• Like
 • Save
Informace z pohledu knihovnictví
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Informace z pohledu knihovnictví

on

 • 319 views

 

Statistics

Views

Total Views
319
Views on SlideShare
319
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Informace z pohledu knihovnictví Informace z pohledu knihovnictví Presentation Transcript

  • INFORMACE Z POHLEDU KNIHOVNICTVÍ JAK HLEDAT A NAJÍT Mgr. Barbora Lichancová Knihovna b.lichancova@polac.cz
  • ZÁKLADNÍ POJMY • INFORMACE • DATA • ZNALOSTI
  • INFORMACE • INFORMACE • Nová • Pravdivá • DATA • ZNALOSTI
  • POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ • POTŘEBA POŘÁDAT • DŘÍVE • DNES • BUDOUCNOST – najdeme dříve neţ začneme hledat (předvídání) • CÍL POŘÁDÁNÍ
  • POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ • POTŘEBA POŘÁDAT • DŘÍVE • DNES • BUDOUCNOST – najdeme dříve neţ začneme hledat (předvídání) • CÍL POŘÁDÁNÍ - NAJÍT
  • VÝSLEDKY OBSAHOVÉ ANALÝZY • REFERÁT(ABSTRAKT) • ANOTACE • PŘEDMĚTOVÉ (VĚCNÉ) POŘÁDÁNÍ • Systematické (MDT, DDT, ..) • Předmětová hesla (obsah+hledisko+forma) • Deskriptorové selekční jazyky • Tezaury • Klíčová slova • Slova z názvů
  • VÝSLEDKY OBSAHOVÉ ANALÝZY • REFERÁT(ABSTRAKT) • ANOTACE • PŘEDMĚTOVÉ (VĚCNÉ) POŘÁDÁNÍ • Systematické (MDT, DDT, ..) • Předmětová hesla (obsah+hledisko+forma) • Deskriptorové selekční jazyky • Tezaury • Klíčová slova • Slova z názvů P
  • VÝSLEDKY OBSAHOVÉ ANALÝZY • REFERÁT(ABSTRAKT) • ANOTACE • PŘEDMĚTOVÉ (VĚCNÉ) POŘÁDÁNÍ • Systematické (MDT, DDT, ..) • Předmětová hesla (obsah+hledisko+forma) • Deskriptorové selekční jazyky • Tezaury • Klíčová slova • Slova z názvů • PLNÝ TEXT
  • UŢIVATEL INFORMACÍ • POTŘEBA • POŢADAVEK • DOTAZ
  • VYHLEDÁVÁNÍ •
  • VYHLEDÁVÁNÍ • ŠUM 1
  • VYHLEDÁVÁNÍ • ŠUM 2
  • VÝSLEDEK VYHLEDÁVÁNÍ • Ranking – to na jakém místě se zobrazí výsledek je odrazem představy světa, který je ve společnosti běţný • Social Search – do výsledků vyhledávání se promítnou i naše vazby a činy ze sociálních sítí (tohle se líbí jeho přátelům z facebooku, tak to dám v mnoţině výsledků nahoru) • Nové knihovní katalogy
  • VYHLEDÁVÁNÍ • WEB VS DEEPWEB • DATABÁZE • DATA, DATAMINING, TEXT MINING, BIG DATA
  • VYHLEDÁVÁNÍ • WEB versus DEEPWEB Visible web • DATABÁZE Deep web • DATA, DATAMINING, TEXT MINING, BIG DATA
  • VYHLEDÁVÁNÍ • WEB VS DEEPWEB • DATABÁZE • • • • • PODLE FORMY ZPRACOVÁVANÝCH DOKUMENTŮ PODLE TYPU POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ PODLE OBOROVÉHO ZAMĚŘENÍ PODLE POČTU OBSAŢENÝCH ZÁZNAMŮ PODLE PŘÍSTUPNOSTI • DATA, DATAMINING, TEXT MINING, BIG DATA
  • VYHLEDÁVÁNÍ • WEB VS DEEPWEB • DATABÁZE • DATA, DATAMINING, TEXT MINING, BIG DATA
  • ŠEDÁ LITERATURA BÍLÁ 1:10 ŠEDÁ • PRODUCENTI ŠEDÉ LITERATURY • • • • Akademické instituce Stát Firmy Průmysl • TYPY ŠEDÉ LITERATURY • • • • • • • • Výzkumné zprávy VŠKP Konferenční materiály Preprinty Nepublikované překlady Produkty zpravodajských a vojenských organizací Statistiky Přidruţené publikace
  • ŠEDÁ LITERATURA BÍLÁ 1:10 ŠEDÁ • PROBLÉMY • • • • ZÍSKÁVÁNÍ KVALITA POPIS ŠÍŘENÍ
  • WEB 2.0 • BLOGY • AKADEMICKÉ SÍTĚ (Researchgate.net, Academia.edu. Mendeley, …) • REPOZITÁŘE • OPEN ACCESS • HODNOCENÍ VĚDY A VÝZKUMU • Budoucnost?! ……..WEB 3.0 ……WEB 4.0
  • MODELY VYHLEDÁVÁNÍ • HUNTING • GRAZING • BROWSING
  • REŠERŠNÍ STRATEGIE • Strategie stavebních kamenů – identifikujeme skupinu klíčových pojmů, které následně spojujeme pomocí operátorů • Strategie rostoucí perly – vybereme nejuţší pojem, kterým začneme vyhledávat informace. Tento pojem při malém počtu výsledků zobecňujeme • Strategie osekávání – pro vyhledání formulujeme obecnou, širší kategorii. Po prvním zobrazení a prohlédnutí nalezených výsledků, pouţijeme taktiky pro zúţení výsledků
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • DALŠÍ METODY
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • DALŠÍ METODY
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • DALŠÍ METODY
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • NEAR • slova budou blízko sebe bez ohledu na pořadí • při pouţití čísla definujeme poţadovanou vzdálenost, v jaké od sebe mají být jednotlivé pojmy uvedeny • WITHIN (followed by) • pojmy budou vyhledány přesně v tom pořadí, jak byly zapsány • Také lze doplnit číslem určujícím vzdálenost • SENTENCE – budou v jedné větě • PARAGRAPH – budou ve stejném odstavci • DALŠÍ METODY
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • DALŠÍ METODY
  • FORMULACE DOTAZU • BOOLOVSKÉ OPERÁTORY • PROXIMITNÍ OPERÁTORY • DALŠÍ METODY • Mezi další metody patří truncation, stemming a wild cards: • Truncation • krácení podle slovních kořenů • pouţívají se znaky ? (nahrazuje jeden znak) nebo * (nahrazuje více znaků) těmito znaky se nahradí počáteční, nebo koncová část slova • Stemming • automatické vyhledání příbuzných pojmů • nepouţívají se ţádné zástupné znaky, pouze zadáte slovo a systém automaticky vyhledá pojmy podobné tento systém vyuţívá např. Google • Wild cards (zástupné znaky) • nahrazování písmen, nebo částí slov uprostřed (truncation nahrazuje začátky a konce slov) • pouţívají se znaky ?, *, # a další
  • KNIHOVNÍ KATALOG JAKO DATABÁZE • Náš katalog • Caslin • Vufind
  • GOOGLE • http://www.youtube.com/watch_popup?v=0QoG7tgbReE
  • GOOGLE - VYHLEDÁVACÍ FUNKCE Kriminalistická technika Kriminalistická AND technika A ZÁROVEŇ OR OR/NEBO „“ HLEDÁ PŘESNÝ VÝRAZ „*“ * NAHRAZUJE SLOVO V PŘESNÉM VÝRAZU ~SLOVO HLEDÁ SYNONYMA (JEN ANGLIČTINA) -SLOVO NOT SITE:DOMÉNA JEN Z DANÉ STRÁNKY LINK:DOMÉNA ODKAZUJÍ NA DANOU STRÁNKU SAFESEARCH: ODSTRANÍ ZÁVADNÝ OBSAH INFO:DOMÉNA INFO O DOMÉNĚ RELATED:DOMÉNA PODOBNÉ STRÁNKY CACHE:DOMÉNA UKÁŽE ULOŽENÝ OBSAH FILETYPE:.PŘÍPONA DRUH SOUBORU INURL:SLOVO DANÉ SLOVO MUSÍ BÝT V URL INTITLE:SLOVO HLEDÁ SLOVO V TITULKU STRÁNKY .. ROZSAH ČÍSEL DEFINE:SLOVO NAJDE DEFINICI
  • GOOGLE – DALŠÍ FUNKCE POČÍTÁNÍ +-*/ PŘEVODY JEDNOTEK X Cm in inches VÝPOČET PROCENT Z ČÍSLA % OF POČASÍ Weather Prague
  • ZPĚT K UŢIVATELI • INFORMAČNÍ CHOVÁNÍ • CO NENÍ NA PRVNÍ STRÁNCE VÝSLEDKŮ GOOGLE NEEXISTUJE? • INFORMAČNÍ HYGIENA • Informační přetíţení • Informační neuróza • Informační krize • Informační stres • Závislost „Jak se z toho nezbláznit“
  • NĚCO PRO ODLEHČENÍ • VYHLEDÁVÁNÍ HUDBY • MIDOMI.COM • MUSIPEDIA.COM • ARCHIV WEBU • http://web.archive.org • YOUTUBE – URL triky • &T=XXmXXs lze si nadefinovat čas od kdy začne video běţet • &HD=1 • _popup
  • POUŢITÉ ZDROJE • KRATOCHVÍL, Jiří a SEJK, Petr. Získávání a zpracování vědeckých informací: • • • • • pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80210-5535-3. NOVOTNÁ, Darina. Informační hygiena jako součást informační gramotnosti: návrh modulu e-learningového kurzu. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2010. 110 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz. PALOVSKÝ, Radomír a SKLENÁK, Vilém. Informace a Internet: včetně úvodu do protokolů Internetu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. vii, 380 s. ISBN 80-7079-562-X. PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-8085860-22-1. Seminář NUŠL 2013 Searching session 2012 • Šlerka, Josef. Sociální a personalizované vyhledávání. • Voců, Ondřej. Vyhledávání hudbou:Youtube trochu jinak • Přednášky ÚISK FF UK – Dr. Bratková, Doc. Papík, Ing. Sklenák 1998-2003