Onderzoek naar de Innovatieomgeving in het onderwijs <ul><li>Lessen van andere sectoren </li></ul><ul><li>21 oktober 2009 ...
Programma <ul><li>Inleiding dir. Kennis, Vera Pieterman </li></ul><ul><li>Barbara van der Linden, ZonMw </li></ul><ul><li>...
Innovatie in het onderwijs <ul><li>Maatschappelijke Innovatieagenda </li></ul><ul><li>Bereiken van maatschappelijke doelen...
De ondersteuningsstructuur <ul><li>Centrale vragen: </li></ul><ul><li>- Hoe kan de effectiviteit van  de ondersteuningsstr...
Versterken innovatiekracht <ul><li>Functies van ondersteunende organisaties: </li></ul><ul><li>Weerstand overwinnen </li><...
Aanpak van het project <ul><li>Leren van andere sectoren </li></ul><ul><li>Enquête onder schoolleiders </li></ul><ul><li>P...
Lessen van andere sectoren <ul><li>ZonMW – Barbara van der Linde </li></ul><ul><li>Syntens – Emile Louzada </li></ul><ul><...
 
Agenda <ul><li>Zon MW </li></ul><ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>Groene Kenniscoöperatie </li></ul><ul><li>Discussie </li...
Agenda
Historisch perspectief <ul><li>Sinds jaren ’70: overheid sturend in innovaties </li></ul><ul><li>Lubbers I: autonomieverst...
Barbara van der Linden <ul><li>ZonMw </li></ul>
Innovatieversnelling door ZonMw
 
 
 
 
Emile Louzada <ul><li>Syntens </li></ul>
Syntens Helpt ondernemers beter, eerder en sneller innoveren bijeenkomst “lessen in innovatieondersteuning” Ministerie van...
Missie Syntens <ul><li>Het versterken van het </li></ul><ul><li>innovatievermogen van </li></ul><ul><li>MKB-ondernemingen,...
Feiten Syntens <ul><li>Rechtsvorm; Stichting  zonder winstoogmerk </li></ul><ul><li>Begroting 2010: 45 miljoen   </li></u...
Kantorennet Syntens regio Noord & Oost Arnhem Enschede Groningen Leeuwarden * Lelystad* Meppel regio West Alkmaar * Amster...
Aanpak Syntens  <ul><li>Samenwerkingsovereenkomsten met ca. 30 branche- </li></ul><ul><li>organisaties en kennisinstelling...
Landelijke overheden EZ/ VROM/LNV  e.a. Regionale overheden, Bedrijfsleven & Clusters Syntens core business 2. Beter, eerd...
Vier Syntensrollen <ul><li>De kern : voorlichting en advies over innovatie voor het MKB, streven naar effect bij het MKB. ...
Kern Syntensdienstverlening <ul><li>Voorlichting </li></ul><ul><li>Advisering </li></ul><ul><li>Clustervorming </li></ul>
Het MKB: kwantitatief <ul><li>Totaal aantal MKB bedrijven ( < 250 WP) in Nederland ca. 750.000 (inclusief detailhandel en ...
Maatschappelijke innovatie-programma’s
Huidige betrokkenheid <ul><li>GEZONDHEID  </li></ul><ul><li>Syntens voert in opdracht van VWS driejarig project ‘kleinscha...
Lessen in innovatieondersteuning
Gerlinde van Vlisteren <ul><li>De Groene Kenniscoöperatie </li></ul>
INNOVATIE IN ONDERWIJS ERVARINGEN UIT HET GROENE DOMEIN Gerlinde van Vilsteren (GKC) Lessen in Innovatieondersteuning, OCW...
<ul><li>- 13 AOC’s (VMBO, MBO) </li></ul><ul><li>5 HAO </li></ul><ul><li>Wageningen UR  </li></ul>De Groene Kenniscoöperat...
Doelstellingen Groene Kennis Coöperatie <ul><li>Vitaal kennissysteem: </li></ul><ul><ul><ul><li>- Inspirerende leeromgevin...
Innovatie in programma’s <ul><li>Samenwerking van kennisinstellingen, georganiseerd rond thema’s </li></ul><ul><ul><li>Erv...
Arrangementen en onderwijs
A-programma Systeemontwikkeling Inzet studenten, kennis Praktijkgericht leren Gewenste aanpassing van het systeem Kwalitei...
<ul><li>Agrologistiek </li></ul><ul><li>Biologische Landbouw </li></ul><ul><li>Gewasbescherming </li></ul><ul><li>Ketenken...
Website GKC
Groene kennis voor burgers Groene kennis net Activiteiten voor docenten voor de inhoudelijke update Voorbeelden uit groen ...
Lessen voor innovatie in het onderwijs <ul><li>Vanuit visie en ambitie </li></ul><ul><li>Transparantie </li></ul><ul><li>V...
Visie en ambitie <ul><li>-  Gezamenlijk Visiedocument </li></ul><ul><ul><li>   Meerjarenplan </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Transparantie <ul><li>Samenspel van </li></ul><ul><ul><li>Instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsplatform (G...
Vraagsturing via het gesprek Innovatie proramma’s Overlegplatform (GKC) GKC Kaderbrief Individuele strat. plannen Maatscha...
INNOVEREN EN VERANKEREN <ul><li>In meerjaren afspraak: aparte middelen voor diepte-breedte-basis </li></ul><ul><ul><li>Die...
Tot slot GEDULD VOLHARDING DISCIPLINE
Discussie en afsluiting
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lessen In Innovatie 21 Okt

1,000 views
924 views

Published on

Slides van OCW, ZonMw, Syntens en de Groene Kenniscoöperatie

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Wat is innovatie: in feite niks anders dan zo werken op scholen dat zij doelstellingen, maatschappelijke uitdagingen zo slim en effectief mogelijk realiseren. Niet alle scholen zijn innovatief, blijkt uit verschillende rapporten. Doel is versterken innovatiekracht, scholen moeten zelf kunnen innoveren. Waarom? Er gebeuren veel mooie dingen op scholen, die weinig of geen navolging krijgen, terwijl ze wel inspirerend en motiverend zijn. Een tweede zijn de beperkte effecten van subsidies. Blijkt uit veel evaluaties, dat subsidieregelingen die vanuit de beste gedachte zijn opgesteld niet leiden tot een blijvend effect in de school, geen doorwerking hebben naar andere scholen en tot veel frustraties bij scholen leiden vanwege de hoge bureaucratische lasten. Dat is een verspilling van subsidiemiddelen, kostbare inzet van middelen en mensen met niet het optimale resultaat. De rol van OCW bestaat uit het bieden van reden (prikkels) en ruimte (in regelgeving en financiële zin) voor innovaties zodat er door scholen en onderwijsinstellingen zelf geïnnoveerd kan worden.
  • De vraag die we proberen te beantwoorden, is hoe de effectiviteit van de ondersteuningsstructuur om de innovatiekracht te versterken, vergroot kan worden. De ideale situatie is dat scholen een duidelijk beeld hebben van de ondersteuning die ze nodig hebben, en dat deze voorhanden is. En dat de ondersteuning scholen steeds slimmer maakt: lerende organisaties. De praktijk is dat scholen moeite hebben hun vraag te articuleren, het aanbod is groot (onoverzichtelijk) en er is weinig zicht op de kwaliteit. Ook kunnen scholen soms niet kiezen: het aanbod komt mee met een subsidieregeling. We willen graag leren van andere sectoren hoe dit te verbeteren.
  • Wij hebben een beeld bij waarom scholen niet uit zichzelf innoveren, en welke vorm van ondersteuning er dan nodig is. Graag horen we van u wat u doet om deze functies te vervullen, of wat uw aanpak kenmerkt. Andere verwoording: Wegnemen van weerstanden Hulp in tijd en handjes Laten zien van kansen (vergroten urgentiegevoel) Ondersteuning management in uitdenken en/of implementeren Risico’s verminderen Kennis over succesvolle innovaties
  • Beeld dat we van deze drie organisaties veel kunnen leren. Over hoe zij ‘hun’ organisaties inspireren en ondersteunen, hoe zij de kennisfunctie vervullen.
  • Vraag is hoe nu de ondersteuningsstructuur in te richten zodat we invulling kunnen geven aan de autonomie van scholen. Terug naar de oude situatie van sterke sturing willen we niet, maar wat wel? Eerst kijken naar ervaringen met de huidige ondersteuningsstructuur.
  • Totaal aantal bedrijven in Nederland volgens tellingen handelsregister. EIM verzorgt jaarlijks een actualisatie van deze cijfers Aantal unieke bedrijven Syntens gemeten over de laatste drie jaren. Het gaat om bedrijven waar Syntens een adviestraject heeft uitgevoerd
  • Lessen In Innovatie 21 Okt

    1. 1. Onderzoek naar de Innovatieomgeving in het onderwijs <ul><li>Lessen van andere sectoren </li></ul><ul><li>21 oktober 2009 </li></ul>
    2. 2. Programma <ul><li>Inleiding dir. Kennis, Vera Pieterman </li></ul><ul><li>Barbara van der Linden, ZonMw </li></ul><ul><li>Emile Louzada, Syntens </li></ul><ul><li>Gerlinde van Vlisteren, De Groene Kenniscoöperatie </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Conclusies, vervolg </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
    3. 3. Innovatie in het onderwijs <ul><li>Maatschappelijke Innovatieagenda </li></ul><ul><li>Bereiken van maatschappelijke doelen </li></ul><ul><li>Sterke autonomie van scholen </li></ul><ul><li>Versterken innovatiekracht van scholen </li></ul>
    4. 4. De ondersteuningsstructuur <ul><li>Centrale vragen: </li></ul><ul><li>- Hoe kan de effectiviteit van de ondersteuningsstructuur versterkt worden? </li></ul><ul><li>- Wat kunnen we hiervan leren van andere sectoren? </li></ul>
    5. 5. Versterken innovatiekracht <ul><li>Functies van ondersteunende organisaties: </li></ul><ul><li>Weerstand overwinnen </li></ul><ul><li>Ondersteuning in tijd </li></ul><ul><li>Urgentiegevoel vergroten </li></ul><ul><li>Professioneel leiderschap versterken </li></ul><ul><li>Beheersen van risico’s </li></ul><ul><li>Kennisdelen over ‘wat werkt’ </li></ul>
    6. 6. Aanpak van het project <ul><li>Leren van andere sectoren </li></ul><ul><li>Enquête onder schoolleiders </li></ul><ul><li>Papers van wetenschappers </li></ul><ul><li>Lessen trekken uit evaluaties </li></ul><ul><li>Ronde Tafel met uitvoeringsorganisaties </li></ul>
    7. 7. Lessen van andere sectoren <ul><li>ZonMW – Barbara van der Linde </li></ul><ul><li>Syntens – Emile Louzada </li></ul><ul><li>Groene Kenniscoöperatie – Gerlinde van Vlisteren </li></ul>
    8. 9. Agenda <ul><li>Zon MW </li></ul><ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>Groene Kenniscoöperatie </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Concluderende afronding </li></ul><ul><li>Borrel </li></ul>
    9. 10. Agenda
    10. 11. Historisch perspectief <ul><li>Sinds jaren ’70: overheid sturend in innovaties </li></ul><ul><li>Lubbers I: autonomieversterking scholen, ondersteuning is basisvoorziening </li></ul><ul><li>Nav OECD/WRR in 1990: keuzevrijheid scholen in ondersteuning </li></ul><ul><li>Nu: duaal systeem van vraagsturing en subsidie voor denktank/innovatiefunctie/sturing op specifieke doelen (Hoofdlijnenbrief) </li></ul>
    11. 12. Barbara van der Linden <ul><li>ZonMw </li></ul>
    12. 13. Innovatieversnelling door ZonMw
    13. 18. Emile Louzada <ul><li>Syntens </li></ul>
    14. 19. Syntens Helpt ondernemers beter, eerder en sneller innoveren bijeenkomst “lessen in innovatieondersteuning” Ministerie van OCW, 21 oktober 2009 Emile Louzada
    15. 20. Missie Syntens <ul><li>Het versterken van het </li></ul><ul><li>innovatievermogen van </li></ul><ul><li>MKB-ondernemingen, </li></ul><ul><li>hen aan te zetten tot succesvol innoveren en hiermee zichtbaar een bijdrage te leveren aan duurzame groei. </li></ul>
    16. 21. Feiten Syntens <ul><li>Rechtsvorm; Stichting zonder winstoogmerk </li></ul><ul><li>Begroting 2010: 45 miljoen  </li></ul><ul><ul><li>35 mln. financiering ministerie EZ (32 basis) </li></ul></ul><ul><ul><li>10 mln. financiering andere ministeries, provincies en EU </li></ul></ul><ul><li>Drie werkvormen: </li></ul><ul><ul><li>Bewustmaken (voorlichten)  14.000 bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Activeren (adviseren)  8.000 bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Clustering  1.000 bedrijven </li></ul></ul><ul><li>Regionale oriëntatie (15 kantoren) </li></ul><ul><li>Teamwork (24 teams, sectoraal) </li></ul><ul><li>361 medewerkers : 246 fte’s adviseurs en 115 fte’s ondersteuning en staf </li></ul>
    17. 22. Kantorennet Syntens regio Noord & Oost Arnhem Enschede Groningen Leeuwarden * Lelystad* Meppel regio West Alkmaar * Amsterdam Den Haag Nieuwegein Rotterdam regio Zuid Breda Eindhoven Middelburg * Roermond
    18. 23. Aanpak Syntens <ul><li>Samenwerkingsovereenkomsten met ca. 30 branche- </li></ul><ul><li>organisaties en kennisinstellingen, participatie in innovatie-initiatieven zoals Stichting Innovatie Alliantie </li></ul><ul><li>Betrokken in regionale netwerken (overheid, bedrijfsleven, onderwijs) </li></ul><ul><li>Werkwijze: </li></ul><ul><ul><li>Voorlichten, adviseren en clusteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte tijdbesteding per bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>AIDA-model </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondernemer zelf aan de slag krijgen </li></ul></ul><ul><ul><li>Makelen en doorschakelen naar kennisinstellingen, adviesbureaus e.d. </li></ul></ul><ul><li>Werving klanten: </li></ul><ul><ul><li>Actief via branches, ondernemersverenigingen, website, (free) publicity, relatienetwerken van adviseurs, belbureaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Passief via front office en website en doorverwijzing vanuit partners </li></ul></ul>
    19. 24. Landelijke overheden EZ/ VROM/LNV e.a. Regionale overheden, Bedrijfsleven & Clusters Syntens core business 2. Beter, eerder en sneller innoveren met Syntens Kennisinstellingen
    20. 25. Vier Syntensrollen <ul><li>De kern : voorlichting en advies over innovatie voor het MKB, streven naar effect bij het MKB. </li></ul><ul><li>Landelijk : verbonden met landelijk beleid en regelingen zodat we beter voor het MKB kunnen opereren. </li></ul><ul><li>Regionaal : verbonden met regionaal beleid en regionale economische zwaartepunten, tbv clustervorming in het MKB. </li></ul><ul><li>Kennis : de brandstof van het innovatieproces, verbindingen tussen kennisinstellingen en het MKB. </li></ul>
    21. 26. Kern Syntensdienstverlening <ul><li>Voorlichting </li></ul><ul><li>Advisering </li></ul><ul><li>Clustervorming </li></ul>
    22. 27.
    23. 28. Het MKB: kwantitatief <ul><li>Totaal aantal MKB bedrijven ( < 250 WP) in Nederland ca. 750.000 (inclusief detailhandel en horeca) </li></ul><ul><li>Syntens helpt ieder bedrijf dat daarom vraagt en innovatiepotentieel heeft. </li></ul><ul><li>Actieve benadering bedrijven >5 en < 250 uit sectoren: </li></ul><ul><ul><li>Industrie ca. 50.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Creatieve industrie ca. 34.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Human Health ca. 17.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Logistiek & groothandel ca. 52.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Food & agri ca. 34.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouw ca. 57.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>TOTAAL 244.000 bedrijven. </li></ul></ul>
    24. 29.
    25. 30. Maatschappelijke innovatie-programma’s
    26. 31. Huidige betrokkenheid <ul><li>GEZONDHEID </li></ul><ul><li>Syntens voert in opdracht van VWS driejarig project ‘kleinschalig wonen met inzet van domotica’ uit. </li></ul><ul><li>ONDERWIJS </li></ul><ul><li>Actieve rol binnen Stichting Innovatie Alliantie, zowel in beleidsvorming (oa resultaatgericht onderzoek en MKB) als in uitvoering. </li></ul><ul><li>DUURZAME AGRO EN VISSERIJKETENS </li></ul><ul><li>Syntens werkt voor ministerie van LNV en biedt dienstverlening ook in primaire landbouwsector aan. </li></ul><ul><li>N.B.: 26 oktober 2009: LIAISONOVERLEG EZ (Directie K&I): Presentatie Syntens voor 10 departementen. </li></ul>
    27. 32. Lessen in innovatieondersteuning
    28. 33. Gerlinde van Vlisteren <ul><li>De Groene Kenniscoöperatie </li></ul>
    29. 34. INNOVATIE IN ONDERWIJS ERVARINGEN UIT HET GROENE DOMEIN Gerlinde van Vilsteren (GKC) Lessen in Innovatieondersteuning, OCW, 21-10-09. <ul><li>- Intro Groene Kennis Cooperatie </li></ul><ul><li>Belangrijke mechanismen voor innovatie (lessen) </li></ul>
    30. 35. <ul><li>- 13 AOC’s (VMBO, MBO) </li></ul><ul><li>5 HAO </li></ul><ul><li>Wageningen UR </li></ul>De Groene Kenniscoöperatie Aeres AOC de Groene Welle AOC Friesland AOC Oost AOC Terra Citaverde Clusius College Edudelta Onderwijsgroep HAS den Bosch Helicon Opleidingen Hogeschool Inholland Delft Lentiz Prinsentuin College ROC Landstede Stoas Hogeschool Van Hall Larenstein Vereniging Buitengewoon Groen Wageningen UR Wellantcollege <ul><li>120 scholen </li></ul><ul><li>75.000 leerlingen/studenten </li></ul><ul><li>12.700 medewerkers </li></ul>
    31. 36. Doelstellingen Groene Kennis Coöperatie <ul><li>Vitaal kennissysteem: </li></ul><ul><ul><ul><li>- Inspirerende leeromgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Sterke verbinding onderwijs-praktijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximale benutting beschikbare kennis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Platform voor ontmoeting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Platform voor innovatie </li></ul></ul></ul>maatschappelijke trends als drivers: - herdefiniering rollen overheid/bedrijfsleven/onderwijs - kenniseconomie - ambities in de groene sector Grote lijnen: - Gedreven vanuit gezamenlijke visie en ambitie gedreven (ipv middelgedreven) - LNV sturing op hoofdlijnen - Veld meer verantwoordelijkheid - Vraagsturing uit de omgeving - Kennisstroom in de kolom Innovatie én verankering
    32. 37. Innovatie in programma’s <ul><li>Samenwerking van kennisinstellingen, georganiseerd rond thema’s </li></ul><ul><ul><li>Ervaringen en kennis uitwisselen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samen projecten uitvoeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen </li></ul></ul><ul><ul><li>Financieringsstromen bundelen </li></ul></ul><ul><li>Financiering door scholen en LNV </li></ul><ul><li>In samenspraak met externe partijen </li></ul><ul><li>GKC-bestuur (voorzitters CvB’s) stuurt </li></ul>
    33. 38. Arrangementen en onderwijs
    34. 39. A-programma Systeemontwikkeling Inzet studenten, kennis Praktijkgericht leren Gewenste aanpassing van het systeem Kwaliteiten van het Groene kennissysteem Gewenste aanpassing vanuit Competentiegericht onderwijs Randvoorwaarden voor Competentiegericht onderwijs ARRANGEMENTEN Arrangementen en onderwijs Onderwijsvernieuwing
    35. 40. <ul><li>Agrologistiek </li></ul><ul><li>Biologische Landbouw </li></ul><ul><li>Gewasbescherming </li></ul><ul><li>Ketenkennis </li></ul><ul><li>Melkveehouderij </li></ul><ul><li>Voeding & Gezondheid </li></ul><ul><li>Tuinbouw </li></ul><ul><li>Regionale Transitie </li></ul><ul><li>Dierenwelzijn </li></ul><ul><li>Paardenhouderij </li></ul><ul><li>Ondernemerschap </li></ul><ul><li>Groene Kennis voor Burgers </li></ul><ul><li>Internationalisering </li></ul><ul><li>Natuur & Landschap </li></ul><ul><li>Multifunctionele Landbouw </li></ul><ul><li>Onderwijsvernieuwing </li></ul><ul><ul><li>Leren in/uit de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorlopende leerlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leven lang leren </li></ul></ul><ul><li>Groen Kennisnet </li></ul><ul><ul><li>Onsluiten Publieke Kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT voor Onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT Infrastructuur </li></ul></ul><ul><li>Praktijkgerichtheid </li></ul><ul><li>Professionalisering </li></ul><ul><li>Groenvoorziening </li></ul><ul><li>Groene Genetica </li></ul><ul><li>Veehouderij/kleine sectoren </li></ul><ul><li>Recreatie en Groene Ruimte </li></ul><ul><li>Duurzaamheid </li></ul>GKC Innovatie thema’s voor 2009 Arrangementen (A-prog’s): Systeem:
    36. 41. Website GKC
    37. 42. Groene kennis voor burgers Groene kennis net Activiteiten voor docenten voor de inhoudelijke update Voorbeelden uit groen onderwijs WURKS Gezamenlijk ontwikkeling nieuw onderwijsmateriaal Plantenfysiologie WU i.s.m. INHolland, HAS Den Bosch, Lentiz, Edudelta, CAH Dronten, Stoas, Ontwikkelcentrum Leren met Toekomst Onderzoek en onderwijs gematcht Smaaklessen Doorwerking inhoudelijke innovatie Nieuwe onderwijsvormen Ervaringen delen
    38. 43. Lessen voor innovatie in het onderwijs <ul><li>Vanuit visie en ambitie </li></ul><ul><li>Transparantie </li></ul><ul><li>Vraagsturing </li></ul><ul><li>Innoveren en verduurzamen </li></ul><ul><li>Programmastructuur als werkwijze </li></ul>
    39. 44. Visie en ambitie <ul><li>- Gezamenlijk Visiedocument </li></ul><ul><ul><li> Meerjarenplan </li></ul></ul><ul><ul><li> Meerjarenafspraak </li></ul></ul><ul><ul><li>  Visie op onderwerpen (programma) </li></ul></ul><ul><ul><li> Projecten </li></ul></ul><ul><li>Innovatie vanuit ambitie, niet vanuit ‘urgentie’ </li></ul><ul><li>Vanuit inhoud naar bestaande financiële instrumenten </li></ul><ul><li>Van potjes-jagen naar strategische keuzes </li></ul>
    40. 45. Transparantie <ul><li>Samenspel van </li></ul><ul><ul><li>Instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsplatform (GKC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministerie LNV </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe partijen </li></ul></ul><ul><li>Openheid </li></ul><ul><ul><li>Innovatieplannen en activiteiten (instellingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Heldere processen en procedures (GKC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen en hun doelstelling </li></ul></ul>
    41. 46. Vraagsturing via het gesprek Innovatie proramma’s Overlegplatform (GKC) GKC Kaderbrief Individuele strat. plannen Maatschappij Overheden Burgers Studenten Technolog. en wetensch. ontwikkelingen Werknemers / alumni Docenten Invloedsferen Ouders Externe partijen Individuele scholen LNV Bestuurlijke afsrpaken
    42. 47. INNOVEREN EN VERANKEREN <ul><li>In meerjaren afspraak: aparte middelen voor diepte-breedte-basis </li></ul><ul><ul><li>Diepte: ruimte voor (risicovolle) experimenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Breedte: verbreden succesvolle experimenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Basis: Structureel implementeren in systeem </li></ul></ul><ul><li>Systeem: staande organisatie + ondersteuningstructuur </li></ul><ul><li>Ondersteuningsinstellingen niet te laat betrekken </li></ul><ul><li>… . maar ook niet te vroeg. </li></ul>
    43. 48. Tot slot GEDULD VOLHARDING DISCIPLINE
    44. 49. Discussie en afsluiting

    ×