Resurse electronice.ppt

1,196 views
1,108 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
388
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resurse electronice.ppt

 1. 1. Descrierea bibliograficăa resurselor electroniceElaborat de Claudia Tricolici,bibliograf principal
 2. 2. Resurse electronice:•Offline – suport fizic care poate fi introdus de cătreutilizator în calculator (CD, CD-ROM, DVD, casetă)•Online - suport care nu poate fi mînuit de către utilizator,este accesibil de la distanţă (pagină web, bază de date,revistă electronică, carte electronică etc.)
 3. 3. Zone şi elemente ale descrierii bibliografice:• Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate• Zona ediţiei• Zona tipului şi volumului resursei• Zona datelor de publicare, difuzare (adresabibliografică)• Zona descrierii fizice• Zona seriei• Zona notelor• Zona numărului standard
 4. 4. Standarde folosite la Descriereabibliografică a documentului• STAS 7.1-2003. «Библиографическая запись.Библиографическое описание. Общие требования и практикасоставления». Descrierea bibliografică a documentelor• STAS 7.11-2004 (ISO 832:1994) Prescurtările cuvintelor şiexpresiilor în limbile străine europenePrescurtări utilizate în cazul descrierii bibliografice a resurselorelectronice: CD, CD-ROM, DVD, sd. (sunet), col. (color)
 5. 5. Schema descrierii bibliografice a resurselorelectronice offline (CD, DVD)• Vedeta de autor (Numele de familie, Prenumele autorului). Titlulpropriu-zis [Desemnarea generală a materialului] = Titlu paralel: Informaţii referitoare la titlu / menţiunea de responsabilitate ;următoarea menţiune. – Menţiunea de ediţie. – Desemnareatipului resursei (volumul resursei). – Locul de publicare :Editura, Data publicării. – Desemnarea materialului specific(identificarea formatului de disc optic) : alte detalii fizice,următoarea informaţie la detalii fizice ; dimensiunile suportului+ menţiunea materialului însoţitor. – (Titlul propriu zis al serieisau subseriei) = Titlul paralel al seriei sau subseriei. – Notegenerale. – Note privind cerinţe de sistem. – Numărul standard.
 6. 6. 1. SCHEMA DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A RESURSELORELECTRONICE OFFLINE (CD, DVD)Exemple:New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. – Documentarelectronic (4,04 GB, durata: 1:30:59). – Bucureşti : De Agostini Hellas, 2010. –1 DVD-Video : sd., col. ; în container, 13,5 x 19 + 1 rev. “În jurul lumii”. – (Col.În jurul lumii : Călătorii fascinante pe DVD ; 32). – În limba germ., subtitrări:limba rom. – Titlul preluat de pe container.Cunoştinţele, atitudinile şi practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA[Resursă electronică] = Youth’s knowledge, attitudes and practise regardingNIV/AIDS : Studiul de evaluare : Raport Final / elab. : Otilia Scutelniciuc. – Ch. :[S. n.], 2006. – 74 p. – 1 (CD-ROM) : sd., col. ; în container 13 X 13 cm. – Textparal. : limba rom., engl. – Cerinţe sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard,Acrobat Reader.
 7. 7. Schema descrierii bibliografice a resurselorelectronice online (web site-uri, baze de date etc.)• Vedeta de autor (la cărţi electronice). Titlul propriu-zis[Desemnarea generală a materialului] = Titlul paralel: Informaţii referitoare la titlu / menţiunea deresponsabilitate ; următoarea menţiune. –Desemnarea tipului resursei (volumul resursei) (laziare şi cărţi electronice). – Locul de publicare (la ziare şicărţi electronice). – Data publicării (la ziare şi cărţi electronice).– Modul de acces a documentului. – Note generale. –Data citării.
 8. 8. SCHEMA DESCRIERII BIBLIOGRAFICE A RESURSELOR ELECTRONICEONLINE (WEB SITE-URI, BAZE DE DATE ETC.)Exemple:Kulikovski Lidia [Resursă electronică] : [fişier biogr.]. – AccesInternet: http://www.cartier.md/autori//54.html. – Accesat: 01.02.2011.Cavaler mereu indrăgostit de limba romană [Resursă electronică]: [lingvistul Valentin Mândâcanu] / Vlad Pohilă // Buletin de informaţii alAsoc. Romanilor din Australia. – 2005. – Sept.-Oct. – Acces Internet:http://www.aradomain.com/archives/biara-2005no5.pdf. – Accesat:05.11.2008.
 9. 9. Zonele descrierii bibliograficeale resurselor electronice
 10. 10. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATE•Titlul propriu zis al resursei electronice se transcrie cum figurează însursă.Ex.: Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.)•Desemnarea generală a materialului se indică după titlul propriu-zis, se înregistrează în paranteze pătrate cu indicarea termenului[Resursă electronică].Ex.: Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.)
 11. 11. 1. ZONA TITLULUI ŞI A MENŢIUNII DE RESPONSABILITATEDocumentul plasat pe diverse suporturi fizice (ex.: o resursăelectronică însoţită de un ghid, un manual ), în desemnarea generală amaterialului, componenta primară va fi luată ca obiect principal îndescriere. Informațiile despre celelalte suporturi fizice pot fi specificateîn caracteristicile fizice sau în note.Ex.: Юридический советник [Электронный ресурс]. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + прил. (32 с.)sauЮридический советник [Электронный ресурс]. – 1электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см … . – Прил.:Справочник пользователя [Текст] / сост. : В. А. Быков. 32 с.
 12. 12. 1. Zona titlului şi a menţiunii deresponsabilitate• Titlurile paralele echivalente titlului propriu zis în altă limbă se indicăconform regulilor utilizate la descrierea documentelor tipărite, fiindprecedate de spaţiu semnul egal ( = ) spaţiu.Ex.: Труды по анализу и геометрии [Resursă electronică] = Proceedings onanalysis and geometry• Informaţii la titlu se indică după desemnarea generală a documentului înmodul şi succesivitatea prescrisă în sursă, sunt separate prin spaţiu douăpuncte spaţiu ( : ).Ex.: E vremea colindelor [Resursă electronică] : Poezii de Crăciun şi colinde• Menţiunea de precizare a titlului propriu zis, a genului de operă, tipului dedocument se indică în paranteze pătrate [ ], precedate de spaţiu, douăpuncte spaţiu [ : ]Ex.: Ritmuri şi anotimpuri [Resursă electronică] : [culeg. de cîntece]
 13. 13. 1. Zona titlului şi a menţiunii deresponsabilitate• Menţiunea de responsabilitate în cazul resurselor electronice seînregistrează după regulile utilizate la descrierea bibliografică adocumentelor tipărite, include şi informaţii specifice resurselorelectronice (CD, DVD audio şi video): interpreti, regizori, sunet etc.• Prima menţiune de responsabilitate este precedată de spaţiu barăoblică spaţiu ( / ).Ex.: E vremea colindelor [Resursă electronică] : poezii de Crăciun / alcăt. :Nicolae Jelescu ; maestru de sunet, coloana sonoră : V. Buruiană ;
 14. 14. 1. Zona titlului şi a menţiunii deresponsabilitate• Următoarele menţiuni de responsabilitate sînt precedate de spaţiu,punct, virgulă, spaţiu ( ; ).Ex.: E vremea colindelor [Resursă electronică] : poezii de Crăciun / alcăt. :Nicolae Jelescu ; maestru de sunet, coloana sonoră : V. Buruiană ;• Menţiunile de responsabilitate din cadrul aceleiaşi menţiuni sesepară prin semnul virgulă (,).Ex.: Ritmuri şi anotimpuri [Resursă electronică] : [culeg. de cîntece] /muzica : Valeriu Ceban, Valentin Dragomir, Anatol Rudei
 15. 15. 2. Zona ediţiei• Menţiunea de ediţie include cuvîntul „ediţie”, termeni înrudiţi„versiune”, „difuzare” sau „actualizare”.• Menţiunea de ediţie la resursele electronice include versiuneasistemului operaţional, preluată de pe CD.Ex.: [Resursă electronică]. – Windows 95 ed.• Menţiunea de ediţie la resursele electronice de la distanţă (online)se omite.
 16. 16. 3. Zona tipului şi volumului resursei• Zona tipului şi volumului resursei include următoarele elemente:desemnarea tipului resursei şi informaţii despre volumul resursei.• Desemnarea tipului resursei este obligatorie de indicat, fiindprecedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. – ).Ex.: . – Date textuale electronice. – Date de sunet electroniceEx.: New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. –Documentar electronic (4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti : DeAgostini Hellas, 2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container, 13,5 x 19 + 1rev. “În jurul lumii”. – (Col. În jurul lumii : Călătorii fascinante pe DVD ;32). – În limba germ., subtitrări: limba rom. – Titlul preluat de pecontainer.
 17. 17. 3. ZONA TIPULUI ŞI VOLUMULUI RESURSEI• Volumul resursei este menţionat atunci cînd există informaţii şi seînregistrează între paranteze rotunde () după desemnarea tipuluiresursei.Ex.: . – Date textuale electronice (3 fişiere)Ex.: New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. –Documentar electronic (4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti :De Agostini Hellas, 2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container,13,5 x 19 + 1 rev. “În jurul lumii”. – (Col. În jurul lumii : Călătoriifascinante pe DVD ; 32). – În limba germ., subtitrări: limba rom. –Titlul preluat de pe container.
 18. 18. 4. Zona datelor de publicare, difuzareZona datelor de publicare (zona adresei bibliografice) – includemenţiuni despre locul şi data publicării documentului.• La descrierea bibliografică a resurselor electronice Zona datelor depublicare conţine elementele specifice Descrierii bibliografice aledocumentelor tipărite şi se indică în cazul cînd sînt prezente în resursaelectronică.Ex.: Cunoştinţele, atitudinile şi practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA[Resursă electronică] = Youth’s knowledge, attitudes and practiseregarding NIV/AIDS : Studiul de avaluare : Raport Final / elab. : OtiliaScutelniciuc. – Ch. : [S. n.], 2006. – 74 p. – Text paral. : limba rom., engl. –1 CD-rom : sd., col. ; în container, 13 X 13 cm. – Cerinţe de sistem :Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard, Acrobat Reader.
 19. 19. 5. Zona descrierii fizice• Zona descrierii fizice este destinată resurselor electronicedisponibile offline. Zona descrierii fizice include următoareleelemente:Desemnarea materialului specific – prezintă unitatea fizicăpe care este înregistrat documentul (Ex.: un disc optic, o casetă), încazul cînd este cunoscută identitatea formatului de disc optic, seînregistrează în paranteze ( ). Numărul unităţilor fizice se indică (cucifre arabe).Ex.: 1 disc optic (CD-ROM) sau 1 CD-ROM
 20. 20. 5. ZONA DESCRIERII FIZICEAlte detalii fizice – prezintă informații despre sunet, ilustrații,caracteristica de culoare. Informaţia este precedată de spaţiu, douăpuncte spaţiu ( : ), fiecare următoarea informaţie este separată prinsemnul „virgulă”. În cazul cînd documentul are sunet sau producesunet se înregistrează prin prescurtarea „sd.”, cînd documentul areecran de afişare în mai multe culori se indică prescurtarea „col.”Ex.: 1 disc optic (CD) : col.2 discuri optice (CD-ROM) : sd., col.
 21. 21. 5. Zona descrierii fizice• Dimensiuni – prezintă dimensiunile suportului fizic, exprimate încm. (diametrul pentru discuri, dimensiunile containerului cînd avemun set de discuri). Menţiunea dimensiunilor este precedată de unpunct şi virgulă (;).Ex.: . – 1 disc optic ; 12 cm. – 4 электрон. опт. диска (CD-ROM) : зв., цв. ; в контейнере 15х15см. – 3 discuri optice (CD-ROM) : sd., col. ; în container 12x32x10 cm• Menţiunea materialului însoţitor – prezintă materialul însoțitor (încazul cînd este prezent), precedat de semnul „plus”.Ex.: . – 1 disc optic ; 12 cm + Ghidul utilizatorului (22 p.). – 64 с. : ил. + 2 электрон. опт. диска. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + Инструкция дляпользователя (12 с.)
 22. 22. 6. Zona seriei• Titlul propriu-zis al seriei se menţionează în ortografia şi formagramaticală prescrisă în sursă, fiind precedată de un punct, spaţiu,linie, spaţiu (. – ), notată în paranteze rotunde ().• Zona Seriei se indică numai la resursele electronice offline.• Regulile de prezentare a elementelor Zonei seriei în descriereabibliografică a resurselor electronice sînt asemănătoare cu regulileutilizate la descrierea bibliografică a documentelor tipărite.Ex.: New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. – Documentarelectronic (4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti : De Agostini Hellas,2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container, 13,5 x 19 + 1 rev. “În jurullumii”. – (Col. În jurul lumii : Călătorii fascinante pe DVD ; 32). – Înlimba germ., subtitrări: limba rom. – Titlul preluat de pe container.
 23. 23. 7. Zona notelor• Zona notelor la descrierea bibliografică a resurselor electroniceeste obligatorie.• Zona notelor include informaţii suplimentare referitore laelementele descrierii bibliografice din celelalte zone plus informaţiiprivind cerinţele de sistem şi modul de acces specifice documentuluielectronic.• Fiecare notă este precedată de semnul punct, linie (. – ) sau se scriedin aliniat.• Succesivitatea prezentării notelor corespunde succesiunii zonelorşi elementelor descrierii bibliografice la documentele tipărite, la carenotele sunt indicate.
 24. 24. 7. Zona notelor• Note privind titlul propriu-zis – include note privind titlul lucrării originale;limba documentului, traducerea sau adaptarea (cînd documentul descrisprezintă o traducere sau adaptare).Ex.: . – În limba fr.. – Adaptare după : …• Note privind sursa preluării titlului propriu-zis – indică sursa preluăriititlului propriu-zis.Ex.: . – Titlul preluat de pe eticheta discului. – Titlul preluat de pe ecran. – Titlul preluat de pe container.Ex.: New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. – Documentar electronic(4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti : De Agostini Hellas, 2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container, 13,5 x 19 + 1 rev. “În jurul lumii”. – (Col. În jurullumii : Călătorii fascinante pe DVD ; 32). – Limba germ., subtitrări: limba rom. –Titlul preluat de pe container.
 25. 25. 7. Zona notelor• Note privind cerinţe de sistem – caracteristice pentru resurseleelectronice offline (CD, DVD). Acest element este precedat de orice altenote și reflectă cerințele echipamentului hardware și/sau software pentruresurse electronice offline.Ex.: . – Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard, AcrobatReader.Ex.: Cunoştinţele, atitudinile şi practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA[Resursă electronică] = Youth’s knowledge, attitudes and practiseregarding NIV/AIDS : Studiul de avaluare : Raport Final / elab. : OtiliaScutelniciuc. – Date electronice (2 fişiere). – Ch. : [S. n.], 2006. – 74 p. –1 disc optic (CD-rom) : sd., col. ; în container, 13 X 13 cm. – Text paral.: limba rom., engl. – Cerinţe sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mbhard, Acrobat Reader.
 26. 26. 7. Zona notelor• Note privind modul de acces – caracteristice pentru resurseleelectronice online. Se indică adresa (URL) și condițiile de acces,precedate de sintagmele:Mod de accesAcces InternetDisponibil pe InternetEx.: . – Acces Internet: http://www.spbbt.ru/ .Ex.: Andrei Vartic [Resursă electronică] : [fişă biobibliogr.] / VladPohilă. – Acces Internet: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Vartic.
 27. 27. 7. ZONA NOTELOR•Important de indicat adresa completă a paginii.Ex.: „Am avut norocul să-l cunosc…” [Resursă electronică] : [prof. RaoulŞorban] / Vlad Pohilă. – Acces Internet: http://raoulsorban.wordpress.com/•opinii despre opera si autor/vlad pohila am avut norocul salcunosc%•E2%80%A6/. – Accesat: 17.10.2008.•Note privind data citării documentului (obligatorie)Ex.: Andrei Vartic [Resursă electronică] : [fişă biobibliogr.] / Vlad Pohilă. –Acces Internet: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Vartic. – Accesat:29.07.2009.
 28. 28. 7. ZONA NOTELOR•Note privind conţinutul – precizează informaţii privind sumarul unuidocument.Ex.: New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. –Documentar electronic (4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti :De Agostini Hellas, 2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container,13,5 x 19 + 1 rev. “În jurul lumii”. – (Col. În jurul lumii : Călătoriifascinante pe DVD ; 32). – Limba germ., subtitrări: limba rom. –Titlul preluat de pe container.Cuprins: 1. Capitala lumii. 2 Zgârie-norii. 3. Mobilitatea.4.Divertismentul. 5. Arhitectura. 6.Natură şi cultură. 7. Harlem. 8.West Side. 9 Chinatown. Brooklyn.
 29. 29. 7. ZONA NOTELORÎn descrierea bibliografică a documentului tipărit,care mai are şi versiune electronică, în Zona notelor seindica adresa electronică a documentului dat, precedatăde spaţiu, punct, virgulă, spaţiu şi notată prin sintagmaVersiune electronică:Ex.: Kulikovski, Lidia. Raport de activitate al ABRM 2000-2004 //Buletinul ABRM. – 2005. – Nr 1 (1). – P. 8-17 ; Versiune electronică:http://abrm.md/files/abrm_buletin1.pdf. – Accesat: 22.02.2011.
 30. 30. 8. Zona numărului standard• Numărul standard se indică dacă este cunoscut.Elementele din această zonă sînt aceleaşi ca şi în cazuldescrierii documentelor tipărite.• Numărul standard este precedată de semnul punct,linie (. – ) sau se scrie din aliniat.
 31. 31. Exemple de descriere bibliografică a resurselorelectronice offline• Cunoştinţele, atitudinile şi practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA[Resursă electronică] = Youth’s knowledge, attitudes and practiseregarding NIV/AIDS : Studiul de evaluare : Raport Final / elab. :Otilia Scutelniciuc. – Date electronice (2 fişiere). – Ch. : [S. n.],2006. – 74 p. – 1 disc optic (CD-rom) : sd., col. ; în container, 13 X13 cm. – Text paral. : limba rom., engl. – Cerinţe sistem : Windows98/2000/EXP, 16 Mb hard, Acrobat Reader.New York - Simbol al Libertăţii [Resursă electronică]. – Documentarelectronic (4,04 GB : Durata: 1:30:59). – Bucureşti : De AgostiniHellas, 2010. – 1 DVD-Video : sd., col. ; în container, 13,5 x 19 + 1rev. “În jurul lumii”. – (Col. În jurul lumii : Călătorii fascinante peDVD ; 32). – Limba germ., subtitrări: limba rom. – Titlul preluat de pecontainer.
 32. 32. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELORELECTRONICE OFFLINE•Steaua Dinamo [Resursă electronică] / documentar realizat de MarianOlaianus. – Documentar electronic (3 GB, durata: 70 min.). – 1 DVDVideo : sd. Mono-bifonic ; în container 13,5x19. – (Col. gazetei: Meciuride poveste). – Limba rom. – Titlul preluat de pe container.Vol. 2 : Anii ’60 - ’70.•Художественная энциклопедия зарубежного классическогоискусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв.дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [идр.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук.пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). –Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROMдисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск исопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.
 33. 33. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELORELECTRONICE OFFLINE•Математика абитуриенту [Электронный ресурс] : решениеэкзаменационных задач в интерактивном режиме: основныепонятия элементарной математики. – Версия 2.0. – М. : НовыйДиск, 2002. – 1 on-line : комбин. – Систем. требования: Операц.система Microsoft Windows 98/NT/2000/XP, процессор Pentium 100МГц, 32 МБ опер. памяти, 4-скор. устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков, разрешение экрана 800х600 с глубинойцвета 16 бит, мышь. – Содерж. : 1145 задач по математике.•Начальный курс географии [Электронный ресурс] : учеб. пособиедля общеобраз. школ: 6 класс. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: Кб). – М. : Республ. мультимед. центр, 2002. – 1 on-line : sd. – (1С :Образовательная коллекция). – Систем. требования: Windows95/98/ME/NT/2000/XP; Pentium; RAM 16 Мб; SVGA 1 Мб; CD-ROM;звук. карта, колонки или наушники, мышь. – Содерж. : 1300слайдов, 34 видеофрагм., 12 анимационных фрагм.
 34. 34. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELORELECTRONICE OFFLINE•Маколи, Д. От плуга до лазера [Электронный ресурс] : энциклопедия: русскаяверсия / Д. Маколи. – М. : Новый Диск, 1998. – 1 on-line : комбин. –(Интерактивная энциклопедия науки и техники). – Систем. требования: Операц.система Microsoft Windows 95/98/2000; процессор Pentium 100 МГц ; 32 МБоперат. памяти; разрешение экрана 640х480 с глубиной цвета 16 бит; звук. карта;4-скор. устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков; мышь. – Содерж.: Знакомство с работой более 150 различных устройств и основными науч.понятиями. Важнейшие изобретения человечества с 7000 года до н.э. досегодняшнего дня и их изобретатели.•Энциклопедия этикета Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – М. : Кирилли Мефодий, 2003. – 1 on-line : комбин. – (Современная универсальная российскаяэнциклопедия). –Сист. треб. : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium, 32Мбайт ОЗУ, 80 Мбайт своб. места на жестком диске, 4-скор. CD-ROM, SVGA-видеокарта (800×600, 65536 цветов), 16-бит. звук. карта, MS Windowsсовместимая мышь, MS Internet Explorer 5.0. – Содерж. : 925 энцикл. статей, 1274слайдов и рис., 17 схем рассадки на приемах и в автомобиле, словарь терминов,праздники, народ. традиции и приметы, история этикета, повседневный,деловой, гостевой этикет и др.
 35. 35. Exemple de descriere bibliografică a resurselorelectronice onlineLimba romană e in Republica Moldova ca o frunză in bătaia vintoaicelor[Resursă electronică] / Vlad Pohilă // Români in Germania. – 2005. – 20sept. – Acces Internet:http://www.rom2.de/modules.php?name=News&file=article&sid=610. –Accesat: 17.10.2008.• „Am avut norocul să-l cunosc…” [Resursă electronică] : [prof. Raoul Şorban]/ Vlad Pohilă. – Acces Internet:http://raoulsorban.wordpress.com/opinii-despre-opera-si-autor/vlad-pohila-am-avut-norocul-sa-l-cunosc%E2%80%A6/. – Accesat: 17.10.2008.• Lidia Kulikovski : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul deInform. şi Doc. „Chişinău”. – Ch. : Elan Poligraf, 2006. – 88 p. ; Versiuneelectronică : http://hasdeu.md/ro/resources.html?pg=13&sb=17. – Accesat:15.02.2011.
 36. 36. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELORELECTRONICE ONLINEpagină web•Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке: спецификаформ и методов. Лекция 3. Библиотечное общение в процессе библиотечногообслуживания [Электронный ресурс] / Юлия Мелентьева // Режимдоступа: http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения:1.11.2008).revistă electronică•Исследовано в России [Электронные ресурсы] : научный журнал / Московскийфизико-технический институт. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. –Режим доступа: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Систем. требования: IBM PC ; WindowsЗ.хх/95 ; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с экрана.
 37. 37. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELORELECTRONICE ONLINEarticol din revistă electronică•Белоус, Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий вконфликтном дискурсе [Электронный ресурс] / Н. А. Белоус // Мирлингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2006. – № 4. –Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа:http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm. – (Дата обращения: 15.12.2007).web site•Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центринформ. технологий РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; Web-мастер Н. В. Козлова. –Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http//www.rsl.ru. –Загл. с экрана.
 38. 38. EXEMPLE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ A RESURSELOR ELECTRONICE ONLINEcarte electronică•Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичнымэкземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовыедан. – М. : [Б. и.], 2000. – Режим доступа:http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный.bază de date•Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данныхсодержит сведения о всех видах, литературы, поступающей в фондГПНТБ России. – Электрон. дан. – М., [199-]. – Режим доступа:http://www.gpntb.ru/ win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана.
 39. 39. MULŢUMESC DE ATENŢIE !

×