Kontaktpersonsmöte BoB 110309

1,456 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
227
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kontaktpersonsmöte BoB 110309

 1. 1. Välkomna Kontaktpersoner BoB2011-03-09<br />
 2. 2. Dagens agenda<br />Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan<br />Diskussion<br />IUP-processen i Lgr11?<br />Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?<br />Diskussion<br />Verktyg för resultatuppföljning<br />LPP11<br />Diskussionsmaterial<br />Möten i vår: 12 april & 11 maj Kl. 15-17 Här!<br />
 3. 3. Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan<br />
 4. 4. Diskussionsfrågor<br />Implementering Lgr11<br />Hur långt har vi kommit på vår skola?<br />Vad har vi varit särskilt bra på?<br />Vad är vårt nästa steg?<br />Vilka risker/svårigheter har vi sett finns?<br />Vilka möjligheter har vi upptäckt finns?<br />
 5. 5. IUP - processen<br />
 6. 6. LPP och IUP-processen i Lgr11?<br />Diskussionsmaterialet utformat som en process för hur man gör en planering<br />Skolverket håller på att ta fram bedömda elevexempel till de planeringar som finns i Diskussionsmaterialet<br />(Troligen) Fokus på i Allmänna rådet för Kursplaner och Kunskapskrav (aug-2011)<br />Troligen ett separat Allmänt råd för IUP (revidering av nuvarande)<br />
 7. 7. Lpo94 Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §<br />Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.<br />Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan:<br />1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och <br />2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. <br />Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.<br />Lgr 11 10 kap. Skollagen 12-13 § <br />Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. <br />Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. <br />Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.<br />
 8. 8. Lärare bör:<br />beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen,<br />informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas.<br />Allmänna råden för IUP revideras. Färdiga augusti 2011! I nuvarande står bl.a….<br />Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller med t.ex. kryss i en mall är det viktigt att omdömet kompletteras med en mer nyanserad beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig.<br />Utformas på ett sådant sätt att den underlättar kontinuiteten i elevens lärande vid byten av lärare, grupp och skola.<br />De skriftliga omdömena ska innehålla en beskrivning av elevens kunskaper i förhållande till den pedagogiska planeringen och de nationella målen.<br />Ett skriftligt omdöme kan utformas som text eller som symboler som i några steg beskriver elevens kunskaper i förhållande till i förväg lokalt bestämda kunskapsnivåer och förmågor. Om ett omdöme utformas med hjälp av symboler eller med t.ex. kryss i en mall är det viktigt att omdömet kompletteras med en mer nyanserad beskrivning för att göra informationen om elevens kunskaper tydlig.<br />
 9. 9.
 10. 10. Du har gjort en omfattande studie, vad kan du säga om de centrala bristerna i IUP med skriftliga omdömen?<br /><ul><li>Det mest centrala är att såväl mål som vägar till målen i så hög utsträckning handlar om personlighet och attityder. Det gör att kunskapsmål kopplade till skolans ämnen hamnar i skymundan eller döljs (och ibland kommer bort helt). </li></ul>Vilka brister ser du mer? <br />- En annan central brist är att man i så hög utsträckning lägger ansvaret på eleven. Formativ bedömning faller minst lika mycket tillbaka på vad i undervisningen/situationen som är mindre bra eller rent av misslyckat, som på att leta felen hos eleven. <br />Trots brister i IUP, är du ändå hoppfull angående potentialen i IUP. Varför?<br />- Jo, det är jag. Redskapet som sådant betonar vikten av att en formativ bedömningspraktik finns för att komplettera den summativa. Det är ett viktigt ställningstagande! En pilotstudie jag nyligen genomfört pekar på att lärare i mycket hög utsträckning faktiskt uppfattar IUP som ett verktyg för lärande som de inte skulle vilja vara utan. <br />- Om IUP bidrar på det sättet är den helt klart viktig! Jag har i mitt empiriska material också sett en hel del exempel på IUP som innehåller tydliga mål och konkreta, lättförståeliga strategier, som borde vara lätta att ta till sig för såväl elever som föräldrar.<br />Du är ute och träffar en hel del lärare, vad säger de om dina resultat?<br />- Det finns en stor vilja och ambition bland dem att göra ett bra jobb och utveckla detta arbete. Kombinerat med att lärare får stöd i att öka sin kunskap kring bedömning i allmänhet och IUP som ett verktyg för lärande, måste det också finnas en tillit till att lärare är professionella, känner sina elever och själva kan/ska vara med och påverka hur ett IUP-redskap som främjar lärande ska se ut.<br />Åsa Hirsch, doktorand Jönköping<br />(http://www.skolverket.se/sb/d/3963/a/24213)<br />
 11. 11. DokumentationLgr 11- ettdokumentationsverktyg till IUP-processen<br />
 12. 12. Dokumentation<br /><ul><li>Skriftliga omdömena.
 13. 13. Framåtsyftande planering
 14. 14. Lokal pedagogisk planering
 15. 15. Bedömning under vägen </li></li></ul><li>Pedagogisk kartläggning<br />Lokal pedagogisk planering<br />Lokal pedagogisk planering<br />Lokal pedagogisk planering<br />Åtgärds- program<br />undervisning<br />Feedback<br />Dokumentation<br />LÄRANDE<br />Analys<br />Under veisvurdering…<br />utvecklingssamtal<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />Framåtsyftande planering<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />Skriftligt omdöme<br />
 16. 16. Skriftligaomdömen<br />Nya mallarfrån HT11<br />PrognostiseringsfråganÅtgärdsprogramPlupparna… Kommentarsbanker?<br />
 17. 17. Verktygförresultatuppföljning<br />
 18. 18. Per skolaPer klass/gruppPer årskursPer könPer ämnePer lärareÖvertid<br />
 19. 19. Eleven beräknasnåmåleniåk (3), (5), (9) under förutsättningattutvecklingskerinuvarandetakt<br />Med målenavsesKursplanensMålattuppnå; den miniminivåavkunskapersomallaeleverskauppnådetniondeskolåret. <br />I hög grad<br />Ja<br />Osäkert<br />
 20. 20. Per klassochÄmne. Procent.<br />
 21. 21. Per klassochÄmne. Procent. Dokumentsaknas<br />
 22. 22. Allaklasser<br />Väljklass<br />Väljgrupp<br />Väljårskurs<br />Väljterminer<br /> VT2009<br /> HT2009<br /> VT2010<br /> HT2010<br />
 23. 23. Per klassochÄmne. ÅTGÄRDSPROGRAM.<br />
 24. 24. Novaschem<br />skolans schema lagt mot klasser/grupper<br />visar verksamheten<br />tjänstefördelning (aktiviteter)<br />Bosko<br />Bosko ska visa skolans organisation<br />Elever<br /><ul><li>klassplacering
 25. 25. grupplacering
 26. 26. schema</li></ul>Lärare<br /><ul><li>anställning
 27. 27. signatur
 28. 28. aktiviteter (tjänstefördelning)
 29. 29. schema</li></ul>Skolwebb<br />Skolwebbsansvarig<br /><ul><li>kopplar ut dokumenten (den gemensamma ramen,) utifrån tjf mot skolans elever. Varje termin.</li></ul>Lärare<br /><ul><li>skriver skriftliga omdömen i alla ämnen som eleven får undervisning i. Varje termin.
 30. 30. utifrån tjf har läraren skrivrättigheter i de skriftliga omdömena</li></ul>Förutsättningar<br />

×