6- Experiència a l'Hospital de Mataró. Dra. Anabel Llopis

464 views
331 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6- Experiència a l'Hospital de Mataró. Dra. Anabel Llopis

 1. 1. Autor:Servei /Departament:Data presentació:www.csdm.catDra Anabel LlopisServei de Geriatria16 de Maig de 2013X jornada de Geriatria al BSA.Jornada de la SCGiG. Ortogeriatria i Demències.Ortogeriatria a l’Hospital de Mataró
 2. 2. Fractures de fèmurL’any 2011, a Catalunya van haver 8.351 ingressoshospitalaris per fractura de fèmur, el que suposa una taxa de109,7 hospitalitzacions per 100.000 habitants.La taxa d’hospitalització per 100.000 habitants en majors de65 anys ascendeix a 647,18.L’estada mitjana hospitalària va ser de 11,3 dies .La mortalitat hospitalària és del 5%,La mortalitat a l’any és del 30%.Només un 40-50% de les persones que han patit una fracturade fèmur recuperaran la seva capacitat funcional.Jornada d’Ortogeriatria Octubre 2012. Plà director sociosanitari. Generalitatde Catalunya. Departament de Salut.
 3. 3. Taxes d’hospitalització
 4. 4. J AmGeriatrSoc 53:1476–1482,2005.
 5. 5. • Early multidisciplinary daily geriatric carereduces in-hospital mortality and medicalcomplications in elderly patients with hipfracture, but there is not a significant effect onlength of hospital stay or long-term functionalrecovery.J AmGeriatrSoc 53:1476–1482,2005.
 6. 6. Les Unitats d’Ortogeriatria• La UOG és un nivell assistencial que:– Millora l’evolució funcional dels pacients.– Redueix l’estada hospitalària.– Redueix les despesses de l’assistència.– Aquests resultats fan recomanable aquest sistemad’atenció pels pacients amb fractura de maluc durantla fase aguda.– J.I. González Montalvo et al / Rev Esp Geriatr Gerontol.2011;46(4):193–199
 7. 7. ORTOGERIATRIA .Hospital de Mataró 2010.“ Protocol d’atenció al pacient fràgil que ingressa aTraumatologia”– Criteris de derivació:• Majors de 80 anys.• Pluripatologia , polifarmàcia i risc decomplicacions• Delirium• Gestió de recurs a l’alta– Intervenció de Geriatria a demanda deTraumatologia• Augmenta la proactivitat per part de la UFISS i lademanda per part de Traumatologia.• Les interconsultes a MI disminueixen de formaprogressiva.
 8. 8. Programa d’atenció geriàtrica als pacientsamb fractura de fèmur. Juny 2011.• Tots els pacients més grans de 65 anys queingresen per Fractura de fémur.• Els pacients majors de 80 anys ingressats peraltres fractures es valoraran segons criteris defragilitat:– >90 anys– Pluripatologia.– Delirium– o a demanda d’equip assistencial deTraumatologia.
 9. 9. OBJECTIUS“Millorar l’atenció els pacients geriàtrics fràgils queingressen a Traumatologia”1. Prevenir i disminuir el nombre decomplicacions.2. Disminuïr l’estada hospitalaria3. Disminuïr la mortalitat
 10. 10. Què fem?...Circuits• Cens diari dels pacients ingressats aTraumatologia.• Identificar ingresos per Fractura de fèmur• Distribució per edat :– > 80 anys Geriatria / < 80 anys Medicina Interna.– Cada pacient tindrà un metge ( internista i geriatra) referent.• Pacients ingressats a Traumatologia (altresfractures)– > 80 anys- Revisió de la HC, valoració segons criteris defragilitat per comorbilitat i sdr. geriàtriques.
 11. 11. Com ho fem?...Treball en equip• Traumatologia/ Geriatria• Infermeria planta /infermera Geriatria– Visita diària dels pacients• Anestèsia– Valoració conjunta del risc quirúrgic en pacientscomplexes.• Farmacèutic– Revisa pauta habitual de tractament– Prescripcions inapropiades– Ajusta fàrmacs per funció renalCOORDINACIÓ ICOMUNICACIÓ
 12. 12. Com ho fem?...Suport nutricional i rehabilitació precoç• Dietista- Nutricionista– Valoració i intervenció nutricional en tots els pacientsamb desnutrició o risc de desnutrició:• Anorèxia,ingesta prèvia deficient o pèrdua de pes.• Alb<3.0.• Ingesta deficient durant l’ingrés.• Informe d’alta ab recomanacions nutricionals.• Rehabilitació– El més aviat possible.– Tractament diari durant la fase aguda– Educació i implicació de la família
 13. 13. Cóm ho fem?.... Planificació precoç de l’altaTreball social• Valora tots els pacients que ingresen perfractura de fèmur.• Informa i assessora a les famílies i planifical’alta de forma precoç .• Gestiona, si cal, recurs a l’alta conjuntamentamb la UFISS de Geriatria.
 14. 14. Principals intervencions de Geriatria• Revisió de la HC i Antecedents Patològics• Revisió de la medicació habitual i comprovacióque està correctament pautada.• AJUSTAR el tractament .• VALORACIO GERIÀTRICA INTEGRAL:– Social, funcional, cognitiva, nutricional iemocional.• Circumstàncies i causes de la caiguda.– Descartar síncop– Revisar causes: fàrmacs!
 15. 15. Principals intervencions de Geriatria• Valoració clínica i seguiment del pacientdiari durant tot l’ingrés.• Gestió i coordinació de l’alta.• Informe d’alta conjunt amb Traumatologia.• Prevenció secundària de fractures:– Estudi d’osteoporosi.– Tractament dels dèficits de Vit D.– Seguiment postalta a Hospital de dia.• Risc de Caigudes i tractament de l’Osteoporosi .
 16. 16. Fractures de fèmur. Hospital de Mataró2008 2009 2010 2011 2012Nº de Fr.Fèmur247 257 282 268 245> 80 anys 167 197 223 203 18965-79 anys 80 60 59 65 56
 17. 17. Estada mitja2008 2009 2010 2011 201211,58 11,30 10,5 9,9 9,74
 18. 18. Mortalitat2008 2009 2010 2011 20126,8% 5% 3,5% 4,46% 3.7%
 19. 19. Fractures de fèmur any 2012• Estada mitja: 9,74 dies.
 20. 20. UNITATS D’ORTOGERIATRIA.Madrid/CatalunyaH. LA PAZMADRIDHUIS- SS DELOS REYES.CST..TERRASSAHS PAU-BARCELONACSDMMATARÓESTADAMITJA12.48 11.84 13 13 9.7EXITUS 5.6 3.1 5.4 3.3 3.97RESIDENCIA 38.3 56.5 13.4 21.8 24.9CSS 34.3 23.9 70 65.2 51
 21. 21. Conclusions• El nombre de pacients que ingresen perfractures de fèmur a l’Hospital de Mataró s’hamantingut estable els darrers anys.• La implantació d’un programa d’atenciógeriàtrica multidisciplinar, en aquests pacients,ha millorat la qualitat assistencial, i haaconseguit disminuïr l’estada mitja hospitalària ila mortalitat en la fase aguda.
 22. 22. Que volem fer?• Creació d’una “Unitat d’Ortogeriatria”.• Guia de pràctica clínica en l’atenció delspacients amb fractura de fèmur.• Guia de tractament de l’osteoporosi: prevenciósecundària.• Guia de prevenció secundària de caigudes• Millorar la coordinació entre els diferentsprofessionals• Fer recerca, docència i Publicar!!!

×