01 Njohuri Te Pergjithshme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

01 Njohuri Te Pergjithshme

on

 • 1,553 views

Bilanc 2009

Bilanc 2009

Statistics

Views

Total Views
1,553
Views on SlideShare
1,553
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

01 Njohuri Te Pergjithshme Presentation Transcript

 • 1. Njohuri te pergjithshme
  MSc. RudinaLipi
  http://sites.google.com/site/ebusinessconsultingcomapnay
 • 2. Raporte - Bilanc
  ProgramiBilancofronnje game te gjereraporteshqendihmojne si gjatepunes se perditshme te financiereveashtuedhe ne nxjerrjen e statistikave te vlefshme per analizimin e ecurise se biznesit. DisaprejraporteveqeofronProgramiBilancjane:
 • 3. Raportezyrtare
  - Libri i Shitjeve (PDF)- Libri i Blerjeve (PDF)- Bilanc Format (PDF)- Te ardhurashpenzime (PDF)- FDP-TVSH (PDF)- Bordero E-SIG 025/a (PDF)- Cash Flow (MetodaDirekte)(PDF)
 • 4. Kontabiliteti
  Ditarii kontabilitetit-Tregonhistorikun e veprimeve ne regjistrin e kontabilitetit per njeperiudhe te zgjedhur (PDF)
  Gjendja e llogarive-Pasqyrongjendjen e llogarivekontabel ne nje date te caktuarsipasnivelit te detajimit te zgjedhurngaperdoruesi (PDF)
  Cash Flow - Kyraporttregonfluksin e parave te ndermarrjes per njeperiudhe te caktuar, per nje , disaose te gjithaarkat/bankat. (PDF)
  Te ArdhuraShpenzime 2D (me grafik) (PDF)Ecuria e likuiditeteve 2D (me grafik)
  Kartela e llogarise
 • 5. Shitjet
  Shitjetsipasartikujve - Kyraportparaqet te gjitheartikujt e shitur per njeperiudhe te zgjedhur, te renditursipasvleres se shitur. (PDF)
  Situacioni i Klienteve - Kyraporttregongjendjet e llogarive te klienteve ne monedhenbaze ne nje date te caktuar (PDF)
  Kartela e Klientit - Kyraporttregonhistorikun e veprimeve te njeklienti per njeperiudhe te zgjedhur (PDF)
  Kartela e Shitjeve te Artikullit (PDF)
  Shitjet e artikujvesipasmuajve(ne sasidhevlere)
  Shitjet e artikujvesipasklienteve
  Marzhi - Shfaq te dhenambiartikujt e shitur, kostot e tyredhemarzhin ne volumdhe ne perqindje per shitjet e kryeragjatenjeperiudhe te caktuar (PDF)
 • 6. Magazina
  RegjistriAnalitik i Magazines - Kyraportshfaq ne menyrekronologjikedhe te detajuarveprimet e kryera ne nje magazine te caktuar per njeperiudhe te zgjedhur (PDF)
  Kartela e Artikullit (Inventari) - Kyraportshfaq ne menyrekronologjikedhe te detajuarveprimet e kryera me njeartikull ne nje magazine te caktuar per njeperiudhe te zgjedhur (PDF)
  Gjendja e Magazinave - Pasqyrongjendjen e inventarit ne sasidhe ne vlere (ne monedhenbaze) sipasmagazinave ne nje date te caktuar (PDF)
  Levizjet e Inventarit (per cdoartikull)
  Analiza e kostove per artikujt e importuar
 • 7. Banka
  Ditarii Bankes - Tregonhistorikun e veprimeve ne njebanke per njeperiudhe te caktuar. (PDF)
  Gjendja e Bankave - Shfaqsituacionet e bankave ne monedhatperkatesedhe ne monedhenbaze ne nje date te caktuar. (PDF)
 • 8.
 • 9. Duke u hapurprogrami
 • 10.
 • 11. Shkarkojmeprogramin
  Klikojme ne adresen
  http://sites.google.com/site/ebusinessconsultingcompanydhepastajgjejmeinformacionin i cilingalidh me faqen e TpkSolution
  Klikojmedirekt ne faqen e TpkSolutionose ne www.bilanc.com
  Plotesojmeformularin
  Shkojme ne email tone te cilinkemiplotesuar ne formular dhehapimemail i cilinakaardhurdheshkarkojmeprogramin
  E instalojmeprogramin
  Presim sa te behetazhornimi i programit
  Klikojme tek Dokumentdheshikojme me radhe se cfare ne mund te bejme me programin
 • 12. Shikojeraportet tek komandaRaporte
 • 13. Bilanc 2009 eshtenjeprogram
  kompjuterik  kontabiliteti i kompletuardhe i thjeshte ne perdorim.
  Moduletbaze te tijjane :
  - Kontabiliteti- Inventari- Shitjet/Blerjet- Pagesat e faturave- Arka/Banka- Import/Eksport- Listepagesat- Veprime me disamonedha
 • 14. Bilanc 2009 eshtenjeprogram
  Bilanc 2009 ofronnje game te gjereraportesh si edhedisaraportezyrtare si:
  • Libri i Shitjeve
  • 15. Libri i Blerjeve
  • 16. Bilanc Format
  • 17. Te ardhurashpenzime
  • 18. FDP-TVSH
  • 19. BorderoE-SIG 025/a
 • Bilanc 2009
  Nesejenifinancierdhekerkoni te mbaniinformacioninfinanciar te disandermarrjeve te ndryshme,Bilanc 2009 Standarddo jusherbeje me njecilesi te lartedhemundesi te avancuara te perpunimitte informacionit.
  Bilanc 2009 eshtekrijuardukepaturgjithmone ne qender te vemendjeslehtesimin e punes se financierit. Per keteqellim ne keteprogramgjendenfunksionalitete te tilla si:
  Autocompletegjatezgjedhjes se artikujve, klienteve, furnitoreve, arkave, bankave, llogariveetj.
  Copy/Paste nganjedokument ne tjetrin, ngaExcel-i ne programdheanasjelltas.
  Drag'n Dropi artikujve.
  Mund te punohet me disadokumentanjeheresh.
  Mundesieditimi i njedokumentingaraportetetj.
 • 20. Menute e programit
  Dosja
  Kërko
  Artikull
  Furnitor
  Klient
  Dokument
  Raporte
  Konfigurime
  Dritare
  Ndihmë
  Shortcut-et
  Komandate Bilanc 2009
 • 21. Dosja
   KonfiguroNdermarrje ZgjidhNdermarrje Dil (mbyllprogramin)
 • 22. Kërko
   KërkoArtikull KërkoKlient KërkoFurnitor KërkoDokument
 • 23. Artikull
   KrijoArtikull Çmimet e shitjes Kontrolloinventarin KrijoGrupArtikujsh KrijoNjësiArtikujsh KërkoArtikull
 • 24. Furnitor
   KrijoFurnitor KërkoFurnitor
 • 25. Klient
   KrijoKlientKërkoKlient
   
 • 26. Dokument
   Shitje    FatureShitje    KthimShitje    MerrPagesaKlienti    OferteShitje    KerkoFatureShitje Blerje    FatureBlerje    KthimBlerje    PaguajFaturaFurnitori    FleteDoganore    KerkoFatureBlerje Inventari    FletëHyrje    FletëDalje    Lëvizje Magazine    KerkoFleteHyrje    KerkoFleteDalje
 • 27.  Arka    MandatArkëtimi    MandatPagese    KerkoArkëtime    KerkoPagesa Banka    Depozitim    Terheqje    KerkoDepozitime    KerkoTerheqje Kontabiliteti    FleteKontabel    KerkoFleteKontabel Listëpagesa    Listëpagesa    KerkoListëpagesë KërkoDokument
 • 28. Raporte
  Konfigurime
  Njësitëe Shërbimit Nivelet e cmimeve te shitjes MonedhaLlogaritëKontabël Bankat ArkatTaksa Importi Përdorues NdryshoFjalekalimin Preferencat e NdermarrjesLook & Feel
 • 29. Dritare
   Kërko MbyllKëtë Mbylltëgjithapërveçkësaj Mbylltëgjitha Shko tek dritarja para Shko tek dritarjaprapa
   Ndihmë
   Shënimi i ditës RrethBilanc 2009
  Shortcut
  Komandat e Bilanc2009
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34. Cfareofrojme ne Vlore per programinBilanc
  Trajnime per programin
  Programin
  Komunikim
  Email
  Telefon
  Zyrat tona
  Online
  Asistenc
  Per programin
  Ekonomistin
  www.bilanc.com
  http://sites.google.com/site/ebusinessconsultingcompany
 • 35. Faleminderit
  http://sites.google.com/site/ebusinessconsultingcomapnay