Accions en adolescència i joventut 2013-2016
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Accions en adolescència i joventut 2013-2016

 • 1,237 views
Uploaded on

Mesures previstes per al Pla d'adolescència i joventut 2013-2016 presentades en comissió plenària el 6 de febrer de 2013.

Mesures previstes per al Pla d'adolescència i joventut 2013-2016 presentades en comissió plenària el 6 de febrer de 2013.

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,237
On Slideshare
1,217
From Embeds
20
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
20
Comments
0
Likes
0

Embeds 20

https://twitter.com 20

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Qualitat de Vida, Igualtat i EsportsDirecció de Programa d’Adolescència i Joventut PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2013-2016 Pla d’accions 2013
 • 2. PLA D’ACCIONS 2013 DEL PLA D’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2013-2016El Pla d’ Adolescència i Joventut 2013-2016 defineix uns eixos i unes línies estratègiques de consens amb tots els Grups Municipals del Consistori Barceloní. En aquestsentit persegueix l’objectiu de ser dinàmic i oferir la possibilitat de adequar les mesures concretes anuals al context i la realitat existent en cada moment.Són temps canviants, i si bé és cert que tenim accés a una diagnosi actual de la situació del jovent i l’adolescència no podem preveure si les necessitats d’aquest col·lectiul’any vinent, o l’altre seran les mateixes.Aquest document dona compliment a l’acord establert per la Comissió Política del Pla d’ Adolescència i Joventut conforme adjunt al Pla es presentaria un documentannex amb les mesures concretes de cara el 2013. S’establia doncs, que cada any es presentes el pla d’accions concret de l’any en curs per mitjà d’una Mesura de Governa la Comissió de Qualitat de Vida Igualtat i Esports .Per aquest motiu de cara a especificar les mesures concretes del 2013 es realitza aquest document amb el recull de totes les accions concrets que s’ empraran perdesenvolupar els eixos i objectius del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016.Tanmateix s’ha d’assenyalar que el Pla d’Accions està subjecta als controls de seguiment establerts per la metodologia del Pla d’ Adolescència i Joventut 2013-2016. 2
 • 3. Índex Pàg.Àmbit 1. Cohesió social i equilibri territorial................................................................................................................................................................... 5 Treballar per la igualtat de condicions dels joves, parant especial atenció a aspectes objecte de discriminació com el sexe, l’origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre. Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i promoure la interacció, el coneixement i el diàleg. Fer polítiques de proximitat en els territoris i en els barris. Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní.Àmbit 2. Educació i formació ....................................................................................................................................................................................... 12 Fer l’educació, entesa des d’una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la cohesió social, la formació i la promoció de la participació ciutadana dels joves i dels adolescents. Promoure la capacitació personal i l’auto coneixement professional i personal dels adolescents i els joves. Millorar l’adequació de l’oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves. Facilitar eines formatives als joves.Àmbit 3. Ocupació ....................................................................................................................................................................................................... 20 Facilitar l’accés dels joves al treball. Fomentar l’ocupació de qualitat per als joves, evitant la temporalitat i facilitant la promoció de nous usos del temps. que permetin la conciliació amb el projecte personal de cada persona. Fomentar l’emprenedoria, el cooperativisme, la creativitat i el foment de la pròpia ocupació. 3
 • 4. Àmbit 4. Habitatge ...................................................................................................................................................................................................... 25 Afavorir l’emancipació juvenil, facilitant l’accés a l’habitatge.Àmbit 5. Salut .............................................................................................................................................................................................................. 27 Fomentar hàbits saludables. Prevenir conductes de risc.Àmbit 6. Participació i associacionisme ........................................................................................................................................................................ 31 Apropar la política municipal dels diferents agents als joves. Implicar els joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques i fer-los veritables protagonistes de les polítiques de joventut. Promocionar i afavorir l’associacionisme juvenil apoderador, amb capacitat de decisió per part dels joves, més enllà de la pràctica del voluntariat que fa servei. Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.Àmbit 7. Cultura, lleure, oci i consum ........................................................................................................................................................................... 38 Impulsar mesures que facilitin l’accés dels joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat. Promoure les propostes culturals i d’oci realitzades pels joves. 4
 • 5. Àmbit 1. Cohesió social i equilibri territorial - Treballar per la igualtat de condicions dels joves, parant especial atenció a aspectes objecte de discriminació com el sexe,l’origen, la condició física, la tendència sexual o qualsevol altre.1. Prevenir el risc d’exclusió social dels joves amb mesures que facilitin reduir aquest risc i mantenir la cohesió social barcelonina, parant especial atenció a aquells que es troben per sota del llindar de la pobresa. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Desplegar el projecte Rossinyol a altres centres de la ciutat. Nombre de centres participants Immigració Adolescents Nombre de joves que participen Consorci d’Educació Districte Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils pel Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents foment de l’ntegració i cohesió social. Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Participar en jornades d’estudi i debat sobre oportunitats per a joves per Nombre de participants Districtes BCN Activa Adolescents fomentar la inclusió i la responsabilitat social. Ciutat i joves Donar a conèixer i garantir a la gent jove els drets que els pertoquen com Nombre de participants Drets Civils Adolescents a ciutadanes i ciutadans. Ciutat i joves Adequar l ’accessibilitat de tots aquells equipaments juvenils, així com Accions realitzades IMD Adolescents l’adaptació a les noves tecnologies, per tal de poder acabar amb els Districte i joves diferents impediments que suposen. Crear un canal de coordinació entre la xarxa de Punts d’Informació Juvenil Acords duts a terme enter IMD i els Adolescència i Joventut , IMD Adolescents (PIJ) i l’Institut Municipal de Discapacitats. Punts JiP Districte i joves2. Garantir el suport als adolescents sobre la seva orientació sexual i/o identitat de gènere i els conflictes amb l’entorn que això pugui generar. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i joventut Adolescents temes. activitats respecte la totalitat dels punts Ciutat JIP Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves 5
 • 6. 3. Fomentar mesures d’acció positiva respecte la dona jove en resposta a la doble discriminació que pateix. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Col·laborar amb la campanya coresponsabilitat impulsada pel Programa Nombre accions realitzades Programa Dona i Temps i QV Adolescents de Dona. Ciutat i joves Participar en dos grups de treball de prevenció i circuits d’atenció: Nombre accions realitzades Programa Dona Adolescents prevenció de relacions abusives en adolescents i atenció a adolescents Ciutat víctimes de relacions abusives. Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i joventut Adolescents temes. activitats respecte la totalitat dels punts Ciutat JIP Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Millorar la comunicació entre els Punts d’Informació Juvenil de la ciutat i Nombre accions realitzades Programa Dona Adolescents l’Oficina per la No-Discriminació (OND). Adolescència i joventut i joves Districte Realitzar estudis que revelin l’índex d’ homofòbia, lesfòbia, bifòbia i Acció realitzada Programa Dona Adolescents transfòbia existents en el món laboral, Districte i joves Actuar amb el Consell de Joventut de Barcelona per desenvolupar Nombre d’activitats Programa Dona Adolescents campanyes i accions amb l’objectiu de millorar la realitat de participació Adolescència i joventut i joves de les dones joves en els òrgans de gestió i decisió d’entitats. Districte Millorar la difusió del Centre d’Informació i Recursos per a Dones i els Nombre d’activitats Programa Dona Adolescents respectius serveis que ofereix. Ciutat i joves Millorar la coordinació entre els diferents Punts d’Informació Juvenil (PIJ) Nombre accions realitzades Programa Dona Adolescents de la Ciutat amb la xarxa de Punts d’Informació i Atenció a les Dones Adolescència i joventut i joves (PIAD) i el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). Districte 6
 • 7. 4. Fer atenció a la detecció de les conductes intimidatòries, violentes i agressives que poden viure els adolescents (especialment la violència de gènere i el bullying), promovent recursos per a la informació, la sensibilització i l’acompanyament. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir informació a través dels punts JIP al jove que viu o veu situacions Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i joventut Adolescents d’intimidació activitats respecte la totalitat dels punts Districte JIP Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i joventut Adolescents temes. activitats respecte la totalitat dels punts Ciutat JIP Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Oferta de xerrades i tallers participatius sobre drets civils duts a terme Nombre d’activitats Adolescència i Joventut i Drets Adolescents per l’Oficina per la No-Discriminació als alumnes de secundària. Civils Districte Campanya d’informació dels diferents serveis a disposició d’aquelles Nombre de casos tractats Adolescència i Joventut i Drets Adolescents persones que hagin viscut maltractament en l’àmbit familiar per tal Civils i joves d’eradicar la violència de gènere i familiar. Ciutat Tallers de prevenció de relacions abusives en diferents entitats i centres Nombre d’instituts Adolescència i Joventut i Drets Adolescents d’educació secundària amb l’objectiu de promoure valors i actituds Civils igualitaris dins les relacions personals. Districte Campanyes de foment de la prevenció i detecció de conductes abusives i Nombre d’activitats Adolescència i Joventut i Drets Joves col·laborar amb les associacions estudiantils universitàries alhora de Civils desenvolupar tallers destinats a les parelles estables d’aquesta franja Districte d’edat.5. Fomentar la cultura de la pau, l’educació per la igualtat, la lluita contra el racisme i el respecte per la diferència als espais educatius. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i joventut Adolescents temes. activitats respecte la totalitat dels punts Ciutat JIP Establir un programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves 7
 • 8. Donar suport als projectes d’entitats i institucions que promoguin el Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents respecte als drets humans, la dignitat de les persones i treballin la Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves prevenció de situacions de discriminació. Garantir que totes les accions que es duguin a terme des de Joventut Nombre accions realitzades Adolescència i Joventut Adolescents incorporin l’ús d’un llenguatge genèric no sexista. Ciutat i joves6. Facilitar l’accés a l’aprenentatge idiomàtic i cultural al jovent barceloní, en especial als joves nouvinguts, i promoure l’ús social del català entre els joves de Barcelona. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Estendre el projecte A l’estiu, Barcelona t’acull adreçat a joves de 12 a 18 Nombre de participants Immigració Adolescents anys a tots els barris de la ciutat. Barris on es du a terme Consorci d’Educació Índex d’assistència Consorci de Biblioteques DG Política Lingüística Districte Consolidar el projecte Punt de trobada com un projecte d’acollida de Nombre de participants Immigració Adolescents joves nouvinguts. Districte i joves Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi Nombre de grups Adolescència i Joventut Adolescents nocturnes. Nombre de sessions Districte i joves Nombre d’inscrits Mitjana d’assistència Oferir grups de conversa en català com activitat singular dels punts JIP a Nombre de grups Adolescència i Joventut Adolescents tres districtes de la ciutat donant resposta als nois en edat Nombre de participants Districte d’escolarització a l’ESO. Dur a terme campanyes d’aprenentatge i coneixement del català entre la Nombre de participants Immigració Adolescents gent jove. Consorci d’Educació i joves Districte 8
 • 9. Àmbit 1. Cohesió social i equilibri territorial – Promoure el reconeixement de la diversitat juvenil de la ciutat de Barcelona i promoure la interacció, el coneixement i eldiàleg.1. Donar suport a projectes que visibilitzin i posin en valor la diversitat juvenil de la ciutat des de la mirada del col·lectiu adolescent i jove. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Posar en marxa el projecte Temps per tu, per a joves i adults amb Nombre de participants Temps i QV, IMDB i Dte. Gràcia Joves discapacitat, a l’Espai Jove La Fontana Districte Ampliar el projecte EmMou a dos territoris de Barcelona. Implicar-hi Nombre de participants Immigració, equipaments Adolescents altres agents (Consell Municipal de Joventut, Consorci d’Educació i ICUB) Nombre d’activitats Ciutat Nombre de centres implicats Realitzar programa de subvencions per a entitats i grups juvenils Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves2. Crear espais d’intercanvis cultural entre joves de diferents orígens en els equipaments juvenils partint dels seus diferents interessos. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Impulsar propostes de bancs del temps i altres espais d’intercanvi Nombre de bancs creats Temps i QV Adolescents Ciutat i joves Oferir a la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat: intercanviar Nombre de reunions d’intercanvi Adolescència i Joventut Adolescents experiències als diferents equipaments i barris de la ciutat i realitzar d’experiències Districte i joves activitats conjuntes d’intercanvi entre els diferents equipaments. Nombre d’accions conjuntes Nombre de participants Treballar des dels punts JIP els intercanvis contribuint al projecte d’escola Recull estadístic de projectes Adolescència i Joventut Adolescents amb el desenvolupament d’alguns continguts. desenvolupats Districte3. Promoure el coneixement per part dels joves del teixit associatiu juvenil als barris i donar especial suport als projectes que treballen per reduir les desigualtats i les discriminacions socials. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 9
 • 10. Donar a conèixer el teixit associatiu entre els adolescents des dels punts Proporció de punts JIP que realitzen Adolescència i Joventut AdolescentsJIP activitats respecte la totalitat dels punts Districte JIPCentre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) Dades analítiques d’usos i activitats Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves 10
 • 11. Àmbit 1. Cohesió social i equilibri territorial – Fer polítiques de proximitat en els territoris i en els barris.1. Consolidar la visibilització dels serveis que s’ofereixen tant a l’adolescència com a la joventut partint de la xarxa de punts d’informació a les OAC, els punts de salut, els punts d’assessorament per les dones, etc. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Introduir informació sobre Nova Ciutadania i interculturalitat als punts Proporció de punts JIP que realitzen Immigració Adolescents JIP-Jove, Informa’t i Participa! activitats respecte la totalitat dels punts Consorci d’Educació JIP Districte Oferir material als centres cívics, als casals juvenils i fer arribar el material Nombre de sessions Immigració Adolescents i divulgatiu a les sessions d’acollida de districte, així com a les entitats Nombre de participants Drets Civils joves d’immigrants i de joves. Oficina per la No Discriminació Districte Disposar d’informació bàsica a les sales d’estudi nocturnes per orientar Sessions de coordinació realitzades amb Adolescència i Joventut Adolescents i els joves als PIJ. tots els PIJ de la Ciutat Districte joves Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut. Nombre de visites Adolescència i Joventut Adolescents i Nombre de pàgines visitades Ciutat joves Unificar i aplicar la imatge institucional als punts d’informació juvenil. Nombre de PIJ on s’aplica Adolescència i Joventut Adolescents i Ciutat joves Renovar la web de la xarxa de PIJ per unificar les ja existents. Nombre d’aplicacions treballades per PIJ Adolescència i Joventut Adolescents i Ciutat joves Valorar i incorporar les aportacions dels i les joves sobre l’ús dels serveis Aportacions i consultes realitzades i Adolescència i Joventut Adolescents i juvenils que s’ofereixen ateses Ciutat joves2. Garantir una bona informació, orientació i assessorament a través d’una xarxa de punts d’informació juvenil a tota la ciutat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 11
 • 12. Formar els equips dels punts d’informació juvenil que assessoren en Sessions de coordinació anual amb els Capacitació Professional i Ocupació Adolescentstemes laborals i enviar periòdicament materials informatius. informadors dels PIJ (Barcelona Activa) i joves DistricteCol·laborar amb entitats a través del Consell de la Joventut de Barcelona Nombre de centres participants Immigració i CJB Adolescentsper a què facin acollida de joves nouvinguts. Nombre de joves que participen Districte i jovesRealitzar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics durant Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescentsels mesos de gener a abril de 2013. Nombre d’accions Ciutat Nombre de centres participantsRealitzar campanyes d’informació sobre treball a l’ hivern i treball a Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescentsl’estiu, d’abril a maig i d’octubre a novembre de 2013. Nombre d’accions de dinamització Ciutat i jovesRealitzar una campanya d’informació sobre mobilitat internacional per a Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescentsjoves, de març a abril de 2013. Nombre d’accions de dinamització Ciutat i jovesRealitzar una campanya d’informació sobre turisme juvenil, de maig a Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescentsjuliol de 2013. Nombre d’accions de dinamització Ciutat i jovesIncorporar l’assessorament laboral i l’emprenedoria als espais Nombre de joves participants Pla d’Inclusió Social Adolescentsd’informació jove de cada districte en col·laboració amb Barcelona Activa Nombre d’accions de dinamització Barcelona Activa i jovesper fomentar les polítiques actives d’ocupació. Adolescència i Joventut DistricteImpulsar accions de suport a la informació i l’assessorament dels punts Proporció de punts JIP que realitzen Consell Municipal Benestar Social AdolescentsJIP activitats respecte la totalitat dels punts Districte JIP 12
 • 13. Àmbit 1. Cohesió social i equilibri territorial – Millorar la mobilitat sostenible del jovent barceloní.1. Incentivar l’ús del transport públic tot facilitant-ne l’accés als joves i millorant-ne la seva xarxa. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Senyalitzar el transport públic i la bicicleta en els productes de Nombre de publicacions Adolescència i Joventut Adolescents comunicació de les sales d’estudi per fomentar el seu ús. Districte i joves Incrementar els quilòmetres de carril bici segur. Sobre tot en aquells Increment de quilòmetres Adolescència i Joventut Adolescents itineraris més habitual pels i les joves Ciutat i joves Incrementar els aparcament per a bicicletes prop dels equipaments Increment places aparcament per a Adolescència i Joventut Adolescents públics bicicleta Ciutat i joves2. Potenciar l’ús cívic de la bicicleta i garantir-ne la seguretat dels desplaçaments per la ciutat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut Nombre de visites Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de pàgines visitades Ciutat i joves3. Incentivar els desplaçaments a peu. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut Nombre de visites Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de pàgines visitades Ciutat i joves Oferir informació a través del portal web d’Adolescència i Joventut Nombre de visites Adolescència i Joventut Adolescents Col·laboració en la campanya municipal “ A peu per Barcelona” Mobilitat i Transport i joves Ciutat 13
 • 14. Fomentar l’educació viària especialment pel que fa a l’ús de la Campanyes de difusió Adolescència i Joventut Adolescentsmotocicleta Mobilitat i Transport i joves Ciutat 14
 • 15. Àmbit 2. Educació i formació - Fer l’educació, entesa des d’una òptica transversal, una inversió prioritària per a la integració, la cohesió social, la formació i la promoció de laparticipació ciutadana dels joves i dels adolescents.1. Fomentar l’acció educativa integral des d’un punt de vista transversal, on els agents que hi intervenen són diversos i complementaris (escola, esplais i agrupaments, ciutadania en general, etc.) i on tant els valors com els coneixements són importants (comunitat d’aprenentatge). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Reforçar el servei d’orientació per a joves nouvinguts de 16 anys i més, Nombre d’accions de dinamització Immigració Adolescents per tal que s’incorporin al sistema educatiu amb una pauta adequada. Ciutat i joves Establir convenis de col·laboració amb les federacions educatives en Definits en el marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents l’àmbit del lleure per tal de reconèixer la funció social d eles entitats Ciutat i joves educatives i del lleure així com el seus valors educatius i formatius. Dissenyar un nou equipament integral per a adolescents que ofereixi Nombre de joves participants Pla d’Inclusió Social , Adolescència i Adolescents recursos per famílies i per adolescents, assistència psicològica, informació Nombre d’accions de dinamització Joventut i derivació de diferents serveis i opcions de promoció per adolescents. Ciutat Elaborar campanyes I estratègies de foment de la Participació als Consells Accions realitzades conjuntament amb IMEB, CJB Adolescents Escolars de manera continuada i no només Durant el període d’eleccions el CJB Ciutat2. Prioritzar la inversió en educació pública per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, establint mecanismes de suport econòmic a les famílies desafavorides, tant en l’accés a l’educació formal com a la no formal. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Programes d’ajuda econòmica a famílies amb dificultats per finançar Nombre de sol·licituds Adolescència i Joventut , IMSS Adolescents activitats impulsades per entitats educatives i del lleure Ciutat i joves3. Vetllar per a una distribució paritària dels alumnes a les escoles i els instituts pel que fa a interculturalitat, fomentant que cap centre prescindeixi de la riquesa que la diversitat representa. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Sessions de treball amb l’ IMEB i el Consorci d’Educació Nombre de matriculacions IMEB Adolescents Ciutat 15
 • 16. 4. Millorar els programes municipals d’atenció a la diversitat en els contextos educatius i formatius, especialment de la població jove d’origen immigrant. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Projecte Cultura Participativa a les Escoles Activitats realitzades Comissionat Participació i Adolescents Ciutadania Districte5. Impulsar més decididament, criteris de participació a les institucions educatives, donant reconeixement i cobertura a les iniciatives participatives de la comunitat educativa, associacions escolars, consells escolars, , i les entitats estudiantils Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Projecte Cultura Participativa a les Escoles Activitats realitzades Comissionat Participació i Adolescents Ciutadania Ciutat Finançar projectes d’integració social que es facin des de Nombre de projectes Adolescència i Joventut Adolescents l’associacionisme educatiu Ciutat i joves 16
 • 17. Àmbit 2. Educació i formació - Promoure la capacitació personal i l’autoconeixement professional i personal dels adolescents i els joves.1. Generar espais educatius de formació integral d’adolescents i joves, on es potenciïn les habilitats com la creativitat, l’emprenedoria, la sostenibilitat, la mobilitat, la flexibilitat, l’eficiència i la polivalència. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com Nombre d’intervencions Adolescència i Joventut Adolescents aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als joves que volen Districte tirar endavant projectes. Crear un cicle sobre emprenedoria dins de la xarxa de PIJ Nombre de joves Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’accions de dinamització Districte i joves2. Crear un model consensuat i coordinat d’orientació formativa i laboral per adolescents i joves (entre tots els agents implicats) que afavoreixi l’orientació formativa del jovent, les transicions escola-treball, i un millor auto coneixement personal per tal de triar aquella opció més adient a cada jove. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Participar al Programa" Dedeuauna" a la zona sud de Nou Barris, Centre Nombre de joves que finalitzen el Temps i QV amb suport de Serveis Adolescents Les Basses. Dos grups de joves de 16 a 18 i un grup de 19 a 24. projecte i % de sessions realitzades Socials, Dte. de Nou Barris i i joves sobre les previstes. Consorci d’Educació Nombre de joves que es reincorporen Districte als cicles formatius. Nombre de joves que s’insereixen al món laboral. % de joves que aproven l’accés al Grau Mig. Aportar informació, experiència i metodologies de Barcelona Activa per Capacitació Professional i Ocupació Adolescents tal de contribuir a la creació del model mencionat. (Barcelona Activa) i joves Ciutat 17
 • 18. Consolidar els assessoraments laborals de la xarxa PIJ. Nombre d’assessoraments incrementats Adolescència i Joventut Adolescents respecte l’any anterior Districte i joves Realitzar campanyes d’informació sobre treball a l’ hivern i treball a Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescents l’estiu, d’abril a maig i d’octubre a novembre de 2013. Nombre d’accions de dinamització Ciutat i joves Informar regularment sobre ofertes de feina i recursos de formació als Nombre de consultes Adolescència i Joventut Adolescents centres d’educació secundària, via punts JIP i altres Districte3. Establir un programa de formació avançada de les persones que s’encarreguen de l’assessorament en serveis d’orientació. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Formar les persones que s’encarreguen dels serveis d’orientació Nombre d’accions formatives Capacitació Professional i Ocupació Joves acadèmica i professional. realitzades (Barcelona Activa) Nombre de persones participants Ciutat Formar els assessors de la xarxa PIJ amb una tècnica de Coaching. Nombre d’assistents Adolescència i Joventut Joves Ciutat4. Millorar els mecanismes de seguiment personalitzat de casos de joves usuaris de serveis d’assessorament formatiu i orientació educativa. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Ampliar el programa Pla Jove on Barcelona Activa continuarà donant Nombre de joves participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents suport a aquest dispositiu específic del Consorci d’Educació de Barcelona. (Barcelona Activa) i joves Ciutat 18
 • 19. Coordinar amb el Consorci d’Educació el traspàs d’estudiants amb Nombre de joves assessorats Adolescència i Joventut Adolescentsdificultats d’orientació educativa als assessoraments juvenils. Ciutat 19
 • 20. Àmbit 2. Educació i formació - Millorar l’adequació de l’oferta i els mecanismes de suport educatiu a les necessitats dels joves.1. Ampliar les ofertes de places públiques en cicles formatius de grau mig i grau superior, pqpi, formació d’adults, formacions no reglades, ensenyament d’idiomes, etc., així com el suport als joves que compaginen treball i estudis a través d’una major oferta de batxillerat nocturn, obertura nocturna de sales d’estudi i biblioteques públiques, etc. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Pla estratègic 2012-2015 Formació Professional Nombre d’alumnes participants IMEB , Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’alumnes insertats Districte i joves laboralment Reconèixer les associacions I sindicats d’estudiants com a espais Nombre d’alumnes participants CJB, Direcció de Joventut Adolescents d’educació en ciutadania I en la Participació democràtica Ciutat i joves2. Crear programes de formació no reglada que busquin la reincorporació cap al sistema educatiu. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Pla 16-19 Programa de recuperació acadèmica d’alumnat Nombre d’alumnes participants IMEB , Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’alumnes insertats Districte i joves laboralment3. Reforçar els programes de control de l’absentisme i de l’abandonament prematur del sistema escolar. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Pla 16-19 Programa de recuperació acadèmica d’alumnat Nombre d’alumnes participants IMEB , Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’alumnes insertats Districte i joves laboralment Programa de Suport Educatiu a les Famílies Nombre de famílies participants IMEB , Adolescència i Joventut Programa de Suport Educatiu a les Famíles 20
 • 21. 4. Establir mecanismes i serveis de suport i acompanyament al jovent que té més dificultats per superar adequadament l’ESO. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Continuar amb el Pla Jove on Barcelona Activa donarà suport a aquest Nombre d’alumnes participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents dispositiu específic del Consorci d’Educació de Barcelona. (Barcelona Activa) Ciutat Realitzar una campanya d’informació sobre itineraris acadèmics durant Nombre de joves Adolescència i Joventut Adolescents els mesos de gener a abril de 2013. Nombre d’accions Ciutat Nombre de centres participants5. Promoure mecanismes de foment i reconeixement de l’èxit escolar. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Promoure el Projecte de Vida Professional. Nombre de centres participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents Nombre d’alumnes participants (Barcelona Activa) i joves Districte Donar suport a la formació professional com un ensenyament tècnic de Pla d’Inclusió Social Adolescents qualitat que doni prestigi social i feina Ciutat i jovesÀmbit 2. Educació i formació - Facilitar eines formatives als joves. 21
 • 22. 1. Millorar l’eficiència dels recursos existents a la ciutat, posant-los al servei de l’acció formativa dels diferents agents educatius de la ciutat (creació d’espais polivalents i ús intensiu dels equipaments escolars, accessibilitat a la xarxa de transport públic, col·laboració entre les entitats d’educació no formal i serveis educatius integrats, etc.). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi Nombre de grups Adolescència i Joventut Adolescents nocturnes. Nombre de sessions Districte i joves Nombre d’inscrits Mitjana d’assistència Realitzar xerrades específiques sobre proves d’accés, beques i ajuts. Nombre de xerrades Adolescència i Joventut Adolescents Districte i joves Assegurar una xarxa de contactes entre els diferents centres educatius i Nombre de grups Adolescència i Joventut Adolescents l’associacionisme juvenil del territori recolzat des de l’Ajuntament Nombre de sessions Districte i joves2. Incrementar i adequar les necessitats existents en cada moment als recursos de suport educatiu existents (sales d’estudi, etc.). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes permanents i puntuals, tant Mitjana d’assistència Adolescència i Joventut Adolescents en biblioteques de districte com de barri, equipaments municipals i Districte i joves instituts. Mantenir l’oferta d’activitats de les sales d’estudi nocturnes permanents. Nombre de tallers Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sessions Districte i joves Nombre d’inscrits Mitjana d’assistència Oferir tallers especialitzats d’ampliació de coneixements i millora de Nombre de tallers Adolescència i Joventut Adolescents tècniques d’estudi a les sales d’estudi nocturnes. Nombre de sessions Districte i joves Nombre d’inscrits Mitjana d’assistència Ampliar la xarxa de Punts JIP a tots els centres d’educació secundària de Nombre de centres Adolescència i Joventut Adolescents la ciutat que sigui possible Districte3. Establir sistemes de col·laboració amb els teixits productiu, social i educatiu de la ciutat a fi de facilitar la formació dels joves en el si de les empreses, institucions, entitats educatives, etc. 22
 • 23. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir contactes amb la xarxa d’empresa NUST de presentació de Nombre d’empreses NUST assistents Temps i QV Adolescents projectes d’iniciativa social. Nombre de projectes d’inserció Ciutat i joves presentats Nombre d’accions i contactes de les empreses NUST amb les entitats d’inserció social portades Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents a la Xarxa de Nombre de sales d’estudi permanents Adolescència i Joventut (en conveni Adolescents Biblioteques de la ciutat Nombre d’usos amb districtes i Consorci de i joves Mitjana d’ocupació de les sales Biblioteques) Districte Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes puntuals Nombre de sales d’estudi puntuals Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’usos Districte i joves Mitjana d’ocupació de les sales Oferir el servei de sales d’estudi nocturnes permanents a equipaments Nombre de sales d’estudi permanents Adolescència i Joventut Adolescents juvenils Nombre d’usos Districte i joves Mitjana d’ocupació de les sales Realitzar l’activitat Explora, per conèixer el món professional. Nombre de participants per sessió Adolescència i Joventut Adolescents Districte i joves4. Crear xarxes de col·laboració entre els centres de formació professional i universitats, centres tecnològics, institucions socials i empreses per afavorir l’obertura dels itineraris formatius dels alumnes i la permeabilitat entre professionals i professorat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable5. Fomentar el coneixement d’idiomes, incrementant l’oferta pública i generant espais i mecanismes d’intercanvi de llengües. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 23
 • 24. Oferir grups de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi Nombre de grups Adolescència i Joventut Adolescentsnocturnes. Nombre de sessions Districte i joves Nombre d’inscrits Mitjana d’assistència 24
 • 25. Àmbit 3. Ocupació - Facilitar l’accés dels joves al treball.1. Desenvolupar programes de pràctiques per a joves a les institucions municipals i empreses públiques per garantir unes condicions dignes. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir pràctiques curriculars per alumnes universitaris , de cicle formatiu Nombre de peticions Adolescència i Joventut Joves o de postgrau Nombre d’admissions Districte2. Promoure la formació ocupacional dels joves (especialment pel que fa a nous jaciments) per ampliar i desenvolupar polítiques actives d’ocupació i instant als òrgans competents a facilitar l’accés al treball dels joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Contribuir mitjançant els diferents Programes de Barcelona Activa (FOAP, Nombre de joves formats Formació + Capacitació Adolescents Treball als Barris, Joves per l’Ocupació, formació a mida, per exemple). Nombre de joves insertats Professional i Ocupació + Empresa i joves (Barcelona Activa) Ciutat Reforçar el projecte Challenge Brief – Upsocial per dotar els joves amb les Projectes seleccionats Regidoria d’Adolescència i Joventut Adolescents habilitats, la informació i les oportunitats necessàries per tenir èxit en el AQVIE i joves món del treball Ciutat3. Potenciar l’ocupabilitat juvenil (fomentant programes de formació i assessorament ocupacional) i els convenis amb empreses de la ciutat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Posar en marxa un nou programa de recerca de feina per a joves. Nombre de joves participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents (Barcelona Activa) i joves Ciutat Realitzar campanyes d’informació sobre treball a l’ hivern i treball a Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescents l’estiu, d’abril a maig i d’octubre a novembre de 2013. Nombre d’accions de dinamització Ciutat i joves Destinar mitja jornada d’informador juvenil a la captació d’empreses per Nombre d’empreses Adolescència i Joventut Joves a les campanyes d’informació sobre treball de temporada (estiu i hivern). captades/entrevistades Ciutat 25
 • 26. Impulsar un Pla Específic contra l’Atur Juvenil Recull d’accions Adolescència i Joventut (Barcelona Adolescència Activa) i joves Ciutat4. Millorar els canals de comunicació i coordinació dels diferents serveis d’assessorament laboral i oferta ocupacional. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Coordinar la xarxa PIJ amb l’Oficina Jove de Treball de la Direcció General Nombre d’accions conjuntes Adolescència i Joventut Adolescents de Joventut. Districte i joves Obrir espais virtuals interactius per a la recerca de feina i recursos Nombre consultes Adolescència i Joventut Adolescents formatius Ciutat i joves5. Reforçar els programes d’orientació escola-treball i capacitació professional i el seguiment personalitzat dels usuaris joves dels serveis municipals d’orientació laboral. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Donar suport al Projecte de Vida Professional. Nombre de centres participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents Nombre d’alumnes participants (Barcelona Activa) i joves Ciutat Aprofundir en la coordinació amb els serveis de Barcelona Activa i la xarxa Nombre d’accions conjuntes Adolescència i Joventut Adolescents PIJ Districte i joves 26
 • 27. Àmbit 3. Ocupació - Fomentar l’ocupació de qualitat per als joves, evitant la temporalitat i facilitant la promoció de nous usos del temps que permetin la conciliació amb elprojecte personal de cada persona (educatiu, familiar, associatiu, etc.).1. Promoure l’exemple de foment de la contractació estable i de qualitat des de l’administració en els concursos, convenis i externalitzacions de serveis i obres que es fan des de l’Ajuntament. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Encomana de Servei de l’Àrea de Qualitat de Vida amb BCN Activa Accions dutes a terme BCN Activa , Àrea QVIE Adolescents Ciutat i joves2. Afavorir i reconèixer les iniciatives empresarials que contractin joves de forma estable i de llarga durada. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Encomana de Servei de l’Àrea de Qualitat de Vida amb BCN Activa Accions dutes a terme BCN Activa , Àrea QVIE Adolescents Ciutat i joves3. Promocionar l’oferta ocupacional (borses de treball) de proximitat, defugint del model de borses de treball per a joves com a reducte d’ofertes precàries. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Millorar contínuament els continguts per a joves del web Barcelona Nombre de nous continguts Capacitació Professional i Ocupació Adolescents Treball. (Barcelona Activa) i joves Ciutat Aprofundir els contactes entre la xarxa PIJ i els eixos i els centres Nombre de contactes realitzats Adolescència i Joventut Adolescents comercial de proximitat per a les campanyes de treball temporal (estiu i Districte i joves hivern).4. Fomentar la formació en drets i deures dels treballadors i treballadores, així com la seguretat i la prevenció de riscos laborals als diferents espais formatius, especialment amb les entitats sindicals. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 27
 • 28. Incloure aquestes temes en els programes per a joves de Barcelona Nombre de càpsules realitzades Capacitació Professional i Ocupació Adolescents Activa. (Barcelona Activa) i joves Ciutat Desenvolupar i fer públic els assessoraments juvenils laborals pel que fa Nombre d’assessorament respecte al Adolescència i Joventut Adolescents als drets i deures laborals. 2012 Ciutat i joves Treballar als centres educatius entorn del coneixement del món laboral i Nombre d’accions Adolescència i Joventut Adolescents dels drets i deures dels treballadors amb programes com el “Parlem de Nombre de centres Districte i joves feina a les escoles” i similars5. Fomentar la flexibilització dels horaris laborals per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral explorant els nous usos del temps i altres mesures que afavoreixin la qualitat laboral. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Fomentar la xarxa d’empreses en NUST. Premi a l’empresa innovadora en Nombre de propostes presentades. Temps i QV Adolescents conciliació i usos del temps. Inputs comunicatius de les experiències Ciutat i joves realitzades per les empreses. 28
 • 29. Àmbit 3. Ocupació - Fomentar l’emprenedoria, el cooperativisme, la creativitat i el foment de la pròpia ocupació.1. Donar suport a iniciatives emprenedores juvenils des de les vessants divulgativa, informativa, tècnica i econòmica. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Donar suport al Programa “Emprendre amb Valors” (en el marc del Nombre de centres participants Capacitació Professional i Ocupació Adolescents Projecte de Vida Professional). Nombre d’alumnes participants (Barcelona Activa) i joves Ciutat Donar suport al programa a mida per a joves “Idees amb futur”. Nombre de joves participants Emprenedoria (Barcelona Activa) Adolescents Ciutat i joves Crear un cicle sobre emprenedoria dins de la xarxa PIJ. Nombre de joves participants Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’accions de dinamització Districte i joves Promocionar l’auto-ocupació dels joves a través de l’emprenedoria i la Nombre activitats BCN Activa- Districtes Adolescents innovació. Districte i joves2. Desenvolupar mesures que facilitin els tràmits, incentius i minimització de riscos en l’auto ocupació. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Crear un assessorament específic d’emprenedoria i auto-cupació a la Nombre assistents Adolescència i Joventut Adolescents xarxa PIJ Districte i joves 29
 • 30. Àmbit 4. Habitatge - Afavorir l’emancipació juvenil, facilitant l’accés a l’habitatge.1. Desenvolupar mesures que facilitin l’accés a l’habitatge de lloguer (promovent la recuperació, la rehabilitació i la plena ocupació del parc d’habitatges buits de la ciutat, fomentant i regulant noves modalitat per garantir el dret de l’habitatge digne i evitar l’envelliment dels immobles, etc.), atenent la dificultat dels joves que no poden fer-ho a través de l’oferta de mercat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Reforçar la borsa de lloguer social facilitant l’accés als joves. Nombre de joves inscrits Adolescència i Joventut Joves Crear mesures específiques per facilitar l’accés als i les joves a la borsa de Consorci d’Habitatge lloguer social Ciutat Crear una borsa de joves amb iniciativa de compartir habitatge per a la Nombre de joves inscrits Adolescència i Joventut Joves seva connexió amb la Borsa de Lloguer Social. Ciutat Reduir els criteris d’inscripció a la Borsa de Lloguer Social per poder Nombre de joves apuntats a la Borsa Consorci d’Habitatge Joves incloure el joves amb ingressos econòmics inestables. respecte el 2012 Ciutat Elaborar un estudi sobre possibles residències temporals d’emancipació Realització de l’estudi Adolescència i Joventut Joves per donar sortida a les necessitats imperioses dels joves d’accedir a un Ciutat habitatge amb uns mínims ingressos que no permeten la seva inclusió en el mercat de lloguer. Promoure la creació de plans territorials d’habitatge per a joves en Realització de l’estudi Adolescència i Joventut Joves col·laboració amb els districtes i els consells de barri. Districte2. Enfortir i impulsar els serveis d’informació, assessorament, mediació, suport i cooperació interjuvenil perquè els joves puguin emancipar-se. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Formar, de manera específica, els informadors dels punts d’informació Nombre d’assistents a la formació Adolescència i Joventut Joves jove sobre aspectes d’habitatge, com la borsa jove d’habitatge de lloguer, Consorci d’Habitatge l’habitatge compartit, el servei d’informació i assessorament i el dret de Districte superfície. 30
 • 31. Impulsar mesures i assessoraments especialitzats en habitatge compartit. Mesures realitzades Adolescència i Joventut Joves Consorci d’Habitatge Ciutat Facilitar des dels punts d’informació juvenil la cita prèvia amb les Nombre de consultes Adolescència i Joventut Joves assessories d’habitatge. Consorci d’Habitatge Districte Crear una assessoria específica sobre l’habitatge compartit dins de la Mesures realitzades Adolescència i Joventut Joves xarxa d’assessoraments juvenils de Barcelona. Consorci d’Habitatge Districte Desenvolupar cicles o campanyes d’habitatge dins de la xarxa PIJ per Activitats realitzades Adolescència i Joventut Joves informar els joves sobre les possibilitats existents en col·laboració amb el Consorci d’Habitatge Consorci d’Habitatge. Districte Realitzar accions d’interrelació entre joves amb intenció d’emancipar-se Nombre de joves agrupats/inscrits Adolescència i Joventut Joves creant grups per compartir un habitatge. Districte3. Facilitar les condicions perquè els joves puguin optar a un habitatge de protecció oficial, posant èmfasi en el lloguer. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Promoure i difondre nous sistemes d’accés a l’habitatge de protecció Activitats realitzades Adolescència i Joventut Joves oficial, com el dret a superfície, amb col·laboració amb el Consorci Consorci d’Habitatge d’Habitatge. Ciutat 31
 • 32. Àmbit 5. Salut - Fomentar hàbits saludables.1. Fomentar la pràctica de l’esport facilitant l’accés dels joves a les instal·lacions públiques existents (escoles i institut, parcs i jardins, etc.) i proporcionant nous espais urbans adaptats als interessos dels joves on es permeti esports marítims i de cultura urbana (skate, bicis, surf, etc.). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Impulsar activitats esportives en el Temps Desocupat utilitzant Nombre usos Temps i QV Adolescents i equipaments públics. Districte joves Acompanyar des dels punts JIP la sortida a propostes de nois i noies Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents relacionades amb l’esport com a hàbit saludable i com eina de Districte socialització. Mesura Conviure esportivament i el Pla Estratègic de l’Esport Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents IBE i joves Ciutat2. Promoure referents de salut juvenils com a eina d’eficàcia comunicativa i referencial per als joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Participar a grups de treball de salut i drogodependències del Consell Nombre d’activitats Adolescència i Joventut i Salut Adolescents Municipal de Benestar Social. Districte i joves Generar accions, entre diferents entorns socials, per corregir possibles Nombre d’activitats Adolescència i Joventut i Salut Adolescents conductes de risc per a la salut dels joves i saber com actuar. ASPB i joves Detectar, entre diferents entorns socials, possibles conductes de risc per Nombre d’activitats Adolescència i Joventut i Salut Adolescents a la salut dels joves i saber com actuar. Districte i joves Fomentar la capacitat crítica dels joves a partir de l’execució d’iniciatives Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents de lleure juvenil participatiu i no consumista. Districte i joves3. Implementar programes d’oci saludable per a joves i adolescents a través d’activitats socioculturals i esportives. 32
 • 33. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Programa de subvencions per a entitats i grups juvenils Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut i Salut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Reforçar, dins l’educació secundària, l’adopció de conductes i estils de Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents vida saludables que fomentin les decisions autònomes basades en la Districte llibertat individual de les persones. Augmentar el nombre de màquines expenedores de preservatius, sempre Nombre de màquines Adolescència i Joventut i Salut Adolescents a un preu econòmic i a punts on l’afluència de gent jove és més elevada. Ciutat i joves4. Desenvolupar campanyes formatives sobre sexualitat, nutrició, seguretat viària i hàbits saludables en general entre adolescents i joves en edat escolar. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Nombre d’instituts Adolescència i joventut Adolescents temes. Ciutat Realitzar conveni amb Creu Roja pel foment d’accions socioeducatives Signatura i import Adolescència i joventut Adolescents amb joves i adolescents Ciutat i joves Augmentar el nombre de màquines expenedores de compreses i Nombre de màquines Adolescència i Joventut Adolescents tampons, sempre a un preu econòmic i a punts on l’afluència de gent jove Ciutat i joves és més elevada. Polítiques de prevenció en aquelles temàtiques que afecten en més Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents mesura a la gent jove, tals com salut sexual, alimentària o prevenció de Districte i joves substàncies addictives. Difondre el programa Salut-Escola, els programes de prevenció universal Nombre d’instituts Adolescència i Joventut i Salut Adolescents i programes de base comunitària. Districte i joves Dur a terme diferents accions d’informació i assessorament a mares i Nombre d’activitats Adolescència i Joventut Adolescents pares d’aquells temes més importants que afecten als seus fills i així Districte i Joves assegurar que tractin el tema amb naturalitat. Contrarestar, amb la col·laboració del Centre Jove d’Anticoncepció i Nombre usuaris Adolescència i Joventut i Salut Adolescents Sexualitat (CJAS) i mitjançant campanyes per donar a conèixer els riscos Districte i joves de contraure malalties de transmissió sexual, certes informacions errònies que sorgeixen en l’entorn juvenil. 33
 • 34. Reiterar,amb la finalitat de conscienciar al jovent l’ús del casc en vehicles Activitats realitzades Adolescència i Joventut Adolescents de dues rodes i del cinturó de seguretat en turismes. Ciutat i joves5. Dur a terme programes específics de salut emocional als espais educatius, des d’una vessant integral. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Espai d’atenció personalitzada als centres d’educació secundària a través Nombre consultes Adolescència i Joventut Adolescents del programa Salut-Escola on, periòdicament, un professional respongui a Districte preguntes o dubtes dels estudiants. 34
 • 35. Àmbit 5. Salut – Prevenir conductes de risc.1. Mantenir i reforçar els serveis d’atenció i assessorament sobre salut (trastorns alimentaris, MTS, drogoaddiccions, ludopaties, sociopaties, etc.) i millorar-ne la coordinació i el treball en xarxa amb les unitats d’atenció directa (urgències). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Recursos en matèria de salut adreçats a joves ,entitats juvenils i centres Nombre usuaris Adolescència i Joventut Adolescents escolars. Difusió d’informació dels serveis sociosanitaris existents i dels Nombre activitats realitzades Districte i joves programes específics de prevenció de cànnabis, drogues de disseny i d’altres. Col·laboració del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS), la Nombre usuaris Adolescència i Joventut Adolescents informació i l’accés als mètodes anticonceptius en termes econòmics, de Nombre activitats realitzades Districte i joves proximitat, facilitat i d’atenció en cas que es requereixi. Atenció individual en temes de salut sexual i reproductiva a la gent jove Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents en els diferents Centres d’Atenció Primària. Nombre de sol·licituds aprovades Districte i joves2. Desenvolupar i promoure estratègies d’informació i prevenció de riscos sobre addiccions en espais d’oci per a joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Impulsar la implantació de “Fem Salut. Guia de promoció de la Salut a Avaluació anual del desenvolupament Adolescència i Joventut , Agència Adolescents l’escola” per a la creació d’entorns afavoridors de la salut a l’escola dels programes Salut Pública Barcelona Ciutat 35
 • 36. Impulsar programes de promoció de la salut en l’escola adreçats a la Avaluació anual dels programes Adolescència i Joventut i Agència Adolescents prevenció del tabaquisme, del consum d’alcohol i drogues il·legals, del de Salut Pública de Barcelona sobrepès i l’obesitat mitjançant la promoció de l’alimentació saludable i Districte l’activitat física i la promoció de l’educació afectiu sexual. Promoure la formació en activitats parentals per millorar la convivència familiar, la salut mental dels seus membres i prevenir les conductes de risc (Guia d’habilitats parentals). Prevenir el sobrepès i l’obesitat en la infància i l’adolescència a través de tallers adreçats a pares, mares i infants (Consells per ser una família saludable), preferentment en barris desfavorits.3. Establir mesures de prevenció dels trastorns del comportament alimentari, anorèxia i bulímia. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Crear hàbits saludables a través de diferents accions educatives per tal Nombre d’accions Adolescència i Joventut. Adolescents d’evitar possibles trastorns alimentaris. Impulsar accions d’inserció Avaluació sistemàtica de les accions Agència de Salut Pública de i joves laboral i oci saludable entre joves en risc d’exclusió social en el context Barcelona del Programa Salut als Barris Districte Impulsar el programa De marxa fent esport preferentment en barris en situació desfavorida4. Facilitar l’accés als mitjans anticonceptius i de prevenció de MTS, i promoure l’existència d’unitats especialitzades en atenció a adolescents i joves en matèria de sexualitat. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Programa de col·laboració amb el CJAS Nombre d’atencions Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves Conveni de col·laboració amb el CJAS (Centre Joves d’anticoncepció i Nombre d’atencions Adolescència i Joventut Adolescents Sexualitat) i el CESMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) ASPB( Agència Salut Pública) i joves5. Realitzar campanyes municipals de sensibilització, establir protocols de col·laboració entre agents i generar eines d’informació sobre noves addiccions. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 36
 • 37. Abordar a les quinzenes temàtiques dels punts JIP bona part d’aquests Nombre d’instituts Adolescència i joventut Adolescents temes. Ciutat Programa “Esforçat” al Bon Pastor , i “Carpa” a Roquetes sobre el Activitat realitzades Adolescència i Joventut Adolescents consum de risc i drogodependències ASPB( Agència Salut Pública)6. Donar ajuda psicològica i treball en grup per a joves que pateixin bullying, acomplexats pel seu físic o condició sexual, que estiguin en risc d’exclusió o puguin caure en depressions. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Centre d’adolescents amb recursos per a les famílies Accions dutes a terme Pla Inclusió, adolescència i joventut Adolescents Ciutat 37
 • 38. Àmbit 6. Participació i associacionisme - Apropar la política municipal dels diferents agents als joves.1. Impulsar el contacte directe entre representants polítics i ciutadans i ciutadanes joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Treballar des dels punts JIP amb el Districte de Sant Andreu per la Nombre d’accions Adolescència i Joventut Adolescents Comissió de Seguiment de l’Audiència Pública de Districte formada per Districte nois i noies dels centres participants en l’Audiència. Reproduir el mateix model a nivell de ciutat. Nombre d’accions IMEB Adolescents Districte i joves2. Disposar de referents tècnics i polítics de proximitat, així com equipaments especialitzats (equipaments juvenils). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Creació d’una xarxa d’equipaments juvenils Accions dutes a terme Adolescència i joventut Adolescents Ciutat i joves3. Incrementar la comunicació 2.0 i les eines virtuals que permetin la interacció dels joves amb la política municipal, especialment l’adreçada a aquest col·lectiu. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Dissenyar un nou canal de comunicació que fomenti la interacció i la Nombre de seguidors Adolescència i Joventut Adolescents participació directe dels adolescents i dels joves. Nombre d’intervencions Ciutat i joves4. Fomentar la gestió cívica dels serveis i equipaments juvenils (desenvolupant al màxim possible la implementació del Pla d’Equipaments Juvenils existent) per part dels propis joves, prioritzant les entitats i les plataformes juvenils. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Gestió cívica del CRAJ Accions dutes a terme Adolescència i Joventut , Adolescents Comissionat de Participació i joves Districte 38
 • 39. 5. Promoure espais de codecisió entre les associacions juvenils i l’Ajuntament (tant a nivell de ciutat com de districtes). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de Definits en els marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Districte Ciutat i joves Establir conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona Definits en els marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves Impulsar una taula de diàleg entre les associacions i l’Ajuntament de Nombre de reunions Adolescència i Joventut Adolescents Barcelona que impulsi l’activitat juvenil i associativa. Ciutat i joves6. Donar suport a la creació, el manteniment i el funcionament de consells de la joventut o d’altres tipus de coordinadores als districtes, sempre que hi hagi entitats actives i participatives. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir un programa de convenis amb xarxes associatives juvenils de Definits en els marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents segon grau (Horta, Les Corts...) Ciutat i joves Establir conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona Definits en els marc del conveni Adolescència i Joventut Ciutat7. Reconèixer el Consell de la Joventut de Barcelona com a interlocutor principal del jovent barceloní amb l’Ajuntament, i a les plataformes territorials existents amb els districtes. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir conveni únic amb el Consell de Joventut de Barcelona Definits en els marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves 39
 • 40. Àmbit 6. Participació i associacionisme - Implicar els joves en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques i fer-los veritables protagonistesde les polítiques de joventut.1. Promoure espais i recursos d’educació per a la participació, pròxims, vinculants i col·lectius. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Treballar des dels punts JIP amb el Districte de Sant Andreu per la Accions dutes a terme Districte de Sant Andreu Adolescents Comissió de Seguiment de l’Audiència Pública de Districte formada per Districte nois i noies dels centres participants en l’Audiència. Reproduir el mateix model a nivell de ciutat. Accions dutes a terme IMEB Adolescents Districte i joves Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com Nombre d’intervencions Adolescència i Joventut Adolescents aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als joves que volen Districte tirar endavant projectes. Establir un programa de convenis amb el Consell de la Joventut de Definits en el marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Barcelona Diversos departaments de AQVIE i joves Ciutat Assegurar que els processos participatius engegats des de l’Ajuntament Nombre d’intervencions Districte Adolescents siguin decisoris i vinculants, garantint la participació de la gent jove en i joves tots els estadis dels processos i fent-ne un retorn de resultats i conclusions2. Millorar els canals de participació dels joves en les polítiques públiques, especialment pel que fa referència al Pla d’Adolescència i Joventut. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir des dels punts JIP, PIJ suport tècnic i metodològic, així com Nombre d’intervencions Adolescència i Joventut Adolescents aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als joves que volen Districte i joves tirar endavant projectes. 40
 • 41. Cultura Participativa a les Escoles Nombre d’intervencions Adolescència i Joventut Adolescents Comissionat Participació Districte 41
 • 42. Àmbit 6. Participació i associacionisme – Promocionar i afavorir l’associacionisme juvenil apodera-ho, amb capacitat de decisió per part dels joves, més enllà de la pràcticadel voluntariat que fa servei.1. Visibilitzar, tant en els mitjans de comunicació com en l’espai públic, els projectes i la tasca de les entitats amb la finalitat d’obtenir-ne un reconeixement social. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzats Establir un programa de convenis amb federacions i associacions Definits en el marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves Aprofitar tots els mitjans que l’Ajuntament té al seu abast per fer difusió Nombre de canals utilitzats Adolescència i Joventut Adolescents de les activitats de l’associacionisme juvenil Districte i joves Potenciar des de l’administració pública, el coneixement i la informació Nombre de centres Adolescència i Joventut Adolescents de les diferents associacions i entitats existents a les escoles o instituts de Consorci d’Educació i joves cada zona Districte2. Treballar per a la consolidació de les associacions juvenils i coordinadores associatives, fomentar la creació de noves entitats, procurar un acompanyament tècnic i facilitar els tràmits burocràtics existents. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzats Establir programa de subvencions per entitats i grups juvenils Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves 42
 • 43. Establir un programa de convenis amb federacions i associacions Definits en el marc del conveni Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves3. Afavorir la consolidació dels projectes associatius oferint espais/locals i facilitant l’ús de l’espai públic (promovent la creació d’espais polivalents i ús cívic de les associacions dels equipaments escolars, etc.). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir un protocol d’emergència per a aquelles entitats que es queden Nombre d’entitats Adolescència i Joventut Adolescents sense local per evitar un període llarg d’inactivitats que vagi en perjudici Districte i joves del funcionament habitual4. Establir mesures de suport economicofinancer per a organitzacions i associacions juvenils, afavorint les entitats que tenen en compte l’aplicació i millora del Codi ètic de les associacions. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Establir programa de subvencions per entitats i grups juvenils Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Facilitar l’accés a altres equipaments no juvenils, especialment quan es Nombre d’equipaments Adolescència i Joventut Adolescents troben en desús, permetent l’ús dels materials i donant facilitats Districte i joves econòmiques5. Incentivar i millorar el reconeixement social, l’experiència i l’aprenentatge dels joves associats. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 43
 • 44. Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzatsReconèixer les associacions i els sindicats d’estudiants com a espais Nombre d’entitats Adolescència i Joventut Adolescentsd’educació en ciutadania i en la participació democràtica Ciutat i joves 44
 • 45. Àmbit 6. Participació i associacionisme - Donar suport a la participació juvenil des de projectes col·lectius.1. Disposar d’espais i programes de referència on la població adolescent i jove es pugui relacionar, com espais i programes fonamentals per recolzar projectes juvenils. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Donar suport al desenvolupament de la xarxa d’equipaments juvenils de Nombre d’equipaments juvenils Adolescència i Joventut Adolescents la ciutat. existents Ciutat i joves Nombre d’equipaments generalistes amb programació específics per adolescents i joves Nombre d’activitats Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils Nombre de vivers existents Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de grups i projectes en marxa Ciutat i joves Nombre d’activitats realitzades Centre de Recursos pera les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzats2. Fomentar la dinamització dels equipaments juvenils i de l’espai públic i afavorir-ne l’accessibilitat (patis dels equipaments escolars, etc.). Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Xarxa d’Equipaments juvenils Nombre Usos Adolescència i Joventut Adolescents Districte i joves Habilitar a cada districte espais on es puguin celebrar actes festius sense Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents molestar el veïnat i amb punts de llum i tarimes fixes Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Presentar una memòria pressupostària del Pla d’Equipaments I un Informe anual Adolescència i Joventut Adolescents calendari detallat de les seves actuacions Districte i joves 45
 • 46. 3. Donar suport econòmic i tècnic a aquells projectes col·lectius que surten des de la participació juvenil. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Oferir des dels punts JIP suport tècnic i metodològic, així com Nombre d’intervencions Adolescència i Joventut Adolescents aprenentatge de la participació i la ciutadania activa als joves que volen Districte tirar endavant projectes. Establir programa de subvencions per a entitats i grups juvenils. Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves Establir programa de convenis amb federacions i associacions. Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves4. Fer també visibles les accions dels grups i col·lectius no formalitzats pel jovent en espais i escenaris de reconeixement. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils Nombre de vivers existents Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de grups i projectes en marxa Ciutat i joves Nombre d’activitats realitzades5. Promocionar espais de trobada virtuals, fent-ne un ús racional i assegurant l’accessibilitat de tothom. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Centre de Recursos pera les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzats Nou canal comunicatiu BCN Joventut Nombre de fans Adolescència i Joventut Adolescents Ciutat i joves 46
 • 47. 6. Fomentar programes de divulgació i promoció de l’associacionisme. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Donar suport al Programa de Vivers de Projectes Juvenils Nombre de vivers existents Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de grups i projectes en marxa Ciutat i joves Nombre d’activitats realitzades Centre de Recursos pera les Associacions Juvenils (CRAJ) Nombre d’usos Adolescència i Joventut Adolescents Nombre d’entitats usuàries Districte i joves Nombre d’activitats realitzades Nombre d’assessoraments realitzats7. Promoure i donar suport als intercanvis juvenils entre els joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Elaborar un catàleg d’ofertes de voluntariat a l’estranger. Projecte Nombre de sol·licituds Adolescència i Joventut , CRAJ Adolescents Voluntariat a l’Escola Ciutat i joves Promoure i donar suport a grups, col·lectius i associacions juvenils per a Nombre de grups i projectes en marxa Adolescència i Joventut Adolescents què puguin dur a terme intercanvi juvenil, com a espai d’aprenentatge Nombre d’activitats realitzades Districte i joves vital i espai de relacions i coneixença amb d’altres maneres de fer, idees, persones, etc... Fer especial atenció a aquells projectes que sorgeixin des de grups i Nombre de projectes Adolescència i Joventut Adolescents associacions juvenils, col·laborant activament en l’enfortiment de la xarxa Districte i joves associativa, i promoure els intercanvis juvenils a través de subvencions específiques 47
 • 48. Àmbit 7. Cultura, lleure, oci i consum - Impulsar mesures que facilitin l’accés dels joves al consum i a la cultura diversa de la ciutat.1. Establir mecanismes de descomptes per tots els joves de Barcelona a l’hora d’accedir a museus, cinemes, esdeveniments esportius, concerts i teatres a fi de fomentar formes d’oci més cultural. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Coordinar la creació de certàmens i festivals amb aquelles activitats Nombre de participants Adolescència i joventut Adolescents relacionades que s’estan duent a terme en diversos districtes i augmentar Districte i joves la visibilitat i difusió per tota la ciutat. Crear una guia virtual on es doni a conèixer aquells festivals, concursos i Nombre de visites Adolescència i Joventut Adolescents descomptes en cultura per a la gent jove. Ciutat i joves2. Facilitar la democratització de l’accés a les noves tecnologies. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Dur a terme campanyes entre els joves per donar a conèixer els usos Nombre de participants Adolescència i Joventut Adolescents adequats i evitar riscos innecessaris pel que fa a les noves tecnologies. Districte i joves3. Establir i implementar mesures alternatives de mediació a la nit, avançant cap a un Pacte per la Nit. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Assegurar el compliment de l’ordenança per tal de garantir la convivència Nombre d’intervencions Seguretat i prevenció Adolescents a l’espai públic i adoptar mesures específiques com la limitació d’horaris o Districte i joves de sorolls. Fomentant l’ us de mesures no coercitives Fer un recull de demandes i propostes de la gent jove per tal d’establir Nombre de demandes rebudes Adolescència i Joventut Adolescents mesures de mediació a la nit. Nombre de demandes seleccionades Ciutat i joves Millorar la realització d’inspeccions tècniques als locals d’oci nocturn per Nombre d’intervencions Seguretat i prevenció Joves així poder garantir la higiene dels espais i la seguretat dels usuaris. Ciutat4. Promoure el consum ètic, conscient, sostenible, responsable i de proximitat entre els joves. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable 48
 • 49. Dur a terme, amb el Consell de la Joventut de Barcelona, campanyes Nombre d’accions realitzades Adolescència i Joventut Adolescents adreçades als joves per tal que coneguin els seus drets com a persones Districte i joves consumidores i que alhora promoguin valors i hàbits per a un consum responsable. Millorar la coneixença de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor Nombre d’accions realitzades Adolescència i Joventut , Comerç Adolescents per tal de facilitar la realització de reclamacions per part de les persones Consum i mercats i joves alhora que se’ls hi dóna a conèixer els drets que els pertanyen com a Districte consumidors. Promoció comerços km0, Suport cooperatives de consum, Donar conèixer Nombre d’accions realitzades Adolescència i Joventut , Comerç Adolescents i impulsar els bancs del temps Consum i mercats i joves DistricteÀmbit 7. Cultura, lleure, oci i consum - Promoure les propostes culturals i d’oci realitzades pels joves.1. Donar suport als joves artistes a partir de la facilitació de recursos (espais públics de creació i exposició, etc.), així com el foment del treball en xarxa. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Organitzar el Festival Barcelona VisualSound. Nombre d’obres rebudes (edat-origen- Adolescència i Joventut Adolescents categories) Ciutat i joves Nombre d’obres seleccionades (edat- origen-categories) Nombre de persones/espectadors del festival Nombre d’activitats realitzades Nombre d’equipaments juvenils participants Programa de suport als emprenedors que vulguin desenvolupar-se Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents professionalment en l’àmbit de projectes socioculturals. Nombre de sol·licituds aprovades Ciutat i joves 49
 • 50. Enfortir les xarxes que afavoreixin l’intercanvi cultural entre ciutats per Nombre de persones/espectadors del Adolescència i Joventut Adolescentstal de fer arribar els projectes socioculturals a l’àmbit internacional. festival Districte i joves Nombre d’activitats realitzadesGarantir l’existència d’espais públics per a usos dels joves que promouen Nombre d’espais Adolescència i Joventut Adolescentsactivitats artístiques o noves modalitats esportives culturals “freestyle” Districte i joves2. Recolzar les propostes d’oci alternatiu que sorgeixin de les iniciatives juvenils i fomentar-les des dels equipaments juvenils. Accions concretes a realitzar en cadascuna de les propostes on hi haurà Eines i indicadors pel Àrea, departament o servei implicació monitoratge/seguiment responsable Xarxa d’equipaments juvenils Nombre de sol·licituds presentades Adolescència i Joventut Adolescents Nombre de sol·licituds aprovades Districte i joves Organitzar esdeveniments i tallers participatius per tota la ciutat de Nombre d’esdeveniments Adolescència i Joventut Adolescents caràcter no lucratiu per potenciar modalitats de cultura i esport alternatiu Nombre de tallers Districte i joves entre els joves com l’skate, el hip hop, l’expressió gràfica, el roller... Potenciar la cultura catalana als diferents barris de la ciutat a partir del Nombre d’entitats participants Adolescència i Joventut Adolescents foment de les entitats de cultura popular, les entitats i les comissions de Nombre d’actes Districte i joves festes majors de territori Incentivar l’oferta de locals d’oci (casals de joves, espais joves, ateneus...), Nombre d’activitats realitzades Adolescència i Joventut Adolescents especialment per a joves menors d’edat, en aquelles zones de la ciutat en Nombre d’espais Districte i joves què no existeixen 50
 • 51. ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA D’ACCIONS ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 2013El Pla d’ Adolescència i Joventut 2013-2016 estableix com a element estratègic el desenvolupament de la transversalitat de les polítiques de joventut i adolescència.Aquest propòsit implica la coresposnabilitat de totes les àrees de l’ Ajuntament de Barcelona implicades en aquestes polítiques, i per tant la complicitat de totes i totesels regidors que intervenen.Aquesta transversalitat ha permès realitzar un exercici sense precedents en el plans municipals de joventut de l’Ajuntament de Barcelona, consistent en fer unavaloració estimativa anual dels recursos emprats. Insistim en que es estimativa perquè tècnicament no és possible quantificar cada una de les mesures concretes del pladonada de la transversalitat que el caracteritza. És un document que recull tant polítiques explícites com implícites de joventut fet que impossibilita la concreció delvalor.No obstant això la Comissió Política del Pla d’ Adolescència i Joventut 2013-2016 va considerar oportú que el Pla d’Accions 2013 s’acompanyés d’una valoracióeconòmica aproximada.En aquest sentit la suma de cada un dels capítols dels àmbits del Pla d’Accions 2013 es podria identificar amb l’ import de 5.795.600,00 € 51