Proposta normativa d'ordenança d'instal·lacions de radiocomunicació

748 views
692 views

Published on

Barcelona promou una nova ordenança específica de les instal·lacions de radiocomunicació per impulsar el progrés tecnològic a la ciutat i les persones

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposta normativa d'ordenança d'instal·lacions de radiocomunicació

  1. 1. » Dossier de Premsa 13 de febrer de 2013Barcelona promou una nova ordenança específica deles instal·lacions de radiocomunicació per impulsar elprogrés tecnològic a la ciutat i les persones» El desplegament de l’ordenança preveu incrementar els sistemes d’inspecció, control i els sistemes de mesura a través de 30 sondes fixes i una mòbil per vetllar pel compliment de la normativa estatal vigent.» Aquesta normativa específica permetrà adaptar-se a la regulació estatal en matèria de telecomunicacions i regular el desplegament futur de noves instal·lacions a la ciutat de manera ordenada, garantint la protecció ambiental, de l’entorn urbà i de la salut pública a la totalitat del municipi.www.bcn.cat/media 1
  2. 2. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicació» Objectius de la nova ordenançaLa comissió de govern ha aprovat inicialment el projecte normatiu dOrdenança reguladora dela intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació, que té per objectiuimpulsar el progrés tecnològic a la ciutat. Aquesta ordenança s’ajusta a l’estratègia decreixement de les infraestructures de telecomunicació de Barcelona, Capital Mundial del Mòbil, igaranteix el desplegament ordenat de noves infraestructures, possibilitant una adequadacobertura i la protecció ambiental, de l’entorn urbà i de la salut pública a la totalitat del municipi.La creixent importància de les telecomunicacions mòbils per al desenvolupament social ieconòmic de les ciutats ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona a promoure les mesures adientsperquè la ciutat disposi de les tecnologies més avançades que possibilitin la millora de lacobertura i l’eficiència de les xarxes i permetin aprofitar les oportunitats que aquestes aportenper a la millora dels serveis i la qualitat de vida als ciutadans.Amb aquesta finalitat, la nova regulació i el futur desplegament de la xarxa detelecomunicacions a la ciutat, contribuirà clarament a millorar el benestar dels ciutadans. Lesnoves tecnologies permetran simplificar i facilitar moltes operacions quotidianes: fer tràmitsmunicipals, accedir a serveis al ciutadà (compra online, informació de transports, etc); disposarde dispositius per a persones que requereixen atenció per teleassistència, localitzadorspersonals GPS. Així, a través duna tecnologia accessible pels ciutadans podrem tenir mésserveis, més comoditat, més confortabilitat però també més oportunitats de negoci i mésoportunitats doci.Tot això ha fet necessària la revisió de la situació actual, tècnica i normativa, per tal de facilitarel desplegament de la xarxa d’ infraestructures de nova generació capaces de donar respostaadequada a aquestes demandes de serveis a la ciutat de Barcelona, respectant alhora elsvalors ambientals, urbanístics, paisatgístics i estètics.La regulació municipal fins ara vigent en aquesta matèria es trobava recollida en un capítol dinsl’Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. El nou text eleva aordenança específica la regulació d’aquest sector estratègic i incorpora el nou marc normatiusuperior: el Reial Decret 1066/2001 i la recent entrada en vigor de la Llei estatal 12/2012, de 26de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, querecull que les instal·lacions o infraestructures de xarxes de comunicacions electròniquesdisponibles per al públic no requeriran de l’obtenció de llicència, sinó que serà suficient ambuna comunicació prèvia o declaració responsable.www.bcn.cat/media 2
  3. 3. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicacióAquesta nova normativa persegueix diferents objectius: • Harmonitzar la normativa municipal a la Llei estatal 12/2012 de 26 de desembre, així com al Reial Decret 1066/2001 i la Recomanació 1999/519/CE del Consell de la Unió Europea • Dotar al sector de les tecnologies d’una ordenança municipal específica d’acord amb la necessitat de cobertura de servei i el valor estratègic i de progrés econòmic i social del sector a Barcelona, Capital Mundial del Mòbil, fomentant l’ús de les millors tecnologies possibles • Promoure un desplegament ordenat que possibiliti una adequada cobertura i la protecció ambiental, de l’entorn urbà i de la salut pública a la totalitat del municipi • Fomentar els sistemes d’inspecció i control de les instal·lacions en termes de preservació ambiental i de salut per als ciutadans i així com d’integració urbana: prevenció activa • Simplifica la tramitació i facilita la tramitació administrativa a través de l’Administració Electrònica • Fomenta la transparència informativa entorn a les instal·lacions ubicades al municipi.» AntecedentsEl sector de les telecomunicacions preveu experimentar al llarg dels propers anys una granevolució tecnològica que possibilitarà noves prestacions de servei en la transmissió de dadesespecialment en l’àmbit de la mobilitat i la televisió. I és que les telecomunicacions esdevenenavui un element imprescindible per al desenvolupament econòmic i social d’una societat enconstant evolució i transformació.Segons dades del propi Ajuntament a Barcelona actualment hi ha entorn a unes 800infraestructures de telefonia mòbil. Segons l’Enquesta de Sistemes d’Informació i Atenció aBarcelona (desembre 2010) el 41,5% dels internautes de Barcelona ha accedit a internet através d’una xarxa WIFI pública o lliure. A les llars barcelonines els telèfons mòbils superen elstelèfons fixes, comptabilitzant-se una mitjana de 2,1 aparells. El 95,4% dels entrevistats tételèfon mòbil i el 16% disposa de tarifa plana de dades a internet.La distribució actual d’infraestructures de radiocomunicació establerta per a les tecnologies 2Gés insuficient per cobrir la demanda de servei de les noves generacions (3G i 4G). I és que latelefonia mòbil evoluciona vertiginosament envers les actuals tecnologies GSM a l’últimageneració de mòbils – tecnologies 4G -, que ofereixen molta més velocitat de transmissiódisponible per als terminals, el que permet oferir serveis multimèdia de qualitat als usuaris.» Diagnòstic actualwww.bcn.cat/media 3
  4. 4. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicacióActualment, el servei de telefonia mòbil GSM (2G/2,5G) a la ciutat de Barcelona és molt bo al’àmbit exterior. Les xarxes GSM es troben en una fase de maduresa. La cobertura als interiorsdels edificis és majoritària tot i que en alguns llocs puntuals presenta deficiències.Les xarxes de UMTS (3G) es troben en fase de desplegament avançat però necessitenmillores. En general, en tots els barris densos de Barcelona la cobertura UMTS exterior éssuficient, malgrat que es produeixen deficiències puntuals de cobertura. La cobertura a l’interiord’edificis és força millorableLa cobertura 4G/LTE es troba en fase de desplegament pilot limitada a zones específiques dela ciutat. L’objectiu de l’Ajuntament és facilitar el desplegament per tot el territori.A la ciutat de Barcelona hi ha actualment 640 emplaçaments -espais físics- on subiqueninstal·lacions de telefonia mòbil. A molts emplaçaments hi ha més duna instal·lació, ja queconviuen tecnologies diferents d’un mateix operador o operadors diferents. Sumenaproximadament entorn a unes 800 instal·lacions. En un horitzó de 3-4 anys l’Ajuntamentpreveu que el nombre de nous emplaçaments necessaris on ubicar instal·lacions estigui alvoltant de 450-500 més, bé per resoldre problemes de cobertura de les tecnologies actuals obé per desplegament de les noves solucions que permeten més velocitat i prestacions. Enwww.bcn.cat/media 4
  5. 5. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicacióqualsevol cas, la velocitat de desplegament de la xarxa dependrà de la capacitat inversora delsector, sota regulació del Ministerio de Indústria, Energía y Turismo.» Instal·lacions de radiocomunicació incloses en l’OrdenançaL’Ordenança no només parla de telefonia mòbil i de com superar l’actual distribució originald’infraestructures establerta per a 2G, que és insuficient per cobrir la demanda d’emplaçamentsde les noves generacions (3G i 4G). El text proposat també parla de reforçar la xarxad’infraestructures de radiocomunicació i radiodifusió, on incloem: » Xarxes privades de comunicació: ofereixen serveis a la ciutat que faciliten i agilitzen la seva gestió (xarxa Rescat, xarxa d’empresa, etc). » La radiodifusió, la difusió de senyals de radio i televisió: televisió digital terrestre, radio comercial. » Les estacions de radioaficionats de caràcter exclusivament personal i sense lucre, en un servei reconegut per la Unió Int. de Telecomunicacions.www.bcn.cat/media 5
  6. 6. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicació» Novetats  Foment de les millors tecnologies possiblesEls equips, antenes, estacions base i en general qualsevol dels elements de radiocomunicacióobjecte d’intervenció municipal, així com la seva instal·lació, han d’incorporar les millorstècniques disponibles en cada moment. Amb instal·lacions de darrera tecnologia la ciutat estaràpreparada per a la provisió de nous i millors serveis derivats de les futures noves generacionsde telefonia mòbil.  Impacte visual i ambiental i mimetitzacióLa nova ordenança té especial cura de l’ impacte visual i ambiental de les instal·lacions deRadiocomunicació i és més restrictiva que l’anterior normativa a favor de la integraciópaisatgística. L’Ordenança estableix condicions d’adaptació a l’entorn o mimetització de lesinstal·lacions de radiocomunicació per tal de preservar la qualitat de l’espai públic il’harmonització de l’entorn urbà.Es defineixen volums màxims, ubicació, alçada màxima i nombre màxim d’elements, que nopodran depassar les instal·lacions. Les condicions de mimetització de l’ordenança recullencodis de bones pràctiques recomanades tant des de Localret com des de la FederacióEspanyola de Municipis (FEMP).  Simplificació del règim administratiuD’acord amb la Llei estatal 12/2012 de 26 de desembre només s’exigeix Llicència en elssegüents casos:- Superfícies majors a 300 m2- Quan es produeix un impacte en el Patrimoni històric- Quan es produeix un impacte en espais naturalsLa Declaració Responsable i la Comunicació prèvia esdevenen instruments substitutoris de lesLlicències, tal i com preveu la Llei.www.bcn.cat/media 6
  7. 7. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicacióEn aquest context l’Ajuntament reforça els sistemes d’inspecció i control d’activitat, a fi devetllar per un desplegament respectuós amb els valors ambientals, urbanístics, paisatgístics iestètics.  Edificis protegitsL’anterior ordenança prohibia la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació en edificiscatalogats. Amb la nova ordenança s’obren supòsits per a facilitar aquestes instal·lacions enindrets on no hi hagi possibilitat d’un altre emplaçament.-edificis nivell A i B: autoritzables en supòsits excepcionals on per manca d’alternativesaquesta sigui l‘única solució viable per garantir la prestació del servei en una determinada àreadinfluència, amb l’informe previ favorable de patrimoni arquitectònic.-edificis protegits amb nivell C i als entorns A i B: autoritzables amb l’informe previfavorable de patrimoni arquitectònic.  Tramitació electrònica dels procediments i consulta prèviaMillora de l’eina d’administració electrònica per afavorir la tramitació i planificació deldesplegament de les xarxes de radiocomunicació a la ciutat. També s’obre la possibilitat deformular consultes a l’Ajuntament sobre aspectes relacionats amb la implantació, modificació osupressió de les instal·lacions de radiocomunicació, amb caràcter previ a l’actuació que es voldesenvolupar.  Esdeveniments extraordinaris i proves pilotEs preveu la tramitació administrativa en cas de necessitats de suport a esdevenimentsextraordinaris d’instal·lacions provisionals d’estacions base de telefonia mòbil, xarxescorporatives o d’administracions públiques, o instal·lacions de radionavegació, que no puguinemplaçar-se a la via pública.També es preveu procés administratiu, subjecte a l’aprovació del Pla de Prova Pilot, per a larealització de proves pilot que permetin avaluar la viabilitat tècnica d’una xarxa en faseexperimental, responent a un avenç tecnològic d’interès general.www.bcn.cat/media 7
  8. 8. » Dossier de Premsa Proposta normativa d’Ordenança d’instal.lacions de ràdiocomunicació  Nou programa de desenvolupament de la xarxaEs reforcen les eines de seguiment de les infraestructures instal·lades per les operadores, através de la sol·licitud als operadors reportar anualment a l’Ajuntament el seu programa dedesenvolupament de la xarxa, com a sistema d’ordenació d’infraestructures.» Inspecció i règim sancionadorL’Ordenança preveu règims de control i d’autocontrol periòdic de les instal·lacions en funció dela tipologia d’instal·lació de radiocomunicació o la seva ubicació, que varia entre l’any i els sisanys. La funció inspectora es pot dur a terme en qualsevol moment a càrrec de personalhabilitat al servei de l’Ajuntament. Les irregularitats detectades hauran de ser subsanades enun termini fixat o comportaran procediment sancionador, la suspensió de l’activitat o eltancament de la instal·lació. L’Ordenança defineix què és constitutiu d’infracció i estableix lessancions corresponents segons siguin Molt greus, Greus o Lleus.» Es potencien els sistemes de control (sondes)El desplegament d’aquesta norma preveu un augment significatiu dels actuals sistemes decontrol remot (sondes fixes i mòbils) per a cobrir la totalitat de la ciutat, garantint el controlobjectiu i transparent de les emissions, com a garantia de salut pública, en el marc delPrograma de Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya.En aquest sentit es preveu un increment de la funció inspectora i delcontrol remot a través de 30 sondes fixes i 1 una sonda mòbil per vetllarpel compliment de la normativa Estatal en termes de salut.Actualment la ciutat disposa de 12 sondes i de procediments de control imesuraments d’accés obert online a càrrec de la Generalitat segonsnorma vigent.» Transparència informativaUn dels objectius bàsics que persegueix aquesta nova normativa ésfomentar la informació ciutadana entorn a aquestes instal·lacions pelscanals propis de l’Ajuntament en col·laboració amb l’esforç que verealitzant la Generalitat de Catalunya amb el seu Programa de Governança Ràdioelèctrica.www.bcn.cat/media 8

×