Informe sobre ajuts de suport social 2012.

673 views
596 views

Published on

Informe de govern dels ajuts socials de l'Ajuntament de Barcelona durant el 2012. Presentat en comissió plenària el 5 de març de 2013.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe sobre ajuts de suport social 2012.

 1. 1. Informe sobre els ajuts socials, any 2012Informe sobreajuts de suportsocial 2012Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 5 de març 2013 1
 2. 2. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 INTRODUCCIÓL’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports és l’àrea amb les competències municipals en serveis socialsde Barcelona. Atén als ciutadans des dels 40 centres de serveis socials, els serveis socials especialitzats(infància, dona, immigració, gent gran, persones vulnerables, urgències i emergències) i el catàleg deserveis i prestacions que des d’aquests serveis socials es poden utilitzar per atendre les necessitats delsciutadans.També desenvolupa l’acció comunitària entesa com el treball comunitari en el marc dels serveis socialsbàsics i en el marc d’accions en barris, mitjançant els plans de desenvolupament comunitari (aquellesaccions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciacióde col·lectius i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social).Aquesta activitat es complementa amb l’acció col·laborativa d’institucions i entitats a través de convenisi subvencions, creant xarxes d’atenció per àmbits (infància, persones vulnerables, habitatge, ...) queajuden a l’ Àrea de Qualitat de Vida, igualtat i Esports a desenvolupar la seva tasca d’atenció social d’unamanera integral. 2 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 3. 3. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ORIENTATS AL SUPORT D’INCLUSIÓPart de les accions de l’Àrea per a donar suport a les persones que més ho necessiten són elsanomenats “ajuts d’inclusió”. Aquests ajuts s’atorguen des dels centres de serveis socials, ambuna important novetat des de setembre de 2011, data en la que es va elaborar un protocol únicper a tots els centres de serveis socials i que garanteix que tots els professionals segueixin lesmateixes directrius a l’hora de valorar les demandes, així com l’equitat d’accés als ajuts delsciutadans de tota la ciutat.Es consideren ajuts d’inclusió aquells serveis i prestacions econòmiques destinades a lacobertura de necessitats bàsiques, que es concedeixen a persones i/o famílies en situació devulnerabilitat econòmica puntual o que es troben en situacions de pobresa i/o exclusió social,ateses en els Serveis Socials i serveis socials especialitzats que, majoritàriament, estan realitzantun procés d’inclusió social orientat a la promoció i millora de la seva autonomia i inserció social. 3 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 4. 4. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ORIENTATS AL SUPORT D’INCLUSIÓEn aquests ajuts també s’ha d’incloure aquells que reben els ciutadans i famílies per part d’altresentitats o institucions amb les que l’Àrea té acord o conveni de col·laboració, i prèvia derivació aaquestes organitzacions des dels serveis socials municipals. 4 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 5. 5. Informe sobre els ajuts socials, any 2012TIPUS D’AJUT • Àpats en companyia Alimentació • Àpats a domicili • Àpats servits a menjadors socials • Ajuts d’inclusió Econòmics • Per apersones vulnerables • Per a infants 5 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 6. 6. Informe sobre els ajuts socials, any 2012TIPUS D’AJUT • Servei d’atenció domiciliària (SAD) • Residències, hebitatges, partaments i acolliments d’urgència Gent gran • Tarjeta rosa • Viatges • Teleassistància 6 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 7. 7. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES ATESES ALS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS2011-2012:Des dels Centres de Serveis socials, s’atén a la ciutadania per donar respostes orientades a cobrirles necessitats bàsiques o per l’assoliment d’objectius que plantegen les persones, especialmentaquelles que presenten manca d’integració o d’autonomia, i es treballa per l’enfortiment de laxarxa social i relacional. Durant l’any 2012 s’han atès un total de 68.635 persones en els Centresde Serveis Socials que han generat un volum de 179.973 atencions directes.El percentatge de persones ateses durant l’any 2012 (68.635 persones) representa un 4,20% de lapoblació de la ciutat. 7 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 8. 8. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES ATESES ALS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS2011-2012:La tendència dels darrers anys, i també de l’any 2012, ha estat la d’un augment progressiu de lespersones ateses, passant de les 64.514 persones usuàries de l’any 2011 a les 68.635 de l’any2012. Això suposa un augment del 6,40% pel que fa a persones ateses i d’un 9,35% pel que fa aunitats d’atenció. (Es consideren unitats d’atenció les activitats d’atenció directe que realitzen elsprofessionals dels CSS (entrevistes individuals/familiars, activitats grupals i activitats d’acciócomunitària). 8 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 9. 9. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES ATESES I ATENCIONS ALS CENTRES DESERVEIS SOCIALS 2011-2012• Persones ateses als CSS 2011: 64.514 Persones ateses als CSS 2012: 68.635• Unitats d’atenció als CSS 2011: 164.582 Unitats d’atenció als CSS 2012: 179.973 Persones ateses als CSS 2011-2012 Unitats datenció als CSS 2011-2012 80.000 20.000 70.000 60.000 15.000 50.000 40.000 10.000 2011 30.000 2011 2012 5.000 20.000 2012 10.000 0 0 Percentatge augment Persones ateses 2011-2012: 6,40 % Percentatge augment Unitats d’ atenció 2011-2012: 9,35 % 9 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 10. 10. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES ATESES DES DELS SERVEIS SOCIALS DE L’ÀREA2011-2012A part dels ajuts de suport gestionats per l’Institut Municipal de Serveis Socials, hi ha d’altresdepartaments de l’Àrea que gestionen i atorguen, seguint també els criteris establerts, ajutssocials, com el departament d’atenció a persones vulnerables, el departament de gent gran, eldepartament d’infància, el centre d’urgències i emergències socials i la direcció d’immigració.Per altre banda també satén des d’emergències socials a aquelles persones que han estatvíctimes d’una situació d’emergència: incendi, explosió, pèrdua sobtada, etc. que ha alterat laseva vida quotidiana i ha produït un desequilibri emocional sobre el que cal intervenir de maneraimmediata, tant a nivell psicològic com social, per tal d’alleugerir el patiment de la persona iminimitzar el risc d’un estrès posttraumàtic 10 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 11. 11. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES ATESES DES DELS SERVEIS SOCIALS DE L’ÀREA2011-2012Finalment, les urgències socials són la complementació a la xarxa bàsica de serveis socials forad’horari o en cap de setmana i festiu i inclou també atenció en desnonaments i desallotjament,atenció a persones grans (ingressos residencials) per desaparició del cuidador, atenció a personesimmigrants o sol·licitants d’asil o refugi, atenció domiciliaria d’urgència, etc. 11 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 12. 12. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ATORGATS PEL DEPARTAMENT DE PERSONESVULNERABLES I PEL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIESSOCIALS Donada l’actual conjuntura hem signat un conveni amb els cossos de seguretat que va comportar la creació d’una nova unitat de suport psicològic, la seva activitat ha significat un increment del nombre de persones ateses per emergències. Aquesta unitat de suport psicològic actua a demanda dels cossos de seguretat en accidents, morts sobtades, intents de suïcidi, etc. donant recolzament a la família, a les persones implicades que es mostrin afectades i als professionals. Aquest suport es dóna des del primer moment i fins a tres setmanes, amb posterior derivació als serveis sanitaris, si s’escau, seguint el protocol signat amb sanitat. Aquest nou servei permet una atenció especialitzada d’un equip únic a la víctima, la família i l’entorn immediat. 12 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 13. 13. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ATORGATS PEL DEPARTAMENT DE PERSONESVULNERABLES I PEL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIESSOCIALS % Increment Concepte 2011 2012 2011-2012Nombre de persones vulnerables que 373 470 26han rebut ajuts allotjament temporalNombre de trasllats de bens i mobles de 393 419 6,6domiciliPersones ateses per urgències socials 12.467 15.765 26,5Persones ateses per emergències socials 736 1.285 74,6 13 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 14. 14. Informe sobre els ajuts socials, any 2012ÀPATS EN COMPANYIA i ÀPATS A DOMICILI2011-2012Aquest any 2012 s’ha unificat en un únic contracte la gestió d’ambdós serveis (Servei d’àpats encompanyia i Servei d’àpats a domicili), el que ha esdevingut una millora de la qualitat i unasimplificació del procés de control de gestió, així com que ens ha permès l’ampliació del servei.El Servei d’Àpats socials és un servei diürn d’assistència a les activitats de la vida diària a personesen situació de vulnerabilitat o de persones grans en situació de fragilitat que aténsimultàniament les necessitats de gaudir d’una alimentació equilibrada i d’un espai relacionalacollidor facilitador de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat (en el cas del Serveid’Àpats en Companyia) . 14 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 15. 15. Informe sobre els ajuts socials, any 2012ÀPATS EN COMPANYIA i ÀPATS A DOMICILI2011-2012Els àpats se serveixen al domicili de la persona beneficiaria en el cas d’àpats a domicili i en elsmenjadors habilitats en el cas de la modalitat d’àpats en companyia.Al 2012 s’han ofert 841 places repartides pels 24 punts de prestació del servei d’àpats encompanyia. Un increment del 13,20% respecte el 2011.Pel que fa al servei d’àpats a domicili s’han servit 282.368 menús, que representa un incrementdel 11,60% i s’han ates un total de 1.138 persones. L’augment del 15% de les persones i àpatsservits ha suposat un increment del 14% dels recursos destinats. 15 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 16. 16. Informe sobre els ajuts socials, any 2012ÀPATS EN COMPANYIA 2011-2012 % Increment Àpats en companyia 2011 2012 2011-2012Nombre de menjadors 21 24(*) 14,3Nombre de places oferides 743 841 13,2Nombre de persones ateses 903 1.039 15,1Nombre d’àpats servits 145.430 168.694 16Import econòmic 860.945 € 971.508,74 € 12,8(*) 3 menjadors nous: Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí 16 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 17. 17. Informe sobre els ajuts socials, any 2012ÀPATS A DOMICILI 2011-2012: % Increment Àpats a domicili 2011 2012 2011-2012Nombre de persones ateses 1.009 1.138 12,80Nombre d’àpats servits 252.953 282.368 11,60Import econòmic 1.377.967,47€ 1.572.155,67€ 14,1 17 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 18. 18. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 ÀPATS SERVITS A MENJADORS SOCIALS MUNICIPALS 2011- 2012:El Servei de Menjadors per a persones amb necessitats socioecòmiques del departament d’atenció apersones vulnerables tracta de proporcionar benestar nutricional, físic i social a persones en situacióde vulnerabilitat.L’any 2012 ha augmentat el nombre de persones que van fer ús del servei de menjador de maneraestable (derivades dels serveis socials) i ha disminuït el nombre de les que han anat de manerapuntual, a través dels menjadors de Navas, Paral·lel i la Terrasseta.Les persones que venen derivades de serveis socials i que fan un ús més permanent d’aquest servei hofan durant un període de temps més llarg. 18 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 19. 19. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 ÀPATS SERVITS A MENJADORS SOCIALS MUNICIPALS 2011- 2012:Al mes de desembre es van adjudicar tres nous menjadors en concert amb 300 places en total. Això hapermès que el mes de gener de 2013 s’hagin atès 2.991 persones diferents, un increment de 562persones respecte al mes de desembre de 2012 (23% més).Aquesta obertura ha suposat que desaparegui la llista d’espera ja aquest mes de febrer. 19 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 20. 20. Informe sobre els ajuts socials, any 2012ÀPATS SERVITS A MENJADORS SOCIALS 2011-2012: % Menjadors socials 2011 2012 Increment 2011-2012Nombre de places en menjadors 1.106 1.541 39,3socialsNombre de menjadors socials 14 17(*) 21,4 (*) 3 nous menjadors: Les Corts, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi 20 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 21. 21. Informe sobre els ajuts socials, any 2012CONVENIS amb entitats socials per alimentació any 2012:Cal destacar l’existència d’una estreta col·laboració entre les entitats i l’Àrea de Qualitat de Vida,Igualtat i Esports quant a recursos alimentaris per a la població vulnerable, tant a nivell demenjadors socials, com a punts de distribució d’aliments recollits pel Banc d’Aliments. En aquestsentit hi ha una voluntat conjunta de sumar esforços, als efectes de garantir la cobertura de lesnecessitats d’aquelles persones que ho requereixen de forma equitativa a tothom de la ciutat deBarcelona.En el següent quadre hem recollit alguns d’aquests convenis. No estan contemplats els convenisamb Càritas ni Creu Roja , que a més de l’eix de l’alimentació recullen molts altres aspectes. 21 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 22. 22. Informe sobre els ajuts socials, any 2012CONVENIS amb entitats socials per alimentació any2012 Convenis amb entitats socials per alimentació, 2012 Convenis 2012 Import 2011 Import 2012Menjador social EMAÚS Parròquia Sant Eugeni 19.200€ 28.800 €Parròquia Maria Reina - El pa de Sant Oleguer 0 70.000 €Menjador social Parròquia Sant Joan dHorta 0 3.900 €Menjador social Associació iniciatives solidàries 2.000€ 2.000 €Banc d’Aliments 240.395,54€ 250.000 €Altres convenis menors 30.000€ 40.000 € TOTAL Import econòmic 291.595,54€ 394.700 € 22Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 23. 23. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ 2011-2012 (INSTITUT DESERVEIS SOCIALS - IMSS)La voluntat del govern de la ciutat de fer front a l’impacte que la situació està tenint en algunesciutadanes i alguns ciutadans es reflexa en els ajuts econòmics d’inclusió, aquest any s’hanincrementat un 14% els recursos econòmics destinats i en 3.563 el nombre d’ajudes. En especials’ha incrementat el nombre d’ajuts relacionats amb l’habitatge (allotjament i manteniment) i quehan suposat un 66,55% del pressupost total dels ajuts d’inclusió de l’IMSS.L’impacte d’aquests ajuts sobre les famílies fan que aquestes puguin destinar els seus propisrecursos a cobrir altres necessitats bàsiques, com l’alimentació, per exemple. ´D’aquesta maneral’Ajuntament de Barcelona coopera amb les famílies que ho necessiten en l’abastiment de lesseves necessitats bàsiques, ajudant-los a arribar allà on elles, en aquest moment, no poden. 23 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 24. 24. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ 2011-2012 (INSTITUT DESERVEIS SOCIALS)L’any 2012 es va introduir un canvi en el model de distribució dels ajuts econòmics. Vàrem treurela limitació pressupostària per districtes per a tenir en compte les necessitats de cada un d’ells.Hem garantit que cada districte tingui els recursos necessaris per cobrir les demandesque té al seu territori, sense topall pressupostari pre-establert.Aquest canvi de model ens ha permès cobrir tota la demanda que ens ha arribat a tots elsserveis socials de la ciutat.Cal també esmentar que s’ha posat en marxa un nou aplicatiu informàtic per la reducció del tempsde gestió dels ajuts a les famílies i l’eliminació del suport paper. 24 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 25. 25. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ 2011-2012 (INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS) % Increment Ajuts econòmics 2011 2012 2011-2012 d’inclusió per conceptes Nombre Nombre Import 2011 Import 2012 Import d’ajuts d’ajutsAlimentació 1.907 191.521,71 € 2.923 263.442,11 € 37,6Roba i higienepersonal 281 13.732,09 520 10.070,43 -26,7Transport 659 37.161,41 1.002 70.144,00 88,8Salut 892 151.308,52 1.158 168.300,29 11,2Habitatge, allotjament 2.557 1.147.632,83 3.078 1.258.622,48 9,7Habitatge,manteniment 3.078 736.842,79 3.625 830.773,16 12,7Escolars i lleure 2.480 442.394,21 5.688 1.176.746,21 10,4Inserció laboral 77 13.962,29 137 23.003,39 64,8Altres (tràmits, taxes...) 167 16.280,98 338 51.629,09 217,1TOTAL 12.116 2.750.836,83 € 15.679 3.135.127,7 € 14 25 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 26. 26. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ 2011-2012 (INSTITUT DESERVEIS SOCIALS) Import dels ajuts econòmics Import dels ajuts econòmics per conceptes, 2011-2012 2011-2012 3.135.127,71.400.000,00 01.200.000,001.000.000,00 800.000,00 600.000,00 2.750.836,8 3 400.000,00 200.000,00 Import 2011 0,00 Import 2012 Import 2011 Import 2012 26 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 27. 27. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ per Districtes 2011-2012 Ajuts econòmics 2011-2012, per Districtes Nombre ajuts Nombre ajuts DISTRICTES Import 2011 Import 2012 2011 2012Ciutat Vella 2.850 606.185,17 € 3.205 594.667,48 €Eixample 1.080 245.196,53 € 1.255 264.942,94 €Sants - Montjuïc 1.539 275.421,87 € 1.830 337.964,44 €Les Corts 403 125.029,71 € 588 150.858,51 €Sarrià - Sant Gervasi 392 94.411,88 € 667 121.521,57 €Gràcia 740 217.313,73 € 1.105 284.833,14 €Horta - Guinardó 1.784 355.942,00 € 2.541 430.765,80 €Nou Barris 1.558 389.691,05 € 1.996 411.774,37 €Sant Andreu 658 163.989,09 € 1.090 224.215,98 €Sant Martí 1.112 277.655,80 € 1.402 313.583,48 €CIUTAT 12.116 2.750.836,83 € 15.679 3.135.127,70 € 27 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 28. 28. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS D’INCLUSIÓ per Districtes 2011-2012 Ajuts econòmics 2011-2012 per Districtes 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € - € Ciutat Eixample Sants - Les Corts Sarrià - St Gràcia Horta - Nou Sant Sant Vella Montjuïc Gervasi Guinardó Barris Andreu Martí Import 2011 Import 2012 28
 29. 29. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS per a persones vulnerables 2011-2012El pressupost del departament d’atenció a persones vulnerables ha incrementat en un 6,9%,passant de 18.648.087,82€ a l’any 2011 a 19.932.728,59€ a l’any 2012. El departamentdesplega recursos i serveis per atendre a aquelles persones en situació de més vulnerabilitatsocial, com ara allotjaments temporals, menjadors socials, magatzem de bens, ajuts pertransport de bens de domicili, pisos d’inclusió, etc.El pressupost del SAIER ha evolucionat d’acord al nou paradigma migratori de la ciutat ons’aposta més per la integració/ Interculturalitat i on l’acollida ja no juga el paper central que hatingut fins ara. Des de 2008 ha hagut una gran disminució d’usuaris i ens hem adaptat a lesnoves necessitats. 29 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 30. 30. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS per a persones vulnerables 2011-2012El pressupost d’immigració globalment s’ha incrementat en un 2,8% però en altres programesque no són d’acollida sinó de integració i interculturalitat com per exemple els temes d’accés alsistema educatiu, els projectes d’interculturalitat, etc. 30 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 31. 31. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 AJUTS ECONÒMICS per a persones vulnerables 2011-2012 % Increment Persones vulnerables 2011 2012 2011 - 2012Allotjament temporal 1.138.802,65 € 1.288.529,65 € 13,1persones vulnerablesAjuts per a necessitatsbàsiques (medicació, 92.230,46 € 122.473 € 32,8transport, ...) personesvulnerablesAjuts per lloguer per apersones vulnerables que 229.817€ 428.000€ 86resideixen en pisos PatronatMunicipal de l’HabitatgeTOTAL pressupost atenció ales persones vulnerables 18.648.087,82 € 19.932.728,59 € 6,9 31 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 32. 32. Informe sobre els ajuts socials, any 2012AJUTS ECONÒMICS per a infants 2011-2012 (Departamentde família i infància) % Increment Ajuts econòmics infants Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 2011 - 2012- Ajuts beques de menjador (1) 2.500.000 € 4.900.000€ 96- Ajuts Infància (2) 55.341,23 € 57.449,79 € 3,8- Ajuts econòmics Campanya de 770.425,38 € 782.419,14 € 1,6vacances per a infants- Ajuts econòmics per a integraciód’infants amb dificultats a campanya 188.739,79% 204.288,96% 8d’estiuTOTAL import econòmic Ajutseconòmics per a infants 3.514.506,4 € 5.944.157,89€ 69Nombre d’ajuts econòmics vacances pera infants concedits (3) 5.173 5.404 4,5 (1) Transferència Consorci d’Educació de Barcelona (Parcialment AQVIE) (1,5 milions curs 2011-2012 i 2,4 milions curs 2012-2013) (2) Conceptes diversos com material escolar, aparells salut, etc. (3) No hi ha cap demanda que complís els requisits que no hagi rebut ajut econòmic 32
 33. 33. Informe sobre els ajuts socials, any 2012SAD (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) 2011-2012El SAD és el conjunt de serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili gestionatper l’Institut Municipal de serveis Socials i adreçat a que els seus usuaris mantinguin o millorin laseva qualitat de vida en el seu entorn habitual.El servei d’atenció domiciliària ha experimentat un gran creixement l’any 2012, així el nombre dellars que han rebut algun dels serveis al llarg de l’any s’ha incrementat un 13,30% i les llars ambserveis actius a finals de desembre s’han incrementat un 11,10%.S’ha atès a totes les persones que han estat prescrites per rebre aquest servei. 33 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 34. 34. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 SAD (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) 2011-2012Aquest servei té un nombre important de rotacions i per aquest motiu distingim entre llars atesesdurant l’any i llars que hi ha ateses en un determinat moment. És per aquest motiu que , hi hauna diferència entre la xifra de llars ateses a 31 de desembre (moment determinat) i la xifra anual(llars ateses durant l’any). Aquesta darrera recull les rotacions.L’augment de recursos econòmics destinats a aquest servei en relació a l’any 2011 és d’un 17%.Les xifres del quadre fan referència als serveis d’atenció personal i neteja de la llar del SAD. 34 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 35. 35. Informe sobre els ajuts socials, any 2012SAD (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) 2011-2012: % Increment SAD 2011 2012 2011-2012Nombre de llars ateses durant tot 16.582 18.788 13,30%l’anyNombre de llars ateses a 31 de 13.342 14.823 11,10%desembreNombre de beneficiaris a 31 de 14.625 16.035 9,65%desembreNombre d’hores SAD 2.479.088 2.883.708 16,29%Import econòmic executat 44.909.423,90 € 52.596.497,81 € 17,11 35 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 36. 36. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 PERSONES GRANS EN RESIDÈNCIES/ HABITATGES/ APARTAMENTS I ACOLLIMENTS D’URGÈNCIAEl pressupost del departament d’atenció a persones gent gran s’ha incrementat en un 14,3%,passant de 22.066.142,77€ a l’any 2011 a 25.239.736,05€ a l’any 2012. El departament desplegarecursos i serveis per a la gent gran com la teleassistència, 4 residències municipals, 1 centre dedia, el servei d’atenció urgent per la vellesa (SAUV), etc.El nombre d’estades i persones ateses en residencies de gent gran és estable. L’ajuntament éstitular de 4 equipaments residencials en el que té places col·laboradores amb ICASS i en els quetambé pot atendre persones grans de perfil més de risc social que de dependència. 36 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 37. 37. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 PERSONES GRANS EN RESIDÈNCIES/ HABITATGES/ APARTAMENTS I ACOLLIMENTS D’URGÈNCIAL’any 2012 es van posar en funcionament tres promocions noves d’habitatges amb serveis per agent gran; Cibeles (32 habitatges); Via Favència (77 habitatges) i Navas (76 habitatges).El Servei d’Atenció urgent per la vellesa (SAUV) és un servei que atén de manera temporal a lapersona oferint-li una plaça residencial privada i facilitant-li una subvenció en el cas que no puguiarribar a cobrir el cost. Lobjectiu del servei és atendre l’urgència en el més breu termini de tempspossible i oferir a la persona el recurs definitiu o el retorn a domicili un cop resolta la situació. Peraquest motiu, és molt important que la urgència es resolgui com a màxim en 6 mesos i és positiuque els indicadors indiquin la màxima rotació. 37 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 38. 38. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES GRANS EN RESIDÈNCIES/ HABITATGES/APARTAMENTS I ACOLLIMENTS D’URGÈNCIA % increment Persones grans 2011 2012 2011-2012Nombre de persones en 294 296 0,7residènciesPersones grans en 1.125 1.301 15,6habitatges amb serveisPersones grans en 69 78 13apartaments tutelats 38 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 39. 39. Informe sobre els ajuts socials, any 2012PERSONES GRANS EN RESIDÈNCIES/ HABITATGES/APARTAMENTS I ACOLLIMENTS D’URGÈNCIA % increment Persones grans 2011 2012 2011-2012Persones grans acollides 461 603 30,8d’urgènciaImport econòmic GentGran en residències/ 10.178.590,15 € 10.777.461,84 € 5,9ApartamentsAjuts lloguer habitatgesamb serveis Gent Gran 602.596,51€ 703.017,45€ € 16,7 39 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 40. 40. Informe sobre els ajuts socials, any 2012TARGETA ROSAL’Ajuntament de Barcelona és un dels pocs ens locals que, al marge de la targeta rosa del’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), destina més de 800.000€ per ampliar aquesttipus d’ajut al transport a persones de 60 a 64 anys. 40 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 41. 41. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 NOMBRE DE BENEFICIARIS DE TELEASSISTÈNCIAEls usuaris en teleassistència han incrementat en un 11,8%, arribant als 59.473 personesbeneficiàries del servei.A la Comissió de Qualitat de Vida del 11 de desembre es va aprovar ladjudicació del nou contractede tele-assistència amb limport anual de 10.037.500€.El nou contracte preveu un augment de 10.000 usuaris més i la possibilitat d’ampliar, si esconsidera necessari l’ aportació de pressupost i una millora de la tecnologia amb un increment de1.815 dispositius nous anuals per a persones amb necessitats especials (detector d’ocupació dellit, detector d’enuresis, detector de caigudes, detector de convulsions, detector d’inundació, ....)així com l’increment dels dispositius ja existents (detectors de gas, de fum dobertura de portes ide comunicació per persones sordes (smartcom amb missatges fàcils de llegir). 41 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 42. 42. Informe sobre els ajuts socials, any 2012 NOMBRE DE BENEFICIARIS DE TELEASSISTÈNCIA % Teleassistència 2011 2012 d’increment 2011-2012Nombre de beneficiaris del 53.161 59.473 11,9Servei de TeleassistènciaNombre de llarsbeneficiàries del Servei de 45.962 49.869 8,5Teleassistència 42 Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 43. 43. Informe sobre els ajuts socials, any 2012Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 43

×