide. Metoden til at regne energitilskud ser måske besværlig ud men jeg tror hvis man lige få lidt tid til at kikke på regnestykket bliver det hurtigt ret enkelt.
  Jeg tror ikke det siver ind hvis kursisterne kun får det fortalt. Der skal øves.
  Derfor kunne det være en opgave at regne et andet vindue fx et vindue med 3 lag glas U-værdi 0,9 og g-værdi 0,5.

  1,82 X 196,4 X (0,5 X 0,8) - 1,82 X 90,36 X 0,9 = 142,97 - 148,01 = - 5,04 kWh/år.

  Der regnes altid på et reference vindue på 1,82 m2
  Der regnes med standard forudsætninger fx tagudhæng og gennemsnitsorientering.
  Solindfald og tab i gradtimer er kun fra fyringssæsonen (24. september til 13. maj)

  Ovenlysvinduer har andre forudsætninger.
  Se detaljer i BR10 bilag 6.
 • Ide. Viser den nye mulighed at der kan etableres fælles VE anlæg.

  Bestemmelsen gælder ved ny bebyggelse uden for et fjernvarmeområde.

  Det er ikke en betingelse at ejerne tilsammen har ejerskab af anlægget.
  Fx kunne det være et solvarme eller solcelleanlæg som opsættes ved nogle nye rækkehuse. Et stort anlæg i stedet for mange små anlæg kunne placeres ved fælleshuset. Et stort anlæg er typisk billigere end mange små og placeringen kan måske også blive bedre, mere sydvendt og perfekt hældning.
 • Ide. Viser de nye tæthedskrav til lavenergibygninger.

  Nogen mener det er lidt skuffende at kravet ikke er strammere især i forhold til de almindelige bygninger.
  Ved et eksempel på en bygning på 150 som jeg har regnet på kan der spares 3 kWh/m2/år på energibehovet ved at gå fra 1,5 til 1,0.

  Kommunen skal udtage 5 % af byggesagerne til tjek.

  BR08 kravet var 1,5 l/s pr. m² opvarmet areal uanset bygningstype.
 • Ide. Forsøg på at forklare den nye energifaktor på fjernvarme.

  Hvad betyder det. Hvis for eksempel der skal bygges et nyt lavenergiklasse 2015 hus i et fjernvarmeområde vil det blive lidt nemmere/billigere at opfylde kravene. Måske kan der anvendes lidt billigere vinduer med 2 lag glas i stedet for 3 lag glas. Eller supplerende solvarme eller solceller kan spares væk.

  Giver måske en mulighed for at fjernvarme stadig kan være konkurrence dygtig selvom der bygges lavenergi hvor der jo ellers er fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme. Det bliver spændende at følge.
 • Ide. Skal vise sammenhængen fra projektering til færdigt byggeri.

  Først skal der udføres energiberegning, så bygges der og til sidst skal det tjekkes om reglerne er overholdt. Ikke alle bygninger opfylder kravet som er B i energimærket. Typisk kan der ske det at der i en sparerunde er valgt fx ringere vinduer eller tekniske anlæg som har et større energiforbrug. Der sker også fejl i energiberegningen fx kan bygningsdele være glemt, flere gange har jeg fx set at ventilationsrør på et uopvarmet loft ikke er taget med.

  Bygninger over 60 m2 skal energimærkes. Dog ikke industribygninger og lignende.
 • Br10 nybyggeri

  1. 1. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 Claus Jacobsen Energitjenesten Nordjylland www.energitjenesten.dk/nordjylland Bygningsreglementet 2010 – BR10
  2. 2. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 Energiregler: -Nybyggeri -Ombygning -Tilbygning -(Sommerhuse) -Tekniske installationer Energiregler i praksis - Hvordan kan de nye regler overholdes Program:
  3. 3. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 Der er 9 lokale Energitjenester Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Fyn og Sydjylland Energitjenesten Bornholm Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Sjælland Energitjenesten Ærø Energitjenesten En energispareindsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk Indsatsen er finansieret af Energisparepuljen OVE og SEK står bag dannelsen af samarbejdet: Energitjenesten www.energitjenesten.dk tlf.: 70 333 777
  4. 4. BR10 krav Nybyggeri Lidt om Energitjenesten - de 4 aktivitetsområder: Spørg om energi (kunden) Byggeriets Energiforum (byggeriets parter) Grøn Diplom (butik, institution, kirke, salon, (auto)) Skolernes Energiforum – (folkeskoler m.v.)
  5. 5. BR10 krav Nybyggeri Fra BR08 til BR10
  6. 6. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 • Nybyggeri 7.2 BR10 energiregler • Tilbygning 7.3 • Ombygning 7.4 • Krav til tekniske installationer 8 • Sommerhuse 7.5 BR10
  7. 7. BR10 krav Nybyggeri Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri • Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug • Energitilskud - ny metode ved vinduer • Mulighed for fælles vedvarende energianlæg • Ny lavenergiklasse 2015
  8. 8. BR10 krav Nybyggeri 5 10 0 15 20 Rum temperatur afgør energikravene • Under 5° C Som garager og uopvamede lager bygninger. Ingen krav. • 5 – 15° C Bl.a. industri haller, tjek kravet til rumtemperatur hos arbejdstilsynet. Be06 regnes med 15° C. • Over 15° C Boliger, kontorer, værksteder med let fysisk arbejde. Be06 regnes med 20° C
  9. 9. BR10 krav Nybyggeri Vigtigste stramninger i energikravene ved nybyggeri • Energirammen • Mindste krav til isolering og teknik • Transmissionstab ved -12° C • Tæthedskrav
  10. 10. BR10 krav Nybyggeri Energirammer boliger, kollegier, hoteller mm. • BR10 energiramme 52,5 + (1650/150) = 63,5 kWh/m²/år Eksempel Krav til bolig på 150 m² • Lavenergiklasse 2015 30 + (1000/150) = 36,7 kWh/m²/år
  11. 11. BR10 krav Nybyggeri Energiklasser BR08 og BR10 Energiklasse Energiramme (kWh pr. m2) Energiforbrug – hus på 150 m2 (kWh pr. m2) BR08 – standard 70 + 2200 / areal 85 BR08 – lavenergi kl. 2 50 + 1600 / areal 61 BR08 – lavenergi kl. 1 35 + 1100 / areal 42 BR10 – standard 52,5 + 1650 / areal 64 BR10 – lavenergi kl. 2015 30 + 1000 / areal 37
  12. 12. BR10 krav Nybyggeri Energirammer kontorer, skoler, institution. mm • BR10 energiramme 71,3 + (1650/1000) = 72,95 kWh/m²/år Eksempel Krav til kontor på 1000 m² • Lavenergiklasse 2015 41 + (1000/1000) = 42 kWh/m²/år
  13. 13. BR10 krav Nybyggeri Typiske isoleringstykkelser i nybyggeri • Billede fra Rockwool • Med fed skrift Energitjenestens vurdering 400 til 500 mm 250 mm 190 til 250 mm 300 til 400 mm
  14. 14. BR10 krav Nybyggeri Typiske isoleringstykkelser i lavenergibyggeri 500 mm 300 mm 300 til 400 mm 400 mm • Billede fra Rockwool • Med fed skrift Energitjenestens vurdering
  15. 15. BR10 krav Nybyggeri Krav til transmissionstab Varmetab gennem klimaskærmen ved -12° C 20 -12 Fx ydervægge med U-værdi på 0,15 0,15 X 32° C forskel = 4,8 W/m²
  16. 16. BR10 krav Nybyggeri Krav til transmissionstab - udvidet Med et tab på 5 W/m² opfylder konstruktionerne kun lige BR10 kravet ved 1 plans bygninger. U-værdierne afhænger af konstruktionens opbygning og valg af isoleringsmaterialer.
  17. 17. BR10 krav Nybyggeri Typiske konstruktioner i nybyggeri BR10 Konstruktioner Typisk isoleringstykkelse/ løsning Mindste varmeisolering U-værdi / isoleringstykkelse Ydervægge 190 til 250 mm isolering 0,3 W/m²*K Ca. 150 mm isolering Terrændæk 300 til 400 mm isolering 0,2 W/m²*K Ca. 150 mm isolering Loft og tag 400 til 500 mm isolering 0,2 W/m²*K Ca. 200 mm isolering Yderdøre mm. Yderdøre og ovenlys med 2 eller 3 lags energiruder 1,8 W/m²*K Vinduer og glasvægge Vinduer med 2 eller 3 lags energirude Energitilskud -33 ved vinduer og -10 ved ovenlys Sokkel linietab uden gulvvarme 2 lecablokke med 150 mm lodret isolering 0,4 W/m²*K Sokkel linietab med gulvvarme 2 lecablokke med 150 mm lodret isolering 0,2 W/m²*K
  18. 18. BR10 krav Nybyggeri • Planlagt ny energimærkning af vinduer Klasse C svarer til kravet i BR10 Klasse B (sandsynligt kravet i lavenergiklasse 2015) I løbet af efteråret 2010 indføres ny energimærkningsordning for vinduer. Kilde: vinduesindustrien.
  19. 19. BR10 krav Nybyggeri Eksempel og opgave vindue energitilskud Reference vindue på 1,23 X 1,48 = 1,82 m² U-værdi på 1,3 W/m²*K g-værdi på 0,63 Glas andel på 80 % Solindfald 196,4 kWh/m² pr. år Tab i gradtimer 90,36 Solindfald - Varmetab = Energitilskud 1,82 X 196,4 X (0,63 X 0,8) - 1,82 X 90,36 X 1,3 = - 33,63 kWh/m² pr. år 180,16 - 213,79 = - 33,63 kWh/m² pr. år
  20. 20. BR10 krav Nybyggeri Fælles vedvarende energianlæg Ny mulighed (udenfor fjernvarmen) Fælles solcelle eller solvarmeanlæg kan nu indregnes i energirammen, fx i forbindelse med stort fælleshus.
  21. 21. BR10 krav Nybyggeri Tæthed / Blower door test Nye krav til lavenergibygninger Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m².
  22. 22. BR10 krav Nybyggeri Fjernvarme faktor Nye muligheder med fjernvarme • Energifaktor på 1,0 ved BR10 almindelige krav • Energifaktor på 0,8 ved lavenergiklasse 2015 • Til sammenligning anvendes en faktor på 2,5 ved EL
  23. 23. BR10 krav Nybyggeri Energimærkning • BR10 får energimærket A • Lavenergiklasse 2015 får energimærket A • Rygterne siger at der til vinter vil kommer ændringer til energimærket – medføre det ændringer i skalaen?

  ×