บทที่3 วิธีดำเนินการ

4,256
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,256
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่3 วิธีดำเนินการ

  1. 1. 31 บทที่ 3 วิธดาเนินงานโครงงาน ี ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)ด้วย Wordpress เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ นี้ ผู้จัดทาโครงงานมีวิธีดาเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ในการพัฒนา ่ ่ 3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 3.1.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe PhotoshopCS4 และ PhotoScape2.03.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 3.2.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
  2. 2. 32เพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทาเนื้อหาต่อไป 3.2.3 ศึกษาการสร้างเว็บบล็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordpress จากเอกสารที่ครูประจาวิชากาหนด และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นาเสนอเทคนิควิธีการสร้างเว็บบล็อก 3.2.4 จัดทาโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาผ่านเว็บบล็อกของตัวเอง โดยได้นาไฟล์ข้อมูลไปฝากไว้ที่เว็บไซต์ชื่อhttp://www.slideshare.net 3.2.5 ปฏิบัติการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยการสมัครสมาชิก และสร้างบทเรียนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอไว้แล้วทั้งนี้ได้นาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่http://ganyapach.wordpress.com 3.2.6 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ โดยแจ้งให้ครูที่ปรึกษาโครงงานเข้าไปตรวจความก้าวหน้าของโครงงานผ่านเว็บไซต์www.facebook.com / http://www.facebook.com/ganyapach.gubeeซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทาเนื้อหาและการนาเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคาแนะนาก็จะนามาปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายสังคมโดยใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อให้เพื่อนๆ มาช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสารกันหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
  3. 3. 33สร้างและพัฒนาเว็บบล็อกดังกล่าว 3.2.7 จัดทาเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์และนาฝากข้อมูลไฟล์ดังกล่าวไว้ที่เว็บhttp://www.slideshare.net แล้วนามาเชื่อมโยงผ่านเว็บบล็อกที่สร้างขึ้น 3.2.8 ประเมินผลงาน โดยการนาเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อhttp://ganyapach.wordpress.com แล้วให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงานและให้เพื่อนๆ ผู้สนใจเข้าร่วมประเมิน โดยการสร้างกล่อง Like Boxเพื่อให้คลิก Like และคอมเมนท์ในหน้าเว็บบล็อก 3.2.9 นาเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อhttp://ganyapach.wordpress.com เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

×