Currículum, competències i literatura

683 views
625 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Currículum, competències i literatura

 1. 3. <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>
 2. 4. ESO
 3. 5. ESO
 4. 6. Competències comunicatives: <ul><li>Saber interaccionar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals , tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües , i amb l'ús de les eines matemàtiques (operacions fonamentals, eines aritmètiques i geomètriques o útils estadístics). El desenvolupament de tots aquests àmbits facilitarà el de la competència intercultural per poder valorar la diversitat cultural que fa comprendre i expressar la seva percepció del món, la d'altri i la de la seva pròpia realitat. </li></ul>
 5. 7. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>Saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals , fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (anomenada competència digital), amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. </li></ul><ul><li>La competència comunicativa lingüística és l a la base de tots els aprenentatges. </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Competències pròpies </li></ul><ul><li>de l’àmbit de llengües: </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><ul><li>Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge </li></ul></ul><ul><li>Dimensió estètica i literària: competència literària: </li></ul><ul><ul><li>Fa que els nois i les noies puguin comprendre millor el món que els envolta i a sí mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. L’accés guiat a aquestes obres facilita l’hàbit lector i escriptor, i fa que els nois i les noies descobreixin el plaer per la lectura….(…) Amb tot això els nois i les noies van interioritzant els senyals de la cultura que els anira precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es desenvolupa el seu sentit crític. </li></ul></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i intercultural </li></ul>
 7. 9. <ul><li>L’aprenentatge cooperatiu </li></ul><ul><li>P ot ser una bona eina per a assolir la competència lingüística intercultural ( vàries llengües) fomentant la consciència lingüística a l’aula, a qualsevol àrea. </li></ul><ul><li>(Cercle de Lingüística aplicada de la Univ. de Lleida: 2007) </li></ul><ul><ul><li>Grups amb habilitats diferenciades i rols diferents assignats pel professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge significatiu , basat en les teories sobre la ZDP ( Zona de Desenvolupament Proper: distància que separa el nivell de competència real – el que l’alumne sol sap fer – del nivell de competència proper – el que pot fer amb l’ajut d’algú altre - ) , desenvolupades per Vigotsky (1978). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes s’han d’esforçar per posar en comú els seus aprenentatges, i amb la resta de grups i el grup-classe=== consciència ling. i millora en la competència. </li></ul></ul>
 8. 10. Competència comunicativa audiovisual (segons document elaborat per la UPF). ( Quaderns del CAC , 25: 2006 ) <ul><li>La competencia en Comunicación Audiovisual comporta el dominio de conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con lo que podrían considerarse las seis dimensiones fundamentales de la Comunicación Audiovisual: </li></ul><ul><li>El lenguaje </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual y capacidad de utilizarlos para comunicarse de manera sencilla pero efectiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la perspectiva del sentido y significación , de las estructuras narrativas y de las categorías y géneros. </li></ul></ul><ul><li>La tecnología </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento teórico del funcionamiento de las herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual , para poder entender cómo son elaborados los mensajes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de utilización de las herramientas más sencillas para comunicarse de manera eficaz en el ámbito de lo audiovisual. </li></ul></ul>
 9. 11. <ul><li>Los procesos de producción y programación </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento de las funciones y tareas asignadas a los principales agentes de producción y las fases en las que se descomponen los procesos de producción y programación de los distintos tipos de productos audiovisuales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y conocimiento de su trascendencia e implicaciones en los nuevos entornos de comunicación. </li></ul></ul><ul><li>La ideología y los valores </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de lectura comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales , en cuanto representaciones de la realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y de valores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de análisis crítico de los mensajes audiovisuales, entendidos a un tiempo como expresión y soporte de los intereses, de las contradicciones y de los valores de la sociedad. </li></ul></ul>
 10. 12. <ul><li>Recepción y audiencia </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de reconocerse como audiencia activa , especialmente a partir del uso de las tecnologías digitales que permiten la participación y la interactividad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de valorar críticamente los elementos emotivos, racionales y contextuales que intervienen en la recepción y valoración de los mensajes audiovisuales. </li></ul></ul><ul><li>La dimensión estética </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de analizar y de valorar los mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y temática y la educación del sentido estético. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de relacionar los mensajes audiovisuales con otras formas de manifestación mediática y artística. </li></ul></ul><ul><li>Cinema, </li></ul><ul><li>Publicitat </li></ul><ul><li>Premsa escrita </li></ul><ul><li>Arts visuals… </li></ul>
 11. 13. Competència artística i cultural <ul><li>Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d’enriquimient i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suport i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. (…) és una competència interdisciplinària. </li></ul><ul><li>Implica posar en joc habilitats de pensament convergent i divergent. </li></ul>
 12. 14. Competència artística i cultural <ul><li>Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d’enriquimient i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suport i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. (…) és una competència interdisciplinària. </li></ul>
 13. 15. Competència artística i cultural <ul><li>Requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics (…) i disposar d’habilitats de cooperació. </li></ul><ul><li>Actitud d’estima de la creativitat implícita en l’expressió d’idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Comunicativa. </li></ul><ul><li>De recerca. </li></ul><ul><li>De tractament de la informació. </li></ul><ul><li>Digital. </li></ul><ul><li>Personal i interpersonal. </li></ul><ul><li>De coneixement i interacció en el món. </li></ul><ul><li>Matèria de llengua i literatura ===obligatòria </li></ul><ul><li>Treball de recerca=====obligatori </li></ul>Competències del batxillerat
 15. 17. Matèries de llengües al batxillerat <ul><li>S’ha de fer a partir del seu ús en situacions comunicatives diverses que l’omplin de significat . </li></ul><ul><li>L’estudi de la literatura és un objectiu central de l’ensenyament i aprenentatge de llengües: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lectura, anàlisi, reflexió, interpretació i ús dels textos literaris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats: lectura, comprensió… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com a tasca complementària: versionament i imitació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Comprendre i interpretar críticament els misstges dels mitjans de comunicació, especialment de la publicitat i la televisió. </li></ul><ul><ul><li>==== competència mediàtica i digital. </li></ul></ul>
 16. 18. <ul><li>ESO I BATXILLERAT </li></ul><ul><li>Com s’aprèn la literatura? </li></ul><ul><ul><li>Mètode tradicional: </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi memorístic de dates, noms i títols d’obres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctica: lectura d’obres obligatòries, a casa, o a la classe. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>comentari de textos de tipus “deductiu” ( amb una introducció de l’època… fins al text). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>visionat de pel·lícules sobre l’obra, encara que siguin dolentes. </li></ul></ul></ul><ul><li>Què no es fa mai ? </li></ul><ul><ul><li>Llegir textos més contemporanis sencers, encara que siguin més llargs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer comentaris “inductius” o “intuitius”, sense cap informació prèvia, abans de l’explicació teòrica del professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escriure textos poètics o en prosa o cançons seguint models. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer pràctiques orals: exposició de temes diversos, recitat o cantat … </li></ul></ul><ul><ul><li>Comentaris i transposicions a altres llenguatges : posar imatges a un text (no “fer un dibuix”) , explicar els elements retòrics i narratius de textos amb imatges ( còmics, cine, pintura…) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear textos amb imatges , amb o sense moviment. </li></ul></ul><ul><li>De nou===avorriment, inutilitat i desmotivació . </li></ul>
 17. 19. Per a què serveix la “literatura”? <ul><li>NO serveix per res…. </li></ul><ul><li>O sí? </li></ul><ul><ul><li>Per a crear possibles lectors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a incentivar l’escriptura i l’expressió personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a aprendre a interpretar el món i a un mateix. </li></ul></ul>
 18. 20. LLENGUA, CINEMA I ALTRES LLENGUATGES ARTÍSTICS: IDEES CENTRALS <ul><li>Producció lingüística i literària=== creació de textos de diverses tipologies, en situacions comunicatives reals i concretes. ====competència lingüística i audiovisual i artística i cultural. </li></ul><ul><li>Creativitat : llengua i literatura orals i escrites com a vehicle d’expressió personal ( emocions, sentiments i opinions), i de comunicació interpersonal====competència d’autonomia i iniciativa personal, lingüística i audiovisual i artística i cultural. </li></ul><ul><li>Transversalitat : </li></ul><ul><ul><ul><li>Les formes artístiques estan interconnexionades i s’influeixen les unes en les altres. </li></ul></ul></ul>
 19. 21. <ul><li>ESO: </li></ul><ul><ul><li>PRODUCCIÓ I CREATIVITAT: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència lingüística i audiovisual. (TAC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TRANSVERSALITAT I CREATIVITAT: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comp. artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comp. d’aprendre a aprendre. </li></ul></ul></ul><ul><li>BATXILLERAT: </li></ul><ul><ul><li>PRODUCCIÓ, CREATIVITAT, TRANSVERSALITAT I CAPACITAT DE RECERCA : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència comunicativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència personal i interpersonal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència en recerca. </li></ul></ul></ul>
 20. 22. <ul><li>Volem oferir, suggerir… </li></ul><ul><ul><li>… Idees per a fer una literatura més… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amena, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interessant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atractiva, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Divertida… </li></ul></ul></ul><ul><li>Volem una literatura activa </li></ul><ul><ul><ul><li>Que animi a: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>LLEGIR. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ESCRIURE </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>PENSAR </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CREAR </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>IMAGINAR </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 21. 23. CURRÍCULUM, COMPETÈNCIES I LITERATURA Beatriz Comella Isabel Castro Fina Masdéu Anabel Sáiz

×