Závěrečný úkol KPI

218 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Téma jsem si vybrala z toho důvodu, že je velmi blízké oboru mého studia, kterým jeRegionální rozvoj a cestovní ruch. Informace popsané v tomto článku, týkající semezinárodního cestovního ruchu, jsem již získala dříve během svého studia a přijdou mivelmi zajímavé a přínosné, proto jsem se rozhodla je shrnout do této podoby.Anotace: Článek pojednává o mezinárodním cestovním ruchu České republiky, tedy ovýjezdovém i příjezdovém. Poskytuje informace o tom, které národy jezdí do České republikynejvíce, a které jsou naopak oblíbené destinace Čechů. Pojednává mimo jiné o vývojicestování během minulého režimu až dodnes.Klíčová slova: výjezdový cestovní ruch, příjezdový cestovní ruch, Česká republika PŘÍJEZDOVÝ A VÝJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ČRVymezení základních pojmůCo tedy vlastně výjezdový a příjezdový cestovní ruch znamená. Podle definice WTO (WorldTrade Organization) se v případě příjezdového cestovního ruchu jedná o „aktivityzahraničních návštěvníků v dané oblasti, pohybujících se mimo jejich obvyklé prostředí apobývajících zde po dobu ne delší než jeden rok, za účelem trávení volného času, podnikánínebo jiným účelem.“1 Výjezdovým cestovním ruchem se rozumí „cestovní ruch obyvatel danézemě, realizovaný cestou do jiných zemí (cesta nebo pobyt na dobu kratší než jeden roksouvisle, jehož cílem je využití volného času, podnikání či jiný účel.“ 2 Toto vše platí v rámcimezinárodního cestovního ruchu, kdy občané cestují za hranice svého státu. Naproti tomudomácí cestovní ruch se koná výhradně v rámci daného státu, jehož je účastník občanem.Příjezdový cestovní ruchDo české republiky každý rok přijíždí zejména turisté z okolních zemí. Je to dáno předevšímvzdáleností, ale v nemalé míře také povědomím o naší republice, které v ostatníchEvropských, natožpak světových zemích není příliš velké. Největším problémem je, žezápadní turisté Českou republiku stále považují za zemi bývalého východního bloku (někteří1 VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Základycestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13.Neuvedeno. ISBN 80-210-4167-6., str. 1442 Tamtéž, str. 148
  2. 2. dokonce neoprávněně za zemi bývalého Sovětského svazu) a jejich vnímání je tedy už předemnegativně ovlivněno.Nejnavštěvovanější destinací zahraničními turisty v České republice je již tradičně a s velkýmnáskokem Praha. Každý rok je její podíl na návštěvnosti vyšší než 60% (např. v roce 2009 tobylo 63,1%). Na druhém místě je Karlovarský kraj a za ním Jihomoravský kraj. Praha lákáturisty svými jedinečnými historickými památkami a nezaměnitelnou atmosférou. Pro mnohéje samozřejmě také velkým lákadlem české pivo a česká gastronomie, v neposlední řadě tomůže být také noční život (nachází se zde největší hudební klub ve střední Evropě).Českou republiku nejvíce navštěvují turisté z Německa (23%), kteří vládnou téměř ve všechsvětových tabulkách, jakožto národ, který cestuje nejvíce. Následují turisté ze Spojenéhokrálovství, Itálie, Polska, Ruska, Slovenska, USA, Francie, Nizozemska a TOP 10 uzavíráŠpanělsko. Nejvíce zde utratí Řekové, přičemž je zajímavé, že v TOP 10 vůbec nefigurují.3Výjezdový cestovní ruchPřed rokem 1989 byla Česká republika součástí východního socialistického bloku,neexistoval volný trh (tedy ani trh služeb) a země byla řízena pomocí plánovanéhohospodářství. Cestování bylo téměř výhradně omezeno na cesty uvnitř tohoto východníhobloku. Obvyklé bylo vysílání nejlepších pracovníků závodu na zimní i letní rekreace (většinoupouze v rámci Československa). Celkově dramaticky převažoval domácí cestovní ruch, dotohoto období spadá také velký rozmach tzv. druhého bydlení, tedy chataření a chalupaření,které bylo vhodnou alternativou při nemožnosti cestovat, které však u nás přetrvává dodnes.Pokud chtěl někdo přeci jen vycestovat do západních zemí, musel projít poměrněkomplikovaným procesem a získat tzv. výjezdní doložku a devizový příslib. Existovalyzájezdy tehdejších cestovních kanceláří, které byly ale určeny jen pro velmi omezený početlidí. Nejvíce Čechů cestovalo do Německé demokratické republiky a Maďarské lidovérepubliky.Výjimkou z tohoto standardu socialistických uzavřených hranic byla Jugoslávie. Začali semtotiž jezdit také západní turisté, pro které byl pobyt příjemnou a hlavně levnější alternativou.Jugoslávie pochopila, že jim může cestovní ruch posloužit jako propaganda socialismu na3 Tourism in the Czech Republic - Facts & Figures 2009 - ČJ. In: [online]. [cit. 2012-12-29]. Dostupnéz: http://www.czechtourism.cz/vyzkum/tourism-in-the-czech-republic-facts-figures/
  3. 3. západě, tím že jim ukážou, jak se na východě dobře žije. Turismus byl pro ně také cennýmzdrojem devizových prostředků, které potřebovali k mezinárodnímu obchodu.Po roce 1989 došlo k značnému rozvoji turismu, díky liberalizaci trhu a otevření hranic. Provýjezd do cizí země nyní stačil pouze platný cestovní pas a občané toho začali využívat vevelkém. Začali navštěvovat i ostatní evropské země, nejprve ve střední Evropě, poté i nazápadě a nyní je to již celý svět. Po vstupu České republiky v roce 2004 se možnosti cestováníještě rozšířily a po podepsání Schengenské smlouvy se dokonce zrušily kontroly na hranicích.V současné době je z pohledu českých turistů již tradičně nejnavštěvovanější zemíChorvatsko. Na druhém místě je v těsném závěsu Slovensko a Itálie, následuje Řecko,Rakousko, Francie, Egypt, Spojené království, Maďarsko a desítku nejoblíbenějších destinacíuzavírá Španělsko.4 Tato data přikládám zpracována graficky. Počty cest jsou v tisících.4 Tamtéž.
  4. 4. Mezinárodní srovnání a faktaPro srovnání uvádím i celosvětová data mezinárodního cestovního ruchu, kde se dlouhodoběna prvním místě v počtu příjezdů umisťuje Francie, za ní Španělsko a USA. Celkově se napředních místech umisťují státy Evropy.Česká republika má již tradičně kladné saldo mezinárodního cestovního ruchu, což znamená,že z cestovního ruchu jsme schopni získat více peněz, než kolik za něj sami utratíme.Například v roce 2009 činily příjmy z mezinárodního cestovního ruchu 6,9 miliard USD a
  5. 5. výdaje činily 4,1 miliard USD.5 Cestovní ruch je tedy nezanedbatelnou položkou ve státnímrozpočtu České republiky a je významný i na místní úrovni, protože vytváří pracovní místa apodobně.V současné době probíhá kampaň, která má Čechy motivovat, aby svou dovolenou trávilimísto v zahraničí v Čechách a aby poznávali také naši republiku.Zdroje:Česká centrála cestovního ruchu - Czechtourism [online]. [cit. 2012-12-30]. Dostupné z:www.czechtourism.cz - Vydavatelem stránky je organizace, která pracuje v zájmu České republiky, snaží se ji propagovat - Spolupracuje s orgány veřejné správy - Web je pravidelně aktualizován - Obsahuje originální informace - Stránky jsou velmi přehledné a uspořádanéKUNC, Josef a Václav TOUŠEK a Jiří VYSTOUPIL a Petr DANĚK a PavelKLAPKA a Ondřej MULÍČEK a Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk SZCZYRBA a MichalVANČURA a Antonín VĚŽNÍK aMilan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociálnígeografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s.učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. - Kniha byla používána jako oficiální studijní materiál pro můj obor - Některé z autorů jsem poznala osobně a jsou to důvěryhodné osoby - Vydavatelství má dobrou pověst v oblasti vydávání učebnic - Kniha je přesná a gramaticky bezchybná - Kniha je psána objektivněVYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ a PetraMETELKOVÁ. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita,Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. Neuvedeno. ISBN 80-210-4167-6. - Tato skripta byla používána jako oficiální studijní materiál pro můj obor - Některé z autorů jsem poznala osobně a jsou to důvěryhodné osoby5 Tamtéž.
  6. 6. - Informace jsou aktuální - Obsahuje relevantní data a informace pro můj článek - Skripta jsou obsáhlá a podrobnáZÁBRANSKÁ, Vendula. Mezinárodní cestovní ruch: První výsledky za rok 2010. [online].[cit. 2012-12-30]. Dostupné z:http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/clanky/07_06_10_prvni_vysledky_roku_2010.pdf - Je znám autor článku - Článek se nachází na důvěryhodných stránkách - Pojednává o období sledovaném v mém článku - Je známo datum publikování - Jsou uvedeny zdroje článku

×