Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
33
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Välkomna till BLoPP 2Bedömning & Lokal Pedagogisk PlaneringPernilla LundgrenErika IsakssonOlle Hjalmarsson
 • 2. Vad händer på våra fyra träffar?
 • 3. Till BLoPP II…
  Fundera över:
  Var befinner sig mina elever?
  Vad har jag tänkt utveckla hos mina elever (utifrån IUP och kursplanerna)?
  Vad skulle jag vilja pröva på/ändra/utveckla i min undervisning och bedömning?
  Lästips:
  Anders Jönsson: Lärande bedömning
  Skolverket: Samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning i ditt ämne
  Utbf: Stödmaterial för elevdokumentation
  Ta med
  Kursplaner
  Dator
 • 4. En bild av formativ bedömning
  Bedömning
  Var befinner sig eleven i
  förhållande till målet?
  Feedback
  Hur kommer du dit?
  Mål
  Vart ska eleven?
 • 5. Vad händer idag?
  • Kort om BLoPP
  • 6. Om LPP
  • 7. Hur jobbar vi i gruppen?
  • 8. Arbete i grupperna
  • 9. Fika
  • 10. Ingen uppsamling
  • 11. Vi går runt till grupperna
  • 12. Insamling av LPP:material
 • ”Det är tydligt att skolan har problem med det som är kärnan i sin verksamhet – kunskapsuppdraget”(Skolinspektionens rapport, 2010)
  • Undervisningen har ofta inte utgångspunkt i de nationella målen i läroplan och kursplan: ”I stället är det innehållet i läroboken som till viss del tar över planeringen av undervisningen och dess innehåll. Många lärare i grundskolan saknar dessutom kunskap om de nationella målen som riksdag och regering slagit fast”, uppger Skolinspektionen.
  • 13. Undervisningen anpassas inte till elevens förutsättningar och lärande: ”I vissa skolor tenderar undervisningen att likriktas kring en medelnivå, utan hänsyn till den enskilde elevens intresse, ambitionsnivå och förutsättningar.”
  • 14. Eleverna ges inte särskilt stöd i den omfattning som krävs: ”Fokus läggs på brister hos eleven i stället för undervisningssituationen och att ansvaret för åtgärden läggs på eleven istället för på skolan.”
  • 15. Betygssättningen följer inte betygskriterierna.
  • 16. ”På tre av fyra grundskolor … brister dock den individuella utvecklingsplanen (IUP) … som skolan tillsammans med elev och förälder … ska upprätta vid utvecklingssamtalet.”
 • En pedagogisk planering
 • 17. Konkretisera strävansmålen för eleverna- formulera lärandemålen.
  ”formuleringar som tillsammans uttrycker vad en elev förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra vid slutet av en viss studieperiod.”
  Den grundläggande principen är i korthet att planeringen ska ske utifrån vad eleverna förväntas kunna och kunna göra efter arbetsområdet och inte utifrån vad undervisningen ska innehålla och ge och vad eleverna ska göra
  Om jag som pedagog kan formulera och vara tydlig med vad som ska läras (och inte göras) så är ju chansen större att eleverna förstår vad som är viktigt att lära…
 • 18. Lärandemål
  • Hänger lärandemålen ihop med strävansmålen?
  • 19. Uttrycker lärandemålen vad eleverna ska kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabla att utföra (och inte vad de ska göra i undervisningen)?
  • 20. Är lärandemålen tydliga och begripliga för eleverna?
  • 21. Är antalet lärandemål rimliga? Inte för få och inte för många?
  • 22. Är lärandemålen realistiska, dvs har eleven en chans att under givna förutsättningar uppnå målen?
 • Vad och hur bedömer vi?
  …vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas (Allmänna rådet)
  Vi måste använda bedömningsmetoder som passar för att pröva den kunskap vi vill utveckla (Gipps, 1994)
  Utgå från Bedömningens inriktning.
 • 23. Vad och hur bedömer vi?
  • Finns en tydlig koppling: Mål – Bedömning - Undervisning?
  • 24. Koppla ihop med lärandemålen, tänk t.ex. på att använda begreppet HUR
  Mål: analysera källor
  Bedömningsaspekt: HUR du analyserat källor
  • Är det tydligt vilka aspekter som kommer att bedömas?
  • 25. Är det tydligt vad som är bedömningsunderlag?
  • 26. Får eleven möjlighet i undervisningen att förstå olika kvaliteter i de aspekter som ska bedömas?
  • 27. Är bedömningsuppgifterna utmanande, motiverande och så autentiska som möjligt?
  • 28. Hur gensvarar vi till eleven?
 • Feedback till eleven
  Feedback (gensvar) som stöttar lärande bör:
  Utgå från uppgiften (produkt/process/metakognition) (ej person)
  Beskriva vad eleven kan
  Ge konkreta förslag på hur elevens prestationer ska bli bättre
  Kombineras med själv- och kamratbedömning
  Ex. Bedömningsmatris
  Gensvarsprotokoll
  Analysschema
 • 29. Matrisens uppbyggnad
  Uppdelad i olika aspekter
  (strävansmål & bedömningens inriktning)
 • 30. Olika kvalitativa nivåer
  (mål att uppnå, strävansmål, betygskriterier)
 • 31. Beskriva skillnad i kvalitet – ej kvantitet för aspekten
 • 32. Beskriva olika kvaliteter i produkt/process/ prestation (ej person)
  Eleven ska kunna förstå vad som menas
 • 33.
 • 34. ”En matris i sig är ju bara ett rutnät” Viveca Lindberg
 • 35. Nya språket lyfter
 • 36. Att tänka på om ni jobbar med matriser:
  • Utgå från ”rätt” bedömningsaspekter
  • 37. Undvik kopplingar till elevens person
  • 38. Undvik ordet ”inte”
  • 39. För inte in nya aspekter på högre nivåer
  • 40. Fundera över om en elev kan förstå vad som menas (med lärarens hjälp, i undervisningen), behöver några begrepp förklaras?
 • Hur arbetar man med matrisen?
  • Relatera till bedömningsmatrisen kontinuerligt
  • 41. Ge feedback i relation till matrisen
  • 42. Tillsammans med elevexempel
  • 43. Låta elever bedöma..
  …och utveckla utifrån matrisen
  • Självbedömning
  • 44. Som bäst fungerar matrisen som en ”karta” för eleven
  • 45. Kamratbedömning
  • 46. Som diskussionsunderlag
  • 47. Även för summativa bedömningar, då med betygskriterierna som nivåer
 • Gensvarsprotokoll
 • 48. Analysschema (från Analysschema i matematik för åren före årskurs 6, Skolverket)
 • 49. Undervisningens viktiga delar
  • Ger undervisningen bra möjligheter, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, för eleverna att uppnå lärandemålen?
  • 50. Vilket innehåll? Hur?
  • 51. Vilka förmågor ska utvecklas? Hur?
  • 52. Vad behöver tränas? Hur?
  • 53. Hur jobbar vi i undervisningen med att eleverna förstår mål och bedömning och kunskapskvaliteter?
 • 5 nyckelstrategier för formativ bedömning
  Wiliam & Thompson, 2007
 • 54. Exempel på LPP
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58. Checklista LPP
 • 59.
 • 60. LPP och Skola2011
  Lärandemålen kopplar ihop Mål med Centralt innehåll
  Bedömningens inriktning finns som inledande text till Kunskapskrav
 • 61. Lärandemålen kopplar ihop
  Mål med Centralt innehåll
  Mål
  Nyhet! Kunskapskraven kommer att presenteras i form av matriser
 • 62. Förslag till gruppernas arbete
  10 min Presentera er för varandra
  20 min Tankar från träff 1 och från litteraturen.
  Vad behöver mina elever utveckla utifrån IUP och strävansmålen?
  ca 2 timmar Fika
  Skriv ihop LPP:n
  Planera tiden för genomförandet
  Titel på LPP
  Spara på USB (ev. mejla) med rätt namn
 • 63.
 • 64. Till BLoPP III…
  Ta med
  Kursplaner
  1 dator per grupp
  Elevexempel
  Erfarenheter…
 • 65. Mer info om projektet
  http://pedagogstockholm.se/Utveckling/Bedomning-och-betyg/
  http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/
  Tidigare LPP finns i Skolwebb: Filer - Mina mappar – Stockholm