Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
148
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Skola 2011 Bedömning Vad händer i Skolstockholm? Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning http://www.slideshare.net/BLoPP/
 • 2. MEDIOTEKET Vart ska ni? Hur kommer ni dit? Vad är nästa steg? Var befinner ni er iförhållande till målet?
 • 3. m.voto.se/Med
 • 4. Nya reformer
 • 5. Lgr 11: Samlad läroplan med kursplaner
 • 6. Fler beslut än i dag skakunna överklagas, bland annat beslut om åtgärdsprogram.
 • 7. Ny betygsskala och betyg från åk 6
 • 8. Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • 9. Alla elever har rätt att utvecklasså långt som möjligt utifrån sinaegna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
 • 10. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 • 11. Lgr 11: Läroplanens uppbyggnad 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Kunskaper 3. Kursplaner Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg
 • 12. Lgr 11: Kursplanens uppbyggnad Motiv för ämnet i skolan Syfte Anger vad undervisningen ska syfta till Centralt innehåll Anger vad undervisningen ska behandla Kunskapskrav Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg
 • 13. Fokus på
 • 14. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka … information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornastrovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Ämne?
 • 15. FILM 13
 • 16. MEDIE 100
 • 17. DIGITAL 42
 • 18. BIBLIOTEK 3
 • 19. SPRÅK 657
 • 20. http://www.pedagogstockholm.se/Reformer/Lgr11/Lgr11/Lgr11-Samlade-kursplaner-pdf/ http://www.pedagogstockholm.se/Reformer/Lgr11/Lgr11/Lgr11-Samlade-kursplaner-pdf/
 • 21. Vad ska eleven kunna? Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper?Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk ochekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter påett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan sökanaturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utveckladeresonemang om informationens och källornas användbarhet. /…/Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemangom likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efternågon bearbetning kan förbättra undersökningen. /…/Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende avoch påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv ochekologiska samband. K-krav åk 6 C
 • 22. E C A Analys Analys AnalysFörståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta
 • 23. E C A Analys Analys AnalysFörståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta
 • 24. Varför fokus påBEDÖMNING
 • 25. TYDLIGGÖRA MÅL/KVALITET 0.40 0.50 0.15 0.750 Hattie, 2012
 • 26. FEEDBACK 0.40 0.15 0.750 Hattie, 2012
 • 27. FORMATIV UNDERVISNING 0.40 0.150 0.90 Hattie, 2012
 • 28. KONSEKVENSER AV bedömning (Pettersson, 2005)
 • 29. SUMMATIVBetyg /betygsbedömningKort sammanfattande omdömeFORMATIVDen kontinuerliga pedagogiskabedömningen som:1) synliggör och stöttar elevers lärande och2) påverkar undervisningens inriktning
 • 30. Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elevereller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits.
 • 31. Det är viktigt att eleverna upplever attbedömningarna ända fram till att slutbetyg sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.
 • 32. Tydliggöra mål och kvaliteter Aktivera eleven Skapa som ägare av aktiviteter som sin egen synliggör lärprocess lärandet Aktivera Återkoppling eleverna som som för5 lärresurser för lärandet varandra framåt NYCKELSTRATEGIER FÖR EN FORMATIV UNDERVISNING
 • 33. #1 Tydliggöra mål och kvaliteter
 • 34. Bild: Tommy Lucassi, http://pedagogstockholmblogg.se/provfrimatematik/
 • 35. Skapa aktivitetersom synliggörlärandet#2
 • 36. Från klassiker… • Beskriv formeln för fotosyntes. • Vad är formeln för cellandning? • Beskriv kolets kretslopp. …till Big QFörklara hur en kolatom i ett äpple kan hamna i en banan. Använd begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.
 • 37. Beskriv formeln för fotosyntes. Förklara hur en kolatom i ett äppleVad är formeln för cellandning? kan hamna i en banan. AnvändBeskriv kolets kretslopp. begreppen: fotosyntes, cellandning och förbränning.Eleven har grundläggande kunskaper Eleven har mycket goda kunskaper om …om…biologiska sammanhang (enbart kretslopp?) biologiska sammanhang och visar det genom attoch visar det genom att ge exempel och beskriva förklara och visa på samband inom dessa ochdessa med viss användning av biologins begrepp, något generellt drag med god användning avmodeller och teorier. biologins begrepp, modeller och teorier.Eleven … ger exempel på kretslopp. (E åk 9) Eleven … beskriver komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. (A åk 9)
 • 38. Vad kan lämpliga autentiska motiverandebedömningsformer vara? Så jag kan se så mycket som möjligt av elevens kunnande (=hög validitet)?
 • 39. #3 Återkoppling som för lärandet framåt
 • 40. FILMAD feedback http://pedagogstockholm.se/film
 • 41. FEEDBACKEN från ELEVERNA VIKTIG… www.pedagogstockholm.se/film
 • 42. Vad ärPÅ GÅNG
 • 43. flippatKLASSRUM
 • 44. kollegialt LÄRANDE
 • 45. GENREPedagogik
 • 46. PRIOA´la McKinsey
 • 47. KARRIÄR förstelärare lektor
 • 48. FORSKNING I och om skolan
 • 49. Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se @frkpernillahttp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/