• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Òscar Orri. Canal pacient
 

Òscar Orri. Canal pacient

on

 • 549 views

 

Statistics

Views

Total Views
549
Views on SlideShare
549
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Òscar Orri. Canal pacient Òscar Orri. Canal pacient Presentation Transcript

  • Canal PacientConsulting e ingeniería en software Nous espais de col.laboració i participació del pacient amb la salut ● IV Jornada TIC BSA: "El paper de les TIC en latenció a la cronicitat” ● by stacks.es, Oscar Orri este documento y su contenido es propiedad intelectual de Stacks Consutling e Ingeniera. ®, no esta permitida su reproducción si autorización.
  • Introducció Canal PacientIntroducció Nous reptes « L’OMS va alertar els governs que havíen d’adaptar-se per afrontar un augment important en la patologia crònica durant el segle XXI. Europa havía de prendre mesures per fer front, amb menys recursos, a una atenció massiva associada a patologies crónicas. L’envelliment d’Europa … »
  • Introducció Canal Pacient Les organitzacions sanitàries havíen d’iniciar un procés de re-ordenació per fer front a aquestes noves realitats. - Menys recursos + Demanda Els reptes = Fer més amb menys… Des de les TIC observem que els sistemes Optimitzar per millorar d´informació havíen de patir un profund procés de re-enginyeria per adaptar-se a aquestes noves realitats.
  • Introducció Canal Pacient Davant d’aquesta necessitat, Stacks va iniciar projectes d’atenció al pacient crònic, resultant, daquest procés de reestructuració, els següents projectes i sub-projectes: • Estratificació: sistema dagrupació de pacients segons polítiques • Reenginyeria : impacte de polítiques en els sistemes dinformació de salut Estratègia • Canal Pacient: sistema comunicació pacient-metge • Canal Metge: sistema comunicació metge-metge • Pal·liatius: sistemes d’atenció malalt dependent. Optimitzar per millorar Estratificació Reptes Sistemes D´Informació Marc Legal Xarxa Influir Professionales Infermeria Trajectòries Sostenibilitat Política Sanitària
  • Presentació Canal Pacient Presentació Canal Pacient
  • Què és Canal PacientQuè és Canal Pacient ? ● Autonomia: Es tracta d’una plataforma interactiva per a tots els usuaris que accedeixen als serveis de salut. Adquireix especial rellevància en la millora del grau d’utonomia respecte a la salut Canal dels pacients. ● Responsabilitat: Aprofitant les noves tecnologies, apostem per un canal directe d’informació, col.laboració i participació activa, que pretèn ser de gran ajuda per fomentar l’autonomia del pacient i oferir-li que sigui ell el principal protagonista, en definitiva el principal responsable de la seva salut. La salut es un bé col.lectiu i una responsabiilitat individual ● Sostenibilitat: Es tracta d’un portal en continua evolució on els professionals i els pacients tenen un nou punt de trobada. En primària es disposa d´informació molt valuosa Augmentant el contacte i disminuint les visites, optimitzant de salut que ha d’utilitzar-se per millorar els processos d’atenció. l´ús dels recursos sanitaris. La nova generació de sistemes d´informació haurà de patir un canvi per accelerar i participar en aquest nou escenari.
  • Objectius Canal PacientObjectius Generals ● Fomentar la comunicació professionals de la salut – pacient a través d’un canal fàcil i segur. ● Augmentar la responsabilitat del pacient en la cura de la seva salut, utilitzant les noves tecnologies amb la finalitat d’influir. ● Control i gestió de la demanda. Fomentar les visites no presencials. Alertar al pacient quan sigui necessari influir en el seu control. ● Reduir la burocràcia en consulta (parts de baixa, impressió Optimitzar recepta, resultats. etc..)
  • Objectius Canal PacientObjectius Específics ● Normativitzar, procedimentar, i institucionalitzar els processos que actualment els professionales han incorporat com a eines de treball. Difondre ● Mesurar i recompensar la feina, l’esforç dels professionals que ajudin a la millora de l’eficàcia i l’eficiència del sistema ● Facilitat d’extensió massiva. Un sistema amb un baix ús no compliria les expectatives marcades. Capacitat d’influir i difondre
  • La Nostra PropostaEixos Canal Pacient
  • Eixos Canal Pacient Accés a la seva HC electrònica A la seva informació de salut, al Problemes de salut seu historial mèdic electrònic, Carnet de Vacunació als seus informes, analítiques, Medicació Informar recepta electrònica, plans de salut, baixes laborals, etc.. Plans de Salut amb gràfiques comentades Fomentar activitats en el centre, tallers, actuacions novedoses
  • Eixos Canal Pacient Accés a la seva HC electrònica A la seva informació de salut, al Problemes de salut seu historial mèdic electrónic, als seus informes, analítiques, Carnet de Vacunació Informar recepta electrònica, plans de salut, baixes laborals, etc.. Medicació Plans de Salut amb gràfiques comentades Fomentar activitats en el centre, tallers, actuacions novedoses veure l’evolució dels plans de salut Comunicació professional - pacient a través d’un canal segur i els seguiments realitzats. Que els ciutadans millorin el coneixement Compartir informació / Enviar informes sobre la salut, la malaltia i els seus Imprimir directament documents importants de la seva salut sense Col.laborar condicionants, que puguin implicar- se en les decisions clíniques que necessitat de visita Sol·licitar inscripció a tallers (recomanar, tutelar) els afecten. Adherència al tractament
  • Eixos Canal Pacient Accés a la seva HC electrònica A la seva informació de salut, al Problemes de salut seu historial mèdic electrónic, als seus informes, analítiques, Carnet de Vacunació Informar recepta electrònica, plans de salut, baixes laborals, etc.. Medicació Plans de Salut amb gràfiques comentades Fomentar activitats en el centre, tallers, actuacions novedoses Comunicació professional-pacient a través d’un canal segur veure l’evolució dels plans de salut i els seguiments realitzats. Compartir informació / Enviar informes Que els ciutadans millorin el Imprimir directament documents importants de la seva salut coneixement sobre la salut, la sense necessitat de visita Col.laborar malaltia i els seus condicionants, que puguin implicar-se en les Sol.licitar inscripció a tallers (recomanar, tutelar) decisions clíniques que els afecten. Adherència al tractament amplia la gamma de serveis interactius de comunicació amb els professionals de la salut. El pacient informa directament del seguiment dels plans de salut Aportant informació rigorosa, útil, El pacient es forma i controla en tot moment l’estat dels seus plans Participar transparent i objectiva sobre la salut, al temps que afavoreix la participació activa dels pacients i El professional revisa l’estat ja que aquesta informació arriba directament a l’estació clínica. les seves associacions.
  • Eixos Proposta Participació activa de la salut El pacient té comunicació directa amb el professional sense necessitat de visites presencials. Tota l’activitat queda planificada i programada en l’agenda del professional, qui pot respondre directament des de la seva estació de treball sense necessitat d’utilitzar altres programes informàtics. Pot adjuntar, de forma segura, la documentació clínica que sigui necessària. El pacient informa directament i passa a formar part, en cas de validació, de la seva biografia mèdica. Això suposa un avanç en l´autonomia del professional i la millora en la gestió de la demanda, evitant visites innecessàries i augmentant la satisfacció dels professionals i els pacients.
  • Elements ConceptualsElements Conceptuals
  • Elements ConceptualsElements Conceptuals ● Ha de formar part del dia a dia dels professionals. Ha d’estar integrat amb la seva estació clínica. No pot ser una illa. Participació ● L’activitat ha de constar clarament com a part de la biografia mèdica del pacient i contabilitzar-se com activitat assistencial. ● No competeix amb cap sistema actual, el complementa. La tecnologia ens permet estar sempre en línia treballant en equip. ● Ha de ser segur respectant els drets de confidencialitat. Ha de comptar amb la garantia jurídica necessària.
  • Elements ConceptualsElements Tècnics ● Ha de poder connectar-se amb diverses estacions clíniques. A nivell nacional es disposa de diferents proveïdors TIC, és una realitat. ● Ús de tecnologies conegudes pels usuaris finals, els pacients. Senzilles i intuitives. No reinventar el que ja existeix. Tecnologia ● Facilitar el màxim possible l´accés a la plataforma. Ús de tecnologies de securització robustes però amb capacidat de difusió. No ús de certificats. Interpretació i Ús de la normativa amb audàcia. La tecnologia ens permet estar sempre en línia traballant en equip. ● Multi-dispositiu: No ha de limitar-se a un sistema, ha d’estar obert als dispositius que utilitzen els ciutadans, principalment Els dispositius mòbils ens permetran extendre les mòbils i navegadors web. solucions online de forma més ràpida. Han ser plenament compatibles.
  • Marc LegalMarc Legal ● El sistema ha de comptar amb la garantia jurídica necessària tant pels professionals com pels usuaris.. ● El fet de no comptar amb els certificats digitals va exigir comptar amb diversos informes jurídics favorables. ● Informes jurídics, marc legal: Seguretat 1. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999) 2. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RD 1720/2007). 3. Llei 24/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI). Garantia per al pacient 4. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (Llei 41/2002). Garantia per als professionals 5. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (Llei 21/2000). Garantia per a la organització
  • Eixemples Portal onlineAccés com a pacient
  • Login page portal Exemples
  • Seguretat PIN Exemples
  • Home page pacient Exemples Tràmits Principals gestions Top 4 links Informació Comunicació Alertes Área d’informació
  • Home page pacient Exemples
  • Accés història clínica: Medicació Exemples
  • Accés història clínica: Vacunació Exemples
  • Plans de Salut: Seguiments,avisos, alertes Exemples
  • Tràmits: IT Exemples
  • Enviament avís al metge Exemples Comunicació segura
  • Avís de trucada infermeria Exemples
  • Exemples Portal onlineAccés com a professional
  • Alta pacient en portal Exemples
  • Bústia entrada del professional Exemples El Professional decideix si valida les dades i automàticament son incorporades a la historia clínica amb la resta de la informació
  • Bústia entrada del professional Exemples Agenda Professional ● Tots els missatges del pacient quedan planificats en l´agenda del professional com activitat no assistencial. ● Avisos de trucada també consten en l´agenda ● Revisió de dades (Workflow infermera..) ● Aquest sistema impacta en la forma en la que es planifiquen les agendes dels professionals, per tant, no serà únicament l’eina sino la re-organització interna, la que facilitarà l´ús d’aquesta modalitat. ● L’important és que no representarà un sobreesforç pel professional si no una millora per a ell i els seus pacients. La seva implicació serà clau.
  • Estació clínica Reenginyeria Re-enginyeria Estació clínica ● En l´estació clínica es van incorporant nombrosos “esdeveniments” no presencials. ● Progressivament s´aniran enllaçant més encara amb el canal pacient per formar part de un sol nucli. ● Exemples: 1. Quan un professional rep el resultat d´una ordre mèdica, en aquest moment ja hi ha un punt d’interacció…. 2. Campanyes sanitàries a pacients amb patologies complexes, tenim un canal d´accés.. 3. Segons les trajectòries definides al pacient s´activarà un plan de salut amb seguimient interactiu.. 4. Un pacient complexe tindrà prioritat clínica i administrativa.. 5. Hem de preparar-nos…
  • Canal Pacient Gràcies! Preguntes ?