Workshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mbo

519 views
472 views

Published on

Op dit moment wordt serieus werk gemaakt van de vorming van een lerarenregister. Dit register moet een beeld geven van de bekwaamheid en de bekwaamheidsontwikkeling van een leraar.
Tijdens het congres gaan Marjolein Held (BVMBO) en Henk Munsterman (Ruud de Moor Centrum) in op de registervorming en de vraag wat deze voor het beroep betekent. Ook wordt ingezoomd op de specifieke aspecten van het beroep van mbo-docent en de vraag of deze expliciet in het register benoemd zouden moeten worden. Zij zoeken deelnemers die actief deel willen nemen aan een groepsgesprek, dat als doel heeft te toetsen of de tot nu toe ontwikkelde gedachten gedragen kunnen worden.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Workshop 6 - Marjolein Held en Henk Munstermann: bekwaamheidseisen mbo

 1. 1. Bekwaamheidseisen MBO De visie van docenten Henk Münstermann
 2. 2. 1,31 2,69 Professionalisering is een zaak van de individuele docent en zijn of haar school. Daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien. 1,35 2,85 Ik ben bereid om zelf een deel van de kosten van professionalisering voor mijn rekening te nemen 1,34 3,00 Er wordt voldoende tegemoet gekomen aan mijn professionaliseringswensen 1,30 3,09 Ik heb te weinig tijd om serieus aan professionalisering te werken. 1,26 3,53 Ik ben bereid om zelf een deel van mijn vrije tijd in professionalisering te steken 1,01 3,67 Ik houd mij goed op de hoogte van het aanbod voor verdere professionalisering 1,23 3,81 Iedere docent hoort een persoonlijk ontwikkelingsplan te hebben. 1,01 3,85 Ik zie de school als een professionele leergemeenschap 1,05 4,14 Professionalisering maakt het leraarsberoep aantrekkelijker. 0,88 4,43 Het is een goede zaak dat er nu formeel werk wordt gemaakt van blijvende professionalisering van docenten. s Gemiddelde Professionalisering algemeen (n=86)
 3. 3. 1,11 3,43 Nationale richtlijnen van het ministerie 1,04 3,79 Banden met inhoudelijke vakorganisaties (vakverenigingen etc.) 0,97 3,79 Nationale richtlijnen van de eigen beroepsgroep 0,98 4,05 Toegang tot schooloverstijgende netwerken 0,78 4,20 Kennis van de ontwikkelingsbehoeften van leraren 0,84 4,23 Toegang tot fondsen ter ondersteuning van hoogwaardige professionaliseringsactiviteiten 0,82 4,23 Toegang tot hoogwaardige professionaliseringsactiviteiten 0,87 4,24 Toegang tot online materialen 0,81 4,26 Vergoeding van de cursuskosten voor het volgen van cursussen buiten de schooltijden 0,92 4,31 Vervanging bij professionalisering tijdens lesuren 0,76 4,43 Formele en informele erkenning van het leren van de leraar in de school 0,82 4,44 Steun van de schoolleiding s Gemiddelde In welke mate zijn volgens u de volgende factoren van belang voor effectieve professionalisering? (n=86)
 4. 4. 1,18 2,34 Onze school geeft een compensatie in uren voor professionaliseringsactiviteiten 1,05 2,66 Professionalisering wordt op onze school uitbesteed aan bijvoorbeeld pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten, of instellingen voor hoger onderwijs 1,12 2,76 Op onze school rapporteren we over onze professionaliseringsactiviteiten aan onze collega's 1,246 2,90 Op onze school wordt regelmatig gevraagd naar de scholingsbehoeften van de docenten 1,28 3,02 Onze school draagt de kosten voor de professionalisering van de docenten 1,31 3,09 Op onze school rapporteren we over onze professionaliseringsactiviteiten aan de schoolleiding 1,08 3,09 Onze school stemt de professionalisering van de docenten af op de schoolontwikkeling 1,24 3,13 Op onze school wordt systematisch aandacht besteed aan professionalisering van het onderwijspersoneel 1,25 3,15 Onze school zorgt voor begeleiding van docenten door getrainde/ ervaren /gekwalificeerde collega's 1,00 3,22 Als je iets nieuws geleerd hebt, biedt mijn school de gelegenheid dat in praktijk te brengen 1,17 3,23 Onze school laat mij zien dat professionalisering zeer belangrijk is 1,36 3,44 Als je op mijn school iets aan je carrière wilt doen, moet je actief deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten 1,08 3,47 Onze school laat het initiatief voor professionalisering bij de docenten 1,28 3,48 Professionalisering is een vast onderwerp in functionerings- en beoordelingsgesprekken 1,26 3,65 Op onze school kan elke docent gebruik maken van de mogelijkheid tot professionalisering 1,05 3,67 Op onze school is het gebruikelijk met collega?s over de kwaliteit van ons onderwijs te discussiëren 1,09 3,91 Onze school organiseert zelf activiteiten die bijdragen aan de professionalisering van de docenten s Gemiddelde Het beleid van de school (n=86)
 5. 5. 1,45 2,58 Ik wil graag een proefschrift schrijven en daarop promoveren 1,37 2,95 Ik neem alleen deel aan professionaliseringsactiviteiten als die leiden tot erkende diploma's of certificaten 1,46 3,13 Door te professionaliseren hoop ik hogerop te komen in onze school 1,35 3,29 Professionalisering moet het voor mij mogelijk maken ook buiten het onderwijs een goede werkkring te vinden 1,34 3,50 Professionalisering moet het mogelijk kunnen maken dat ik in een andere onderwijssector kan gaan werken 1,24 3,69 Professionalisering moet ervoor zorgen dat ik ook andere functies in onze school kan bekleden 1,07 3,69 Professionalisering moet er vooral op gericht zijn dat ik goed blijf in mijn huidige functie 1,17 3,72 Door te professionaliseren wil ik een beter salaris of een betere rechtspositie krijgen s Gemiddelde Motivatie (n=86)
 6. 6. 1,20 2,64 Mijn professionalisering zou vooral gericht moeten zijn op managementtaken in de school 1,10 3,14 Professionalisering moet voor mij vooral gaan over de pedagogische aspecten van mijn werk als docent 1,15 3,16 Ik wil het liefst professionaliseren op het terrein van de leerlingenzorg 1,20 3,33 Ik zou graag door professionalisering competenter worden op het gebied van ICT en de didactiek van ICT-toepassingen . 1,12 3,43 Professionalisering moet mij in staat stellen een voortrekkersrol te vervullen bij onderwijskundige vernieuwingen in de school 0,99 3,56 Als het om professionaliseren gaat, heeft het thema diversiteit mijn belangstelling 1,14 3,57 Professionalisering moet voor mij vooral betrekking hebben op de inhoud van mijn vak 1,12 3,71 Bij professionalisering gaat mijn voorkeur uit naar de praktische toepassing van onderwijsvernieuwingen 0,89 3,95 Professionalisering moet erop gericht zijn mijn lespraktijk verder te ontwikkelen en te versterken s Gemiddelde Inhouden professionalisering (n=86)
 7. 7. 0,97 1,62 NT2 1,08 1,95 onderwijs aan hoogbegaafden 1,16 2,03 financieel management 1,36 2,65 sectieleiderschap 1,19 2,70 begeleiden van (maatschappelijke) stages 1,25 2,73 opleiden tot burgerschap 1,27 2,74 managen van ondersteunende medewerkers 1,37 2,74 training in schoolleiderschap 1,27 2,83 onderwijs aan leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden 1,15 2,85 adaptief onderwijs 1,26 2,87 omgaan met stress 1,24 2,90 zelfevaluatie van de school 1,22 2,92 tegemoetkomen aan de leerbehoeften van allochtone leerlingen 1,29 2,94 gedragsmanagement 1,45 3,01 opzetten en uitvoeren van onderzoek in de school 1,26 3,03 begeleiden van (nieuwe) collega's 1,18 3,09 doelbepaling (planning) van het onderwijs 1,26 3,13 projectmatig werken 1,29 3,14 gebruik van ICT 1,24 3,21 ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 1,23 3,21 kwaliteitszorg 1,19 3,28 bevorderen van de creativiteit van leerlingen 1,16 3,43 verbetering van onderwijzen en leren 1,14 3,44 aanpak van onderpresteren bij groepenleerlingen 1,22 3,45 toetsen en beoordelen van leerlingen 1,25 3,49 aanleren van denkvaardigheden (metacognitieve vaardigheden) 1,17 3,56 ontwerpen en uitvoeren van onderwijsvernieuwingen 1,10 3,57 gepersonaliseerd leren (differentiatie en individualisering)] 1,09 3,67 motiveren van leerlingen 1,06 3,81 versterken of actualiseren van kennis en vaardigheden op het vakgebied] s Gemiddelde Professionaliseringsbehoeften op korte termijn (n=86)
 8. 8. 1,33 2,15 Ik zou het liefst een volledige opleiding volgen, bijvoorbeeld op masterniveau 0,95 2,91 Ik werk bij professionalisering het liefst samen met collega's uit de eigen school 1,05 2,95 Ik werk bij professionalisering het liefst samen met collega's uit andere scholen 0,92 3,24 Ik geef de voorkeur aan vormen van werkplekleren 1,16 3,36 Ik heb het liefst korte, concrete professionaliseringsactiviteiten 1,22 3,47 Ik vind leren met behulp van een pc een prettige manier van leren 1,22 3,51 Ik geef bij professionaliseringsactiviteiten de voorkeur aan vormen van afstandsonderwijs , waarbij ik zelf tijd en plaats kan bepalen 1,17 3,57 Het observeren in elkaars lessen door collega's is een waardevolle vorm van professionaliseren 0,93 3,63 Ik leer zeer veel van gesprekken met collega's 1,32 3,64 Ik vind een mix van afstandsonderwijs en contactbijeenkomsten de mooiste vorm voor professionaliseringsactiviteiten 1,09 3,69 Ik geef de voorkeur aan professionaliserings-trajecten die ik in mijn eentje kan doorlopen 1.00 3,73 Ik geef bij professionaliseringsactiviteiten de voorkeur aan contactbijeenkomsten in mijn eigen regio 1,01 3,76 Professionalisering moet voor mij direct aansluiten bij mijn eigen praktijk s Gemiddelde Gewenste vorm (n=86)
 9. 9. 1,08 3,30 In het belang van mijn leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, vervolgopleidingen, bedrijven en instellingen] 0,81 3,77 Zorgen dat mijn werk afgestemd is op dat van mijn collega's; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie] 0,73 3,80 Zorgen voor een krachtige leeromgeving in mijn lessen en bevorderen van het leren bij mijn leerlingen] 0,75 3,87 Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in mijn lessen] 0,89 3,98 Zorgen voor mijn eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van mijn beroepsuitoefening] 0,57 4,09 Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. Ook: bevorderen van de ontwikkeling van mijn leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen] 0,56 4,17 Leiding geven en zorgen voor een goede omgang met mijn leerlingen en een goede sfeer in mijn klassen] s Gemiddelde Beoordeling eigen functioneren (n=86)
 10. 10. Onderzoek naar specifieke bekwaamheden mbo-docent <ul><li>Werkwijze </li></ul><ul><ul><li>Werkgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentenstudie </li></ul></ul><ul><ul><li>Expertraadpleging </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Workshop </li></ul></ul>
 11. 11. Relatie tot het beroep <ul><ul><li>Eigen ervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuele kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassing van vakinhouden in de beroepscontext </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekendheid met de beroepscultuur </li></ul></ul>
 12. 12. De leerling <ul><li>Adolescent </li></ul><ul><li>Verscheidenheid </li></ul><ul><li>Praktisch gericht </li></ul><ul><li>Persoonlijke problematieken </li></ul>
 13. 13. Onderwijs <ul><li>Differentiëren </li></ul><ul><li>Individuele leerwegen/arrangementen </li></ul><ul><li>Ontwerpvaardigheden </li></ul><ul><li>Taal- en rekentaken </li></ul><ul><li>Toetsing en examinering </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Begeleiden en coachen </li></ul><ul><li>Teamwerk </li></ul><ul><li>CGO </li></ul>
 14. 14. Externe relaties <ul><li>Bedrijven en instellingen </li></ul><ul><li>Praktijkbegeleiders </li></ul><ul><li>Ouders/verzorgers </li></ul><ul><li>Flankerende voorzieningen </li></ul>
 15. 15. Vragenlijst <ul><li>Praat mee over je beroep! </li></ul><ul><li>www.bvmbo.nl </li></ul>

×