Wereldtentoonstellingen

189 views
137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wereldtentoonstellingen

 1. 1. Wereldtentoonstelling Parijs 1900 :Inleiding :Tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs werden de behaalde successen in devoorbije eeuw gevierd. Behalve een het vieren van de vorige was de Wereldtentoonstellingin Parijs (lexposition Universelle) een deur voor de toekomst. Art nouveau was de meestvoorkomende stijl. Een recordaantal van vijftig miljoen mensen bezochten het evenement.Enkele van Parijs meest bekende gebouwen werden speciaal gebouwd, waarondertreinstations, le grand Palais en de Pont Alexandre III. Ook de opening van de Parijse metroviel samen met de wereldtentoonstelling. Met dank aan Thoma Edison werden Tijdens deexpo voor het eerst films met geluid gepresenteerd (opnames van opera en ballet). Ook deroltrap beleefde er zijn première. Topstuk was de refractortelescoop in het centraleobservatorium, met een diameter van anderhalve meter. Een opmerkelijk onderdeel was deNegerexpositie (Exposé Nègre). Fotograaf Frances Benjamin Johnston presenteerde hierfotos van zijn zwarte studenten aan het Hampton Institute. Doel was om de positievebijdrage te tonen van Afro-Amerikanen aan de maatschappij. Meer twijfelachtig wasdemenselijke zoo met de titel Leven op Madagascar, waar de inheemse bevolking van heteiland werd tentoongesteld.
 2. 2. ‘’Nieuwe snufjes” :Het ging bij de tentoonstelling er natuurlijk om het tonen van de nieuwe techniek enuitvindingen die de toekomstige wereld te bieden had. Zo werd er als kop stuk een enormeen enorme telescoop gepresenteerd in het Palais d’Optique op Champ de Mars van maarliefst 60 meter lang, die na de expositie onverkoopbaar bleek. Ook werd de roltrapgepresenteer wat toen nog onder de naam stond ‘’ bewegende stoep’’. De ontdekker vande roltrap : Charles Seeberger had in 1897 al zijn eerste roltrap geinstaleerd in New York wattoen nog diende als atractie. Om zijn uitvinding de hele wereld te laten zien werd het op dewereldtentoonstelling in Parijs gepresenteerd. Ook als eerst verscheen er de Dieselmotor diedoor Rudolf Diesel was uitgevonden. De motor liep op puur plantaardige olie. Op detentoonstelling werden tevens veel panorama’s en verbeteringen van de panoramatechniekgetoond, zoals de Cinéorama, Mareorama, en Trans-Siberian Railway Panorama. Watmisschien wel de opvallendste uitvinding was die op de wereldtentoonstelling werd getoondwaren de eerste film opnames met geluid gemaakt door Edison. Het AmerikaansefilmbedrijfThe Mutoscope & Biograph Company (gesticht door Thomas Alva Edison)legdenals eerste een wereldtentoonstelling op film vast. Zo kon ook het Nederlandsebioscooppubliek in 1900 (o.a. in het pas geopende circus Carré in Amsterdam) defilmbeelden bekijken van de Parijse Wereldtentoonstelling . Voor velen was het de eerstekennismaking met Parijs . De Eiffeltoren, de Seine, de Champs Elyssees, de pas geopendemetro. De beelden waren ooit voor vele miljoenen toeschouwers in de hele wereld huneerste kennismaking met het nieuwe medium film. De kijk op de wereld werd heel andersdoor dit ene stukje film. Ook hadden de Nederlanders een grote rol op dewereldtentoonstelling. Stork en Smit Slikkerveer hadden een speciale opdrachtmeegekregen. Zij moesten samen het elektriciteitsgebouw op deze tentoonstellingverlichten. Stork leverde de stoommachine en Willem Smit de stoomdynamo enelektromotoren. Willem Smit kreeg met deze opdracht de erkenning voor zijnpionierswerken de twee mannen waren nu ook internationaal bekend. Na afloop ontvingWillem de "Medaille Dor". In hetzelfde jaar werd hij ook nog Ridder in de orde van OranjeNassau. Verder in dit artikel zie je een foto van deze oorkonde, samen met een unieke fotovan de machines van Smit, die tevoorschijn kwamen tijdens het inscannen van een grotehoeveelheid oude glas negatievenuit het archief van BrushRidderkerk.
 3. 3. Nieuwe gebouwen en hun stijl :In 1889 werd de Eiffeltoren neergezet voor de tentoonstelling van dat jaar en ook in 1900was de toren weer het middelpunt van de tentoonstelling. Toch werd er ook nu weer veelgebouwd zo werd het trein station le grand Palais geopend en Palais d’Industrie dat wasneergezet voor de expo van 1855 vervangen door het Grand Palais en het Petit Palais. Dittweetal werd het middelpunt van het kunstgeoriënteerde deel van de tentoonstelling. In degebouwen waren werken te zien van bijvoorbeeld : als Rodin, Ingres, Delacroix en Renoir,maar ook jonge kunstenaars waaronder Picasso werden tentoongesteld De tweebouwwerken hebben Neoclassicistische verbuigingen met veel Jugendstil smeedijzerwerk.Jugendstil ook wel Art Nouveau was de stijl die de hoofdrol had deze wereldtentoonstelling.Rond deze stijl waren nog wel wat spanningen. De stijl zat in een lastige positie vanwege hetthema van de wereldtentoonstelling. De stijl moest natuurlijk verbonden aan het thematerug slaan of inspiratie halen uit stijlen uit de voorbijgaande eeuw en daar voldeed het nietaan. De expositie was een groot deel, een viering van de technologische vooruitgang enindustrialisatie. Art Nouveau aanhangers neiging om de waarde van deze ontwikkelingen teaccepteren. Ze wouden niet onder ogen zien hoe de industriële vooruitgang zijn vruchtenafwierp. Ondanks deze spanningen voelden de Art Nouveau kunstenaars zich prima thuis opde Parijse Exposition. Hen was de nieuwe golf in design. De beweging bezat een gevoel vanoptimisme en opwinding. Hun stukken waren ongebruikelijk, levendig, en technischindrukwekkend, de definitie van modern design. Kunstenaars uit de hele wereld gebruikt hetevenement als ontmoetingsplaats en proeftuin, een plek waar ze internationaleonderscheidingen, prijzen, en de aandacht zouden kunnen ontvangen. Helaas werd de stijlmaar op een paar plaatsen getoond maar was wel erg populair. Het werd niet alleen in dearchitectuur getoond maar ook in sieraden en meubilair. De Pont Alexandre III was een brugdie speciaal voor de tentoonstelling gebouwd werd. De wereldtentoonstelling was aanallebei de kanten van de Seine . De brug werd gebouwd zodat bezoekers vlugger aan deandere kant van de rivier konden komen. De brug werd gebouwd door de architecten Résalen Alby, nam drie jaar in beslag. Het geraamte van de brug werd eerst in een fabriek inelkaar gezet waarna het getransporteerd werd en met een grote kraan geïnstalleerd werdover de Seine. Op de brug staan verschillende lantaarnpalen en beelden die doorverschillende kunstenaars werdenontworpen. Op transport gebied waren erook grote ontwikkelingen. Zo werdspeciaal voor de ontsluiting van detentoonstelling het Gare d’Orsaygebouwd, dat we nu beter kennen als hetMusée d’Orsay. Bovendien werd tijdensde tentoonstelling de eerste metrolijn vanParijs in gebruik genomen. Op 19 juliwerden de eerste reizigers vanaf het PlaceEtoile naar Trocadero vervoerd.
 4. 4. Opvallende exposities :Een onderdeel van de expositie dat vandaag de dag liever vergeten wordt, is de Negertentoonstelling, waarbij de gekleurde medemens aan het volk getoond werd. Hierbij werdgesproken van de positieve effecten van de afro-amerikanen op de Amerikaansesamenleving. Dit werd die tijd niet gezien als iets racistisch. Ook waren er tentoonstellingendie andere werelden lieten zien op neerkijkende manier. Hierdoor werd de nadruk gelegd ophet thema dat het westen die afgelopen eeuw veel heeft bereikt.De wereldtentoonstelling van 1900 was niet alleen een feest der techniek en kunst, maarook een sportief evenement. De tweede versie van de moderne Olympische spelen werdnamelijk gehouden tijdens deze tentoonstelling. Verspreid over 5 maanden werden naast detraditionele atletiek onderdelen ook sporten als Cricket, Polo, Rugby en Golf beoefend. Deaandacht voor de spelen was niet echt groot, doordat de rest van de tentoonstelling veelbezoekers trok.Bijzonder op de tentoonstelling was ook aan deSeinete zien . De organisatie liet een heel stukMiddeleeuws Parijs bouwen. Het zorgden voor veelheimwee naar de oude stad van Parijs, die door BaronHaussman in de vijftig jaar daarvoor bijna geheel wasplatgegooid. Hiermee werd laten zien dat het gevoelvan veel bewoners laten zien, hun Parijs wasverdwenen.
 5. 5. Plattegronden :
 6. 6. Brussel expo 58Inleiding :België had voor de Tweede Wereldoorlog meerdere keren een wereldtentoonstellinggeorganiseerd en tijdens de wederopbouw ontstonden in 1947 nieuwe plannen voor hetorganiseren van een wereldtentoonstelling. Het Bureau International des Expositionsregistreerde de tentoonstelling na de wapenstilstand van de Koreaanse Oorlog in november1953. Het was de 27euniversele wereldtentoonstelling en werd geclassificeerd als algemenetentoonstelling van de eerste categorie. Het was de twaalfde wereldtentoonstellingtentoonstelling in België. Deze editie was de eerste van de eerste categorie na de TweedeWereldoorlog. Daardoor stond ze volledig in het teken van het geloof in vrijheid envooruitgang, dat zo kenmerkend was voor de jaren vijftig en zestig. Meer dan 42 miljoenmensen bezochten de wereldtentoonstelling, die door koning Boudewijn werd geopend meteen oproep tot vrede en sociale en economische vooruitgang. Ook deden voor het eerst deVerenigde Naties mee. De VN- paviljoenen lagen samen met de paviljoenen van andereinternationale organisaties. Ook werden deze tentoonstelling nieuwe producten getoond.Vooral waren nieuwe voedingproducten erg populair. Men leerde het softijs kennen engrote merken zoals Philips en Coca-Cola kregen hun eigen paviljoenen. Ook werd er voor dewereldtentoonstelling een hoop gebouwd. Naast het park wat in recordtijd was opgebouwd,is ook het Atomium en het Amerikaan theater opgebouwd voor deze tentoonstelling.Nieuwe producten :Tijdens de Expo werden heel wat nieuwe producten voorgesteld. Veel van deze productenworden nog steeds gebruikt. Ook enkele voedingsproducten hadden hun primeur. Zo kwamhet merk Côte dOr met een nieuw chocoladeproduct onder de naam "Dessert 58". Dezechocolade was gevuld met praliné. Ze haalde een hele chocolade productielijn naar de expo.Via een wandelbrug door het paviljoen kon het volledig productieproces gevolgd worden.Het paviljoen werd later gebruikt als zwembad. Ook softijs leerde men in België tijdens deExpo 58 kennen. En een nog unieker ijsje vanArtic kwam tevoorschijn in de vorm van driekleuren en smaken, tussen twee wafeltjes. Dedrie kleuren stelde de Belgische vlag voor (bruin,wit en roze voor het zwart, geel en rood. Ookwerd de soep in blik van Marie Thumasgepresenteerd op de wereldtentoonstelling.Andere producten die geïntroduceerd werdenwaren bijvoorbeeld de koffie filters en de DAF-autotjes.
 7. 7. Het park en zijn paviljoenen :Het park werd in een recordtempo opgebouwd,door bijna 15.000 arbeiders die in slechts drie jaareen gebied van 2 km² volbouwden in hetHeizelpark, in het noord-westen van Brussel. Hetterrein was het bekendst om het Atomium eenstalen constructie opgebouwd uit negengigantische bollen die samen een 165 miljard keeruitvergroot ijzerkristal uitbeelden. Het idee wasvan André Waterkeyn .Oorspronkelijk was hetAtomium bedoeld om slechts gedurende de Expoovereind te blijven maar het bleek zo polupalir tezijn dat ze het maar niet hebben afgebroken. Eenandere constructie was de Pijl van de BurgerlijkeBouwkunde, een enorm betonnen uitsteekselontworpen door architect Jean Van Doosselaere enprof. ing. André Paduart. Het paviljoen van deSovjet-Unie was een van de grootste attracties en ook een van de populairste want daarbevond zich een recpilca van de satelliet Spoetnik 1. Bovendien was er ook het bekendepaviljoen van Philips, een futuristisch bouwwerk van Le Corbusier, waarin hetmultimediaspectakel Le Poème électronique van Edgar Varèse was te horen. De zevenpaviljoenen van Kongo toen nog kolonie van België lieten de technische en menselijkevooruitgang moesten zien. Voor de eerste keer dat de Verenigde Naties deel aan eenwereldtentoonstelling . Het VN-paviljoen was een blauwe koepel van beton ontworpen doorde Belgische architect Paul-Amaury Michel. In de koepel stonden de zes bogen voor de zescontinenten. Onder de bol werden alle VN-lidstaten bij elkaar gebracht. Onder andere werder in het VN-paviljoen een hydro-elektrische dam, een wolkatlas en een weervoorspelling getoond. Ook werden erpresentatie gegeven over de rechten van de mens. Ook deNederlandse paviljoenen waren erg in de trek. Dearchitectuur van de Nederlandse paviljoens waren al ergbijzonder. De boodschap die de architecten van deorganisatie hadden meegekregen was: Op z’n Nederlands,dus degelijk, zonder veel omhaal en zonder veel franje.Eenvoudig, maar goed. De architecten waren daar goed ingeslaagd. Men noemde het paviljoen “een symbool, datniet speculeert op het goedkope show-element vanklompen en molens, maar dat voor de Hollander, die naarde tentoonstelling gaat, enigszins Nederland zelf is en datvoor de vreemdeling de sfeer van ons land voelbaar zalmaken.
 8. 8. Een van de grootste attracties in het Nederlandse paviljoen was de verbeelding van de zeedie met een golfslag tegen de dijk klotste. Het element water was ook iets typisch voor hetNederlandse volk. Het element werd ook wel gezien als een vriend en een vijand van onsland. Een dijk scheiden het Nederlandse polderland en het industriële gedeelte vanNederland, dit deel liet zien dat we hier erg mee voorop liepen. Uiteindelijk belandde hetNederlandse paviljoen in de top 6 van paviljoenen. Er werd dus blijkbaar een hoopgeëxperimenteerd met constructies van beton, staal en glas. Veel landen experimenteerdenmet de toepassing van skeletconstructies en glazen gordijngevels. Rechthoekige glazendozen gevuld met producten die de nationale identiteit uitdroegen.
 9. 9. Expo 58: Naar de Wereldtentoonstelling teBrusselhumo-dossiers Maandag 17 maart 2008 - 12u00Humo-journalist Guido Van Meir ging in het vijfde leerjaar op uitstap naar deWereldtentoonstelling Expo 58 en schreef een opstel over zijn indrukken in de verschillendepaviljoenen.Opstel door Guido Van Meir 5de leerjaar BUit Hand in hand, driemaandelijks tijdschrift Broederschool EkerenWe installeren ons in de gemakkelijke zeteltjes van een gezellige autobus, voor een reis naarde Wereldtentoonstelling. Ik zie mijn bagage na. De motor slaat aan en de bus zet zich inbeweging.Rond tien uur naderen we de tentoonstelling. Ons geduld wordt beloond! Onze halzen rekken,daar verschijnt aan de horizont de hoogste atomiumbol. Na een tijdje staan we voor deindrukwekkende ontvangsthall. We treden de wereld binnen! Machtige fonteinen die als hetware een waterballet vormen trekken mijn aandacht. We kuieren verder. We zijn gearriveerdaan Het leven in het jaar 2000 een paviljoen van de grootwarenhuizen. Er is een maquettevan een toekomststad tentoongesteld. Ook is er een modelwoning opgericht. De klok gaatechter onverbiddelijk voort en het is tijd om het middagmaal te gebruiken.We eten in het restaurant van Civitas Dei, op het eerste verdiep, een groot luchtig vertrek. Wescharen ons in groepjes rond de tafeltjes. Van hier uit hebben we een prachtig zicht over depaviljoenen van Rusland, Canada en Amerika. Naast ons, we zitten aan het venster, is eenkabelspoor gespannen dat via het Atomium naar het paviljoen der Benelux gaat. In de verte
 10. 10. staat het Atomium, ik zit er enkele ogenblikken mijmerend naar te kijken. Ditreuzenbouwwerk beheerst heel de tentoonstelling. Ik word teruggeroepen uit mijn gemijmerdoor een dof gestommel.We zetten onze tocht voort. Onze stappen leiden naar het paviljoen van Civitas Dei. DeDenker een mooi beeldhouwwerk van Rhodin beheerst de hall. Plots sta ik in één dergalerijen voor een foto van een krijgsgevangene. Onder hem staat een verdrukte van achterhet ijzeren gordijn en daarnaast een slachtoffer van een atoombom. Is dat de vrije mens van de20° eeuw? Och, ik droom weer, ik moet de groep volgen. We trekken naar het Amerikaanspaviljoen. Een geographische kamer laat ons verscheidene interessante dingen zien. In debrede gangen staan kleurentelevisies opgesteld. Electronische armen, om radioactieve stoffenmet dodelijke stralen te behandelen, worden achter glas bediend. Verder staat er in een inham,het lijkt wel een krypte, een moderne operatiezaal. Een pop fungeert als patiënt.Na een verfrissing bezoeken we het tempeltje van Thailand. Van buiten gezien een waarjuweel. Ik moet echter mijn mening te kennen geven dat wanneer men binnenkomt, men eenrijkversierde troon ziet staan. De troon is als het ware een eiland in de zee. Het vertrek is leeg.Daar zijn we dan ook vlug buiten.Als volgend paviljoen nemen we Nederland. De hoge vuurtoren beheerst dit paviljoen. Wevinden er de passagiersruimte van de KLM tentoongesteld. Ik sta vol bewondering voor degolven, door technische middelen voortgebracht, die tegen de oevers aanbotsen. In datwateroppervlak staat ook het embleem van de W.T. Ik hoor de beiaard van Civitas Dei. Nugaan we het paviljoen der voedingswaren bewonderen. Heel het paviljoen is verdeeld. Elkstuk is door een merk van voedingswaren in beslag genomen. Iedereen probeert dehoofdvogel af te schieten.In het paviljoen van Victoria (chocolade nvdr.) is er een weegschaal geïnstalleerd waar ge uweigen gewicht in Victoria-produkten kunt winnen. Voor Canada een eervolle vermelding, wetreffen er een toestel voor kankeroperaties aan, enzomeer.Onze stappen leiden nu naar het paviljoen van Coca-Cola. We kunnen er de fabricatie volgenvan een flesje coca-cola. Terwijl we terug naar het centrum van de Wereldtentoonstellinggaan, lopen we nog eens na bij het paviljoen van verkeerswezen. Daar zien we veelinteressante dingen. Tenslotte nemen we plaats in een zeteltje van het treintje dat onsdoorheen de Wereldtentoonstelling zal voeren. Een gids verstrekt ons daarbij de nodige uitleg.Daarna overschouwen we nog enkele ogenblikken de wonderbare verlichting.Dan stappen we dromend in de autobus, die ons naar huis zal brengen na een dag waarin wede wereld ontdekt hebben.
 11. 11. Vergelijking Wereldtentoonstelling : Parijs 1900&Brussel 1958Inleiding :Met behulp van de bovenstaande samenvatting van de tentoonstellingen heb ik een ideegekregen hoe het er ongeveer uit zag op z’n tentoonstelling. Door deze gegevens weet ik watde bedoelingen waren van de tentoonstellingen en wat er zowel te zien was. Ook zijn voor mijde technologische vooruitgang bekend en de manier waarop de paviljoenen werdententoongesteld. Ook is mij nu bekend wat voor architectuur er gebruikt werd en welke stijl hetvoornaamst werd gebruikt. Ik heb niet voor niets deze twee tentoonstellingen uitgekozen. Ikprobeer het verband tussen deze tentoonstellingen te onderzoeken met als richtlijn, macht:oorlog en vrede. Dit probeer ik te doen doormiddel van beelden en fragmenten uit detentoonstelling.Opdracht :Ik zei al dat ik niet voor niks deze twee wereldtentoonstellingen heb gebruikt omdat deze tweeerg opmerkelijk waren in het teken van oorlog en vrede. Als eerst kwam ik terecht bij de expovan 58 omdat dit de eerste expo was na de tweede wereld oorlog. Dit betekend natuurlijk alheel veel voor de inspiratie en betekenis van de tentoonstelling. Dit gaven ze ook zelf aan inhun thema, de expo stond namelijk helemaal in het tegen van geloof en vrijheid. Dit zegt alveel over de gedachte die achter deze tentoonstelling zat. Ze wouden wat aangeven na dedonkere jaren die de wereldheeft gezien door de Tweede wereld oorlog. Voor me onderzoekwil ik als eerst beginnen met de tentoonstelling in Parijs 1900. Hier was namelijk het gevoelheel anders en hadden ze nooit gedacht wat er op hun te wachten stond. Het thema bij dezewereldtentoonstelling was namelijk dat ze terug keken op de vorige eeuw hoe trots ze wel nietkonden zijn op alle uitvindingen die de wereld had gebracht en alle vooruitgangen. Het waseigenlijk een enorm feest voor de mensheid waar ze alles presenteerde wat ze ooit bereikthadden. Ook was er een grote uitbraak van op komende technologie die veel hebben betekendvoor deze tijd. Ik heb deze wereldtentoonstelling gekozen omdat het totaal het andere beeldgeeft van de Expo in Brussel. Dit is bijvoorbeeld al te merken in de beschrijving van de ArtNiveau. Het word beschreven als een stijl die zorgt voor opwinding en optimisme. Ze warenbenieuwd wat de nieuwe eeuw te brengen had. Ze hadden vorige eeuw al zo veel bedacht watzou er allemaal wel niet de aankomende eeuw komen. Er was sprake van totale vrijheid. Erwerd niet eens nagedacht over dat de opkomende techniek ook op slechte manieren kondengebruikt waarvan in de eerste en de tweede wereldoorlog wel sprake van was. Er was niks temerken van machtsvertoon en eigenlijk was het één geheel wat liet zien wat ze hadden bereikhadden. Het leek net alsof de wereld aan andere platen liet zien van kijk hoeveel we hebbengebruikt en hoe trots we op daar zijn. Voor deze wereldtentoonstelling was voor de meeste dewereld nog totaal omgekend. Er was één man die hier verandering inbracht precies op dezewereldtentoonstelling. Dat was de man die kwam met de filmopnames met geluid : ThomasEdison. Hierdoor konden mensen in hun eigenland ook zien hoe een Wereld stad er ziet enhoe andere culturen leven. Dit gebeurde al door de paviljoens maar toen moest je er echt nogheen en dat hoefden nu niet meer. Toch was er één tentoonstelling die erg opmerkelijk was eneen begin gaf aan een nieuw tijd perk. Deze tentoonstelling gaf een betekenis hoe mensen opdat moment begonnen te denken. Dit was de negertentoonstelling, het kon net zo goed vaneen andere volk zijn geweest maar op deze manier begon men anders te kijken op andereculturen die achter lagen op hun maatschappij. Hierdoor ontstonden neerbuigende gedachtesen verschijnsels van machtsvertoon. Het is namelijk heel logisch want een maatschappij voelt
 12. 12. zich namelijk beter en hoger als je ziet dat die andere flink achter loopt. Hierdoor ontstaattrots en machtsverbruik. Kijk maar naar de fascistische gedachtes die zijn ontstaat in de tijdvoor en tijdens de tweede wereldoorlog. Dat is dit geval maar dan veel meer uitgegroeid. Erwaren namelijk volgens sommige mensen behoorlijk volkeren die dus blijkbaar achter liepenop hun maatschappij, veel minder waard dan hun. In de negertentoonstelling werd dit latenzien in een wereldse tentoonstelling iedereen kon het zien en nam natuurlijk de gedachte vande organisatie over. Ik zeg natuurlijk niet dat dit het begin was van gedachtes van de‘übermensch’ maar het is niks voor niks dat we ons eigenlijk schamen voor dezetentoonstelling omdat het flink wat rond het thema racisme heeft opgewekt. Terwijl het totaaltegenover de andere tentoonstellingen stonden. Maar dit laat wel een gevoel zien dat mensente trots worden en zich beter gaan voelen dan de rest. Als we nu gelijk overstappen naar deexpo in Brussel van 58 komen we gelijk bij het grootste verschil. Niemand is meer trots op deafgelopen jaren wat wel in de wereldtentoonstelling was van 1900. Niemand wil het eigenlijkmeer hebben over de afgelopen halve eeuw en helemaal niemand is trots op wat we bereikhebben. Er is wel weer vrede net zo als in 1900 maar deze heeft een hele andere betekenis.Men weet nu de waarde van vrijheid en vrede en daarom was dit ook het hoofdthema. Als jenamelijk weet hoe erg het kan zijn en weet je ook hoe je, je moet voelen als juist hettegenovergestelde aan de orde is. Ze wouden nu echt laten zien aan de wereld dat iedereen éénwas. Dit valt je op door de paviljoens van de Europese groot machten, ze wouden laten zienwat we samen konden bereiken en hoe goed het wel niet was als je alle landen laatsamenwerken. Er waren wel een tig van organisaties die werden getoond die in het tekenstonden van het samenwerken van verschillende landen. Toch waren er nog wel een paarnabevingen van de oorlogen. Veel landen lieten namelijk zien wat ze in huis hadden en lietenzien wat voor macht ze hadden. Dit zie je bijvoorbeeld in het paviljoen van ons eigen land. DeNederlanders lieten zien hoe ze het element water in de hand konden houden door onze grotedammen en dijken. Rusland liet zien hoe ze de ruimte veroveren door hun satellieten. Belgieliet zien dat ze nog steeds veel macht hadden over hun kolonies en dit lieten ze ook niet eenbeetje zien, namelijk hun kolonie Kongo had wel zeven paviljoenen. Er was wel sprake vanvrede maar iedereen was wel op zijn hoede en wou laten zien dat je niet met hun moetbemoeien want wij hebben dit en dit. Er was dus wel degelijk een soort van spanning tussenmacht wat natuurlijk ook wel een beetje een venster is voor die tijd in verband met de koudeoorlog. Dit verschil is enorm met de tentoonstelling in 1900 en dat komt puur door ervaring.In de technologie zie je dit heel duidelijk. Men was niet meer zo bezig met grote uitvindingenhet waren meer uitvindingen voor het vermaak van de mens. Denk maar aan de heerlijkechocolade, frisdranken en ijsjes die werden gepresenteerd aan de mensen. Men richten zichveel meer op het plezier van de mens het laten positieve denken van de mens.Conclusie :Een negertentoonstelling zou je nooit meer tegen komen op een Wereldtentoonstelling. DoorThomas Edison heeft iedereen eigenlijk de wereld al wel gezien door alleen maar lui op debank te hagen voor de tv. De machtverschillen die worden getoond in de verschillendetentoonstellingen en het is goed te merken dat door oorlog het denk beeld en vooral de angstvan de mensen goed te zien is. In 1900 waren we nog een trotse mensheid die met eenglimlach naar het verleden keek en wat zo enthousiast was over wat we nog allemaal niet voorhanden hadden. In de Expo58 is dit drastisch veranderd en is niemand meer trots op devoorafgaande jaren en kijkt juist iedereen naar de toekomst in plaats van naar het verleden.Vrede voor oorlog is heel want anders dan vrede na oorlog. Dit is overal terug te zien in de
 13. 13. paviljoenen zonder dat we het zo snel door hebben. Of er ooit nog een wereldtentoonstellingkomt waar we echt met trots terugkijken op de vorige eeuw is een raadsel.Bronnen :http://www.2travel2.nl/Nieuws-van-verkeersbureaus-en-VVV/expo-58-de-wereldtentoonstelling-in-brussel-op-kaart.htmlhttp://www.unostamps.nl/subject_expo58.htmhttp://www.humo.be/humo-dossiers/21948/expo-58-naar-de-wereldtentoonstelling-te-brusselhttp://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2010/mei/Wereldtentoonstelling-Brussel-1958.htmlhttp://www.010.nl/catalogue/book.php?id=429http://archive.org/details/1958-03-17_Brussels_Worlds_Fairhttp://www.langantiques.com/university/index.php/Art_Nouveau_at_the_1900_Paris_Expositionhttp://www.stadsverkenner.com/parijs/pontalexandreiiihttp://www.willemsmithistorie.nl/index.php/film/543-wereldtentoonstelling-parijs-1900....

×