Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor HBEF2103 Psikologi Pendidikan Jan 2005 PSIKOLOGI PENDIDIKAN TUTORIAL 3 – Bab 3: Psikologi...
Objektif Tutorial 3 <ul><li>Di akhir Tutorial 3, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>1. memahami objektif untuk BAB 3 DA...
TUTORIAL 3 (Aktiviti & Masa) UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF 50 minit 3. Perbincangan 60 minit 2. Mini lecture 10 minit 1. Review...
REVIEW DAN PREVIEW <ul><li>REVIEW </li></ul><ul><li>Dalam tutorial 3, perkara berikut telah di bincang: </li></ul><ul><ul>...
REVIEW DAN PREVIEW (Samb)  <ul><li>PREVIEW untuk Tutorial 3 </li></ul><ul><li>Kuliah dan perbincangan mengenai: </li></u...
REVIEW DAN PREVIEW (Samb)  <ul><li>Kuliah dan perbincangan mengenai: </li></ul><ul><li>TEORI-TEORI PEMBELAJARAN </li></u...
UNIT 2: PEMBELAJARAN <ul><li>OBJEKTIF UNIT 2 </li></ul><ul><li>Di akhir Unit 2, iaitu meliputi Bab 3 dan 4, pelajar akan ...
BAB 3: PSIKOLOGI PEMBELAJARAN <ul><li>Objektif Bab 3 </li></ul><ul><li>Di akhir Bab 3, pelajar akan dapat: </li></ul><ul...
DEFINISI PEMBELAJARAN <ul><li>Definisi Pembelajaran  (Rujuk: ms 59 – 60) </li></ul><ul><ul><li>Perubahan disebabkan oleh...
CIRI-CIRI & PROSES PEMBELAJARAN <ul><li>5 ciri pembelajaran dan 6 jenis proses pembelajaran seperti terdapat di m.s 61. G...
JENIS DAN PRINSIP PEMBELAJARAN <ul><li>TIGA JENIS PEMBELAJARAN (RUJUK:m.s 61 – 64) </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran fo...
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN  (RUJUK: M.S 67 – 89)  <ul><ul><li>Dalam modul dikemukakan 7 (tujuh) faktor memp...
PERSEPSI DAN PENANGGAPAN (RUJUK: M.S 67 – 70) <ul><li>Definisi Persepsi  (m.s 67) </li></ul><ul><li>6 (enam) prinsip pers...
PERSEPSI DAN PENANGGAPAN  (Samb) <ul><li>Penanggapan  (m.s 69) </li></ul><ul><ul><li>Definisi penanggapan: </li></ul></u...
PERSEPSI DAN PENANGGAPAN  (Samb) <ul><li>Faktor-faktor mempengaruhi penanggapan  (m.s. 69 – 70) </li></ul><ul><ul><li>Pe...
INGATAN DAN LUPAAN <ul><li>Definisi ingatan dan lupaan  (m.s 70 – 71) </li></ul><ul><li>8 (lapan) faktor menyebabkan lupa...
KESEDIAAN PEMBELAJARAN  (RUJUK: M.S 74 – 78) <ul><li>Makna kesediaan </li></ul><ul><li>Tahap-tahap kesediaan mengikut teo...
KESEDIAAN PEMBELAJARAN  (Samb) <ul><li>Peringkat operasi konkrit  (m.s 75 – 76) </li></ul><ul><ul><li>Huraian mengenai t...
PEMINDAHAN PEMBELAJARAN  (M.S 78 – 79) <ul><li>Definisi ringkas  (m.s 78) </li></ul><ul><li>Syarat-syarat pemindahan pem...
GAYA KOGNITIF <ul><li>Definisi gaya kognitif  (m.s 79) </li></ul><ul><li>Jenis-jenis gaya kognitif (dalam modul dibincan...
KEMAHIRAN BERFIKIR  (RUJUK: M.S 82 – 84) <ul><li>Kemahiran berfikir. Beri definisi konsep-konsep berikut: </li></ul><ul><...
KECERDASAN  (RUJUK: M.S 85 – 89) <ul><li>Definisi Kecerdasan  (m.s 85) </li></ul><ul><li>Teori Pelbagai Kecerdasan  (ol...
BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN <ul><li>Objektif Bab 4 </li></ul><ul><li>Di akhir Bab 4 ini, pelajar akan dapat: </li></ul><ul...
BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME <ul><li>Teori pelaziman klasik  (Pavlov)  </li></ul><ul><ul><li>Konsep RANGSAN...
BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME (samb) <ul><li>Teori pelaziman operan Thorndike </li></ul><ul><ul><li>Konsep ope...
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL  (M.S 101 – 103) <ul><li>Andaian teori pembelajaran sosial oleh Bandura </li></ul><ul><li>Konse...
TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF  (RUJUK: M.S 103 – 104) <ul><li>PEMBELAJARAN KOGNITIF </li></ul><ul><ul><li>Manusia memilih, ...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>MODEL-MODEL PEMBELAJARAN KOGNITIF  (M.S 104 – 116) </li></ul><ul><ul><li>Model Ges...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>Model Pemprosesan Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Model ini melibatkan aktiviti ment...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>Model Gagne </li></ul><ul><ul><li>Gagne mengenal pasti 8 (lapan) tahap pembelajaran...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>Model Ausubel </li></ul><ul><ul><li>Manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam be...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>MODEL BRUNER </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran dikaitkan dengan tahap-tahap perke...
PEMBELAJARAN KOGNITIF  (samb) <ul><li>MODEL KONSTRUKTIVISME  (M.S 114 – 116) </li></ul><ul><ul><li>Satu pendekatan pembe...
PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN <ul><li>JENIS PENDEKATAN </li></ul><ul><ul><li>Pengajaran langsung </li></ul></ul><ul><...
PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>PEMBELAJARAN KOPERATIF </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran secara bersama untuk mencapai mat...
PEMBELAJARAN KOPERATIF (Samb) <ul><ul><li>Unsur-unsur kumpulan pembelajaran koperatif  (Woolfolk, 1998): </li></ul></ul>...
PEMBELAJARAN MASTERI <ul><li>Pelopor pembelajaran masteri: Benjamin Bloom dan diubahsuai oleh Block </li></ul><ul><li>‘ Ma...
Tamat Tutorial 3 <ul><li>UNTUK TUTORIAL 4, PELAJAR DINGATKAN </li></ul><ul><li>BACA BAB 5 PERBEZAAN INDIVIDU </li></ul><ul...
<ul><li>Terima Kasih </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hbef2103 (T3) Psikologi Pendidikan

14,858 views
14,789 views

Published on

Published in: Education, Technology
3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
643
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hbef2103 (T3) Psikologi Pendidikan

 1. 1. Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor HBEF2103 Psikologi Pendidikan Jan 2005 PSIKOLOGI PENDIDIKAN TUTORIAL 3 – Bab 3: Psikologi Pembelajaran Bab 4: Teori Pembelajaran
 2. 2. Objektif Tutorial 3 <ul><li>Di akhir Tutorial 3, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>1. memahami objektif untuk BAB 3 DAN BAB 4 DI UNIT </li></ul><ul><li>2. menerang dan menghuraikan konsep, jenis-jenis, ciri-ciri dan proses pembelajaran </li></ul><ul><li>3. menerang dan menghuraikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran </li></ul><ul><li>4. memahami dan menghuraikan teori-teori pembelajaran dan pendekatan pengajaran- pembelajaran yang sesuai berkait dengan tiap-tiap teori pembelajaran </li></ul>
 3. 3. TUTORIAL 3 (Aktiviti & Masa) UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF 50 minit 3. Perbincangan 60 minit 2. Mini lecture 10 minit 1. Review dan Preview MASA AKTIVITI
 4. 4. REVIEW DAN PREVIEW <ul><li>REVIEW </li></ul><ul><li>Dalam tutorial 3, perkara berikut telah di bincang: </li></ul><ul><ul><li>konsep perkembangan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan </li></ul></ul><ul><ul><li>faktor endogen dan eksogen mempengaruhi perkembangan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>ciri-ciri perkembangan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>7 teori perkembangan manusia </li></ul></ul><ul><ul><li>perkembangan kanak-kanak dan remaja </li></ul></ul><ul><ul><li>implikasi teori perkembangan kepada guru </li></ul></ul>
 5. 5. REVIEW DAN PREVIEW (Samb) <ul><li>PREVIEW untuk Tutorial 3 </li></ul><ul><li>Kuliah dan perbincangan mengenai: </li></ul><ul><ul><li>konsep pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>ciri dan proses pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>jenis dan prinsip pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>persepsi & penanggapan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ingatan & lupaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kesediaan pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pemindahan pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gaya kognitif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kemahiran berfikir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kecerdasan </li></ul></ul></ul>
 6. 6. REVIEW DAN PREVIEW (Samb) <ul><li>Kuliah dan perbincangan mengenai: </li></ul><ul><li>TEORI-TEORI PEMBELAJARAN </li></ul><ul><ul><li>Teori pembelajaran behaviorisme (m.s 91 – 106) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teori pembelajaran sosial (m.s 101 – 103) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teori pembelajaran kognitif (m.s 103 – 116) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beberapa pendekatan pengajaran-pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>(m.s 116 – 120) </li></ul></ul>
 7. 7. UNIT 2: PEMBELAJARAN <ul><li>OBJEKTIF UNIT 2 </li></ul><ul><li>Di akhir Unit 2, iaitu meliputi Bab 3 dan 4, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>1. menjelaskan pengertian pembelajaran, konsep pembelajaran, jenis pembelajaran dan prinsip pembelajaran </li></ul><ul><li>2. membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran </li></ul><ul><li>3. menghuraikan teori-teori pembelajaran seperti teori behaviorisme, kognitif, pembelajaran sosial dan konstruktivisme </li></ul>
 8. 8. BAB 3: PSIKOLOGI PEMBELAJARAN <ul><li>Objektif Bab 3 </li></ul><ul><li>Di akhir Bab 3, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>1. menerangkan pengertian pembelajaran </li></ul><ul><li>2. menghuraikan konsep dan jenis-jenis pembelajaran </li></ul><ul><li>3. menerangkan ciri-ciri dan proses pembelajaran </li></ul><ul><li>4. menghuraikan prinsip-prinsip pembelajaran </li></ul><ul><li>5. menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran </li></ul>
 9. 9. DEFINISI PEMBELAJARAN <ul><li>Definisi Pembelajaran (Rujuk: ms 59 – 60) </li></ul><ul><ul><li>Perubahan disebabkan oleh pengalaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan fizikal seperti bertambahnya ketinggian, bukannya pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriteria Perubahan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nampak perubahan pada tingkah laku </li></ul></ul></ul><ul><li>misalnya: cara baru membuat sesuatu atau membuat penyesuaian atau cara mengatasi masalah </li></ul><ul><ul><ul><li>melibatkan sesuatu pemikiran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perubahan terhasil dari pengalaman dan latihan </li></ul></ul></ul>
 10. 10. CIRI-CIRI & PROSES PEMBELAJARAN <ul><li>5 ciri pembelajaran dan 6 jenis proses pembelajaran seperti terdapat di m.s 61. Gunakan contoh yang sesuai. </li></ul>
 11. 11. JENIS DAN PRINSIP PEMBELAJARAN <ul><li>TIGA JENIS PEMBELAJARAN (RUJUK:m.s 61 – 64) </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran formal </li></ul></ul><ul><li>- Pembelajaran infortmal </li></ul><ul><li>- Pembelajaran nonformal </li></ul><ul><li>Nyatakan ciri-ciri tiap-tiap satu jenis pembelajaran dengan menunjukkan perbezaan antara tiga konsep itu. </li></ul><ul><li>HURAIKAN 6 (ENAM) JENIS PRINSIP PEMBELAJARAN (RUJUK: m.s 65 – 66) </li></ul><ul><ul><li>Kesediaan pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengalaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Unsur jenaka </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektif pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyusun pembelajaran </li></ul></ul><ul><li>Gunakan contoh-contoh yang sesuai semasa menghuraikan pembelajaran formal, nonformal dan informal; dan prinsip-prinsip pembelajaran </li></ul>
 12. 12. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN (RUJUK: M.S 67 – 89) <ul><ul><li>Dalam modul dikemukakan 7 (tujuh) faktor mempengaruhi pembelajaran, iaitu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persepsi dan penanggapan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingatan dan lupaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesediaan pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemindahan pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gaya kognitif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemhiran berfikir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan </li></ul></ul></ul>
 13. 13. PERSEPSI DAN PENANGGAPAN (RUJUK: M.S 67 – 70) <ul><li>Definisi Persepsi (m.s 67) </li></ul><ul><li>6 (enam) prinsip persepsi (m.s 67 – 68): </li></ul><ul><ul><li>Prinsip kedekatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip bentuk dan latar </li></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip kesamaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip lengkapan </li></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip terangkum </li></ul></ul>
 14. 14. PERSEPSI DAN PENANGGAPAN (Samb) <ul><li>Penanggapan (m.s 69) </li></ul><ul><ul><li>Definisi penanggapan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proses membentuk konsep </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pembentukan konsep yang baik (mengikut Bruner) perlu difahami apakah konsep </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konjunktif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disjunktif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hubungan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tiga tujuan pembentukan konsep dalam pengajaran & pembelajaran: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Supaya pelajar mengenali & memahami semua objek dalam persekitaran dan boleh membentuk konsep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar dapat membentuk konsep atau membuat kategori dengan lebih berkesan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar dapat membentuk konsep-konsep khusus </li></ul></ul></ul>
 15. 15. PERSEPSI DAN PENANGGAPAN (Samb) <ul><li>Faktor-faktor mempengaruhi penanggapan (m.s. 69 – 70) </li></ul><ul><ul><li>Pengalaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Imaginasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecerdasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penguasaan bahasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh-contoh </li></ul></ul>
 16. 16. INGATAN DAN LUPAAN <ul><li>Definisi ingatan dan lupaan (m.s 70 – 71) </li></ul><ul><li>8 (lapan) faktor menyebabkan lupaan (m.s 71 – 71) </li></ul><ul><ul><ul><li>Keusangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gangguan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kebimbangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perubahan alam sekitar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masa tidak mencukupi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maklumat tidak lengkap </li></ul></ul></ul><ul><li>8 (lapan) cara meningkatkan ingatan </li></ul><ul><ul><ul><li>Bahan pengajaran bermakna dan berkaitan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memeringkatkan isi pengajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan mnemonik dan ayat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan pelbagai alat bantu mengajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membimbing pelajar cara belajar yang betul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membuat latih tubi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Melakukan/mempraktis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengumpulan (chunking) </li></ul></ul></ul>
 17. 17. KESEDIAAN PEMBELAJARAN (RUJUK: M.S 74 – 78) <ul><li>Makna kesediaan </li></ul><ul><li>Tahap-tahap kesediaan mengikut teori perkembangan kognitif (Piaget) </li></ul><ul><ul><li>Peringkat deria motor 0 – 2 tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>Peringkat praoperasi 2 – 7 tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>Peringkat operasi konkrit 7 – 11 tahun </li></ul></ul><ul><ul><li>Peringkat operasi formal 12 tahun ke atas </li></ul></ul><ul><li>Peringkat deria motor (m.s 74 – 75) </li></ul><ul><ul><li>Huraian mengenai tahap deria motor </li></ul></ul><ul><ul><li>Fizikal dan kognitif </li></ul></ul><ul><ul><li>Imitasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengekalan objek (object permanence) </li></ul></ul><ul><li>Peringkat pra operasi (m.s 75) </li></ul><ul><ul><li>Huraian mengenai tahap pra operasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemikiran pra konsep </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemikiran intuitif </li></ul></ul>
 18. 18. KESEDIAAN PEMBELAJARAN (Samb) <ul><li>Peringkat operasi konkrit (m.s 75 – 76) </li></ul><ul><ul><li>Huraian mengenai tahap operasi konkrit </li></ul></ul><ul><ul><li>Fizikal dan kognitif </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses kebalikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengekalan isi padu </li></ul></ul><ul><ul><li>Percampahan (decentration) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perkaitan lojik kuantitatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Klasifikasi </li></ul></ul><ul><li>Peringkat operasi formal (m.s 76 – 78) </li></ul><ul><ul><li>Huraian mengenai tahap operasi formal </li></ul></ul><ul><ul><li>Penaakulan deduktif hipotetikal </li></ul></ul><ul><ul><li>Berfikiran seperti saintis </li></ul></ul>
 19. 19. PEMINDAHAN PEMBELAJARAN (M.S 78 – 79) <ul><li>Definisi ringkas (m.s 78) </li></ul><ul><li>Syarat-syarat pemindahan pembelajaran positif (m.s 79) </li></ul><ul><ul><ul><li>Kefahaman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kesamaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemahiran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Celik akal </li></ul></ul></ul>
 20. 20. GAYA KOGNITIF <ul><li>Definisi gaya kognitif (m.s 79) </li></ul><ul><li>Jenis-jenis gaya kognitif (dalam modul dibincang hanya dua kategori), iaitu: </li></ul><ul><ul><ul><li>Gaya bebas medan dan bersandar medan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gaya kognitif impulsif dan reflektif </li></ul></ul></ul><ul><li>Gaya bebas medan dan gaya bersandar medan </li></ul><ul><ul><ul><li>Definisi bebas medan dan bersandar medan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciri-ciri dan perbezaan antaranya (m.s 80) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terdapat 10 (sepuluh) ciri untuk tiap-tiap gaya yang sekali gus memberi gambaran perbezaan antaranya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategi pengajaran (m.s 80) </li></ul></ul></ul><ul><li>Gaya kognitif impulsif dan reflektif </li></ul><ul><ul><ul><li>Definisi pelajar impulsif dan reflektif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ciri-ciri dan perbezaan antaranya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategi pengajaran </li></ul></ul></ul>
 21. 21. KEMAHIRAN BERFIKIR (RUJUK: M.S 82 – 84) <ul><li>Kemahiran berfikir. Beri definisi konsep-konsep berikut: </li></ul><ul><ul><ul><li>Kemahiran berfikir kritikal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemahiran berfikir kreatif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metakognisi </li></ul></ul></ul><ul><li>Kemahiran berfikir kritikal </li></ul><ul><ul><ul><li>Ciri-ciri dan proses berfikir secara kritikal (m.s 83) </li></ul></ul></ul><ul><li>Kemahiran berfikir kreatif </li></ul><ul><ul><ul><li>Proses dan ciri-ciri pemikiran kreatif (m.s 83) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latihan (Rujuk Rajah 3.14 di m.s 83) </li></ul></ul></ul><ul><li>Metakognisi </li></ul><ul><ul><ul><li>Proses dan ciri-ciri metakognisi (m.s 84) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiga jenis pengetahuan (m.s 84): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pengetahuan personal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pengetahuan tugas </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pengetahuan strategi </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. KECERDASAN (RUJUK: M.S 85 – 89) <ul><li>Definisi Kecerdasan (m.s 85) </li></ul><ul><li>Teori Pelbagai Kecerdasan (oleh Gardner): </li></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan lojik-matematik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan bahasa-linguistik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan mizik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan visual-ruang-spatial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan konestetik-badan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan interpersonal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan inrapersonal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan naturalis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kecerdasan eksistensial </li></ul></ul></ul><ul><li>Untuk tiap-tiap satu jenis kecerdasan </li></ul><ul><ul><ul><li>Huraikan maknanya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Senaraikan ciri-ciri utamanya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sertakan contoh </li></ul></ul></ul>
 23. 23. BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN <ul><li>Objektif Bab 4 </li></ul><ul><li>Di akhir Bab 4 ini, pelajar akan dapat: </li></ul><ul><li>1. menghuraikan teori-teori pembelajaran behaviorisme, sosial dan kognitif </li></ul><ul><ul><li>2. menjelaskan teori-teori pembelajaran Gagne, Ausubel, Bruner dan konstruktivisme </li></ul></ul><ul><ul><li>3. menerangkan pembelajaran langsung, koperatif dan masteri </li></ul></ul>
 24. 24. BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME <ul><li>Teori pelaziman klasik (Pavlov) </li></ul><ul><ul><li>Konsep RANGSANGAN dan GERAK BALAS. Ini penting untuk memahami pelaziman klasik </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsep penting dalam pengajaran-pembelajaran dihasilkan dari prinsip pelaziman klasik: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generalisasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diskriminasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penghapusan </li></ul></ul></ul><ul><li>Teori pelaziman klasik (Watson) </li></ul>
 25. 25. BAB 4: TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME (samb) <ul><li>Teori pelaziman operan Thorndike </li></ul><ul><ul><li>Konsep operan oleh Thorndike </li></ul></ul><ul><ul><li>Hukum-hukum pembelajaran (m.s 94 – 95) </li></ul></ul><ul><li>- hukum kesediaan </li></ul><ul><li>- hukum latihan </li></ul><ul><li>- hukum kesan </li></ul><ul><ul><li>Strategi pengajaran-pembelajaran mengikut Thorndike </li></ul></ul><ul><li>Teori pelaziman operan Skinner (m.s 96 – 100) </li></ul><ul><ul><li>Peneguhan dan jenis peneguhan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dendaan dan jenis dendaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip Premack </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelupusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikasi teori Skinner dalam kelas </li></ul></ul>
 26. 26. TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (M.S 101 – 103) <ul><li>Andaian teori pembelajaran sosial oleh Bandura </li></ul><ul><li>Konsep utama </li></ul><ul><ul><li>Determinisme timbal balik </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran peniruan </li></ul></ul><ul><li>Model determinisme timbal balik </li></ul><ul><ul><li>Apakah model determinisme timbal balik? (m.s 102) </li></ul></ul><ul><li>Teori pembelajaran peniruan </li></ul><ul><ul><li>Apakah teori pembelajaran timbal balik? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cara-cara peniruan (m.s 102 – 102) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Secara langsung </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sekatlakuan dan tak sekatlakuan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Secara elisitasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Proses peniruan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemerhatian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyimpanan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengeluaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motivasi </li></ul></ul></ul>
 27. 27. TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF (RUJUK: M.S 103 – 104) <ul><li>PEMBELAJARAN KOGNITIF </li></ul><ul><ul><li>Manusia memilih, mengamal, memberi perhatian, menghindar, merenung kembali dan membuat keputusan tentang peristiwa- peristiwa yang berlaku dalam persekitaran untuk mencapai matlamat secara aktif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pandangan kognitif yang lama utamakan perolehan pengetahuan. Pandangan yang baru mengutamakan pembinaan atau pembangunan ilmu pengetahuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang penting: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persepsi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembentukan konsep (penanggapan) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gagne melihat proses pembelajaran sebagai langkah-langkah memproses maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ausubel melihatnya sebagai pembelajaran resepsi dan bermakna </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruner pula melihatnya sebagai proses pembentukan konsep dan proses penemuan </li></ul></ul>
 28. 28. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>MODEL-MODEL PEMBELAJARAN KOGNITIF (M.S 104 – 116) </li></ul><ul><ul><li>Model Gestalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Pemprosesan maklumat </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Gagne </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Ausubel </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Bruner </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Konstruktivisme </li></ul></ul><ul><li>Model Pembelajaran Gestalt </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran utamakan pola atau corak (configuration) </li></ul></ul><ul><ul><li>The whole is greater than the sum of its parts </li></ul></ul><ul><ul><li>Celik akal </li></ul></ul>
 29. 29. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>Model Pemprosesan Maklumat </li></ul><ul><ul><li>Model ini melibatkan aktiviti mental yang berkait dengan menerima maklumat dan mengeluarkannya semula. Proses maklumat seperti berikut: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingatan deria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingatan jangka pendek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingatan jangka panjang, jenis & perbezaannya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ingatan episodik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ingatan semantik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ingatan prosedural </li></ul></ul></ul></ul>
 30. 30. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>Model Gagne </li></ul><ul><ul><li>Gagne mengenal pasti 8 (lapan) tahap pembelajaran secara hiraki dari peringkat rendah hingga tertinggi seperti berikut (m.s 108 – 109): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Pembelajaran isyarat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Pembelajaran gerak balas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Pembelajaran rangkaian motor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. Pembelajaran bahasa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. Pembelajaran diskriminasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Pembelajaran konsep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7. Pembelajaran hukum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. Pembelajaran penyelesaian masalah </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan prinsip pembelajaran Gagne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prinsip daripada yang mudah (asas) ke yang rumit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembelajaran berkesan meliputi 8 langkah yang dicadangkan seperti di Rajah 4.8 meliputi 8 fasa pengajaran berinteraksi dengan 8 fasa pembelajaran (m.s 110) </li></ul></ul></ul>
 31. 31. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>Model Ausubel </li></ul><ul><ul><li>Manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan pembelajaran penemuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ausubel memperkenalkan pembelajaran ekspositori </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta secara tersusun dan dijelaskan mengikut urutan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan prinsip pembelajaran resepsi iaitu model pengajaran ekspositori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan penyusunan awal – mengingati konsep yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari </li></ul></ul></ul>
 32. 32. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>MODEL BRUNER </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran dikaitkan dengan tahap-tahap perkembangan mental seperti berikut </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peringkat enaktif 0 – 2 tahun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peringkat ikonik 2 – 4 tahun </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peringkat simbolik 5 – 7 tahun </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran penemuan Bruner (Rujuk ms. 113) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru memperkenalkan satu fenomena </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru menghendaki pelajar menyiasat bagaimana fenomena itu berlaku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siasatan atau kajian dibuat dari beberapa sumber: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>buku di per[ustakaan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>perbincangan dengan kawan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>perbincangan dengan guru </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pemerhatian </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>membuat uji kaji </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru bincang bersama pelajar di dalam kelas setelah jawapan diperolehi </li></ul></ul></ul>
 33. 33. PEMBELAJARAN KOGNITIF (samb) <ul><li>MODEL KONSTRUKTIVISME (M.S 114 – 116) </li></ul><ul><ul><li>Satu pendekatan pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar membina kefahaman sendiri terhadap perkara yang dipelajari dengan membina jaringan atau hubungan dalam mindanya antara idea dan fakta yang sedang dipelajari </li></ul></ul><ul><ul><li>Sejarah pembelajaran konstruktivisme </li></ul></ul><ul><li>Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme </li></ul><ul><ul><li>14 ciri pembelajaran konstruktivisme dikemukakan oleh Ramlah dan Mahani (2002) Rujuk: m.s 115 </li></ul></ul>
 34. 34. PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN <ul><li>JENIS PENDEKATAN </li></ul><ul><ul><li>Pengajaran langsung </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran koperatif </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengajaran masteri </li></ul></ul><ul><li>Pengajaran Langsung </li></ul><ul><ul><li>Berorientasikan matlamat dan distruktur oleh guru </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesuai sekiranya setiap pelajar perlu untuk memahami dan kemahiran tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak sesuai jika pembelajaran memerlukan aktiviti penyiasatan dan penemuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Langkah-langkah dalam pengajaran langsung: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru beritahu objektif pembelajaran berorientasikan pelajar – hasil pembelajaran yang dikehendaki dan faedah pembelajaran tersebut kepada pelajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru meninjau prasyarat yang diperlukan untuk memahami tajuk yang hendak diajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru membentang bahan baru yang merupakan pengajaran sebenar – membentang maklumat, memberi contoh dan membuat demonstrasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru melaksanakan penyiasatan pembelajaran (learning probes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru beri peluang untuk pelajar praktis sendiri kemahiran dan konsep yang baru diperolehi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru meninjau perlakuan pelajar mempraktik sendiri kemahiran baru dengan memberi latihan atau kuiz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru beri peluang pelajar praktis konsep dan kemahiran baru dengan memberi latihan </li></ul></ul></ul>
 35. 35. PEMBELAJARAN KOPERATIF <ul><li>PEMBELAJARAN KOPERATIF </li></ul><ul><ul><li>Pembelajaran secara bersama untuk mencapai matlamat bersama </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan aktiviti secara berkelompok </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertukaran maklumat/informasi antara ahli-ahli kelompok dilakukan secara berstruktur sosial </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap pelajar bermotivasi membantu pembelajaran pelajar yang lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembelajaran berlaku dalam kumpulan yang heterogenus, iaitu tidak sama dari segi kebolehan, minat berbeza-beza, dll </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalam kelompok ada pelajar cerdas dan ada yang lambat. Pelajar cerdas dikehendaki membantu pelajar lambat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaedah pembelajaran menggunakan idea ‘scaffolding’: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar dibahagi kepada kumpulan-kumpulan kecil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setiap kumpulan ditetapkan objektif pencapaiannya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objektif kumpulan hanya boleh dicapai apabila semua ahli kumpulan dapat menyempurnakan tugas masing-masing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gred akhir ditentukan oleh skor diperolehi setiap individu </li></ul></ul></ul>
 36. 36. PEMBELAJARAN KOPERATIF (Samb) <ul><ul><li>Unsur-unsur kumpulan pembelajaran koperatif (Woolfolk, 1998): </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Interaksi bersemuka </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Saling pergantungan positif </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kemahiran koloboratif perlu untuk setiap ahli berfungsi secara efektif </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Setiap ahli dikehendaki memahami dan mempelajari proses dan dinamik kumpulan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Faedah pembelajaran koperatif </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meningkatkan semangat dan kemahiran kerjasama </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membangunkan sikap hormat terhadap perbezaan pendapat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membina sikap sama rata – tidak diskriminasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membina semangat saling pergantungan positif </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membina rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membina semangat bahawa pencapaian tujuan bersama hanya boleh dilakukan secara bersama </li></ul></ul></ul></ul>
 37. 37. PEMBELAJARAN MASTERI <ul><li>Pelopor pembelajaran masteri: Benjamin Bloom dan diubahsuai oleh Block </li></ul><ul><li>‘ Masteri’ bermaksud: mencapai kemahiran seperti dalam objektif pembelajaran dengan memperoleh skor 80% ke atas dalam penilaian/ujian </li></ul><ul><li>Ciri-ciri pembelajaran masteri: </li></ul><ul><ul><ul><li>Guru memecahkan unit pembelajaran kepada tajuk-tajuk kecil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tiap-tiap tajuk kecil ada objektif khusus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru beritahu pelajar tiap-tiap objektif yang hendak dicapai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru tentukan kriteria untuk mencapai objektif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar yang tidak mencapai skor minimum atau tidak berpuas hati dengan skor diperolehi, boleh mengulang semula tajuk kecil tersebut sebelum beralih kepada tajuk lain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berasaskan pelajar dan kumpulan, boleh berbentuk individu atau pelajar belajar sendiri </li></ul></ul></ul><ul><li>Aplikasi: </li></ul><ul><ul><ul><li>Peranan guru adalah sebagai pembimbing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru boleh atur supaya pelajar dapat bantuan daripada rakan sebaya sesama kelas atau ahli-ahli lain kumpulan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru boleh mengadakan ujian menguji kefahaman pelajar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelajar yang telah mencapai tahap minimum boleh diberi aktiviti pengayaan </li></ul></ul></ul>
 38. 38. Tamat Tutorial 3 <ul><li>UNTUK TUTORIAL 4, PELAJAR DINGATKAN </li></ul><ul><li>BACA BAB 5 PERBEZAAN INDIVIDU </li></ul><ul><li>BERSEDIA UJIAN 2 </li></ul><ul><li>TAJUK-TAJUK YANG AKAN DIBINCANG DALAM TUTORIAL 4 </li></ul><ul><ul><li>Konsep perbezaan individu (131 – 132) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspek-aspek perbezaan individu (133 – 140) </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktor menyebabkan perbedaan individu (141 – 143) </li></ul></ul><ul><ul><li>Teori perbezaan individu (144 – 150) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran- pembelajaran (150- 152) </li></ul></ul><ul><ul><li>Peranan guru dalam menghadapi perbezaan individu (m.s 153 – 156) </li></ul></ul>
 39. 39. <ul><li>Terima Kasih </li></ul>

×